«Информатика» пәнінің бақылау сұрақтарыДата20.02.2020
өлшемі34,32 Kb.
«Информатика» пәнінің бақылау сұрақтары

 1. Ақпарат (Информация) дегенiмiз не? Ақпараттың қандай түрлерін білесіз?

 2. Информатика дегенiмiз не?

 3. Процессор дегенiмiз не? Микропроцессор дегенiмiз не?

 4. Информацияныңөлшем бiрлiктерi. Бит, байт ұғымдарын қалай түсінесіз?

 5. Санау жүйесi дегенiмiз не? Дәреже дегенiмiз не?

 6. Сандардың позициялықкөрсеткiшiн не дейдi?

 7. Санау жүйесi неше түрге бөлiнедi және қалай аталады. Мысал келтiріңіз.

 8. Есептеу техникасы дегенiмiз не?

 9. Компьютер қолданылуынақарай нешеге бөлiнедi? Атап беріңіз.

 10. Компьютер өлшемiне қарай нешеге бөлiнедi? Атап беріңіз.

 11. Дербес компьютердiң негiзгi сыртқықұрылғылары. Олардың iс-әрекеттерiқандай?

 12. Дербес компьютердiң сыртқықұрылғыларына нелер жатады?

 13. Компьютер дегенiмiз не?

 14. Компьютер мен жазба (пишущий) машинкасының айырмашылығы?

 15. Монитор дегенiмiз не?

 16. Модем дегенiмiз не? Қандай сөзден шыққан?

 17. Клавиатура дегенiмiз не?

 18. Жүйелi блокты қалай түсiнемiз.

 19. Тышқан дегенiмiз не?

 20. Винчестер дегенiмiз не?

 21. Аналықтақша (Материнская плата) дегенiмiз не?

 22. Принтер дегенiмiз не? Ол не үшiн қажет? Олардыңқандай үлгiлерiн бiлесiз?

 23. Сканер дегенiмiз не?

 24. Сканер мен көшiрме (ксерокопировальный аппарат) аппаратының айырмашылығы неде?

 25. Дискi дегенiмiз не? Оныңқандай түрлерiн бiлесiз?

 26. Дискета дегенiмiз не?

 27. Драйвер дегенiмiз не? Мысал келтіріңіз.

 28. Конфигурация дегенiмiз не?

 29. Ақпараттықинтерфейс дегенiмiз не?

 30. Файл дегенiмiз не?

 31. Каталог дегенiмiз не?

 32. Файл мен каталогтың айырмашылығы түсiндiріңіз. Мысал келтіріңіз.

 33. Программа депнені айтады?

 34. Программалық жасақтама деген не?

 35. Құрылғы дегенiмiз не?

 36. Программа мен құрылғының айырмашылығын түсiндiріңіз.

 37. Қолданбалы программалар не үшін қолданылады? Өзіңіз білетін қолданбалы программалардың түрлерін атаңыз.

 38. Операциялық жүйе дегенiмiз не? Түрлерiн атап берiңiз.

 39. Операциялықжүйе неше бөлiмнен тұрады?Қызметтерiн атап беріңіз.

 40. MSDOSоперациялықжүйесiндегi каталогтармен жұмыс iстеу командаларын атап,қызметiн түсiндiрiңiз.

 41. MSDOSоперациялықжүйесiндегi файлдармен жұмыс iстеу командаларын атап,қызметiн түсiндiрiңiз.

 42. cd.. – командақызметiн түсiндiрiңiз.

 43. md – командақызметiн түсiндiрiңiз.

 44. cd – командақызметiн түсiндiрiңiз.

 45. rd – командақызметiн түсiндiрiңiз.

 46. dir – командақызметiн түсiндiрiңiз.

 47. copy con– командақызметiн түсiндiрiңiз.

 48. copy – командақызметiн түсiндiрiңiз.

 49. ren – командақызметiн түсiндiрiңiз.

 50. type – командақызметiн түсiндiрiңiз.

 51. format.com– командақызметiн түсiндiрiңiз.

 52. del – командақызметiн түсiндiрiңiз.

 53. cls – командақызметiн түсiндiрiңiз.

 54. exit – командақызметiн түсiндiрiңiз.

 55. Каталог құру командасы.

 56. Каталогке кiру командасы.

 57. Каталогтен шығу командасы.

 58. Каталогты өшiру командасы.

 59. Текстiк (мәтiндiк) файлқұру командасы.

 60. Файлды көшiру командасы.

 61. Файлдың атын өзгерту командасы.

 62. Дискiдегiфайлды оқу командасы.

 63. Дискiнi форматтау командасы.

 64. Дискiдегiбарлықинформацияны көру командасы.

 65. Дискiдегiбарлықинформацияны өшiру командасы.

 66. Экранды тазалау командасы.

 67. MSDOS`-пенWINDOWSоперациялықжүйелердiң бiр-бiрiнен айырмашылығы.

 68. Кеңейтiлменi қалай түсiнемiз. Мысал келтiріңіз.

 69. Файлдар типiн қалай түсiнемiз. Мысал келтiріңіз.

 70. NortonCommander– дегi функционалдықклавиштерқызметiн айтыңыз.

 71. F1 – клавишақызметiн айтыңыз.

 72. F2 – клавишақызметiн айтыңыз.

 73. F3 – клавишақызметiн айтыңыз.

 74. F4 – клавишақызметiн айтыңыз.

 75. F5 – клавишақызметiн айтыңыз.

 76. F6 – клавишақызметiн айтыңыз.

 77. F7 – клавишаұызметiн айтыңыз.

 78. F8 – клавишақызметiн айтыңыз.

 79. F9 – клавишақызметiн айтыңыз.

 80. F10 – клавишақызметiн айтыңыз.

 81. F11 – клавишақызметiн айтыңыз.

 82. F12 – клавишақызметiн айтыңыз.

 83. ДЭЕМ үшін операциялық жүйенің қандай қызмет атқарады?

 84. Операциялық жүйе дегеніміз не?

 85. Операциялық жүйенің негізгі функцияларын атаңыз.

 86. Файлдарды сақтаудың әр түрлі тәсілдерін атаңыз. Файлдық құрылымға қызмет ететін операциялық жүйенің командаларын көрсетіңіз.

 87. Файлдың аты қандай бөліктерден тұрады?

 88. Жаңа құрылғыны орнату кезіндегі операциялық жүйенің рөлі қандай?

 89. Windows 2000 операциялық жүйесінің графиктік интерфейсі қандай?

 90. Windows 2000 Жұмыс үстелі дегеніміз не?

 91. Windows -2000-ның басқару элементтерінің қайсысы Жұмыс үстеліне кіре алады?

 92. Тышқанның көмегімен басқарылатын негізгі жағдайларды көрсетіңіз. Қандай операцияларда олар қолданылады?

 93. Файлдық жүйемен жұмыс атқаратын қандай амалдарды білесіз?

 94. Жанама мәзір деп нені айтады? Мысал келтіріңіз.

 95. Бас меню және оның қолданылуы.

 96. Windows 2000-ның негізгі объектілерін атаңыз.

 97. Жұмыс үстелінде жаңа қаптаманы қалай құрамыз?

 98. Файлды дискетада сақтау үшін қандай амалдар орындалады?

 99. Файлдарды көшіру, жылжыту, қайта атау және өшіру үшін қандай әрекеттер істеу қажет?

 100. Байқаусыз жасалған әрекетті қайтадан қайтару үшін не істеу керек?

 101. Пиктограмма мен жарлықтың (таңбашаның) айырмашылығы неде?

 102. Менің компьютерім мен Сілтеуіштің (ПРОВОДНИК) айырмашылығы.

 103. Windows операциялық жүйесіндегі негізгі объектілер қалай аталады?

 104. Объектілермен жұмыс істеудің негізгі ережелерін көрсетіңіз.

 105. Терезелердің түрлерін атаңыз. Тереземен жұмыс істеу ережелері қандай?

 106. Сілтеуіш (Проводник) қосымшасы не үшін қолданылады?

 107. Қолданбалы стандарт қосымшаларды (программаларды) атаңыз.

 108. Дискіні форматтау не үшін қажет?

 109. Дискіні дефрагментациялау не үшін қолданылады?

 110. Компьютерліквирус деген не?

 111. Вирус дегенiмiз не?

 112. Резиденттік вирусты түсіндіріңіз.

 113. Резиденттік емес вирусты түсіндір.

 114. Вирус неше топқа бөлiнедiжәнеқалай аталады?

 115. Программалықвирустардегенiмiз не?

 116. Жүктеушi вирустар дегенiмiз не?

 117. Макровирустар дегенiмiз не?

 118. Вирусқақолданылатын программаларды атаңыз.

 119. Архивтеу не үшін қажет?

 120. Жиі қолданылатын архивтеу программалары қандай?

 121. Архиватор дегенiмiз не? Түрлерiн атаңыз. Кеңiненқолданылатынықайсы? Мүмкiндiгiн түсiндiр.

 122. Архив дегеніміз не?

 123. Архивтеу дегеніміз не?

 124. Операциялық жүйенің атқаратын қызметі? Операциялық жүйенің түрлері және бір – бірінен айырмашылығы.

 125. Қолданбалы программа дегеніміз не? Мысал келтіріңіз.

 126. Жүйелік программа дегеніміз не? Мысал келтіріңіз.

 127. Әмбебап программалық жасақтаманың негізгі түрлерін атаңыз.

 128. Мәтіндік редакторларды атаңыз.

 129. Графикалық редакторларды атаңыз.

 130. Электрондық кестені атаңыз. Электрондық кестелер қандай мақсатта қолданылады?

 131. Word қандай редактор?

 132. Paint қандай редактор?

 133. Excel қандай кесте?

 134. Программалықтілдерді атаңыз.

 135. Word пен Excel’ – дің айырмашылығын айтыңыз.

 136. Paint пен Excel’ – дің айырмашылығын айтыңыз.

 137. Word пен Paint’ – тың айырмашылығын айтыңыз.

 138. Мәтіндік процессор деп нені атайды?

 139. Word мәтіндік процессоры терезесінің негізгі элементтерін атаңыз.

 140. Аспаптар панелін қалай өзгертуге болады?

 141. Құжатты экранда бейнелеу режимдерін атаңыз.

 142. Word құжатында кестені қалай тұрғызамыз?

 143. Символдарды пішімдеудің барлық параметрлерін атаңыз.

 144. Азат жолды пішімдеу параметрлерін атаңыз.

 145. MicrosoftWord программасы қалай іске қосылады?

 146. Мәтіндік редактордың қолданылуы.

 147. Word программасы терезесінің элементтерін атаңыз.

 148. Word процессорында қандай негізгі аспаптар панелі қолданылады?

 149. Қандай құжатты көру режимдерін орнатуға болады?

 150. Даяр болған құжат қалай ашылады?

 151. Қажетті аспаптар панелін экранға қалай шығарамыз?

 152. Мәтінді редакциялаудың негізгі амалдарын атаңыз.

 153. Мәтін бөлігін басқа орынға қалай көшіруге болады?

 154. Алмасу буфері деген не?

 155. Мәтінге 1,5 жоларалық интервалды қалай орнатамыз?

 156. Азат жолды пішімдеу операцияларын атаңыз.

 157. Азат жолды оң жаққа, сол жаққа қалай орналастырамыз?

 158. Құжатқа кестені қалай енгіземіз?

 159. Кесте қалай салынады?

 160. Кестені енгізуге арналған батырма қай аспаптар панелінде орналасқан?

 161. Кестенің сызықтарын қалай өшіруге болады?

 162. Тұтас кестені қалай өшіреміз?

 163. Текстік процессордың қызметі қандай?

 164. Құжатты форматтау мен редакциялаудың айырмашылығы қандай?

 165. Форматтау тәсілдерін атаңыз?

 166. Колонтитул деген не?

 167. Гиперссылка не үшін қажет?

 168. Word процессорындағы, құралдары сурет салуда пайдаланылатын панель қалай аталады?

 169. Word процессорындағы графикамен жасалатын жұмыстарды қандай бағыттарға сәйкес қарастырады?

 170. OLE– технология не үшін қолданылады?

 171. Кірістірілген объекті мен байланысқан объект айырмашылығы қандай?

 172. Объектілерді біріктіру не үшін қажет?

 173. Текстке формула қалай қойылады?

 174. Кесте құру тәсілдерін атаңыз?

 175. Кестелерде есептеулер қалай жүргізіледі?

 176. Кесте ұяшықтары қалай біріктіріледі?

 177. Кестедегі сызықтар мен бояулар қалай жасалады?

 178. Макрос деген не?

 179. Макросты не үшін қолданады?

 180. Макрос атауында қандай белгіні қолданбайды?

 181. Макросты жазу қалай жүргізіледі?

 182. Макросты программа деп қарастыруға болады ма?

 183. Электрондық кесте деген не?

 184. Электрондық кестелер қандай мақсатта қолданылады?

 185. Microsoft Office дестесімен (пакетімен) бірге өойылатын электрондық кесте қандай?

 186. Электрондық кестенің негізгі ұғымдарын атаңыз.

 187. Excel терезесінің құрылымы қандай?

 188. Абсолюттік сілтеме деген не?

 189. Салыстырмалы сілтеме деген не?

 190. Аралас сілтеме деген не?

 191. Ұяшықтардың адресі қалай анықталады?

 192. Excel ұяшығына формуланы қалай енгіземіз?

 193. Формулалар жолы экранның қай бөлігінде орналасқан?

 194. Экономикалық есептеулерде қолданылатын санның жазылу пішімдерін атаңыз.

 195. Қандай мәліметтердің типі мәтіндік пішімге жатады?

 196. Ұяшықтағы мәліметтердің пішімін қалай өзгертеді?

 197. Ұяшықтар ауқымы деген не?

 198. Енгізуді автоматтандырудың қандай құралдарын білесіз?

 199. Автотолтыру әдісі қандай типті мәліметтерге қолданылады?

 200. Сандармен автотолтыру әдісі қалай қолданылады?

 201. Excel программасындағы ұяшықтарды прогрессиямен толтыру қалай орындалады?

 202. Функция шеберіқалай қолданылады?

 203. Функцияның параметрін қалай енгіземіз?

 204. Excel-де диаграмма тұрғызу қандай сатылардан тұрады?

 205. Диаграмма шеберіқалай жұмыс атқарады?

 206. Excel электрондық кестесін мәліметтер базасы ретінде қалай пайдаланады?

 207. Мәліметтер базасын сұрыптау қалай орындалады?

 208. Мәліметтер базасын сүзгілеу қалай орындалады?

 209. Құрама кесте қалай тұрғызылады?

 210. Кестелік процессорлардың негізгі қызметі қандай?

 211. Ұяшықтарға мәліметтер жазудың әдістерін түсіндіріңіз?

 212. MS Excel программасындағы құжат қалай аталады?

 213. Ұяшық адрестерінің түрлері қандай?

 214. Ұяшықтарды қалай біріктіреді?

 215. Excel кестелық процессорында функцияларды қандай тәсілдермен енгізуге болады?

 216. Функциялардың қандай категорияларын білесіз?

 217. Статистикалық функциялардың қызметі қандай?

 218. Диаграмманы қалай тұрғызуға болады?

 219. Диаграмманы редакциялауға не жатады?

 220. Қандай логикалық функцияларды білесіз?

 221. Если функциясы қалай жазылады және орындалады?

 222. И функциясы қалай жазылады және орындалады?

 223. ИЛИфункциясы қалай жазылады және орындалады?

 224. Логикалық өрнектер қандай мәндер қабылдай алады

 225. Беттің формуласын жазуда ұяшық адрестерінің қандай түрлері қолданылады?

 226. Теңдеу шешуде қолданылатын Excel программасының командасы қалай аталады?

 227. Подбор параметра командасы не үшін қолданылады?

 228. Түбір жатқан аралықты қалай анықтайды?

 229. Түбір жатқан аралыққа қандай шарт қойылады?

 230. Мәліметтер қоры деген не?

 231. Мәліметтерді сұрыптау не үшін қажет?

 232. Фильтрацияның қандай түрлері бар?

 233. Сұрыптау мен фильтрациялаудың айрмашылығы неде?

 234. Кеңейтілген фильтр қалай орындалады?

 235. Массивті қалай түсінесіз?

 236. Массив элементтерін енгізуде қандай пернелер қатар қолданылады?

 237. МОПРЕД функциясының қызметі қандай?

 238. Массивтерді алгебралық көбейтуде қандай функция қолданылады?

 239. Сызықтық теңдеулер жүйесін «кері матрицаны табу» әдісімен шешу тәсілін сипаттаңыз?

 240. Матрицаны транспонирлегенде не өзгереді?

 241. Крамер әдісі не үшін қолданылады?

 242. Крамер әдісін қолдану үшін қандай шарт орындалуы керек?

 243. СУММ () функциясы қандай қызмет атқарады?

 244. СУММКВ () функциясы қандай қызмет атқарады?

 245. Кредит пен займға қатысты финанстық функцияларды атаңыз?

 246. Болашақ құн мен бастапқы құнның айырмашылығы қанд

 247. КПЕР функциясының қызметі қандай?

 248. БС функциясындағы қандай параметр төлемақының периодтың басында не соңында жасалатынын анықтайды?

 249. Жыл сайынғы төлемақыны есептейтін қандай функция?

 250. Төлемақыны есептеуде қолданылатын қандай финанстық функцияларды білесіз?

 251. ОСПЛТ функциясы қандай қызмет атқарады?

 252. Амортизация деген не?

 253. АСЧ функциясының АПЛ функциясынан өзгешелігі қандай?

 254. ПРПЛТ функциясы не үшін қолданылады?

 255. Қорытынды кестелер не үшін қажет?

 256. Қорытынды кестелер қандай команда көмегімен жасалады?

 257. Мәліметтер консолидациясы не үшін қолданылады?

 258. Мәліметтер консолидациясы қандай команда көмегімен орындалады?

 259. Мәліметтер консолидациясының қандай түрлері бар?

 260. Презентация деп нені айтады? Бос слайд нені айтады? Слайдқа қандай объектілер орналастыруға болады?

 261. Презентация құру қандай кезеңдерден тұрады?

 262. Анимация деп нені айтады?

 263. Microsoft Access деген не?

 264. MicrosoftAccess қандай программалық жасақтамаға жатады? Microsoft Access мәліметтер базасы файлының кеңейтуін айтыңыз.

 265. Компьютерлік желі дегеніміз не?

 266. Компьютерлік желі қаншаға бөлінеді? Атап беріңіз.

 267. Ауқымды желіні түсіндіріңіз. Мысал келтір.

 268. Жергілікті желіні түсіндіріңіз. Мысал келтіріңіз.

 269. Интернет дегеніміз не?

 270. Интранет дегеніміз не?

 271. Гиперкеңістік деген не?

 272. Интернетке қосылу қалай жүзеге асырылады?

 273. World Wide Web деген не?

 274. Топология дегеніміз не? Қандай түрлерін білесіз? Бір-бірінен айырмашылығы неде?

 275. Шиналық тополияны түсіндіріңіз.

 276. Жұлдыз тәрізді тополияны түсіндіріңіз.

 277. Желі топологиясы дегеніміз не?

 278. Сақиналық топология дегеніміз не?

 279. Протокол дегеніміз не? Қандай түрлері бар?

 280. Сайт дегеніміз не?

 281. Браузер дегеніміз не?

 282. Провайдер дегеніміз не?

 283. Сервер дегеніміз не? Мысал келтіріңіз.

 284. Серверлік желі дегеніміз не?

 285. Баспа сервері дегеніміз не?

 286. Почталық сервер дегеніміз не?

 287. Файлдық сервер дегеніміз не?

 288. Ақпаратты сервер дегеніміз не?

 289. Электрондық почта дегеніміз не?

 290. Телеконференция деп нені айтады, оған қалай қатысуға болады?

 291. Шлюз дегеніміз не?

 292. Маршрут дегеніміз не?

 293. TCP/IPжүйелік протоколы дегеніміз не? Оның атқаратын қызметі.

 294. Гиперсілтеме, гипермәтін деп нені айтады? Гиперсілтеме экранда қалай бейнеленеді?

 295. Доменді қалай түсінеміз?

1 вариант

1. Ақпарат (Информация) дегенiмiз не? Ақпараттың қандай түрлерін білесіз?

2. Информатика дегенiмiз не?

3. Процессор дегенiмiз не? Микропроцессор дегенiмiз не?

4. Информацияның өлшем бiрлiктерi. Бит, байт ұғымдарын қалай түсінесіз?

5. Санау жүйесi дегенiмiз не? Дәреже дегенiмiз не?

6. Екiлiк есептеу жүйесiнен сегiздiк есептеу жүйесiне өтiңiз: 100102

2 вариант

1. Сандардың позициялық көрсеткiшiн не дейдi?

2. Санау жүйесi неше түрге бөлiнедi және қалай аталады. Мысал келтiр.

3. Есептеу техникасы дегенiмiз не?

4. Компьютер қолданылуына қарай нешеге бөлiнедi? Атап бер.

5. Компьютер өлшемiне қарай нешеге бөлiнедi? Атап бер.

6. Екiлiк есептеу жүйесiнен сегiздiк есептеу жүйесiне өтiңiз: 11000112

3 вариант

1. Дербес компьютердiң негiзгi сыртқы құрылғылары. Олардың iс-әрекеттерi қандай?

2. Дербес компьютердiң сыртқы құрылғыларына нелер жатады?

3. Компьютер дегенiмiз не?

4. Компьютер мен жазба (пишущий) машинкасының айырмашылығы?

5. Монитор дегенiмiз не?

6. Екiлiк есептеу жүйесiнен сегiздiк есептеу жүйесiне өтiңiз: 1000100102

4 вариант

1. Модем дегенiмiз не?

2. Клавиатура дегенiмiз не?

3. Жүйелi блокты қалай түсiнемiз.

4. Тышқан дегенiмiз не?

5. Винчестер дегенiмiз не?

6. Екiлiк есептеу жүйесiнен сегiздiк есептеу жүйесiне өтiңiз: 100000102

5 вариант

1. Аналық тақшаны (Материнская плата) түсіндіріңіз.

2. Принтер дегенiмiз не? Ол не үшiн қажет? Олардың қандай үлгiлерiн бiлесiз?

3. Плоттер дегеніміз не? Принтер мен плоттердің айырмашылығы.

4. Сканер дегенiмiз не?

5. Сканер мен көшiрме (ксерокопировальный аппарат) аппаратының айырмашылығы неде?

6. Ондық есептеу жүйесiнен екiлiк есептеу жүйесiне өтiңiз: 82

6 вариант

1. Дискi дегенiмiз не? Оның қандай түрлерiн бiлесiз?

2. Дискета дегенiмiз не?

3. Драйвер дегенiмiз не? Мысал келтір.

4. Конфигурация дегенiмiз не?

5. Ақпараттық интерфейс дегенiмiз не?

6. Ондық есептеу жүйесiнен екiлiк есептеу жүйесiне өтiңiз : 75

7 вариант

1. Файл дегенiмiз не?

2. Каталог дегенiмiз не?

3. Файл мен каталогтың айырмашылығын түсiндiр. Мысал келтір.

4. Программа деп нені айтады?

5. Программалық жасақтама деген не?

6. Ондық есептеу жүйесiнен екiлiк есептеу жүйесiне өтiңiз: 65

8 вариант

1. Құрылғы дегенiмiз не?

2. Программа мен құрылғының айырмашылығын түсiндiр.

3. Қолданбалы программалар не үшін қолданылады? Өзіңіз білетін қолданбалы программалардың түрлерін атаңыз.

4. Операциялық жүйе дегенiмiз не? Түрлерiн атап берiңiз.

5. Операциялық жүйе неше бөлiмнен тұрады? Қызметтерiн атап беріңіз.

6. Екiлiк есептеу жүйесiнен ондық есептеу жүйесiне өтiңiз: 10100102

9 вариант

1. MS DOS операциялық жүйесiндегi каталогтармен жұмыс iстеу командаларын атап, қызметiн түсiндiрiңiз.

2. MS DOS операциялық жүйесiндегi файлдармен жұмыс iстеу командаларын атап, қызметiн түсiндiрiңiз.

3. cd.. , mdcdrddircopy concopy rentypeformat.com, – командалар қызметтерiн түсiндiрiңiз.

4. MS DOS`-пен WINDOWS операциялық жүйелердiң бiр-бiрiнен айырмашылығы.

5. Кеңейтiлменi қалай түсiнемiз. Мысал келтiр.

6. Екiлiк есептеу жүйесiнен ондық есептеу жүйесiне өтiңiз: 110010112

10 вариант

1. deltypeformat.comclsexit,– командалар қызметтерiн түсіндіріңіз.

2. Norton Commander – дегi функционалдық клавиштер қызметiн айт.

3. Вирус дегенiмiз не?

4. Резиденттік вирусты түсіндір.

5. Резиденттік емес вирусты түсіндір.

6. Екiлiк есептеу жүйесiнен ондық есептеу жүйесiне өтiңiз: 10010112

11 вариант

1. Есептеу техникасы дегенiмiз не?

2. Информатика дегенiмiз не?

3. Монитор дегенiмiз не?

4. Дербес компьютердiң сыртқы құрылғыларына нелер жатады?

5. Санау жүйесi дегенiмiз не? Дәреже дегенiмiз не?

6. Екiлiк есептеу жүйесiнен сегiздiк есептеу жүйесiне өтiңiз: 100102

12 вариант

1. Сандардың позициялық көрсеткiшiн не дейдi?

2. Санау жүйесi неше түрге бөлiнедi және қалай аталады. Мысал келтiр.

3. Ақпарат (Информация) дегенiмiз не? Ақпараттың қандай түрлерін білесіз?

4. Модем дегенiмiз не?

5. Компьютер өлшемiне қарай нешеге бөлiнедi? Атап бер.

6. Екiлiк есептеу жүйесiнен сегiздiк есептеу жүйесiне өтiңiз: 11000112

13 вариант

1. Дербес компьютердiң негiзгi сыртқы құрылғылары. Олардың iс-әрекеттерi қандай?

2. Информацияның өлшем бiрлiктерi. Бит, байт ұғымдарын қалай түсінесіз?

3. Компьютер дегенiмiз не?

4. Компьютер мен жазба (пишущий) машинкасының айырмашылығы?

5. Процессор дегенiмiз не? Микропроцессор дегенiмiз не?

6. Екiлiк есептеу жүйесiнен сегiздiк есептеу жүйесiне өтiңiз: 1000100102

14 вариант

1. Компьютер қолданылуына қарай нешеге бөлiнедi? Атап бер.

2. Клавиатура дегенiмiз не?

3. Плоттер дегеніміз не? Принтер мен плоттердің айырмашылығы.

4. Тышқан дегенiмiз не?

5. Дискi дегенiмiз не? Оның қандай түрлерiн бiлесiз?

6. Екiлiк есептеу жүйесiнен сегiздiк есептеу жүйесiне өтiңiз: 100000102

15 вариант

1. Аналық тақшаны (Материнская плата) түсіндіріңіз.

2. Принтер дегенiмiз не? Ол не үшiн қажет? Олардың қандай үлгiлерiн бiлесiз?

3. Жүйелi блокты қалай түсiнемiз.

4. Конфигурация дегенiмiз не?

5. Сканер мен көшiрме (ксерокопировальный аппарат) аппаратының айырмашылығы неде?

6. Ондық есептеу жүйесiнен екiлiк есептеу жүйесiне өтiңiз: 82

16 вариант

1. Винчестер дегенiмiз не?

2. Дискета дегенiмiз не?

3. Драйвер дегенiмiз не? Мысал келтір.

4. Сканер дегенiмiз не?

5. Ақпараттық интерфейс дегенiмiз не?

6. Ондық есептеу жүйесiнен екiлiк есептеу жүйесiне өтiңiз : 75

17 вариант

1. Файл дегенiмiз не?

2. Каталог дегенiмiз не?

3. Қолданбалы программалар не үшін қолданылады? Өзіңіз білетін қолданбалы программалардың түрлерін атаңыз.

4. Программа деп нені айтады?

5. Программалық жасақтама деген не?

6. Ондық есептеу жүйесiнен екiлiк есептеу жүйесiне өтiңiз: 65

18 вариант

1. Құрылғы дегенiмiз не?

2. Программа мен құрылғының айырмашылығын түсiндiр.

3. Файл мен каталогтың айырмашылығын түсiндiр. Мысал келтір.

4. Операциялық жүйе дегенiмiз не? Түрлерiн атап берiңiз.

5. MS DOS операциялық жүйесiндегi каталогтармен жұмыс iстеу командаларын атап, қызметiн түсiндiрiңiз.

6. Екiлiк есептеу жүйесiнен ондық есептеу жүйесiне өтiңiз: 10100102

19 вариант

1. Операциялық жүйе неше бөлiмнен тұрады? Қызметтерiн атап беріңіз.

2. Резиденттік емес вирусты түсіндір.

3. cd.. , mdcdrddircopy concopy rentypeformat.com, – командалар қызметтерiн түсiндiрiңiз.

4. MS DOS`-пен WINDOWS операциялық жүйелердiң бiр-бiрiнен айырмашылығы.

5. Кеңейтiлменi қалай түсiнемiз. Мысал келтiр.

6. Екiлiк есептеу жүйесiнен ондық есептеу жүйесiне өтiңiз: 110010112

20 вариант

1. deltypeformat.comclsexit,– командалар қызметтерiн түсіндіріңіз.

2. Norton Commander – дегi функционалдық клавиштер қызметiн айт.

3. Вирус дегенiмiз не?

4. Резиденттік вирусты түсіндір.

5. MS DOS операциялық жүйесiндегi файлдармен жұмыс iстеу командаларын атап, қызметiн түсiндiрiңiз.

6. Екiлiк есептеу жүйесiнен ондық есептеу жүйесiне өтiңiз: 10010112

21 вариант

1. Ақпарат (Информация) дегенiмiз не? Ақпараттың қандай түрлерін білесіз?

2. Информатика дегенiмiз не?

3. Процессор дегенiмiз не? Микропроцессор дегенiмiз не?

4. Компьютер өлшемiне қарай нешеге бөлiнедi? Атап бер.

5. Санау жүйесi дегенiмiз не? Дәреже дегенiмiз не?

6. Екiлiк есептеу жүйесiнен сегiздiк есептеу жүйесiне өтiңiз: 100102

22 вариант

1. Сандардың позициялық көрсеткiшiн не дейдi?

2. Санау жүйесi неше түрге бөлiнедi және қалай аталады. Мысал келтiр.

3. Есептеу техникасы дегенiмiз не?

4. Компьютер қолданылуына қарай нешеге бөлiнедi? Атап бер.

5. Дербес компьютердiң негiзгi сыртқы құрылғылары. Олардың iс-әрекеттерi қандай?

6. Екiлiк есептеу жүйесiнен сегiздiк есептеу жүйесiне өтiңiз: 11000112

23 вариант

1. Информацияның өлшем бiрлiктерi. Бит, байт ұғымдарын қалай түсінесіз?

2. Дербес компьютердiң сыртқы құрылғыларына нелер жатады?

3. Аналық тақшаны (Материнская плата) түсіндіріңіз.

4. Компьютер мен жазба (пишущий) машинкасының айырмашылығы?

5. Жүйелi блокты қалай түсiнемiз.

6. Екiлiк есептеу жүйесiнен сегiздiк есептеу жүйесiне өтiңiз: 1000100102

24 вариант

1. Модем дегенiмiз не?

2. Клавиатура дегенiмiз не?

3. Монитор дегенiмiз не?

4. Дискi дегенiмiз не? Оның қандай түрлерiн бiлесiз?

5. Винчестер дегенiмiз не?

6. Екiлiк есептеу жүйесiнен сегiздiк есептеу жүйесiне өтiңiз: 100000102

25 вариант

1. Компьютер дегенiмiз не?

2. Принтер дегенiмiз не? Ол не үшiн қажет? Олардың қандай үлгiлерiн бiлесiз?

3. Плоттер дегеніміз не? Принтер мен плоттердің айырмашылығы.

4. Сканер дегенiмiз не?

5. Сканер мен көшiрме (ксерокопировальный аппарат) аппаратының айырмашылығы неде?

6. Ондық есептеу жүйесiнен екiлiк есептеу жүйесiне өтiңiз: 82

26 вариант

1. Тышқан дегенiмiз не?

2. Дискета дегенiмiз не?

3. Файл мен каталогтың айырмашылығын түсiндiр. Мысал келтір.

4. Конфигурация дегенiмiз не?

5. Ақпараттық интерфейс дегенiмiз не?

6. Ондық есептеу жүйесiнен екiлiк есептеу жүйесiне өтiңiз : 75

27 вариант

1. Файл дегенiмiз не?

2. Каталог дегенiмiз не?

3. Драйвер дегенiмiз не? Мысал келтір.

4. Программа деп нені айтады?

5. MS DOS операциялық жүйесiндегi каталогтармен жұмыс iстеу командаларын атап, қызметiн түсiндiрiңiз.

6. Ондық есептеу жүйесiнен екiлiк есептеу жүйесiне өтiңiз: 65

28 вариант

1. Құрылғы дегенiмiз не?

2. Программа мен құрылғының айырмашылығын түсiндiр.

3. Қолданбалы программалар не үшін қолданылады? Өзіңіз білетін қолданбалы программалардың түрлерін атаңыз.

4. MS DOS операциялық жүйесiндегi файлдармен жұмыс iстеу командаларын атап, қызметiн түсiндiрiңiз.

5. Операциялық жүйе неше бөлiмнен тұрады? Қызметтерiн атап беріңіз.

6. Екiлiк есептеу жүйесiнен ондық есептеу жүйесiне өтiңiз: 10100102

29 вариант

1. Операциялық жүйе дегенiмiз не? Түрлерiн атап берiңiз.

2. Программалық жасақтама деген не?

3. cd.. , mdcdrddircopy concopy rentypeformat.com, – командалар қызметтерiн түсiндiрiңiз.

4. MS DOS`-пен WINDOWS операциялық жүйелердiң бiр-бiрiнен айырмашылығы.

5. Резиденттік емес вирусты түсіндір.

6. Екiлiк есептеу жүйесiнен ондық есептеу жүйесiне өтiңiз: 110010112

30 вариант

1. deltypeformat.comclsexit,– командалар қызметтерiн түсіндіріңіз.

2. Norton Commander – дегi функционалдық клавиштер қызметiн айт.

3. Монитор дегенiмiз не?

4. Резиденттік вирусты түсіндір.

5. Кеңейтiлменi қалай түсiнемiз. Мысал келтiр.

6. Екiлiк есептеу жүйесiнен ондық есептеу жүйесiне өтiңiз: 10010112

31 вариант

1. Есептеу техникасы дегенiмiз не?

2. Информатика дегенiмiз не?

3. Вирус дегенiмiз не?

4. Дербес компьютердiң сыртқы құрылғыларына нелер жатады?

5. Санау жүйесi дегенiмiз не? Дәреже дегенiмiз не?

6. Екiлiк есептеу жүйесiнен сегiздiк есептеу жүйесiне өтiңiз: 100102

32 вариант

1. Сандардың позициялық көрсеткiшiн не дейдi?

2. Санау жүйесi неше түрге бөлiнедi және қалай аталады. Мысал келтiр.

3. Ақпарат (Информация) дегенiмiз не? Ақпараттың қандай түрлерін білесіз?

4. Модем дегенiмiз не?

5. Компьютер өлшемiне қарай нешеге бөлiнедi? Атап бер.

6. Екiлiк есептеу жүйесiнен сегiздiк есептеу жүйесiне өтiңiз: 11000112

33 вариант

1. Дербес компьютердiң негiзгi сыртқы құрылғылары. Олардың iс-әрекеттерi қандай?

2. Информацияның өлшем бiрлiктерi. Бит, байт ұғымдарын қалай түсінесіз?

3. Компьютер дегенiмiз не?

4. Компьютер мен жазба (пишущий) машинкасының айырмашылығы?

5. Процессор дегенiмiз не? Микропроцессор дегенiмiз не?

6. Екiлiк есептеу жүйесiнен сегiздiк есептеу жүйесiне өтiңiз: 1000100102

34 вариант

1. Компьютер қолданылуына қарай нешеге бөлiнедi? Атап бер.

2. Клавиатура дегенiмiз не?

3. Плоттер дегеніміз не? Принтер мен плоттердің айырмашылығы.

4. Тышқан дегенiмiз не?

5. Дискi дегенiмiз не? Оның қандай түрлерiн бiлесiз?

6. Екiлiк есептеу жүйесiнен сегiздiк есептеу жүйесiне өтiңiз: 100000102

35 вариант

1. Аналық тақшаны (Материнская плата) түсіндіріңіз.

2. Принтер дегенiмiз не? Ол не үшiн қажет? Олардың қандай үлгiлерiн бiлесiз?

3. Жүйелi блокты қалай түсiнемiз.

4. Конфигурация дегенiмiз не?

5. Сканер мен көшiрме (ксерокопировальный аппарат) аппаратының айырмашылығы неде?

6. Ондық есептеу жүйесiнен екiлiк есептеу жүйесiне өтiңiз: 82

36 вариант

1. Винчестер дегенiмiз не?

2. Дискета дегенiмiз не?

3. Драйвер дегенiмiз не? Мысал келтір.

4. Сканер дегенiмiз не?

5. Ақпараттық интерфейс дегенiмiз не?

6. Ондық есептеу жүйесiнен екiлiк есептеу жүйесiне өтiңiз : 75

37 вариант

1. Файл дегенiмiз не?

2. Каталог дегенiмiз не?

3. Қолданбалы программалар не үшін қолданылады? Өзіңіз білетін қолданбалы программалардың түрлерін атаңыз.

4. Программа деп нені айтады?

5. Программалық жасақтама деген не?

6. Ондық есептеу жүйесiнен екiлiк есептеу жүйесiне өтiңiз: 65

38 вариант

1. Құрылғы дегенiмiз не?

2. Программа мен құрылғының айырмашылығын түсiндiр.

3. Файл мен каталогтың айырмашылығын түсiндiр. Мысал келтір.

4. Операциялық жүйе дегенiмiз не? Түрлерiн атап берiңiз.

5. MS DOS операциялық жүйесiндегi каталогтармен жұмыс iстеу командаларын атап, қызметiн түсiндiрiңiз.

6. Екiлiк есептеу жүйесiнен ондық есептеу жүйесiне өтiңiз: 10100102

39 вариант

1. Операциялық жүйе неше бөлiмнен тұрады? Қызметтерiн атап беріңіз.

2. Резиденттік емес вирусты түсіндір.

3. cd.. , mdcdrddircopy concopy rentypeformat.com, – командалар қызметтерiн түсiндiрiңiз.

4. MS DOS`-пен WINDOWS операциялық жүйелердiң бiр-бiрiнен айырмашылығы.

5. Кеңейтiлменi қалай түсiнемiз. Мысал келтiр.

6. Екiлiк есептеу жүйесiнен ондық есептеу жүйесiне өтiңiз: 110010112

40 вариант

1. deltypeformat.comclsexit,– командалар қызметтерiн түсіндіріңіз.

2. Norton Commander – дегi функционалдық клавиштер қызметiн айт.

3. Вирус дегенiмiз не?

4. Резиденттік вирусты түсіндір.

5. MS DOS операциялық жүйесiндегi файлдармен жұмыс iстеу командаларын атап, қызметiн түсiндiрiңiз.

6. Екiлiк есептеу жүйесiнен ондық есептеу жүйесiне өтiңiз: 10010112

41 вариант

1. Файл дегенiмiз не?

2. Каталог дегенiмiз не?

3. Драйвер дегенiмiз не? Мысал келтір.

4. Программа деп нені айтады?

5. MS DOS операциялық жүйесiндегi каталогтармен жұмыс iстеу командаларын атап, қызметiн түсiндiрiңiз.

6. Ондық есептеу жүйесiнен екiлiк есептеу жүйесiне өтiңiз: 65

42 вариант

1. Құрылғы дегенiмiз не?

2. Программа мен құрылғының айырмашылығын түсiндiр.

3. Қолданбалы программалар не үшін қолданылады? Өзіңіз білетін қолданбалы программалардың түрлерін атаңыз.

4. MS DOS операциялық жүйесiндегi файлдармен жұмыс iстеу командаларын атап, қызметiн түсiндiрiңiз.

5. Операциялық жүйе неше бөлiмнен тұрады? Қызметтерiн атап беріңіз.

6. Екiлiк есептеу жүйесiнен ондық есептеу жүйесiне өтiңiз: 10100102

43 вариант

1. Операциялық жүйе дегенiмiз не? Түрлерiн атап берiңiз.

2. Программалық жасақтама деген не?

3. cd.. , mdcdrddircopy concopy rentypeformat.com, – командалар қызметтерiн түсiндiрiңiз.

4. MS DOS`-пен WINDOWS операциялық жүйелердiң бiр-бiрiнен айырмашылығы.

5. Резиденттік емес вирусты түсіндір.6. Екiлiк есептеу жүйесiнен ондық есептеу жүйесiне өтiңiз: 110010112

Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет