Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пәндердің, таңдау курстарының және факультативтердің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы


Оқу пәнінің 4-сыныптағы базалық білім мазмұныбет7/76
Дата23.10.2016
өлшемі12,18 Mb.
#77
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   76

5. Оқу пәнінің 4-сыныптағы базалық білім мазмұны

      26. Қайталау (10 сағ):


      1) 1000-ға дейінгі сандар (оқу, жазу, салыстыру);
      2) 1000-ға дейінгі сандармен арифметикалық амалдарды орындау;
      3) шамалар;
      4) тіктөртбұрыштың (шаршының) ауданы;
      5) текшенің көлемі;
      6) өрнек. Теңдеу;
      7) есепті шығару;
      8) геометриялық фигуралар;
      9) кесінділерді қосу және азайту.
      27. 1000-нан 1 000 000-ға дейінгі сандар. Шамалар арасындағы тәуелділік. Шеңбер және дөңгелек (50 сағ):
      1) разрядтар және кластар кестесі;
      2) миллионға дейінгі сандарды оқу, жазу және салыстыру;
      3) сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазу;
      4) шамалар арасындағы тәуелділіктер: жылдамдық, арақашықтық (жүрілген жолдың ұзындығы), уақыт; өнімділік, жұмысқа жіберілген уақыт, атқарылған жұмыс; егіннің түсімділігі, ауданы және массасы;
      5) қозғалысқа берілген есептер. Бірігіп атқарылған жұмысқа берілген есептер. 3-4 амалдан тұратын есептер;
      6) шеңбер және дөңгелек. Шеңбер мен дөңгелектің центрі, радиусы және диаметрі.
      28. Миллионға дейінгі сандармен арифметикалық амалдарды орындау. Текше және тікбұрышты параллелепипед (70 сағ):
      1) бөліндінің мәні көптаңбалы сан болғанда нөлге аяқталатын сандарға бөлу;
      2) 10, 100, 1000 сандарына қалдықпен бөлу. Санды көбейтіндіге бөлу;
      3) бөліндінің мәні бір сан болғанда нөлге аяқталатын сандарға қалдықпен бөлу. Бөліндінің мәнінде нөлдер болғанда нөлге аяқталған сандарға бөлу. Нөлмен аяқталатын сандарға қалдықпен бөлу;
      4) қосындыны санға және санды қосындыға көбейту. Санды қосындыға көбейту ережесін қолданып, екітаңбалы санға ауызша көбейту.
      5) екітаңбалы санға жазбаша көбейту. Бөліндінің мәнінде бір цифр болғанда екітаңбалы санға жазбаша қалдықсыз бөлу. Бөліндінің мәнінде бір цифр болғанда екітаңбалы санға жазбаша қалдықпен бөлу;
      6) бөліндінің мәнінде көптаңбалы сандар болғанда екітаңбалы санға жазбаша бөлу;
      7) бөліндінің мәнінде нөлдер болғанда екітаңбалы санға жазбаша бөлу;
      8) санды қосындыға көбейту ережесін қолданып, үштаңбалы санға ауызша көбейту;
      9) үштаңбалы санға жазбаша көбейту;
      10) бөліндінің мәнінде бір цифр болғанда үштаңбалы санға жазбаша қалдықсыз бөлу;
      11) Бөліндінің мәнінде бір цифр болғанда үштаңбалы санға жазбаша қалдықпен бөлу;
      12) бөліндінің мәнінде көптаңбалы сандар болғанда үштаңбалы санға жазбаша бөлу;
      13) бөліндінің мәнінде нөлдер болғанда үштаңбалы санға жазбаша бөлу;
      14) қарама-қарсы қозғалыс. Жақындау жылдамдығы;
      15) қарама-қарсы бағыттағы қозғалыс. Қашықтық жылдамдығы;
      16) бір бағыттағы жылдамдық;
      17) белгісізді екі айырым бойынша табуға арналған есептер;
      18) әріпті теңдіктердің (формулалардың) көмегімен қосу мен көбейтудің қасиеттерін жазу. Екі әрпі бар өрнектің мәнін табу;
      19) геометриялық салу: циркульдің және сызғыштың көмегімен кесіндіні қақ бөлу;
      20) ауданның бірлігі – гектар (1 га). Аудан бірліктері арасындағы қатынастар: 1 га = 10 000 м2;
      21) тікбұрышты параллелепипед және оның өлшемдері (ұзындығы, ені, биіктігі). Тікбұрышты параллелепипедтің төбелері, қырлары және жақтары;
      22) көлем. Тікбұрышты параллелепипедтің (текшенің) көлемі;
      23) көлем бірліктері – кубтық миллиметр (1 мм3), кубтық сантиметр (1 см3), кубтық дециметр (1 дм3), кубтық метр (1 м3).
      29. Білімді жүйелеу және қайталау (40 сағ):
      1) натурал сандар және нөл саны. Натурал сандар. Натурал сандарды қолдану;
      2) натурал сандар және нөл санымен арифметикалық амалдарды орындау;
      3) натурал сандар және нөл санымен орындалатын арифметикалық амалдардың қасиеттері;
      4) арифметикалық амалдардың компоненттерінің атаулары. Арифметикалық амалдардың белгісіз компоненттерін табудың ережелері;
      5) қосу мен азайтудың, көбейту мен бөлудің байланыстары;
      6) микрокалькулятордың көмегімен есептеу. Микрокалькулятор. Калькуляторда сандарды енгізу және өшіру;
      7) калькулятордың көмегімен арифметикалық амалдарды орындау;
      8) жақшалармен, жақшаларсыз берілген және 4-5 амалдан тұратын өрнектің мәнін табу;
      9) өрнектер мен теңдеулер. Санды және әріпті өрнектер. Өрнектің мәні. Санды өрнектің мәнін табу ережелері;
      10) өрнектің мәнін табуда арифметикалық амалдардың қасиеттерін қолдану;
      11) теңдеу. Теңдеудің шешімі (түбірі);
      12) арифметикалық амалдардың белгісіз компоненттерін табу ережелері; тура санды теңдіктердің қасиеттерін қолдана отырып таңдау тәсілімен теңдеулерді шығару;
      13) шамалар. Шамалар: ұзындық, аудан, көлем (сыйымдылық), масса, уақыт, баға, құн, жылдамдық, өнімділік, түсім;
      14) шамалар бірліктері. Шамаларды салыстыру;
      15) шамаларға арифметикалық амалдар қолдану: шамаларды қосу, азайту, бөлу, шаманы санға көбейту. Шамалар арасындағы тәуелділік;
      16) көпбұрыштың периметрі және тіктөртбұрыштың (шаршының) ауданы;
      17) тікбұрышты параллелепипедтің (текшенің) көлемі;
      18) есептер. Есептің құрылымы: шарты, сұрағы. Есептің шешуі. Есептің жауабы. 1-4 арифметикалық амалмен (есептің шешуін амалдар бойынша жазу; өрнек және оның мәнін табу) және теңдеудің көмегімен шығарылатын есептер;
      19) геометриялық фигуралар. Нүкте, сызық (түзу, қисық, сынық), кесінді, бұрыш (тік, сүйір, доғал, жазыңқы), көпбұрыш (үшбұрыш, төртбұрыш және т.б.), тіктөртбұрыш (шаршы);
      20) тікбұрышты параллелепипед (текше). Шеңбер, дөңгелек. Шеңбер мен дөңгелектің центрі, радиусы, диаметрі.

6. 1-сынып оқушысының дайындық деңгейіне қойылатын талаптар

      30. Пәндік нәтижелер. 1-сыныптың соңында оқушылар:


      1) + 2, 3, 4 жағдайларында он көлемінде қосу кестелерін және оларға сәйкес азайту жағдайларын жатқа;
      2) қосу және азайту амалдардың компоненттерінің атауларын және қосу мен азайту жағдайында белгісіз компоненттерді табу ережелерін;
      3) қосудың ауыстырымдылық қасиетін;
      4) 10 көлемінде қосу кестесін;
      5) мәтінді есептің құрылымын;
      6) шамалар бірліктерінің белгілеулерін: 1 сағ, 1 см, 1 дм, 1 тг;
      7) дециметр мен сантиметр арасындағы қатынастарды білуі қажет.
      31. 1-сыныптың соңында оқушыларда:
      1) оқулықпен жұмыс жасау, оқулықта берілген суреттер мен сызбалардың, жаттығулар мен талаптардың мағынасын түсіне білу;
      2) сабақ барысында ыңғайлы қалыпта отыру, қалам мен қарындашты дұрыс ұстау;
      3) өз тәртібіне жауап беру;
      4) тапсырмалардың орындалуының және есептердің шығарылуының дұрыстығын тексеру;
      5) математиканың «+», «-»; «<», «>», «=» белгілерін дұрыс қолдану;
      6) 20 көлемінде сандарды оқу және жазу;
      7) 10 көлемінде сандарды оқу, жазу және салыстыру;
      8) «артық», «кем», «сонша», «қосу», «арттыру», «кеміту», «плюс», «минус» терминдерін дұрыс қолдану;
      9) 10 көлемінде сандарды қосу мен азайтуды орындау;
      10) қосынды мен айырым бар өрнекті оқу және жазу;
      11) сызғыштың көмегімен 1 см дәлдікке дейін кесіндінің ұзындығын өлшеу;
      12) 1 см дәлдікке дейін кесінді салу;
      13) қосындыны (қалдықты) табуға, бірнеше бірлікке арттыруға (кемітуге), белгісіз қосындыны, азайғышты, азайтқышты табуға, айырымдылық салыстыруға есептер шығару;
      14) теңдікті, теңсіздікті, өрнекті (санды және әріпті), теңдеуді, біртаңбалы және екітаңбалы сандарды айыра білу;
      15) бір әрпі бар өрнектің мәнін табу;
      16) қосу және азайту амалдарының белгісіз компоненттерінің табу ережелері негізінде теңдеулерді шығару (түбірлерін табу) біліктігі болуы қажет.

7. 2-сынып оқушысының дайындық деңгейіне қойылатын талаптар

      32. Пәндік нәтижелер. 2-сыныптың соңында оқушылар:


      1) қосу кестесін жатқа айтуды;
      2) қосудың ауыстырымдылық және терімділік қасиеттері мен көбейтудің ауыстырымдылық қасиеттерін, қосындыдан санды және саннан қосындыны азайту ережелерін;
      3) жақшамен немесе жақшасыз берілген санды өрнектердегі қосу және азайту амалдарын орындау ретінің ережелерін;
      4) көбейту мен бөлу компоненттерінің атауларын және олардың араларындағы байланысты;
      5) шамалардың өлшем бірліктерін (1 л, 1 кг, 1 м, 1 мин, 1 с, 1 тәул), ұзындық пен уақыт бірліктерінің арасындағы қатынастарды;
      6) тіктөртбұрыш пен шаршының қасиеттерін білуі қажет.

33. 2-сыныптың соңында оқушыларда:

      1) 1000 көлемінде оқу, жазу және салыстыру;


      2) үштаңбалы сандарды қосу мен азайтудың ауызша тәсілдерін қолдану;
      3) санды өрнектерді оқу, жазу және салыстыруды, санды өрнектердің мәндерін табу;
      4) екітаңбалы сандарды қосу және азайту;
      5) өрнектердің мәндерін табуда қосудың терімділік пен ауыстырымдылық және көбейтудің терімділік қасиеттерін қолдану;
      6) жақшамен немесе жақшасыз берілген санды өрнектердегі қосу және азайтуды орындауда амалдардың орындау ретінің ережелерін қолдану;
      7) белгісіз қосылғышты, азайғышты, азайтқышты табуға бір-екі амалдарға арналған есептерді, сандардың айырымдылық салыстыруына берілген есептерді шығару;
      8) есептің шешуін әртүрлі тәсілдермен (амалдар және өрнек құру мен оның мәнін табу арқылы) жазу;
      9) торкөз қағазда тіктөртбұрыш пен шаршыны салу, тік, сүйір және доғал бұрыштарды салу;
      10) ұзындығы 1 см дәлдікпен берілген кесіндіні салу;
      11) сынық сызықтың ұзындығын табу;
      12) үшбұрыштың, шаршы мен тіктөртбұрыштың периметрін табу біліктігі болуы қажет.

8. 3-сынып оқушысының дайындық деңгейіне қойылатын талаптар

      34. Пәндік нәтижелер. 3-сыныптың соңында оқушылар:


      1) көбейту кестесін;
      2) өрнектердегі арифметикалық амалдардың орындалу ретінің ережесін;
      3) көбейтудің ауыстырымдылық, терімділік және үлестірімділік қасиеттерін;
      4) қосынды мен көбейтіндіні санға бөлу ережелерін;
      5) сандардың еселік және айырымдылық ережелерін;
      6) біртаңбалы санға ауызша көбейту және бөлу тәсілдерін;
      7) тіктөртбұрыштың (шаршының) ауданы мен периметрін есептеу ережелерін, текшенің көлемін;
      8) шамалар бірліктерінің белгілеулерін: 1 мм, 1 км, 1 мм2, 1 см2, 1 дм2, 1 м2,1 см3, 1 дм3, 1 г, 1 ц, 1 а, 1 км/сағ, 1 м/мин, 1 см/с және т.б., ұзындық, масса, уақыт, аудан бірліктері арасындағы байланыстарды;
      9) шамалар арасындағы тәуелділіктерді (баға, саны, құны; бір заттың массасы, заттардың саны, жалпы масса, бір затқа жіберілген шығын, заттардың саны (мөлшері), жалпы шығын) білуі қажет.
      35. 3-сыныптың соңында оқушыларда:
      1) өрнектердің мәндерін табу кезінде 2-3 амалдан тұратын жақшамен және жақшасыз берілген арифметикалық амалдарды орындау ретінің ережелерін қолдану;
      2) үштаңбалы сандарды жазбаша қосу және азайтуды, үштаңбалы санды біртаңбалы санға жазбаша қосу және азайтуды орындау;
      3) санның бөлігін (үлесін) және бөлігі (үлесі) бойынша санды табу;
      4) бір-үш амалға берілген есептерді, оның ішінде шамалар (баға, саны, құны, бір заттың массасы, заттардың саны, жалпы масса, бір затқа жіберілген шығын, заттардың саны (мөлшері), жалпы шығын) арасындағы тәуелділікке берілген есептерді шығару;
      5) сандарды еселік және айырымдылық салыстыру (бір санның екінші саннан қанша есе артық, қаншаға артық болатынын табу) ережелерін қолдану;
      6) арифметикалық амалдардың белгісіз компоненттерін табу ережелері негізінде теңдеулерді шығару;
      7) тіктөртбұрыштың (шаршының) ауданы мен периметрін есептеуді орындау;
      8) текшенің көлемін және бірнеше текшеден тұратын фигураның көлемін есептеуді орындау;
      9) екі әрпі бар өрнектің мәнін табу;
      10) геометриялық фигураларды латын әріптерімен белгілеу және ол әріптерді дұрыс оқу біліктігі болуы қажет.

9. 4-сынып оқушысының дайындық деңгейіне қойылатын талаптар

      36. Пәндік нәтижелер. 4-сыныптың соңында оқушылар:


      1) мәтінді есептің құрылымын;
      2) өрнектердегі арифметикалық амалдарды орындау ретінің ережелерін;
      3) арифметикалық амалдар компоненттерінің аталары;
      4) қосу мен көбейтудің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін, қосу мен азайтуға байланысты көбейтудің үлестірімділік қасиетін;
      5) сандарды еселік және айырымдылық салыстыру ережелерін;
      6) арифметикалық амалдар белгісіз компоненттерін табу ережелерін;
      7) шамалардың бірліктерінің белгілеулерін: 1 сағ, 1 см, 1 дм, 1 тг, 1 л, 1 кг, 1 м, 1 мин, 1 с, 1 тәул, 1 мм, 1 км, 1 мм2, 1 см2, 1 дм2, 1 м2, 1 мм3,1 см3,1 дм3, 1 м3, 1 г, 1 ц, 1 а, 1 км/сағ, 1 м/мин, 1 см/с және т.б.;
      8) ұзындық, масса, уақыт, көлем бірліктерінің арасындағы байланыстарды;
      9) тіктөртбұрыштың (шаршының) ауданы мен периметрін есептеу ережелерін, тіктөртбұрышты параллепипедтің (текшенің) көлемін;
      10) шамалар (жылдамдық, арақашықтық (жүрілген жолдың ұзындығы), уақыт, өнімділік, жұмысқа жіберілген уақыт, атқарылған жұмыс; егіннің түсімділігі, ауданы және массасы) арасындағы тәуелділіктерді білуі қажет.
      37. 4-сыныптың соңында оқушыларда:
      1) оқулықпен жұмыс жасау, оқулықта берілген суреттер мен сызбалардың, жаттығулар мен талаптардың мағынасын түсіне білу;
      2) жаттығулардың орындалуының, есептермен теңдеулердің шығарылуының дұрыстығын тексеру;
      3) математикалық белгілерді дұрыс қолдану;
      4) талдау, салыстыру, жалпылауды қолдану;
      5) миллион деңгейінде сандарды оқу, жазу және салыстыру;
      6) натурал сандармен және нөл санымен арифметикалық амалдарды орындау, санның квадраты мен кубын есептеу;
      7) калькулятордың көмегімен есептеу;
      8) мәтінді есептерді шығару, оның ішінде арифметикалық тәсілмен (амалдап немесе өрнекті құру және оның мәнін табу арқылы шығару) және теңдеулер арқылы шығарылатын қозғалысқа, бірігіп атқарылатын жұмысқа, шамалар арасындағы тәуелділіктерге берілген есептерді шығару;
      9) теңдеу мен теңсіздікті, өрнек пен теңдеуді ажырату;
      10) өрнектің мәнін табуда ауыстырымдылық, терімділік және үлестірімділік қасиеттерін қолдану;
      11) сандарды еселік және айырымдылық салыстыру (бір санның екінші саннан қанша есе артық, қаншаға артық болатынын табу) ережелерін қолдану;
      12) өрнектің мәнін табуда арифметикалық амалдардың орындау ретінің ережелерін қолдану;
      13) арифметикалық амалдар белгісіз компоненттерін табу ережелері негізінде, таңдау тәсілімен, тура санды теңдіктердің қасиеттерін қолдану арқылы теңдеулерді шығару;
      14) кесінді салу, кесінділер мен сынық сызықтарының ұзындықтарын өлшеу және салыстыру;
      15) торкөз қағазға тіктөртбұрышты (шаршыны) салу;
      16) циркуль және сызғыштың көмегімен кесіндіні қақ бөлу;
      17) шеңберді дөңгелектен ажырату, бұрыштарды (тік, сүйір, доғал, жазыңқы) атау;
      18) геометриялық фигураларды латын әріптерімен белгілеу және ол әріптерді дұрыс оқу біліктігі болуы қажет.
      38. Тұлғалық нәтижелер. Оқушылар көрсете білуі қажет:
      1) өз Отанына, қазақ халқы мен елімізде өмір сүріп жатқан этностардың тарихына, мәдениетіне, әдет-ғұрпына және басқа байлықтарына құрмет;
      2) әлемдік дамуда өз елінің рөлін түсіну, жанұялық құндылыққа сыйластықпен қарауды; қоршаған ортаны сақтауға деген ұмтылысын;
      3) қоршаған ортаны сақтауда өз белсенділігін;
      4) жауапкершілік, ұқыптылық, зейінділігін және тәртіптілігін;
      5) салауатты өмір салтын сақтауға ұмтылуын; шығармашылық жұмысқа, жұмыстың нәтижесіне деген ынтасын;
      6) үлкендермен және өз құрбыларымен қарым-қатынас жасау қабілетін;
      7) білім мен қызмет түрлерін игеру мен кеңейтуге қызығушылығын, тапсырманы орындауда шығармашылықпен қарауын;
      8) үлкендерге құрмет және кішілерге қамқорлығын.
      39. Жүйелі - әрекеттік нәтижелер. Оқушылар қолдана білуі қажет:
      1) ережелер мен үлгілерді және берілген алгоритмдерді математикалық материалда қолдану біліктігін;
      2) қоршаған ортада болып жатқан әртүрлі жағдайларда және аралас пәндерде математикалық білімін, біліктігін, есептеу, өлшеу және графиктік дағдыларын;
      3) ауызша және жазбаша есептеулерді тиімді пайдалана отырып, практикалық есептеу техникасын;
      4) математикаға тән ойлау стилін, оның абстрактылығын, дәлелденуін, қатаңдығын;
      5) дәлелдемелі пайымдау жүргізу, логикалық негізделген қорытындылар жасау біліктігін;
      6) математикалық мәтінмен жұмыс жасау (талдау, қажетті ақпаратты алу), математикалық терминология мен символдарды қолдана отырып, өз ойын ауызша және жазбаша түрде анық және нақты түсіндіру біліктігін;
      7) жоспар бойынша әртүрлі әрекеттерді жоспарлау орындау білігін;
      8) өзін-өзі бақылау жүзеге асыруды;
      9) өз іс әрекетін бағалауды;
      10) оқу қызметінің әртүрлі формаларында коммуникативтік қабілеттерін қолдана білуі қажет.

Қазақстан Республикасы    


Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сәуірдегі   
№ 115 бұйрығына      
7-қосымша         

Бастауыш білім беру деңгейінің 1–4-сыныптары үшін
«Дүниетану» пәнінен типтік оқу бағдарламасы


1. Түсінік хат

      1. Бағдарлама Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген.


      2. Бастауыш сыныптарға арналған «Дүниетану» пәні «Жаратылыстану» білім саласының негізгі пәндерінің бірі.
      3. Пәнінің мақсаты – қоршаған әлем тұтастығы туралы білім мен адамзаттың табиғатпен қарым-қатынас жүйесі негізінде жалпыадами құндылықтарды қалыптастыру.
      4. Негізгі міндеттері:
      1) туған жерінің табиғатына деген сүйіспеншілігін қалыптастыру;
      2) оқушыға қоршаған ортаның әр алуандығын, тұтастығын, құндылығын, ондағы өзінің орнын сезінуге мүмкіндік беру;
      3) күнделікті өмірде, зертханалық жұмыстарды орындау мен табиғатқа саяхат кезінде қауіпсіздік ережелерді сақтауға дағдыландыру;
      4) «адам – табиғат» жүйесіндегі өзара қарым-қатынас жағдайын ұғындыру;
      5) танымдық қызығушылығын, интеллектуалдық және шығармашылық қабілеттерін дамыту;
      6) қоршаған ортаны сақтау мен қорғауға тәрбиелеу;
      7) картадан өз Отаны мен туған жерінің өзен-көлдерін, тауы мен пайдалы қазбаларды көрсетуге үйрету;
      8) тірі және өлі табиғат нысандарын ажырату білігін дамыту;
      9) танымдық қызығушылығын қанағаттандыру үшін алған білімдерін қолдана білу, туған жердің табиғи байлықтары, өсімдіктері мен жануарлары туралы қосымша ақпараттар іздестіре білу дағдыларын қалыптастыру;
      10) бақылау, өлшеу, салыстыру дағдыларын қалыптастыру, өмірлік тәжірибелерін жетілдіру;
      11) адам мен табиғаттағы тіршілік әрекетінің өзара байланысын, қоршаған орта заңдылығын, құбылысын, нысандарын меңгерту және оқушылардың адамның қоршаған ортамен өзара қарым-қатынасы туралы түсініктерін кеңейту;
      12) жаратылыстану ғылымы пәндерін одан әрі меңгеруге мүмкіндік беретін білім, білік, дағдыларын жетілдіру.
      5. Пәннің мазмұнын меңгеру үшін 1–4-сыныптарға аптасына 1 сағатты: 1-сынып 33 сағатты, 2–4-сыныптар 34 сағатты құрайды.
      6. Пәнді оқыту процесінде пәнаралық байланыс ескеріледі:
      1) қазақ тілімен. Байланыстыра сөйлеу, сипаттау, салыстыру, баяндау арқылы сөздік қорын байыту;
      2) әдебиеттік оқумен. Табиғат, жер байлығы туралы әңгімелерді оқу, өлеңдер мен мақал-мәтелдерді жаттау;
      3) математикамен. Тәжірибелік жұмыстарда түрлі өлшеу құралдарын қолдану, масштаб туралы түсініктерін кеңейту;
      4) музыкамен. Адамның, табиғаттың көңіл-күйін бейнелейтін музыка, күйлер мен әндер тыңдау;
      5) бейнелеу өнерімен. Суретшілердің табиғат, табиғат құбылыстары, жыл мезгілдеріне арналған шығармаларын пайдалану;
      6) еңбекке баулумен. Түрлі бұйымдар жасау барысында табиғи материалдар туралы білімдерін пайдалану;
      7) дене шынықтырумен. Денсаулық сақтау, күн тәртібі, адам өміріне зиянды әрекеттер, адам ағзасын шынықтыру туралы білімдерін толықтыру.

2. Оқу пәнінің 1-сыныптағы базалық білім мазмұны

      7. Айналадағы дүние (6 сағат):


      1) қоршаған дүние. Денелер. Табиғат құбылыстары.
      2) күн және түн, олардың адам, өсімдік және жануарлар тіршілігі үшін маңызы. Айналадағы дүниені бақылау.
      8. Адам (4 сағат):
      1) адам еңбегі;
      2) адамның сезім мүшелері. Көз. Тері. Құлақ. Мұрын. Тіл. Оларды күту ережесі.
      9. Табиғат (23 сағат):
      1) ауа райы. Тұстарды бағдарлау;
      2) табиғаттағы жыл мезгілдері. Күз мезгілі. Күз мезгіліндегі адамдардың еңбегі. Қыс. Қысқы еңбек. Көктем. Көктемгі еңбек. Жаз. Жазғы еңбек;
      3) жыл мезгілдеріне байланысты өсімдіктер тіршілігіндегі өзгерістер. Өсімдіктердің топтары, мүшелері және олардың атқаратын қызметі. Өсімдік жемістері. Тұқым. Тағамға пайдаланатын көкөністер және оларды өсіру жолдары. Өсімдіктердің көбеюі. Өсімдіктердің жануарлар тіршілігіндегі маңызы. Өсімдіктердің адам өмірі үшін маңызы. Өсімдіктерді қорғау – адамның міндеті;
      4) жануарлар. Құстар. Балықтар, қосмекенділер, жорғалаушылар, бунақденелілер, сүтқоректілер, жәндіктер туралы мағлұматтар. Олардың түрлері, тіршілігі, мекендеу ортасы. Олардың өсімдікке келтіретін пайдасы мен зияны;
      5) аңдардың тіршілігі, азықтануы, түлеуі, күз және қыс мезгілдеріне дайындығы. Құстардың қысқа дайындығы. Жануарлардың көктемгі тіршілігі. Малдардың төлдеуі. Құстардың оралуы. Үй құстары. Олардың тіршілігі;
      6) топсаяхат: «Өсімдіктер мен жануарлар әлемі», «Құстарға көмек», «Өсімдіктер тіршілігі» (саябақ, мұражай, хайуанаттар паркі, өлкетану мұражайы).

3. Оқу пәнінің 2-сыныптағы базалық білім мазмұны

      10. Адамның айналадағы дүниемен қарым-қатынасы (6 сағат):


      1) адам өміріне қажетті жағдайлар. Адам және қоршаған орта арасындағы қарым-қатынас;
      2) адам еңбегі және оның адам өміріндегі маңызы. Табиғатты қорғаудағы адамның рөлі.
      11. Табиғат (8 сағат):
      1) көкжиек. Тұсбағар. Сурет және сұлба. Жер сұлбасы;
      2) ауа. Ауаның қасиеті. Ауаның адам, жануарлар, өсімдіктер өмірі үшін маңызы;
      3) су. Судың қасиеті. Судың адам, жануарлар, өсімдіктер өмірі үшін маңызы;
      4) топырақ. Топырақ құрамы, пайдасы туралы түсінік. Топырақтың маңызы;
      5) зертханалық жұмыс. Ауаның қасиетін анықтау (түсі, көлемі, дәмі, иісі, жылу өткізгіштігі). Судың қасиеттерін анықтау (түсі, дәмі, еріткіштігі, күйі). Топырақтың құрамын анықтау (құм, саз, қарашірік);
      6) топсаяхат. Тұсбағарды қолданып, қоршаған заттардың, нысандардың орнын анықтау. «Мектеп – үй», «Үй – дүкен», т.с.с. жүретін жолының бағдарын анықтап, сұлбасын қағазға түсіру.
      12. Өсімдіктердің тіршілігі (10 сағат):
      1) өсімдік – тірі ағза. Өсімдік мүшелерінің қызметі. Тамыр. Сабақ. Жапырақ. Олардың қызметі. Өсімдіктердің өсуі және тіршілік ортасы. Мәдени өсімдіктер. Мәдени өсімдіктердің көбеюі және оған қажетті жағдайлар. Адам өмірінде өсімдіктердің атқаратын рөлі.
      2) тәжірибелік жұмыс. Тұқымнан өсімдіктің өнуін, көбеюін бақылау.
      13. Жануарлардың тіршілігі (10 сағат):
      1) жануарлардың көптүрлілігі. Жануарлардың тіршілігіне қажетті жағдайлар. Жануарлардың мекендеу ортасы. Үй жануарлары және жабайы жануарлар. Құстар. Үй құстары және жабайы құстар. Жануарлардың көбеюі және қоректенуі;
      2) өсімдіктер мен жануарлардың адам өмірінде атқаратын рөлі. Табиғатты қорғау ережесі;
      3) топсаяхат. «Өсімдіктер мен жануарлар көптүрлілігі» тақырыбында өлкетану, хайуанаттар паркіне, мұражайға саяхат.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   76
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет