Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстарPdf көрінісі
бет1/4
Дата23.12.2019
өлшемі2,29 Mb.
  1   2   3   4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жиынтық бағалауға арналған  

әдістемелік ұсыныстар 

 

География 

 

7-сынып 

 

  

 

 

  Мазмұны 

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР.........4 

«Географиялық зерттеу әдістері» бӛлімі бойынша жиынтық бағалау ................................. 5 

«Картография және географиялық деректер базасы»

 

бӛлімі бойынша жиынтық бағалау10 «Физикалық  география» бӛлімі бойынша жиынтық бағалау ............................................. 14 

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ....... 18 

«Физикалық география» бӛлімі бойынша жиынтық бағалау .............................................. 19 

«Физикалық география» бӛлімі бойынша жиынтық бағалау .............................................. 24 

3 -ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ...... 29 

«Физикалық география» бӛлімі бойынша жиынтық бағалау .............................................. 30 

«Физикалық география» бӛлімі бойынша жиынтық бағалау .............................................. 34 

«Әлеуметтік география» бӛлімі  тақырыптар бойынша жиынтық бағалау ....................... 38 

4 -ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ...... 43 

«Экономикалық география» бӛлімі  бойынша жиынтық бағалау ....................................... 44 

«Экономикалық география» бӛлімі бойынша жиынтық бағалау ........................................ 48 

«Экономикалық география» бӛлімі бойынша жиынтық бағалау ........................................ 53 

«Елтану және саяси география негіздері» бӛлімі бойынша жиынтық бағалау ................. 57 

 

 

 


 

  

 

 

  

 

  

 

 1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 

 

 

 

 «Географияны зерттеу тәсілдері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау           

 

 Тақырып 

География ғылымының дамуы 

Географиялық дереккӛздері 

 

Оқу мақсаты 

 

 

 

 

 

 

 Бағалау критерийі  

 

 

 

7.1.1.2 Саяхатшылар мен зерттеушілердің география 

ғылымының дамуына қосқан үлесін сипаттап, баға береді 

7.1.1.3 Географиялық дереккӛздермен  жұмыс істейді: карта, 

сурет, мәтін, фотосуреттер, графикалық материалдар 

 

Білім алушы 

 

Берілген ақпарат бойынша саяхатшылар мен зерттеушілердің есімдерін атайды және география 

ғылымының  дамуына қосқан үлесін анықтайды 

 

Саяхатшылар мен зерттеушілердің география ғылымының дамуына қосқан үлесіне баға береді 

 Географиялық нысанның биіктігін графикалық түрде 

кӛрсетеді 

 

Ойлау дағдыларының 

деңгейі 

Қолдану   

Жоғары деңгей дағдылары 

 

 

Орындау уақыты                   20 минут 

 

Тапсырма  

1. Берілген сұрақтарға жауап беріңіз, тапсырмаларды орындаңыз: 

a.  Ежелгі дүниедегі  Жер туралы  деректердің жинақталу  себебі қандай?  

b.  Берілген кестені толықтырыңыз. 

c.   


№  Саяхатшылар мен зерттеушілердің 

география ғылымына қосқан  үлесі 

Саяхатшылар мен 

зерттеушілердің 

есімдері 

Үлесіне баға 

беріңіз 

Жер - шар тәрізді   деген  түсінікті  дәлелдеген 

 

 Ендікті  және  бойлықты 

анықтаған ежелгі грек ғалымы 

 

 Картаға,  Африканның  батыс  және 

шығыс 

жағалауларын және 

Мадагаскар  аралының  бейнелерін  

түсірген зерттеуші 

 

  

Америго Веспуччи  

 Мартин Бехайм 

 

 2. Ұлы географиялық  ашылулардың басты себебі неде?        

a.  Кескін картаға Фернан Магелланның саяхат жолындағы  4 маңызды географиялық 

нысандарды белгілеңіз.  


 

 

 b.  Фернан Магелланның саяхаты нені дәлелдеді?  

c.  Фернан Магелланның саяхатына  экономикалық тұрғыдан  баға беріңіз. 

 

3.  География  ғылымында  нысандарды,  құбылыстарды  және  үдерістердің  ерекшеліктерін 

графикалық  түрде  кӛрсету    ӛте  маңызды  болып  саналады.    Берілген  суретпен    жұмыс  

жасаңыз.   

a.  Қандай географиялық нысан кӛрсетілген? _____________________________ 

 

 

b.  Қандай табиғи құбылыс кӛрсетілген?___________________________________ с. Осы географиялық нысанның биіктігін сызба  түрінде  кӛрсетіңіз (физикалық картаны 

қолданыңыз  және сызба салу ережелерін сақтаңыз). 

 


 

 

  

Бағалау  критерийі 

Тапсырма № 

Дескриптор 

Балл 

Білім алушы 

Берілген ақпарат 

бойынша саяхатшылар 

мен зерттеушілердің 

есімдерін атайды және 

география ғылымының 

дамуына қосқан үлесін 

анықтайды 

 

 

  

ежелгі дүниедегі Жер туралы  деректердің  жинақталу себебін  

анықтайды; 

зерттеушінің  есімін анықтайды; зерттеушінің үлесіне баға береді; 

зерттеушінің  есімін  анықтайды; зерттеушінің үлесіне баға береді; 

саяхатшының есімін  анықтайды; саяхатшының үлесіне баға береді; 

Америго Веспуччидың ғылымға қосқан үлесін сипаттайды; 

Америго Веспуччидың ғылымға қосқан үлесіне  баға береді; 

1  


Мартин  Бехаймның ғылымға қосқан 

үлесін сипаттайды; 

Мартин  Бехаймның ғылымға қосқан үлесіне  баға береді; 

Саяхатшылар мен зерттеушілердің 

география ғылымының 

дамуына қосқан үлесіне 

баға береді 

 Ұлы географиялық  ашылулардың басты себебін анықтайды; 

кескін картада Отты Жер аралын   белгілейді; 

кескін картада Тынық мұхитты  белгілейді; 

кескін картада Филиппин аралдарын  белгілейді; 

кескін картада Магеллан бұғазын   белгілейді; 

Фернан Магелланның саяхатында анықтаған нысандарды  дәлелдейді;  

 

Фернан Магелланның саяхатына экономика кӛзқарасынан  баға береді; 

Географиялық нысанның биіктігін 

графикалық түрде 

кӛрсетеді 

 

  

сурет арқылы географиялық нысанды анықтайды;  

сурет арқылы табиғи құбылысты  анықтайды;   

физикалық картаны қолданып, географиялық нысанның биіктігін 

анықтайды; 

сызба салу ережелерін  сақтай отырып, осы географиялық нысанның  

биіктігін  сызады. 

Жалпы балл 22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

«Зерттеулер және зерттеушілер» бөлімшесі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты  

ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика 

 

Білім алушының аты-жөні ___________________________________________ 

 

Бағалау критерийі Оқу  жетістіктерінің деңгейі 

Төмен 

Орта 

Жоғары 

Берілген ақпарат 

бойынша саяхатшылар 

мен зерттеушілердің 

есімдерін атайды және 

география ғылымының 

дамуына қосқан үлесін 

анықтайды 

 Берілген ақпарат бойынша 

саяхатшылар мен 

зерттеушілердің есімдерін 

анықтап, география ғылымының 

дамуына қосқан үлесін 

сипаттауда қиналады 

 Берілген ақпарат бойынша 

саяхатшылар мен зерттеушілердің 

есімдерін анықтап, география 

ғылымының дамуына қосқан үлесін 

сипаттауда қателіктер жібереді  

 Берілген ақпарат бойынша 

саяхатшылар мен зерттеушілердің 

есімдерін атайды және география 

ғылымының дамуына қосқан үлесін 

анықтайды 

Саяхатшылар мен 

зерттеушілердің 

география ғылымының 

дамуына қосқан үлесіне 

баға береді 

Саяхатшылар мен 

зерттеушілердің география 

ғылымының дамуына қосқан 

үлесіне баға беруде қиналады 

 

 Саяхатшылар мен зерттеушілердің география ғылымының дамуына қосқан 

үлесіне баға беруде қателіктер жібереді 

 

 

 Саяхатшылар мен зерттеушілердің география ғылымының дамуына 

қосқан үлесіне баға береді 

Географиялық нысанның 

биіктігін графикалық 

түрде кӛрсетеді 

Географиялық нысанның 

биіктігін графикалық түрде 

кӛрсетуде қиналады 

Географиялық нысанның биіктігін 

графикалық түрде кӛрсетуде қателіктер 

жібереді 

Географиялық нысанның биіктігін 

графикалық түрде кӛрсетеді 


 

 

10 


«Картография және географиялық деректер базасы» 

бөлімі бойынша жиынтық бағалау 

                                     

 

Тақырып 

Географиялық номенклатура Оқу мақсаты  

 

 

Бағалау критерийі 

7.2.1.2  Географиялық номенклатура нысандарын 

картадан кӛрсетеді 

 

 Білім алушы  

Картадан географиялық нысандарды анықтайды  

Ойлау дағдыларының 

деңгейі 

 

Қолдану  

 

 Орындау уақыты                   20 минут 

 

Тапсырма  

1.  Берілген сұрақтарға жауап беріңіз,тапсырмаларды орындаңыз: 

a. Карта  дегеніміз не?  

b. Масштаб дегеніміз  не? 

c..Сандық масштабты атаулық масштабқа айналдырыңыз:  1:100 000; 

d. 1 және 2-суреттегі картаның түрін анықтаңыз 

 

 1-сурет  

 

2- сурет Жауап 

Жауап  


 

  

e. Картаның күнделікті ӛмірде қолданылуына нақты мысал келтіріңіз.  

 

 

 

 

 

11 


 

2.   

a.  Географиялық координаталар арқылы географиялық нысандарды анықтаңыз. 

                                                                                                                  1-кесте 

№ 

Географиялық координаталар Географиялық нысан  

06° о.е.  105° ш.б.  

28° с.е.  83°   ш.б.  

53° с.е.  107°   ш.б.  

 

b.  1-кестедегі  анықталған    географиялық  нысандарды    шартты  белгілер  арқылы кескін картаға белгілеңіз.  

 

 3. Кескін картаға географиялық  нысандарды белгілеңіз:  

a.  Кордильер тауларын  және оның  биік нүктесін;  

b.  Ніл ӛзенін және оның ұзындығын.  

 

  

 


 

 

12 


Бағалау  критерийі  Тапсырма № 

Дескриптор 

Балл 

Білім алушы 

 

  

 

  

 

 Картадан 

географиялық 

нысандарды 

анықтайды 

 

 

  

картаның  анықтамасын береді; масштабтың анықтамасын береді; 

сандық масштабты атаулық масштабқа айналдырады; 

 1-суреттегі картаның түрін анықтайды; 

 2-суреттегі картаның түрін анықтайды; 

картаның  күнделікті ӛмірде қолданылуына нақты мысал келтіреді; 

  

  

 

  

берілген географиялық координаталар 

арқылы географиялық нысанды  

анықтайды; 

берілген географиялық координаталар арқылы географиялық нысанды  

анықтайды; 

берілген географиялық координаталар арқылы географиялық нысанды  

анықтайды; 

анықталған  географиялық нысанды кескін картаға шартты белгі арқылы  

белгілейді; 

анықталған  географиялық нысанды кескін картаға шартты белгі арқылы  

белгілейді;  

анықталған  географиялық нысанды кескін картаға шартты белгі арқылы  

белгілейді; 

 

  

 кескін картаға Кордильер тауын 

шартты белгі арқылы  белгілейді; 

кескін картаға Кордильер тауының  биік нүктесін  сандық мәлімет арқылы 

белгілейді; 

кескін картаға   Ніл ӛзенін шартты белгі арқылы  белгілейді; 

кескін картаға   Ніл ӛзенін    ұзындығын сандық мәлімет арқылы 

белгілейді. 

Жалпы балл 16  

 

  

 

13 


«Картография және географиялық деректер базасы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты  

ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика 

 

    Білім алушының аты-жөні ___________________________________________ 

 

 

 

 Бағалау критерийі 

Оқу  жетістіктерінің деңгейі 

Төмен 

Орта 

Жоғары 

 

Картадан географиялық нысандарды анықтайды 

 Картадан географиялық нысандарды 

анықтағанда қиналады 

Картадан географиялық нысандарды 

анықтағанда қателіктер жібереді 

 

  Картадан географиялық нысандарды анықтайды 

 

 

14 


«Физикалық  география» бөлімі бойынша жиынтық бағалау 

                                     

 Тақырып 

Литосфераның құрылысы мен заттық құрамы  

Литосфераның тектоникалық қозғалыстары 

 

 

Оқу мақсаты   

 

 

 

Бағалау критерийі 

 

 

 

7.3.1.1 Литосфераның құрылысы мен заттық құрамын 

анықтайды 

7.3.1.3 Жер қыртысының тектоникалық қозғалыстарын 

талдайды: дрейф,  коллизия, субдукция, спрединг  

 

  Білім алушы 

 

Сызбада литосфераның құрылысы  және заттық құрамын жазады 

 Тектоникалық қозғалыстардың  түрлерін ажыратады  

( дрейф, коллизия, субдукция, спрединг) 

      

Ойлау дағдыларының 

деңгейі 

Қолдану 


Жоғары деңгей дағдылары 

 

Орындау уақыты                   20 минут 

 

Тапсырма 

 

1. Берілген сұрақтарға жауап  беріңіз,тапсырмаларды орындаңыз: 

a.  Литосфера  деген не?_____________________________________________  

b.  Берілген сызбаны толтырыңыз: 

 

  

 

2.  1-суретті қолданып, мәтіндегі сӛйлемдерді  толықтырыңыз.                                                                                             

 


 

 

15 


Суретте  __________________________________  бейнеленген.  Жердің  даму  тарихында 

ежелгі құрлықты  Пангея  деп атаған. Уақыт ӛте келе,осы құрлық екі ірі____________, 

_____________  құрлықтарға  бӛлінді.  Бӛлінуге  әсер  еткен  ____________күштер    деп 

саналады.    А.Вегенер  құрлықтар  біртұтас  болғанына  осындай  дәлелдемелер  келтірген 

__________________________________,_________________________________. 

Болашақта 

осы 

құрлықтардың қозғалуында 

осындай 


_______________________________ӛзгеріс болу мүмкін.  

 

3.  Кестедегі  берілген  суреттерді    және  дүние  жүзілік  литосфералық  тақталар  картасын  

қолданып,  сұрақтарға жауап беріңіз. Кестені толтырыңыз. 

 

№ 

Суреттер  Тектоникалық 

қозғалыстың 

түрін анықтаңыз 

Литосфералық 

тақталардың  

түрлерін 

анықтаңыз   

(нақты атауы мен 

түрі) 

Осы 


тектоникалық 

қозғалыс 

үрдісін 

түсіндіріңіз  

 

 

   

 

   

 

 

 

  

 

  

 

  

 

16 


 

Бағалау  

критерийі 

Тапсырма 

№ 

Дескриптор 

Балл 

Білім алушы 

Сызбада 


литосфераның 

құрылысын   

және заттық 

құрамын 


анықтайды 

 

  

литосфераның анықтамасын береді;  сызбада  литосфераның құрылысын 

толықтырады; 

сызбада  литосфераның құрылысын толықтырады; 

сызбада  литосфераның құрылысын толықтырады; 

Тектоникалық қозғалыстардың  

түрлерін 

ажыратады 

(дрейф, 


коллизия, 

субдукция, 

спрединг) 

 

  

 

 үрдістің түрін атайды; 

Ірі құрлықтың атауын атайды; Ірі құрлықтың атауын атайды; 

әсер етуші күштің түрін атайды; 1-дәлелдеме келтіреді; 

2 -дәлелдеме келтіреді; бір ӛзгерісті келтіреді; 

 

  

 

  

 тектоникалық қозғалыстың түрін 

анықтайды; 

тектоникалық қозғалыстың түрін анықтайды; 

тектоникалық қозғалыстың түрін анықтайды; 

литосфералық тақтаның түрі мен атауын анықтайды;  

литосфералық тақтаның түрі мен атауын анықтайды;  

литосфералық тақтаның түрі мен атауын анықтайды;  

тектоникалық қозғалыстың  себебін түсіндіреді ; 

тектоникалық қозғалыстың  себебін түсіндіреді;  

тектоникалық қозғалыстың  себебін түсіндіреді. 

Жалпы балл 20  

 

  

 

17 


«Физикалық  география» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған 

рубрика 

 

Білім алушының аты-жөні ___________________________________________ 

 

Бағалау  критерийі 

Оқу  жетістіктерінің деңгейі 

Төмен 

Орта 

Жоғары 

Сызбада литосфераның 

құрылысын   және заттық 

құрамын анықтайды 

Литосфераның құрылысы мен 

заттық құрамын анықтауда 

қиналады 

 

Литосфераның құрылысы мен заттық құрамын анықтауда қателіктер жібереді 

 

Литосфераның құрылысы мен заттық құрамын  анықтайды 

 

Тектоникалық қозғалыстардың  түрлерін 

ажыратады (дрейф, 

коллизия, субдукция, 

спрединг) 

 

 Тектоникалық қозғалыстардың түрлерін  (дрейф,  коллизия, 

субдукция, спрединг) ажыратуда 

қиналады   

 Тектоникалық қозғалыстардың түрлерін 

(дрейф,  коллизия, субдукция, спрединг) 

ажыратуда қателіктер жібереді   

 Тектоникалық қозғалыстардың  

(дрейф,  коллизия, субдукция, 

спрединг) түрлерін  ажыратады   

 

  

 

18 Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет