Барлығы – 135 сағат


Дәрістің мазмұны: Кітап туралы тарихи білімнің дамуыбет2/8
Дата27.05.2017
өлшемі1,62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Дәрістің мазмұны: Кітап туралы тарихи білімнің дамуы.


Кітаптанудың негізгі кезеңдері.

Кітап тарихының кеңестік тарихи сипаты.ОЖСӨЖ мазмұны: ХІХ- ХХ ғғ басты кітаптанушылардың теоретикалық концепциялары.

СӨЖ мазмұны:Кітаптану мәселесіне арналған ғылыми конференциялар. ( материалдар мен танысу) 1 семинарға дайындық

Әдебиет.


1. Атабаев Д.А., Есенғалиева Ә.Г. Қазақстандағы мәдени құрылыс тарихынан / Қазақстанның кітапбаспа ісі үлгісінде.- А., 2000.- 148б.

2.Атабаев Д.А., Исенгалиева А.Г. Из истории художественного оформления книги: Учеб. Пособие.- А., 2001.- 156с.

3. Баренбаум И.Е., Шомракова И.А. Всеобщая история книги: Учебник.- Ч.3.- СПб ., 2001.- 122с.

4, Издатели, книготорговцы и библиотеки в едином информационном пространстве// Библиография.- 2005.- №1.- с. 103-110.

5. Фонотов Г.П. « Человек, любивший книгу и искавший истину». ( Рубакин Н.А. ) // Мир библиографии.- 2004.- №5.- с.44-48, №6.- с. 39-42., 2005.-№2.- с.76-80., №3.- с. 74-77., №5.- с.72-77., №6.- с.51-56.

3 кредит сағат

1 практикалық сабақ.Тақырып: 1Кітаптану курсы бойынша басылымдарды зерттеу.

Практикалық сабақ мазмұны: жұмыс төмендегі басылымдар бойынша: «книга исследования и материалы», «Деятели книги», «Судьба книги» атты сериялар бойынша орындалады.

Зерттеу әдісі:

Библиографиялық сипаттама

Басылымның шыққан жылы.

Басып шығарған ұйым.

Мерзімділігі.

Редакциялық алқа құрамы, авторық ұжым

Мақсаттық және оқырмандық бағыты

Басылымның құрылымы

Басылымның анықтама іздеу аппараты.ОЖСӨЖ мазмұны: Кітаптану диалектикасы, түрі мен қызметі.

СӨЖ мазмұны: Ұсынылған әдебиеттермен танысу, зерттеу.

Әдебеиет:

1 .Елеукенов Ш. Кітаптану негіздері: Оқу құралы.- А: Санат, 1997.

- 176б

2. Беловицкая А.А. Общее книговедение: Учеб. пособие.- М.:Книга, 1987.- 255с.3. Иоффе А.М. Введение в книговедение: Учеб. пособие.- М., 1984.- 74с.

4. История книги.\ Под ред. А.А. Говорова, Т.Г. Куприяновой.- М: Светотон, 2001.- 400с.

5. Книга: Энциклопедия. – М., 1999 .-. 799с.

6. Книговедение. Энциклопедический словарь.- М.: Книга, 1982. -664с.

7. Мамажанов М. Асыл мұра. Кітап - даналық қазынасы.- А.: Қазақстан, 1993.- 128б.

8. Мигонь К.Наука о книге.- М.: Книга, 1991.- 798с.


Апта 2

4 кредит сағат

Дәріс№3

Тақырып:Кітап – құжаттың негізгі түрі. Кітаптың әлеуметтік ролі.

Дәрістің мазмұны: «Кітап» ұғымының анықтамасы.


Кітап қоғамдық құбылыс.

Кітаптың әлеуметтік қызметі.ОЖСӨЖ мазмұны: Кітаптың әлеуметтік ролінің қазіргі кезеңдегі концепциясы. Салыстырмалы зерттеу.

СӨЖ мазмұны: Кітап және оның маңызы туралы қанатты сөздер, афоризмдер.№ 2 семинарға дайындық.

Әдебиет:

1. 1 .Елеукенов Ш. Кітаптану негіздері: Оқу құралы.- А: Санат, 1997.

- 176б

2.История книги.\ Под ред. А.А. Говорова, Т.Г. Куприяновой.- М: Светотон, 2001.- 400с.3. Книга: Энциклопедия. – М., 1999 .-. 799с.

4. Книговедение. Энциклопедический словарь.- М.: Книга, 1982. -664.

5. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учебник.- Киев: Знание, 2000.- 459с.

6. Мигонь К.Наука о книге.- М.: Книга, 1991.- 798с

7. Сулейменов О. Золотая латынь / О судьбе книги в современном мире // Простор.- 1996.-№3.- с. 35-42.

5 кредит сағат

4 ДәрісТақырып: Кітап басылымдарының типологиясы:

Басылымдарды әртүрлі белгілеріне байланысты жіктеу

Мақсаттық бағытына байланысты жіктеу.

Басылымдардың негізгі типтері: Ресми, ғылыми, ғылыми- көпшілік.

ОЖСӨЖ мазмұны:Ғылыми, ресми, ғылыми- көмекші басылымдардың негізгі түрлерінің схемасын құрастыру және оларды сипаттау.

Әдебиет:

1. Атабаев Д.А., Есенғалиева Ә.Г. Қазақстандағы мәдени құрылыс тарихынан / Қазақстанның кітапбаспа ісі үлгісінде.- А., 2000.- 148б.

2. Бектемісов Ә. Жан азығы : Қазақстан кітап баспаларының өткен жолы мен өркендеуі жайлы естеліктер.- Алматы: Қазақстан, 1991.- 144б.

3. Гречихин А. Библиотипология или общая теория систем в книжном деле.// Книжное дело.- 1995.-№6.-с. 75-80.

4. Гречихин А.А. Современные проблемы типологии книги .- Воронеж, 1989.- 245с.

5. Издания. Основные виды. Термины и определения. ГОСТ7.60-90. Изд. Официальные.- М., 1990.

6. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учебник.- Киев: Знание, 2000.- 459с.

6 кредит сағат

Семинар №1

Тақырып:Кітап және оның әлеуметтік қызметі.

Семинар сұрақтары:


 1. « Кітап» ұғымының анықтамасы.

 2. Кітаптың қоғамдағы ролі.

 3. Кітаптың құжаттардың басқа түрлерімен ара қатынасы.

ОЖСӨЖ мазмұны: Кітаптың ақпараттық қоғамдағы орны мен ролі туралы пікірталасқа арналған материалдармен танысу.

.СӨЖ мазмұны:№ 2 семинарға дайындық.Әдебиет:

1. Елеукенов Ш. Кітаптану негіздері: Оқу құралы.- А: Санат, 1997.

- 176б


2. Ельников М. П. Феномен книги. // Книга. Исслед. и материалы.Сб. 71.- М., 1995.- с.53-68.

3.История книги.\ Под ред. А.А. Говорова, Т.Г. Куприяновой.- М: Светотон, 2001.- 400с.

4. Книга: Энциклопедия. – М., 1999 .-. 799с.

5. Книговедение. Энциклопедический словарь.- М.: Книга, 1982. -664.

6. Ленский Б.В. Книга в меняющемся мире // Книга. Исслед. и материалы. Сб. 66.- М., 1993.- с. 5-16.

7. Санжарова Л.В. Книга как источник информации в современном процессе.// Кітапхана .- 2004.-№3.- с. 12-16.

8. Столяров Ю.Н. Соотношение книги с другими видами документов. // Книга. Исслед. и материалы. Сб. 58 .- М., 1989.-с. 67-79.

9. Сулейменов О. Золотая латынь / О судьбе книги в современном мире // Простор.- 1996.-№3.- с. 35-42.


3 апта.

7 кредит сағат

5 дәрісТақырып: Кітап басылымдарының типологиясы ( жалғасы ).

Мақсаттық бағытына байланысты жіктеу ( жалғасы ) .Басылымдардың негізгі типтері:Өндірістік, оқулық, анықтамалық, қоғамдық- саяси, ақпараттық, жарнамалық, демалыс үшін, әдеби- көркем.

ОЖСӨЖ мазмұны: Өндірістік, анықтамалық, ақпараттық және әдеби- көркем басылымдардың негізгі түрлерінің схемасын құрастыру және оларды сипаттау.

СӨЖ мазмұны: №5 семинарға дайындық.

Әдебиет:

1. Атабаев Д.А., Есенғалиева Ә.Г. Қазақстандағы мәдени құрылыс тарихынан / Қазақстанның кітап баспа ісі үлгісінде.- А., 2000.- 148б.

2. Бектемісов Ә. Жан азығы : Қазақстан кітап баспаларының өткен жолы мен өркендеуі жайлы естеліктер.- Алматы: Қазақстан, 1991.- 144б.

3. Гречихин А. Библиотипология или общая теория систем в книжном деле.// Книжное дело.- 1995.-№6.-с. 75-80.

4. Гречихин А.А. Современные проблемы типологии книги .- Воронеж, 1989.- 245с.

5. Издания. Основные виды. Термины и определения. ГОСТ7.60-90. Изд. Официальные.- М., 1990.

6. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учебник.- Киев: Знание, 2000.- 459с.

8 кредит сағат

6 дәрісТақырып: Кітап басылымдарының типологиясы.

Тақырып: Кітап басылымдарының типологиясы ( жалғасы ).

Мақсаттық бағытына байланысты жіктеу ( жалғасы ) .Басылымдардың негізгі типтері:Өндірістік, оқулық, анықтамалық, қоғамдық- саяси, ақпараттық, жарнамалық, демалыс үшін, әдеби- көркем.

ОЖСӨЖ мазмұны: Өндірістік, анықтамалық, ақпараттық және әдеби- көркем басылымдардың негізгі түрлерінің схемасын құрастыру және оларды сипаттау.

СӨЖ мазмұны: №2 семинарға дайындық.

Әдебиет:

1. Атабаев Д.А., Есенғалиева Ә.Г. Қазақстандағы мәдени құрылыс тарихынан / Қазақстанның кітап баспа ісі үлгісінде.- А., 2000.- 148б.

2. Бектемісов Ә. Жан азығы : Қазақстан кітап баспаларының өткен жолы мен өркендеуі жайлы естеліктер.- Алматы: Қазақстан, 1991.- 144б.

3. Гречихин А. Библиотипология или общая теория систем в книжном деле.// Книжное дело.- 1995.-№6.-с. 75-80.

4. Гречихин А.А. Современные проблемы типологии книги .- Воронеж, 1989.- 245с.

5. Издания. Основные виды. Термины и определения. ГОСТ7.60-90. Изд. Официальные.- М., 1990.

6. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учебник.- Киев: Знание, 2000.- 459с.
9 кредит сағат

Семинар 2

Тақырып: Кітап типологиясының мәселелері.

Сұрақтар:


 1. «Кітап типологиясы» ұғымының анықтамасы.

 2. Кітаптанулық пән ретіндегі типологияның пайда болуы.

 3. Кітап басылымдарын типологиялық топтастыру критериі.


ОЖСӨЖ мазмұны: Өндірістік, анықтамалық, ақпараттық және әдеби- көркем басылымдардың негізгі түрлерінің схемасын құрастыру және оларды сипаттау.

СӨЖ мазмұны: Кітаптанушы- теоретиктердің еңбектерімен танысу.

Әдебиет:

1. Авторы, издатели, книготорговцы: международные акты соглашения, декларации: Сборник нормативных и рекомендательных документов для работников библиотек, издательств и книготорговых организаций.- М: Либерея., 2002.- 304с.

2. Баренбаум И.Е. Истории книги. Учебник.- 2-ое изд.М.: Книга, 1984.- 247с.

3. Елеукенов Ш. Кітаптану негіздері: Оқу құралы.- А.: Санат, 1997.- 176б.

4. Зубарев А.Н. Реклама в книжном деле// Книжное дело.- 1995.-№8-9.-с.65-66.

5. Издатели, книготорговцы и библиотеки в едином информационном пространстве// Библиография.- 2005.- №1.- с. 103-110.

6. История книги.\ Под ред. А.А. Говорова, Т.Г. Куприяновой.- М: Светотон, 2001.- 400с.

7. Лебедов В.А. Судьбы книжного дизайна// Книжное дело.- 1995.-№3.-с.58-65.4 апта

10 кредит сағат

7 дәрісТақырып: Кітапты полиграфиялық және көркем безендіру.

Кітаптың ішкі элементтері.

Кітаптың материалды-конструктивті формасының және құрылымының, мазмұнының байланысы және өзара бағыныштылығы. Кітап элементтері және оларды жіктеу. Кітаптың сыртқы элементтері.

Кітаптың дизайны.ОЖСӨЖ мазмұны: Кітаптың ішкі элементтерінің схемасын құрастыру

СӨЖ мазмұны: Ұсынылған әдебиеттерді зерттеу.

Әдебиет:

1. Атабаев Д.А., Исенгалиева А.Г. Из истории художественного оформления книги: Учеб. Пособие.- А., 2001.- 156с.

2. Баренбаум И.Е., Шомракова И.А. Всеобщая история книги: Учебник.- Ч.3.- СПб ., 2001.- 122с.

3. Бородин О. Художественный переплет в прошлом и настоящем. // Библиотека.- 1998.- №11.-с. 69-71, №12.-с. 61-63.

4. Елеукенов Ш. Кітаптану негіздері: Оқу құралы.- А: Санат, 1997.

- 176б.


5. Иоффе А.М. Введение в книговедение: Учеб. пособие.- М., 1984.- 74с

6. Книга: Энциклопедия. – М., 1999 .-. 799с.

7. Книговедение. Энциклопедический словарь.- М.: Книга, 1982. -664.
8. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учебник.- Киев: Знание, 2000.- 459с.

9. Кітапхана мақтанышы жинақталған қорда. / Ж. Молдағалиев атындағы ОҒӘК .- Орал, 2003.

10. Ляхов В.И. Искусство книги.- М.: Сов. художник, 1978.- 248с.

11. Лебедов В.А. Судьбы книжного дизайна// Книжное дело.- 1995.-№3.-с.58-65.11 кредит сағат

8 дәрісТақырып: ІХ- ХҮ ғғ кітап ісі.

Кітап ісінің орталықтары.

Қолжазба кітаптарының мазмұнының жанжақтылығы.

Қолжазба кітаптарының көне ескерткіштері.ОЖСӨЖ мазмұны: Материалды пысықтау. Тақырып бойынша әдебиеттермен танысу.

СӨЖ мазмұны: Әдебиеттерді зерттеу.

Әдебиет:

 1. Баренбаум И.Е. История книги. Учебник.-2-ое издание.- М.: Книга, 1984.- 247с.

 2. Владимиров Л.И. Всеобщая история книги.- М.: 1988.- 310с.

 3. История книги.\ Под ред. А.А. Говорова, Т.Г. Куприяновой.- М: Светотон, 2001.- 400с.

 4. Книга: Энциклопедия. – М., 1999 .-. 799с.

 5. Книговедение. Энциклопедический словарь.- М.: Книга, 1982. -664.

12 кредит сағат

2 практикалық сабақТақырып: Кітап элементтері.

Практикалық сабақ мазмұны: Кітап элементтеріне сипаттама жазу.

1. Библиографиялық сипаттама.

2. Формат және көлемі.

3. Мұқаба қабы, жылтыр қабы. Оларды безендіру сипаты.

4. Форзац және көркемдеу сипаты.

5. фронтиспис және оның сипаты.

6. Титулдық беттер түрлері.

7. Текстінің сипаты.

8. Кітап жолдарының түрлері.

9. Колонцифр, колонтитул, норма, сигнатура.

10. Кітап иллюстрациясы.

ОЖСӨЖ мазмұны: Экслибрис-кітап белгісі атты жазба жұмысын дайындау.

СӨЖ мазмұны: Кітап элементтерінің сипаттын анқтауды үйрену.

Әдебиет:

1. Атабаев Д.А., Исенгалиева А.Г. Из истории художественного оформления книги: Учеб. Пособие.- А., 2001.- 156с.

2. Баренбаум И.Е., Шомракова И.А. Всеобщая история книги: Учебник.- Ч.3.- СПб ., 2001.- 122с.

3. Бородин О. Художественный переплет в прошлом и настоящем. // Библиотека.- 1998.- №11.-с. 69-71, №12.-с. 61-63.

4. Елеукенов Ш. Кітаптану негіздері: Оқу құралы.- А: Санат, 1997.

- 176б.


5. Иоффе А.М. Введение в книговедение: Учеб. пособие.- М., 1984.- 74с

6. Книга: Энциклопедия. – М., 1999 .-. 799с.

7. Книговедение. Энциклопедический словарь.- М.: Книга, 1982. -664.
8. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учебник.- Киев: Знание, 2000.- 459с.

9. Кітапхана мақтанышы жинақталған қорда. / Ж. Молдағалиев атындағы ОҒӘК .- Орал, 2003.

10. Ляхов В.И. Искусство книги.- М.: Сов. художник, 1978.- 248с.

11. Лебедов В.А. Судьбы книжного дизайна// Книжное дело.- 1995.-№3.-с.58-65.


5 апта

13 кредит сағат

9 дәрісТақырып: ХҮІ ғ кітап ісі.

ХҮІ ғ. қолжазба кітап .

Россиядағы кітап баспа ісінің пайда болуының алғы шарттары.

И. Федоров пен П. Мстиславецтің қызметі.ОЖСӨЖ мазмұны:Материалды пысықтау. Тақырып бойынша әдебиеттермен танысу.

СӨЖ мазмұны: Ұсынылған әдебиеттерді зерттеу.

Әдебиет:

1.Баренбаум И.Е. История книги. Учебник.-2-ое издание.- М.: Книга, 1984.- 247с.

2.Владимиров Л.И. Всеобщая история книги.- М.: 1988.- 310с.

3.История книги.\ Под ред. А.А. Говорова, Т.Г. Куприяновой.- М: Светотон, 2001.- 400с.

4.Книга: Энциклопедия. – М., 1999 .-. 799с.

5.Книговедение. Энциклопедический словарь.- М.: Книга, 1982. -664.14 кредит сағат

10 дәрісТақырып: ХҮІІ ғ кітап ісі.

Қолжазба кітаптың репертуары.

Мерзімді баспасөздің пайда болуы.

Москва баспа сарайының қызметі.ОЖСӨЖ мазмұны:Материалды пысықтау. Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.

СӨЖ мазмұны: Ұсынылған әдебиеттерді зерттеу.

Әдебиет:

1.Баренбаум И.Е. История книги. Учебник.-2-ое издание.- М.: Книга, 1984.- 247с.

2.Владимиров Л.И. Всеобщая история книги.- М.: 1988.- 310с.

3.История книги.\ Под ред. А.А. Говорова, Т.Г. Куприяновой.- М: Светотон, 2001.- 400с.

4.Книга: Энциклопедия. – М., 1999 .-. 799с.

5.Книговедение. Энциклопедический словарь.- М.: Книга, 1982. -664.


15 кредит сағат

Семинар № 3

Тақырып:Кітап және ұлттық мәдениет.

Семинар сұрақтары:

 1. Ұлттық мәдениетті дамытудағы жазу мен жазба ісінің ролі.

 2. Кітаптың этномәдени ерекшелігі. Кітаптың белгілі бір этномәдениетке сәйкес өлшемдері.

 3. Ұлттық мәдениеттің бір- біріне әсері- кітап дамуының факторы.

ОЖСӨЖ мазмұны: « Қазақстан баспаларының каталогын» зерттеу.

СӨЖ мазмұны: ҚР бір баспасының репертуарына сипаттама.

Әдебиет:

1. Елеукенов Ш. Кітаптану негіздері: Оқу құралы.- А: Санат, 1997.

- 176б


2. Ельников М. П. Феномен книги. // Книга. Исслед. и материалы.Сб.71.- М., 1995.- с.53-68.

3. Ленский Б.В. Книга в меняющемся мире // Книга. Исслед. и материалы. Сб. 66.- М., 1993.- с. 5-16.

4. Моргенштерн И.Г. Книга и книжное дело в информационном обществе. // Книга. Исслед. и материалы. Сб. 67.- М., 1994.- с. 5-21.

5. Санжарова Л.В. Книга как источник информации в современном процессе.// Кітапхана .- 2004.-№3.- с. 12-16.

6.Столяров Ю.Н. Соотношение книги с другими видами документов. // Книга. Исслед. и материалы. Сб. 60 .- М., 1990.-с. 74-94.

7. Трофимова В.Б. Книгоиздание и развитие международных научных и культурных контактов. // Библиография.- 2005.-№6.-с. 102-106.

8. Яцунок Е.И. Сохраним книгу как памятник истории и культуры.// Мир библиографии.- 2000.-№1.-с. 14-18.

6 апта

16 кредит сағат

11 дәрісТақырып: ХҮІІІ ғ І жартысындағы кітап ісі.

Ғасырдың І ширегіндегі кітап және кітап ісінің қайта құрылуы.

Қолжазбалық дәстүрдің жалғасуы.

Ғылым Академиясының баспа қызметінің басталуы.ОЖСӨЖ мазмұны:Материалды пысықтау. Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.

СӨЖ мазмұны: Ұсынылған әдебиеттерді зерттеу.

Әдебиет:

1.Баренбаум И.Е. История книги. Учебник.-2-ое издание.- М.: Книга, 1984.- 247с.

2.Владимиров Л.И. Всеобщая история книги.- М.: 1988.- 310с.

3.История книги.\ Под ред. А.А. Говорова, Т.Г. Куприяновой.- М: Светотон, 2001.- 400с.

4.Книга: Энциклопедия. – М., 1999 .-. 799с.

5.Книговедение. Энциклопедический словарь.- М.: Книга, 1982. -664.17 кредит сағат

12 дәрісТақырып: ХҮІІІ ғ ІІ жартысындағы кітап ісі.

Жеке баспаханалардың пайда болуы және олардың ролі.

Баспагер- ағартушылардың қызметі. ( Новиков Н.Н. т.б. )

А.Н. Радищевтің, И.А. Крыловтың баспагерлік қызметі.ОЖСӨЖ мазмұны: Материалды пысықтау. Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.

СӨЖ мазмұны: Ұсынылған әдебиеттерді зерттеу.

Әдебиет:

1.Баренбаум И.Е. История книги. Учебник.-2-ое издание.- М.: Книга, 1984.- 247с.

2.Владимиров Л.И. Всеобщая история книги.- М.: 1988.- 310с.

3.История книги.\ Под ред. А.А. Говорова, Т.Г. Куприяновой.- М: Светотон, 2001.- 400с.

4.Книга: Энциклопедия. – М., 1999 .-. 799с.

5.Книговедение. Энциклопедический словарь.- М.: Книга, 1982. -664.18 кредит сағат

Семинар № 4

Тақырып: XYIII-ғ. Баспа ісінің жағдайы және дамуы.

Сұрақтары:

 1. Ғылым академиясының баспа қызметі.

 2. Жеке баспаханалардың пайда болуы.

 3. Баспагер ағартушылардың қызметі (Н.Н.Ковиков, А.Н.Радишев, И.А.Крыловтың қызметі).

ОЖСӨЖ мазмұны: Материалды пысықтау. Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.

СӨЖ мазмұны: ГОСТ 7-60-90. «Издания. Основные виды. Термины и определения» атты басылыммен танысу.

Әдебиет:

1.Баренбаум И.Е. История книги. Учебник.-2-ое издание.- М.: Книга, 1984.- 247с.

2.Владимиров Л.И. Всеобщая история книги.- М.: 1988.- 310с.

3.История книги.\ Под ред. А.А. Говорова, Т.Г. Куприяновой.- М: Светотон, 2001.- 400с.

4.Книга: Энциклопедия. – М., 1999 .-. 799с.

5.Книговедение. Энциклопедический словарь.- М.: Книга, 1982. -664.7 апта

19 кредит сағат

13 дәрісТақырып: ХІХ ғ І жартысындағы кітап ісі.

Кітап ісін дамытудың негізгі бағыттары.

Ақылы баспалардың , меценаттардың, декабристердің баспагерлік қызметі.

ОЖСӨЖ мазмұны:Материалды пысықтау. Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.

СӨЖ мазмұны: Ұсынылған әдебиеттерді зерттеу.

Әдебиет:

1.Баренбаум И.Е. История книги. Учебник.-2-ое издание.- М.: Книга, 1984.- 247с.

2.Владимиров Л.И. Всеобщая история книги.- М.: 1988.- 310с.

3.История книги.\ Под ред. А.А. Говорова, Т.Г. Куприяновой.- М: Светотон, 2001.- 400с.

4.Книга: Энциклопедия. – М., 1999 .-. 799с.

5.Книговедение. Энциклопедический словарь.- М.: Книга, 1982. -664.

6. Баренбаум И.Е., Шомракова И.А. Всеобщая история книги: Учебник.- Ч.3.- СПб ., 2001.- 122с.

20 кредит сағат

Дәріс № 14

Тақырып: XIXғасырдың II ж кітап ісі.

Кітап ісіндегі өзгерістер. Цензуралық саясат.

Кітап ісінің дамуының негізгі бағыттары.

Әмбебап және арнайы баспалар.ОЖСӨЖ мазмұны: Материалды пысыұтау. Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.

СӨЖ мазмұны: Ұсынылған әдебиеттерді зерттеу.

Әдебиет:

1.Атабаев Д.А., ЕсенғалиеваӘ.Г Қазақстандағы мәдени құрылыс тарихынан/ Қазақстанның кітап баспа ісі үлгісінде.- Алматы,2000.-148б.

2.БаренбаумИ.Е. История книги . Учебник.-2-ое изд.-М.: Книга, 1984.-24с.

3.Баренбаум И.Е., Шомракова И.А. Всеобщая история книга: Учебник.4.3.-СПб.,2001.-122с.

4. Владимиров Л.И. Всеобщая история книги.- М.:1988.-310с.

5.Ганзикова Г.С. Книгоиздатель А.Ф. Девриен и каталог "Книги-падарок"//Мир библиографии.2002.-№1, с.24-27.

6. История книги./Под . ред. А.А. Говорова, Т.Г . Куприяновой.М.: Светотон,2001.-400с.

7.Закревский Ю.А. И Д.Сытин- издатель, проветитель, меценат //Мир библиографии.-2000.-№6.-с.6-10.

21 кредит сағат

Семинар № 5

Тақырыбы: XIX ғ. Кітап ісі.

Сұрақтар:

 1. Кітап ісінің даму бағыты.

 2. А.Ф.Смирдиннің баспагерлік қызметі.

 3. Декабристердің әдеби-баспагерлік қызметі.

 4. Әмбебап және арнайы баспалар.

ОЖСӨЖ мазмұны: Материалды пысыұтау. Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.

СӨЖ мазмұны: Ұсынылған әдебиеттерді зерттеу.

Әдебиет:

1.Атабаев Д.А., ЕсенғалиеваӘ.Г Қазақстандағы мәдени құрылыс тарихынан/ Қазақстанның кітап баспа ісі үлгісінде.- Алматы,2000.-148б.

2.БаренбаумИ.Е. История книги . Учебник.-2-ое изд.-М.: Книга, 1984.-24с.

3.Баренбаум И.Е., Шомракова И.А. Всеобщая история книга: Учебник.4.3.-СПб.,2001.-122с.

4. Владимиров Л.И. Всеобщая история книги.- М.:1988.-310с.

5.Ганзикова Г.С. Книгоиздатель А.Ф. Девриен и каталог "Книги-падарок"//Мир библиографии.2002.-№1, с.24-27.

6. История книги./Под . ред. А.А. Говорова, Т.Г . Куприяновой.М.: Светотон,2001.-400с.

7.Закревский Ю.А. И Д.Сытин- издатель, проветитель, меценат //Мир библиографии.-2000.-№6.-с.6-10.
Апта 8

22 кредит сағат

Дәріс №15

Тақырып: ХХ ғ басындағы кітап ісі.

Кітап ісінің негізгі бағыттары. Акционерлік баспа мекемелері. Ғылыми, әдеби және көркем бірлестіктердің баспа қызметі. 1905-1907 жж революция және бірінші дүниежүзілік соғыс кезеңіндегі баспа ісі.ОЖСӨЖ мазмұны: "XIX ғасырдың баспагерлері" атты рефератты топта талқылау.

СӨЖ мазмұны: Ұсынылған әдебиеттерді зерттеу.

Әдебиет:

1.Баренбаум И.Е. История книги. Учебник. – 2-ое издание. М.: Книга ,1984.-247с.

2.Баренбаум И.Е.,Шоракова И.А. Всеобщая история книги: Учебник.-4.4-СПб.,2004.-159с.

3. Владимиров Л.И. Всеобщая история книги.- М.:1988.-310с.

4.История книги./Под . ред. А.А. Говорова, Т.Г . Куприяновой.М.: Светотон,2001.-400с.

5.Книговедение и библиопсихология: Рукописное наследие Н.А.Рубакина.// Мир библиографии.-2003.-№.-с.27-30.

23 кредит сағат

Дәріс № 16

Тақырып: 1917-1920ж.ж кітап ісі.

Баспа ісіндегі мемлекет саясаты.

Кеңестік кітап басылым жүйесінің қалыптасуы.

Ұлттық кітаптардың басылымы.ОЖСӨЖ мазмұны: Материалды пысықтау. Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.

СӨЖ мазмұны: Ұсынылған әдебиеттерді зерттеу.

Әдебиет:

1.Баренбаум И.Е. История книги. Учебник. – 2-ое издание. М.: Книга ,1984.-247с.

2.Баренбаум И.Е.,Шомракова И.А. Всеобщая история книги: Учебник.-4.4-СПб.,2004.-159с.

3. Владимиров Л.И. Всеобщая история книги.- М.:1988.-310с.

4.История книги./Под . ред. А.А. Говорова, Т.Г . Куприяновой.М.: Светотон,2001.-400с.

5.Книговедение и библиопсихология: Рукописное наследие Н.А.Рубакина.// Мир библиографии.-2003.-№.-с.27-30.
24 кредит сағат

Семинар № 6

Тақырып: Кеңестік кітап басылым және кітаптар жүйесінің қалыптасуы.

Сұрақтар:

 1. 1917 ж. Қазан төңкерісінің кітап және кітап ісінің әлеуметтік қызметінің мазмұнының өзгеруіне әсері.

 2. Кеңестік баспалар жүйесінің қалыптасуы.

 3. Республикадағы ұлттық кітап ісінің қалыптасуы.

ОЖСӨЖ мазмұны: 1917-1920 ж.ж. баспа қызметіне сипаттама.

СӨЖ мазмұны: «Молодая гвардия» баспасының тарихы туралы жазу.

Әдебиет:

1.Баренбаум И.Е. История книги. Учебник. – 2-ое издание. М.: Книга ,1984.-247с.

2.Баренбаум И.Е.,Шоракова И.А. Всеобщая история книги: Учебник.-4.4-СПб.,2004.-159с.

3. Владимиров Л.И. Всеобщая история книги.- М.:1988.-310с.

4.История книги./Под . ред. А.А. Говорова, Т.Г . Куприяновой.М.: Светотон,2001.-400с.

5.Книговедение и библиопсихология: Рукописное наследие Н.А.Рубакина.// Мир библиографии.-2003.-№.-с.27-30.
Апта 9

25 кредит сағат

17 ДәрісТақырып: ХХ ғ 20 жылдардағы КСРО – дағы кітап.

Баспа ісінің негізгі бағыты.

Кеңестік баспа жүйесінің құрылуы.

Мемлекеттік баспаның қызметі.

Тақырыптық бағыт және кітап басылымдарының типтері.

ОЖСӨЖ мазмұны: Материалды пысықтау. Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.

СӨЖ мазмұны:Ұсынылған әдебиеттерді зерттеу.

Әдебиет:

1.Баренбаум И.Е. История книги. Учебник. – 2-ое издание. М.: Книга ,1984.-247с.

2.Баренбаум И.Е.,Шомракова И.А. Всеобщая история книги: Учебник.-4.4-СПб.,2004.-159с.

3. Владимиров Л.И. Всеобщая история книги.- М.:1988.-310с.

4.История книги./Под . ред. А.А. Говорова, Т.Г . Куприяновой.М.: Светотон,2001.-400с.

5.Книговедение и библиопсихология: Рукописное наследие Н.А.Рубакина.// Мир библиографии.-2003.-№.-с.27-30.

26 Кредит сағат

18 ДәрісТақырып:ХХ ғ 30 жылдардағы КСРО – дағы кітап.

Баспа ісінің дамытудың негізгі бағыттары.

Біріктірілген мемлекеттік баспаны ұйымдастыру.

Баспалардың типтері және оларды бір жерге шоғырландыру.

Ғылым Академиясының баспа қызметі.

Ұлттық кітапты басып шығарудың жүйесін қайта құру.ОЖСӨЖ мазмұны: Материалды пысықтау. Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.

СӨЖ мазмұны:Ұсынылған әдебиеттерді зерттеу.

Әдебиет:

1.Баренбаум И.Е. История книги. Учебник. – 2-ое издание. М.: Книга ,1984.-247с.

2.Баренбаум И.Е.,Шомракова И.А. Всеобщая история книги: Учебник.-4.4-СПб.,2004.-159с.

3. Владимиров Л.И. Всеобщая история книги.- М.:1988.-310с.

4.История книги./Под . ред. А.А. Говорова, Т.Г . Куприяновой.М.: Светотон,2001.-400с.

27 Кредит сағат

3 практикалық сабақТақырып: ХХ ғ. І-ж. Кітап басылымдарының репертуары. Ж.Молдағалиев атындағы ОҒӘК-нің депозитарлық бөліміне экскурсия.

Мақсаты: ХХ ғ. І-ж. Баспагерлер қызметімен танысу.

ОЖСӨЖ мазмұны: ХХ ғ. І-ж. Кітап басылымдарына сипаттама.

СӨЖ мазмұны:Ұсынылған әдебиеттерді зерттеу.

Әдебиет:

1.Баренбаум И.Е. История книги. Учебник. – 2-ое издание. М.: Книга ,1984.-247с.

2.Баренбаум И.Е.,Шомракова И.А. Всеобщая история книги: Учебник.-4.4-СПб.,2004.-159с.

3. Владимиров Л.И. Всеобщая история книги.- М.:1988.-310с.

4.История книги./Под . ред. А.А. Говорова, Т.Г . Куприяновой.М.: Светотон,2001.-400с.

5.Книговедение и библиопсихология: Рукописное наследие Н.А.Рубакина.// Мир библиографии.-2003.-№.-с.27-30.

Апта 10

28 кредит сағат

19 ДәрісТақырып: Ұлы Отан соғыс жылдарындағы КСРО- дағы кітап.

Баспа ісінің жүйесін қайта құру.

Ірі баспалардың қызметі.

Ұлттық республикаларда баспа қызметін күшейту.

Жаулап алған территориядағы баспа қызметі.

ОЖСӨЖ мазмұны: Материалды пысықтау. Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.

СӨЖ мазмұны:Ұсынылған әдебиеттерді зерттеу.

Әдебиет:

1.Баренбаум И.Е. История книги. Учебник. – 2-ое издание. М.: Книга ,1984.-247с.

2.Баренбаум И.Е.,Шомракова И.А. Всеобщая история книги: Учебник.-4.4-СПб.,2004.-159с.

3. Владимиров Л.И. Всеобщая история книги.- М.:1988.-310с.

4.История книги./Под . ред. А.А. Говорова, Т.Г . Куприяновой.М.: Светотон,2001.-400с.

5. Коваль Л.М. Книга тоже воевала// Библиотека.- 2005.- №1.- с. 66-68.
29 Кредит сағат

20 ДәрісТақырып: 1946-1959 жж КСРО- дағы кітап ісі.

Халық шаруашылығын қайтадан қалпына келтірумен әрі қарай дамытудағы баспасөздің ролі.

Баспа тораптарының әрі қарай дамуы.

Кітап репертуары.ОЖСӨЖ мазмұны: Материалды пысықтау. Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.

СӨЖ мазмұны:Ұсынылған әдебиеттерді зерттеу.

Әдебиет:

1.Баренбаум И.Е. История книги. Учебник. – 2-ое издание. М.: Книга ,1984.-247с.

2.Баренбаум И.Е.,Шомракова И.А. Всеобщая история книги: Учебник.-4.4-СПб.,2004.-159с.

3. Владимиров Л.И. Всеобщая история книги.- М.:1988.-310с.

4.История книги./Под . ред. А.А. Говорова, Т.Г . Куприяновой.М.: Светотон,2001.-400с.
30 Кредит сағат

Семинар № 7

Тақырып: 1941-1954 жж. КСРО-дағы кітап.

Сұрақтар:

 1. Ұлы Отан соғысы жылдарындағы кітап.

 2. Халық шаруашылығын қалпына келтірумен әрі қарай дамытудағы баспасөздің рөлі.

 3. Баспа тораптарының дамуы, кітап репертуары.

ОЖСӨЖ мазмұны: Материалды пысықтау. Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.

СӨЖ мазмұны:Ұсынылған әдебиеттерді зерттеу.

Әдебиет:

1.Баренбаум И.Е. История книги. Учебник. – 2-ое издание. М.: Книга ,1984.-247с.

2.Баренбаум И.Е.,Шомракова И.А. Всеобщая история книги: Учебник.-4.4-СПб.,2004.-159с.

3. Владимиров Л.И. Всеобщая история книги.- М.:1988.-310с.

4.История книги./Под . ред. А.А. Говорова, Т.Г . Куприяновой.М.: Светотон,2001.-400с.

Апта 11

31 кредит сағат

21 ДәрісТақырып: 1960-1980 жж КСРО- дағы кітап.

Баспалардың жаңа жүйесін құру.

Негізгі бағыты және кітап басылымдарының типтері.

" Библиотека всемирной литературы" атты серия және басқалары.

Одақтас республикалардағы кітап басылым.

ОЖСӨЖ мазмұны: Материалды пысықтау. Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.

СӨЖ мазмұны:Ұсынылған әдебиеттерді зерттеу.

Әдебиет:

1.Баренбаум И.Е. История книги. Учебник. – 2-ое издание. М.: Книга ,1984.-247с.

2.Баренбаум И.Е.,Шомракова И.А. Всеобщая история книги: Учебник.-4.4-СПб.,2004.-159с.

3. Владимиров Л.И. Всеобщая история книги.- М.:1988.-310с.

4.История книги./Под . ред. А.А. Говорова, Т.Г . Куприяновой.М.: Светотон,2001.-400с.

5. Наша организация нужна обществу ( международ. Союз обществ объединений книголюбов ).// Библиотека.- 2004.- №10.- с. 51-53.32 кредит сағат

22 дәрісТақырып: Қазіргі кезеңдегі кітап ісі.

Баспаны демократияландыру.

Кітап рыногының дамуы.

Қосалқы баспа тораптарының пайда болуы.

Кітап репертуары.

ОЖСӨЖ мазмұны: Материалды пысықтау. Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.

СӨЖ мазмұны: № 8 семинарға дайындық

Әдебиет:


 1. Авторы, издатели, книго продавцы: международ. акты, соглашения, деклорации: сборник нормативных и рекомендательных документов для работников библиотек, издательств и книготорговых организации.- М.: Либерия, 2002.- 304 с.

 2. бакейкин С.Д. Книжный рынок и фонды библиотек: Проблемы взаимосвязи ( 90- е г.г. ХХв ) -// Библиотековедение.- 2004.-№5.- с. 118-124.

 3. Баренбаум И.Е.,Шомракова И.А. Всеобщая история книги: Учебник.-4.4-СПб.,2004.-159с.

 4. Издатели, книготорговцы и библиотеки в едином информационным пространстве.// Библиография.- 2005.- №1.- с.103-110.

 5. Санжарова Л.Б. Книга как источник информации в современном процессе. // Кітапхана.- 2004.-№3.- с.12-16.

 6. Книгоиздание: проблемы и перспективы развития.// Система средств массовой информации России.- М.: Аспект пресс.- 2003.- с.228-251.

33 кредит сағат

8 семинарТақырып: Қазіргі кезеңдегі кітаптанудың өзекті мәселелері.

 1. " Кітап" ұғымын анықтаудың ғылыми мәселесі. " Кітап және құжат" ұғымдарының ара қатынасы.

 2. Кітаптың басқа құжат түрлерімен ара қатынасы туралы пікірталас. Кітаптың құжат түрі ретіндегі өмір сүру келешегі.

 3. Қоғамның ақпараттануы және кітап.

ОЖСӨЖ мазмұны: "Книга. Исследование и материалы" атты жинаққа шолу.

СӨЖ мазмұны: "Книголюб" газетінен тақырып бойынша материалдар қарау.

Әдебиет:

1. Авторы, издатели, книго продавцы: международ. акты, соглашения, деклорации: сборник нормативных и рекомендательных документов для работников библиотек, издательств и книготорговых организации.- М.: Либерия, 2002.- 304 с.

2.бакейкин С.Д. Книжный рынок и фонды библиотек: Проблемы взаимосвязи ( 90- е г.г. ХХв ) -// Библиотековедение.- 2004.-№5.- с. 118-124.

3.Баренбаум И.Е.,Шомракова И.А. Всеобщая история книги: Учебник.-4.4-СПб.,2004.-159с.

4. Издатели, книготорговцы и библиотеки в едином информационным пространстве.// Библиография.- 2005.- №1.- с.103-110.

5.Санжарова Л.Б. Книга как источник информации в современном процессе. // Кітапхана.- 2004.-№3.- с.12-16.

6. Книгоиздание: проблемы и перспективы развития.// Система средств массовой информации России.- М.: Аспект пресс.- 2003.- с.228-251.

7. Столяров Ю.Н. Будущие книги : мнение книголюбов. // Книга. Исслед. и материалы. Сб. 60.- М.- 1990.- с. 77-94.Апта 12

34 кредит сағат

23 дәрісТақырып: Ертедегі халықтардың жазуы және жазба ісі.

Жазудың тарихи жүйесі.

Ертедүние және антика дәуірі нің кітаптары мен кітапханалары.

ОЖСӨЖ мазмұны: Материалды пысықтау. Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.

СӨЖ мазмұны: Ұсынылған әдебиеттерді зерттеу.

Әдебиет:

1.Баренбаум И.Е. История книги. Учебник.–2-ое издание. М.: Книга ,1984.-24

2. Владимиров Л.И. Всеобщая история книги.- М.:1988.-310с.

7с.


3.Елеукено.в Ш. Кітаптану негіздері: оқу құралы.- А.: Санат, 1997.- 176б.

4. История книги./Под . ред. А.А. Говорова, Т.Г . Куприяновой.М.: Светотон,2001.-400с

5. Книга. Энциклопедия.- М., 1999.- 799с.

6. Книговедение: Энциклопедический словарь.- М.: Книга.- 1982.-664с.35 Кредит сағат

24 дәрісТақырып: Орта ғасырдағы кітап.

Орта ғасырдағы қолжазба кітап.

Орта ғасырдың айтулы көне ескерткіштері.

ОЖСӨЖ мазмұны: Материалды пысықтау. Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.

СӨЖ мазмұны: Ұсынылған әдебиеттерді зерттеу.

Әдебиет:

1.Баренбаум И.Е. История книги. Учебник. – 2-ое издание. М.: Книга ,1984.-24

2. Владимиров Л.И. Всеобщая история книги.- М.:1988.-310с.

3.Герчук Ю.Я. История графики и искуства книги: Уч.пос.-М: Аспект пресс, 2000-319 с.

4. История книги./Под . ред. А.А. Говорова, Т.Г . Куприяновой.М.: Светотон,2001.-400с

5. Книга. Энциклопедия.- М., 1999.- 799с.

6. Книговедение: Энциклопедический словарь.- М.: Книга.- 1982.-664с.

36 кредит сағат

Семинар № 9

Тақырып: Кітап дизайны.

Сұрақтар:


 1. Қол жазба және баспа кітаптарын көркемдеу тарихының негізгі кезеңдері.

 2. Қазіргі кезең кітабының өнерінің ерекшелігі.

 3. Кітап мәдениетін жақсарту мәселелері.

ОЖСӨЖ мазмұны: Материалды пысықтау. Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.

СӨЖ мазмұны: Ұсынылған әдебиеттерді зерттеу.

Әдебиет:

1. 1. Баренбаум И.Е. История книги. Учебник. – 2-ое издание. М.: Книга ,1984.-247с.

2. Владимиров Л.И. Всеобщая история книги.- М.:1988.-310с.

3.История книги./Под . ред. А.А. Говорова, Т.Г . Куприяновой.М.: Светотон,2001.-400с.

4.Книга: Энциклопедия.-М.,1999.-799с.

5.Книгаведение:Энциклопедичесий словарь.-М.:Книга,1982.-664сАпта 13

37 Кредит сағат

25 дәрісТақырып: Кітап басылымының алғашқы ғасырындағы кітап. ( ХҮ- ХҮІғ)

1.Европадағы кітап басылымын ісінің басталуы

2.Инкунабулалармен палеотиптер.

3.И. Гуттенбергтің қызметі.ОЖСӨЖ мазмұны: материалдық пысықтау тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.

СӨЖ мазмұны. Әдебиеттерді зерттеу.

Әдебиеттер:

1. Баренбаум И.Е. История книги. Учебник. – 2-ое издание. М.: Книга ,1984.-247с.

Владимиров Л.И. Всеобщая история книги.- М.:1988.-310с.

3.История книги./Под. ред. А.А. Говорова, Т.Г. Куприяновой.М.: Светотон,2001.-400с.38 кредит сағат.

26 дәрісТақырып:Буржуазиялық революциялар кезеңіндегі және ХҮІІ- ХҮІІ ғ кітап.

Европаның баспагерлері және баспа фирмалары.

Солтүстік Американың баспагерлері және баспа фирмалары.

ОЖСӨЖ мазмұны: материалдық пысықтау тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.

СӨЖ мазмұны. Әдебиеттерді зерттеу.

Әдебиеттер:

1. Баренбаум И.Е. История книги. Учебник. – 2-ое издание. М.: Книга ,1984.-247с.

Владимиров Л.И. Всеобщая история книги.- М.:1988.-310с.

3.История книги./Под. ред. А.А. Говорова, Т.Г. Куприяновой.М.: Светотон,2001.-400с.39 кредит сағат.

4 практикалық тапсырма.Тақырып: Кітап басылымының алғашқы ғасырындағы кітап. ( ХҮ- ХҮІ ғ )

Практикалық сабақ мазмұны: М.Өтемісов атындағы БҚМУ ғылыми кітапханасының сирек кездесетін бөліміне экскурсия.

ОЖСӨЖ мазмұны: ХҮ-ХҮІ ғ кітаптар туралы хабарлама жасау.

СӨЖ мазмұны: ұсынылған әдебиеттерді зерттеу.

Әдебиет:

1.Баренбаум И.Е. История книги. Учебник. – 2-ое издание. М.: Книга ,1984.-24

2. Владимиров Л.И. Всеобщая история книги.- М.:1988.-310с.

3.Елеукенов Ш. Кітаптану негіздері: оқу құралы.- А.: Санат, 1997.- 176б.Апта 14

40 кредит сағат.

Дәріс № 27

Тақырып: XIX ғ. шетел кітабы.

XIX ғ. кітап басып шығарудың прогресі.

Батыс Еуропа елдерінің кітаптарының тақырыбы мен типтері.

XIX ғ. көрнекті баспагерлер.ОЖСӨЖ мазмұны: материалды пысықтау тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.

СӨЖ мазмұны. Әдебиеттерді зерттеу.

Әдебиет:

1.Баренбаум И.Е. История книги. Учебник. – 2-ое издание. М.: Книга ,1984.-24

2. Владимиров Л.И. Всеобщая история книги.- М.:1988.-310с.

3.Елеукенов Ш. Кітаптану негіздері: оқу құралы.- А.: Санат, 1997.- 176б.41 кредит сағат.

28 дәріс.Тақырып: XIX ғ. шетел кітабы.

XIX ғ. кітап басып шығарудың прогресі.

Батыс Еуропа елдерінің кітаптарының тақырыбы мен типтері.

XIX ғ. көрнекті баспагерлер.ОЖСӨЖ мазмұны: материалды пысықтау тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.

СӨЖ мазмұны. Әдебиеттерді зерттеу.

Әдебиет:

1.Баренбаум И.Е. История книги. Учебник. – 2-ое издание. М.: Книга , 1984.-24

2. Владимиров Л.И. Всеобщая история книги.- М.:1988.-310с.

3.Елеукенов Ш. Кітаптану негіздері: оқу құралы.- А.: Санат, 1997.- 176б.42 кредит сағат.

5 практикалық сабақ.Тақырып: XIX ғ. кітап басылым ісі.

Тапсырма: XIX ғ. кітап басылым ісін қарастыру, шолу жасау.

ОЖСӨЖ мазмұны: XIX ғ. кітап басылымдарының репертуары бойынша хабарлама.

СӨЖ мазмұны: ұсынылған әдебиеттерді зерттеу.

Әдебиет:

1.Баренбаум И.Е. История книги. Учебник. – 2-ое издание. М.: Книга ,1984.-24

2. Владимиров Л.И. Всеобщая история книги.- М.:1988.-310с.

3.Елеукенов Ш. Кітаптану негіздері: оқу құралы.- А.: Санат, 1997.- 176б.


Апта 15

43 кредит сағат.

Дәріс № 29

Тақырып: ХХ ғ ІІ ж.шетелдегі кітап ісі.

Батыс Еуропадағы кітап ісі.

Шығыс Еуропа елдерінің кітап ісі.

АҚШ-тағы кітап ісі.

Жапониядағы кітап ісі.

ОЖСӨЖ мазмұны:XXғ. ІІж. кітап басылымдарының репертуары бойынша хабарлама.

СӨЖ мазмұны: ұсынылған әдебиеттерді зерттеу.

Әдебиет:

1.Баренбаум И.Е. История книги. Учебник. – 2-ое издание. М.: Книга , 1984.-24

2. Владимиров Л.И. Всеобщая история книги.- М.:1988.-310с.

3.Елеукенов Ш. Кітаптану негіздері: оқу құралы.- А.: Санат, 1997.- 176б.44 кредит сағат.

Дәріс № 30

Тақырып: ХХ ғ ІІ ж.шетелдегі кітап ісі.

Батыс Еуропадағы кітап ісі.

Шығыс Еуропа елдерінің кітап ісі.

АҚШ-тағы кітап ісі.

Жапониядағы кітап ісі.

ОЖСӨЖ мазмұны:XXғ. ІІж. кітап басылымдарының репертуары бойынша хабарлама.

СӨЖ мазмұны: ұсынылған әдебиеттерді зерттеу.

Әдебиет:

1.Баренбаум И.Е. История книги. Учебник. – 2-ое издание. М.: Книга ,1984.-24

2. Владимиров Л.И. Всеобщая история книги.- М.:1988.-310с.

3.Елеукенов Ш. Кітаптану негіздері: оқу құралы.- А.: Санат, 1997.- 176б.45 кредит сағат.

Семинар № 10

Тақырып: ХХ ғ. . . . кітап ісі атты студенттердің баяндамаларын талдау және реферат талқылау.

ОЖСӨЖ мазмұны:XXғ. ІІж. кітап басылымдарының репертуары бойынша хабарлама.

СӨЖ мазмұны: ұсынылған әдебиеттерді зерттеу.

Әдебиет:

1.Баренбаум И.Е. История книги. Учебник. – 2-ое издание. М.: Книга ,1984.-24

2. Владимиров Л.И. Всеобщая история книги.- М.:1988.-310с.

3.Елеукенов Ш. Кітаптану негіздері: оқу құралы.- А.: Санат, 1997.- 176б.


Әдебиеттер тізімі:
1. Авторы, издатели, книгопродавцы: Международные акты, соглашения, декларации:Сборник нормативных и рекомендательных документов для работников библиотек, издательств и книготорговых организации: М.:Либерия,2002.-304с.

2.Атабаев Д.А., Есенғалиева Ә.Г.Қазақстандағы мәдени құрылыс тарихынан./Қазақстанның кітапбаспа ісі үлгісінде /-А.. 2000.-148б.

3.Атабаев Д.А., Исенгалиева А.Г. Из истории культурного строительства в Казахстане.(На примере книгоиздательского дела Казахстана)/КазГНУ.-А.;1999.-107с.

4.Атабаев Д.А, Исенгалиева А.Г. Из истории художественного оформления книги:Учеб.пособие.-А;2001.-156с.

5.Бакейкин С.Д. Книжный рынок и фонды библиотек:проблемы взаимосвязей (90 е г.г.ХХ в)-// Библиотековедение.-2004.-№5.-с.118-124.

6.Баренбаум И.Е. История книги.Учебник.-2-ое издание М.Книга,1984.-247с.

7.Баренбаум И.Е, Шомракова И.А. Всеобщая история книги:Учебник.-Ч.4.-СПб.,2004.-159с.

8.Баренбаум И.Е., Шомракова И.А. Всеобщая история книги:Учебник.Ч.З. СПб. 2001.-122с.

9.Барманкулов М.К. Тюркская вселенная.Алматы:Білім,1996.-240с.

10.Бектемісов Ә.Жан азығы:Қазақстан кітап баспаларының өткен жолы мен өркендеуі жайлы естеліктер.А.:Қазақстан.-1991.-144б.

11.Беловицкая А. Ищу ответы на вопрос:что есть книга?// Книжное дело.-1995.-№6-7.-с.70-74.

12.Беловицкая А.А. Общее книговедение:Учебное пособие.-М.. Книга.1987.-255с.

13.Бессонова Н.А. Несостоявшееся назначение А.М.Ловягина.// Библиография.-2005.-№6.-с.60-70.

14.Бородин О. Художественный переплет в прошлом и настоящем.//Библиотека.-1998.-№11.-с.69-71, №12.-с.61-63.

15.Бутенко И.А. Социодинамика читательских интересов.//Книга: Исслед. и материалы.Сб.64.М:1992.-С.28-36.

16.Владимиров Л.И. Всеобщая история книги.-М.:1988.-с.310.

17.Всесоюзному добровольному обществу любителей книги -30лет.(ныне Международ. союз обществ.объединений книголюбов)//Библиотека.-2004.-№4.-с.35.

18.Ганзикова Г.С.Книгоиздатель А.Ф.Девриен и каталог "Книги –подарки".//Мир библиографии.-2002.-№1.-с.24-27.

19.Герчук Ю.Я История графики и искусства книги:Учеб.пособие.-М:Аспект пресс,2000.-319с.

20.Герчук Ю.А. Художественные миры книги.-М.:1984.-238с.

21.Гречихин А. Библиотипология или общая теория систем в книжном деле.//Книжное дело.-1995.-№6-7.-с.75-80.

22.Гречихин А.А. Современные проблемы типологии книги.-Воронеж, 1989-245с.

23.Елеукенов Ш. Кітаптану негіздері:Оқу құралы.-А.: Санат,1997.-176б.

24.Елеукенов Ш, Шалғынбаева Ж. Қазақ кітабының тарихы:Ежелгі дәуірден 1917жылға дейін.-Алматы:Санат,1999.-199б.

25.Ельников М.П. Феномен книги.(теоретика- гносеологический аспект)// Книга.Исслед.и материалы.Сб.71.-М.:1995.-с.53-68.

26.Еропкина О. И. Огромный мир маленького книжного знака.(экслибрис)// Мир библиографии.-2003.-№1.-с.2-5.

27.Закревский Ю.А. И.Д.Сытин –издатель, просветитель, меценат.//Мир библиографии.-2000.-№6.с.6-1

28.Земсков А.И. Электронные книги-новый взгляд.//Науч.и техн. б-ки.-2003.-№5.-с.64-75.

29.Зубарев А.Н. Реклама в книжном деле.-//Книжное дело.-1995.-№8.-9.-с.65-66.

30.Издания.Основные виды.Термины и определения.ГОСТ.7.60-90:Изд.официальное.-М.:1990.

31.Издатели, книготорговцы и библиотеки в едином информационном пространстве.//Библиография.-2005.-№1.-с.103-110.

32.Иоффе А.М. Введение в книговедение:Учеб пособие.-М.:1984.-с.74.

33.История книги./Под ред. А.А.Говорова, Т.Г. Куприяновой.М.:Светотон,2001.-400с.

34.Калиев Ж.,Короповский М.П. Книгоиздательское дело Казахстана.:Алма-ата.1992.-256с.

35.Книга и чтение в зеркале социологии:Сб.статей .-М.:Кн.Палата,1990.-207 с.

36.Книга:Энциклопедия.М.: 1999.-799с.

37.Книговедение и библиопсихология: Рукописное наследие Н.А. Рубакина.// Мир библиографии.-2003.-№1.-с.27-30.

38.Книговедение:Энциклопедический словарь.-М.:Книга, 1982.-664с.

39.Книгоиздание: проблемы и перспективы развития.//Система средств массовой информации России.-М.:Аспект Пресс,2003.-с.228-251.

40.Коваль Л.М. Книга тоже воевала//Библиотека.-2005.-№1.-с.66-68.

41.Кушнаренко Н.Н. Документоведение:Учебник.-Киев:Знание,2000.-459с.

42.Қазыбаев С, Рамазанова А, Аллабергенов Қ. Әлем баспасөзі тарихынан.-А:Санат.1998.-256б.

43.Лебедев В.А. Судбы книжного дизайна.//Книжное дело.-1995.№3.-с.58-65.

44.Ленский Б.В.Книга в меняющемся мире.//Книга:Исслед. и материалы.Сб.66.-М.:1993.-с.5-16.

45.Ляхов В.И. Искусство книги.-М.: Сов.художник,1978.-248с.

46.Мальчин А.С. Самая популярная серия в отечественном книгоиздании.("ЖЗЛ"-Павленков Ф.Ф.)//Мир библиографии.-2004.-№3.-с.15-18.

47.Мамажанов М. Асыл мұра.Кітап даналық қазынасы.-А.:Қазақстан.,1993.-128б.

48.Мигонь К.Наука о книге.-М.:Книга, 1991.-198с.

49.Мильчин А.Э. Издательский словарь - справочник//Книжное дело.-1995.-№1.1-9.

50.Моргенштерн И.Г. Документ: информация или носитель.//Науч.техн. б-ки.-2003.-№2.-с.123-129.

51.Моргенштерн И.Г. Книга и книжное дело в информационном обществе.//Книга.Исслед.и материалы.Сб.67.-М:1994.-с.5-21.

52.Наша организация нужна обществу(международ.Союз обществ.объединений книголюбов)//Библиотека.-2004.-№10.-с.51-53.

53.Немировски Е.Л. И. Гутенберг: неизвестные факты.//Библиотековедение.2000.-№5.с.66-74.

54.Никитин Е.Н. Издательство З.И.Гржебина.//Библиография.-2005.-№5.-с.85-100.

55.Полевая П. Телевидение и книга.//Книжное дело.-1997.-№2-3.-с.88-90

56.Сарсембаев А. Кітап. Тәуелсіздік пен демократия тұғыры.-А..Атамұра.-1998.-160б.

57.Санжарова Л.В. Книга как источник информации в современном процессе.//Кітапхана.-2004.№3.с.12-16.

58.Сидоров А.А. Искусство книги.-М.:1980.

59.Соловьева В. "Профиздат" сохранил верность профсоюзам// Библиотека.-2005.-№10.-с.69-70.

60.Столяров Ю.Н. Будущее книги:мнение книголюбов //Книга.Исслед.и материалы.Сб.60.М.:1990.-с.74-94.

61.Столяров Ю.Н. Соотношение книги с другими видами документов.//Книга:Исслед.и материалы.Сб.58.М.:1989.-с.67-79.

62.Сулейменов О. Золотая латынь.(о судьбе книги в современном мире)//Простор.-1996.-№3.с.35-42.

63.Сухоруков К.М. Международные стандарты по книжному делу.//Книжное дело.-1998.-№1-2.-с.43-47.

64.Трофимова В.Б. Книгоиздание и развитие международных научных и культурных контактов.//Библиография.-2005.-№6.-с.102-106.

65.Филонов М.М. Взлеты и падения "Вестика Европы"(1802-1830)//Мир библиографии.-2004.-№3.-с.19-22.

66.Фонотов Г.П."Человек,любивший книгу и искавший истину"(Рубакин Н.А.)//Мир библиографии-2004.-№5.с.44-48,№6.-с.39-42,2005.-№2.-с.76-80,№3-с.74-77,№5.-с.72-77.№6-с.51-56.

67.Человек читающий:Писатели ХХ века о роли книги в жизни человеческого общества.-М.:Прогресс,1983-454с.

68.Шалгынбаева Ж.Ж. Проблемы изучения казахской национальной книги досоветского периода//Мир библиотеки.-2004.-№3.с.39-40.

69.Швецова-Водка Г.Н. Книга и документы.Соотношение понятий.//Книга:Исслед. и материалы.Сб.68,69.-М.:1994.-1995.

70.Шустрова Л.В. ЕХ-Libris- это значит "из книг"//Библиотека.-2005.-№12.-с.58-61.

71.Яцунок Е.И. Сохраним книгу как памятник истории и культуры.//Мир библиографии.-2000.-№1.-с.14-18.
3. ПӘН БОЙЫНША ТАПСЫРМАЛАРДЫ ОРЫНДАУ ЖӘНЕ ТАПСЫРУ КЕСТЕСІ
Жұмыс түрі

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны


Ұсынылатын әдебиеттер

Орындау мерзімі және тапсыру уақыты (аптасы)

Балл

Бақылау түрі

1

Реферат

Тақырып бойынша негізгі баяндама

Семинар тақырыбына байланысты

3 апта

5% (үй тапсырмасы түрінде беріледі)

Реферат және баяндама

2

Оппонент болуы

Баяндама жасау

Семинар тақырыбына байланысты

4 апта

5% (үй тапсырмасы түрінде беріледі)

Семинарда жауап беруі

3

ОЖСӨЖ тапсырмаларын орындау

(барлығы 12 тапсырма)

Талдау және танымдық қабілеттерін арттыру

Семинар тақырыбына байланысты

ОЖСӨЖ кестесі бойынша берілген уақыт шеңберінде


Тақырып бойынша

1 – 4% дейін (аралық бақылау түрі ретінде)

Тапсырмалардың орындалуын, сұрақтарға жауап беру қабілетін тексеру

4

Жазба жұмыс түрінде аралық бақылау

Ойлау қабылетін тексеру

Бірінші жұмыс 1 – 4 тақырыптарға байланысты

Екінші жұмыс 5 – 11 тақырыптарға байланысты

4 семинар

10 семинарТапсырмалар саны бойынша әрбір жұмыс 8% бағаланады

Жазба жұмысын тексеру

5

Емтихан

Білімді кешенді тексерТест


4. ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТЫЛУ КАРТАСЫ

Дәрісханалық (дәріс, практикалық, семинарлық, лабораториялық, және студиялық сабақтар) және дәрісханадан тыс (ОЖСӨЖ: курстық және дипломдық жұмыстары, СӨЖ тапсырмалары) сабақтардың оқу әдебиеттерімен қамтылуын көрсетеді

Пәннің әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы


Кафедра _____________тьютор _____________________

(аты-жөні)


Пән __Кітаптану және кітап тарихы__________________________________

Кредит саны__3_____________________________Әдебиет атауы


Барлығы


Ескерту


кітапханада


кафедрада


Студенттердің қамтылу п(айызы %)

Электронды түрі


1

2

3

4

5

6

7

1

Атабаев Д.А. ,Есенғалиева Ә.Г. Қазақстандағы мәдени құрылыс тарихынан (Қазақстанның кітапбаспа үлгісінде) А.:2000.-148б.

1
10%
№ 7 оқу корпусы

2

Атабаев Д.А.,Исенгалиева А.Г. Из истории культурного строительства в Казахстане.(на примере книгоиздательского для Казахстана) /КазГНУ.-А..1999.-с.107.

1
10%
№ 7 оқу корпусы

3

Баренбаум И.Е. История книги. Учебник 2-ое изд.М.:Книга,1984.-247с.

5
50%
№ 7 оқу корпусы

...4

Баренбаум И.Е., Шомракова И.А. Всеобщая история книге:Учебник.И.З.СПб.,2001.-122с. Ч.4.СПб.,2004.-159с.

3
30%
№ 7 оқу корпусы

5

Барманкулов М.К. Тюркская вселенная.-А.:Білім,1998.-с.240.

1
10%
№ 7 оқу корпусы

6

Владимиров Л.И. Всеобщая история книги.-М.;1988.-30с.

3
30%
№ 7 оқу корпусы

7

Елеукенов Ш.Кітаптану негіздері.:Оқу құралы..-А:Санат,1997.-176б.

5
50%
№ 7 оқу корпусы

8

Владимиров Л.И.Всеобщая история книги.-М.,1988.-310с.

2
20%
№ 7 оқу корпусы

9

Книга. Исследование и материалы.Сб.

3
30%
№ 7 оқу корпусы

10

Иоффе А.М. Введение в книговедение: Учеб.пособие.-М.,1984.-74с.

1
10%
№ 7 оқу корпусы

11

История книги/Под.ред. А.А. Говорова.,Т.Г.Куприяновой.-М.:Светотон,2001.-400с.

3
30%
№ 7 оқу корпусы

12

Қалиев Ж.К.,Коротовский М.П. Книгоиздательское дело Казахстана.-Алма-Ата,1992.-256с.

3
30%
№ 7 оқу корпусы

13

Книга. Энциклопедия.-М.,1999.-799с.

1
10%
№ 7 оқу корпусы

14

Книговедение: Энциклопедический словарь.-М.:Книга,1982.-664с.

1
10%
№ 7 оқу корпусы

15

15


КушнаренкоН.Н. Документоведение: Учебник.Киев: Знание,2000.-459с.


3
30%
№ 7 оқу корпусы


5. Пән бойынша дәрістер кешені

1 апта

1 дәрісА)Тақырып: Кітаптану ғылыми және оқу пәні.

В) Мақсаты: Кітаптану ғылыми және оқу пәнін қарастыру

С) Негізгі сұрақтар:

1.Кітаптанудың жалпы теоретикалық мәселелері.

2. кітаптанулық пәндер циклі.

Мазмұны: Кітаптану ғылымының ғылыми және оқулық пән ретінде қалыптасуы мен дамуы. Кітаптанудың объектісі және пәні, міндеті мен зерттеу әдістері. Кітаптанудың комплексті сипаты. Кітаптану – кітапханалық, библиографиялық және ақпараттық пәндерді оқып- үйренудің теоретикалық базасы. Кітаптану ғылымының тоеретикалық проблемасын зерттей отыра, ең алдымен оның анықтамасын анықтау керек. «Кітаптану» деген терминді ең алғаш орыстың белгілі библиографы В.Г.Анастасевич 1820ж. өзінің кітап туралы мақаласында келтірген. Содан кейін 19-20ғғ. Бұл термин көп тарады. Ал, совет дәуірі кезінде 20-30ж. кітаптану ғылымында бұл термин жоғалып кетіп, 50ж. қайтадан қолданыла бастады. Ал 60-70ж. бұл термин өте кең көлемде қолданыла бастады. Кітаптану туралы әр түрлі ғалымдар берген неше түрлі анықтамалар бар.


 1. Кітаптану- кітап ісі және кітап ғылымы туралы комплексті ғылым

 2. Кітаптану- кітап және кітап ісі туралы ғылымдар жиыны.

 3. Кітаптану- кітап және кітап ісі туралы ғылымдардың жалпы теориясы.

Кітаптану ғылымы кітаптың қалыптасу заңдылығын оның қоғамда дамуымен қоғамға қызмет етуін зерттейтін ғылым боп саналады. Кітап- рухани мәденит жемісі боп саналады. «Кітап-оқырман» атыт зерттеу кітаптану ғылымының негізгі күрделі қызметі. Кітаптану ғылымында бірнеше зерттеу әдістері де пайдаланылады.

1.) Функционалды зерттеу.(Кітапты қандай мақсатта шығарылғандығы, қандай оқырмандарға арналғандығы, тақырыбына, мазмұнына үлкен м ән беріледі)

2.) Библиографиялық әдіс.( Авторы, шығу орны, көлемі, тиражы)

3.) Типографиялық әдіс.( кітаптың сыртқы және ішкі мәліметтері)

4.) Аналитикалық- синтетикалық зерттеу.( қандай ғылым саласы бойынша қандай әдебиеттер бар екенін білуге болады)

5.) Құрылымдық - типологиялық ( әдебиеттердің басылым түрі мен басылым типтері зерттеледі)


Д) Өзін- өзі бақылау сұрақтары:

1.Кітаптанудың жалпы теоретикалық мәселелері қандай?

2. кітаптанулық пәндер циклі?

Е)Ұсынылатын әдебиеттер:

1 .Елеукенов Ш. Кітаптану негіздері: Оқу құралы.- А: Санат, 1997.

- 176б

2. Беловицкая А.А. Общее книговедение: Учеб. пособие.- М.:Книга, 1987.- 255с.3. Иоффе А.М. Введение в книговедение: Учеб. пособие.- М., 1984.- 74с.

4. История книги.\ Под ред. А.А. Говорова, Т.Г. Куприяновой.- М: Светотон, 2001.- 400с.

5. Книга: Энциклопедия. – М., 1999 .-. 799с.

6. Книговедение. Энциклопедический словарь.- М.: Книга, 1982. -664с.

7. Мамажанов М. Асыл мұра. Кітап - даналық қазынасы.- А.: Қазақстан, 1993.- 128б.

8. Мигонь К.Наука о книге.- М.: Книга, 1991.- 798с.

2 дәріс

А)Тақырып: Кітаптанудың тарихи сипаты мен кітап тарихы
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет