"Бюллетень новых поступлений литературы" Вы можете использовать для научной, учебной и педагогической деятельностибет6/6
Дата31.01.2018
өлшемі0,97 Mb.
1   2   3   4   5   6

Лениншіл Рүстемов [Мәтін]. 18-ші шығарылым.- Алматы: Қазақ университеті, 2012.- 280б.- (Өнегелі өмір). 3 экз.
929:01

М16

Мақсұт Нәрікбаев [Мәтін]. 63-ші шығарылым.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 294б.- (Өнегелі өмір). 3 экз.

929:94

М29

Матипулла Әженов [Мәтін]. 13-ші шығарылым.- Алматы: Қазақ университеті, 2012.- 260б.- (Өнегелі өмір). 3 экз.
929:94

М60

Михаил Есенәлиев [Мәтін]. 26-ші шығарылым.- Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 354б.- (Өнегелі өмір). 3 экз.
929:51

Н17

Назарбай Білиев [Мәтін]. 60-ші шығарылым.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 284б.- (Өнегелі өмір). 3 экз.

929:342.5

Н86

Нұрсұлтан Назарбаев [Мәтін]. Арнаулы шығарылым.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 387б.- (Өнегелі өмір). 3 экз.
929

О-54

Олжас Сулейменов [Текст]. 4-ші шығарылым.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 340с.- (Өнегелі өмір). 3 экз.

929

Ө44

Өмірбек Жолдасбеков [Мәтін]. 3-ші шығарылым.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 348б.- (Өнегелі өмір). 3 экз.
929:821.512.122

Ө76

Өтеген Күмісбаев [Мәтін]. 54-ші шығарылым.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 253б.- (Өнегелі өмір). 3 экз.
929:821.512.122

Р93

Рымғали Нұрғали [Мәтін]. 61-ші шығарылым.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 393б.- (Өнегелі өмір). 3 экз.

929:070

С13

Сагымбай Козыбаев [Текст]. Вып.38.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 359с.- (Өнегелі өмір). 3 экз.
929:070

С14

Сағат Әшімбаев [Мәтін]. 52-ші шығарылым.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 360б.- (Өнегелі өмір). 3 экз.
929:94

С14

Сағындық Сатыбалдин [Мәтін]. 24-ші шығарылым.- Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 326б.- (Өнегелі өмір). 3 экз.
929:008

С15

Садуахас Темірбеков [Мәтін]. 35-ші шығарылым.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 372б.- (Өнегелі өмір). 3 экз.
929

С18

Салық Зиманов [Мәтін]. 1-ші шығарылым.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 265б.- (Өнегелі өмір). 3 экз.
929:821.512.122

С21

Сапар Байжанов [Мәтін]. 65-ші шығарылым.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 388б.- (Өнегелі өмір). 3 экз.
929:94

С37

Серікбай Бейсембаев [Мәтін]. 20-ші шығарылым.- Алматы: Қазақ университеті, 2012.- 348б.- (Өнегелі өмір). 3 экз.
929:94

С89

Сұлтан Сартаев [Мәтін]. 15-ші шығарылым.- Алматы: Қазақ университеті, 2012.- 340б.- (Өнегелі өмір). 3 экз.
929

Т24

Тауман Амандосов [Мәтін]. 11-ші шығарылым.- Алматы: Қазақ университеті, 2012.- 328б.- (Өнегелі өмір). 3 экз.
929:37.0

Т33

Темірбай Дарқанбаев [Мәтін]. 67-ші шығарылым.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 357б.- (Өнегелі өмір). 3 экз.
929:94

Т86

Тұрсынбек Кәкішев [Мәтін]. 14-ші шығарылым.- Алматы: Қазақ университеті, 2012.- 369б.- (Өнегелі өмір). 3 экз.
929:94

У15

Уахит Шәлекенов [Мәтін]. 33-ші шығарылым.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 389б.- (Өнегелі өмір). 3 экз.
929

У53

Умирзак Султангазин [Текст]. Вып.6.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 366с.- (Өнегелі өмір). 3 экз.
929:53

Ф16

Фазылхан Бәйімбетов [Мәтін]. 39-ші шығарылым.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 349б.- (Өнегелі өмір). 3 экз.
929:94

Х15

Хайыржан Бекхожин [Мәтін]. 2-ші шығарылым.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 384б.- (Өнегелі өмір). 3 экз.
929:53

Ш22

Шамши Сарсембинов [Мәтін]. 34-ші шығарылым.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 250б.- (Өнегелі өмір). 3 экз.
929

Ш23

Шангерей Жаныбеков [Текст]. Вып.31.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 352с.- (Өнегелі өмір). 3 экз.

ТАРИХ
93/94

Л18 Ланглуа, Ш.В.

Тарихты зерттеуге кіріспе [Мәтін]: Монография / Ш.В. Ланглуа, Ш. Сеньобос.- Астана: Фолиант, 2015.- 280б. 25 экз.
930.1(574)

A12 Abdildabekova, A.M.

Joining of the Kazakh lands to the Russian empire: historiographical review [Text]: educational manual / A.M. Abdildabekova.- Almaty: Qazag university, 2013.- 64 p. 15 экз.
930.25(075.8)

А94 Ахмет, А.

Мұрағат әлемінің тарихы [Мәтін]: оқу құралы / А. Ахмет.- Астана: Фолиант, 2015.- 224б. 10 экз.
94(574)

K92 Kundakbayeva, Zh.

History of Kazakhstan in the late medieval period of the XIII-the first third of the XVIII centuries [Текст]: textbook / Zh. Kundakbayeva.- Almaty: Kazakh University, 2011.- 136p. 10 экз.
94(574)

S91 Sultangalieva, G.S.

New Approaches to the Study of History of Kazakhstan in : 19th century [Текст]: textbook / G.S. Sultangalieva.- Almaty: Gazag university, 2015.- 152 p. 5 экз.
94(574)(075.8)

А32 Айтуарова, Б.М.

Қазақтың ерте дәуірдегі тарихы [Мәтін]: оқу құралы / Б.М. Айтуарова.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 86 б. 30 экз.


94(510)

А40 Алдабек, Н.Ә.

Шыңжан тарихы (Ежелгі заманнан ХХ ғасырдың ортасына дейін) [Мәтін] / Н.Ә. Алдабек, А.Ә. Түргенбай.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 326б. 10 экз.


94(100-87+075.8)

Ә 55 Әліпбаев, А.Р.

Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы (1918-2009жж) [Мәтін]: оқу құралы / А.Р. Әліпбаев, Б.З. Бөжеева.- Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 433б. 10 экз.


94(100)

Б 76 Боранбаева, Б.С.

Орта ғасырлар тарихы (Vғ. екінші жартысы- XVIIғ.ортасы [Мәтін]: оқу құралы / Б.С. Боранбаева.- Астана: Фолиант, 2013.- 256б.- (Жоғары білім). 215 экз.


94(100-87)(075.8)

Б78 Бөжеева, Б.З.

Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы (1945-2009жж) [Мәтін]: оқу құралы / Б.З. Бөжеева.- Алматы: Қазақ университеті, 2010.- 340б. 15 экз.
94(574)

Б83 Булгауов, Ш:Т.

1917-1955 жылдардағы Қазақстандағы ұлт мәселесінің тарихнамасы [Мәтін] / Ш:Т. Булгауов.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 170б. 15 экз.
94(4-560)(075.8)

Ж 81 Жұмағұлов, Қ.Т.

Еуропадағы түркі әлемі: Авар тарихы (VI - VIII ғ.) [Мәтін]: оқу құралы / Қ.Т. Жұмағұлов, Т.И. Мухажанова.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 153 б. 5 экз.
94(47+57)(075.8)

Ж81 Жұмағұлов, Қ.Т.

КСРО мен ТМД елдерінің тарихы (1917-2012жж) [Мәтін]: оқу құралы / Қ.Т. Жұмағұлов, Р.О. Садықова.- Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 302б. 15 экз.
94(510+540)(075.8)

Ж 81 Жұмағұлов, Қ.Т.

Қытай мен Үндістанның тарихы (XI-XVI ғ.) [Мәтін]: оқу құралы / Қ.Т. Жұмағұлов, Г.С. Беделова.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 159 б. 5 экз.
94(100)'05

Ж81 Жұмағұлов, Қ.Т.

Орта ғасырлар тарихы [Мәтін]: оқу құралы / Қ.Т. Жұмағұлов, Р.С. Мырзабекова.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 350б. 15 экз.
94(574)

К20 Картаева, Т.Е.

Сыр өңірі қазақтары:тарихи-этнографиялық зерттеу (ХІХ ғ.екінші жартысы-ХХғ.басы) [Мәтін]. 2-том: Монография / Т.Е. Картаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 325б. 5 экз.

94(-411.16)(075.8)

Қ42 Қартабаева, Е.Т.

Ежелгі дүние тарихы [Мәтін]: оқу құралы / Е.Т. Қартабаева, Р.С. Мырзабекова.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 286 б. 15 экз.
94(075.8)

Қ42 Қартабаева, Е.Т.

Шығыс елдерінің ежелгі және орта ғасырлар тарихы [Мәтін]: оқу құралы / Е.Т. Қартабаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 330 б. 10 экз.
94(5):327(075.8)

Қ56 Қожахметұлы, К.

Шығыстың тарихы және халықаралық қатынастары.ХХ-ХХІ ғғ. [Мәтін]: оқу құралы / К. Қожахметұлы, Ә. Шөпеков.- Алматы: Қазақ университеті, 2009.- 308б. 10 экз.
94(100-87)(075.8)

К67 Көкебаева, Г.К.

Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы (1918-2013жж) [Мәтін]: оқу құралы / Г.К. Көкебаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 258б. 20 экз.
94(4-7/8)(075.8)

К 67 Көкебаева, Г.К.

Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы (1918-2014) [Мәтін]: оқу құралы / Г.К. Көкебаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 401б. 10 экз.
94(574)

К68 Көмеков, Б.Е.

Йақұттың "Му'джам әл-булдан" (XIIIғ) жағрафиялық жинағы-Қазақстанның ортағасырлық тарихының дерегі [Мәтін] / Б.Е. Көмеков, З.С. Ильясова.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 245 б. 6 экз.
94(574)

Қ76 Құндақбаева, Ж.

Кейінгі орта ғасырлар кезеңіндегі Қазақстан тарихы (XIII-XVII ғ.алғашқі жартысы) [Мәтін]: оқу құралы / Ж. Құндақбаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 154б. 15 экз.


94(574)

М37 Мәшімбаев, С.М.

Патшалық Ресей және Кеңес империяларының Қазақстандағы рухани отарлау саясатының зардаптары (ХІХ ғ. 70-80 ж.-ХХІ ғ. басы) [Мәтін] / С.М. Мәшімбаев, Г.С. Мәшімбаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 268б. 10 экз.


94(574)

М 37 Мәшімбаев, С.М.

Сырым Датұлы (1742-1802 жж) [Мәтін]: монография / С.М. Мәшімбаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 122 б. 3 экз.


94(574)

М 86 Мұхатова, О.

Тарихи және тарихнамалық деректер [Мәтін]: оқу құралы / О. Мұхатова.- Алматы: Қазақ университеті, 2012.- 219 б.- (ӘЛ - ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ). 10 экз.


94(075.8)

М 86 Мұхатова, О.

Тарихнама ғылымы: теориялық методологиялық негіздері және зерттеу үлгілері [Мәтін]: оқу құралы / О. Мұхатова.- Алматы: Қазақ университеті, 2009.- 186 б. 10 экз.


94(574)

М90 Мыңбатырова, Н.

Төле бидің би ретіндігі қызметі және билік-шешімдері [Мәтін]: оқу құралы / Н. Мыңбатырова.- Алматы: Қазақ университеті, 2010.- 152 б. 10 экз.


94(100-87)5-6(075.8)

М91 Мырзабекова, Р.С.

Қазіргі заман кезіндегі Азия мен Африка елдерінің тарихы (1918-1945жж) [Мәтін]. 1 бөлім: оқу құралы / Р.С. Мырзабекова, М.С. Мырзабеков.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 117б. 20 экз.


94(100-87)5-6(075.8)

М91 Мырзабекова, Р.С.

Қазіргі заман кезіндегі Азия мен Африка елдерінің тарихы (1945-2012жж) [Мәтін]. 2 бөлім: оқу құралы / Р.С. Мырзабекова, М.С. Мырзабеков.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 171б. 20 экз.


94(574)(035.3)

О-58 Омарбеков, Т.

Қазақ түркілерінің мемлекеттілігі:қағанаттар, ұлыстар мен хандықтар баяны [Мәтін]: Монография / Т. Омарбеков.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 192б. 5 экз.


94(574)(075.8)

О-58 Омарбеков, Т.

Қазақ түркілерінің шығу тегі (ІХ-ХV ғ.) [Мәтін]: оқу құралы / Т. Омарбеков.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 396б. 10 экз.


94(574)(075.8)

О-58 Омарбеков, Т.

Қазақ түркілерінің этникалық тарихы (б.зб. І мыңжылдық-б.з. ІХ ғ.) [Мәтін]: оқу құралы / Т. Омарбеков.- Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 330б. 5 экз.


94(574)

С12 Сабденова, Г.Е.

Қазақ хандығының қалыптасу тарихнамасы [Мәтін]: монография / Г.Е. Сабденова; жауп. ред. К.Л. Есмағамбетов.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 206 б. 10 экз.


94(574)

Т 14 Таймағамбетов, Ж.Қ.

Қазақстанның тас дәуірі (зерттеу тарихы мен негізгі мәселелері) [М?тін] / Ж.Қ. Таймағамбетов, Д.С. Байгунаков.- Алматы: Қазақ университеті, 2008.- 266 б.- (ӘЛ - ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ). 8 экз.


94(574)

Т29

Тәуелсіз Қазақстан тарихы [Мәтін]: хрестоматия.- Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 358б. 15 экз.

94(574)

Т65 Төлебаев, Т.Ә.

Қазақстандағы капитализм: өткені мен бүгіні (тарихнамалық аспект) [Мәтін]: Монография / Т.Ә. Төлебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 250 б. 6 экз.
94(075.8)

Т65 Төлебаев, Т.Ә.

Қосалқы тарихи пәндер [Мәтін]. 1 бөлім: оқу құралы / Т.Ә. Төлебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 160б. 20 экз.
94(075.8)

Т65 Төлебаев, Т.Ә.

Қосалқы тарихи пәндер [Мәтін]. 2 бөлім: оқу құралы / Т.Ә. Төлебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 127б. 20 экз.
94(574)

Ш 34 Шәлекенов, У.Х.

Қазақ өркениеті [Мәтін] / У.Х. Шәлекенов.- Алматы: Қазақ университеті, 2009.- 316 б.- (Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі). 13 экз.
94(574)(075.8)

Э17 Эгамбердиев, М.Ш.

Ресей империясының Қазақстандағы орыстандыру саясаты (ХІХ ғасырдың екінші жартысы-ХХ ғасырдың басы) [Мәтін]: оқу құралы / М.Ш. Эгамбердиев.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 196б. 10 экз.

94/99

С15 Садықова, Р.О.

ТМД елдерінің тарихы [Мәтін]: оқу құралы / Р.О. Садықова.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 144 б. 20 экз.
Каталог: sites -> default -> files
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Жамбыл атындағы Мемлекеттік жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қызылорда облысының жер – су атаулары қызылорда, 2013 жыл сыр елі қызылорда облысы
files -> ОҚу курсының каталогы 050117 қазақ тілі мен әдебиеті
files -> Өмірбаяндық деректеме
files -> Жиырма үш жыл бір ғұмыр
files -> Пәнінің мұғалімі Ищанова Эльмира Абайқызы Қазақ әдебиеті ( 6 «б» сынып ) Сабақтың тақырыбы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет