Жұмыс бағдарламасы «Жалпы тіл білімі»Дата08.07.2018
өлшемі189,73 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИИНСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


СМК 3 деңгейлі құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-26.1.63/02 2013

Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы «Жалпы тіл білімі»

Баспа №1 2013ж.

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

5В021000 «Шетел филологиясы» мамандығына арналған

«Жалпы тіл білімі»


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2013

Алғы сөз
ҚҰРАСТЫРҒАН _____________« »қыркүйек 2013ж, Кабдрахманова У.Б. «Шетел филологиясы» кафедарасының аға оқытушысы, Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемелекеттік университеті

2 .КЕЛІСІЛДІ

2.1 Шетел филологиясы кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.

Хаттама №_1__ «_03__» 09_2013_жыл.

Кафедра меңгерушісі: _______________ Исмаилова.Г.К.

2.2 Филология факультетінің оқу- әдістемелік бюросында талқыланып, бекітілді.

Хаттама №_1__ «_11__» 09 -2013_жыл.

Төрайымы_________________Муканова К.К.

3. БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік бюросында бекітілді.

Хаттама №__1_ «_18__» _09_2013жыл.

Бірінші проректор_________________Искакова Г.К.

4 . №2 басылым «13 » 09_2013 шыққан ПОӘК-нің орнына


Мазмұны


1

Жалпы мәлімет,ережелер

4-5

2

Пәннің мазмұны және сағаттарды сабақ түріне шағу.

5-6

3

Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулықтары.

6-7

4

Курс саясаты мен форматы

7

5

Бағалау саясаты

7-8

6

СОӨЖ және СӨЖ тақыптары

9-10

7

Әдебиеттер (негізгі және қосымша)


10


1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


    1. Оқытушы туралы жалпы мәлімет:

Кабдрахманова У.Б.

Кафедра: Шетел филологиясы

Кафедраның мекен-жайы : Шугаева 154; 321- бөлме

Ақпараттық қатынас: телефон : 51-56-12

Кафедрада болатын уақыты: дүй.:900-17.00; сей.:9.00-17.00; сәр.:9.00-1700; бей.:9.00-17.00; жұм.9.00-17.00.

Сабақ өтетін орын: 314 аудитория

Кредит саны: 2

1.2. Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

1 Кесте – Оқу жоспарынан көшірме

Кесте 1 – Жұмыс оқу жоспарынан көшірмеКурс

Семестр

Кредит

ДС

МС

Барлы

СОӨЖ

СӨЖ

барлығ

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

2

30

30
30

30

90

емтихан

1.3 Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы

    1. Курстың қысқаша сипаттамасы «Жалпы тіл білімі» курсы шет тілдері оқытушыларын даярлауда маңызды орын алады, өйткені тілді жақсы білу оның теориялық мәнін ұғынған жағдайда іске асады. Әйгілі лингвист Л.Щерба айтқан: “Тіл туралы бір ғана ғылым бар – ол жалпы тіл білімі, сондай-ақ лингвистикалық пәндердің бірінен-бірі тәуелсіз өмір сүруі мүмкін емес”.

3.1.2 . Курс мақсаты :

Студенттердің теориялық білімдерін кеңейту, лингвистикалық ілімнің негізгі қағидаларын, жетекші тұжырымдар мен идеяларды, тіл білімі саласындағы зерттеу жұмыстарының тәсілдерін игеру болып табылады.

1.3. Курс міндеті:

- тіл біліміндегі маңызды бағыттарға шолу;

- қазіргі тіл біліміндегі өзекті мәселелермен танысу;

- лингвистикалық зерттеулердегі маңызды әдістер туралы түсінік

қалыптастыру

1.4. Курсты тәмамдарда студенттер тіл тарихын, тіл біліміндегі классиктердің

маңызды еңбектерін, қазіргі лингвистикадағы шешіліп жатқан

проблемаларды да білуге тиіс.

1.5. Курс мазмұны:

«Жалпы тіл білімі» курсы шет тілдері оқытушыларын даярлауда маңызды орын алады., өйткені тілді жақсы білу оның теориялық жағдайын ұғынған жағдайда іске асады. Қазіргі замандағы тіл білімі жер шары тілдерінің ғасырлар бойы тарихи дамуының және толуының жемісі болып табылады. Студенттерде тіл туралы түсінік, тілдің дамуы туралы, тілдің бірлігі

1.6. Курс перереквизиті- Тіл біліміне кіріспе, фонетика, грамматика

1.7.Курс постреквизиті- Лингвистикалық ілімдер теориясы, лексикология


2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САҒАТТАРДЫ САБАҚ ТҮРІНЕ ШАҒУ

2 Кесте – Пәннің мазмұны. Сағаттарды сабақ түріне шағуСағат саны

Әдебиеттер
Тақырыптар

Дәріс

ТС

СО

ӨЖ


СӨЖ

1.


Ф.де Соссюраның ілімі және 20 ғасыр лингвистикасы.Тіл ,тіл жүйесі, тілдік қатынасқа шектеу. Тіл ерекше таңбалық жүйе.. Тілдік таңбалар қасиеті. Оппозициолық сараптама жасау.3

3


661.Аханов К. Тіл білімінің негіздері. Алматы,1973; 1994

2.Қордабаев . Т. Жалпы тіл білімі . Алматы, 1999.3.Қалиев .Б. Жалпы тіл білімі . Алматы, 2000.4.Хасенов. Ә. Тіл білімі . Алматы, 1996.


2.


Тілдегі таңбалар жүйесін зерттеу тәсілі.

Тіл, тілдік іскерлік. Сөйлеу. Тіл , сөйлеу мен ойлау. Тіл және қоғам.
3

3


66


1.Аханов К. Тіл білімінің негіздері. Алматы,1973; 1994

2.Қордабаев . Т. Жалпы тіл білімі . Алматы, 1999.3.Қалиев .Б. Жалпы тіл білімі . Алматы, 2000.4.Хасенов. Ә. Тіл білімі . Алматы, 1996.5. Соссюр Ф. де Труды по языкознанию. М, 1977.


3.


Макро-әлеукметтік лингвистика. Әлеуметтік қозғалыстардың тіл тарихына әсері. Тілдік құбылыстардың әлеуметтік байланыстары. Тіл және таным. Когнитивті лингвистика.


3

3


661.Аханов К. Тіл білімінің негіздері. Алматы,1973; 1994 2.Қордабаев . Т. Жалпы тіл білімі . Алматы, 1999.

3.Қалиев .Б. Жалпы тіл білімі . Алматы, 2000. 4.Хасенов. Ә. Тіл білімі . Алматы, 1996.4.

Сөйлеу коммуникациясы. Тілдік қарым-қатыныстағы прагмалингвиммстика. Тіл мен этнос. Этнолингвистика. Лингвистикалық типология –тілдердің ұқсастығы туралы ілім.

.


3

3


661.Аханов К. Тіл білімінің негіздері. Алматы,1973; 1994

2.Қордабаев . Т. Жалпы тіл білімі . Алматы, 1999.

3.Қалиев .Б. Жалпы тіл білімі . Алматы, 2000.

4.Хасенов. Ә. Тіл білімі . Алматы, 1996.Г.М., Москва «Высшая школа»,
5.

Тілдерді сипаттау және зерттеу әдіс-тәсілдері. Лингвистикалық зерттеулердің статистикалық әдістері.

Қазақстандағы жалпы тіл білімі.
3

3


661.Аханов К. Тіл білімінің негіздері. Алматы,1973; 1994

2.Қордабаев . Т. Жалпы тіл білімі . Алматы, 1999.

3.Қалиев .Б. Жалпы тіл білімі . Алматы, 2000.

4.Хасенов. Ә. Тіл білімі . Алматы, 1996.

Барлығы:

15

1530303 ПӘНДІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАРЫ

Студенттерді «Жалпы тіл білімі» пәнін оқытудың әдістемелік нұсқаулары:

Оқу жоспары бойынша 15 сағат - дәріс сабақтары, 15- сағат машықтану сабақтары, 30- сағат – ОСӨЖ, 30сағат – СӨЖ. Аудиториялық дәріс курсы студенттер білімін жүйелеудің негізгі және маңыздысы ОСӨЖ болып табылады.Дәрістер – оқу сабағының формасы, оның мақсаты – пәннің теориялық сұрақтарын белгілі бір логикаға байланысты қарастыру. Дәрістер ғылыми білімнің негізін салуға, оның бағыттарын анықтауға, оқу сабақтар түрлерінің сипатын және негізгі мазмұнын, сондай-ақ студенттердің өздік жұмысын анықтау үшін қажет.Аталмыш пәнді табысты меңгеру шарты – машықтану (семинар) сабақтарын жүргізу.

ОСӨЖ өткізудің әдістемелік нұсқаулары: Бұл сабақтардың негізгі мақсатыдәрісте берілген теориялық материалды меңгеруге көмектесу, бірінші курс студенттерін тілдік материалды өз бетімен талдауға үйрету, олардың бақылау және ойлау қабылеттілігін дамыту. ОСӨЖ сабақтарында студенттер кестелер, схемалар жасау, сөздікпен жұмыс жасауы керек. составление терминологических словариков, карт и лингвистических анкет.

СӨЖ өткізудің әдістемелік нұсқаулары: «Жалпы тіл білімі» пәнін оқу үрдісінде әрбір студент СӨЖ бойынша реферат жазуы керек. Реферат орындаудан бұрын студент оның тақырыбын, ұсынылған әдебиетті, инструктивті материалды мұқият айқындауы керек.Реферат стандартты формат А 4 ақ қағазында қолжазба немесе компьютер әдісімен орындалуға тиіс, Компьютерде Microsoft Word, шрифті Times New Roman, размері 14, интервал бір жол.Реферат параметрлері: сол жақ – 25-30 мм, оң жақ – 10 мм, жоғарғы және төменгі жақтар – 20 мм. Абзац - 15-17 мм. Тақырыптан соң бір жол қалдыру керек, нөмір саны жоғары жақта. Реферат көлемі 5 бет, қосымшасыз. Жұмыста ешқандай түзетулер болмауы керек.Жұмыс барысында келе сі ережелерді сақтау керек:

- жұмысты дәптерде немесе альбом беттерінде орындау қажет; - жұмысты тақырыппен бастап жоспарды көрсету керек; - жұмыс соңында қолданылған әдебиет тізімі болуы тиіс.4 КУРС САЯСАТЫ МЕН ФОРМАТЫ

Сабаққа қатысу : сабаққа қатысу міндетті болып табылады. Егер белгілі бір себептермен сабақ босатсаңыз, өтілген тақырыптарды толығымен тапсыруға міндетті боласыз.

СӨЗ жұмысы әр аптаның соңында өткізілуі тиіс. Әрбір сабаққа көрсетілген негізі және қосымша әдебиеттерді пайдалану міндетті болып табылады. Бақылау жұмысына кешіккен немесе келмеген студент автоматты түрде екілік деген баға алады. Бұл семестрде 2 бақылау жұмысы өтіледі. Бақылау жұмысында оқулық, сөздік, дәптер қолдануға тиым салынады.Сабаққа 15 минут кешігу сабақты босатқан болып саналады. Үй тапсырмасының орындалмауы – 0 балл, кешіктіріліп өткізілген үй тапсырмасы үшін баға кемітіледі.Семестр соңында емтихан қабылданылады. Емтихан ауызша қабылданады. Емтихан өтілген барлық тақырыптарды қамтиды.

5 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

Рейтингіні берілген кестенін көмегімен қойған ыңғайлы (сабақ беретін оқытушы журналымен толтырылады), алған рейтінгіні білу үшін мұнда әрбір балл берілген.

Кестеде үнемі ең жоғарғы білім сапасын көрсеткен «өте мықты студент» рейтінгісі берілген Ең жоғарғы білім дәрежесі-100%. Басқа студенттердің білімі осы «өте мықты студент» білімімен салыстырылып қойылады.

Әрбір кестенінің бөлімінде оқытушы студентті бағалаған жұмыстың түрлері жазылған:  • Сабаққа қатысу;

  • Аудиториялық бақылау жұмыстарын орындауконтрольной работы (АБЖ), СОӨЖ-ның орындалуы кестесі;

  • Үй тапсырмасының орындалуы (ҮЖ), жоспар бойынша СӨЖ орындалуы;

  • Өздік өздік жұмыстарының кестесі(ӨЖК);

  • Студенттер конференциясына қатысу, пәндік олимпиада және тағы басқалары.;

  • Басқа жұмыс түрлері (кроссворд, слайдтар, тест).

Барлық тапсырмаларды уақытында орындаған, сабаққа белсенді қатысқан студент «өте мықты студент» сияқты 100% алуы мүмкін.

Пән бойынша студентің білімі келесі формада іске асады:

- ағымдық бақылау (апта сайын өтеді);

-рубеждік бақылау (7 және 15 аптада);

- қортынды бақылау – бір рет академикалық мерзімнің соңында (емтихан), мамандықтың ҚР-ның МББС бойынша

Ағымдық бақылау – тәжірбиелік сабақтардың және өздік жұмыстардың нәтижесін оқытушы үнемі студенттерге хабарлап отыруы қажет,журналдан студент қадағалай алады.

Ағымдық бақылау кезіңде пәнді меңгеру мақсатында келесі жұмыс түрлері қарастырылады:

- ауызша сөйлесу;

- жазбаша;

- презентация және үй тапсырмасын орындау(эссе);

-дискуссия, тренинг, дөңгелек үстел, кейс

Кесте-3


Апта

Тексеру түрі

Барлық балл

Ескерту

1-ші мен 7-ші аптада сабақтың барлық түріне қатысу

30
1

Тақырппен жұмыс істеу, үй тапсырмасын орындау(ҮТ)

-
2

Өздік жұмыстарының кестесін орындау

52
3

Тақырыппен жұмыс істеу

-
4

Дәрістер бойынша баяндау

52
5

Реферат,баядамалар,шығармалар жазу

52
6

Рубеждік бақылау 1

52+62
1-ші мен 7-ші апта бойынша жинаған балл қортындысы

300
8-ші мен 15-ші аптада сабақтың барлық түріне қатысу

30
8

Тақырппен жұмыс істеу, үй тапсырмасын орындау(ҮТ)

-
9

Өздік жұмыстарының кестесін орындау

26
10

Тақырыппен жұмыс істеу

-
11

Дәрістер бойынша баяндау

52
12

Реферат,баядамалар,шығармалар жазу

52
13

Тақырппен жұмыс істеу, үй тапсырмасын орындау(ҮТ)

-
14

Рубеждік бақылау 2

52+88
1-ші мен 7-ші апта бойынша жинаған балл қортындысы

300
Емтиханнан алған балл қортындысы

400
Академикалық мерзімде алған балл қортындысы

1000


6. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

1.Тілдік жүйедегі қатыныстар: иерархиялық, синтагмалық, парадигматикалық. Тіл жүйесіндег деңгей мен қабат

2 Диахронды әлеуметтік лингвистика.

3 В. фон Гумбльдт идеяларының дамуы. Л. Вайсгербер интерпретациясындағы “тіл және халық ” проблемасы. Э. Сепир – Б. Уорфтың болжам теориясы

4 Күрделі пәндер: паралингвистика, аударматану, әлеуметтік лингвистика, этномәдениеттану

5 Тілдің өмір сүру формалары.

6 “Мәніс- мәтін” үлгісінің теориялық және қолтаңбалы мағынасы.

7 Микросоциолингвистика. Индивидтің тілдік бағыты. Тілдік этикет. Билингвизмдегі кодтардың ауысуы.

8 Фонологиялық, типология : константты, көптонды және монотонды тілдер.

9 Лексикалық функциялар: семантикалық параметриялар мен эквивалентті ауыстырулар. “Мәніс- мәтін” үлгісінің теориялық және қолтаңбалы мағынасы.

10 Құрылымдық әдістер: дистрибутивті, валенттілікті. Компонентті талдау.

11 Коммуникативтік, когнитивтік, контрастық, перлокутивті лингвистика.


7. ӘДЕБИЕТТЕР

7.1 Негізгі әдебиеттер

7.1.1. Аханов.К. Тіл білімінің негіздері. Алматы,1973; 1994.

7.1.2. Қордабаев . Т. Жалпы тіл білімі . Алматы, 1999.

7.1.3. Қалиев .Б. Жалпы тіл білімі . Алматы, 2000.

7.1.4. Хасенов. Ә. Тіл білімі . Алматы, 1996.

7.1.5. Общее языкознание . Внутренняя структура языка. М,1992

7.1.6. Бенвенист . Э. Общая лингвистика . М , 1974.

7.1.7. Соссюр Ф. де Труды по языкознанию. М, 1977.7.2. Қосымша әдебиеттер Дополнительная литература Алматы,1997.

7.2.1. Аманжолов. А.С. Қазақша-орысша лингвистикалық терминдер.

7.2.2. Сулейменова Э.Д., Н.Ж. Шаймерденова «Тіл білімі сөздігі» Алматы, 1998.

7.2.3. Березин. Ф.М. «Очерки по языкознанию в Росcий. Москва,1968.

7.2.4. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955г.

7.2.5. Гумбольдт В. Фон Избранные труды по языказнанию. М., 1984г.

7.2.6. Сепир Э. Избарнные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993г.

7.2.7. Бюллер К. Теория языка. М., 1992г.7.2.8. Леотьев А.А. Психолингвистика. М., 1967г.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу