5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналғанДата17.06.2018
өлшемі167 Kb.

ПОӘК 042-18-28.1.07/01.2014

№ 1 басылым

«__» _____ 2014 жыл_______беттің ______беті

5В011700 - « Қазақ тілі мен әдебиеті » мамандығына арналған

« Пунктуация мәселелері» пәнінің

ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

СЕМЕЙ

2014
Кіріспе


1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Құрастырған __________ «___» ______2014жыл

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің қазақ тілінің теориясы мен әдістемесі кафедрасының аға оқытушысы Ахметова

Гүлнұр Серікбекқызы2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 Қазақ тілінің теориясы мен әдістемесі кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды

Хаттама №___ «___» ___________2014 жыл
Кафедра меңгерушісі_______________Мұқанова Қ.Қ.

2.2 Филология факультетінің оқу- әдістемелік бюросында талқыланып, бекітілді

Хаттама №___ «___» ___________2014 жыл
Төрайымы_________________Сәмекбаева Э.М.
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________2014 ж.

Оқу -әдістемелік кеңес төрайымы _________Г.К.Искакова


4 № 1 БАСЫЛЫМЫ

Мазмұны

1 Жалпы ережелер

2 Оқу жұмыс жоспарының мазмұны, сағаттарға шағу

3 Пәнді оқытудағы әдістемелік нұсқаулықтар

4 Курс форматы

5 Курс саясаты

6 Бағалау саясаты

7 Әдебиеттер

1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1 Оқытушы мен пән туралы жалпы мәлімет

Ахметова Гүлнұр Серікбекқызы

Кафедра «Қазақ тілінің теориясы мен әдістемесі»

Кафедраның мекен-жайы: оқу ғимараты № 8, 224 кабинет

Ақпараттық қатынас: телефон:

Кафедрада болатын уақыты: дүйсенбі, жұма: 8.00-17.00

Сабақ өтетін орын: 214, 223 аудитория

Кредит саны: 3


1.2 Пәннің қысқаша мазмұны:

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны

Жазба тіліміздің материалдық элементі саналатын пунктуация- жазба тілдің бір бөлігі ретінде танылады. Пунктуацияның негізгі әдістері мен тәсілдерін жан-жақты меңгерту арқылы студентің немесе оқушының тыныс белгісін дұрыс қоя білуі, олардың мақсатты жұмсалу факторларын талдап үйренеді. Пунктуацияның құрылымы талдау арқылы жүргізіледі.

3.2 Осы курстың мақсаты:

Пуктуация ілімі – тыныс белгілерінің мағыналық, құрылымдық жақтарын зерттейтін тіл білімінің іргелі бір саласы. Пунктуация сөйлемдер арасында тыныс белгілерінің дұрыс қойылу ережелерінің жиынтығын зерттейтін сала болып табылады. Соңғы кезде тіл біліміндегі пунктуация мәселесі туралы зерттеулердің тақырыптық, нысандық мәселелері осыны аңғартады.

1.3 Осы курстың мақсаты: Пәннің қысқаша сипаттамасы, пәннің мақсаты – Мемлекетіміздің республикада қазақ тілін оқып үйренуді жақсарту туралы қаулысы, сондай – ақ қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесін алуы жастарға дәріс беріп, білім жолына жетелейтін оқытушылар қауымының алдына зор міндеттер жүктейді. Сондай міндеттердің ең бастыларының бірі – студенттерді сауаттылық пен ауызша, жазбаша сөйлеу мәдениетіне баулу.
3.3 Курстың негізгі міндеттері:

Сөздер мен сөйлемдер арасында тыныс белгілерінің дұрыс қойылу маңыздылығын талдау пәнді оқытудағы міндеттердің желісін құрайды. Сондай-ақ курс студенттерге пунктуация мәселелерінің шешілмей келе жатқан даулы тұстарын жан-жақты талдап,түсіндіреді.Талдаудың тәжірбиелік жағын баса меңгерту жағына көп көңіл бөледі.

3.4 Білім нәтижесі:

Курстың соңында студент мыналарды білуі керек:

- Қазақ тілтанымындағы пунктуация мәселесінің өзекті жақтарын білуі керек;

- алған білімдерін практикада қолдана білу;

- тілді талдаудың негізгі әдістерін меңгеру керек;

- теориялық талдау жасай алу;

- пунктуация мәселесінің тарихының даму және қалыптасу сатылары, бағыттары мәселелерін түсіну;

- өзіндік пікір айта алу;

- негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу.

3.5 Курстың пререквизиттері:

«Тіл біліміне кіріспе», «Қазіргі қазақ тілі».

3.6 Курстың постреквизиті:

« Стилистика және тіл мәдениеті», «Терминтану», «Қазақ тілін оқыту әдістемесі».

3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:1.4. Пәнді игеру үшін қажетті талаптар: Студенттер пәнді игеру үшін аудиториялық сабақтарға толық қатысуы, берілетін білімді, ақпаратты меңгеруі, байқау, салыстыру, ойлау процестерін жүзеге асыруы, СӨЖ тапсырмаларын мұқият орындап, теориялық білімді тәжірибеде қолдана білу қажет.


1.5. Пәнмен байланысты пәндер – Филология, тарих, саясаттану

1.6 Курстың пререквизиттері:

1.6.1 Тіл біліміне кіріспе

1.6.2 Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы

1.6.3 Қазіргі қазақ тілінің жай сөйлемі

1.6.4 Қазіргі қазақ тілінің құрмалас сөйлемі
1.7. Курстың постреквизиті:

1.7.1 Қазақ тілін оқыту әдістемесі

1.7.2 Стилистика және тіл мәдениеті
2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САҒАТТАРДЫ САБАҚ ТҮРІНЕ ШАҒУ

1- Кесте
Тақырыптардың

атауы


Сағаттар

Әдебиеттер
ЛК

ПР

ЛБ

СРПС

СРС

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Пәннің мақсаты және міндеті,зерттеу нысыны

2

1

-

1,5

5

Мұсабекова Ф. Қазіргі қазақ тіліндегі жай сөйлем пунктуациясының негіздері, Алматы 1959ж.

.


2

Қазақ пунктуациясының системасы және тыныс белгілерін қолданудағы принциптер.


2

1

-

3

5

Жиенбаев С. Сөйлемнің тыныс белгілері. Алматы, 1940ж.


3

Қазақ пунктуациясының теориялық негіздері.


4

2

-

2

5,5

Хасенов Ә, Пунктуацияны оқыту жолдары, Алматы,1957ж.


4

Қазақ пунктуациясының шешілмей әртүрлі қойылып жүрген жерлері.


4

2

-

5

5

Мұсабекова Ф, Қазіргі қазақ тілінің пунктуациясы, Алматы, 1973ж.


5

Тыныс белгілеріне жатпайтын шартты белгілер


4

2

-

5

7

Мұсабекова Ф Тыныс белгілерін оқытудың кейбір мәселелері, Алматы,1959


6

Тыныс белгілерінің қабаттаса қолданылуы.

2

1

-

1

5

СыздықоваР., Неталиева Қ. Қазақ пунктуациясының ережелері, Алматы 1961ж.


7

Оқшау сөз, оңашаланған мүшелер туралы.

4

2

-

1

10

Хасенов Ә. Синтаксис пен пунктуацияның кейбір мәселелері, Алматы 1957ж


8

Салалас құрмалас сөйлемдерге байланысты қойылатын үтір.

2

1

-

1

10

Мұсабекова Ф. Қазіргі қазақ тіліндегі жай сөйлем пунктуациясының негіздері, Алматы 1959ж.


9

Сабақтас және аралас құрмалас сөйлемдерге қатысты қойылатын үтір.


4

2

-

1

5

Ысқақов А. Хасенов Ә. Тыныс белгілер, Алматы 1951ж.


10

Сызықша туралы мәлімет.


2

1

-

1

5

А.Б.Шапиро. Основы русской пунктуации, Москва, 1955г


11

Құрмалас сөйлемдерге байланысты қойылатын сызықша


2

1

-

1

5

Мұсабекова Ф. Қазіргі қазақ тіліндегі жай сөйлем пунктуациясының негіздері, Алматы 1959ж.


12

Қос нүкте, нүктелі үтір туралы.

2

1

-

1

5

Хасенов Ә, Пунктуацияны оқыту жолдары, Алматы,1957ж.


13

Тырнақша туралы мәлімет

2

1

-

1

5

Мұсабекова Ф. Қазіргі қазақ тіліндегі жай сөйлем пунктуациясының негіздері, Алматы 1959ж.


14

Жақша туралы мәлімет.


2

1

-

1

5

Мұсабекова Ф. Қазіргі қазақ тіліндегі жай сөйлем пунктуациясының негіздері, Алматы 1959ж.


15

Төл сөз бен автор сөзінің тыныс белгілері

2

1

-

1

5

Хасенов Ә, Пунктуацияны оқыту жолдары, Алматы,1957ж.

Барлығы:

30

15

-

22,5

67,5

3 ПӘНДІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚТАРЫ
Студент «Пунктуация мәселелері» пәнінде тәжірибе жүзінде кең қолданылатын, әрі жан-жақты игерілген пунктуация мәселелесінің негізгі әдістерін білуі қажет. Ғылыми ой-өрісті қалыптастыруда пунктуация мәселесі ғылыми білім ретінде пайда болуы ерекше роль атқарады. Пунктуация мәселесі қазіргі тіл білімі ғылымының әр сатысындағы философиялық дүниетаныммен және ғылыми методологиялық таныммен терең байланысын, тіл теориясының әр түрлі мектептерге, бағыттарға және концепцияларға тән процестерге тәуелділігін түсінуге мүмкіндік береді. Пунктуация мәселесі әр кезеңдегі ғылым алдына қоятын қоғамдағы әлеуметтік-мәдени шарттардың шектес ғылымдармен және олардың практикалық шешімдерімен тікелей байланысы постулатын түсінуге көмектеседі.
4 КУРС ФОРМАТЫ

Курсты оқу барысында алынған ұпай жинақталып жалпы саны шығарылады. Жиынтық бағаны шығару үшін әрбір тапсырма, сабаққа қатысуы, СӨЖ, ОСӨЖ тапсырмаларын, тиісті жаттығу жұмыстарын орындағаны жөніндегі ұпай жиынтығы, кезеңдік, қорытынды бақылау нәтижелері т.б. түгел ескеріледі. Берілген тапсырманы уақытында орындау қажет. Тиісті тапсырмалар сессияның соңғы аптасына дейін өткізілуі тиіс. Орташа ұпай жинақтай алмаған студент емтиханға жіберілмейді. Әрбір тақырыпты өтеу міндеті, өтілген материалды меңгеру деңгейі тест, жатқа жазу,бақылау түрінде тексеріледі. Себепсіз сағат босатсаңыз қосымша шығармашылық жұмыс беріледі. Сабақтан екі рет кешігу бір рет сабақ босатқанға теңгеріледі.


5 КУРС САЯСАТЫ

«Пунктуация мәселесі» пәні бойынша 15 аптаға бөлінген дәріс, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ тапсырмаларының ұпай саны берілген. Әр аптада қойылған ұпайлар бойынша 7-15 апталарда межелік бақылау тапсырмаларының қорытындысы қойылады. 7-15 апталарда ең жоғарғы көрсеткіші – 270 ұпайдан жинау шарт.
6 БАҒАЛАУ САЯСАТЫ

« Пунктуация мәселесі» пәні бойынша ұпайлардың бөлінісі

Кесте -2


Апталар

Бақылау түрі

Барлық ұпайлар

Ескерту

1

2

3

4
1-7 апталардағы аудиториялық сабақтарға қатысу

30
1

0

0

Студенттер тапсырма алып үлгермейтіндіктен

2

Прак-15,ОСӨЖ-10

25
3

Прак-15,СӨЖ-25

40
4

Прак-15,ОСӨЖ-10

25
5

Прак-15,СӨЖ-25

40
6

Прак-15,ОСӨЖ-10

25
7

Прак-30, СӨЖ-25

551-аралық бақылау

601-7 аралық бақылау нәтижесі

3008-15 апталардағы аудиториялық сабақтарға қатысу

30
8

0
Студенттер тапсырма алып үлгермейтіндіктен

9

Прак-15

15
10

Прак-15,ОСӨЖ-10

25
11

Прак-15,СӨЖ-25

40
12

Прак-15,ОСӨЖ-10

25
13

Прак-15,СӨЖ-25

40
14

Прак-15,ОСӨЖ-10

25
15

Прак-15,СӨЖ-25

402-аралық бақылау

608-15 аралық бақылау нәтижесі

300Емтихан ұпайларының нәтижесі

400Академиялық аралықтың ұпай қорытындысы

1000


7 ӘДЕБИЕТТЕР

7.1 Негізгі әдебиеттер


1. Сыздықова Р. Қазақ орфографиясы мен пунктуациясы жайында анықтағыш. Алматы, 1960ж.

2. Жиенбаев С. Сөйлемнің тыныс белгілері. Алматы, 1940ж.

3. Хасенов Ә, Пунктуацияны оқыту жолдары, Алматы,1957ж.

4. Мұсабекова Ф, Қазіргі қазақ тілінің пунктуациясы, Алматы, 1773ж.5. Мұсабекова Ф Тыныс белгілерін оқытудың кейбір мәселелері, Алматы,1959

6. СыздықоваР., Неталиева Қ. Қазақ пунктуациясының ережелері, Алматы 1961ж.

7. Хасенов Ә. Синтаксис пен пунктуацияның кейбір мәселелері, Алматы 1957ж

8. Мұсабекова Ф. Қазіргі қазақ тіліндегі жай сөйлем пунктуациясының негіздері, Алматы 1959ж.

9. Ысқақов А. Хасенов Ә. Тыныс белгілер, Алматы 1951ж.10. А. Б. Шапиро. Основы русской пунктуации, Москва, 1955гКаталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет