Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстарPdf көрінісі
бет3/4
Дата23.12.2019
өлшемі2.29 Mb.
1   2   3   4

 

 

 

33 


«Физикалық география» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған 

рубрика 

 

Білім алушының аты-жөні ___________________________________________ 

 

Бағалау критерийі 

Оқу  жетістіктерінің деңгейі 

Төмен 

 

Орта 

Жоғары 

Топырақ құрамын, түрлерін 

ажыратады 

 

Топырақ құрамы 

мен 


топырақ  

түрлерін ажыратуда қиналады 

 

Топырақ  құрамы  мен  топырақ  түрлерін  ажыратуда  қателіктер 

жібереді    

 

Топырақ 


құрамы 

мен 


топырақ түрлерін ажыратады   

 

Топырақ құрылымын графикалық түрде 

бейнелейді 

Топырақ құрылымын графикалық 

түрде бейнелеуге  қиналады  

 

Топырақ құрылымын графикалық түрде бейнелегенде  қателіктер 

жібереді  

 

Топырақ құрылымын графикалық түрде 

бейнелейді 

Қазақстанда топырақ 

түрлерінің таралу себептерін 

дәлелдейді 

Қазақстанда 

топырақ 

түрлерінің 

таралу 

себептерін дәлелдеуде 

қиналады  

Қазақстанда  топырақ  түрлерінің 

таралу 


себептерін 

дәлелдеуде 

қателіктер жібереді  

 

Қазақстанда топырақ 

түрлерінің  таралу  себептерін 

дәлелдейді 


 

 

34 


«Физикалық география» бөлімі бойынша жиынтық бағалау 

 

Тақырып 

 

Табиғи –аумақтық  кешендердің түрлері  

Оқу мақсаты 

 

 

 

Бағалау критерийі 

 

 

 

7.3.5.2 Жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде 

түрлі деңгейдегі табиғи кешендерді жоспар бойынша 

сипаттайды    

Білім алушы 

 Географиялық қабықтың заңдылығын түсіндіреді 

 Кез-келген табиғи  кешенге сипаттама береді 

 

Ойлау дағдыларының 

деңгейі 

 Қолдану 

 Жоғары деңгей дағдылары  

 

Орындау уақыты                   

 

15 минут 

 

Тапсырма 

 

1. Географиялық қабық - Жердің ерекше кешенді қабығы: 

a.  Географиялық қабық дегеніміз ..............  

b.  Географиялық қабықтың  тұтастығын  сурет арқылы дәлелдеңіз;  

 

  

c.  Географиялық қабықтың заңдылығын суретке қарап анықтаңыз; 

 

d.  Осы заңдылықтың  маңыздылығын түсіндіріңіз.   

 

35 


2.  Оңтүстік Американың батыс жағалауында  Атакама шӛлінің  қалыптасу себебін 

анықтаңыз.  Ӛз жауабыңызға дәлел келтіріңіз.   

 

3. Тақырыптық карталарды қолданып, жергілікті жердің  табиғат зонасына сипаттама 

беріңіз: 

a.  Климаттық белдеудегі  орны ________________________________________ 

b.  Климаттық жағдайы:  қаңтар айының  температурасы  - ________ шілде айының  

температурасы - ________  жылдық  жауын-шашының мӛлшері - ________ , қыс – 

__________________________жаз - ____________. 

c.  Топырақ түрі (лері) ______________________________________________ 

d.  Ӛсімдік жамылғысы ______________________________________________ 

e.  Жануарлар дүниесі _____________________________________________ 

f.  Осы табиғат зонасында ауа температурасы  5 ° С   жоғарласа, ӛсімдік жамылғысында  

қандай  ӛзгерістер болуы мүмкін?  

 

 Бағалау  

критерийі 

Тапсырма № 

Дескриптор 

Балл 

Білім алушы 

 

 Географиялық 

қабықтың 

заңдылығын 

түсіндіреді 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Кез-келген табиғи кешенге 

сипаттама 

береді   

 

  

географиялық қабықтың  анықтамасын 

береді; 

атмосфера мен гидросфераның  арасындағы ӛзара  байланысты   дәлелдейді; 

атмосфера мен биосфераның арасындағы ӛзара  байланысты дәлелдейді; 

биосфера  мен литосфераның   арасындағы ӛзара  байланысты   дәлелдейді;  

атмосфера мен литосфераның   арасындағы ӛзара  байланысты   дәлелдейді;  

гидросфера  мен литосфераның   арасындағы ӛзара  байланысты дәлелдейді;  

географиялық қабықтың  тұтастығы туралы қорытынды шығарады; 

суретте географиялық қабықтың заңдылығын анықтайды;. 

осы заңдылықтың  маңыздылығын түсіндіреді; 

  

Атакама   шӛлінің  қалыптасу  себебін анықтайды; 

Атакама   шӛлінің  қалыптасу  себебін дәлелдейді; 

  

  

 

жергілікті жердің табиғат зонасының  географиялық белдеуі  ішіндегі орнын 

анықтайды;  

қаңтар айының  температурасын   анықтайды; шілде  айының  температурасын   анықтайды; 

жылдық  жауын-шашының мӛлшерін анықтайды; 

қыстың сипатын  анықтайды; жаздың сипатын  анықтайды; 

жергілікті жердің табиғат зонасының  топырақ түрін анықтайды;  

 

36 


жергілікті жердің табиғат зонасының  ӛсімдік 

жамылғысын анықтайды;   

жергілікті жердің табиғат зонасының  жануарлар дүниесін анықтайды; 

жергілікті жердің табиғат зонасының  ӛсімдік жамылғысындағы   ӛзгерісті  дәлелдейді. 

Жалпы балл 21  

 

 

37 


«Физикалық география» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған 

рубрика 

 

Білім алушының аты-жөні ___________________________________________ 

 

 

Бағалау  критерийі Оқу  жетістіктерінің деңгейі 

Төмен 

Орта 

Жоғары 

Географиялық қабықтың 

заңдылығын түсіндіреді 

 

 Географиялық қабықтың 

заңдылығын түсіндіруде қиналады 

 

 

  Географиялық қабықтың 

заңдылығын түсіндіруде қателіктер 

жібереді 

Географиялық қабықтың 

заңдылығын түсіндіреді 

 

 Табиғи кешенге сипаттама береді 

 Табиғи кешенге сипаттама беруге 

қиналады 

 

 Табиғи кешенге сипаттама бергенде қателіктер жібереді 

 

Кез келген табиғи кешенге сипаттама береді 

 


 

 

38 


«Әлеуметтік география» бөлімі  бойынша жиынтық бағалау 

                            

 

Тақырып 

Дүниежүзі халқының тілдік әулеттері мен топтары 

Дүниежүзі халқының діни құрамы 

 

Оқу мақсаты  

 

 

 

 

 Бағалау критерийі 

7.4.1.1  Дүниежүзі халықтарының этнолингвистикалық 

жіктелінуін түсіндіреді 

7.4.1.2  Дүние жүзі халқының діни құрамы мен діндердің 

таралу аймақтарын анықтайды 

 

Білім алушы 

 

Дүниежүзі халықтарының этнолингвистикалық  классификациясын құрастырады 

 Дүние жүзі халқының діни құрамы мен діндердің   

таралу аймақтарын сипаттайды   

Ойлау дағдыларының 

деңгейі 

Жоғары деңгей дағдылары 

 

 

Орындау уақыты                  20 минут 

 

Тапсырма 

 

1. Тіл - халықтың ерекше белгісі, бірақ тарихтың даму барысында тілдің басқа аймақтарға  

таралуы байқалады. 

 

a.  Еуропалық тілдердің  Африкада және Оңтүстік Америкада таралу себебін түсіндіріңіз; b.  Еуропа елдерінде   билингвизмнің  кездесу себебін  анықтаңыз;  

c.  Тілдің таралу  сызбасын  толықтырыңыз.    

 

    


 

 

  

 

 

39 


2. Дүние жүзінде кең таралған тіл  әулеттері туралы сызбаны толықтырыңыз.  

 

 

3. 

a.  Кӛпұлтты  ел дегеніміз ........................    

b.  Кӛпұлтты елдерге 2 мысал келтіріңіз; 

c.  Кӛпұлтты елдің қалыптасу жолын түсіндіріңіз.  

 

4. 

a.  Халықтың діни құрамы дегеніміз ...............   

b.  Діндердің түрлерін  сызбада  толықтырыңыз; 

 

 c.  Қазақстанда таралған әлемдік діннің басым түрі ....................... 

d.  Ислам діні таралған 2 аймақты кескін картада белгілеңіз.   

 


 

 

40 


 

Шартты белгілер 

 

 

Бағалау  критерийі  Тапсырма № 

Дескриптор 

Балл 

Білім алушы 

Дүниежүзі 

халықтарының 

этнолингвистикалық 

классификациясын 

құрастырады 

 

 

  

Еуропалық  тілдердің Африкада  таралу себебін түсіндіреді; 

Еуропалық  тілдердің Оңтүстік Америкада таралу себебін түсіндіреді;  

Еуропа елдерінде билингвизмнің  таралу себебін түсіндіреді; 

кең таралған тілді  анықтап, сызбаны  толықтырады;  

кең таралған тілді анықтап, сызбаны  толықтырады;. 

оқшау  тілді  анықтап, сызбаны толықтырады; 

оқшау  тілді  анықтап, сызбаны толықтырады; 

  

 

 тіл әулетін анықтап, сызбаны толықтырады; 

тіл әулетін анықтап, сызбаны  толықтырады; 

тіл тобын  анықтап, сызбаны  толықтырады; тіл тобын  анықтап, сызбаны  толықтырады; 

тіл әулетіне кіретін   халықтарды анықтап, сызбаны  толықтырады; 

тіл әулетіне кіретін   халықтарды анықтап, сызбаны  толықтырады;  

кӛпұлтты  ел  ұғымының   анықтамасын 

береді;  

кӛпұлтты елге мысал келтіредікӛпұлтты елге мысал келтіреді; 

кӛпұлтты елдің қалыптасу жолын түсіндіреді; 

  

 

41 


Дүние жүзі 

халқының діни 

құрамы мен 

діндердің таралу 

аймақтарын 

сипаттайды 

 

  

 

 халықтың  діни құрамына анықтама береді; 

әлемдік дін түрін анықтап, сызбаны толықтырады; 

әлемдік дін түрін анықтап, сызбаны толықтырады; 

әлемдік дін түрін анықтап, сызбаны толықтырады; 

дін түрін анықтап, сызбаны толықтырады; дін түрін анықтап, сызбаны толықтырады; 

Қазақстандағы  әлемдік діннің басым түрін анықтайды;  

кескін картада  ислам дінінің таралу аймағын   белгілейді;   

кескін картада  ислам дінінің таралу аймағын   белгілейді. 

Жалпы балл                                                                                                                              26   

 

42 


«Әлеуметтік география» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған 

рубрика 

 

Білім алушының аты-жөні ___________________________________________ 

 

Бағалау критерийі 

Оқу  жетістіктерінің деңгейі 

Төмен 

Орта 

Жоғары 

Дүниежүзі халықтарының 

этнолингвистикалық 

классификациясын құрастырады 

Дүниежүзі халықтарының 

этнолингвистикалық  

классификациясын құрастыруда 

қиналады    

 

 Дүниежүзі халықтарының этнолингвистикалық  

классификациясын құрастыруда 

қателіктер жібереді   

 

Дүниежүзі халықтарының этнолингвистикалық  

классификациясын 

құрастырады 

Дүние жүзі халқының діни 

құрамы мен діндердің таралу 

аймақтарын сипаттайды 

Дүние жүзі халқының діни 

құрамы мен діндердің таралу 

аймақтарын сипаттауда 

қиналады      

 

Дүние жүзі халқының діни құрамы мен діндердің таралу аймақтарын 

сипаттауда  қателіктер жібереді 

Дүние жүзі халқының діни 

құрамы мен діндердің таралу 

аймақтарын дұрыс сипаттайды    

 


 

 

43 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 -ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 

 

 

 

 

44 


«Экономикалық география» бөлімі  бойынша жиынтық бағалау 

                           

 

Тақырып 

Табиғи ресурстардың жіктелуі 

Табиғи ресурстарды игерумен байланысты проблемалар 

 

Оқу мақсаты  

 

 

 

 

 

Бағалау критерийі 

7.5.1.1  Табиғи ресурстарды жіктейді 

7.5.1.2   Жергілікті компонентті қосымша қамти отырып табиғи 

ресурстардың таралу заңдылықтарын талдайды  

7.5.1.4 Жергілікті компонентті қосымша қамти отырып табиғи 

ресурстарды игерумен байланысты  туындайтын 

проблемаларды талдап, шешу жолдарын ұсынады 

 

Білім алушы 

 

Табиғи ресурстарды белгілері бойынша топтастырады   

Табиғи ресурстардың таралу заңдылықтарын дәлелдейді  

Табиғи ресурстарды игерумен байланысты болатын проблемаларды анықтайды және шешу жолын ұсынады 

 

Ойлау дағдыларының деңгейі 

 

Жоғары деңгей дағдылары  

 

Орындау уақыты                        20 минут 

 

Тапсырма 

 

1. Табиғи ресурстар  адамзаттың  дамуындағы маңызды фактор болып табылады. Табиғат  

қорларының  әртүрлілігі және олардың таралуы - белгілі бір заңдылыққа  тәуелді. 

a.  Табиғат ресурстары  дегеніміз  ...................................... 

b.  Берілген табиғи ресурсты жіктеңіз;  

№  Табиғи  ресурстың  жіктелуі 

Мұнай  


Пайда болу жолдары бойынша   

 Қолданылу  мақсаттары  бойынша 

 Сарқылуына байланысты      

 

 c.  Мұнай қоры  шоғырланған  екі  ірі  аймақты кескін картаға белгілеңіз (кескін карта 

толтыру ережелерін сақтаңыз);  

 

Шартты белгілер d.  Мұнайдың таралу заңдылығын анықтаңыз.  

2.  Табиғи ресурстарды игеру кезінде  кӛптеген  мәселелер  туындайды: 

a.  Берілген сурет бойынша табиғи ресурсты игеру кезіндегі жер бедерінде  пайда болған   

 

45 


проблеманы анықтаңыз;   

 

  

  

b.  Осы проблеманың пайда болу себебін түсіндіріңіз;  c.  Табиғи ресурсты игеру кезіндегі проблеманың салдарын сипаттаңыз; 

d.  Осы проблеманы шешудің 2  жолын ұсыныңыз; 

1- шешу жолы  

2- шешу жолы 

 

Бағалау  критерийі 

Тапсырма № 

Дескриптор 

Балл 

Білім алушы 

Табиғи ресурстарды 

белгілері бойынша 

топтастырады 

 

 

  

 

 Табиғи ресурстардың 

таралу заңдылықтарын 

дәлелдейді 

  

 

табиғат ресурстың анықтамасын береді; 

мұнайды пайда болу жолдары бойынша жіктейді; 

мұнайды пайдалану мақсаттары бойынша жіктейді; 

мұнайды сарқылу  дәрежесі  бойынша жіктейді; 

кескін карта толтыру ережелерін сақтай отырып, мұнай  

шоғырланған  ірі аймақты  

белгілейді; 

кескін карта толтыру ережелерін сақтай отырып, мұнай  

шоғырланған ірі аймақты    

белгілейді; 

мұнайдың таралу заңдылығын дәлелдейді;   

Табиғи ресурстарды игерумен байланысты 

болатын проблемаларды 

анықтайды және шешу 

жолдарын ұсынады 

суреттегі табиғи ресурстың  игеру  проблемасын анықтайды; 

табиғи  ресурсты игеру  проблеманың себебін түсіндіреді;  

табиғи  ресурсты игеру  проблеманың салдарын сипаттайды; 

табиғи ресурсты игеруге 

 

 

46 


байланысты   проблеманың  1-  

шешу жолын ұсынады; 

табиғи ресурсты игеруге 

байланысты   проблеманың  2 - 

шешу жолын ұсынады. 

Жалпы балл                                                                                                                          12   

 

47 


«Экономикалық география» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған 

рубрика 

 

Білім алушының аты-жөні ___________________________________________ 

 

Бағалау критерийі 

                                    Оқу  жетістіктерінің деңгейлері 

Төмен 

Орта 

Жоғары 

Табиғи ресурстарды 

белгілері бойынша 

топтастырады 

Табиғи 

ресурстарды белгілері 

бойынша топтастыруда қиналады  

 

 

 Табиғи ресурстарды 

белгілері 

бойынша  топтастырғанда  қателіктер 

жібереді                             

                 

 

  Табиғи  ресурстарды  белгілері бойынша топтастырады 

 

   Табиғи ресурстардың 

таралу заңдылықтарын 

дәлелдейді 

Табиғи ресурстардың таралу 

заңдылықтарын талдау кезінде 

қиналады 

Табиғи 

ресурстардың таралу 

заңдылықтарын 

талдау 

кезінде 


қателіктер жібереді 

 

Табиғи ресурстардың 

таралу 


заңдылықтарын дәлелдейді 

 

Табиғи ресурстарды игерумен байланысты 

болатын  проблемаларды 

анықтайды 

Табиғи 


ресурстарды 

игерумен 

байланысты  болатын  проблемаларды 

анықтауда қиналады  

Табиғи 

ресурстарды игерумен 

байланысты  болатын  проблемаларды 

анықтауда қателіктер жібереді  

 

Табиғи  ресурстарды  игерумен байланысты 

болатын 


проблемаларды анықтайды 

 

  

 

48 


«Экономикалық география» бөлімі бойынша жиынтық бағалау 

                                 

 Тақырып 

Кӛлік инфрақұрылымы 

Әлеуметтік инфрақұрылым 

 

Оқу мақсаты  

 

 

 

 

 

 

Бағалау критерийі     

          

 

 

 

 

7.5.2.1  Қазақстандық  компонентті  қосымша қамти отырып 

кӛлік инфрақұрылымының элементтерін сипаттау негізінде 

оның маңыздылығына баға береді  

7.5.2.2  Қазақстандық  компонентті  қосымша қамти отырып 

әлеуметтік 

инфрақұрылым 

элементтерін 

сипаттап, 

маңыздылығына баға береді  

 

Білім алушы 

 Кӛлік 

инфрақұрылымының 

элементтерін 

сипаттайды 

 

Кӛлік инфрақұрылымының 

элементтерінің 

маңыздылығына қорытынды жасайды 

 Әлеуметтік 

инфрақұрылым 

элементтерін 

сипаттайды 

 

Әлеуметтік  инфрақұрылымның  элементтерінің маңыздылығына қорытынды  жасайды 

 Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет