"Бюллетень новых поступлений литературы" Вы можете использовать для научной, учебной и педагогической деятельностибет4/6
Дата31.01.2018
өлшемі0,97 Mb.
1   2   3   4   5   6

631.527(075.8)

Ж26 Жанзақов, М.

Егістік дақылдар селекциясы [Мәтін]: оқулық / М. Жанзақов.- Астана: Фолиант, 2015.- 416б. 5 экз.
651(574)

Ә19 Әбутәліп, О.М.

Іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу [Мәтін]: оқу құралы / О.М. Әбутәліп.- Астана, 2013.- 272б. 15 экз.
651(574)

Д87 Дүйсембекова, Л.

Қазақ тілі: іс қағаздарын жүргізу [Мәтін]: оқу құралы / Л. Дүйсембекова.- Алматы: Мемлекеттік тілді дамыту ин-ты, 2011.- 400б. 15 экз.


СПОРТ

796(075.8)

А44 Алимханов, Е.

Спорттық күрестің теориясы мен әдістемесі(грек-рим, еркін, дзюдо, самбо, қазақ күрес) [Мәтін]: оқу құралы / Е. Алимханов.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 233б. 20 экз.

796:612(075.8)

А76 Арещенко, А.И.

Атлетикалық гимнастиканың физиологиялық және әдістемелік негіздері [Мәтін]: оқу құралы / А.И. Арещенко, Т.Ш. Баимбетов.- Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 76б. 10 экз.
796(075.8)

Ә55 Әлімханов, Е.

Спортшының спорттық жаттығу жүктемелеріне бейімделуі [Мәтін]: оқу құралы / Е. Әлімханов [ж.б.].- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 86б. 20 экз.
796:612(075.8)

Д31

Дене шынықтыру мен спорт түрлерінің физиологиялық негіздері: оқу құралы / С.Т.Төлеуханов, [ және т.б.].- Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 114 б.- (ӘЛ - ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ). 10 экз.
796:61(075.8)

М37 Мәутенбаев, А.Ә.

Спорттық медицина [Мәтін]: оқу құралы / А.Ә. Мәутенбаев, А.Б. Еланцев.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 342б. 30 экз.
796(075.8)

О-61 Оңғарбаева, Д.

Жеңіл атлетикадағы функционалды және физикалық дайындықтың негіздері [Мәтін]: оқу құралы / Д. Оңғарбаева [ж.б.].- Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 83б. 10 экз.
796

Р64 Романова, О.В.

ЖОО-дағы баскетбол [Мәтін]: оқу-әдістемелік құрал / О.В. Романова [ж.б.].- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 101б. 15 экз.
ТІЛ БІЛІМІ

80/81

M20 Makisheva, M.K.

Methodical recommendations for compulsory and elective courses [Текст] / M.K. Makisheva, G.A. Karipbayeva.- Almaty: Kazakh University, 2015.- 181p. 5 экз.
80/81

M97 Mustafina, G.K.

Lectures on modern methods of foreign language teaching [Text]: educational manual / G.K. Mustafina, T.A. Merkibaev.- Almaty: Gazag university, 2015.- 136 p. 10 экз.
80/81(075.8)

O-68 Orazbekova, I.

Linguocultural Aspect of Learning English and Intercultural Communication [Текст]: educational manual / I Orazbekova.- Almaty: Qazag University, 2015.- 120p. 15 экз.
80/81(075.8)

P90

Practical tasks for SIW, SIWT [Text]: teaching manual / A.A. Zhautykbaeva [ и др.].- Almaty: Qazag university, 2015.- 134 p. 5 экз.
803(075.8)

А 14 Абдуллаева, Ж.Д.

Көркем шығарманы аудару және талқылау [Мәтін]: оқу құралы / Ж.Д. Абдуллаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2012.- 136 б.- (ӘЛ - ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ). 5 экз.


81(075.8)

М86 Мұхамбетов, Ж.

Студенттердің диалектологиялық тәжірибесі [Мәтін]: оқу құралы / Ж. Мұхамбетов.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 224 б. 5 экз.


81"25

А91

Аударманың өзекті мәселелері [Мәтін]: Оқу құралы / Құраст.С.Құлманов.- Алматы, 2015.- 296б. 10 экз.


81`36

Ж81

Жұмсалымды грамматика [Мәтін]: Монография-оқулық.- Алматы: Мемлекеттік тілді дамыту ин-ты, 2016.- 508б. 15 экз.


81'374(038)

С18 Салқынбай, А.

Тіл әлемі [Мәтін]: лингвистикалық терминдердің анықтамалық сөздігі / А. Салқынбай, Е. Абакан.- Алматы: Қазақ университеті, 2009.- 348 б. 3 экз.


АҒЫЛШЫН ТІЛІ

811.111

D99 Dzharasova, T.T.

English lexicology and Lexicography: An Educational manual. Theory and Practice [Текст] / T.T. Dzharasova.- Almaty: Kazakh University, 2014.- 152p. 5 экз.
811.111

D99 Dzharasova, T.T.

English lexicology tests and seminar tasks [Текст]: educationial manual / T.T. Dzharasova, D.B. Rskeldieva.- Almaty: Kazakh University, 2013.- 74p. 10 экз.
811.111(075.8)

I-69

Introduction to the World of Nuclear Physics [Текст]: methodological manual on translation of scientific and technical texts / L.E.Strautman [и др.].- Almaty: Kazakh University, 2013.- 108p. 10 экз.
811.111(075.8)

I-85 Ismailova, G.

Selected stories [Text]: educational manual / G7A Ismailova.- Almaty: Qazag university, 2014.- 122 p. 5 экз.
811.111

N64 Nikambaeva, S.S.

Teaching Methodology of Academic Reading and Analysis [Текст]: manual / S.S. Nikambaeva.- Almaty: Kazakh University, 2013.- 105p. 15 экз.
811.111

N 64 Nikambayeva, S.S.

Language of Business Communication [Text]: manual / S.S. Nikambayeva.- Almaty: Gazag university, 2015.- 150 p. 5 экз.
811.111(075.8)

P90

Practical course of Business [Текст]: a educational manual.- Almaty: Kazakh University, 2014.- 144p. 15 экз.

811.111

S22 Sarbayeva, R.E.

English for economists [Text]: educational manual / R.E Sarbayeva [и др.].- Almaty: Gazag university, 2015.- 154 p. 10 экз.
811.111

S22 Sarsekenova, V.Zh.

Grammar tasks for independent work of students on the English Language [Текст]: educational-methodical manual / V.Zh. Sarsekenova [и др.].- Almaty: Kazakh University, 2013.- 126p. 15 экз.
811.111(075.8)

T27 Tayeva, R.M.

Lectures on the English stylistics [Текст]: educational manual / R.M. Tayeva, I.G. Orazbekova.- Almaty: Kazakh University, 2014.- 100p. 15 экз.
811.111(075.8)

T95 Turumbetova, L.A.

A History of the English Language [Текст]: educational manual / L.A. Turumbetova.- Almaty: Kazakh University Press, 2014.- 222 p. 10 экз.
811.111(075.8)

Z62 Zhaparova, A.Zh.

Mastermind questions and answers [Текст]: a manual of methodology / A.Zh. Zhaparova.- Almaty: Kazakh University, 2014.- 106p. 10 экз.
811.111(075.8)

Z62 Zhaparova, A.Zh.

Thematic English in Use [Текст]: a educational manual / A.Zh. Zhaparova.- Almaty: Kazakh University, 2014.- 140p. 10 экз.
811.111

Б20 Баймұратова, И.А.

Ағылшын тілі [Мәтін]: әдістемелік құрал / И.А. Баймұратова.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 106б. 10 экз.


811.111`36(075.8)

Б20 Баймұратова, И.А.

Ағылшын тілінің практикалық грамматикасы [Мәтін]: оқу құралы / И.А. Баймұратова.- Алматы: Қазақ университеті, 2012.- 332 б. 15 экз.
811.111(075.8)

Т52 Толмачев, А.Я.

Introduction to computing. Введение в компьютерные вычисления [Текст]: учеб.пособие по англ.яз.для студ.мех-мат.фак. / А.Я. Толмачев [и др.].- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 178с. 10 экз.
811.112.2

S90

Studienbuch zum Lesen und Analyse der Texte [Текст].- Almaty: Kazakh University, 2014.- 92p. 10 экз.
ОРЫС ТІЛІ

811.161.1(075.8)

Р89

Русский язык. [Текст]: учеб.пособие для студ.казах.отделений ун-та (бакалавриат) / Под ред.К.К.Ахмедьярова, Ш.К.Жаркынбековой.- Алматы, 2010.- 228с. 10 экз.
811.161.1-112(075.8)

С 12 Сабитова, З.К.

Историческая грамматика русского языка [Текст]: учеб. пособие для студ. филолог. фак. / З.К. Сабитова.- Алматы: Қазақ университеті, 2009.- 446 с. 25 экз.
811.161.1(075.8)

Ч-37 Чекина, Е.Б.

Русский язык [Текст]: Учебное пособие для студ.- биол. / Е.Б. Чекина, Д.А. Капасова.- Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 212 с. 5 экз.
ҚАЗАҚ ТІЛІ

811.512.122

А14 Абдраев, М.К.

Кестелі сөз кемеңгері [Мәтін] / М.К. Абдраев.- Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 159б. 10 экз.
811.512.122(075.8)

А14 Абдрахманова, Ж.Ә.

Қазақ тілі [Мәтін]: оқу құралы / Ж.Ә. Абдрахманова.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 112 б. 5 экз.
811.512.122(035.3)

А14 Абдрахманова, Ж.Ә.

Қазақ тіліндегі окказионал фразеологизмдер прагматикасы [Мәтін]: монография / Ж.Ә. Абдрахманова.- толық., 2-бас.- 2015.- 160 б. 10 экз.
811.512.122

А37 Ақболат, Д.Е.

Мемлекеттік тілді дамыту саласындағы Қазақстан Республикасының саясаты [Мәтін]: Монография / Д.Е. Ақболат.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 157б. 5 экз.
811.512.122'367

А90

Атаулық тіркестердегі әлем бейнесі: семантикасы мен уәжділігі [Мәтін] / А. Салқынбай [және т.б].- Алматы: Қазақ университеті, 2012.- 294 б. 3 экз.
811.512.122

Ә21 Әбішева, Р.

Қазақ тілі [Мәтін]: фонетика саласы бойынша жаттығулар жинағы / Р. Әбішева.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 140 б. 25 экз.
811.512.122

Ә54 Әлкебаева, Д.А.

Қазақ тілінің прагмастилистикасы [Мәтін]: оқулық / Д.А. Әлкебаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 247б. 10 экз.
811.512.122

Ә54 Әлкебаева, Д.Ә.

Сөз мәдениеті [Мәтін]: оқу құралы / Д.Ә. Әлкебаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 214 б.- (ӘЛ - ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ). 10 экз.
811.512.122(075.8)

Ж81 Жұмағұлова, А.Ж.

Кәсіби қазақ тілі [Мәтін]: оқу құралы / А.Ж. Жұмағұлова.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 227 б. 15 экз.
811.512.122`36

Қ22

Қазіргі қазақ тіліндегі синтаксистік парадигмалар [Мәтін]: Монография-оқулық.- Алматы: Мемлекеттік тілді дамыту ин-ты, 2016.- 464б. 15 экз.
811.512.122

Қ22

Қазіргі қазақ тілінің функционалды стильдік құрамының эволюциясы [Мәтін].- Алматы: Қазақ университеті, 2010.- 262б. 10 экз.
811.512.122(075.8)

Қ 74 Құлжанова, Б.Р.

Қазақ тілі [Мәтін]: оқу құралы / Б.Р. Құлжанова.- Алматы: Қазақ университеті, 2010.- 210 б. 40 экз.
811.512.122(075.8)

М67 Момынова, Б.Қ.

Қазақ тілінің морфологиясы [Мәтін]: оқу құралы / Б.Қ. Момынова, Ж.Б. Саткенова.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 279б. 15 экз.
811.512.122(075.8)

М 86 Мұхадиева, К.М.

Қазақ тілі [Мәтін]: оқу құралы / К.М. Мұхадиева.- 2-ші бас. толықт., өнд.- Алматы: Қазақ университеті, 2009.- 202 б. 30 экз.
811.512.122'35(075.8)

М86 Мұхамбетов, Ж.

Қазақ диалектологиясы [Мәтін]: оқу құралы / Ж. Мұхамбетов.- Астана: Фолиант, 2015.- 392б. 15 экз.
811.512.122(075.8)

О-58 Омарова, Б.А.

Қазақ тілі [Мәтін]: оқу құралы / Б.А. Омарова.- Алматы: Қазақ университеті, 2009.- 202 б. 35 экз.
811.512.122(075.8)

Р19 Рамазанова, Ш.Ә.

Қазақ тілі мен әдебиеті [Мәтін]: оқу құралы / Ш.Ә. Рамазанова.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 427б. 15 экз.
811.512.122

С18 Салқынбай, А.Б.

Қазақ сөзі: уәжділігі мен тектілігі [Мәтін]: 1 / А.Б. Салқынбай.- Алматы: Қазақ университеті, 2010.- 206 б. 18 экз.
811.512.122

С18 Салқынбай, А.Б.

Шаһкәрім шыққан шың [Мәтін] / А.Б. Салқынбай.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 213 б. 5 экз.
811.512.122(075.8)

С 52 Смағұлова, Г.

Тіл білімінің тарландары [Мәтін]: оқу құралы / Г. Смағұлова.- Алматы: Қазақ университеті, 2009.- 156 б. 28 экз.
811.512.122(075.8)

С89 Сұлтанова, Б.М.

Қазақ тілі [Мәтін]: оқу құралы / Б.М. Сұлтанова [ж.б.].- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 311б. 10 экз.
811.512.122`36

Ш21 Шалабай, Б.

Қазіргі қазақ тілі. Синтаксис [Мәтін]: оқу құралы / Б. Шалабай.- Алматы: Қазақ университеті, 2012.- 186б. 10 экз.
ӘДЕБИЕТТАНУ
82(091)(075.8)

К69 Көптілеуова, Д.

Ежелгі әлем әдебиетінен лекциялар курсы [Мәтін]: оқу құралы / Д. Көптілеуова.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 307б. 30 экз.
82(091)(075.8)

К69 Көптілеуова, Д.

Шетел халықтарының әдебиеті (орта ғасырлар) [Мәтін]: Лекциялар жинағы / Д. Көптілеуова.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 329б. 20 экз.
82(574)

М66 Молдабеков, Ж.

Шешендік [Мәтін]: оқу құралы / Ж. Молдабеков.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 380б. 10 экз.
82(574)

С52 Смағұлова, Г.Н.

Шешендік сөзердің дискурсы [Мәтін]: оқу құралы / Г.Н. Смағұлова [ж.б.].- Алматы: Қазақ университеті, 2012.- 169б. 8 экз.
821.0

Т 53 Тоқсамбаева, А.

Қазіргі қазақ әдебиеті (1960-2000жж.) [Мәтін]: Оқу құралы / А. Тоқсамбаева.- Астана: Фолиант, 2013.- 160 б.- (Жоғары білім). 55 экз.
821.0(075.8)

Т86 Тұрысбек, Р.

Қазіргі кезең әдебиеті [Мәтін]: оқулық / Р. Тұрысбек, Қ. Байтанасова.- Астана: Фолиант, 2014.- 360б. 25 экз.
821.0.512.122

А13

Абай-Шәкәрім [Мәтін]: Монография.- Алматы: Қазақ университеті, 2012.- 210б. 10 экз.
821.0(075.8)

К69 Көптілеуова, Д.

Әлем әдебиеті [Мәтін]: оқулық / Д. Көптілеуова.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 340б. 10 экз.
ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ

821.512.122

А13 Абай.

Шығармалары [Мәтін]. Т.1: Өлеңдер мен аудармалар / Абай.- Астана: Фолиант, 2011.- 400б. 25 экз.
821.512.122

А13 Абай.

Шығармалары [Мәтін]. Т.2: Өлеңдер мен аудармалар, поэмалар, қара сөздер / Абай.- Астана: Фолиант, 2013.- 448б. 25 экз.
821.512.122

А13

Абайтану. Таңдамалы еңбектер [Мәтін]. 2 том.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 264б. 5 экз.
821.512.122(075.8)

Ә13 Әбдезұлы, Қ.

Тәуелсіздік кезеңі және қазақ әдебиеті [Мәтін]: оқу құралы / Қ. Әбдезұлы.- Алматы: Қазақ университеті, 2012.- 243б. 25 экз.
821.512.122(075.8)

Ә 13 Әбдиманұлы, Ө.

Ахметтану [Мәтін]: оқу құралы / Ө. Әбдиманұлы.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 273 б. 5 экз.
821.512.122.0

Ә13 Әбдиманұлы, Ө.

Қазақ әдебиетіндегі ұлттық рух [Мәтін] / Ө. Әбдиманұлы.- Алматы: Қазақ университеті, 2010.- 190б. 5 экз.
821.512.122

Ә14 Әбдікәкімов, Т.

Шығармалары. [Мәтін]. Т.1. Ырауан: Өлеңдер, балладалар, толғаулар / Т. Әбдікәкімов.- Астана: Фолиант, 2013.- 344б. 15 экз.
821.512.122

Ә54 Әлкебаева, Д.А.

Мағжанның ойлау стилі [Мәтін]: оқу құралы / Д.А. Әлкебаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 159 б.- (ӘЛ - ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ). 5 экз.
821.512.122

Ә82 Әуезов, М.

Шығармалары.Абай жолы [Мәтін]. Т.1. Абай жолы: Роман-эпопея / М. Әуезов.- Астана: Фолиант, 2013.- 424б. 25 экз.
821.512.122

Ә82 Әуезов, М.

Шығармалары. [Мәтін]. Т.2. Абай жолы: Роман-эпопея / М. Әуезов.- Астана: Фолиант, 2013.- 464б. 25 экз.
821.512.122

Ә82 Әуезов, М.

Шығармалары. [Мәтін]. Т.3. Абай жолы: Роман-эпопея / М. Әуезов.- Астана: Фолиант, 2014.- 400б. 15 экз.
821.512.122

Ә82 Әуезов, М.

Шығармалары. [Мәтін]. Т.4. Абай жолы: Роман-эпопея / М. Әуезов.- Астана: Фолиант, 2014.- 408б. 15 экз.
821.512.122(075.8)

Ә95 Әшімханова, С.

Ғабит Мүсірепов прозасының аудармалары [Мәтін]: оқу құралы / С. Әшімханова.- Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 157б. 15 экз.
821.512

Б12

Бабалар сөзі [Мәтін]. Т.1. Хикаялық дастандар: Жүз томдық.- Астана: Фолиант, 2004.- 360 б.- (Мәдени мұра). 3 экз.
821.512

Б12

Бабалар сөзі [Мәтін]. Т.2. Хикаялық дастандар: Жүз томдық.- Астана: Фолиант, 2004.- 352 б.- (Мәдени мұра). 3 экз.

]

821.512

Б12

Бабалар сөзі [Мәтін]. Т.3. Хикаялық дастандар: Жүз томдық.- Астана: Фолиант, 2004.- 328 б.- (Мәдени мұра). 3 экз.
821.512

Б12

Бабалар сөзі [Мәтін]. Т. 4. Хикаялық дастандар: Жүз томдық.- Астана: Фолиант, 2004.- 328 б.- (Мәдени мұра). 3 экз.
821.512

Б 12

Бабалар сөзі [Мәтін]. Т.5. Хикаялық дастандар: Жүз томдық.- Астана: Фолиант, 2004.- 344 б.- (Мәдени мұра). 3 экз.
821.512

Б12

Бабалар сөзі [Мәтін]. Т.6. Хикаялық дастандар: Жүз томдық.- Астана: Фолиант, 2004.- 352 б.- (Мәдени мұра). 3 экз.
821.512.122

Б12

Бабалар сөзі [Мәтін]. Т.7. Хикаялық дастандар: Жүз томдық.- Астана: Фолиант, 2004.- 336 б.- (Мәдени мұра). 3 экз.
821.512

Б12

Бабалар сөзі [Мәтін]. Т. 8. Хикаялық дастандар: Жүз томдық.- Астана: Фолиант, 2004.- 428 б.- (Мәдени мұра). 3 экз.

821.512

Б12

Бабалар сөзі [Мәтін]. Т.9. Хикаялық дастандар: Жүз томдық.- Астана: Фолиант, 2004.- 396 б.- (Мәдени мұра). 3 экз.

821.512

Б 12

Бабалар сөзі [Мәтін]. Т.10. Діни дастандар: Жүз томдық.- Астана: Фолиант, 2004.- 360 б.- (Мәдени мұра). 3 экз.
821.512

Б12

Бабалар сөзі [Мәтін]. Т.11. Діни дастандар: Жүз томдық.- Астана: Фолиант, 2004.- 368 б.- (Мәдени мұра). 3 экз.
821.512

Б12

Бабалар сөзі [Мәтін]. Т.12. Діни дастандар: Жүз томдық.- Астана: Фолиант, 2005.- 328 б.- (Мәдени мұра). 3 экз.
821.512

Б12

Бабалар сөзі [Мәтін]. Т.13. Діни дастандар: Жүз томдық.- Астана: Фолиант, 2005.- 352 б.- (Мәдени мұра). 3 экз.
821.512

Б12

Бабалар сөзі [Мәтін]. Т.14. Діни дастандар: Жүз томдық.- Астана: Фолиант, 2005.- 380 б.- (Мәдени мұра). 3 экз.
821.512

Б12

Бабалар сөзі [Мәтін]. Т.15. Діни дастандар: Жүз томдық.- Астана: Фолиант, 2005.- 344 б.- (Мәдени мұра). 3 экз.
821.512

Б12

Бабалар сөзі [Мәтін]. Т.16. Діни дастандар.- Астана: Фолиант, 2005.- 328 б.- (Мәдени мұра). 3 экз.
821.512.122

Б12

Бабалар сөзі [Мәтін]. Т.17. Ғашықтық дастандар.- Астана: Фолиант, 2005.- 368 б.- (Мәдени мұра). 2 экз.
821.512

Б12

Бабалар сөзі [Мәтін]. Т.18. Ғашықтық дастандар: Жүз томдық.- Астана: Фолиант, 2005.- 376 б.- (Мәдени мұра). 3 экз.
821.512

Б12

Бабалар сөзі [Мәтін]. Т.19. Ғашықтық дастандар.- Астана: Фолиант, 2005.- 328 б.- (Мәдени мұра). 3 экз.
821.512

Б12

Бабалар сөзі [Мәтін]. Т.20. Ғашықтық дастандар: Жүз томдық.- Астана: Фолиант, 2005.- 336 б.- (Мәдени мұра). 3 экз.
821.512

Б12

Бабалар сөзі [Мәтін]. Т.21. Ғашықтық дастандар: Жүз томдық.- Астана: Фолиант, 2005.- 304 б.- (Мәдени мұра). 3 экз.
821.512

Б12

Бабалар сөзі [Мәтін]. Т.22. Ғашықтық дастандар: Жүз томдық.- Астана: Фолиант, 2005.- 304 б.- (Мәдени мұра). 3 экз.
821.512

Б12

Бабалар сөзі [Мәтін]. Т.23. Хикаялық дастандар. Қытайдағы фольклоры: Жүз томдық.- Астана: Фолиант, 2005.- 360 б.- (Мәдени мұра). 3 экз.
821.512

Б12

Бабалар сөзі [Мәтін]. Т.24. Хикаялық дастандар: Жүз томдық.- Астана: Фолиант, 2005.- 352 б.- (Мәдени мұра). 3 экз.
821.512

Б12

Бабалар сөзі [Мәтін]. Т.25. Ғашықтық дастандар. Қытайдағы қазақ фольклоры: Жүз томдық.- Астана: Фолиант, 2005.- 408 б.- (Мәдени мұра). 3 экз.
821.512

Б 12

Бабалар сөзі [Мәтін]. Т.26. Ғашықтық дастандар. Қытайдағы қазақ фольклоры.- Астана: Фолиант, 2006.- 376 б.- (Мәдени мұра). 3 экз.
821.512

Б12

Бабалар сөзі [Мәтін]. Т.27. Тарихи жырлар: Жүз томдық; Қытайдағы қазақ фольклоры.- Астана: Фолиант, 2006.- 352 б.- (Мәдени мұра). 3 экз.
821.512

Б12

Бабалар сөзі [Мәтін]. Т.28. Тарихи жырлар: Жүз томдық; Қытайдағы қазақ фольклоры.- Астана: Фолиант, 2006.- 376 б.- (Мәдени мұра). 3 экз.
821.512

Б12

Бабалар сөзі [Мәтін]. Т.29. Тарихи жырлар. Қытайдағы қазақ фольклоры: Жүз томдық.- Астана: Фолиант, 2006.- 400 б.- (Мәдени мұра). 3 экз.
821.512

Б12

821.512

Б12

Бабалар сөзі [Мәтін]. Т.30. Хикаялық дастандар. Қытайдағы қазақ фольклоры: Жүз томдық.- Астана: Фолиант, 2006.- 394 б.- (Мәдени мұра). 3 экз.
821.512

Б12

Бабалар сөзі [Мәтін]. Т.31. Хикаялық дастандар. Қытайдағы қазақ фольклоры: Жүз томдық.- Астана: Фолиант, 2006.- 376 б.- (Мәдени мұра). 3 экз.
821.512

Б12

Бабалар сөзі [Мәтін]. Т.32. Шежірелік дастандар. Қытайдағы қазақ фольклоры: Жүз томдық.- Астана: Фолиант, 2006.- 400 б.- (Мәдени мұра). 3 экз.
821.512

Б12

Бабалар сөзі [Мәтін]. Т.33. Батырлар жыры: Жүз томдық.- Астана: Фолиант, 2006.- 364 б.- (Мәдени мұра). 3 экз.
821.512

Б12

Бабалар сөзі [Мәтін]. Т.34. Батырлар жыры: Жүз томдық.- Астана: Фолиант, 2006.- 384 б.- (Мәдени мұра). 3 экз.
821.512

Б12

Каталог: sites -> default -> files
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Жамбыл атындағы Мемлекеттік жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қызылорда облысының жер – су атаулары қызылорда, 2013 жыл сыр елі қызылорда облысы
files -> ОҚу курсының каталогы 050117 қазақ тілі мен әдебиеті
files -> Өмірбаяндық деректеме
files -> Жиырма үш жыл бір ғұмыр
files -> Пәнінің мұғалімі Ищанова Эльмира Абайқызы Қазақ әдебиеті ( 6 «б» сынып ) Сабақтың тақырыбы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет