1. Бизнес –жоспардың шарықтау шегі, соңғы бөлімібет4/5
Дата24.12.2019
өлшемі0.6 Mb.
1   2   3   4   53.

Персоналды басқарудың мақсаты A.

нарықтық ортада қателіксіз жұмыс істеуге көмегін тигізу

 B.

кәсіпкерге кәсіпорынның жұмыс істеу механизмін жақсырақ түсіндіру

 C.

несие беру үшiн негiз

 D.

өндірістің экономикалық тиімділігін арттыру жоспары

 E.

кәсіпорын, фирманы басқарудағы жетістіктерге қол жеткізу болып табылады4.

Бұл шығынды, сатуды, несиені және т.б. шектеулі сомасын тағайындау- A.

Лимиттеу

 B.

Диверсификациялау

 C.

Тәуекелділіктен құтылу

 D.

Сақтандыру тәуекелділігі

 E.

Сараптамалық бағалау5.

Ұйымдасқан жүйеге нысаналы түрде ықпал жасау, оның белгіленген құрылымын сақтау, қызметтің тәртібі мен мақсатын қолдану қалай аталады? A.

құлдырау

 B.

қадағалау

 C.

бақылау

 D.

реттеу

 E.

басқару6.

Стратегиялық жоспарлау басқару қызметінің көптеген түрін қамтиды: A.

ұйымдық стратегиялық болжамдау

 B.

сыртқы ортаға бейімделу

 C.

ресурстарды бөлу

 D.

      барлық жауап нұсқасы дұрыс

 E.

ішкі үйлестіру7.

Стратегиялық жоспарлау бұл: A.

нарықтық ортада қателіксіз жұмыс істеуге көмегін тигізу

 B.

кәсіпорынның өндірістік-қаржылық қызметінің рентабельдігін арттырудағы статистикалық даму бағдарламасы

 C.

берілген бизнестің негізін салу және нақты кезеңге нәтижелерді бағалау

 D.

ұйым мақсаттарын, мүмкіндіктерін, ресурстарын және жаңа нарықтық мүмкіндіктерді сәйкесінше үйлестіріп ұстап тұруды басқару процесі

 E.

тәуекелдің дефляциялық факторлары8.

Жоба аумағының тақырыбына байланысты түрлері: A.

Ғылыми - зерттеу

 B.

Оқу – білім беру

 C.

Барлық жауап нұсқасы дұрыс

 D.

Инновациялық және ұйымдастырушылық

 E.

Аралас9.

Ұйымдық және басқарушылық тәуекел. A.

ұйымдық олқылықтарды қайталау мүмкіндігі

 B.

барлық жауап нұсқасы дұрыс

 C.

мамандандырылған басқарушы қызметкерлердің болуы (менеджерлерді сертификаттау)

 D.

жұмысты орындаудың жоспар-кестесіның барлығы және оны орындаудың кепілдігі; барлық қатысушылардың жоспар-кестесін нақты орындауға қызығушылығының болуы

 E.

жергілікті администрациямен қарым-қатынастар ( оның жобаға қатысуға қызығушылығын көрсететін дәлелдерді келтіру өте маңызды )10.

Жоспарлы есептеулер: A.

өндірістің экономикалық тиімділігін арттыру жоспары

 B.

инвестициялар мен қарыз

 C.

жоспарлау процесінің сандық сипаттамасы

 D.

кәсіпорын, фирманы басқарудағы жетістіктерге қол жеткізу болып табылады

 E.

жоспар құрастырылатын уақыттың күнтізбелік мерзімі11.

Өзіне жоспарланып отырған табыс пен шығыс көздерін, активтер мен пассивтер жайлы ақпаратты кіргізеді. Инвестициялар мен қарыз да осы бөлімде қарастырылады. Қандай бөлім? A.

қаржылық жоспар

 B.

тауарлар мен қызметтерді сипаттау

 C.

менеджмент және ұйымдастыру

 D.

маркетинг жоспар

 E.

өндірістік жоспар12.

Қазақстан Республикасының шағын және орта кәсіпкерлікті қолдайтын органдары, ұйымдары және арнайы мекемелеріне мыналар жатады. Артығын көрсетіңіз: A.

 «Атамекен одағы» Қазақстан ұлттық экономикалық палатасы

 B.

Қазақстан Республикасының сауда-өнеркәсіптік палатасы

 C.

KAZNEX Invest

 D.

Қор биржасы

 E.

Қазақстан Республикасының министрліктері13.

Бизнес-жоспар кәсіпкерге келесі сұрақтарға жауап беруге көмектеседі: A.

Ұсынайын деп отырған тауар немесе қызметіңіздің бағасы қанша болады?

 B.

Бизнесіңізді бастауға қандай ресурстар (ақша, адам, ғимарат) қажет?

 C.

Сіз ұсынайын деп отырған тауарға немесе қызмет түріне сұраныс қандай болмақ?

 D.

барлық жауап нұсқасы дұрыс

 E.

Бизнесіңізді бастауға қанша ресурстар (ақша, адам, ғимарат) қажет?14.

Сатушы мен сатып алушыны болашақта баға мен валюталар бағамының ықтимал өзгеруі қатерінен сақтандыру мақсатымен жасасылған хедж-мәміле қалай аталады? A.

Сақтандыру

 B.

Инновация

 C.

Диверсификация

 D.

Хеджерлеу

 E.

     Инвестиция15.

Барлық өндірістік процестің жақсылап ойластырылғаны, заңды тұлғаны дамытудың негізделген жоспары барлығы, қойылған мақсаттарға жету стратегиясының барлығы туралы сендірерлік дәлелдер келтіру қай бөлімнің мақсаты? A.

Өндіріс жоспары бөлімінің

 B.

Нарық пен сала жағдайына талдау

 C.

      Тәуекелдерге баға беру

 D.

Маркетинг бөлімінің

 E.

Ұйымдық жоспар

16.

Кәсіпорынның өндірістік-қаржылық қызметінің рентабельдігін арттырудағы статистикалық даму бағдарламасы - бұл: A.

Инвестициялық жоспар

 B.

Мерзімді жоспар

 C.

Инновациялық жоспар

 D.

Бизнес – жоспар

 E.

Ағымдағы жоспар17.

Бұл бөлімде инвестициялық климаттың жеке басты факторларына баға беріп, олардың даму үрдістерін жақсару немесе нашарлау жағдайында қарастыру қажет: A.

сақтандыру тәуекелділігі

 B.

тәуекелділіктен құтылу

 C.

инвестициялық климат пен тәуекелдер

 D.

сараптамалық бағалау

 E.

диверсификациялау18.

Кәсіпорынның даму жоспарының негізгі бөлімі болып қандай бөлім саналады? A.

Өндірістің экономикалық тиімділігін арттыру жоспары

 B.

      Өнеркәсіп өнімін шығару жоспары (өндірістік бағдарлама)

 C.

Қаржылық жоспар

 D.

      Еңбек және кадрлар жоспары

 E.

Ғылым мен техниканы дамыту жоспары19.

Бизнесті жоспарлауды ұйымдастыру келесідей  компоненттерді ұйымдастыруды талап етеді: A.

бағдарламалық-технологиялық блок

 B.

ұйымдастыру блогі

 C.

барлық жауап нұсқасы дұрыс

 D.

ақпараттық блок

 E.

аналитикалық блок20.

Бизнес жоспардың қысаша жағдайы қандай бөлімде баяндалады? A.

маркетинг жоспар

 B.

өндірістік жоспар

 C.

қаржылық жоспар

 D.

менеджмент және ұйымдастыру

 E.

түйіндеме21.

Жоспарлау аралығы дегеніміз: A.

кәсіпкерге кәсіпорынның жұмыс істеу механизмін жақсырақ түсіндіру

 B.

өндірістің экономикалық тиімділігін арттыру жоспары

 C.

несие беру үшiн негiз

 D.

кәсіпорын, фирманы басқарудағы жетістіктерге қол жеткізу болып табылады

 E.

жоспар құрастырылатын уақыттың күнтізбелік мерзімі22.

Бизнес-жоспардың кәсіпкерге беретін мүмкіндіктері: A.

мұндай қағаздағы (виртуалды) вариант ішіндегі идеялар көптеген қателіктерден және керегі жоқ шығындардан құтқарып, өз қаражатын және уақытын үнемдеуге көмектеседі

 B.

өз идеяларын жасап, оның қағаз жүзінде есептеулер жүргізіп, өмір сүру ұзақтылығын тексере алады

 C.

бизнес-жоспарды жасап, бітірген кезде ол кәсіпкерге көздеген мақсатына жетуге көмектесетін нақты зерттелген карта немесе схема ретінде қызметін атқарады

 D.

кәсіпкерге кәсіпорынның жұмыс істеу механизмін жақсырақ түсіндіріп, нарықтық ортада қателіксіз жұмыс істуіне көмегін тигізеді

 E.

Барлық жауап нұсқасы дұрыс23.

Бизнес жоспарлаудығы кәсіпкерліктің негізгі мақсаты: A.

төлемдерді төлеу

 B.

өнімді жұмсау

 C.

инновацияларды дамыту

 D.

пайда табу

 E.

өндірістік бірлікті ұйымдастыру24.

Мүмкін болатын тұтынушылардың сұраныстарына жасалған талдаудан, салалардын, ел ішіндегі және шет елделдегі ғылыми- зерттеу базаларының даму тенденциясының, басқа ендірушілердің, пакеттердің, лицензиялардың және т.б. даму тенденциясының ғылыми-техникалық процесін болжаудан алынған және жүйеге келтірілген мәліметтер бұл - A.

Өндірістің экономикалық тиімділігін арттыру жоспары

 B.

Қаржылық жоспар

 C.

Бизнес жоспардағы инновациялық ой

 D.

Ғылым мен техниканы дамыту жоспары

 E.

      Еңбек және кадрлар жоспары25.

Барлық бизнес-жоспарларын жіктегенде, төрт бастапқы бөлімін байқауға болады: A.

«Банкқа арналған бизнес-жоспар»

 B.

«Инверсторларға арналған бизнес-жоспар»

 C.

«Басшылыққа арналған бизнес-жоспар »

 D.

өзіңізге арналған бизнес жоспар»

 E.

барлық жауап нұсқасы дұрыс


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет