5В060700 – Биология, 5В060800 – Экология мамандықтардың студенттеріне арналған


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігібет2/2
Дата31.01.2018
өлшемі398,93 Kb.
1   2

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетіХимиялық технологиялар және жаратылыстану факультеті
Биология және экология кафедрасы

5В060700 – Биология, 5В060800 – Экология мамандықтардың студенттеріне арналған


Кәсіби қазақ тілі

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(SYLLABUS)

Павлодар
Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38
БЕКІТЕМІН

ХТжЖФ деканы

______________ Ахметов Қ.Қ.

2012 ж. «___»____________


Құрастырушы: б.ғ.к., доцент Оспанова А.К. _______________
Биология және экология кафедрасы

5В060700 – Биология, 5В060800 – Экология мамандығының күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған

Кәсіби қазақ тілі
ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)
Бағдарлама «___» _________2012 ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген
2012ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.

Кафедра меңгерушісі ___________ Ш.М.Жумадина 2012 ж. «____» ________


Химиялық технология және жаратылыстану факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 2012ж. «__»______ №_ хаттама

ОӘК төрағасы ________________________ Р.Ж.Нургожин1 Оқытушы туралы мәліметтер:

Биология және экология кафедрасы

Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультеті

б.ғ.к., доцент Оспанова Айнаш Кенжешовна:Тел. (8-7182) 67-36-87

Қабылдау уақыты: сейсенбі – 1100- 1500 , 356 аудитория
2 Пән бойынша мәлімет:

биология және экология мамандығына қатысты сөйлеу құралы ретінде емін-еркін меңгеріп, ауызша, жазбаша әдет-дағдыларын қалыптастыру, мамандығына сәйкес білімді игеріп, дүниетанымдық ой-өрісін дамытуды қазақша тілдік деңгейде меңгеру3 Пәннің ауқымдылығы


Семестр

Кредиттер саны

Аудиторияда өтетін сабақтардың сағаттар саны

Студенттің өздік жұмыстарының сағат саны

Бақылау түрібарлығы

дәріс

тәжірибе

зертханалық

студиялық

жеке

барлығы

СРСП

3

2

90
30
-

-
60

Емтихан


Пәнннің жалпы ауқымдылығы

4 Пәннің мақсаты мен міндеттері

Мақсаты биология және экология мамандығына қатысты сөйлеу құралы ретінде емін-еркін меңгеріп, ауызша, жазбаша әдет-дағдыларын қалыптастыру, мамандығына сәйкес білімді игеріп, дүниетанымдық ой-өрісін дамытуды қазақша тілдік деңгейде меңгеру, тіл үйренушінің кәсіби лексика мен биология және экология мамандығына байланысты терминдерді меңгеріп, іс жүзінде пайдалану дағдысын қалыптастыру.
Міндеттер:

 • ауызша және жазбаша кәсіби салада сөйлеу тәртібі мен мәдниетінің деңгейін көтеру;

 • қажетті стильдік әлеуметтік кәсіби білім қалыптастыру;

 • коммуникацияның әртүрлі формалары мен түрлері бойынша сөйлеу тәртібінің сөйлеу тәртібінің стратегиясы мен тактикасы саласында шеберлік икемін игеру;

Студент біліуі керек:

 • кәсіби қазақ тілі пәнінің тілдік теориясын;

 • биология, экология мамандығы бойынша қолданылатын терминдердің қолданыс жиілігін;

 • биология, экология мамандығы бойынша қолданылатын кәсіби сөздердің ситуациялық жағдайлардағы қолданысын;

кәсіби қызмет саласындағы тілдік, стильдік сауаттылықтың болуы.
5 Пән бойынша студент нені білу керек және студент нені істей білу керектігі туралы:

 • кәсіби қазақ тілі пәнінің тілдік теориясын;

 • биология, экология мамандығы бойынша қолданылатын терминдердің қолданыс жиілігін;

 • биология, экология мамандығы бойынша қолданылатын кәсіби сөздердің ситуациялық жағдайлардағы қолданысын;

кәсіби қызмет саласындағы тілдік, стильдік сауаттылықтың болуы.
Курсты игеру барысында студенттер істей білуге тиіс:

 • биология және экология мамандығы бойынша кәсіби қазақ тілі пәнін оқыту кезінде оқыту әдістері мен технологиясын пайдалану;

 • кәсіби қазақ тілін оқыту кезінде лексикалық минимумымен жұмыс істей білу;

 • кәсіби, іскери қызметте биология, экология мамандығы бойынша мамандық тілін сауатты, мәдениетті жүргізе білу.


6 Пререквизиттер

мамандыққа кіріспе, ботаника, зоология, цитология, генетика, микробиология, экология және тұрақты даму, экологиялық аудит, экотоксикология.

7 Постреквизиттер

өсімдіктер физиологиясы, жануарлар физиологиясы, өсімдіктер, жануарлар, микроорганизмдердің биоалуантүрлілігі, өсімдіктер экологиясы.8 Тақырыптық жоспар


р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Тәж.

СӨЖ

1

Кіріспе. Кәсіби қазақ тілінің негіздері. Кәсіби мәтін. Биология және экология тақырыптарына кәсіби қазақ тілінде талдау жасау.

5

10

2

Терминдік сөздер. Маман саласындағы терминдер мен ұғымдар. Биологиялық, экологиялық терминдік сөздер. Биология және экология саласындағы терминдер мен ұғымдар. Жасуша, ағза. Аутэкология, Синэкология, Демэкология – экологияның бөлімдері туралы мәтіндерден терминдерді теріп жазып, мақал-мәтелдер құрастыру.

5

10

3

Кәсіби қазақ тілі және стиль нормалары. Кәсіби қазақ тілінде жасуша, ұлпа, морфология, анатомия, физиология, аутэкология, синэкология, демэкология бөлімдерін пайдалана отырып стильді нормаларды қалыптастыру.

5

10

4

Кәсіби қазақ тілінде қолданылатын кәсіби сөздердің жиілілігі. Адам, өсімдік, жануар, микроағзалар, экожүйе, популяция, биоценоз, биогеоценоз тақырыбтарында жиі кездесетін сөздерді қазақ тіліндегі сөйлем мүшелеріне талдап, сөзжұмбақ құрастыру.

5

10

5

Кәсіби экологиялық сөздердің қазақ тілінде айтылуы мен жазылуын үйрену.

5

10

6

Қазіргі уақыттағы биолгиялық және экологиялық мәселелерді білу және оларға байланысты мәтіндерді жинақтау, глоссарий құрастыру.

5

10
БАРЛЫҒЫ :

30

609 Пәннің қысқаша мазмұны

мамандығына сәйкес білімді игеріп, дүниетанымдық ой-өрісін дамытуды қазақша тілдік деңгейде меңгеру


10 Курс компоненті
Тәжірибелік сабақтардың мазмұны
1 тақырып. Кіріспе. Кәсіби қазақ тілінде биологиялық жүйелердің ұйымдастырылу деңгейлерін, организм және оның тіршілік ету жағдайларын, экологиялық факторларды және олардың жіктелуін, Ю.Либихтың минимум заңын, В.Шельфордтың толеранттылық заңын, стенобионттық және эврибионттық организмдерді, популяциялар экологиясы-демэкология, Олли принципін, қауымдастықтар экологиясы-синэкологины, биоценозды, биогеоценозды, экожүйе туралы негіздер. Кәсіби мәтіндер құрастыру.

2 тақырып. Терминдік сөздер. Маман саласындағы терминдер мен ұғымдар. Биология мен экологияның негізгі ұғымдары; ағза, ұлпа, жасуша, генетика, микробиология, ботаника, зоология, өсімдіктер физиологиясы экология, тұрақты даму, аутэкология, демэкология, синэкология, экологиялық, антропогендік факторлар, биомасса, популяциялық динамика, нейтрализм, комменсализм, протооперация, мутуализм, жыртқыштық, паразитизм, түр, бәсекелестік, қауымдастық, Линдеман энергиясы,биосфера терминдер мен ұғымдарды кәсіби қазақ тілінде түсіндіру.

3 тақырып. Кәсіби қазақ тілі және стиль нормалары. Жасушаның құрлысы мен органоидтары. Ұлпаның жіктелуі мен атқаратын қызметі. Белок, май, көмірсулардың жіктелуімен атқаратын қызметтері. Табиғи ресурстар олардың жіктелуі. Табиғатты ұтымда пайдалану, аз қалдықты және қалдықсыз технологиялар ұғымдарын кәсіби қазақ тілінің стильдік нормаларына сай толтыруға үйрету.

4 тақырып. Кәсіби қазақ тілінде экологияда жиі қолданылатын сөздерге сипаттама беру. Морфология, анатомия, физиология, жасуша, ұлпа, мүше, адам, өсімдік, жануар, микроағзалар, экожүйе, популяция, биоценоз, биогеоценоз, абиотикалық, биотикалық, антропогендік факторлар, урбанизация сияқты жиі қолданылатын сөздермен жұмыс жасау.

5 тақырып. Қоршаған ортаның күйін бағалаудың әдістері мен критерилері. Жасушааралық байланыс. Органикалық және бейорганикалық заттардың маңызы және атқаратын қызметі. Физиологиялық құбылыстар. Фтосинтез. Автотрофтылар, гетеротрофтылар, сапротрофтылардың атқаратын қызметі. Экологиялық мониторинг, ұйымдастырылу принциптері. Химиялық, физикалық, химиялық, биологиялық мониторинг. Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңдары, экологиялық білім және экологиялық тәрбие туралы ұғымдардың қазақ тілінде айтылуы мен жазылуын үйрену.

6 тақырып. Қазіргі уақыттағы биологиялық және экологиялық мәселелер; жер сілкінісі, озондық тесіктер, қышқылдық жауын-шашындар, ядролық полигондар, Арал теңізінің мәселелері, көшетхана эффектісі тақырыптарына байланыста мәтіндер жинау.

Әдебиет: [1-27]

Студенттердің өздік жұмысының мазмұны

№ р/с

СӨЖ түрі

Есеп түрі


Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Тәжірибелік сабақтарға дайындық

Конспект

ТС-ға жіберу

10

4

Бақылау шараларына дайындық

Бақылау жұмысы

МБ1, МБ2

10

5

Аудиториялық сабақтарға кірмеген материалды зерттеу

Конспект

Ауызша сұрау

20

6

Реферат

Конспект

Реферат қорғау

20

БАРЛЫҒЫ:

60

Өздігінен зерттеуге арналған тақырыптар


 1. Жасуша мен ұлпа. Жұмыс атқару механизмі.

 2. Эукариот және прокариоттардағы жасушааралық қарым-қатынастар.

 3. Адам, өсімдік, жануар, микроағзалар, вирустар. Эволюциялық шығу тегі.

 4. Аутэкология, Синэкология, Демэкология ұғымдар бойынша қосымша қазақ тілінде мәтіндер жинау.

 5. Биологиялық және экологиялық терминдік сөздерді жинақтау.

 6. Сөздіктер мен жұмыс жасау.

Әдебиет: [1-27]

Өтпелі бақылау мен қорытынды түрлерінің өлшем бірліктері

(3-семестр)
Қорытынды бақылау түрі

Бақылау түрлері

Үлес

1

Емтихан

Емтихан

0,4

Ағымдағы үлгерімді бақылау

0,6


Бақылау шараларының күнтізбелік жоспары


1 межел (7 семестр)

барл

Жұма

1

2

3

4

5

6

7
Жұма бойынша ең жоғары балл

12

12

12

16

16

16

16

100

Сабаққа қатысу мен дәріске дайындық

СӨЖ түрі

ҮТ 1

ҮТ 2

ҮТ 3

ҮТ 4

ҮТ 5

ҮТ 6

ҮТ7

14

Бақылау түрі

СҚ

СҚ

СҚ

СҚ

СҚ

СҚ

СҚ

Макс. балл

2

2

2

2

2

2

2


Тәжрибелік сабақтарға қаты-су мен дайындық

СӨЖ түрі

ПС 1

ПС 2

ПС 3

ПС 4

ПС 5

ПС6

ПС7

43

Бақылау түрі

СҚ

СҚ

СҚ

СҚ

СҚ

СҚ

СҚ

Макс. балл

5

5

5

7

7

7

7

СОӨЖ сабақтарға қатысу мен дайындық

СӨЖ түрі

К1

К2

К3

К4

К5

К6

К7

43

Бақылау түрі

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Макс. балл

5

5

5

7

7

7

7

Курс тақырып

тары бойынша ағымдағы бақылауТақ/п №1-7

100


Бақылау түріМБ1

Макс. балл100

2 межел (7 семестр)

Барл

Жұма

8

9

10

11

12

13

14

15

Жұма бойынша ең жоғары балл

12

12

12

12

12

12

14

14

100

Сабаққа қатысу мен дәріске дайындық

СӨЖ түрі

ҮТ 8

ҮТ 9

ҮТ 10

ҮТ 11

ҮТ 12

ҮТ 13

ҮТ 14

ҮТ15

16


Бақылау түрі

СҚ

СҚ

СҚ

СҚ

СҚ

СҚ

СҚ

СҚ

Макс. балл

2

2

2

2

2

2

2

2

Тәжірибелік сабақтарға қатысу мен дайындық

СӨЖ түрі

ПС 8

ПС 9

ПС 10

ПС 11

ПС 12

ПС 13

ПС 14

ПС15

42


Бақылау түрі

СҚ

СҚ

СҚ

СҚ

СҚ

СҚ

СҚ

СҚ

Макс. балл

5

5

5

5

5

5

6

6

СОӨЖ сабақтарға қатысу мен дайындық

СӨЖ түрі

К8

К 9

К 10

К 11

К 12

К 13

К 14

К 1542


Бақылау түрі

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Макс. балл

5

5

5

5

5

5

6

6

Курс тақырып тары бойынша ағымдағы бақылау

Тақ/п №


8-15

100


Бақылау түрі


МБ2

Макс. балл


100


Шартты белгілер. ҮТ№1 – №1 үй жұмысы, СҚ – оқу үрдісіне қатысу, ПС№1 –№1 зертханалық сабаққа дайындық, К№1 – конспект №1, Қ – конспектті қорғау, МБ1 – №1 межелік бақылау.
Кафедра отырысында ұсынылған «___» ______ 2012ж. Хаттама № ___.

Кафедра меңгерушісі __________________ Жумадина Ш.М. «___» ______ 2012ж.

11 Курс саясаты

Бірігіп жұмыс істеудің арқасында төмендегідей ережелерді орындауға тиістіміз: 1. Оқытушы мен студент бір-біріне қайырымды болу.

 1. Сабақта ережені бұзатын кез келген іс-әрекеттерге шара қолданылады, аудиториядан қуып жіберуге дейін болады.

 1. Сабақты босатуға, сабаққа кешігіп келуге тиым салынады. Егер белгілі бір себептермен сабақты босатқан жағдайда оқытушыны алдын-ала ескерту қажет.

 2. Сабаққа белсенді қатысыңдар. Оқытушыға сұрақтар қойыңдар. Сабаққа жай қатысып қана қоймай, әртүрлі сұрақтарды пікірталас ретінде шешуге тырысыңдар.

 3. Әрбір сабаққа міндетті түрде жауапты дайындалыңдар.

 4. Сіздердің дайындықтарыңыз бақылау жұмыстары мен тестпен, сұрақтармен тексеріледі.

 5. Барлық тапсырмалар уақытында орындалуы тиіс.

 6. СӨЖ уақытынан кеш орындалса, автоматты түрде 2 балл алынып тасталады.

 7. Семестрде 2 рет жұмыс қорытындысы бойынша оқу үлгерімі бойынша балл қойылады (Рейтинг), максималды – 100 балл. Ол келесі формуламен есептеледі Р1,2=АҮ1,2*0,7+МБ1,2*0,3

 8. Екі реитингтің қорытындысы бойынша емтиханға жіберілу реитінгісін төмендегідей формула мен есептеуге болады РД=Р1+Р2/2


Соңғы қорытынды баға төмендегідей негіздер бойынша қойылады:

 1. Сабаққа қатысу және дәріс конспектісін тексеру.

 2. Дәріс, практикалық, өздік жұмыстарға белсенді қатысып, жауап беру.

 3. Білімді шеттік бақылау бойынша тексеру.

 4. Емтихан бағасы

Білімді бағалау баллдық-рейтингті жүйемен жүргізіледі, күнтізбелік шаралар бойынша студент өз бағасын өзі шығарып алады. Өзіңе керекті балл жинау үшін практикалық сабақтарға белсенді қатысу керек. Егер осы айтылған жағдайлар жасалмаса, студент семестрдің соңында өткен тақырыптардың барлығын айтуға тиіс. Сонда ғана барып емтиханға жіберіледі.

Емтиханды тапсыру түрі – тестілеу. Емтихан балл түрінде бағаланады. Емтихан сұрақтарын оқытушыдан аласыз және түсініксіз сұрақтарды кеңес ретінде оқытушымен бірігіп отырып талқылайсыз.

Пән бойынша білімнің қорытынды бағасын төмендегідей көрсеткіштер арқылы есептей аласыз:

Қ=РД*0,6+Э*0,4


Негізгі

1Бектұров Ш.К., Бектұрова А.Ш. Казахский язык для всех. Алматы: Атамұра, 2004.

2 Бектұров Ш.К., Қазақ тілі. Алматы: Атамұра, 2006

3 Оралбай Н., Құрманалиев К. Қазақ тілі. Алматы: Арыс, 2007.

4 В.Ю.Франк. Қазақ тілі жоғары сынып оқушылары мен студенттерге арналған. Алматы: Болашақ балапандары, 1999

5 Зейнулина А.Ф., Рахимжанов К.Х., Акошева М.К. Практический курс казахского языка для стройтельных специальностей. Учебник. – Павлодар, 2003-241 с.

6 Зейнулина А.Ф., Балпанов Н.М. Кәсіби-іскери қазақ тілі (Экономика). Павлодар, 2007

7 Жұмабаева З.Е. Мемлекеттік кәсіби қазақ тілі дидактикасы (Құқықтану). Паводар, 2010

8 Зейнулина А.Ф., Жұмабаева З.Е., Шаһарман Ә.П., Пазыл Ә.Қ. Іскери-кәсіби қазақ тілі: практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау. 2009

9 Зейнулина А.Ф. Кәсіби қазақ тілі (Ақпараттық жүйелер, Информатика). 2012.

10 Оразбаева Ф. Кәсіби қазақ тілі (Медицина). Алматы, 2007

11 Қожабаева Қ. Кәсіби қазақ тілі (Автомобильді жөндеу және оған техникалық қызмет көрсету мамандығына арналған оқу құралы), 2010

12 Ақжанова А., Өтегенова Қ. Кәсіби қазақ тілі (Экономика, бухгалтерлік есеп және аудит) Астана, 2010

13 Төлеуп М.М. Кәсіби бағытталған тілде сөйлеу біліктілігін дамыту: оқу құралы. Алматы, 2005.Қосымша:

14 Мусинов А.,ж.б. Қазақ тілі: Студенттерге арналған окулық/ А.Мусинов, М.Мухеметқалиева, Е.Құдайбергенов. - Алматы,1995.

15 Қазақстан Республикасының Конститутциясы. Алматы: «Жеті жарғы» 1998.

16 Бектұров Ш.К., Бектұрова А.Ш. Қазақ тілі для начинающих. Алматы: Рауан, 1994.

17 Бектұров Ш.К. Читаем газеты на казахском языке. Қазақша газеттерді оқып үйренейік. Алматы: ВШП «Әділет» 1999.

18 Белботаев А., Тукебаева Ж.Казахский язык для начинающих /1-3 книги/ Алматы: Қазақстан, 1994.

19 Оралбаева Н. Қазақ тілін үйренеміз. Алматы: «Мектеп» 1989.

20 Тургамбаева Б., Линко Т. Вы говорите по казахски? /Самоучитель казахского языка/ Алматы: Балауса, 1992.

21 Сейіт Кенжеахметов. Қазақтың салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары. Алматы: «Ана тілі» 1994.

22 Қазақ мақал-мәтелдері. Құрастырған Ж. Малайсарин. Алматы: «Ана тілі», 2003.

23 Б.Қ. Капасова, Б.Х. Әбдіжүсіпова Қазақ тілі 10 сынып. Астана: Арман ПВ 2006

24 Аханов К. Тіл білімінің негіздері – Алматы: Рауан, 2002 1. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. 10 томдық, Алматы, 1986

 2. Қазақша-орысша сөздік (50 мыңға жуық сөздер) Алматы «Дайк Пресс», 2002

 3. Биологиядан қазақша-орысша терминдік сөздіктер жиынтығы. Павлодар, 2008Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Методические указания по прохождению учебной практики для студентов специальности 5В020400 «Культурология»
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Бағдарламасының титулдық пму ұс н 18. 4/19 парағы (syllabus) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет