Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 020 жылғы сәуірдегі №130 бұйрығы. Қазақстан Республикасыныңбет9/24
Дата19.01.2023
өлшемі270,15 Kb.
#165867
түріОқулық
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24
Байланысты:
ҰМЖ 3ә сынып 2022-2023 оқу жылы

Күнтізбелік – тақырыптық жоспар
Қазақ тілі пәні, 3 сынып
Аптасына: 4 сағат, барлығы: 144 сағат
Түсінік хат
«Қазақтілі» пәніҚРБҒМ2018жылғы10мамырдағы№199бұйрығыменбекітілген(12-қосымша)«Қазақтілі»пәнініңүлгілікоқубағдарламасынасәйкес оқытылады.
Бастауышбілімберудеңгейінің3 сыныптарғаарналған«Қазақтілі»оқу пәнініңмақсаты–сөйлеуәрекетініңтүрлерін:тыңдалым,айтылым,оқылым, жазылымдыдамытуарқылытілтуралыбастапқыбілімдімеңгертужәнеоны тілдікнормалардысақтайотырып,оқуәрекеті менкүнделікті өмірде қолдану.
Оқужүктемесінің көлемі:
3-сыныпта – аптасына 4 сағаттан, оқужылында – 144сағатты құрайды.
Оқужылыныңұзартылуынабайланыстықосымшасағаттардықайталау, өткенматериалдыбекітужәнекүрделітақырыптардызерттеуүшінпайдалану ұсынылады.
Пәндіоқытудыңбастыерекшелігініңбірі - білімалушылардың сауаттылығынарттыружәнетіліндамытумақсатындажазбажұмыстарына басымдықберу.
Пәнбойынша3 сыныптардағыжазбажұмыстарыныңкөлемікөрсетілген.

Жазба жұмыстарының түрлері

3-сынып

Сөздік диктант

9-12 сөз

Диктант

35-50 сөз

Көшіру диктанты

35-50 сөз

Мазмұндама

60-80 сөз

Шығарма

35-55 сөз

Оқумақсатыбіртоқсанішіндесөйлеуәрекетініңтүрлерібойынша үйлестіріледі.Сөйлеуәрекетініңтүрлері(тыңдалым,айтылым,оқылым, жазылым)бойыншаоқумақсаттарынбіріктіреалады.Бірсабақтаәртүрлі негізгідағдылардың 2-3оқумақсатынбіріктіруге болады.

Жазба жқмысы

I тоқсан

II тоқсан

III тоқсан

IV тоқсан

Бақылау диктанты

1

1

1

2

Мазмұндама

1
1

1

Шығарма

1

1
2

Үлгілікоқубағдарламасынасәйкесбастауышбілімберудеңгейібойынша оқытылатын«Қазақтілі»оқупәніненөткізілетінбөлімбойыншажиынтық бағалаужәне тоқсанбойыншабағалаусаны5.3-кестеде көрсетілген.
«Қазақ тілі» пәні бойыншажиынтықбағалаусаны

Сынып

Бөлімдербойыншажиынтықбағалау

ТЖБ

3-сынып

I тоқсан

II тоқсан

III тоқсан

IV тоқсан

Әр тоқсанда

2*

2*

2*

2*

1

*Бөлім/ортақтақырыпбойыншажиынтықбағалаудасөйлеуқызметініңекі түрі біріктіріледі (мысалы, тыңдалым және айтылым;оқылым және жазылым).


Қазақтіліпәніненбөлімбойыншажиынтықбағалау(БЖБ)әрбөлімді қайталаумақсатындаберілгенсағатесебіненөткізуқарастырылады.Бөлім бойыншажиынтықбағалаудыұйымдастырудасөйлеуқызметініңекітүрі біріктіріліп(мысалы,тыңдалымжәнежазылым;оқылымжәнежазылым), жазылымдағдысындамытуғабағытталғанжазбажұмысыныңбіртүрін қарастыруұсынылады. БЖБ,ТЖБұйымдастырудабілімалушылардың«Жазылым»дағдысын дамытуға бағытталған жазба жұмыстарын (сөздік диктанты,диктант, мазмұндама,шығарма,бақылаудиктанты)тақырыпқасайграмматикалық тапсырмаларымен бірге берудіқарастыру;
ӘрБЖБбойынша жалпыбаллсаны10 балл,алТЖБ бойынша: 12-18балл беруұсынылады

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет