Жылғы №2 басылым беттің -шісі 5В 020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналғанДата31.12.2019
өлшемі199.08 Kb.

УМКД 042-16.1.20.4/01-2012


_________2013жылғы №2

басылым


беттің -шісі
5В 020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған

«Әдеби өлкетану» пәні бойынша

ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

СЕМЕЙ


2014

Кіріспе
1 ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы _______ «­­­­­­­____»_______

Қазақ филологиясы кафедрасының аға оқытушысы Әбділманатқызы Ә.
2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 Қазақ филологиясы кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.

Хаттама №___ «___» ___________20__жыл.
Кафедра меңгерушісі: _______________ Ақтанова А.С.
2.2 Гуманитарлық- заң факультеттің оқу-әдістемелік бюросында талқыланып, бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________20__жыл.


Төрайымы:_________________Мұқанова Қ.Қ.

3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілді

Хаттама №___ «___» ___________20 _жыл.

ОӘК төрағасы _________________Искакова Г.К.
4  «___»_______ 2012 ж. шыққан ПОӘК-нің

№2 БАСЫЛЫМЫ
Мазмұны

1 Қолданыс аясы

2 Нормативтік сілтемелер

3 Жалпы ережелер

4 Оқу пәнінің мазмұны модуль бойынша

5 СӨЖ-ның тақырыптары

6 Пәннің оқу-әдістемелік картасы

7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

8 Әдебиеттер

1 ҚОЛДАНЫС АЯСЫ

Әдеби өлкетану пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің құрамына кіретін оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығының магистранттарына арналған.


2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы Әдеби өлкетану пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін төмендегі нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады:

- 5В 020500 Филология: қазақ тілі мамандығының___ ______бекітілген элективті пәндер катологы

- СТУ 042- СГУ-5-2012 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;

- ДП 042-1.07-2012 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны мен құрылымы» құжаттық іс-жосығы.
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

Бұл пән бойынша мынадай теориялық және практикалық мәселелер қарастырылады. Әдеби өлкетануда ақын-жазушыларының шығармашылығын оқып үйрену туған өлке шығармашылық иелерінің сөз өнері мұраларын оқып үйрену деген сөз. Бағдарлама Семей өңірінде өмір сүрген ақын, жазушылардың шығармашылық дамуының тарихын әдеби шолу және монографиялық тақырыптардың ауқымында оқытуды көздейді.3.2 Курстың мақсаты:

Семей өңірінде өмір сүрген ақын-жазушылар шығармашылықтары процестерінің заңдылығын түсініп, шығармалардың көркемдік маңызын қоғамдық жағдайлармен, замандардың мәдениетімен байланыстыра білу керек.

3.3 Курстың негізгі міндеттері:

Негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу, ғылыми идеяларға сын көзбен қарап дәлелдей алу және концепциялар мен

теорияларды талдай білуге дағдыландыру.

3.4 Оқыту нәтижелері:

Курстың соңында магистрант мыналарды білуі керек:

- Қазақ әдебиеттануы ғылымының өзекті мәcелелерін білуі керек;

- Алған білімдерін практикада қолдана білу;

- Теориялық талдау жасай алу;

- Семей өңірі ақын-жазушылары шығармашылықтарының даму және қалыптасу сатылары, бағыттары және концепция мәселелерін түсіну;

- Өзіндік пікір айта алу;

- Негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу.3.5 Курстың пререквизиттері:

- ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы

- Тіл білімінің, әдебиеттанудың өзекті мәселелері

3.6 Курстың постреквизиттері:

- Әуезов және әдебиеттану мәселелері

- Абайдың ақындық кітапханасы

3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:

1-кесте


Курс


Семестр

Кредит

Дәріс (сағ)

Тәж(сағ)

Лаб (сағ)

МӨЖ

(сағ)


Бар

(сағ)


Бақылу түрі

1

2

2

15

15

-

60

90

емтихан


4 ПӘННІҢ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ МОДУЛЬ БОЙЫНША

2-кесте


Тақырыптардың атауы мен мазмұны

Сағат саны

1

2

Дәрістер мазмұны
  1. Модуль. Абай шәкірттерінің шығармашылығы
  1. Әріп Тәңірбергенұлы

Әріп Тәңірбергенов шығармашылығы және Абай ақындық дәстүрі.

«Біржан - Сара» айтысы және Әріп Тәңірбергенов.

Әріп шығармашылығының жинақталу, насихатталу, зерттелу тарихы.

Ә.Тәңірбергенов өлеңдерінің тақырыптық аясы.

Әріп айтыстары мен сөз қағыстарының ақындық импровизация.

Ә.Тәңірбергенұлының хиссалары
1

2.Тұрағұл Абайұлының шығармашылығы.

Тұрағұл өлеңдерінің тақырыптық сипаты

Тұрағұл аудармалары

Тұрағұлдың Абай жайлы естеліктерінің қазақ әдебиетіндегі алатын орны

1

3 Ақылбай, Мағауия Абайұлы шығармашылықтары

Кәкітай Ысқақұлы Құнанбаев шығармашылығы.

Ақылбай Абайұлының «Дағыстан», «Кәрі Жүсіп» дастандарының сюжеттік-мотивтік негіздері

Мағауия Абайұлының «Медғат-Қасым» поэмасындағы романтизм

Кәкітай Ысқақұлының Абай шығармаларын бастырудағы еңбегі.1

4. Әубәкір Акылбайұлы шығармашылығы.

Әубәкір Ақылбайұлының сатиралық туындылары

Әубәкірдің «Әнет бабаң», «Мамай батыр», «Ақтабан шұбырынды» тарихи дастандарының әлеуметтік мәні

«Шыңғыстау» поэмасындағы тарихи шындықтың бейнеленуі
1

5. Иманбазар Қазанқапұлы шығармашылығы.

Иманбазар Қазанқапұлы өлеңдерінің көркемдік ерекшеліктері

Иманбазардың «Әнибал», «Алтын сақина» дастандарындағы шығыстық желі1

6. Әсет Найманбайұлы шығармашылығы.

Әсет шығармашылығындағы Абай дәстүрі.

Әсет өлеңдерінің тақырыптық-көркемдік сипаты.

Әсет Найманбайұлы айтыстарының көркемдік мәні.

Әсет Найманбайұлы туындыларындағы шығыстық сарын.

«Бақтиярдың қырық бұтағы» циклдік топтамасы.
1

7. Көкбай Жанатайұлы.

К.Жанатайұлы арнауларының тақырыптық аясы.

«Сабалақ» дастанындағы Абылай бейнесі.

«Наурызбай-Фатима» дастанының негізгі тақырыбы.

К.Жанатайұлы мұрасының зерттелу тарихы.

«Һарун Рашид», «Ғадыл патша» қиссаларының сюжеттік желісі.

Көкбай шығармашылығындағы Абай дәстүрі


1

8. Тайыр Жомартбаев

Т.Жомартбаев шығармашылығының насихатталуы, зерттелуі.

Т.Жомартбаев өлеңдерінің тақырыптық мәні.

«Балаларға жеміс» кітабының әдебиет тарихында алатын орны.

«Қыз көрелік» романың көркемдік ерекшелігі.

Т.Жомартбаевтың публицистикалық шығармалары
1

9. Сәбит Дөнентаев

С.Дөнентаев мысалдарының идеялық-тақырыптық аясы

С.Дөнентаевтың «Көркемтай» әңгімесіндегі замана шындығы және қорғансыздар бейнесі

С.Дөнентаевтың сатиралық шығармалары және олардың көркемдік тәсілдері.

Сәби Дөнентаевтың Семейдегі қоғамдық –шығармашылық қызметі.


1

10.Уәйіс Шондыбайұлы

Уәйіс Шондыбайұлы өлеңдеріндегі заман сипаты

«Бір қыздың уақиғасы» дастанындағы шығыстық желі

«Жошы-Алаша хан» дастанындағы аңыздың берілуі

Уәйіс ақынның «Тәуке-Жікібай» дастанының жанрлық ерекшелігі

Уәйіс Шондыбайұлы шығармашылығының зерттелуі1

2-модуль. Абай дәстүрін жалғастырушылар
11. Нұрлыбек Баймұратұлы

Нұрлыбек Баймұратұлы өлеңдерінің тақырыптық аясы

Нұрлыбек ақынның айтыстарындағы әлеуметтік сарын

Нұрлыбек дастандарындағы «Ер Төлеген», «Қанды жорық» дастандарындағы тарихи сипат

Нұрлыбек Баймұратұлы шығармашылығының зерттелуі


1

12. Шәкір Әбенов шығармашылығы

Шәкір Әбеновтің шығармашылық ғұмырбаяны

Шәкір өлеңдеріндегі заман шындығы

Шәкір Әбенов «Қозы көрпеш Баян сұлу», «Кейпін батыр», «Тоқтамыс» поэмаларының көркемдік шеберлігі

Шәкір әбенов шығармашылығының зерттелуі


1

13. Тәңірберген Әміренов

Тәңірберген Әміренов өлеңдеріндегі заман сипаты

Тәңірбергеннің Шәкірмен, Қалиханмен айтыстарындағы әлеуметтік сарын

Тәңірберген Әміреновтің «Қанды қанжар» поэмасындағы тарихи шындықтың көркемдік шешімі.
1

14. Қалихан Алтынбаев

Қалихан Алтынбаевтың шығармаларындағы әлеуметтік сипат

Қалихан Алтынбаев айтыстарының жанрлық ерекшеліктері

Қалихан Алтынбаев поэмаларындағы

сюжеттік желі

Қалихан Алтынбаев шығармашылығының зерттелуі1

  1. Модуль. Қазіргі кезеңдегі әдеби өлкетану мәселелері
15.Қазіргі кезеңдегі Семей өмірі ақын-жазушыларының шығармашылықтары

Медеу Сәрсекевтің қазақ фантастикасы жанрын дамытудағы орны

Айгүл Кемелбаева туындыларындағы философия

Роза Мұқанова шығармаларындағы драматизм

Тыныштықбек Әбдікәкімов өлеңдеріндегі философиялық сарын


1

Семинар сабақтары
1.Әріп Тәңірбергенұлы шығрмашылығы

1

2 Әсет Найманбайұлы шығармашылығы

1

3.Көкбай Жанатайұлы

1

4. Тайыр Жомартбаев

1

5.Уәйіс Шондыбайұлы

1

6. Төлеу Көбдіков

1

7. Сапарғали Бегалин

1

8.Қалихан Алтынбаев

1

9. Сапарғали Әлімбетов

1

10. Тәңірберген Әміренов

1

11. Нұрлыбек Баймұратұлы

1

12. Тұрсынхан Абдрахманова

1

13.Қабдеш Жұмаділов прозасы

1

14. Қазіргі кезеңдегі Семей өңірі жазушылары

1

15. Қазіргі кезеңдегі Семей өңірі ақындары

1


5 МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫ

5.1 Әріп Тәңірбергенов шығармашылығының зерттелуі

5.2 Тұрағұлдың Абай жайлы естеліктерінің қазақ әдебиетіндегі алатын орны

5.3 Кәкітай Ысқақұлының Абай шығармаларын бастырудағы еңбегі.

5.4 Әубәкір Акылбайұлының «Шыңғыстау» поэмасындағы тарихи шындықтың бейнеленуі

5.5 Әсет Найманбайұлы «Бақтиярдың қырық бұтағы» циклдік топтамасының жанрлық ерекшеліктері.

5.6 Көкбай шығармашылығындағы Абай дәстүрі

5.7 Абайдың ақын шәкірттері

5.8 Мұқа Әділханұлы

5.9 Т.Жомартбаевтың публицистикалық шығармалары

5.10 Уәйіс Шондыбайұлы шығармашылығының зерттелуі

5.11 Тәңірберген Әміреновтің «Қанды қанжар» поэмасындағы тарихи шындықтың көркемдік шешімі.

5.12 Қайым Мұхамедханұлының Абайтануға қосқан үлесі

5.13 Несіпбек Айтұлының «Бәйтерек» поэмасының жанрлық ерекшеліктері

5.14 Т.Абдрахманованың Қасым Аманжолов шығармашылығын зерттеудегі ролі

5.15 Қабдеш Жұмаділов «Дарабоз» романындағы тарихи шындықтың көркемдік сипаты6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ


  1. Кесте

Тақырыбы

Көрнекі құралдар, плакаттар, лаборатория-лық стендтер

Өз бетімен дайындалу сұрақтары

Бақылау түрі

Дәріс сабағының

тақырыбы


Семниар сабағының тақырыбы

1

2

4

5

6

1.Әріп Тәңірбергенұлы


1.Әріп Тәңірбергенұлы шығрмашылығы

Cлайд, интерактивті тақта

Зерттеу еңбектермен жұмыс

Жазбаша, ауызша

2.Тұрағұл Абайұлының шығармашылығы.


2 Әсет Найманбайұлы шығармашылығы

Бейнетаспа,

Cлайд, интерактивті тақтаБиблиографиялық очерктермен жұмыс

Жазбаша, ауызша

3 Ақылбай, Мағауия Абайұлы шығармашылықтары

Кәкітай Ысқақұлы Құнанбаев шығармашылығы.
3.Көкбай Жанатайұлы

Альбомдар, кестелер,

Cлайд, интерактивті тақтаБиблиографиялық жұмыс

Жазбаша, ауызша

4. Әубәкір Акылбайұлы шығармашылығы.4. Тайыр Жомартбаев

Cлайд, интерактивті тақта

Ғылыми теориялық материалдар мен жұмыс

Жазбаша, ауызша

5. Иманбазар Қазанқапұлы шығармашылығы.

5.Уәйіс Шондыбайұлы

Cлайд, интерактивті тақта

Көркем шығармалар оқу

Жазбаша, ауызша

6. Әсет Найманбайұлы шығармашылығы.

6. Төлеу Көбдіков

Cлайд, интерактивті тақта

үлестірмелі карточкаҒылыми теориялық материалдар мен жұмыс

Жазбаша, ауызша

7. Көкбай Жанатайұлы.

7. Сапарғали Бегалин

бақылау тапсырмалары

Әдеби теориялық зерттеулерді оқу

Жазбаша

8. Тайыр Жомартбаев


8. Қалихан Алтынбаев

Cлайд, интерактивті тақта

бейнетаспаларКөркем әдебиеттерді оқу «Абай жолын» оқу

Жазбаша, ауызша

9. Сәбит Дөнентаев


9. Сапарғали Әлімбетов

үлестірме каточка, сызба нұсқа, кестелер, теориялық зерттеулер

Әдеби-теориялық кітаптар мен зерттеулерді оқу

Жазбаша, ауызша

10.Уәйіс Шондыбайұлы


10. Тәңірберген Әміренов

Альбомдар,

Cлайд, интерактивті тақтаПоэтикалық шығармаларды оқу.

Жазбаша, ауызша

11. Нұрлыбек Баймұратұлы


11. Нұрлыбек Баймұратұлы

Зерттеу еңбектері, сызба нұсқа, үлестірме каточка

Әдеби-зерттеу еңбектерін оқу.

Жазбаша, ауызша

12. Шәкір Әбенов шығармашылығы


12. Тұрсынхан Абдрахманова

Суреттер, дыбыс таспалар, кесте

Ғалымдардың зерттеулерін оқу.

Жазбаша, ауызша

13. Тәңірберген Әміренов


13.Қабдеш Жұмаділов прозасы

Бейнетаспалар

Cлайд, интерактивті тақтаӘдебиет тарихындағы көркем шығармаларды оқу

Жазбаша, ауызша

14. Қалихан Алтынбаев


14. Қазіргі кезеңдегі Семей өңірі жазушылары

Cлайд, интерактивті тақтабейнетаспалар, сызба нұсқа

.Ғылыми теориялық материалдар мен жұмыс

Жазбаша, ауызша

15.Қазіргі кезеңдегі Семей өмірі ақын-жазушыларының шығармашылықтары


15. Қазіргі кезеңдегі Семей өңірі ақындары

Бақылау тапсырмалары

Ғалымдардың зерттеулерін оқу.

Жазбаша


7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ
4-Кесте

Оқулықтардың, оқу құралдарының атауы

Саны

Магистранттардың саны

Қамтамасыз ету пайызы

1

2

3

4

Айтжанова, Қ. Әдебиет және өлкетану: әдебиет пәні арқылы өлкетану сабақтарын оқытудың әдістемелік негіздері. - Алматы: РБК, 1999.- 153 б.


5

5

100%

Мұхамедханов, Қ. Шығармалар жинағы. Көп т. Т.5. Мақалалар. Зерттеулер / Қ. Мұхамедханов; Жинақты құраст.: Е. Іргебаев.- Алматы: Ел-шежіре, 2007


5

5

100%

Жұртбай. Т. "Күйесің, жүрек...сүйесің...": (Абай: "Жан бостандығы" немесе рухани тәуелсіздік) / Т. Жұртбай.- Алматы: Қайнар, 2009.- 463 б.


10

5

100%

Мырзахметұлы.М. Абайтану. 1-кітап. Абайтану тарихы / М. Мырзахметұлы.- Астана: Деловой мир Астана, 2010.- 554б.


1

5

30%

8 ӘДЕБИЕТТЕР

8.1 Негізгі әдебиеттер:

8.1.1 Айтжанова, Қ. Әдебиет және өлкетану: әдебиет пәні арқылы өлкетану сабақтарын оқытудың әдістемелік негіздері. - Алматы: РБК, 1999.- 153 б.

8.1.2 Мұхамедханов, Қ. Шығармалар жинағы. Көп т. Т.5. Мақалалар. Зерттеулер / Қ. Мұхамедханов; Жинақты құраст.: Е. Іргебаев.- Алматы: Ел-шежіре, 2007

8.1.3 Қазақ әдебиеті: энциклопедиялық анықтамалық А-Я.- Алматы: Аруна, 2007.

8.1.4 Сыдықов Е.Б. Шәкәрім және Алашорда.- Алматы: Раритет, 2008.- 183 б.

8.1.5 Смағұлова А.Т. Қайым Мұхамедхановтың шығармашылық өмірбаяны: Филолог. ғылымд. канд. ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. дис. автореф. / А.Т. Смағұлова; М.О.Әуезов атынд. Семей ун-ті.- Астана, 2007.- 28б.

8.1.6 Шәкәрім мен Қайым тағдырлас/ Жауапты ред. Ғ.Қабышұлы = Шакарим и Каюм. Сплетение судеб/ Отв. ред.Г.Кабышұлы.- Астана: Фолиант, 2009.- 325б.

8.1.7 Ысмаилов Т. Өлеңдер. құраст.: Ө.Жақып.- Алматы: Елтаным, 2012.- 458 б.

8.1.8 Ысмагұлов. Ж. Абай: Даналық дәрістері/ Ж. Ысмағұлов.- Алматы: Өнер, 2008.- 400 б.

8.2 Қосымша әдебиеттер:

8.2.1 Әуезов, М.О. Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 43-т. Мақалалар, либретто, пьеса. - Алматы: Жібек жолы, 2010.

8.2.2 Әуезов және әлем әдебиеті. 2-кітап. Алматы: Қазақ университеті, 2007.

8.2.3 Бесенбаев Ә. Өмірдің ғашық болып көктеміне: Әдеби-сын, зерттеу. –Алматы: Жазушы, 2007.

8.2.4 Дәдебаев Ж. Әдеби шығарма: өмір шындығы және көркемдік шешім. – Алматы: Қазақ университет, 2007.

8.2.5 Жұмағұлов, С.Б. ХХ ғасырдың екінші жартысындағы қазақ әдебиеттануы (1956-1991): Филол. ғылымд. д-ры ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. дис. автореф. / С.Б. Жұмағұлов; Е.А.Букетов ат. Қарағанды мем. ун-ті.- Астана, 2008.

8.2.6 Жұртбай. Т. "Күйесің, жүрек...сүйесің...": (Абай: "Жан бостандығы" немесе рухани тәуелсіздік) / Т. Жұртбай.- Алматы: Қайнар, 2009.- 463 б.

8.2.7 Жұртбай Т.Кемеңгерлік кітапханасы. –Астана:Фолиант, 2010.

8.2.8 Мырзахметұлы.М. Абайтану. 1-кітап. Абайтану тарихы / М. Мырзахметұлы.- Астана: Деловой мир Астана, 2010.- 554б.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет