Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/08 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі


Кафедра меңгерушісі____________Н.Қ.Жүсіповбет3/3
Дата31.12.2019
өлшемі481,35 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы
1   2   3

Кафедра меңгерушісі____________Н.Қ.Жүсіпов.


Магистратураның оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды.

«_____»______________20 ж. №____хаттама.


ОӘК төрағасы ____________ З.Е.ЖұмабаеваКЕЛІСІЛДІ
Докторантура және магистратура деканы _________Ю.А.Леньков. «____»_________20 ж.


ҒД МАҚҰЛДАУ
ҒД директоры _________ А.Ф. Елмұратова «_____»______________20 ж.

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ Хаттама

1 Пәннің мақсаты мен міндеттері

М-Ж.Көпеев шығармаларын зерттеушілерді, тарихи тұлғаларды, маңызды мәдени -тарихи жәдігерлерді және өлкетанушыларды облыс, республика мектептерінде кеңінен насихаттау.Пәнді оқыту мақсаты:

Ақын, фольклоршы, публицист, ауыз әдебиетін жинаушы, ғалым Мәшһүр-Жүсіп Көпеевтің өмірінен терең мағлұматтар ұсыну; Мәшһүр-Жүсіп шығармаларын кеңінен насихаттау; студенттердің шығармашылық қабілеттерін шыңдау, эстетикалық, философиялық талғамдарын, тұлғалық сезім мәдениетін дамыту; М-Ж.Көпеев шығармаларының тілдік ерекшеліктерін меңгертуінде. М-Ж.Көпеев шығармаларының тілі, ақынның өзіндік жеке сөз қолдану стилі, сөз қолдану зергерлігі мен шеберлігі, тілдік ерекщеліктері, сөздік құрамы мен грамматикасын таза лингвистикалық тұрғыдан тіркеп, талдап шығу. Ақынның лексикалық, фразеологиялық, грамматикалық, стилистикалық ерекшеліктерінен мєлімет беру.Пәннің міндеттері:

- ақын өмірінен жан-жақты мәліметттер беру;

- М-Ж. Көпеевтің ел аузынан жинақтаған ауыз әдебиеті мұралары жайлы кең түсінік қалыптастыру;

- тарихи деректерге назар аударта отырып, тарихи оқиғаларға баға беруге үйрету;

- әр тақырып аясында жүйелі жұмыс жүргізу арқылы шығармашылық бағытта еңбек ету қабілеттерін нығайту

- ғылыми бағыттағы тапсырмалар ретін ұсыну арқылы магистранттарды ізденіске баулу;- монографиялық еңбектерді оқыту арқылы ғылыми бағыт-бағдар қалыптастыру;

Магистранттар білуі тиіс:

 • М-Ж.Көпеев шығармаларының тілдік-стильдік ерекшеліктерін білуі тиіс;

 • Ақынның тілдік ерекшеліктерін шығармаларын талдау барысында анықтай білуі керек;

- Ақын тіліндегі лексикалық топтар мен серияларды таңдап алып, талдай білулері тиіс;

 • Ақынның лексикалық, фразеологиялық ерекшеліктерінен білімдері болуы тиіс;

 • Ақынның стилистикалық ерекшеліктерін білуі тиіс.

Магистранттар істей білуі тиіс:

 • Студенттер тақырып бойынша материал жинау, конспект жазуды меңгере біледі.

 • М-Ж.Көпеев шығармаларының идеялық, эстетикалық мазмұнынын тіл заңдылықтары негізінде талдауды меңгереді.

 • Ғылыми еңбектерге қолдануды, ғалымдардың ой-пікірлерін салыстырып, қорытынды жасауға дағдыланады.

2 Пререквезиттер: Лексикология, фразелология, стилистика


Тематический план Формадисциплины СО ПГУ 7.18.2/07


3 Пәннің мазмұны


3.1 Пәннің тақырыптық жоспарыТақырып

Сағат саны

Дәріс

Тәжір.

СӨЖ

СӨЖО

1

2

3

4

5

1

М.Ж. Көпеев шығармаларының сөздік құрамы мен құрлысы

5

1

13

2

М.Ж. Көпеев шығармаларындағы антропонимдер

5

1

13

3

М.Ж. Көпеев шығармаларындағы топонимдер

5

1

14

4

М.Ж. Көпеев шығармаларындағы синонимдер, омонимдер және антонимдер

5

1,50

14

5

М.Ж.Көпеев шығармалары сөздігінің тілдік қабаттары

5

2

14

6

Араб-парсы тілінен енген сөздер

5

2

14

7

Орыс (Еуропа) тілінен енген сөздер

5

2

14

8

М-Ж.Көпеев шығармаларындағы фразеологизмдер

5

2

14

9

Халық қазынасындағы фразеологизмдер және Мәшһүр Жүсіптің өз қолданысындағы фразеологизмдер

5

2

14

10

М-Ж.Көпеев шығармаларындағы мақал-мәтелдер

5

2

14

11

М.Ж.Көпеев шығармаларындағы көнерген сөздер

5

2

14

12

М.Ж.Көпеев шығармаларындағы неологизмдер

5

2

14

13

М-Ж.Көпеев шығармаларының стильдік ерекшеліктері

7,50

2

14

Барлығы: сағат

67,50

22,50

180


3.1 Теориялық курс мазмұны

1-тақырып. М.Ж. Көпеев шығармаларының сөздік құрамы мен құрлысы.

М-Ж. Көпеев шығармаларының сөздік құрамы мен грамматикалық құрлысы арқылы қазіргі жазба әдеби тіліміздің белгілі бір кезеңіндегі сипатын тану.2-тақырып. М.Ж. Көпеев шығармаларындағы антропонимдер.

Анторопонимдер туралы түсінік. Бұл ұғымның Мәшһүр-Жүсіп шығармаларында кездесуі.3-тақырып. М.Ж. Көпеев шығармаларындағы топонимдер.

Топонимдер туралы түсінік. Бұл ұғымның Мәшһүр-Жүсіп шығармаларында кездесуі.4-тақырып. М.Ж. Көпеев шығармаларындағы синонимдер, омонимдер және антонимдер.

М-Ж. Көпеев шығармаларындағы синонимдік қатарлар, олардың қолданысы. Омонимдер және антонимдер.5-тақырып. М.Ж.Көпеев шығармалары сөздігінің тілдік қабаттары.

Мәшһүр-Жүсіп лексикасын генетикалық тұрғыдан талдау және үш бөлімге бөліп қарастыру: қазақтың төл сөздері, араб-парсы сөздері және орыс сөздері.6-тақырып. Араб-парсы тілінен енген сөздер.

М-Ж.Көпеев шығармаларындағы шығыс элементтері, оларды жалпыхалықтық және әдеби тілге енуіне қарай талдау.7-тақырып. Орыс (Еуропа) тілінен енген сөздер.

Мәшһүр-Жүсіп тіліндегі орыс тілінен алынған элементтерді олардың тілге ену мезгілі, қолданған мақсаты, сіңу дәрежесі, қолданылу жиілігі жақтарынан алып қарастыру.8-тақырып. М-Ж.Көпеев шығармаларындағы фразеологизмдер.

Ақынның лексика-фразеологиялық қазынасы туралы ізденістер. Суреткер тіліндегі фразеологизмдердің типтерін анықтау.9-тақырып. Халық қазынасындағы фразеологизмдер және Мәшһүр Жүсіптің өз қолданысындағы фразеологизмдер.

Мәшһүр-Жүсіп тіліндегі фразелолгизмдерді екі қырынан алып қарастыру. М-Ж.Көпеевтің халық қазынасынан алып қолданған сөз тіркестері және өзі ұсынған авторлық фразеологизмдері, олардың жасалу механизмдері.10-тақырып. М-Ж.Көпеев шығармаларындағы мақал-мәтелдер.

Халықтың ғасырлар бойғы өмір тәжірибелерінен екшеліп, сұрыпталған, тұжырымдалған үлгілі, өнегелі сөздерінің ақын шығармаларынан орын алуы, қолданылу ерекшеліктері.11-тақырып. М.Ж.Көпеев шығармаларындағы көнерген сөздер.

М-Ж.Көпеевтің өз тұсында-ақ көнерген немесе пассив қолданыла бастаған сөздер тобы және қазіргі нормадан қарағанда көнерген болып табылатын сөздер тобы.12-тақырып. М.Ж.Көпеев шығармаларындағы неологизмдер.

Ақын тіліндегі неологизмдерді тілдік неологизмдер және стилистік неологизмдер деп бөліп қарастыру.


13-тақырып. М-Ж.Көпеев шығармаларының стильдік ерекшеліктері.

М-Ж.Көпеевтің стильдік ерекшелігін танытатын шығармалары. Олардың зерттелуі.


3.2 Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны.
Тақырып

Мазмұны

1

Мєшћүр Жүсіп өмірбаяны мен шығармашылығы

Мєшћүр Жүсіп өмірбаяны. Қызметі. Мєшћүр Жүсіп-ойшыл, философ ақын. Мєшћүр Жүсіп шығармаланың жанрлы-стильдік ерекшелігі. Мєшћүр Жүсіптің діни тақырыптағы шығармаларының адамгершілік мєні

2

Мєшћүр Жүсіп мұрасының зерттелу тарихы

Ақын жазбаларының зерттелу тарихы

Жариялану тарихы. Ақын шығармаларының жиналу тарихы.3

Мєшћүр Жүсіп Көпейұлы – суреткер ақын

Мєшћүр Жүсіп пен Абай өлеңдеріндегі тақырып үндестігі.

Ой үндестігі. Бейнелеу құралдарын жетілдіріудегі сарындастық. «Мєшћүрдің Шабдар атпен айтысы». Мєшћүрдің тырнамен айтысы.4

Мєшћүр Жүсіптің қисса-дастандары

«Жарты нан» хикаясы

«Шайтанның саудасы». «Гүлшат-Шеризат» дастаны5

Мєшћүр Жүсіп- фольклорист

Мєшћүр Жүсіп шығармасындағы мақал-мєтел, жұмбақтар. Мєшћүр Жүсіп шығармаларында-ғы тұрмыс –салт жырлары.

6

Мєшћүр Жүсіп шығармаларының тілі

Мєшћүр Жүсіптің «Қырық алты жасындағы сөйлеген сөзі» туындысын талдау.Шығарма-ның тілі. Шығарманың идеясы

7

Мєшћүр Жүсіп- тарихшы

Тарихи негізде құрылған шығармалары. Тарихи шығармалардағы сюжет пен композиция.

8

Мәшһүр-Жүсіп шығармаларындағы саяси-әлеуметтік тақырып.

Мәшһүр-Жүсіп заманындағы саяси-єлеуметтік жағдай. Ақын шығармаларындағы қазақ қауымының єлеуметтік бейнесі.

9

Қазіргі мәшһүртанудың өзекті мәселелері

Этнографиялық, философиялық, мәдени, әдеби мұраларының бүгінгі зерттелу жайы.

10.

Мәшһүр – Жүсіп шығармалары лексикасының этномәдени негіздері

Тақырыпқа байланысты монография, ғылыми еңбектерді, мақалаларды талдау.

11.

М-Ж. Көпеев және қазақ әдеби тілі

Әдеби талдау, кейіпкерлерге мінездеме беру жұмыстары

12.

Мәшһүр Жүсіптің ел арасынан жинаған қазақ фольклоры үлгілері

Ауыз әдебиеті деректерінен жан-жақты түсінік беретін ғылыми әдебиеттерді қарастыру

13.

М-Ж Көпеевтің деректі дастандары

Ақын өлеңдерінің көркемдік ерекшеліктерін жете тану бағытындағы жұмыс түрлері

14.

М-Ж.Көпеев шығармаларындағы шығыс элементтері.
15.
3.3 МӨЖ мазмұны
СӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріс материалдарын өңдеу

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

90 (2х45)

3

Қосымша материалдарға дайындық

Конспект

Коллоквиум

50

4

Жазбаша тапсырмаларды орындау

Ғылыми жазба жұмыстары

Семестрлік тапсырманы қорғау

60

5

Бақылау шараларына дайындық

Бақылау жұмысы

Бақылау жұмысын жазу

10

Барлығы

210


Студенттерге өздігінен оқуға берілетін тақырыптар
1. Қазақ поэзиясының негізгі ерекшеліктері.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 1-56 бет, [3], 1-38 беттер, [4] 6-85 беттер.

2. М-Ж.Көпеев шығармаларындағы соматикалық фразеологизмдер.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 1-30 беттер; [2], 1-96 беттер.

3. Р.Сыздықтың ғылыми еңбектерін талдау.

Ұсынылатын әдебиет: [10], 1-55 беттер; [9], 1-42 беттер.

4. М-Ж.Көпеев шығармаларындағы фразеологизмдердің стильдік ерекшеліктері.

Ұсынылатын әдебиет: [3], 1-200 беттер, [3], 1-42 беттер.

5. М-Ж.Көпеев шығармаларының зерттелуі.

Ұсынылатын әдебиет: [2], 1-200 бет.

6. М-Ж.Көпеев шығармаларындағы фразеологизмдердің бейнелілігі.

Ұсынылатын әдебиет: [9], 1-55 бет, [4], 13-28 беттер, [1] .

7. Дін өнерді қатар алып жүріп, екеуімен елге үлгі-өнеге шашуы. Мєшћүр атануының себептері. «Тірлікте көп жасағандықтан көрген бір тамашамыз» атты кітабында өз дєуірінің сипатын суреттеп, көкейкесті мєселелерді көтере білуі. «Қазақ жұртының осы күнгі єңгімесі», «Ақ қағаз, қалам сия келет бізге», «Ырыссыз жоқ нєрсеге ерінеді» т.б өлеңдеріндегі тарихи оқиғаларға, өнердің Адам өміріндегі алар орнына деген нақтылы ой-тұжырымдарының болуы.

Ұсынылатын єдебиет: [3], 1-200 бет, [4], 1-55 беттер, [6] 1-120 беттер, [10], [11],


8. «Хал -ахуал» жинағында замана сипатының кең суреттелуі. Ақынның отаршылдықпен ере келген кесірлі сипаттарды Аша білкуі «Жалғанда мен өлеңді еремк қылдым», «Сенбе жанның бєрі дос еді деп» атты өлеңдерінің мєні.

Ұсынылатын єдебиет: [1], 1-100 беттер; [9], 1-96 беттер.

9. «Сарыарқаның кімдікі екендігі» жинағындағы өлеңдерінде ұлт мүддесін көбірек қолдайтыны. Түркі тектес халықтардың бірлігін жақтауы.Мєшћүр шығармашылығында діни уағыз, діни бірлік, дінге деген сүйіспеншілік көбірек көрініс табуы.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 1-85 беттер; [7], 1-44 беттер.Ғылыми жазба жұмыстарының тақырыптары.

 1. Поэзиядағы діни лирика.

 2. М.Ж.Көпеевтің суреттеудегі әдіс-тәсілдері.

 3. М-Ж.Көпеевтің өз тұсында-ақ көнерген немесе пассив қолданыла бастаған сөздер тобы және қазіргі нормадан қарағанда көнерген болып табылатын сөздер тобы.

 4. Ақынның лексика-фразеологиялық қазынасы туралы ізденістер.

 5. Суреткер тіліндегі фразеологизмдердің типтерін анықтау.

 6. Мәшһүр-Жүсіп лексикасының генеологиялық қабаттары.

 7. М-Ж.Көпеев шығармаларындағы шығыс элементтері.Мамандықтың (тардың) жұмыс оқу жоспарынан көшірме
ПМУ ҰС Н 7.18.3/326М011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Пән атауы - Мәшһүртану мәселелері


Оқу нысаны

Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр бойынша бақылау түрлері

Семестр

Семестр бойынша магистранттар жұмыстарының көлемі

кре-дит-тер

академиялық сағат

кре

дит


тер

аудиториялық сабақ

(ак. сағат)МӨЖ

(ак. сағат)бар-лығы

ауд

МӨЖ

емт

сын

КЖ-а

КЖ-с

бар-

лығы


дәр

пр.

зертх

бар

лы

ғыМОӨЖ

ЖОБ негі-зіндегі күндізгі

6

270

90

180

2

-

-


-

2


6


90

67,50


22,50

-

180

9

Кафедра меңгерушісі ______ Жүсіпов Н.Қ. 20__ж. «___» ________

(қолы)

Қолданылатын әдебиеттер

Негізгі:

1. М-Ж Көпеевтің қысқаша энциклопедиясы. Павлодар: Кереку, 2008. Т 3.-186 б.

2. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Шығармалары. 13том. Павлодар: «ЭКО»ҒӨФ, 2008. 385бет.

3.М-Ж. Көпеев. Нақыл сөздер, мақалдар. М-Ж. Көпейұлы. Шығармалары. 11том. Павлодар: «ЭКО» ҒӨФ, 2007ж. 418 бет.

4.М-Ж.Көпеев. «Басқа пәле-тілден» деудің мәнісі. М-Ж. Көпейұлы. Шығармалары: 11том. Павл: «ЭКО» ҒӨФ, 2007ж.

5.Дала кемеңгері – Мәшһүр Жүсіп : - Адамзаттың ұы ғұамасы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конф. материалдары, Павлодар, ПМУ, 2008.Қосымша:

6. М-Ж. Көпеев. «Ана тілі» туралы. Мәшһүр Жүсіп. Қазақ тарихы. Шығармалары: 9том. Павлодар. 2006 ж.

7. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Шығармалары: 8том. Павлодар: «ЭКО» ҒӨФ, -2006ж. 452 бет.

8.Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Шығармалары: 12 том. Павлодар: «ЭКО» ҒӨФ, 2008 ж. 12 том. 363 б.

9. М-Ж Көпеев. Тобықты шежіресі. М-Ж Көпеев шығармалары. 10 том. «ЭКО» 2007. Павлодар. ТОО НПФ. .445 бет, (36-бет).

10. М-Ж Көпеев. Қанжығалы шежіресі. . М-Ж Көпеев шығармалары. 10 том. «ЭКО» 2007. Павлодар. ТОО НПФ. .445 бет, (37 бет).

11. М-Ж Көпеев. Керей шежіресі. М-Ж Көпеев шығармалары. 10 том. «ЭКО» 2007. Павлодар. ТОО НПФ. .445 бет (45-бет).

12. Арғын-Сүйіндік - Қаржас тарауы. М-Ж Көпеев шығармалары. 10 том. «ЭКО» 2007. Павлодар. ТОО НПФ. .445 бет (49-бет).М-Ж. Көпейұлы. Таңдамалы шығармалары. 1 том, 134 б. «ЭКО», ҒӨФ, П-р, 2005ж, -540 б.

13. М-Ж. Көпейұлы. Шығармалары. 6 том. Павлодар: «ЭКО» ҒӨФ, -2005ж. -396 бет.

14. Ш Шарапиев Т.Ш. Көпеев С.Ш. Ғұлама ғұмыры: Павлодар: ЭКО, 2007. -157 бет.15. «Дала кемеңгері Мәшһүр – Жүсіп: - Адамзаттың ұлы ғұламасы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конф. материалдары. Павлодар, ПМУ, 2008жыл.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Методические указания по прохождению учебной практики для студентов специальности 5В020400 «Культурология»
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Бағдарламасының титулдық пму ұс н 18. 4/19 парағы (syllabus) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет