Ғылыми кеңесі 29. 10. 2012 КҮн тәртібінде: Марапаттаубет1/7
Дата31.12.2019
өлшемі1.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті

Ғылыми кеңесі
29.10.2012
КҮН ТӘРТІБІНДЕ:

Марапаттау:

 1. Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі кафедрасының доценті Исмағұлов Қамеш Исмағұлұлына ардагерлер арасында самбодан өткен әлем чемпионатындағы жеңісі үшін І дәрежелі дипломды табыс ету (Марокко, Касабланка).

 2. Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі кафедрасының аға оқытушысы Бекбаев Сатыбалды Шамұратұлына ардагерлер арасында самбодан өткен әлем чемпионатындағы жеңісі үшін ІІІ дәрежелі дипломды табыс ету (Марокко, Касабланка).

 3. Мәдениет және өнер факультетінің магистранты Уразалиева Гүлдана Хасенқызына 2012 жылғы ҚР жоғары оқу орындары студенттерінің ғылыми-зерттеу жұмыстарына арналған республикалық конкурстың қорытындысы бойынша ІІІ дәрежелі дипломды табыс ету.

 4. Оқушылар, студенттер және жас ғалымдар арасындағы облыстық «Жас ғалым - 2012» инновациялық жобалар конкурсындағы жеңісі үшін қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 2-курс студенттері Қапашева Анар мен Жұмабаева Ақсұңқарға І дәрежелі дипломды табыс ету.


 1. М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың 2011-2012 оқу жылындағы жұмыс нәтижесі бойынша құрылымдық бөлімшелердің және ПОҚ рейтингінің қорытындысы. О.В.Юров - стратегиялық даму және сапа орталығы-ның директоры

 2. Университет қызметін жоспарлау. 2012-2013 оқу жылына арналған жұмыс жоспарын бекіту. О.В.Юров - стратегиялық даму және сапа орталығының директоры

 3. 2012-2013 оқу жылына МАК төрағаларының кандидатурасын бекіту. Ғ.Қ.Жүсіпқалиева - ОӘЖ жөніндегі проректор, Ж.К.Тастаева – жоо-дан кейінгі дайындық бөлімінің жетекшісі

 4. Магистранттардың диссертациялық зерттеу жұмысы тақырыптарын және ғылыми жетекшілерін бекіту туралы. Ж.К.Тастаева - жоо-дан кейінгі дайындық бөлімінің жетекшісі

 5. Ағымдағы мәселелер

  1. ҚР БжҒМ жариялаған «Үздік оқытушы - 2012» байқауына үміткерлер ұсыну туралы. Ж.К.Тастаева - жоо-дан кейінгі дайындық бөлімінің жетекшісі

  2. Магистранттардың ғылыми тағлымдамасы мен іссапарла-рын ұйымдастыру туралы ережені бекіту. Ж.К.Тастаева - жоо-дан кейінгі дайындық бөлімінің жетекшісі

  3. 2012-2013 оқу жылының І,ІІ семестріндегі оқу пәндері бойынша аралық аттестаттау емтихандарын өткізу түрін бекіту туралы. Ж.К.Тастаева – жоо-дан кейінгі дайындық бөлімінің жетекшісі

  4. Шет елдік мамандарды тарту және оларды шақыру шығын-дарын өтеу тәртібі туралы ережені бекіту. Ғ.Қ.Жүсіпқалие-ва – ОӘЖ жөніндегі проректор

  5. Оқу үрдісін ұйымдастыру және өзге оқу орындары мен ұйымдардан шақырылған оқытушылардың еңбегіне ақы төлеу туралы ережені бекіту. О.В.Юров – стратегиялық даму және сапа департаментінің директоры

  6. М.Өтемісов атындағы БҚМУ студенттері мен магистрант-тарына қайта қабылдану, ауысу, пререквизиттерді тапсыру кезінде берілетін жеңілдіктер туралы ережені бекіту. О.В.Юров – стратегиялық даму және сапа департаменті-нің директоры

  7. Жазғы сессияның қорытындысы бойынша күндізгі оқу түрінің ақылы бөлімінің студенттеріне оқу ақысына жеңіл-дік беру туралы. Г.С.Қайсағалиева – академиялық мәселелер және Болон процесі жөніндегі департамент директоры

  8. 5В020500 филология: қазақ тілі мамандығының 4-курсына оқу ақысының коэфициентін белгілеу туралы. А.Ы.Мамы-ров – қазақ филологиясы кафедрасының меңгерушісі

  9. Филология: қазақ тілі мамандығының 2-курс магистранты Ж.Нұғманованың магистрлік диссертациясына жаңа жетек-ші тағайындау туралы. А.Ы.Мамыров – қазақ филологиясы кафедрасының меңгерушісі

  10. Экономика мамандығының 2-курс магистранты А.Н.Кисае-ваның магистрлік диссертациясына жаңа жетекші тағайын-дау туралы. Б.К.Сағынова – менеджмент және кәсіпкерлік кафедрасы меңгерушісінің м.а.

  11. Магистранттардың магистрлік диссертациясының тақыры-бын өзгерту туралы. Ж.И.Сардарова – педагогика және психология кафедрасы меңгерушісінің м.а.

   1. 6N0103 педагогика және психология мамандығының 2-курс магистранты Н.Е.Мұқанованың магистрлік диссерта-циясының тақырыбын «Қазіргі мектепте бейіндік бағдарлы оқыту жүйесін қалыптастырудың педагогикалық-психоло-гиялық шарттары» деп өзгерту туралы, жетекшісі п.ғ.д., профессор Ә.М.Мұханбетжанова;

   2. 6N0103 педагогика және психология мамандығының 2-курс магистранты Н.У.Кулдашеваның магистрлік диссерта-циясының тақырыбын «Жасөспірімдік кезеңдегі оқушылар-дың мінез-құлқындағы ауытқушылықтың алдын алудың педагогикалық-психологиялық шарттары» деп өзгерту ту-ралы, жетекшісі п.ғ.д., профессор А.С.Иманғалиев;

   3. 6М050300 психология мамандығының 2-курс магистран-ты Р.Б.Досқалиеваның магистрлік диссертациясының тақы-рыбын «Педагогика-психология бакалавриат студенттері-нің кәсіби психодиагностикалық іс-әрекетін қалыптастыру» деп өзгерту туралы, жетекшісі п.ғ.д., профессор А.С.Иман-ғалиев.

  12. Отарәлі Бүркіт пен Ержанова Ұлдай Рысқалиқызының «Қазіргі қазақ тіліндегі тілдік құрылымдар» атты оқу құралын Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы «Білім» тобындағы мамандықтар бойынша РОӘК-нің грифін алуға ұсыну туралы. А.С.Ниетова – ғылыми хатшы


РЕЙТИНГ ППС И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЗКГУ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 2011-2012 УЧЕБНОМ ГОДУ
Рейтинговая оценка деятельности преподавательского корпуса высшего учебного заведения является необходимым условием, обеспечивающим мониторинг результативности научно-педагогического труда сотрудников. Ее существование и функционирование определено как внешними, так и внутренними нормативными документами.

В течение семи лет в нашем вузе осуществляется рейтинг ППС и структурных подразделений. Осуществление рейтинговой оценки деятельности по итогам 2011-2012 года проводилось в соответствии с Положением о рейтинге ППС, учебных подразделений (кафедр, факультетов), утвержденным Ученым Советом университета протокол №6 от 27.01.2012 года. Индикаторы по оценке деятельности были утверждены Ученым Советом 27.01.2012 г. протокол №6. Все эти документы были размещены на сайте университета http://www.wksu.kz/. ­

Следует отметить, что в отчетном учебном году пороговый уровень на каждый из видов научно-педагогической деятельности остался таким же, как и в предыдущем учебном году. Так порог учебно-методической работы составил 100 баллов, научно-исследовательской – 100 баллов, воспитательной и общественной – 100 баллов. Эти требования оказались достаточно высокими по отношению к деятельности профессорско-преподавательского состава нашего вуза.

К учебно-методической работе предъявлялись следующие требования:


Учебно-методическая работа – порог 100 баллов1

Прохождение повышения квалификации, стажировка

а) в вузах дальнего зарубежья

б) в вузах ближнего зарубежья

в) в центральных вузах РК

г) в центре ПК ЗКГУ


П2


200

40

15

10

2

Изданные учебники и учебные пособия / методические рекомендации, рекомендованные:

УМО РК


УМО ЗКГУ

П6120/60

50 / 20

3

Разработанные преподавателем и рекомендованные УМС университета электронные учебники и учебные пособия (независимо от места выпуска)

П8


50

4

Рецензирование работ определенных уполномоченным органом:

а) учебник, учебное пособие

б) методическое пособие, методические рекомендации,

Рецензирование работ не определенных уполномоченным органом:

а) учебник, учебное пособие (издание с указанием рецензента)

б) методическое пособие, методические рекомендации (издание с указанием рецензента)15

10

10

5

5

Электронные версии учебников, учебных и методических пособий размещенные в СДО «Платон», полнотекстовой электронной библиотеке ЗКГУ

П13

15

6

Записанные на видео и вошедшие в фонд университетской видеотеки:

а) курс лекций (не менее 10 часов)

б) мастер-класс

в) видео-урокиП14


100

30

20

7

Дипломные работы, выпускные программы, оцененные ГАК на «хорошо» и «отлично» с рекомендацией к внедрению (запись в протоколе заседания ГАК/ опубликованные результаты внедрения/ апробация работы творческих специальностей на конкурсах, фестивалях и т.п.)

П17

5/20

8

Оценка профессионального уровня работника экспертной комиссией университета (отлично)

П20

25

9

Участие в конкурсе инновационных проектов ЗКГУ

а) участник

б) лауреат

в) публикация результатов конкурса и других методических разработок в сборнике ЗКГУ «Школа передового педагогического опыта» (включить)20

50

10

10

Организация индивидуальной работы с абитуриентами, успешная сдача ЕНТ и поступление в университет за 1 абитуриента
10

11

Выполнение учебно-методической работы в порядке общественной нагрузки (член УМС, эдвайзер, выполнение поручений Ученого совета, выезды на профориентацию и т.п. – по справке председателя экспертной комиссии, председателя УМС, ученого секретаря и т.п.)

Член экспертной комиссии


5

15

Снижающие показатели
Несвоевременная подготовка и сдача УМКД (данные ОРИОП)
-50
Несвоевременная подготовка и сдача тестовых заданий (данные ООЗиА)
-50
Несвоевременное заполнение журнала тьютора, электронного журнала, «Платона» (данные Офис регистратора)
-25
Несвоевременное заполнение индивидуальных планов студентов (для эдвайзера) (данные Офис регистратора)
-25
Наличие срывов занятий (по данным диспетчерской службы)
-25
Удовлетворенные апелляции экзаменационных сессий (данные Офис регистратора)
-15

Из принявших участие в рейтинге учебно-методической работы 157 человек преодолели 100 балльный барьер:
ФИО

Кафедра

УМР

Место

Сулейменова Г.Н.

Менеджмент и предпринимательство

2153,5

1

Серикова Л.С.

Правовые дисциплины

1283,5

2

Сатагалиева С.М.

Театрально-хореографическое искусство и библиотековедение

1249

3

Утегенов И.У.

Художественно-прикладное искусство

1134,5

4

Байболсынова А.С.

История РК

1119,5

5

Кульжумиева А.А.

Физика и математика

1068,75

6

Калиева Р.А.

Театрально-хореографическое искусство и библиотековедение

1054

7

Муттайрова Т.М.

Правовые дисциплины

1032,5

8

Искалиева А.У.

Физика и математика

999

9

Муханбетжанова А.М.

Педагогика и психология

985,5

10

Ворожейкина О.И.

Художественно-прикладное искусство

974,5

11

Нуржанова А.К.

Правовые дисциплины

898

12

Тогжанова А.К.

Учет и финансы

875

13

Жумагалиева М.Ю.

Экономическая теория

874,25

14

Бисакаева Н.Ж.

Художественно-прикладное искусство

848

15

Батыров А.Б.

Правовые дисциплины

831,5

16,5

Есенгазиева А.К.

Правовые дисциплины

831,5

16,5

Мергалиева Л.И.

Экономическая теория

635

18

Кыдыршаев А.С.

Казахская филология

604,5

19

Нагимова М.М.

Музыкальное образование

515

20

Медешова А.Б.

Информатика

459,5

21

Молдагалиев Б.А.

Педагогика и психология

446,5

22

Мамыров А.Ы.

Казахская филология

424

23

Ажгалиев М.К.

Практический курс изучения языков

419,5

24

Альмуханов Б.У.

ТиМПФВ

397,5

25

Ниязбекова А.Б.

Химия

395

26

Ержанова У.Р.

Казахская филология

389

27

Искакова Б.Г.

Учет и финансы

385

28

Абуханова А.Г.

Теория и практика обучения иностранным языкам

375

29

Капленко В.П.

Общая педагогика и психология

373

30

Амельченко Л.Б.

ТиМПФВ

344

31

Амельченко В.И.

География

343,6

32

Мусагалиева Г.Б.

Педагогика и психология

343,3

33

Ергалиева Г.А.

Общая педагогика и психология

340

34

Кажимова К.Р.

Общая педагогика и психология

339

35

Мухамбетова Г.Г.

Информатика

329,57

36

Ахметова У.Т.

История РК

324,5

37

Жищенко А.Н.

ТиМПФВ

321,5

38

Кайынбаева Ж.С.

Художественно-прикладное искусство

308,5

39

Мутиев З.Ж.

Казахская филология

304,5

40

Испулова Р.Н.

ТиМПФВ

304

41

Исмагулова Ж.С.

Педагогика и психология

298

42

Жардемова А.Б.

Музыкальное образование

284,5

43

Абугалиева Г.С.

Педагогика и психология

278

44

Атушева М.К.

Информатика

277,5

45

Кузьмичёва А.Е.

Физика и математика

259,5

46

Дейнеко А.С.

Общее языкознание и перевод

249

47

Хабиева Д.Г.

Педагогика и психология

244,7

48

Садыкова Г.А.

Менеджмент и предпринимательство

244,5

49

Рыскалиев С.Н.

ТиМПФВ

239

50

Тукешева Н.М.

История РК

238,5

51,5

Ниетова А.С.

Практический курс изучения языков

238,5

51,5

Аймичева Г.И.

Информатика

234,5

53

Капаков Г.Х.

Художественно-прикладное искусство

233,5

54

Кадыргалиева С.И.

Теория и практика обучения иностранным языкам

229,5

55

Муханбетчина А.Г.

Педагогика и психология

223,6

56

Хамзин Т.А.

Художественно-прикладное искусство

223,5

57,5

Есеева Г.Н.

Всемирная история

223,5

57,5

Бахтиярова С.Ж.

ТиМПФВ

222,8

59

Темиргалиева М.Х.

Физическое воспитание

219,5

60

Асильбекова Г.А.

Правовые дисциплины

217,5

61,5

Темралиева С.Б.

География

217,5

61,5

Науанова К.М.

Всемирная история

214

63

Химиденова З.М.

Информатика

212

64

Умирзакова Л.К.

Музыкальное образование

210

65

Тастаева Ж.К.

История РК

209

66

Бегеева А.И.

Физика и математика

208,5

67,5

Сырым С.Ж.

Физика и математика

208,5

67,5

Череватова Н.К

Химия

205

69

Султангалиева Р.Б.

Казахская филология

204,5

70

Сериккали А.С.

Театрально-хореографическое искусство и библиотековедение

191

71

Багисов Ж.С.

Информатика

190,5

72

Жумагалиева Д.Ш.

Педагогика и психология

188

73

Жумагалиева А.Е.

Физика и математика

184

74

Демченко Л.В.

Физическое воспитание

174,4

75

Адельбаева Н.А.

Педагогика и психология

169,5

76

Джумагалиев А.Х.

Физическое воспитание

169,4

77

Терещенко Т.А.

География

168,6

78

Темешев Т.Т.

Физическое воспитание

168

79

Базаргалиева Ж.А.

Правовые дисциплины

167,5

80

Айткалиева К.Д.

Театрально-хореографическое искусство и библиотековедение

164,5

81,5

Бактыгулова Б.Н.

История РК

164,5

81,5

Ниязгалиева А.А.

Казахская филология

164

83

Файзуллина Э.Е.

Художественно-прикладное искусство

163,5

84

Жумагалиева Г.Е.

Театрально-хореографическое искусство и библиотековедение

160

85

Попов М.М.

Вокал и инструментальное искусство

159,5

86

Курмашева Д.Н.

Информатика

158,5

87

Маденова Л.М.

Общая педагогика и психология

158

89

Усиев Е.Т.

Биология и экология

158

89

Беккалиев Б.У.

Биология и экология

158

89

Муханбеткалиев Х.С.

ТиМПФВ

154,1

91

Аменов А.

Всемирная история

154

92

Кадырова Г.М.

Физика и математика

153,4

93

Абулкасова Д.Б.

Всемирная история

153

94

Насимуллина А.Б.

Теория и практика обучения иностранным языкам

152,9

95

Гиззатов С.М.

Правовые дисциплины

152,8

96

Бисалиев С.А.

ТиМПФВ

150

97

Рысбеков Т.З.

История РК

149,5

98,5

Султаниязова И.С.

Казахская филология

149,5

98,5

Журасова А.Ш.

Всемирная история

149

100

Клышев Е.Е.

История РК

148

101

Ажиева А.С.

Педагогика и психология

147,5

102

Пугачёва И.Н.

Информатика

147

103

Жамалиева Л.С.

Биология и экология

144

104,5

Чудрова В.У.

Менеджмент и предпринимательство

144

104,5

Байтлесова Н.К.

ТиМПФВ

143,45

106

Сариева Р.Д.

Общая педагогика и психология

143

107

Завадская Л.Н.

Биология и экология

140

108

Катчеткова Ш.Е.

Художественно-прикладное искусство

139

110

Утаубаева А.У.

Биология и экология

139

110

Мустафина А.С.

Учет и финансы

139

110

Мадиров К.Н.

Художественно-прикладное искусство

138,5

112

Исмагулов К.И.

ТиМПФВ

135

113

Антонова Н.М.

Экономическая теория

134

114

Шарабасов С.Г.

Казахская филология

129,5

115

Кайыргалиев Т.К.

Общая педагогика и психология

129

116

Полянина О.Г.

Теория и практика обучения иностранным языкам

128,5

117,5

Орлова Л.Г.

Физика и математика

128,5

117,5

Султанова М.Е.

Театрально-хореографическое искусство и библиотековедение

128

119,5

Ерниязов О.Н.

Педагогика и психология

128

119,5

Иксебаева Ж.С.

Информатика

127,5

121

Аманиязова С.Б.

Театрально-хореографическое искусство и библиотековедение

127

122

Кунашева З.Х.

Химия

125

123

Туякова Б.К.

Общая педагогика и психология

124,7

124

Абдрахманов И.С.

ТиМПФВ

122

125

Утегенова К.Т.

Практический курс изучения языков

120

126

Мырзабаева Б.М.

Всемирная история

119,5

127,5

Жигалин Н.С.

Общее языкознание и перевод

119,5

127,5

Бекеева Г.А.

Музыкальное образование

119

129

Ходжанова Б.Х.

География

118,6

130

Мельников В.Л.

ТиМПФВ

118,5

131,5

Аронов К.Г.

Казахская филология

118,5

131,5

Алеуова З.Ж.

Физика и математика

118,25

133

Нестеренко Г.И.

Экономическая теория

114,7

134

Мунайдарова Б.Б.

Педагогика и психология

114

135

Жубанышева З.Ж.

Физика и математика

113,75

136

Кажиахметов С.А.

Биология и экология

113,5

137

Шайекенов Ж.Ж.

Казахская филология

113

138

Федорченко Л.А.

Педагогика и психология

112,5

139

Егзалиева А.Б.

Менеджмент и предпринимательство

112

140

Баудиярова Э.Н.

Учет и финансы

111

141

Бабенко О.А.

Вокал и инструментальное искусство

109,5

142

Амантурлина Г.К.

Информатика

108,5

143

Айбекова Г.Ю.

История РК

108

144,5

Бекенова А.С.

Информатика

108

144,5

Аманбаева А.М.

Правовые дисциплины

107,75

146

Шакенова А.Н.

Вокал и инструментальное искусство

107

147

Беккалиева А.С.

Художественно-прикладное искусство

106,5

148,5

Буланова Н.К.

Менеджмент и предпринимательство

106,5

148,5

Мулдаханов Н.Р.

Биология и экология

105

150,5

Турниязова А.К.

Экономическая теория

105

150,5

Кайсагалиева Г.С.

Биология и экология

104,5

152

Касимова И.Н.

Теория и практика обучения иностранным языкам

104

154

Турганалиева Г.

Казахская филология

104

154

Жангалиева Р.У.

Учет и финансы

104

154

Ихласова Ж.М.

Биология и экология

103,5

156

Бахтиярова А.Ж.

Учет и финансы

101

157Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет