Білім беру ұйымдары білім беру қызметінде пайдаланатын қатаң есептіліктегі құжаттардың нысанын бекіту туралы


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Білім алушының үлгерім кітапшасыбет17/36
Дата12.10.2020
өлшемі1,34 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   36
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Білім алушының үлгерім кітапшасы


      Ескерту. Нысан жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.05.2019 № 208 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.      Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы білім алушысының үлгерім кітапшасы      Фото суретке арналған      орын М.О.      Білім алушының қолы      _____________________________________      _____________________________________________________________                        (білім беру ұйымының атауы)      Білім алушының үлгерім кітапшасы № ________________      _____________________________________________________________                  (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)      Мамандығы (біліктілігі) ________________________________________      20___ жылғы "_______"_____________ № _______ бұйрықпен қабылданды      "_____"_____________ 20____ ж.      Басшы ___________________ (қолы) (берілген күні)      20_____/20_____ оқу жылы _______ курс ________ семестр      ________________________________________________ (білім алушының тегі, аты, әкесінің аты)Емтихан сессиясына шығарылатын пәндер және (немесе) модульдер бойынша емтихан бағаларыМодуль индексіПәннің және (немесе) модульдің атауыРұқсат беру рейтингі (оқытудың кредиттік технологиясы кезінде)Оқу сағаттарындағы және (немесе) кредиттердегі көлеміБағаЕмтихан күніЕмтихан қабылдаушының қолыжазбашаауызшы

ӘріптікЦифрлық балама
ӘріптікЦифрлық баламаӘріптікЦифрлық балама
      ЖалғасыЕмтихан сессиясына шығарылмайтын пәндер және (немесе) модульдер бойынша сынақ бағаларыМодуль индексіПәннің және (немесе) модульдің атауыОқу сағаттарындағы және (немесе) кредиттердегі көлеміРұқсат беру рейтингі (оқытудың кредиттік технологиясы кезінде)БағаКүніОқытушының қолы


ӘріптікЦифрлық баламаӘріптікЦифрлық баламаЗертханалық жұмыстарМодуль индексіПәннің және (немесе) модульдің атауыОқу сағаттарындағы және (немесе) кредиттердегі көлеміБағаКүніОқытушының қолы


ӘріптікЦифрлық балама
      кестенің жалғасыКурстық жұмыстар және жобаларМодуль индексіПәннің және (немесе) модульдің атауыОқу сағаттарындағы және (немесе) кредиттердегі көлеміБағаКүніОқытушының қолы


ӘріптікЦифрлық балама
      Топ жетекшісінің қолы _______________________________      20___ жылғы "___" _______ № ____ бұйрықпен ______ курсқа ауыстырылды.      Басшының оқу ісі жөніндегі орынбасары ___________________ (қолы).      Ескерту: Білім алушының үлгерім кітапшасын дайындау кезінде аталған беттер осы білім беру ұйымындағы оқу мерзіміне байланысты 3, 4 немесе 5 рет қайталанады.      _________________________________________________________                  (білім алушының тегі, аты, әкесінің аты)


Өндірістік оқыту (ӨО) және кәсіптік практика


Модуль индексіКурсСеместрПрактика атауы және сипатыПрактикадан өту орныПрактиканың сағат және (немесе) кредит бойынша ұзақтығыЖұмыс орны немесе сыныбы, тобыМеңгерілген біліктілік (болған жағдайда: дәреже, класс, санат)БағаКүніҚолы
Дипломдық жобалау


      Жобалауға тапсырма 20______ жылғы "_______" ___________ берілді.      Жоба тақырыбы: _______________________________________________      _______________________________________________________________      Жоба жетекшісі ___________________________________________                                    (аты-жөні)      Орындау мерзімі ________________________________________________      Басшының оқу ісі жөніндегі орынбасары ______________ (қолы)      Білім алушы __________________________________________________                              (аты-жөні)      дипломдық жобаны қорғауға жіберілді.      Басшының оқу ісі жөніндегі орынбасары _____________ (қолы)      М.О.      "______" ____________ 20____ ж.


Дипломдық жобаны қорғау


      ________________________________________________________________      _________________________ тақырыбындағы дипломдық жобаны қорғау      20__ жылғы "______" __________________ өтті.      Бағасы __________________________________      М.О. Қорытынды аттестаттау комиссиясының төрағасы _______ (қолы)      Қорытынды аттестаттау емтихандары      Білім алушы ___________________________________________                              (аты-жөні)      қорытынды емтихандарды тапсыруға жіберілді.      Басшының оқу ісі жөніндегі орынбасары _______________ (қолы)      М.О.      20____ жылғы "______" ____________      Қорытынды емтихандарда алынған бағаларМодуль индексіПәннің және (немесе) модульдің атауыКурс көлемі, оқу сағаттарыБағаКүніҚорытынды аттестаттау комиссиясы төрағасының қолы


ӘріптікЦифрлық балама
      Біліктілік емтихандарының қорытындыларыМодуль индексіПәннің және (немесе) модульдің атауыБағаКүніБерілген жұмыс біліктілігінің атауыБіліктілік комиссиясы төрағасының қолы

ӘріптікЦифрлық балама

      Біліктілік комиссиясының 20___ жылғы "___" _______ шешімімен      (№ ___ хаттама) _____________________________________ біліктілігі берілді (мамандығы, дәрежесі, сыныбы, санаты (бар болған жағдайда)      20_____ жылғы "____" ____________ № ___________ кәсіби даярлық туралы куәлік берілді.      Қорытынды аттестаттау комиссиясының 20__ жылғы "___" _______ (№ ____ хаттама) шешімімен      ____________________________________________ біліктілігі берілді. (мамандығы)      20_____ жылғы "_____" ___________ № ___________ диплом берілді.      Офис-тіркеуші ______________ (қолы)      М.О. Басшы _________________________________(қолы)      Диплом алған кезде үлгерім кітапшасы оқу орнына тапсырылады.      Ескерту:      1. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы білім алушысының үлгерім кітапшасы жаңадан қабылданған білім алушыларға бірінші семестрі ішінде, бірақ қысқы емтихан сессиясы басталғанға дейін бір айдан кешіктірмей беріледі.      2. Үлгерім кітапшасы қолмен толтырылады. Үлгерім кітапшасында қателерді өшіруге, түзетуге және қарастырылмаған түзетулерді енгізуге рұқсат етілмейді.      3. Үлгерім кітапшасына барлық пәндер және (немесе) модульдер бойынша бағалар қойылады. Емтихан сессиясына шығарылған пәндер және (немесе) модульдер бойынша білім алушылардың емтихандарда, сынақтарда алған бағалары қойылады.      4. Жалпы емтихан бағасы емтихандар жазбаша және ауызша (қазақ тілі және басқа тілдер, әдебиет, математика және оқу жоспарына сәйкес басқалар) өткізілетін пәндер және (немесе) модульдер бойынша ғана қойылады. Тек ауызша емтихан ғана өткізілетін пәндер және (немесе) модульдер бойынша баға ауызша емтихан үшін бөлінген бағанға қойылады; басқа бағандарға сызықша қойылады.      5. Қайта тапсыру кезінде білім алушылардың алған бағаларын емтихан қабылдаушы осы пәнді және (немесе) модульді немесе пәннің бөлімін өту семестріне сәйкес келетін үлгерім кітапшасының бетіне пәннің және (немесе) модульдің атауын бос жолға қайта жазу арқылы қояды.      6. 18 жасқа толған білім алушылар үшін ата-аналарының немесе оларды алмастыратын тұлғалардың қолы міндетті емес.      7. Үлгерім кітапшасының телнұсқасы басшының немесе оның оқу ісі жөніндегі орынбасарының өкімі бойынша ғана беріледі.      Үлгерім кітапшасы телнұсқасының титул бетінде "Телнұсқа" деген жазу жазылады.      Білім алушының телнұсқа берілгенге дейінгі оқу кезеңіндегі үлгерімі туралы барлық мәлімет оқу бөлімінде сақталатын алдыңғы семестрлердің емтихандық және семестрлік ведомосының негізінде үлгерім кітапшасының телнұсқасына толтырылады.      8. Білім алушы оқу курсын аяқтағанға дейін білім беру ұйымынан шығып кеткен жағдайда үлгерім кітапшасы білім беру ұйымына тапсырылады, ұйым білім алушыға білім беру ұйымында оқыған уақыт аралығында пәндер және (немесе) модульдер бойынша алған бағалары, пәннің сағат көлемі көрсетіле отырып толтырылған анықтама береді.      9. Диплом алған кезде үлгерім кітапшасы білім беру ұйымына тапсырылады.      10. Оқудың толық курсын аяқтауына немесе білім беру ұйымынан шығуына байланысты білім алушылар тапсыратын үлгерім кітапшаларын білім беру ұйымы білім алушылардың жеке істерінде сақтайды.      Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы электрондық жүйеге қосылған жағдайда техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы білім алушысының үлгерім кітапшасы тек электрондық форматта толтырылады, оны қағаз нұсқасында толтыру талап етілмейді.


 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығымен
бекітілген

 

Нысан


Каталог: wp-content -> uploads -> 2019
2019 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы қаласы Білім басқармасының
2019 -> Батыс қазақстан облысы бойынша 2019 жылы аталып өтілетін және еске алынатын күндер тізбегі знаменательные и памятные даты по западно-казахстанской области на 2019 год орал, 2018 ббк 92. 5 Б 27
2019 -> БАҒдарламасы ксентаев Ардак Ануарбекович 1981 жылы 08 қыркүйек Павлодар облысы Баянауыл ауданы Қ. Сатбаев ауылында дү­ние­ге келген
2019 -> Төрайым– Асанова Жанна Бейсентаевна, төрайым орынбасары
2019 -> Директордың оқу ісі
2019 -> Сабақ жоспарлары қазақ әдебиеті пәні ( атауы)
2019 -> Коммерциялық емес акционерлік қоғам Тіл білімдері кафедрасы КӘсіби қазақ тілі
2019 -> Кмм «Шығыс Қазақстан облыстық Абай атындағы әмбебап кітапханасы» кгу «Восточно-Казахстанская областная универсальная библиотека имени Абая» Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойын дайындау және өткізу жөніндегі облыстық жоспар


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   36
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет