3 деңгейдегі смж құжаты поәК поәК 042-18-24. 1Дата17.06.2018
өлшемі133 Kb.042-18-24.1.04/01-2016

2- ші басылым

13 беттің

- ші беті


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейдегі СМЖ құжаты


ПОӘК

ПОӘК 042-18-24.1.04 01 -2016П О Ә К «ветеринариялық хирургия-3» оқытушының пән бойынша жұмыс оқу бағдарламасы

№ 2-ші басылым
ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
«Ветеринариялық хирургия -3» пәнінен

«5В120100» - «ветеринариялық медицина» мамандығына арналған


ОҚЫТУШЫНЫҢ ПӘН БОЙЫНША ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

СЕМЕЙ,


2016
Алғысөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН

Ветеринариялық медицина кафедрасының доценті міндетін атқарушы, м.ғ.к. Ахметжанов О. Н. _____________________________

« » 2016 жыл


2 ТАЛҚЫЛАДЫ

2. 1 Ветеринариялық медицина кафедрасының отырысында

Хаттама № « » 2016 жыл

Кафедра меңгерушісі Тусупов С.Ж


2.2 Аграрлық факультеттің әдістемелік кеңесінде

Хаттама № « » 2016 жыл

Төрайым Тлеубаева А.В

3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу - әдістемелік кеңесі мақұлдап басып шығаруға ұсынады

Хаттама № « » 2016 жыл

Оқу - әдістемелік кеңестің

төрағасы, бірінші проректор Искакова Г.

4 2 - ші басылым.

Мазмұны
Беттер

1. Қолдану саласы ....................................................................................... 4

2. Нормативтік сілтемелер ......................................................................... 4

3. Жалпы ережелер ..................................................................................... 4

4 Пәннің мазмұны мен сабақ түріне байланысты сағаттардың

бөлінуі ........................................................................................................ 5

5. Студенттердің өзіндік жұмыстарының тақырыптары ........................ 7

6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы ............................................................ 7

7. Оқу - әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілген картасы ......10

8. Әдебиеттер ............................................................................................... 11

1 Қолданылу саласы

Ветеринариялық хирургия- 3 пәні бойынша оқу әдістемелік кешені 5В120100 «ветеринариялық медицина» мамандығына арналған. Студенттер оқу барысында курс мазмұны мен оның актуальды және кажеттілігі, курс саясаты мен танысып өздеріне керекті тәжірибені меңгереді. Бұл пәнді оқығанда оқу-әдістемелік кешені негізгі жетекші болып танылады. Ол үшін студенттер ветеринариялық хирургия пәні бойынша жетік білулері қажет. Ветеринариялық хирургия пәні бойынша дайындаған оқу - әдістемелік кешені осы пәнді игерудегі негізгі нұсқаушы болып саналады.
2 Нормативтік сілтемелер

Оқытушының пән бойынша жұмыс оқу бағдарламасы «Ветеринариялық хирургия-3» пәнінен төмендегі құжаттар талабына сай оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін белгілейді:

- Жоғарғы білім берудің жалпыға міндетті Мемлекеттік стандарты;

-5В120100 «Ветеринариялық медицина» мамандығы бойынша жоғарғы білім берудің типтік оқу жоспары, Мамандықтар бойынша жоғарғы және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім берудің типтік оқу жоспарлары тізімі, Қосымша - 157;

- 5В120100 «Ветеринариялық медицина» мамандығының «Ветеринариялық хирургия» пәнінің типтік оқу бағдарламасы;

- СТУ 042-ГУ-4 -2013 Университет стандарты «Пәннің оқу - әдістемелік кешенін әзірлеу және ресімдеудің жалпы талаптары»;

- ДП 042-1.01-2015 Құжат «Пәннің оқу - әдістемелік кешенінің құрылымы мен мазмұны»
3 Жалпы ережелер

3.1 Пәннің жалпы мазмұны

Хирургия – гректің екі сөзінен алынған. «Cheur ergon»: «хиер» - қол, «ерго» - әсер ету. Қазақша ота жасау. Бұл алғашында хирургиялық ауруларды қолмен ота жасап емдеуге қатысты қолданылған тарихи ұғым. Қазір хирургияның ауқымы аса кең. Хирургиялық ауруларды анықтау мен емдеуде сан алуан заманауй құрал жабдықтар, техникалар, дәрі – дәрмектер, әдіс тәсілдер кешені қолданылады. Осыған байланысты медициналық және ветеринариялық хирургияның көптеген арнайы бөлімдері пайда болып дамуда. Оның ең күрделісі қан тамыры хирургиясы, нейрохирургия, трансплантация хирургиясын атауға болады. Студенттерге ветеринариялық хирургия 3 модульге бөліп оқытылады. Олар: Оперативтік хирургия, жалпы хирургия және аймақтық хирургия. Бұл модульдер бір – бірімен аса тығыз байланысты. Аймақтық хирургия пәнің ерекшелігі студенттер жануарлар морфологиясы, клиникалық диагностика, фармакология, оперативтік және жалпы хирургия пәндерінен алған білімдерін пайдалана отырып, жануарлар денесінің әртүрлі аймағында кездесетін хирургиялық ауруларды анықтауды және емдеуді оқытады.

Аймақтық хирургияда студенттер дененің әртүрлі аймағында жасалатын операцияларды орындау техникасын меңгереді.

3.2. Аймақтық хирургияның мақсаты студенттерге жан – жануарлардың хирургиялық ауруларын анықтауды және хирургиялық әдіс тәсілдерді қолданып ем жасауды үйрету.

3.3. Аймақтық хирургияның міндеті Студенттерге жануарлар денесінің әртүрлі аймақтарында кездесетін хирургиялық ауруларды анықтауды және емдеуді үйрету.

3.3 Пәнді аяқтағанда студент білу керек: жан – жануарлардың бас, мойын, шоқтық, кеуде, құрсақ аймағы мен аяқтарында, тұяқтарында, еркек жануарлардың жыныс мүшелерінде кездесетін хирургиялық аурулары анықтауды және кешенді ем жасауды.

Атқара алу керек: Жануарлар денесінің әртүрлі аймақтарында кездесетін хирургиялық ауруларды анықтауды және емдеуді.

3.4 Пәннің пререквизиттері:

Аймақтық хирургия пәнін меңгеру үшін студенттер биология, биохимия, жануарлар морфологиясы, физиологиясы, клиникалық диагностика, фармакология, микробиология, жануарлар патологиясы, оперативті және жалпы хирургия пәндерін меңгерулері қажет.

3.5 Пәннің постреквизиттері:

Пән бойынша алған білімдерін студенттер одан ары курстық жұмыс орындаумен және дипломдық жұмыстар жазумен ұштастырады.


3.6 Оқу жоспарының көшірмесі

Кесте 1


Курс

Семестр

Кредит

Дәріс

(сағ)


ЗС

(сағ)


БОӨЖ

(сағ)


БӨЖ

(сағ)


Барлық

сағ


Қортынды бақылау түрі

4

8

2

15

15

15

45

90

емтихан

4 Пәннің мазмұны мен сабақ түріне байланысты сағаттардың бөлінуі


Кесте 2

Реті

Дәріс тақырыптарыСағат

саны


Модуль – Аймақтық хирургия.

Микромодуль-1: Бас-кеуде-құрсақ аймағының хирургиялық аурулары8

4.1

Кіріспе. Аймақтық хирургияның мақсаты мен міндеттері

1

4.2

Бас аймағының хирургиялық аурулары

2

4.3

Қарақұс, мойын және шоқтық аймағының хирургиялық аурулары

1

4.4

Кеуде аймағының хирургиялық аурулары

1

4.5

Құрсақ аймағының хирургиялық аурулары

2
Микромодуль-2: Аяқтардың хирургиялық аурулары

5

4.6

Алдынғы аяқтың хирургиялық аурулары

2

4.7

Артқы аяқтың хирургиялық аурулары

2

4.8

Тұяқ аурулары

2
Микромодуль-3: Андрология

2

4.9

Еркек малдардың жыныс мүшелерінің аурулары

2
Барлығы

15
Реті

Лабораториялық жаттығу сабақтарының тақырыптары

Сағат

саны


4.1.1

Жануарларды операция жасауға дайындау және бекіту тәсілдері. Техника қауіпсіздігі. Курстық жұмыс орындау әдістемесі

1

4.1.2

Бас аймағының топографиялық анатомиясы, хирургиялық аурулары, анықтау, емдеу

2

4.1.3

Қарақұс, мойын, аймағының хирургиялық аурулары, анықтау, емдеу

1

4.1.4

Кеуде аймағының хирургиялық аурулары, анықтау және емдеу

1

4.1.5

Құрсақ аймағының хирургиялық аурулары, анықтау және емдеу

1

4.1.6

Межелік бақылау-1

1

4.1.7

Алдынғы аяқтың топографиялық анатомиясы, хирургиялық аурулары, анықтау және емдеу

1

4.1.8

Алдынғы аяқтың тізе, тұсау, бақай буындары аймағының хирургиялық аурулары, анықтау және емдеу

1

4.1.9

Артқы аяқтың сауыр – сан аймағының хирургиялық аурулары, анықтау және емдеу

1

4.1.10

Артқы аяқтың тізе, тұсау буыны мен жіліншік аймағының хирургиялық аурулары, анықтау және емдеу

1

4.1.11

Тұяқтың топографиялық анатомиясы, хирургиялық аурулары, анықтау және емдеу

2

4.1.12

Еркек малдардың жыныс мүшелерінің хирургиялық аурулары, анықтау және емдеу

1

4.1.13

Межелік бақылау-2

1
Барлығы

15

5 Білім алушының өзіндік жұмыстарының тақырыптары тақырыптарыБӨЖ

5.1 Фронтит, отит

5.2 Желке аймағының флегмонасы

5.3 Мойынтұрық венасының қабынуы – тромбофлебит

5.4 Шоқтық бурситы

5.5 Пневмоторакс

5.6 Жарықтар

5.7 Перитонит

5.8 Буының созылуы

5.9 Шонданай жүйкесінің салдануы

5.10 Тұяқ деформациясы

БОӨЖ

5.11 Үштік жүйкенің салдануы

5.12 Бас аймағының актиномикозы

5.13 Шоқтықтың онхоцеркозы

5.14 Арқа омыртқа өсіндісінің остеомиелиті

5.15 Құрсақ қуысына қан ағу

5.16 Параректальдық тесіктер (свищ)

5.17 Шынтақ бурситі

5.18 Спазмалық(түйілуден болатын) парез

5.19 Тұсау буын аймағының дерматиттері

5.20 Жыныс мүшесінің зілді ісіктері

6 Пәннің оқу –әдістемелік картасы

Кесте 3

Тақырыптар

Көрнекті құралдар,ОТҚ,

Суреттер,

кестелер


Өз бетімен оқуға берілген сұрақтар

Бақылау түрі

Дәрістер

Зертханалық сабақтары

Кіріспе. Аймақтық хирургияның мақсаты мен міндеттері

Жануарларды операция жасауға дайындау және бекіту тәсілдері. Техника қауіпсіздігі. Курстық жұмыс орындау әдістемесі

Сурет-1,2. Техника қауіпсіздігі журналы, Курстық жұмыс орындау әдістемесі.Бас аймағының хирургиялық аурулары

Бас аймағының топографиялық анатомиясы, хирургиялық аурулары, анықтау, емдеу

Сурет-3,4. Слайд-1,2,3

Үштік жүйкенің салдануы.

Бас аймағының актиномикозы.

Фронтит. Отит


Ауызша сұрау.

Реферат


Қарақұс, мойын және шоқтық аймағының хирургиялық аурулары

Қарақұс, мойын аймағының хирургиялық аурулары, анықтау, емдеу.

Шоқтық аймағының хирургиялық аурулары, анықтау және емдеуСурет-5,6,7.

Слайд-4,5.Мойын омыртқа буындарының шығуы және сынуы.

Өңеш дивертикулы. Мойынтұрық венасының қабынуы – тромбофлебит.

Шоқтық бурситы.

Шоқтықтың онхоцеркозы.
Ауызша сұрау.

Реферат


Кеуде аймағының хирургиялық аурулары

Кеуде аймағының хирургиялық аурулары, анықтау және емдеу

Сурет-8,9.10,11.

Слайд-6,7Арқа омыртқа өсіндісінің остеомиелиті.

Пневмоторакс
Ауызша сұрау.

Реферат


Құрсақ аймағының хирургиялық аурулары

Құрсақ аймағының хирургиялық аурулары, анықтау және емдеу

Сурет-12,13.

Слайд-8,9,10.Құрсақ қуысына қан ағу.

Параректальдық тесіктер (свищ).

Жарықтар.

Перитонит.Ауызша сұрау.

Реферат


Алдынғы аяқтың хирургиялық аурулары

Алдынғы аяқтың топографиялық анатомиясы, хирургиялық аурулары, анықтау және емдеу.

Алдынғы аяқтың тізе, тұсау, бақай буындары аймағының хирургиялық аурулары, анықтау және емдеуСурет-14,15,16.

Слайд-11,12.Шынтақ бурситі

Буының созылуыАуызша сұрау.

Реферат


Артқы аяқтың хирургиялық аурулары

Артқы аяқтың сауыр – сан аймағының хирургиялық аурулары, анықтау және емдеу.

Артқы аяқтың тізе, тұсау буыны мен жіліншік аймағының хирургиялық аурулары, анықтау және емдеуСурет-17,18,19,20.

Слайд-13,14.
Спазмалық(түйілуден болатын) парез.

Шонданай жүйкесінің салдануы

Тұсау буын аймағының дерматиттеріАуызша сұрау.

Реферат


Тұяқ аурулары

Тұяқтың топографиялық анатомиясы, хирургиялық аурулары, анықтау және емдеу

Сурет-21,22.

Слайд-15,16,17,18,19.Тұяқ диформациясы

Ауызша сұрау.

Реферат


Еркек малдардың жыныс мүшелерінің аурулары

Еркек малдардың жыныс мүшелерінің хирургиялық аурулары, анықтау және емдеу

Сурет-23,24,25.

Слайд-20,21.Жыныс мүшесінің зілді ісіктері

Ауызша сұрау.

Реферат

7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы

Кесте 4


Оқулықтардың, оқу әдістемелік құралдардың атаулары

Дана (саны)

Студенттердің саны

Қамтамасыз етілуі

%


1

2

3

4

Шакалов К.И. Калашник И.А.и.др. Частная ветеринарная хирургия // Ленинград «Колос» -1990. – 465 с.
Б,К. Ілиясов. Ветеринариялық хирургия(оқулық). Алматы. 2008. 400 бет.
С.В. Тимофееф. Общая хирургия животных (учебник). Москва. «Зоомедлит». 2007. 666 стр.
Мурәлінов К.Л. Оперативті хирургия. (оқулық құрал) —Алматы Каз.ҰАУ . 2006 ж 416 б20

20
2


20


20

20
20


20


100

100
10


100


8 Әдебиеттер

Негізгі әдебиеттер:

8.1 Шакалов К.И. Калашник И.А. Мастыко Г.С. Поваженко И.В. Башкиров Б.А. Семенов В.С. / Частная ветеринарная хирургия // Ленинград «Колос» -1990. – 465 с.

8.2 Б,К. Ілиясов. Ветеринариялық хирургия (оқулық). Алматы. 2008. 400 бет.

8.3 С.В. Тимофееф. Общая хирургия животных (учебник). Москва. «Зоомедлит». 2007. 666 стр.

8.4 Мурәлінов К.Л. Оперативті хирургия. (оқулық құрал) —Алматы Каз.ҰАУ . 2006 ж 416 б.

Қосымша:


8.5. НечаевА.Ю. Ветеринарная анестезиология в учебном процессе //Ветеринария,2002 -№10 –С. 53-54.

8.6. Кашин А.С. Хирургические операции у животных //Ветеринария 2000 -№1 –С.44-46

8.7. Кашин А.С., Медведева Л.В. Закрытие после операционных ран брюшной стенки у животных //Ветеринария, 2001 -№11 –С. 38-40

8.8. ШиякинаТ.Н. Грыжесечение интравагинальных грыж у поросят //Ветеринария,2000 -№ 5 –С.41-42.

8.9. Кашин А.С. Пупочная грыжа //Ветеринария, 2000 -№ 11 -С.44-45.

8.10 Кашин А.С.Кастация животных //Ветеринария, 2000 -№ 5 С.44 -47..

8.12. Кашин А.С., Медведева Л.В. Вправление вывиха коленной чашки у лошади //Ветеринария, 2003 -№ 3 –С. 8-9.

8.13. Справочник ветеринарного врача. – СПб.: «Лань», 2004.-896с.

8.14. Материалы первого евроазийского ветеринарного конгреса. Алматы. 2007.

8.15. Хирургические операции у собак и кошек. - М.: ООО «Аквариум-Принт», 2005. - 232с.8.16 Байлов В.В. Лечение и профилактика болезней крупного рогатого скота с порапжением дистального отдела конечностей. Методическое пособие. Санкт – Петербург. 2008. 45 с.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет