5B010200 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»Дата18.03.2017
өлшемі210.42 Kb.

УМКД 042-16.1.32/01.2013

______________2013 жылғы

№ 3 басылым23 беттің -шісіҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3-деңгейлі СМЖ

құжаты

УМКД


УМКД 042-18/28.1.36/01-2013
УМКД

« Сауат ашу әдістемесі»

пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы

______ 2013 жылғы

№ 1 басылым5B010200 - « Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі »

«Сауат ашу әдістемесі»

ПӘНІНІҢ ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

СЕМЕЙ


2013


Кіріспе
1 ӘЗІРЛЕГЕН

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің қазақ тілі теориясы мен әдістемесі кафедрасының аға оқытушы., ф.ғ.к. Тәттімбетова Сымбат Жеңісқызы _____________ «___» ___________20___ жыл.


2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 Қазақ тілі теориясы мен әдістемесі кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.

Хаттама №___ «___» ___________20___ жыл.
Кафедра меңгерушісі _______________ Жұмағұлова А.М.

2.2 Филология факультетінің оқу- әдістемелік бюросында талқыланып, бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________20___ жыл.
Төрайым _________________ Мұқанова Қ.Қ.
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау алды және басып шығаруға ұсынылды

Хаттама №___ «___» ___________20 ___жыл.
ОӘК төрағасы _____________ Г. Искакова
4  «____» __________ 20___ж. шыққан ПОӘК-нің

№ 1 БАСЫЛЫМЫМазмұны

1 Қолданыс аясы

2 Нормативтік сілтемелер

3 Жалпы ережелер

4 Оқу пәнінің мазмұны (модуль)

5 Студенттің өздік жұмыстарының тақырыптары

6 Пәннің оқу-әдістемелік картасы

7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

8 Әдебиеттер

1 ҚОЛДАНЫС АЯСЫ

«Сауат ашу әдістемесі» пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің құрамына кіретін оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы «5B010200» « Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі » мамандығының студенттеріне арналған.

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы «Сауат ашу әдістемесі» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін төмендегі нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады:

- Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің бекітілген және қолданысқа енгізілген ҚР МЖМБС 3.08.275-2006 Мемлекеттік білім беру стандарты;

- «5B010200» «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығының типтік оқу жоспары;

- СТУ 042-ГУ-4-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;

- ДП 042-1.01-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны мен құрылымы» құжаттық іс-жосығы.


3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны: Сауат ашу әдістемесі жайында түбегейлі білім беру; Тілдің грамматикалық құрылымы тұтас жүйе екендігін таныту;

Осы пәнмен байланысты пәндер: қазақ тілі, қазақ әдебиеті пәндерінен мектептерде, жоғары оқу орындарында алынған білім осы курсты дұрыс меңгеруге септігін тигізеді. Бұл курстан алынған білім қазақ тілін оқыту әдістемесі пәнін өткенде және жоғарыдағы пәндердің тәжірибелік бөлімдерінде қажет болады.3.2 Пәнді оқытудың мақсаты:

Студенттерге теориялық білім беріп, сол теориялық түсінікті пайдаланып тіл дамыту әдістемесі ерекшеліктерін талдаулар жасау арқылы еркін пайымдай алатындай дәрежеде білім беру.3.3 Пәнді оқыту міндеттері:

– Сауат ашу әдістемесі пәнін игеру барысында студент бала тәрбиесінің күрделілігі мен маңызын жете түсініп, ұстаздың этикет пен мәдениет деңгейінің жоғары болуын үнемі назарда ұстауы тиіс.

– Сауат ашу әдістемесі пәнінің тарихын терең меңгеріп, оның өкілдерінің шығармаларымен толық танысу.

– Пәнді ұйымдастыру кезінде оқушылардың жас ерекшелігіне айрықша көңіл бөлуді студенттерге ескерте отырып, игерту.

– Студенттердің, болашақ маман иелерінің өздері оқытатын оқушылардың психологиялық ерекшеліктерін үнемі назарларында ұстауға, балалармен қарым-қатынасты үйлестіре білуді үйрету.

– Болашақ тәрбиеші мұғалімдерге балаларды тіл дамытуға үйретуді яғни, балаларды ( дыбысты) фонематикалық естуі мен қабылдауын қалыптастыру жолдарын саралап көрсету;

– Балалардың ой-өрісін кеңейту үшін сөздердің мағыналарын салыстыру, ажырату тәсілдеріне тоқталу;

– Грамматика салаларының өзара байланыстарын көрсету;

– Балалар тілін орфоэпиялық дыбыстау мәдениетіне тәрбиелеуді үйрету;

– Балалардың сөздік қорын арнайы сөздіктер арқылы молайту жолдарын меңгерту және арнайы жаттығулар барысында істелетін жұмыстарды дұрыс ұйымдастыруға үйрету.

– Бастауыш сынып балаларының дыбыстық құрамды меңгеруге қажетті дағдыларын қалыптастыруын қадағалауды т.б. үйрету.

3.4. Оқыту нәтижелері:

Пәнді оқыту нәтижесінде студент мыналарды білуі керек:

- Сауат ашу әдістемесі пәнінің тарихын терең меңгеріп, оның өкілдерінің еңбектерін білуі керек;

- Алған білімдерін практикада қолдана білу;

- Бала тілін дамытудың негізгі әдістерін меңгеру керек;

- Теориялық талдау жасай алу;

- Ана тілін ұғыну заңдылықтарының білім беру жолдары мен құралдарын меңгеру, түсіну;

- Өзіндік пікір айта алу;

- Негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу.

3.5 Курстың пререквизиттері:

Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы

Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы

Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы3.6 Курстың постреквизиті:

Қазіргі қазақ тілі

Қазақ тілін оқыту әдістемесі
3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:

1 Кесте

Курс


Семестр

Кредит

ДС (сағ)

СПС (сағ)

Лаб. (сағ)

ОСӨЖ

(сағ)


СӨЖ(сағ

Барл.

(сағ)


Бақылу түрі

2

4

3

30

15

-

22,5

67,5

135

емтихан4 ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ (МОДУЛЬ)

2 КестеТақырыптар атауы және олардың мазмұны

Сағат саны

1

2

Дәріс сабақтары
1Модуль. Сауат ашу әдісі туралы ұғым.
Сауат ашу әдістемесінің ғылыми негіздері.

2

Сауат ашу сабақтарына қойылатын негізгі педагогикалық талаптар.
Сауат ашу кезеңінде балалардың жас ерекшеліктеріне қарай қойылатын педагогикалық талаптар.

2

2Модуль. Оқу және тіл дамыту методикасы.
Оқудың маңызы мен мақсаты және түрлері
Көркем шығарманы оқыту және қабылдаттыру үшін істелетін жұмыстар.

2

Байланыстырып сөйлеу жұмыстарының психологиялық, педагогикалық және лингвистикалық ерекшеліктері.

2

Қазіргі методикалық әдебиеттерге шолу.

2

3 Модуль. Жазу және тіл дамыту
Оқу мен жазу дағдыларын қалыптастыру процесінің кезеңдері және жазуға қойылатын талаптар.

2

Жазуға үйретуге байланысты жүргізілетін жұмыстар.

2

Дайындықтары әр түрлі оқушылармен жүргізілетін сауат ашу жұмысының ерекшеліктері.

2

Қатені болдырмау үшін жүргізілетін жұмыстар.

2

4Модуль. Сауат ашу және тіл дамыту әдістемесі.
Сауат ашу кезінде жүргізілетін тіл дамыту жұмыстары.

2

Сауат ашу кезеңінде баланың тілі мен ойын дамытуға қойылатын талаптар.

2

Сауат ашу кезеңінде жүргізілетін оқу-тәрбие жұмысының түрлері.

2

Сауат ашу кезеңіне арналған оқу материаларының құрылысы мен мазмұны.

2Семинар сабақтары
1Модуль. Сауат ашу әдісі туралы ұғым.
Сауат ашу әдістемесінің ғылыми негіздері.

1

Сауат ашу сабақтарына қойылатын негізгі педагогикалық талаптар.

1

Сауат ашу кезеңінде балалардың жас ерекшеліктеріне қарай қойылатын педагогикалық талаптар.

1

2Модуль. Оқу және тіл дамыту методикасы.
Оқудың маңызы мен мақсаты және түрлері

1

Көркем шығарманы оқыту және қабылдаттыру үшін істелетін жұмыстар.

1

Фонетиканы оқыту. Тіл мүкістігін түзету үшін арнаулы сабақтар жүргізу.

1

Орфография мен орфоэпияны оқыту.

1

3 Модуль. Жазу және тіл дамыту
Сөздің грамматикалық дағдыларын қалыптастыру.

1

Балалардың тілін дамыту жүйесіндегі лексикалық, синтаксистік , стилистикалық жаттығулардың маңызы.

1

Жазба жұмыс түрлері және оны жүргізу әдістемесі.

1

Грамматикалық формаларды қолданып сөйлей білуге, сөйлемді құрап айтуға үйрету.

1

4Модуль. Сауат ашу және тіл дамыту әдістемесі.
Сөйлеу тілін байыту мақсатында жүргізілетін сөздікпен жұмыс түрлері.

1

Баланың тілі мен ойын дамыту кезеңінде қолданылатын көрнекі құралдар.

1

Мәтінді қабылдаттыру үшін істелетін жұмыстар.

1

Әдеби шығармаларды оқып, тыңдату жұмыстары.

1


5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

5.1 Еркін сөйлеу қатынасында арнаулы сабақтарда балалардың сөздік қорын байыту әдістері мен тәсілдері. Берілген тақырыпқа өз бетімен әңгіме құрап айтуға үйрету жолдары.  1. «Әліппе» оқулығының негізгі ерекшеліктері. «Әліппенің» құрылысы мен мазмұны. Слайд жасау.

  2. Әліппеге дейінгі кезең. Сабақ үлгісін жасау.

  3. Даярлық кезеңіндегі оқу материалдарының жоспарлану үлгісі.

  4. «Әліппе серігі» бойынша жұмыс. Слайд жасау. Сабақ үлгісін жасау.

  5. «Жазу дәптері» бойынша жұмыс. Слайд жасау. Сабақ үлгісін жасау.

  6. «Сауат ашуға арналған дидактикалық материалдар» бойынша жұмыс. Сабақ үлгісін жасау.

  7. «Кеспе әріптер мен буындар» бойынша жұмыс. Слайд жасау. Сабақ үлгісін жасау.

5.9 «Суретті әріптер» бойынша жұмыс. Слайд жасау. Сабақ үлгісін жасау.

5.10 Балалар тілін орфоэпиялық дыбыстау мәдениетіне тәрбиелеу. Сабақ үлгісін жасау.

5.11 Сөйлеу тілін байыту мақсатында сөздікпен жүргізілетін жұмыстар. Слайд жасау. Сабақ үлгісін жасау.

5.12 Дыбыстық талдау-жинақтау әдісі. Сабақ үлгісін жасау.

5.13 Суретпен жүргізілетін жұмыс түрлері. Слайд жасау. Сабақ үлгісін жасау.

5.14 Сауат ашу кезеңіндегі сөйлеммен жұмыс. Сабақ үлгісін жасау.

5.15 Бастауыш сыныптарда тіл дамыту жұмысының зерттелуі. Баяндама жасау.
6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

3-КестеТақырып

Көрнекі құралдар, ОТҚ, плакаттар, стендтер

Өз бетімен дайындалу сұрақтары

Бақылау түрі

Дәріс сабағы

Семинар сабағы

1

2

4

5

6

1Модуль. Сауат ашу әдісі туралы ұғым. 1-тақырып. Сауат ашу әдістемесінің ғылыми негіздері.

Сауат ашу әдістемесінің ғылыми негіздері.

Дәріс тезисі, сызба нұсқа слайдтар

Ғылыми еңбектерге шолу жасау

Баяндама жасау

2-тақырып. Сауат ашу сабақтарына қойылатын негізгі педагогикалық талаптар.

Сауат ашу сабақтарына қойылатын негізгі педагогикалық талаптар.

Дәріс тезисі, кесте слайд түрінде

Жаттығу жұмыстары

Конспект жасау

3-тақырып. Сауат ашу кезеңінде балалардың жас ерекшеліктеріне қарай қойылатын педагогикалық талаптар.

Сауат ашу кезеңінде балалардың жас ерекшеліктеріне қарай қойылатын педагогикалық талаптар.

Дәріс тезисі, слайд

Жаттығу жұмыстары

Талдау жасау

2Модуль. Оқу және тіл дамыту методикасы.

4-тақырып. Оқудың маңызы мен мақсаты және түрлеріОқудың маңызы мен мақсаты және түрлері

Дәріс тезисі таблица слайд түрінде.

Күрделі сөздерге сипаттама беру.

Талдау жасау

5-тақырып. Көркем шығарманы оқыту және қабылдаттыру үшін істелетін жұмыстар.

Көркем шығарманы оқыту және қабылдаттыру үшін істелетін жұмыстар.

Дәріс тезисі, сызбалар слайд түрінде.

Жаттығу жұмысы

талдау

6-тақырып. Байланыстырып сөйлеу жұмыстарының психологиялық, педагогикалық және лингвистикалық ерекшеліктері.

Фонетиканы оқыту. Тіл мүкістігін түзету үшін арнаулы сабақтар жүргізу.

Дәріс тезисі, мысалдарды ноутбуктан көрсету

Сөздіктермен жұмыс

Тест тапсыру

7-тақырып. Қазіргі методикалық әдебиеттерге шолу.

Орфография мен орфоэпияны оқыту.

Дәріс тезисі, кесте-слайд

Жаттығулар жұмысы

Талдаулар жүргізу

3 Модуль. Жазу және тіл дамыту.

8-тақырып. Оқу мен жазу дағдыларын қалыптастыру процесінің кезеңдері және жазуға қойылатын талаптар.Сөздің грамматикалық дағдыларын қалыптастыру.

Дәріс тезисі сызбалар слайд түрінде


Жаттығу жұмыстары

Жазбаша


9-тақырып. Жазуға үйретуге байланысты жүргізілетін жұмыстар.

Балалардың тілін дамыту жүйесіндегі лексикалық, синтаксистік , стилистикалық жаттығулардың маңызы.

Дәріс тезисі

Жаттығу жұмыстары

Талдау жасау

10-тақырып. Дайындықтары әр түрлі оқушылармен жүргізілетін сауат ашу жұмысының ерекшеліктері.

Жазба жұмыс түрлері және оны жүргізу әдістемесі.

Дәріс тезисі сызбалар слайд түрінде


Жаттығу жұмыстары

Талдау жасау

11-тақырып. Қатені болдырмау үшін жүргізілетін жұмыстар.

Грамматикалық формаларды қолданып сөйлей білуге, сөйлемді құрап айтуға үйрету.

Дәріс тезисі сызбалар слайд түрінде

Жаттығу жұмыстары

Талдау жасау

4Модуль. Сауат ашу және тіл дамыту әдістемесі.

12-тақырып. Сауат ашу кезінде жүргізілетін тіл дамыту жұмыстары.Сөйлеу тілін байыту мақсатында жүргізілетін сөздікпен жұмыс түрлері.

Дәріс тезисі, сызбалар слайд түрінде

Жаттығу жұмыстары

Талдау жасау

13-тақырып. Сауат ашу кезеңінде баланың тілі мен ойын дамытуға қойылатын талаптар.

Баланың тілі мен ойын дамыту кезеңінде қолданылатын көрнекі құралдар.

Дәріс тезисі, сызбалар слайд түрінде

Жаттығу жұмыстары

Талдау жасау

14-тақырып. Сауат ашу кезеңінде жүргізілетін оқу-тәрбие жұмысының түрлері.

Балалардың сөз қолдануындағы ерекшеліктері.

Дәріс тезисі, сызбалар слайд түрінде

Жаттығу жұмыстары

Талдау жасау

15-тақырып. Сауат ашу кезеңіне арналған оқу материалдарының құрылысы мен мазмұны.

15-тақырып. Әдеби шығармаларды оқып, тыңдату жұмыстары.

Дәріс тезисі, сызбалар слайд түрінде

Жаттығу жұмыстары

Талдау жасау


7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

4-Кесте


Оқулықтардың, оқу құралдарының атауы

Саны

Студенттердің саны

Қамтамасыз ету пайызы

1

2

3

4

1. Қазақ тілін оқыту методикасы. Жалпы редакциясын басқарған Б.Құлмағамбетова -Ал.:«Мектеп», 1988

12

3

100%

2. С.Қазыбайұлы.Мектепте қазақ тілін оқыту тәсілдері.-Алматы 1997

12

3

100%

3. Д.Әлімжанов, Ы.Маманов. Қазақ тілін оқыту методикасы- А., 1965

12

3

100%

4. З.Бейсембаева. Қазак тілін оқыту әдістемесі.Алматы, 2002

12

3

100%

5.Ш.Сарыбаев. Қазақтілі методикасының кейбір мәселелері. 1956

12

3

100%

5.Қ.Т.Қабиева. Сөйлемдегі сөздердің байланысы жөнінде-Алматы: Анатілі,1985.

12

3
6.Ф.Мұсабекова. Тыныс белгілерін оқытудың кейбір мәселелері-Алматы:Мектеп,1959

12

3
7.М.Көпжасарова.Оқушыларды кластан тыс жұмыстарда коллективизмге тәрбиелеу.Алматы,1978.

12

3
8.К.Ж.Бұзаубакрва.Жаңа педагогикалық технология. А.,2004

12

3
9.Т.Әбдікәрімова,Т.Әбдіғалиева,К.Шәймерденова.Қазақ тілін оқыту әдістемесі,А.Д999

12

3
10.Х.Арғынов. Қазак тілі методикасы. А.,1974

12

3
І1.Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам. Москва - 1986.

12

3
12. Ә. Мұхтарова.Оқушыларды шығармашылыққа баулу жолдары. А.Д999

12

3 1. ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Негізгі әдебиеттер

   1. Қазақ тілін оқыту методикасы. Жалпы редакциясын басқарған Б.Құлмағамбетова -Ал.:«Мектеп», 1988

   2. С.Қазыбайұлы.Мектепте қазақ тілін оқыту тәсілдері.-Алматы 1997

   3. Д.Әлімжанов, Ы.Маманов. Қазақ тілін оқыту методикасы- А., 1965

   4. З.Бейсембаева. Қазак тілін оқыту әдістемесі.Алматы, 2002

   5. Ш.Сарыбаев. Қазақтілі методикасының кейбір мәселелері. 1956

   6. Т.Әбдікәрімова,Т.Әбдіғалиева,К.Шәймерденова.Қазақ тілін оқыту әдістемесі,А.Д999

   7. Х.Арғынов. Қазак тілі методикасы. А.,1974

8.2 Қосымша әдебиеттер.

8.2.1 Ф.Мұсабекова. Тыныс белгілерін оқытудың кейбір мәселелері-Алматы:Мектеп,1959

8.2.2 Д.Әлімжанов. Қазақ тілінде морфологияны оқыту методикасының кейбір мәселелері-Алматы,1972

8.2.5 3.Бейсембайқызы. Қазақ тілін модуль негізінде оқыту. А.,2001

8.2.6 Құрманова Н.Ж. Сөз тіркесін оқыту барысында оқушылардың логикалық ойлау мәдениетін қалыптастырудың әдістері мен тәсілдері. Алматы-1998.

8.2.7 Кәтенбаева Б.,Нұрғалиева М. Морфологияны оқытудың методикасы.А., 1975.

8.2.8 Әлімжанов Д. Қазақ тілінде морфологияны оқыту методикасының кейбір мәселелері.А., 1972.

8.2.9 Рахметова Р.С. Сөз тіркесі синтаксисі және оны оқыту әдістемесі. А., 2003

8.2.10 Нұржанова Ж. Қазақ тілін тиімді оқыту жолдары. А., 2001.

8.2.110разбаева Ф.Ш.,Рахметова Р.С. Қазақ тілін оқыту әдістемесі.А.,2005.

8.2.12 Жүнісбек Ә. Қазақ тілін оқыту әдістемесі.А., 1998.

8.2.13 Жанпеисова М.М. Технология модульного обучения.Актобе-1998.

8.2.14 Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М.Д998.

8.2.15 Гузеев В.В. Планирование результатов образования и образовательная технология. М.,2001.

8.2.16 Тұрғынбаева Б.А. Дамыта оқыту технологиялары. А., 2000.

8.2,17 Ә.Исабаев. Қазақ тілін оқыту методикасы. Ташкент-2003.

8.2.18 А.Әбілқаев. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. Алматы-1995.

8.2.19 Н.Оразахынованың «Шеберлік класы» Сатылай комплексті талдау (синтаксис). Алматы-2002.

8.2.20 М.Көккөзова, САбақан. Әдіскер тағылымы. Алматы, 2000.

8.2.21 Г.Ж.Тұрдалиева. Бастауыш сыныптарда қазақ тілін оқыту.Астана, «Фолиант» баспасы, 2007Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет