Бекітемін Қазақстан Республикасы іім шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы бастығының орынбасары полиция полковнигі А. Нурушев 2018 ж. «05» шілде ОҚу жұмыс бағдарлама


нбаев.Ә.Әбжанов.Т. .тарихи -Нысанбаев.,ӘбжановТ. Қысқаша философия тарихы. Алматы,1999жбет2/5
Дата31.12.2019
өлшемі125,87 Kb.
1   2   3   4   5

11.11. нбаев.Ә.Әбжанов.Т. .тарихи -Нысанбаев.,ӘбжановТ. Қысқаша философия тарихы. Алматы,1999ж.


12. Әбділдин.Ә. .Философия. Алматы, 2002ж.

13. Алтай.Ж.Қасабек .Философия тарихы. Алматы, 2006ж.
Қосымша

1. Нысанбаев Ә., Әбжанов Т. Адамға қарай бет бұрсақ. Оқу құралы. –Алматы. 1992 ж.

2.Әбішев.Қ. Әлеуметтік философия. Хрестоматия.Алматы 1997ж.

3.Философиялық энциклопедия. Алматы, 2005ж

4.Философиялық сөздік. Алматы,2005ж.

5.Орынбеков.М. Ежелгі қазақ дүниетанымдық философиясы. Алматы, 1996ж

6.Ғабитов.Т, Қ.Құлсариева Мәдени-философиялық энциклопедиялық сөздік. Алматы, 2004ж.


7.Әбдіхалық Жомарт. 101 толғам,1001 түйін: философиялық байып. Астана,2005ж.

8.Есім.Ғ. Сана болмысы: Саясат пен мәдениет туралы ойлар. Алматы,1994ж.

9.Нысанбаев.Ә. Адам және ашық қоғам. Алматы, 1994ж.

10.Нысанбаев.Ә. Әбжанов.Т. Ой.Ақыл.Адамгершілік. Алматы, 1999ж.


11.Шәкерім Құдайбердіұлы. Үш анық.- А.,1991.
Электрондық иесі және Интернет ресурстар:

http://www.nlrk.kz - Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасы

http://www.nabrk.kz - Қазақстан Республикасының ұлттық Академиялық кітапханасы http://library.ksu.kz - Е.А.Букетов атындағы ҚарМУ ұлттық кітапханасы

http:/lib.kazsu.kz - Әль-Фараби атындағы ҚазҰУ кітапханасы

http://www.library.kz/- ҚР БҒМ орталық ғылыми кітапханасы

http://www.aldebaran.ru/ - Российская электронная библиотека7.ПӘННІҢ ЖОСПАРЫ


Тақырып

Сабақ түрі

Қарастырылатын сұрақтар

Ұсынылатын әдебиет

т.1 Философия пәні, мақсаты және қызметтері.

КОӨЖ

(ауд)

  1. Мифологиялық, діни, философиялық көзқарас.

  2. Философия және ғылым.

  3. Философияны құрылымы және қызметтері.


Н.:1-6

Қ.: 2,8

КОӨЖ

(ауд.тыс)


Тапсырмалардың мазмұны мен түрлері:

Тақырып бойынша хабар дайындау

2. Тақырып бойынша реферат дайындау

3.Тақырып бойынша баяндама дайындау


4. Тақырып бойынша презентация әзірлеу:

1. Философия туралы ұғым.

2. Философияның құрылымы мен қызметтері.
т.2 Ежелгі дүние философиясы. Қазақтардың алдыңғы философиясы. Ежелгі Шығыс философиясы. Антика философиясы.

СС

1. Адамның өзіндік жетілуінің даолық жолы.

2. Конфуциандық этикалық жүйе.

3. Легизм конфуциандықтың альтернативасы ретінде.

4. Антикалық натурфилософия

5. Платон идеализмі.

6. Аристотельдің философиялық жүйесі.


КОӨЖ

(ауд)


1. Көшпенді мәдениеттің көзқарастық негіздері.

2. Буддизмнің көзқарастық жүйесі.

3. Софистер және Сократ – ежелгі Грек философиясындағы антропологиялық өзгеріс.

4.Эллининистік философиялық мектептер: гедонизм, стоицизм, кинизм.


Н.:1-6

Қ.: 2,8


КОӨЖ

(ауд.тыс)Тапсырмалардың мазмұны мен түрлері:

1.Тақырып бойынша хабар дайындау

2. Тақырып бойынша реферат дайындау

3.Тақырып бойынша баяндама дайындау


4. Тақырып бойынша презентация әзірлеу.

Н.:7,8

Қ.: 1-12Т.3.Ортағасырлық Шығыс және Батыс философиясы.СС

1. Исламның қайнар көзі.

2. Шығыс перипатеизмі: әль-Фараби, ибн-Сина, ибн Рушд, әль-Ғазали, Омар Хайям.

3. Еуропалық патристика.

4. Схоластикалық философия.

5. Ортағасырлық философиядағы реализм және номинализм, сенім ақиқаты және ақыл-ой ақиқаты.
КОӨЖ

(ауд)

1. Исламның негізгі философиялық жүйелері: Мутакалимдер және Мутазилиттер

2. Христиандықтың көзқарастық негіздері.


Н.:1-6

Қ.: 2,8


КОӨЖ

(ауд.тыс)Тапсырмалардың мазмұны мен түрлері:

1.Тақырып бойынша хабар дайындау

2. Тақырып бойынша реферат дайындау

3.Тақырып бойынша баяндама дайындау

4. Тақырып бойынша презентация әзірлеу.


Н.:7,8

Қ.: 1-12т.4 Қайта өркендеу дәуірі философиясы.

СС

1. Қайта өркендеу философиясындағы гуманизм және антропоцентризм.

2. Ренессанс және Жаңа заман дәуіріндегі әлеуметтік-саяси ілімдер.


3. Протестантизмнің философиялық мәні.


Н.:1-6

Қ.: 2,8КОӨЖ

(ауд.тыс)Тапсырмалардың мазмұны мен түрлері:

1.Тақырып бойынша хабар дайындау

2. Тақырып бойынша реферат дайындау

3.Тақырып бойынша баяндама дайындау

4. Тақырып бойынша презентация әзірлеу.


Н.:7,8

Қ.: 1-12т.5-6

Жаңа дәуір философиясы. ХVІІІ ғасырдағы Еуропаның ағартушылық философиясы.

СС

1. Таным әдістерінің мәселесі: эмпиризм және рационализм.

2. Субстанция мәселесі

3. Қоғамдық келісім теориясының философиялық негіздері.

4. XVIII ғасырдың ағартушылық философиясы.


Н.:1-6

Қ.: 2,8КОӨЖ

(ауд.тыс)Тапсырмалардың мазмұны мен түрлері:

1.Тақырып бойынша хабар дайындау

2. Тақырып бойынша реферат дайындау

3.Тақырып бойынша баяндама дайындау


4. Тақырып бойынша презентация әзірлеу.

Н.:7,8

Қ.: 1-12т.7

Классикалық неміс философиясы

КОӨЖ

(ауд)


1. Классикалық неміс философиясындағы диалектика.

2. Канттың сыңаржақ философиясындағы таным мәселесі.

3. Л. Фейербахтың антропоцентризмі.

4.«Өмір философиясы».Н.:7,8

Қ.: 1-12


КОӨЖ

(ауд.тыс)Тапсырмалардың мазмұны мен түрлері:

1.Тақырып бойынша хабар дайындау

2. Тақырып бойынша реферат дайындау

3.Тақырып бойынша баяндама дайындау


4.Тақырып бойынша презентация әзірлеу.

Н.:1-6

Қ.: 2,8


т.8 XVIII ғ. соңы - XXI ғ. басындағы философия

КОӨЖ

(ауд)


1. Позитивизм және эмпириокритицизм.

2. Неопозитивизм және постпозитивизм.

3. Американдық прагматизм.

4. Психоанализ.

5.Герменевтика.

6. Феноменология

7. Экзистенциализм.

8.Славянофил және батысшылдар.

9.Орыс діни философиясының негізгі мәселесі.

10. Еуразиялық доктрина және Л. Гумилёвтің этногенезі.


11. Орыс космизмі.


Н.:1-6

Қ.: 2,8


КОӨЖ

(ауд.тыс)Тапсырмалардың мазмұны мен түрлері:

1.Тақырып бойынша хабар дайындау

2. Тақырып бойынша реферат дайындау

3.Тақырып бойынша баяндама дайындау


1.«Өмір философиясы» және Ф. Ницше.

2. З. Фрейдтің психоанализы және К. Юнгтың архетиптері.

3. "Герменевтикалық шеңбер", "герменевтикалық үшбұрыш".

4. Экзистенциализм философиясындағы осында және қазір болмысы.

5. Батысшылдар мен славянофилдер.

6. Орыс философиясындағы соборлық.

7. ХХ ғасыр басындағы ойшылдардың және Л. Гумилёвтың еуразиялық идеясы.

8. Н. Бердяев философиясындағы бостандық және шығармашылық.Н.:7,8

Қ.: 1-12т.9 Қазақ философиясы.


СС

1.Қазақтардың дәстүрлі көзқарастары.

2. Жыраулар шығармашылығындағы философиялық идеялар.

3. «Жерұйық» және "Зар Заман" көзқарастық архетиптер ретінде.

4.Ш.Уәлиханов, А.Құнанбаев, Ш.Құдайбердіұлының философиялық көзқарастары.
КОӨЖ

(ауд)

1. ХХ ғасыр басындағы қазақ зиялыларының қоғамдық-саяси идеялары.

2. Кеңестік қазақ философиясындағы диалектика теориясының дамуы: Ж. Әбділдин, А. Нысанбаев.


Н.:1-6

Қ.: 2,8


КОӨЖ

(ауд.тыс)Тапсырмалардың мазмұны мен түрлері:

1.Тақырып бойынша хабар дайындау

2. Тақырып бойынша реферат дайындау

3.Тақырып бойынша баяндама дайындау


4.Тақырып бойынша презентация әзірлеу.

1.Қазақтардың дүниеге дәстүрлі көзқарастары.

2. Ш. Уәлихановтың географиялық детерменизмі.

3. А.Құнанбаевтың философиялық көзқарастары.

4. Ш. Құдайбердіұлының үш анығы.


Н.:7,8

Қ.: 1-12Т.10

Болмыс – онтологияның орталық категориясы.СС

  1. Болмыстың қасиеттері.

  2. Материалды және идеалды болмыс.

  3. Қозғалыс және даму, қозғалыстың формалары және түрлері.

  4. Кеңістік пен уақыттың субстанционалды концепциясы.

5. Кеңістік пен уақыттың релятивистік концепциясы.КОӨЖ

(ауд.тыс)Тапсырмалардың мазмұны мен түрлері:

1.Тақырып бойынша хабар дайындау

2. Тақырып бойынша реферат дайындау

3.Тақырып бойынша баяндама дайындау


4.Тақырып бойынша презентация әзірлеу.

  1. Материя қасиеттері.

2. Материалдық және идеалдық болмыс.

Н.:7,8

Қ.: 1-12


Т. 11 Даму принципі: диалектика және синергетика.СС

1. Әлем құбылмалы нақтылық ретінде. Дамудағы прогресс және регресс.

2. Қайшылықтар дамудың қозғаушы күші ретінде.

3. Диалектика заңдары.

4. Диалектика категориялары.

5. Күрделі өзіндік даму жүйелеріндегі бифуркация нүктелері.
КОӨЖ

(ауд.тыс)Тапсырмалардың мазмұны мен түрлері:

1.Тақырып бойынша хабар дайындау

2. Тақырып бойынша реферат дайындау

3.Тақырып бойынша баяндама дайындау


4.Тақырып бойынша презентация әзірлеу.

1.Диалектиканың негізгі заңдары.

2.Диалектика және метафизика.

3. Детерминизм қағидасы.

4.Мазмұн және форма, мән және құбылыс.

5. Сан мен сапаның өзара байланысы.Н.:7,8

Қ.: 1-12Т. 12 Таным мүмкіндіктері мен шекаралары. Ғылыми таным ерекшеліктері.

СС

1. Бейнелеу ұғымы, бейнелеу формалары.

2. Сана бейнелеудің жоғарғы формасы ретінде.

3. Таным формаларының алуан түрлілігі, ғылыми таным өзгешелігі.


  1. 4. Ақиқат мәселесі.

Н.:1-6

Қ.: 2,8


КОӨЖ

(ауд.тыс)Тапсырмалардың мазмұны мен түрлері:

1.Тақырып бойынша хабар дайындау

2. Тақырып бойынша реферат дайындау

3.Тақырып бойынша баяндама дайындау


4.Тақырып бойынша презентация әзірлеу.

1. Білім және сенім.

2. Гностицизм және агностицизм.

3. Сезімдік және теориялық таным формалары.

4. Ақиқат критериі мәселесі, ақиқат және адасу, ақиқатжәне шындық. Жалған және адасу.


Н.:7,8

Қ.: 1-12Т. 13 Философиялық антропология.

КОӨЖ

(ауд)


1. Тұлға болмысының құндылықтары.

2. Өмір құндылық және бағалы сый ретінде.

3. Адами болмыстың мәні мен өзгешелігі.


Н.:1-6

Қ.: 2,8


КОӨЖ

(ауд.тыс)Тапсырмалардың мазмұны мен түрлері:

1.Тақырып бойынша хабар дайындау

2. Тақырып бойынша реферат дайындау

3.Тақырып бойынша баяндама дайындау


4.Тақырып бойынша презентация әзірлеу.

1. Адамның пайда болу мәселесі.

2. Адам, индивид, даралық, тұлға.

3. Тұлғаның қалыптасуындағы әрекеттің рөлі.

4. Әрекеттің түрлері: жүріс-тұрыс, іс-қимыл, тар мағынадағы әрекет, еңбек, продуктивті және репродуктивті шығармашылық.

5. Қарым-қатынас, адамның ойлауы және қалыптасуындағы тілдің рөлі.Н.:7,8

Қ.: 1-12


Т. 14 Әлеуметтік философия.

КОӨЖ

(ауд)


1.Қоғам генезисі.

2.Еңбек философиясы.

3.Азаматтық қоғам.

4. Мәдени өзіндік идентификация мәселесі.

5. Тарихи дамудың заңдылығы.

6. Тарихтағы тұлғаның рөлі.КОӨЖ

(ауд.тыс)Тапсырмалардың мазмұны мен түрлері:

1.Тақырып бойынша хабар дайындау

2. Тақырып бойынша реферат дайындау

3.Тақырып бойынша баяндама дайындау


4.Тақырып бойынша презентация әзірлеу.

1. Қоғам жүйе ретінде: қоғамның жүйе астылары: саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени.

2.Әлеуметтік стратификация және әлеуметтік мобильдік.

3. Мәдениет және қоғам.


Т. 15 Қазіргі заманның жаһандық мәселелерін философиялық пайымдау.

СС

1. Өзекті мәселелер ұғымы.

2. Ноосфера концепциясы өркениеттік тығырықтан шығу парадигмасы ретінде.

3.Ұлттық қаупсіздік.

КОӨЖ

(ауд)


1. Қоршаған ортаны ластау мәселесі.

2. Табиғи ресурстардың жеткіліктілігінің мәселесі.

3. Ядролық, химиялық, биологиялық апаттардың қаупі.

4. Жаһандық терроризм мәселесі.

5. Әлеуметтік теңсіздік және өмір сапасы мәселесі.

КОӨЖ

(ауд.тыс)Тапсырмалардың мазмұны мен түрлері:

1.Тақырып бойынша хабар дайындау

2. Тақырып бойынша реферат дайындау

3.Тақырып бойынша баяндама дайындау


4.Тақырып бойынша презентация әзірлеу.

1. Қоршаған ортаны ластау мәселесі.

2. Табиғи ресурстардың азаюуы мәселесі.

3. Ядролық, химиялық, биологиялық апаттардың төнуі.

4. Жаһандық терроризм мәселесі.

5. Әлеуметтік теңсіздік және өмір сапасы мәселесі.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет