Еңбек шарты № Сарыкемер ауылы


ЕҢБЕК - ШАРТ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ СЫНАҚ МЕРЗІМІбет3/3
Дата31.12.2021
өлшемі112,31 Kb.
#107098
1   2   3
Байланысты:
Аян аға документ

     2. ЕҢБЕК - ШАРТ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ СЫНАҚ МЕРЗІМІ
2.1.Жұмыстың басталу күні : Жұмыскер еңбек ( лауазымдық міндеттерін орындауға Тараптардың Еңбек - шартқа қол қойған күннен бастап кіріседі .

2.2 . Еңбек - шарт 3 ( үш ) ай сынақ мерзімге жасалды .

2.3 . Еңбек - шарт оны - Тараттар қол қойған күннен бастап әрекет етеді .

2.4.Еңбек - Шарт мерзімі ұзартылғанда ол жасалған болып есептеледі .

2.5 . Жұмыскердің оған тапсырылып берілетін жұмыска біліктілігінің сай келетіндігін тексеру мақсатында , Жұмыскерге ұзақтығы Еңбек - шарттың әрекет ету күнінен басталады .

2.6 . Егер сынақ мерзімі өтсе және Тараптардың еfіки ісысы Еңбек - шартты бұзу жөнінде хабарламаса , онда жұмыскер сынақ мерзімінен етті деп есептеледі . 2.7.Сынақ мерзімі Жұмыскер жұмыста накты болмаған кезеңге тоқтатылады Берілген жиглаlіда сынақ мерзімі Жұмыскер болмаған кезеңіне ұзартылады 2.8 . Сынак мерзімі кезіндегі жұмыскер жұмысының теріс нәтижесінде , жұмыс беруші онымен Еңбек - шартты жазбаша түрде хабарлай отырып , бұзуға құқылы және ол осы Жұмыскердің сынақ мерзімнен өтпегендігіне негіз болуына себептерді көрсетуі тиіс . 3. ЖҰМЫС ЖӘНЕ ДЕМАЛЫС УАҚЫТының тӘРТІБІ 3.1 . Жұмыскерге үзақтыгы калыпты жұмыс уақыты белгіленеді , нақтырақ : 3.11 . Дуйсенбіден бастап жұмяға дейін , ұзактыны 40 ( кырык ) сагаттан аспайтын бес күндік жүмыс аптасы . 3.1.2.Күнделікті жұмыс ұзақтығы 8 ( сез ) сағат 09.00 ден бастап сағат 18.00 rе дейін ; 3.1.3 . Демалыс пен тамақтанута үзіліс ұзақтығы 1 ( бір ) сағат 13-00 - ден 14-00 - ге дейін . Демалыс пен тамақтануға үзіліс уақыты жұмыс уақытына жатпайды . 3.1 4.2 ( екі ) демалыс күні — сенбі және жексенбі . Заңнамамен белгіленген демалыс және мейрам күндері жұмыс істелінбейді . Жұмыс берушінің бастамасы бойынша демалыс және мейрам күндері жұмыс істеуге Кодекстің 86 бабымен карастырылған жағдайларды есептемегенде , Жұмыскердің жазбаша келісімімен рұқсат етіледі . Жұмыскердің бастамасы бойынша демалыс және мейрам күндері жұмыс Жұмыс берушінің актісі негізінде рұқсат етіледі . Жұмыскердің тілегі бойынша демалыс және мейрам күндері жұмыс істегенде , басқа демалыс күні беріледі немесе Кодекстің 109 бағында көрсетісн молшерде төлем жүргізіледі . 3.2 . Жұмыскердің жұмыс аяқталу мен оның келесі күні ( жұмыс ауысамьда ) басталу аралығындағы күнделікті ( ауысым аралык демалыс ұзақтығы 12 ( он екі сағаттан кем бола алмайДЫ . 3.3 . Жұмыскерге еңбек демалысына келетін мереке күндерін есептемегенде , қолданылатын жұмыс тәртіттері мен ауысымдылық кестелеріне қарамастан , узактыгы 30 күнтізбелік күннен кем емес жыл сайынғы төленетін еңбек демалысы беріледі . 3.4 . Жұмыскерге жыл сайынғы төленетін еңбек демалысын ұсыну кезектілігі : 3.4.1.Жұмыскерлер пікірлерін ескере отырып , жұмыс берушімен бекітілетін демалыс кестесімен анықталады немесе 3.4.2.Жұмыскерге ұсынылатын еңбек демалысынан бұрын ұсынылатын жазбаша өтініші негізінде Тараптардың келісім бойынша демалыстар кестесінен тыс белгіленеді . 3.5 . Демалыстар кестесі өндірістік қажеттілікке байланысты өзгертілген жағдайда , Жұмыс беруші бұл туралы Жұмыскерге еңбек демалысы басталардан кемінде 2 ( екі ) апта бұрын хабардар етуге міндетті . Пайдаланылмаған жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысын не оның бір бөлігін катарынан 2 ( екі ) жыл бойы бермеуге тыйым салынады . 3.6 . Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы Жұмыскер мен жұмыс берушінің арасындағы келісім бойынша бөліктерге бөлінуі мүмкін . Бұл ретте , жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысының бір бөлігі жұмыскердің Еңбек шартында көзделген демалыс ұзақтығынын күнтізбелік екі аптасынан кем болмауы тиіс .ағымдағы немесе келесі 3.7 . Жыл сайынғы төленетін еңбек демалысы Жұмыскердің уақытша еңбекке жарамсыздыгы кезінде немесе жүктілік және бала туу бойынша демалыс кезінде толық немесе бір бөлігінде ауыстыра алады . 2.8 . Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы ( оның бір бөлігі ) Жұмыскердің өтініші бойынша жыл сайынғы акы төленетін еңбек демалысында болу кезеңіне ауыстырылады . Ауыстырылған еңбек демалысы Тараптардың келісімі бойынша келесі жұмыс жылынын еңбек демалысына қосылуы немесе жұмыскердің өтініші бойынша ағымдағы жұмыс жылында белек берілуі мүмкін . 3.9 . Жыл сайыгы акы төленетін еңбек демалысын жұмыс беруші өндірістік қажеттілік жағдайында жұмыскердің тек жазбаша келісімімен ғана үзүї мүмкін . Кері пакыртып алута байланысты жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысының пайдаланылмаған бөлігі Тараптардың келісімі бойынша жұмыс жылы ішінде жұмыс жылында кез - келген уақытта беріледі немесе келесі жұмыс жылының жыл сайынғы акы төленетін еңбек демалысына қосылады . 3. 10. Жұмыскерге сонымен қатар демалыстардың келесі түрлері беріледі : 3.10.1 Тараптардың келісімі бойынша жұмыскерге жалақысын сақтаусыз демалысына 3-5 күнге дейін жұмыскердің жазбаnа oтініші негізінде жұмыскерге жалақысын сақтаусыз демалыс беріле алады . Жалақы сақталмайтын демалыс ұзақтығы Жұмыскер мен жұмыс беруші арасындагы келісім бойынша айқындалады . 3.10.2.Жұмыскердің хабарламасы негізінде жұмыс беруші неке тіркелгенде , бала туылганда , жакын туыстары қайтыс болғанда , күнтізбелік 5 ( бес ) күнге дейін жалақы сақталмайтын демалыс беруге міндетті . 3.10.3 . Заңнамамен қарастырылған негіздер бойынша өзге демалыс түрлері . 3. 11. Демалыс беру , ауыстыру не жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысынан кері шақыртып алу жұмыс берушінің актісімен ресімделеді . 3.12 . Жалақы сақталмайтын демалыс аяқталғанға дейін жұмысқа шыккан жағдайда , Жұмыскер жұмыс берушіrе өзінің ниеті туралы жұмыс басталғанға 1 ай бұрын хабарлауы тиіс . Бұл ретте бала үш жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты жалақы сақталмайтын демалыс аяқталғанға дейін жұмысқа шыққан жағдайда , жұмыскер жұмыс берушіге өзінің ниеті туралы жұмыс басталғанға дейін 1 ( бір ) ай бұрын ескертуге міндетті . 4. ЕҢБЕККЕ АҚЫ ТӨЛЕУ МӨЛШЕРІ МЕН ӨЗГЕ ДЕ ШАРТТАРЫ 4.1.Атқаратын жұмысы үшін Қызметкерге ай сайынғы лауазымдық қызметақы ( тарифтік мөлшерлеме ) белгіленіп , есептеп жазылады , оның міндетті ұстауларға ( табыс салығы , мын міндетті зейнетақы жарналары ) дейінгі мөлшері теңгені құрайды . 4.2 . Жұмыс беруші өзінің қаржысы есебінен жұмыскерге уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша жәрдемақы төлейді . Уакъгла еңбекке жарамсыздык бойынша жәрдемақы төлеу үшін негіз ретінде заңнамалық тәртіпте берілген еңбекке жарамсыздық қағаздары болып табылады . 4.3 . Жұмыс беруші заңнамамен белгіленген тәртіпте бюджетке төлеу үшін жалақыға есептеліп жазылған сомадан табыс салығын , міндетті зейнетақы жарналарын және өзге кажетті тодемдер мен төлемақыларды ұстап қалады . 4.4 . Жұмыскердің жалақысынан ұстаулар сот шешімі бойынша , сонымен қатар жұмыскерлі жазбаша хабарлай отырып жұмыс берушінің актісі негізінде жұмыс беруші алдында карызын төлеу жағдайлары бойынша ұсталады :

4.4.1 . Іссапарға байланысты берілген жұмсалмагаіr және уақытылы қайтарылмаған акт сомаларын отеу үшін , сондай - ак іссапарга байланысты шығындарды растайтын құжаттарда ұсынбаган жағдайда 4.4.2 . Оқыту шарты болған кезде Жұмыскерді оқытуға байланысты шығындарды жұмыс берушire Енбек - шарт мерзімінен бұрын бұзылған кезде жұмыс істелмеген мерзімге үйлесімді түрде өтеуді көздейтін жағдайларда 4.4.3 . Жұмыскерге жалакіы есебінен берілген жұмыс істелмеген алғы төлемді өтеу үшін ; 4.4.4.Осы Кодекстің 95 бабының 3 тармағын қоспағанда , жыл сайынғы акы төленетін еңбек демалысын ауыстыру немесе жұмыскерді одан кері шақыртып алу жағдайларында : 4.4.5 . Өзге де жағдайларда жұмыскердің жазбаша келісуі болған кезде , 4.5.Бірнеше үкім қағаздары бойынша , сондай - ақ заңнамамен көзделген жағдайларда Жұмыскердің жалақысынан ұстап калганда , ай сайынгы ұстап қалу мөлшері Жұмыскерге тиісті жалақысының 50 % ( елу пайызынан ) арта алмайды 4.6 . Жалақы төлеген кезде жұмыс беруші Жұмыскерді оған тиісті кезеңге төленуі тиіс жалақының құрамдас бөліктері , ұстаулар мөлшерлері мен негіздері туралы , соның ішінде ұсталған жарналар мен аударылған міндетті зейнетақы жарналары женінде мәліметтерді . сонымен қатар теленуге тиіс жалпы акупа сомасы туралы ай сайын жазбаша немесе Электронды түрде хабарлауы тиіс . 4.7 . Жұмыскерге жалақы нақты істелген уақытқа тепе - тең теленеді . 4. 8. Жұмыс беруші Жұмыскерге жалақыты айына бір реттен кем емес бірақ келесі айдын бірінші онкүндігінен кеш емес күніне дейін ақшасыз түрінде төлейді . Толем Журмыскердің ( банктік ) картасына ақша аудару жолымен іске асырылады Жалақыны төлеу күні демалыс немесе мейрам күндерімен сәйкес келгенде , төлем осы күндердің алдында жүргізіледі . 4. 9. Жыл сайынғы еңбек демалысына ақы төлеу оп басталғанға дейінгі 3 ( үш ) жұмыс күнінен кешіктірілмей , ал еңбек демалысы кестеден тыс беріпeн жағдайда , ол берілген күннен баста 3 ( үш ) жұмыс күнінен кешіктірілмей жүргізіледі . 4. 10. Еңбек - шарт тоқтатылған кезде Жұмыс берушіден жұмыскерге тиесілі сомаларды төлеу ол тоқтатылғаннан кейінгі 3 ( үш ) жұмыс күнінен кешіктірілмей жүргізіледі . 4.11 . Жұмыстан шеттету кезеңінде Жұмыскердің жалақысы сакталмайды және жұмыс берушінің каражаты есебінен еңбекке уақытша қабілетсіздігі бойынша жәрдемақы теленбейді . Жұмыскердің жалақысы Жұмыс беруші сумыстан шеттеткен жағдайда сақталады . оны заңсы 5. ЖҰМЫСКЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 5.1 . Жұмыскердің мыналарға құқығы бар : 5.1.1.Еңбек ( кызметтік ) міндеттерія орындау . кезінде жазатайым окигалардан сақтандырылуға ; 5.1.2 . Жұмыс берушіде сактаулы дербес деректердің қорғалуын қамтамасыз етуге ; 5.1.3.Кодекспен , заңнамамен , Еңбек - шартпен және Тараптардың өзге келісімдерімен қарастырылған барлық құқықтарды іске асыруға ; 5.2 . Жұмыскер міндетті :

5.2.1.Кодекспен , заңнамамен , Еңбеic - naprelt piспе Тараттарды озге келісімдерімен 5.2.2 . Жумыскер Еңбес - шарт бойынша өзінің кроықтарын іске асырғана және міндеттерін орындағанда жұмыс берушінің мүшесінде әрекет етуі тиіс . Жұмыскер жұмыс берушire қарастырылған барлық міндеттерді іске асыруға ; катысты өзінің кұкыктарын және міндеттерін адал және шын ниетпен орындауы тиіс . 6. ЖҰМЫС БЕРУШІнiң құқықТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 6.1 . Жұмыс берушінің кұкыгы бар : 6.1.1.Осы Кодекске сәйкес жұмыскерді кәсіптік даярлауды , кайта даярлауды және біліктілігін арттыруды қамтамасыз етуге ; 12 Кодекспен қарастырылған тәртіпте жеке еңбек дауын шешу үшін рет - ретімен келісім комиссиясына , сотқа жүгінуге ; 6.13 Кодекспен , заңнамамен , Еңбек - шартпен және Тараптардың өзге келісімдерімен қарастырылған барлық құқықтарды іске асыруға ; 6.2 . Жұмыс беруші міндетті : 6.2.1.Халықтың жұмыспен қамтылуы туралы заңнамалын талаптарына сәйкес жұмыспен қамту мәселелері бойынша уакілетті органға ақпарат ұсынуға , 6.2.2 . Еңбек қауіпсіздігі аспе еңбекті қорғау бойынша іпті бакылауды жүзеге асыруға ; 6.2.3.Кодекспен , заңнамамен , Еңбек - шартпен және Тараптардың озге келісімдерімен қарастырылған барлық міндеттерді іске асыруға ; 7. ЕҢБЕК - ШАРТТЫ ЖАСАУ , ӨЗГЕРТУ ЖӘНЕ ТОҚТАТУ ( БҰЗУ ) ТӘРТІБІ 7.1.Еңбек - шарт тараптар арасындағы екі жақты келісім болып табылады және оның негізінде жұмыс беруші мен жұмыскер арасында еңбек және еңбекпен байланысты өзге катынастар пайда болып , реттеледі ; 1.2 . Еңбек - шарттың әрекет етуінің басталу күні Еңбек - шарт жасалды деп есептеледі . Жасалған Еңбек - шарт негізінде жұмыс беруші жұмысқа қабылдау туралы акті ( бұйрык ) шығарады . 7.3.Жұмыс беруші мен жұмыскер Еңбек - шартты шарттарын адал орындайтыны жөнінде және заңнамамен , Тараптар келісімімен қарастырылған жағдайларды есептемегенде , Еңбек шартқа бір жақты енгізілген өзгерістер мен толықтырулар Тараптар үшін күші болмайтындығы жөнінде келісті ; 7.4 . Еңбек - шарт Кодекстің 49 бабымен қарастырылған негіздер бойынша ғана тоқтатыла алады , ал нақтырақ 7.4.1 . Еңбек - шартты Тараптардың келісімі бойынша бұзу ; 7.4.2 . Еңбек - шарт мерзімінің аяқталуы ; 7.4.3 . Еңбек - шартты Жұмыс берушінің бастамасымен бұзу : 7.4.4 . Жұмыскердің басқа жұмыс берушіге ауысуына байланысты ; 7.4.5 . Еңбек - шартты Жұмыскердің бастамасымен бұзу ; 7,4.6 . Тараптардың еркінен тыс мән - жайлар ;

7.4.7 Жұмыскердің еңбек катынастарын жалғастырудан бас тартуы , 7.4.8 . Жұмыскердін сайлаулы жұмыска ( лауазымга ) нуысуы немесе енбек катынастарын жалғастыру мүмкіндігі болмайтын қарастырылған жағдайларды санамаганда , лауазымға тағайындалуы , бірак алмамен 7.4.9 . Еңбек - шартты жасау шарттарын бұзу , 7.5.Жумыскердің Кодекстын 131 бабымен қарастырылған барлық кепілдіктері сақталады . 76. Жұмыскер Жұмыс берушіні 1 ай бұрын жазбаша хабарландыра отырып , өзінің бастамасымен Еңбек - шартты бұзуға құқығы бар ( соның ішінде сынак мерзімі кезінде де ) , Тараптардың келісімі бойынша Еңбек - шарт хабарландыру мерзімінен бұрын бұзыла алады . 1.7 . Жұмыскердің бастамасымен хабарландыру мерзімінде , хабарландыру тараптарда келісімі бойынша кері қайтарыла алады . Хабарландыру мерзімі өткеннен кейін " Жұмыскердің жұмысты токтатуға құқығы бар . Жұмыскердің бастамасымен хабарландыру мерзімінде , хабарландыру тараптардың келісімі бойынша кері қайтарыла алады . Хабарландыру мерзімі өткеннен кейін Жұмыскердін жұмысты токтатуға құқығы бар . 1.8 . Жұмыскер Жұмыс берушінің Еңбек - парт шарттарын орындамағаны туралы жазбала түрде жұмыс берушіге хабарландыруға құқығы бар . Егер жазбаша хабарландырудан кейін жеті күн мерзім ішінде жұмыс беруші Еңбек - шарт шарттарын орындамауды жалғастыра берсе , Жұмыскер Жұмыс берушіні 3 ( үш ) жұмыс күнінен кешіктірмей жазбаша хабарландыра отырып , Еңбек - шартты бұзуға құқылы . 7.9 . Еңбек қатынастарын тоқтатқан кезде Жұмыскер : 7.9.1 Жұмыскер карыздарының барлық түрлерін жабуга , 1.9.2.Жұмыс берушіге жататын колда бар барлық құжаттар мен құнды заттарды тасыруға ; 1.9.3 . Бұрын тапсырылған жұмысты аяғына дейін бітіру және орындай алмау жағдайында Жұмыс берушімен келісім бойынша баска кызметкерге ( орындаушыға ) тиісті істерді беру тапсыру актісін ресімдеуге істерді одан әрі қарай жүргізу үшін қажетті егжей - тегжейлі нұскаулыктармен қамтамасыз ете отырып , барлык кұжаттарды және ( немесе ) акпаратты беруге міндетті . 7.10 . Еңбек - шартты токтату Жұмыс берушінің актісімен ресімделеді . 7.11.Жұмыс берушінің Еңбек - шартты тоқтату туралы актісінің көшірмесі Жpaьлекерге беріледі немесе жұмыс берушінің актісін шығарған күннен бастап 3 ( үш ) жұмыс күні ішінде оған хабарламамен хат арқылы жолданады . 8. КЕШІЛДІКТЕР МЕН ӨТЕМАҚЫ ТӨЛЕМДЕРІ , ОЛАРДЫ ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ 8.1.Осьмен Тарагтар пайдаланылатын терминдерге төмендегі мағыналарды келісті . 8.1.1.Кепілдіктер - Журмыскерге әлеуметтік - еңбек катынастары саласында берілген кұкыктардын жүзеге асырылуы олардың көмегімен қамтамасыз етілетін құралдар , тәсілдер мен жағдайлар ; 8.1.2 . Өтемақы төлемдері - жұмыстың ерекше тәртібімен және жұмыс шарттарымен жұмыс жоғалтумен , Жұмыскерге оның еңбек және Қазақстан Республикасының заңдарымен көзделген өзге міндеттерін орындау бойынша шығындарды өтеумен байланысты акша төлемдері , сондай - ақ Жұмыскердің кәсіби дайындығымен , кайта даярлауымен немесе біліктілігін арттыруымен байланысты төлемдер ;2. Жұмыскерге шамамен , Енбек - партнен және Тараптардын не келісімдерімен қарастырылган тортirre , мөлшерде және мерлiмде Кепілдіктер үхлангалаа 3. Жедел әскери қызметін оте келген жұмыскерлік , она исмисин кейінгі екі па ішінде жұмысқа қабылдау кезінде артыкшылык куклығы бар . 8.4 . Жұмыскерге заңнамамен , Еңбек шарттеу және Таранттардын не келісімлерімен көзделген тәртіпте , молшерде және мерзімде демақы төлемдері толенеді . 9. САҚТАНДЫРУ БОЙЫНША ШАРТТАР 9.1 . Жұмыскердің еңбек қызметтік ) міндеттерін орындау кезінде омірі мен денсаулығына келтірілген нұқсан үшін жұмыс берушінің азаматтық - құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру заңнамамен көзделген тәртіп пен шарттарда іске асырылады . 9.2.Жұмыс беруші Әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік корына әлеуметтік аударымдар есептеп жазу , төлеу , сонымен қатар есеттеу мен қайта ссотсу заңнамамен көзделген тәртіп пен шарттарда іске асырылады . 10. ТАРАПТАР ЖАУАПКЕРШІЛІГІ МЕН ДАУЛАРДЫ ШЕШУ 10.1 Еңбек - шартпен көзделген міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін , Тараптар заңнамаға , Еңбек - шартка және Тараптардың өзге келісімдеріне сәйкес жауапкершілік тартады . 10.2 . Еңбек - шарттан немесе оған байланысты туындайтын барлық даулар Mea келіспеушіліктер Тараптар арасында келіссөздер жүргізу арқылы реттелуге жатады . 10.3 . Еңбек даулары заңнамамен реттелетін тәртіпте келісу комиссияларымен және ( немесе ) соттармен қарастырылады . 1. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР 11.1 Еңбек - парт , сондай - ақ Енбек - шартты орындауга байланысты туындайтын барлық құқықтық қатынастар Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеліп , түсіндірігуге жатады , 11.2.Еңбек - тарт мазмұны , заңнамамен көрсетілген жағдайларды есептемегенде , үшінші тараптарға жариялауга жатпайды . 11.3.Еңбек - шартпен реттелген тәртіпте жасалған қосымшалар , толықтырулар , озгерістер оның ажырамас бөлігі болып табылады . 11.4.Еңбек - шарт 2 ( екі ) данада жасалған және Тараптармен қол қойылған . Еңбек шарттың бір - бір діасы жұмыскер мен жұмыс берушіде сақталады . ті AWS 12. ТАРАПТАР ҚОЛДАРЫ . Kuraterreparazioetybel 12274 жас асууна $ 22 Мекемен , жарғысыккен ішкі еңбек Ізраа аелерімен таныстым : Еңбек шарттың бір данасын алдым : Қызметкердің колы ли 24 .

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет