Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстарPdf көрінісі
бет2/4
Дата23.12.2019
өлшемі2,29 Mb.
1   2   3   4

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 

 

 

 

 

19 


«Физикалық география» бөлімі бойынша жиынтық бағалау 

                                   

Тақырып 

Атмосфера және оның құрамдас бӛліктері  

Ауа райы және метеорологиялық элементтер 

Қолайсыз атмосфералық құбылыстар 

 

Оқу мақсаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бағалау критерийі 

7.3.2.2 


Атмосфераның  құрылысы  мен  қабаттарының 

ерекшеліктерін графикалық түрде бейнелеп, түсіндіреді 

7.3.2.6  Жергілікті  жер  мүмкіндігі  бойынша  температура, 

қысым,  жел,  бұлттылық,  жауын-шашын  ылғалдылық 

метеорологиялық  элементтердің  кӛрсеткіштері  бойынша 

синоптикалық графикалық материалдарды жасайды 

7.3.2.7  Жергілікті  компонентті  қосымша  қамту  негізінде 

қолайсыз  атмосфералық  құбылыстарды  талдай  отырып, 

сақтану шараларын ұсынады 

 

Білім алушы 

 

Атмосфераның    құрамдас  бӛлігін  ажыратады  және     үлесін диаграмма түрінде кӛрсетеді. 

 Атмосфераның әр қабатының ерекшелігін   талдайды. 

 Кез-келген аймақтың ауа райын сипаттайды. 

 Қолайсыз 

атмосфералық 

құбылыстың 

түрін 


ажыратады және сақтану шараларын ұсынады 

 

Ойлау дағдыларының деңгейі 

Жоғары деңгей дағдылары 

 

 

Орындау уақыты                    20 минут 

 

Тапсырма  

1.   Берілген сұрақтарға жауап  беріңіз,тапсырмаларды орындаңыз: 

a.  Атмосфера дегеніміз  не?  

b.  Атмосфера қабаты мынадай газдардан тұрады: __________________ 

         Газдардың үлесін шеңберлі диаграмма арқылы  кӛрсетіңіз.   

 

 

  

 

  

 

 2.  Сызбаны толтырыңыз: 

a.  Атмосфера қабаттарын жазыңыз; 

b.  Әрбір атмосфералық қабаттың бір ерекшелігін сипаттаңыз. 


 

 

20 


 

 

c.  Озон қабатының тіршілік үшін  маңыздылығын түсіндіріңіз;    d.  Адам ӛмір сүретін атмосфера қабатын және себебін анықтаңыз.  

 

3.   

a. Қарағанды  қаласының  ауа  райын  бақылау  кезіндегі мәліметтерді  пайдалана 

отырып,  қаңтар айының «жел ӛрнегін»  сызыңыз.   

 

b.Басым желді анықтаңыз; c.  Басым желдің бағыты қаңтар айындағы  ауа  температурасына  қалай  әсер 

ететінін сипаттаңыз. 

Желдің бағыты 

С 

О Ш 

Б 

С-Б C-Ш  О-Б 

О-

Ш Ашық 

тынық 


күндер 

Желдің  қайталануы 

(күндер санымен) 

 

 

21 


4.  Сурет арқылы атмосфералық құбылысты сипаттаңыз: 

 

a. Суреттегі атмосфералық құбылысты анықтаңыз; b. Атмосфералық құбылыстың қалыптасу себебін түсіндіріңіз;  

c. Осы атмосфералық құбылыстың зиянды әсеріне  дәлел келтіріңіз; 

d. Осы  атмосфералық құбылыстан  сақтану жолдарын  ұсыныңыз   

 

Бағалау  критерийі 

Тапсырма 

№ 

Дескриптор 

Балл 

Білім алушы 

Атмосфераның  

құрамдас бӛлігін 

ажыратады және     

үлесін диаграмма 

түрінде кӛрсетеді 

 

 

  

 

  

атмосфера  анықтамасын береді;  

атмосфера құрамындағы   газдардың  тізімін жазады; 

диаграмма салу ережелерін сақтай  отырып,  газдардың үлесін шеңберлі диаграмма 

арқылы  кӛрсетеді;    

 

  

 

 Атмосфераның әр 

қабатының 

ерекшелігін   

талдайды 

 

 

   

 

 сызбада атмосфераның қабатын  анықтайды; 

сызбада атмосфераның қабатын  анықтайды; сызбада атмосфераның қабатын  анықтайды; 

сызбада атмосфераның қабатын  анықтайды; сызбада атмосфераның қабатын  анықтайды; 

сызбада атмосфера қабатының   бір ерекшелігін жазады; 

сызбада атмосфера  қабатының  бір ерекшелігін жазады; 

сызбада атмосфера  қабатының  бір ерекшелігін жазады; 

сызбада атмосфера   қабатының бір ерекшелігін жазады; 

сызбада атмосфера   қабатының  бір ерекшелігін жазады; 

озон қабатының тіршілікке  маңыздылығын мысалдар арқылы дәлелдейді; 

адам атмосфераның қай қабатында ӛмір сүретінін анықтайды;  

адамның сол  атмосфера  қабатында ӛмір сүру  себебін дәлелдер келтіре отырып 

жазады; 


 Кез-келген 

аймақтың ауа-

 

 кӛкжиектің негізгі тұстарын сызады; 

кӛкжиектің аралық тұстарын сызады; 

 

 

22 


райын 

сипаттайды 

 

 

  

масштабты  анықтайды; масштаб бойынша  жел бағыттарының 

қайталануын кӛкжиектің негізгі тұстарына 

белгілейді;  

масштаб бойынша  жел бағыттарының қайталануын кӛкжиектің  қосалқы  тұстарына 

белгілейді; 

белгіленген нүктелерін бір-бірімен біріктіреді; 

ашық тынық күндерді  «жел ӛрнегінде»  белгілейді; 

басым желдің бағытын анықтайды; басым желдің қантар айының  ауа 

температурасына тигізетін әсерін дәлелдейді; 

Қолайсыз атмосфералық 

құбылыстың 

түрін ажыратады 

және сақтану 

шараларын 

ұсынады 


 

суреттегі   атмосфералық құбылысты анықтайды; 

қолайсыз атмосфералық құбылыстың қалыптасу себебін  дәлелдейді; 

қолайсыз  атмосфералық құбылыстың зиянды әсерін жазады; 

қолайсыз атмосфералық құбылыстан  сақтану жолдарын   ұсынады. 

Жалпы балл 30  

 

 

23 


«Физикалық география» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған 

рубрика 

 

Білім алушының аты-жөні ___________________________________________ 

 

Бағалау  критерийі 

Оқу  жетістіктерінің деңгейі 

Төмен 

Орта 

Жоғары 

Атмосфераның  құрамдас 

бӛлігін ажыратады және     

үлесін диаграмма түрінде 

кӛрсетеді 

Атмосфераның  құрамдас бӛлігін 

ажыратуда және     үлесін 

диаграмма түрінде кӛрсетуде 

қиналады  

 Атмосфераның  құрамдас бӛлігін 

ажыратуда және     үлесін диаграмма 

түрінде кӛрсетуде қателіктер жібереді 

Атмосфераның  құрамдас бӛлігін 

ажыратады және     үлесін 

диаграмма түрінде кӛрсетеді 

Атмосфераның әр 

қабатының ерекшелігін   

талдайды 

 Атмосфераның әр қабатының 

ерекшелігін талдауда қиналады 

Атмосфераның әр қабатының 

ерекшелігін талдауда қателіктер жібереді 

Атмосфераның әр қабатының 

ерекшелігін   талдайды 

Кез-келген аймақтың ауа 

райын сипаттайды 

 Ауа райын сипаттауда қиналады 

 Ауа райын сипаттауда қателіктер 

жібереді 

Кез-келген аймақтың ауа райын 

сипаттайды  

Қолайсыз атмосфералық 

құбылыстың түрін 

ажыратады және сақтану 

шараларын ұсынады 

Қолайсыз атмосфералық 

құбылыстың түрін ажыратуда және 

сақтану шараларын ұсынуда 

қиналады 

 

Қолайсыз атмосфералық құбылыстың түрін ажыратуда және сақтану 

шараларын ұсынуда қателіктер жібереді 

 

Қолайсыз атмосфералық құбылыстың түрін ажыратады 

және сақтану шараларын ұсынады 

 

    


 

 

  

 

24 


«Физикалық география» бөлімі бойынша жиынтық бағалау 

                                            

Тақырып 

Дүниежүзілік мұхиттың географиялық жағдайы 

Мұхит суларының қозғалыстары 

Дүниежүзілік мұхиттың проблемалары 

 

Оқу мақсаты 

 

 

 

 

 

Бағалау критерийі 

 

 

 

7.3.3.4  Мұхит және оның құрамдас бӛліктерін 

жоспар бойынша сипаттайды 

7.3.3.6  Мұхит суының қозғалыстарын жіктеп, 

түсіндіреді 

7.3.3.8  Дүниежүзілік мұхит проблемаларын 

топтастырып, шешу жолдарын ұсынады 

 

Білім алушы 

 

Мұхит және оның құрамдас бӛліктерін  ажыратады 

 Мұхит суы қозғалысының түрін анықтайды 

 Мұхит суы қозғалысын тудыратын 

себептерді  түсіндіреді 

 

Ластанудан туындайтын проблемаларды анықтайды және шешу жолдарын ұсынады 

 

Ойлау дағдыларының деңгейі 

Түсіну  


Қолдану 

 

Жоғары деңгей дағдылары  

Орындау уақыты                     

20 минут 

 

 

Тапсырма  

1. Берілген сұрақтарға жауап  беріңіз,тапсырмаларды орындаңыз: 

a.  Дүниежүзілік мұхит дегеніміз  ...   

b.  Дүниежүзілік мұхиттың   бӛліктерін анықтаңыз және мысалдар келтіріңіз. 

 

  

2.  Жоспар  бойынша    Кариб  теңізіне  сипаттама  беріңіз  (тақырыптық  карталарды 

қолдану қажет): 

                                              

a.  Кариб теңізі  ...............  мұхитының  құрамына кіреді;   

b.  Теңіз  ......меридиандар мен .........параллельдердің арасында орналасқан; 


 

 

25 


c.  Теңіз ........  материктердің  жағасымен  ұласады; 

d.  Кариб теңізінің аралдары; 

e.  Теңіз ....... бұғаздар арқылы мұхитпен жалғасады;  

f.  Теңіздің орташа тереңдігін анықтаңыз; 

g.  Теңіздің беткі ағыстары;  

h.  Теңіз суының  тұздылығын анықтаңыз; 

i.   Теңіз суының жылдық орташа температурасын анықтаңыз; 

j.   Теңіз суының ластану дәрежесін анықтаңыз;  

3.  Берілген суреттерді қолданып, мұхит суы қозғалысынын түрін анықтап, пайда  

болу себептерін түсіндіріңіз.  

 

     a. Суреттегі  дүниежүзілік мұхит мәселесінің түрін анықтаңыз; 

     b. Осы проблеманың ластану кӛзін анықтап, дәлел келтіріңіз; 

     c.  Проблеманың кешенді салдары қандай?     

 

 

  

 

  

 

  

 

Пайда болу себептері  

 

  

 


 

 

26 


     d.  Проблеманы  шешудің нақты бір  жолын ұсыныңыз.       

 

 Бағалау  

критерийі 

Тапсырма 

№ 

Дескриптор 

Балл  

Білім алушы 

Мұхит және 

оның құрамдас 

бӛліктерін  

ажыратады 

 

  

 дүниежүзілік мұхиттың  анықтамасын 

береді;  

дүниежүзілік мұхиттың бӛлігін  анықтайды; дүниежүзілік мұхиттың бӛлігіне нақты 

мысал келтіреді;  

дүниежүзілік мұхиттың бӛлігін  анықтайды;  дүниежүзілік мұхиттың бӛлігіне  мысал 

келтіреді ;  

дүниежүзілік мұхиттың бӛлігін  анықтайды; дүниежүзілік мұхиттың бӛлігіне  мысал 

келтіреді;    

 

Кариб теңізі қай  мұхиттың құрамына кіретінін  анықтайды;   

теңіз қандай меридиандардың  арасында орналасқанын анықтайды;  

теңіз қандай параллельдердің арасында орналасқанын анықтайды;  

теңіздің  қандай материктердің   жағасымен ұласатынын анықтайды; 

теңізде  қандай аралдар орналасқанын анықтайды; 

теңіз қандай бұғаздар арқылы мұхитпен жалғасатынын  жазады;  

теңіздің орташа тереңдігін анықтайды; теңіздің беткі ағыстарын анықтайды;  

теңіз  суының  тұздылығын анықтайды; теңіз суының жылдық орташа 

температурасын анықтайды; 

теңіздің ластану дәрежесін анықтайды; Мұхит суы 

қозғалысының 

түрін 


анықтайды 

 

  

 

  

 

  

 

 мұхит суы  қозғалысының түрін анықтайды; 

мұхит суы қозғалысының  пайда болу себебін  түсіндіреді; 

мұхит суы  қозғалысының түрін анықтайды; мұхит суы қозғалысының  пайда болу 

себебін  түсіндіреді; 

мұхит суы  қозғалысының түрін анықтайды; мұхит суы қозғалысының  пайда болу 

себебін  түсіндіреді; 

Мұхит суы қозғалысын 

тудыратын 

себептерін  

түсіндіреді 

мұхит суы  қозғалысының түрін анықтайды; 

мұхит суы қозғалысының  пайда болу себебін  түсіндіреді; 

Ластанудан туындайтын 

 суреттегі  дүниежүзілік мұхит мәселесінің 

түрін анықтайды;  

 

27 


проблемаларын 

анықтайды және 

проблемаларды   

шешу жолдарын 

ұсынады 

мұхит суының ластану кӛзін  анықтап, дәлел 

келтіреді; 

проблеманның кешенді салдарын  дәлелдейді; 

проблеманы   шешудің нақты 1 жолын  ұсынады. 

Жалпы балл 30  

 

 

28 


«Физикалық география» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға  арналған 

рубрика 

 

Білім алушының аты-жөні ___________________________________________ 

 

Бағалау  критерийі 

                                        Оқу  жетістіктерінің  деңгейі 

Төмен 

Орта 

Жоғары 

Мұхит және оның құрамдас 

бӛліктерін  ажыратады 

Мұхит және оның құрамдас 

бӛліктерін сипаттағанда  қиналады  

Мұхит және оның құрамдас бӛліктерін 

сипаттау кезінде  қателіктер жібереді  

Мұхит  және  оның  құрамдас 

бӛліктерін сипаттайды 

 

Мұхит суы қозғалысының түрін анықтайды 

Мұхит суы қозғалысының түрін 

анықтауда қиналады 

 

Мұхит суы қозғалысының түрін анықтауда қателіктер жібереді 

Мұхит суы қозғалысының түрін 

анықтайды 

Мұхит суы қозғалысын 

тудыратын себептерді  

түсіндіреді 

Мұхит суы қозғалысын тудыратын 

себептерді түсіндіргенде қиналады 

 

Мұхит суы қозғалысын тудыратын себептерді  түсіндіргенде қателіктер 

жібереді 

Мұхит суы қозғалысын 

тудыратын себептерді   

түсіндіреді 

Ластанудан туындайтын 

проблемаларды анықтайды 

және шешу жолдарын 

ұсынады 

Ластанудан туындайтын 

проблемаларды анықтауда және 

шешу жолдарын ұсынуда қиналады. 

   

Ластанудан туындайтын проблемаларды анықтауда және шешу жолдарын ұсынуда 

қателіктер жібереді  

 

 Ластанудан туындайтын проблемаларды анықтайды және 

шешу жолдарын ұсынады 

 

 

 


 

 

29 


 

 

  

 

 

  

 

 3 -ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 

 

 

 

 

30 


«Физикалық география» бөлімі бойынша жиынтық бағалау 

                                     

 Тақырып 

Топырақ, оның құрамы мен құрылымы 

Қазақстанның топырақ түрлері 

 

Оқу мақсаты 

 

 

 

 

 

Бағалау критерийі 

7.3.4.2 Топырақ  құрамын, түрлерін анықтап, құрылымын 

графикалық түрде кӛрсетеді 

7.3.4.3 Қазақстанда топырақ түрлерінің таралуын 

анықтайды 

 

Білім алушы 

 

Топырақ құрамын, түрлерін ажыратады   

Топырақ құрылымын графикалық түрде бейнелейді  

Қазақстанда топырақ түрлерінің таралу себептерін дәлелдейді 

 

Ойлау дағдыларының 

деңгейі 

Қолдану  

Жоғары деңгей дағдылары 

  Орындау уақыты                       20 минут 

 

Тапсырма 

 

1. Берілген сұрақтарға жауап  беріңіз,тапсырмаларды орындаңыз: 

a.  Топырақ дегеніміз -  

b.  Топырақ түзуші факторларды сызбаға толықтырыңыз; 

 

     с. Сипаттама арқылы  топырақтың түрін анықтаңыз  және  механикалық  құрамын толықтырыңыз; 

Бұл топырақ орманды-дала және дала  зоналарында  кең таралған. Көп жылдық 

шөпті өсімдіктер астында, борпылдақ жыныстарда түзілген және  аса құнарлы 

топырақ деп саналады. 

      -  Топырақ  түрі 

      -  Механикалық құрамы             

     d.Құрылымы жоқ топырақтың құнарсыз болу себебін түсіндіріңіз.  

 

 


 

 

31 


2.  Берілген суретке қарап,  топырақ  қабаттарын  анықтаңыз және  ерекшелігін жазыңыз.   

 

3.  Қазақстанның физикалық картасы берілген: 

a. Картада кӛрсетілген табиғат зонасын  анықтаңыз; 

 

 b. Карта арқылы осы табиғат зонасындағы топырақ   түрін анықтаңыз;  

c. Осы табиғат зонасында кездесетін  топырақтың құнарлығы жоғары. Себебін 

түсіндіріңіз; 

d. Осы табиғат зонасынан солтүстікке қарай топырақ гумусының  жоғары болуы неге 

байланысты екендігін түсіндіріңіз. 

 

Бағалау критерийі Тапсырма № 

Дескриптор 

Балл 

 Білім алушы 

Топырақ құрамын, 

түрлерін ажыратады 

  

топырақтың анықтамасын береді; 

сызбада топырақ түзуші  факторды  толықтырады;   

 

32 


сызбада топырақ түзуші  факторды  

толықтырады; 

сипаттама арқылы  топырақтың түрін анықтайды;  

механикалық құрамын анықтайды; құрылымы жоқ топырақтың 

құнарсыздық  себебін түсіндіреді; 

Топырақ құрылымын 

графикалық түрде 

бейнелейді 

 

  

 

  

суреттегі топырақ  А

0

 

 қабатынның  атауын  жазады; 

топырақтың  А қабатының  бір 

ерекшелігін жазады; 

суреттегі топырақтың  А1

 қабатының  

атауын  жазады; 

топырақтың  А1 

 қабатының  бір 

ерекшелігін жазады; 

суреттегі топырақтың  В 

 қабатының  

атауын  жазады; 

топырақтың  В  қабатының  бір ерекшелігін жазады; 

суреттегі топырақтың  С 

 қабатының  

атауын  жазады; 

топырақтың  С  қабатының  бір ерекшелігін жазады; 

Қазақстанда топырақ түрлерінің 

таралу себептерін 

дәлелдейді 

 карта  арқылы  кӛрсетілген табиғат 

зонасын  анықтайды; 

карта  арқылы  табиғат зонасындағы топырақ   түрін  анықтайды; 

топырақтың құнарлылығының әр түрлі болуының себебін түсіндіреді; 

топырақ гумусының арту себебін түсіндіреді. 

Жалпы балл 18  Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет