5В072300- «Техникалық физика» мамандығы үшінбет3/5
Дата23.10.2020
өлшемі260.05 Kb.
1   2   3   4   5

4. БАҒА ҚОЮДЫҢ САЯСАТЫПән бойынша үлгерімді бақылау келесі түрде жүзуге асырылады:

- ағымдағы бақылау («Нейтрондық физика» пәнінің оқу процесінің күнтізбелік кестесіне сәйкес жүргізіледі)

- межелік бақылау (8 және 15 апталар)

- қорытынды бақылау (бір рет академиялық мерзімнің соңында өткізіледі – компьютерлік тестілеу түрінде емтихан)

Ағымдағы бақылау кезінде студенттің дәріс және лабораториялық сабақтардағы жұмысы бағаланады, сонымен қатар үй тапсырмаларын орындау, рефераттарды жазу және т.с.с.

Межелік бақылау – оқытушының қатысуымен тесттерге жауап беру және аудиториялық бақылау жұмыс орындау.

Пән бойынша баға 100 %-тік шкала бойынша пайыздық мөлшерімен қойылады. Қорытынды рейтінгті есептеуде баллдарды жинақтау принципі қолданады, яғни бірінші межелік бақылау алдында жиналған баллдар екінші межелік бақылаудың баллдарына қосылады. Сонымен, екінші межелік бақылау (МБ2) қорытынды болып есептеледі.

Студенттердің рейтингтерін есептеу кезінде жұмыстардың барлық түрлері есепке алынады:

  • сабаққа қатысу (СҚ);

  • ОБСӨЖ орындау графигі бойынша (3-кесте);

  • аудиториялық бақылау жұмысын (АБЖ) орындау;

  • ауызша жауап беру (АЖ)

  • СӨЖ орындау жоспары бойынша (3-кесте) үй тапсырмасын (ҮТ) орындау

  • әр студент 8 және 15 апталарда коллоквиум тапсырып, межелік бақылаудан өтеді;

  • басқа жұмыстары бойынша, мысалы жұмыспен өтеу (ЖӨ - отработка)

Әр студенттің рейтингі «идеалды студенттің» жетістіктерімен салыстырылып қойылады. Ол үшін топ тізіміне қосымша «идеалды студент» еңгізіледі. Берілген тапсырмалардың бәрін тиянақты орындаған студент жоғары рейтингке ие болады.

Емтиханға екінші межелік бақылаудың рейтингісі 50 % жоғары студенттер жіберіледі.

Пәнге семестр бойына 600 балл бөлінеді, оның ішінде 60 балл сабаққа қатысуға. Қалған 540 балл екіге болінеді (1-8 апталарға 270 балл және 9-15 апталарға 270 балл). Олардың апталар бойынша сабақ түрлеріне сәйкес бөлінуі 7 тарауда көрсетілген.

Әрбір аптада сабаққа қатысуына 12 балл бөлінеді, 4 балл дәріске және 8 балл практикалық сабаққа (1 аптаны есептемегенде). ОБСӨЖ-ң тапсырмалары әрбір аптада жазбаша орындалады, оларға максималды 10 баллдан бөлінеді, 8 аптада ОБСӨЖ-ң 2 тапсырмалары орындалады. 4 және 11 апталардағы бақылау жұмыстың орындалуы максималды 10 баллға, ал 7 және 14 апталарда максималды 11 баллға бағаланады. Семестр барысында студенттер есептер шығарып, СӨЖ-ң 14 тапсырмаларын орындайды, олардың әрбіреуіне 10 баллдан бөлінеді. 8 аптадағы межелі бақылауға 15 балл, ал 15 аптада 25 балл бөлінеді. Межелі бақылаулар жұмыс бағдарламасының негізгі сұрақтары бойынша коллоквиум ретінде өткізіледі


3-кесте. Бағаны әріппен, баллмен және пайызбен көрсету шкаласы.


Әріппен бағалау

Балдың сандық эквиваленті

Пайыздық мәні

Қалыпты жүйе бойынша бағалау

А

4,0

95 – 100

Өте жақсы

А–

3,67

90 – 94

В+

3,33

85 – 89

Жақсы


В

3,0

80 – 84

В–

2,67

75 – 79

С+

2,33

70 – 74

Қанағаттанарлық
С

2,0

65 – 69

С–

1,67

60 – 64

D+

1.33

55 – 59

D

1,0

50 – 54

F

0

0 – 49

Қанағаттанарлықсыз

I

NA

-

Аяқталмаған

P

-

өтті

Пәнді өтті


4 кесте – «Кванттық механика» пәні бойынша баллдарды болу


Апта

Бақылау түрі

Барлық баллдар саны

Ескерту

1

2

3

4
1 аптадан 8 апта бойынша дәріс сабақтарына дайындалу және қатысу

30
2

Студенттердің дәріске дайындығын тест арқылы тексеру.

Студенттердің практикалық сабақтарға дайындығын ауызша тексеру

ОБСӨЖ № 1 – жазбаша орындау

СӨЖ № 1 – бес есепті үйде шығару

4
8
10

10

Дәрістің басында
Практикалық сабақтың басында

Кеңесте

Практикалық сабақта

3

Студенттердің дәріске дайындығын тест арқылы тексеру.

Студенттердің практикалық сабақтарға дайындығын ауызша тексеру

ОБСӨЖ № 2 – жазбаша орындау

СӨЖ № 2 – бес есепті үйде шығару

4
8
10

10

Дәрістің басында
Практикалық сабақтың басында

Кеңесте

Практикалық сабақта

4

Студенттердің дәріске дайындығын тест арқылы тексеру.

Студенттердің практикалық сабақтарға дайындығын ауызша тексеру

ОБСӨЖ № 3 – жазбаша орындау

СӨЖ № 3 – бес есепті үйде шығару
Бақылау жұмыс

4
8
10

10
10

Дәрістің басында
Практикалық сабақтың басында

Кеңесте

Практикалық сабақта

Кеңесте

5

Студенттердің дәріске дайындығын тест арқылы тексеру.

Студенттердің практикалық сабақтарға дайындығын ауызша тексеру

ОБСӨЖ № 4 – жазбаша орындау

СӨЖ № 4 – бес есепті үйде шығару

4
8
10

10

Дәрістің басында
Практикалық сабақтың басында

Кеңесте

Практикалық сабақта

6

Студенттердің дәріске дайындығын тест арқылы тексеру.

Студенттердің практикалық сабақтарға дайындығын ауызша тексеру

ОБСӨЖ № 5 – жазбаша орындау

СӨЖ № 5 – бес есепті үйде шығару

4
8
10

10

Дәрістің басында
Практикалық сабақтың басында

Кеңесте

Практикалық сабақта

7

Студенттердің дәріске дайындығын тест арқылы тексеру.

Студенттердің практикалық сабақтарға дайындығын ауызша тексеру

ОБСӨЖ № 6 – жазбаша орындау

СӨЖ № 6 – бес есепті үйде шығару
Бақылау жұмыс

4
8
10

10
11

Дәрістің басында
Практикалық сабақтың басында

Кеңесте

Практикалық сабақта

Кеңесте

8

Студенттердің дәріске дайындығын тест арқылы тексеру.

Студенттердің практикалық сабақтарға дайындығын ауызша тексеру

ОБСӨЖ № 7,8 – жазбаша орындау

СӨЖ № 7 – бес есепті үйде шығару
Межелік бақылау – коллоквиум

4
8
20

10
15

Дәрістің басында
Практикалық сабақтың басында

Кеңесте

Практикалық сабақта

Кеңесте

1 аптадан 8 апта бойынша оқыту нәтижелерінің баллдарының барлығы

300
9

9 аптадан 15 апта бойынша дәріс сабақтарына дайындалу және қатысу

Студенттердің дәріске дайындығын тест арқылы тексеру.

Студенттердің практикалық сабақтарға дайындығын ауызша тексеру

ОБСӨЖ № 9 – жазбаша орындау

СӨЖ № 8 – бес есепті үйде шығару

30
4
8
10

10Дәрістің басында
Практикалық сабақтың басында

Кеңесте

Практикалық сабақта

10

Студенттердің дәріске дайындығын тест арқылы тексеру.

Студенттердің практикалық сабақтарға дайындығын ауызша тексеру

ОБСӨЖ № 10 – жазбаша орындау

СӨЖ № 9 – бес есепті үйде шығару

4
8
10

10

Дәрістің басында
Практикалық сабақтың басында

Кеңесте

Практикалық сабақта

11

Студенттердің дәріске дайындығын тест арқылы тексеру.

Студенттердің практикалық сабақтарға дайындығын ауызша тексеру

ОБСӨЖ № 11 – жазбаша орындау

СӨЖ № 10 – бес есепті үйде шығару
Бақылау жұмыс

4
8
10

10
10

Дәрістің басында
Практикалық сабақтың басында

Кеңесте

Практикалық сабақта

Кеңесте

12

Студенттердің дәріске дайындығын тест арқылы тексеру.

Студенттердің практикалық сабақтарға дайындығын ауызша тексеру

ОБСӨЖ № 12 – жазбаша орындау

СӨЖ № 11 – бес есепті үйде шығару

4
8
10

10

Дәрістің басында
Практикалық сабақтың басында

Кеңесте

Практикалық сабақта

13

Студенттердің дәріске дайындығын тест арқылы тексеру.

Студенттердің практикалық сабақтарға дайындығын ауызша тексеру

ОБСӨЖ № 13 – жазбаша орындау

СӨЖ № 12 – бес есепті үйде шығару

4
8
10

10

Дәрістің басында
Практикалық сабақтың басында

Кеңесте

Практикалық сабақта

14

Студенттердің дәріске дайындығын тест арқылы тексеру.

Студенттердің практикалық сабақтарға дайындығын ауызша тексеру

ОБСӨЖ № 14 – жазбаша орындау

СӨЖ № 13 – бес есепті үйде шығару
Бақылау жұмыс

4
8
10

10
10

Дәрістің басында
Практикалық сабақтың басында

Кеңесте

Практикалық сабақта

Кеңесте

15

Студенттердің дәріске дайындығын тест арқылы тексеру.

Студенттердің практикалық сабақтарға дайындығын ауызша тексеру

ОБСӨЖ № 15 – жазбаша орындау

СӨЖ № 14 – бес есепті үйде шығару
Межелік бақылау – коллоквиум

4
8
10

10
25

Дәрістің басында
Практикалық сабақтың басында

Кеңесте

Практикалық сабақта

Кеңесте

9 аптадан 15 апта бойынша оқыту нәтижелерінің баллдарының барлығы

300
Емтиханға баллдарының барлығы

400
Академиялық мерзімге баллдарының барлығы

1000Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет