«Жаратылыстану» пәнінен жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар 4-сынып Нұр-Сұлтан, 2019 Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 4-сынып білім алушыларына «Жаратылыстану»бет18/18
Дата30.12.2021
өлшемі1,59 Mb.
#106800
түріБағдарламасы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Байланысты:
«Жаратылыстану» п нінен жиынты ба алау а арнал ан дістемелік
гос экзамен Нурдаулет, Курстық жұмыс, 1 ZHB aza -tili- T1 4-cynyp kaz (1), 1 ZHB aza -tili- T1 4-cynyp kaz (1)
Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Балл


Білім алушы
Жер бедерінің түрлерін
жер бедерінің негізгі түрлерін атайды:
атайды және ерекшелігін
- бірінші сурет бойынша;

1

сипаттайды

1

- екінші сурет бойынша;

1жер бедерінің бір түрін сипаттайды;

1

Жекелеген ғарыштық
суретте бейнеленген ғарыш денесін

1

денелерді сипаттайды
атайды;2

бейнеленген ғарыш денесін сипаттайды;

1кіші ғарыш денелеріне мысал келтіреді;

1

Ғарыштық денелердің

3

Күннің Жер бетіндегі тіршілікке тигізетін

1

Жер бетіндегі тіршілікке
әсерін сипаттайды.
тигізетін әсерін


түсіндіреді


Барлығы742


«Жер және ғарыш» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты

ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні: ______________________________________________Бағалау критерийі

Тапсырма


Оқу жетістіктерінің деңгейі


Төмен

Орта

Жоғары
Жер бедерінің түрлерін
Жер бедерінің түрлерін атауда

Жер бедерінің түрлерін (тау,

Жер бедерінің түрлерін атайды
атайды және ерекшелігін
және олардың ерекшелігін

жазық) атауда/ олардың

және ерешеліктерін сипаттайды.
сипаттайды

1

сипаттауда қиналады.

ерекшелігін сипаттауда қателіктержібереді.
Жекелеген ғарыштық
Бейнеленген кіші ғарыш

Бейнеленген кіші ғарыш

Бейнеленген кіші ғарыш
денелерді сипаттайды
денелерін атауда және

денесін анықтауда/кіші ғарыш

денелерін дұрыс анықтап,


сипаттауда, оларға мысалдар

денесін сипаттауда/ оларға

сипаттайды және мысалдар2

келтіруде қиналады.

мысалдар келтіруде қателіктер

келтіреді.жібереді.Ғарыштық денелердің Жер
Күннің Жер бетіндегі

Күннің Жер бетіндегі

Күннің Жер бетіндегі
бетіндегі тіршілікке
тіршілікке тигізетін әсерін

тіршілікке тигізетін әсерін

тіршілікке тигізетін әсерін
тигізетін әсерін түсіндіреді

3

сипаттауда қиналады.

сипаттауда қателіктер жібереді.

сипаттайды.43

«Табиғат физикасы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Бөлімше 5.1 Күш және қозғалыс
Оқу мақсаты 4.5.1.2 Судағы әртүрлі денелерге әсер ететін Архимед

күшін бақылау және болжау

4.5.1.1 Архимед күшін сипаттау және оның білінуіне

мысал келтіру


Бағалау критерийі Білім алушы

 Архимед күшінің судағы денелерге әсерін


болжайды және түсіндіреді

 Архимед күшін түсіндіреді және мысалдар

келтіреді
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну

деңгейі Қолдану
Орындау уақыты 15 минут
Тапсырма


 1. Болаттан, балауыздан және пенопластан жасалған, өлшемдері бірдей үш шарды жартылай су құйылған ыдысқа салды. Олардың қайсысы суға батады, қайсысы батпайды? Неліктен? Сөйлемдерді толықтырып жаз.
  1. Болаттан жасалған шар суға _______________________________________, себебі

____________________________________________________________________.


  1. Балауыздан жасалған шар суға _____________________________________, себебі

_____________________________________________________________________.


  1. Пенопластан жасалған шар суға _____________________________________, себебі

_____________________________________________________________________.


 1. Шарларға қандай күш әсер етті?

________________________________________________.


 1. Осы күшке өзің 1 мысал келтір.

_________________________________________________.

44


Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Балл

Білім алушы


Архимед күшінің судағы
бірінші дененің судағы орнын

1
денелерге әсерін
анықтайды;болжайды және
себебін түсіндіреді;

1
түсіндіреді
екінші дененің судағы орнын

1
Архимед күшін
анықтайды;түсіндіреді және

1

себебін түсіндіреді;

1
мысалдар келтіреді


үшінші дененің судағы орнын

1

анықтайды;

себебін түсіндіреді;

1


судағы денелерге әсер етуші күшті

1


атайды;

Архимед күшіне мысал келтіреді.

1
Барлығы8

45


«Табиғат физикасы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты

ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Оқушының аты-жөні___________________________________________________________Бағалау критерийі

Тапсырма


Оқу жетістіктерінің деңгейіТөмен

Орта

ЖоғарыАрхимед күшінің судағы
Архимед күшінің судағы

Әртүрлі денелердің судағы

Әртүрлі денелердің судағы
денелерге әсерін
денелерге әсерін болжауда

орнын анықтауда/ себебін

орнын анықтап, түсіндіреді,
болжайды және
және себебін түсіндіруде,

түсіндіруде/ судағы денелерге

Архимед күшіне мысал
түсіндіреді

1

Архимед күшін анықтап,

әсер етуші күшті атауда/

келтіреді.
Архимед күшін

мысал келтіруде қиналады.

Архимед күшіне мысал
түсіндіреді және

келтіруде қателеседі.

мысалдар келтіреді

46


IV тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы


 1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.


Спецификация 4-сыныпта «Жаратылыстану» пәнінен тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.


 1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар

Бастауыш білім беру деңгейінің 1-4-сыныптарына арналған «Жаратылыстану» пәнінен үлгілік оқу бағдарламасы
 1. ІҮтоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу 3.1 Ұзақтығы – 40 минут


Балл саны – 18
3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әртүрлі: көп таңдауы бар, қысқа және толық жауапты қажет ететін тапсырмалар қолданылады.
Көп таңдауы бар тапсырмаларда білім алушы ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрысын таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларға білім алушы сөздер немесе сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда максималды балл жинау үшін білім алушыдан тапсырманы орындаудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/ сұрақтардан тұруы мүмкін.

Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін 5 тапсырмадан тұрады.


47


Тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім

Бөлімше

Оқу мақсаты

Тапсырманың сипаттамасы

Тапсырма

Жалпы


саны

балл


Жер және

ғарыш

4.1 Жер

4.4.1.1 Жер бетінің ірі

Білім алушы ашық түрдегі қысқа

1

6Табиғат физикасы
элементтерін атау және сипаттау

жауапты қажет ететін тапсырманы

(«Ғарышқа


орындайды.

саяхат»,
4.2 Ғарыш

4.4.2.1 Жекелеген ғарыш

Білім алушы ашық түрдегі толық

1

2«Болашаққа


саяхат»

ортақ
денелерін сипаттау

жауапты қажет ететін


1

тақырыптарытапсырмаларды орындайды.

4.4.2.2 Жердегі тіршілікке

1

1аясында)

ғарыштың әсерін анықтау

4.3 Кеңістік

4.4.3.1 Жердің орбиталық

Білім алушы ашық түрдегі қысқа

1

4

және уақыт

айналуының салдарын түсіндіру

жауапты қажет ететін тапсырманы

орындайды.


5.1 Күш және

4.5.1.1 Архимед күшін сипаттау


қозғалыс

және оның білінуіне мысал

2


келтіру
1

5

4.5.1.2 Cудағы әртүрлі денелергеәсер ететін Архимед күшін

бақылау және болжау
Барлығы

5

18


48


 1. Тапсырмалар мен балл қою кестесінің үлгісі


«Жаратылыстану» пәнінен 4-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары
1-тапсырма

Картаға мұқият қара. Картада барлық материктер 1-6 сандарымен белгіленген.Әр материктің атауын жаз. 1. ______________________________________

 2. ______________________________________

 3. ______________________________________

 4. ______________________________________

 5. ______________________________________

 6. ______________________________________

[6]

2-тапсырма

Суретте қандай ғарыш денесі бейнеленген? Атауын жаз және сипатта.


Ғарыш денесі Сипаттамасы

Бұл - ____________________________


[2]

3-тапсырма

Жердегі тіршілікке ғарыш қалай әсер етеді? 1 мысал келтір.___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

[1]

49


4-тапсырма

а) Суретте Жердің өз орбитасы бойымен Күнді айнала қозғалу көрінісі бейнеленген.

Сурет бойынша Солтүстік полюсте қай жыл мезгілі екенін анықта.

Жауабы: ________________________

[1]


 1. Жыл мезгілдерінің ауысуы неге байланысты?

  1. ________________________________________________________________

  2. ________________________________________________________________
 1. Жер Күнді неше уақытта айналып өтеді?

____________________________________
[3]
5-тапсырма

 1. Суретке мұқият қара және сұрақтарға жауап бер, сөйлемдерді толықтыр.
  1. Денені суға батырған кезде қандай күш пайда болады?

________________________________________________


  1. Бұл күш қайда бағытталады?_____________________
  1. Егер дененің тығыздығы судың тығыздығынан төмен болса, онда дене суға _____________________________
  1. Егер дененің тығыздығы судың тығыздығынан жоғары болса, онда дене суға_____________________________

[4]
 1. Cудағы денелерге әсер етуші күшке қатысты 1 мысал келтір.

_____________________________________________________________________

[1]50

Балл қою кестесіЖауап

Балл

Қосымша ақпарат1)

Солтүстік Америка
Әр дұрыс жауапқа2)

Оңтүстік Америка
1 балл қойылады.
1

3)

Еуразия

64)

Африка


5)

Аустралия

6)

Антарктида
астеройд

1


Астероидтар – көлемі кішілеу ғарыш денесі.
Тапсырманың
2

Ол тас кесектерінен немесе металл араласқан

1

мазмұнына сәйкестастардан тұрады. Олар Күнді айнала

баламалы жауаптар
қозғалады.
қабылданады.Күн- Жердегі тіршіліктің көзі/ Күн Жерді өзіне
Тапсырманыңтартып, қозғалысқа келтіреді, соның әсерінен
мазмұнына сәйкесЖер Күнді айнала қозғалады да, жыл
болатын баламалымезгілдері мен тәулік ауысады/ Күннің қызуы
жауаптар қабылданады.шамадан тыс болса, адамның денсаулығына


3

кері әсерін тигізеді/Күннің әсерінен Жерде

1магниттік дауылдар тұрады/Айдың тартылыс


күшінің әсерінен судың деңгейі көтеріледі

және қайтады/ Атмосфера жер бетін ғарыштан

құлайтын кіші ғарыш денелерінен қорғайды/

/Метеориттер мен астероидтер Жерге құлап,

жер бедерін бұзады/...

жаз мезгілі/жаз

14

1) Жердің Күнді айнала қозғалуына

12) Жердің жорамал осінің көлбеулігіне

1


365/366 күнде/ 1 жылда

1


Архимед күші/ кері итеруші күш

1

Тапсырманыңжоғары қарай бағытталады/жоғары қарай

1

мазмұнына сәйкес қысқабатпайды/ суда жүзеді

1

және толық жауаптар
5

батады

1

қабылданады.
Тұзды суға салынған жұмыртқа/ Қабығы бар

1апельсинді, лимонды суға салса батпайды/ Су

бетінде қалқып жүрген мұздар/суда жүзіп бара

жатқан кемелер мен қайықтар/...


Барлығы
18


51


 1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.


Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/ қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.


 1. Модерация және балл қою

Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
52


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет