ЖҰмыс бағдарламасы пән: «Медициналық этика және деонтология» Мамандық: 051102 «Қоғамдық денсаулық сақтау»бет3/6
Дата31.01.2018
өлшемі1,02 Mb.
түріЖұмыс бағдарламасы
1   2   3   4   5   6

10.Оқытуәдістері:

Дәріс:тақырыптық, мәселелік, жалпы шолу.

Тәжірибеліксабақ: пікірталас, кіші топтарда жұмыс, ауызша сұрау, жұптасып жұмыс істеу.

Оқытушыныңжетекшілігіменстуденттіңөзбетіншеатқаратынжұмысы (ОСӨЖ):пікірталас, кішітоптардажұмыс,жұптасып жұмыс істеу,мәселелік.

Студенттіңөзбетіншеатқаратынжұмысы(СӨЖ): презентация,реферат,тесттік тапсырмаларды құрастыру.
11. Білімдерін бағалау белгілері және ережелері:

Ағымдағы бақылау: ауызша сұрау, рефератты қорғау.

Аралық бақылау: коллоквиум.

Қорытынды бақылау: емтихан түрінде өтіледі (тестілеу).
Бағалау критерийлері:

Бақылау түрі

Баға

Бағалау критерийлері

Ауызша жауап

Өте жақсы
Бағаға сәйкес :

А ( 95-100%);

А- ( 90-94%)


Баға мына жағдайда қойылады егер студент жауап берген кезде қатесіз және толық жауап берді.берілген пәннің теорияларын, концепцияларын, бағыттарын түсінеді,басқа пәндердің ғылыми жетістіктерін пайдалана біледі.

Жақсы

Бағаға сәйкес:

В+ ( 85-89%);

В ( 80-84%);

В- ( 75-79%).


Баға мына жағдайда қойылады егер студент жауап берген кезде қатесі шамалы , студенттің өзімен жөнделді, оқытушының жетекшілігімен бағдарламалық материалды жүйелендірді.

Қанағаттанарлық

Бағаға сәйкес:

С+ ( 70-74%);

С (65-69%);

С- ( 60-64%);

D+ ( 50-54%)Баға мына жағдайда қойылады егер студент жауап берген кезде қатесі шамалы болды, тек оқу әдебиетімен шектелді, материалды жүйелендіру кезінде қиыншылыққа тап болды .

қанағаттанарлықсыз

Бағаға сәйкес


F ( 0-49%)

Баға мына жағдайда қойылады егер студент жауап берген кезде қате жауап берді,, оқу әдебиетімен жұмыс істемеген,пәннің ғылыми терминологиясын пайдалана білмейді, стилистикалық және логистикалық дөрекі қатемен жауап береді.


Тестілік тапсырмаларды орындау


Бақылау түрі


Баға

Бағалау критерийлері

Тестілік тапсырмаларды орындау.

Өте жақсы86-100% дұрыс жауап

Жақсы


75-85% дұрыс жауап

Қанағаттанарлық


50-74% дұрыс жауап


Қанағаттанарлықсыз


50% кем дұрыс жауап


Рефератты дайындау және қорғау


Бақылау түрі

Баға

Бағалау критерийлері

Рефератты дайындау және қорғау.


Өте жақсы
Бағаға сәйкес :

А ( 95-100%);

А- ( 90-94%)


Реферат тиянақты жасалған, берілген мерзімге дейін тапсырды. 5 әдебиттен жоғары қолданып 10 парақтан кем болмауы тиіс.рефераттың тақырыбына сәйкес суреттер кестелер көрсетілген.рефератты қорғау кезінде оқымайды, өзі айтып берді. Берілген сұрақтарға мүлтіксіз жауап берді.


Жақсы

Бағаға сәйкес:


В+ ( 85-89%);

В ( 80-84%);

В- ( 75-79%).


Реферат тиянақты жасалған, берілген мерзімге дейін тапсырды. 5 әдебиттен жоғары қолданып 10 парақтан кем болмауы тиіс.рефераттың тақырыбына сәйкес суреттер кестелер көрсетілген.рефератты қорғау кезінде оқымайды, өзі айтып берді. Берілген сұрақтарға жауап толық болмады.


Қанағаттанарлық

Бағаға сәйкес:


С+ ( 70-74%);

С ( 65-69%);

С- ( 60-64%);

D+ ( 50-54%)Реферат тиянақты жасалған, берілген мерзімге дейін тапсырды. 5 әдебиттен жоғары қолданып 10 парақтан кем болмауы тиіс.рефераттың тақырыбына сәйкес суреттер кестелер көрсетілген.рефератты қорғау кезінде оқыды Берілген сұрақтарға жауап толық болмады.

Қанағаттанарлық-сыз

Бағаға сәйкес

Реферат тиянақты жасалмаған, берілген мерзімге дейін тапсырмады .рефераттың тақырыбына сәйкес суреттер кестелер көрсетілмеген.рефератты қорғау кезінде оқыды Берілген сұрақтарға жауап дөрекі қателер жіберді.


Тақырыптың презентациясы


Бақылау түрі

Баға

Бағалау критерийлері

Тақырып

презентация-

сы


Өте жақсы
Бағаға сәйкес :

А ( 95-100%);

А- ( 90-94%)


5 әдебиетті қолдана отырып 20 дан кем емес слайдтар дайындалған.Слайдтар сапалы мазмұнды. Қорғау кезінде терең білім көрсетті. Сұрақтарға толық жауап берді.Презентация берілген мерзімге дейін тапсырылған.

Жақсы

Бағаға сәйкес:

:

В+ ( 85-89%);В ( 80-84%);

В- ( 75-79%).5 әдебиетті қолдана отырып 20 дан кем емес слайдтар дайындалған.Слайдтар сапалы мазмұнды. Қорғау кезінде терең білім көрсетті. Сұрақтарға толық жауап берді, кейбір жауаптарда кемшіліктер жіберді..Презентация берілген мерзімге дейін тапсырылған.

Қанағатанар-

лық

Бағаға сәйкес:


С+ ( 70-74%);

С (65-69%);

С- ( 60-64%);

D+ (50-54%)5 әдебиетті қолдана отырып 20 дан кем емес слайдтар дайындалған.Слайдтар сапалы емес. Қорғау кезінде терең білім көрсетпеді. Сұрақтарға толық жауап бермеді, кейбір жауаптарда кемшіліктер жіберді..Презентация берілген мерзімге дейін тапсырылған жоқ.
Қанағатанар-

лықсыз


5 әдебиетті кем қолдана отырып 20 дан кем слайдтар дайындалған.Слайдтар сапалы емес. Қорғау кезінде тақырыпты білмейді Сұрақтарға толық жауап бермеді, кейбір жауаптарда кемшіліктер жіберді..Презентация берілген мерзімге дейін тапсырылмаған


Аралық бақылау


Бақылау түрі

Баға

Бағалау критерийлері

Тестілеу/ ауызша сұрау

Өте жақсы
Бағаға сәйкес :
А (95-100%);

А- ( 90-94%)Студент қатесіз жауап берді. Берілетін пәннің теориясында, концепциясында, бағыттарында түсінеді. Басқа пәндердің ғылыми жетістіктерін қолдана біледі.Тестерге86-100% дұрыс жауап берді.


Жақсы

Бағаға сәйкес:


В+ ( 85-89%);

В ( 80-84%);

В- ( 75-79%).


Студент жауабында аз кемшіліктер жіберді Оқытушының көмегімен материалды жүйелендірді.Тесттерге 75-85%дұрыс жауап берді.

Қанағаттанарлық

Бағаға сәйкес:

С+ ( 70-74%);

С ( 65-69%);

С- ( 60-64%);

D+ ( 50-54%)Студент өз жауабында қателіктер жіберді, тек оқу әдебиетімен шектелді.Тесттерге 50-74% дұрыс жауап берді.

қанағаттанарлықсыз

F ( 0-49%)Студент дұрыс жауап бермеді, тақырып бойынша негізгі әдебиеттті меңгермеді.Тесттердің 50% кем дұрыс жауп берді.


Қорытындыбақылау.

Қорытындыбақылаутестілеуретіндеөтеді. Емтиханғабағдарламаныңматериалынтолықигергенжәнерұқсат беру рейтингісіналғанстуденттержіберіледі.Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Фармацевтика Академиясы

«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау»

кафедрасы

СТУДЕНТТІҢ ӨЗ БЕТІНШЕ АТҚАРАТЫН ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ӨҢДЕУ

« Медициналық этика және деонтология » пәні бойынша

­­­­­­­­­­051102 - «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы

Шымкент-2013 ж.

Студенттердің өзіндік жұмысына арналған әдістемелік нұсқаулар кафедра мәжілісінде талқыланып, бекітілді.


Хаттама № «____» ______________2013г.


Кафедра меңгерушісі,

м.ғ.д., профессор м.а А.М.Жақсыбергенов

1.1.Тақырыбы: Гиппократ этикасы және деонтологиясы.

2.Мақсаты : Гиппократ этикасы және деонтологиясын меңгеру.
3.Тапсырмалар:

 1. Этика және деонтологияның қалыптасуы.

 2. Гиппократтың этика және деонтологияға көзқарасы.

 3. Гиппократ анты.


4.Орындау түрі: презентация.
5.Орындау критерилері: №1 қосымша үлгіге қара

6.Тапсыру мерзімдері: 2-3 апта ішінде.
7.Бағалау критерилері: №2 қосымша үлгіге қара
8.Әдебиеттер:

негізгі:

1 Шрейдер Ю.А. Этика. Введение в предмет.-М.,2005.

2Малеина М.Н. Человек и медицина в современном праве.-М.,2007

3Медицинская этика и деонтология.-М 2005

4Иванюшкин А.Я. Профессиональная этика в медицине.-М.,2008

5 Шрейдер Ю.А. Этика.Введение в предмет.-М.,2005

6.Молдабеков Ж.Ж. Этика-кәсіби этика –мораль-жеке тұлға психикасы-кәсіби сана-кәсіби борыш-көзқарас-қатынастың құрылымы-этикет-Астана фолиант, 2008ж.

қосымша:

1. Биоэтика принципы правила проблемы Под ред. Б.Г.Юдина.М.2005

2. Гусейнова А.А. Введение в этику

3. Введение в биоэтику. Ред. Юдин Б.Г. –М., 2005

4. Биомедицинская этика. Под ред. В.И.Покровского.-М.,2006

5.Врачебная ассоциации, медицинская этика и общемедицинские проблемы: Сб.официальных материалов М.,2007

6. Чикин С.Я. Современные проблемы биомедицинской этики.-М.,2007.

7.Студенттерді ұлттық тәлім-тәрбие беруге деонтологиялық даярлау жолдары мен әдістері VII-ші Мәшһүр Жүсіп оқулары. Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. – Павлодар, 2010. –Б.59-64


9.Бақылау:

1. Қазіргі заман этикасының айырмашылықтары қандай?

2. Этика және донтологияның зерттеу көздерін атаңыз?


1.2. Тақырыбы: Суррогат аналықты реттейтін ҚР халықаралық және отандық заңнамалары.
2.Мақсаты : Суррогат аналықты реттейтін халықаралық және отандық заңдарды таныстыру.
3.Тапсырмалар:


 1. Суррогат аналық ұғымына анықтама.

 2. ҚР суррогат аналықты реттейтін қандай заңнамаларды.

 3. Халықаралық және отандық заңнамалар ерекшеліктері.(Суррогат аналық жайында).


4. Орындау түрі: реферат
5.Орындау критерилері: №1 қосымша үлгіге қара
6.Тапсыру мерзімдері: 3-4 апта ішінде.
7.Бағалау критерилері: №2 қосымша үлгіге қара
8.Әдебиеттер:

негізгі:

1 Шрейдер Ю.А. Этика. Введение в предмет.-М.,2005.

2Малеина М.Н. Человек и медицина в современном праве.-М.,2007

3Медицинская этика и деонтология.-М 2005

4Иванюшкин А.Я. Профессиональная этика в медицине.-М.,2008

5 Шрейдер Ю.А. Этика.Введение в предмет.-М.,2005

6.Молдабеков Ж.Ж. Этика-кәсіби этика –мораль-жеке тұлға психикасы-кәсіби сана-кәсіби борыш-көзқарас-қатынастың құрылымы-этикет-Астана фолиант, 2008ж.

қосымша:

1. Биоэтика принципы правила проблемы Под ред. Б.Г.Юдина.М.2005

2. Гусейнова А.А. Введение в этику

3. Введение в биоэтику. Ред. Юдин Б.Г. –М., 2005

4. Биомедицинская этика. Под ред. В.И.Покровского.-М.,2006

5.Врачебная ассоциации, медицинская этика и общемедицинские проблемы: Сб.официальных материалов М.,2007

6. Чикин С.Я. Современные проблемы биомедицинской этики.-М.,2007.

7.Студенттерді ұлттық тәлім-тәрбие беруге деонтологиялық даярлау жолдары мен әдістері VII-ші Мәшһүр Жүсіп оқулары. Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. – Павлодар, 2010. –Б.59-64


9.Бақылау:

1. Суррогат аналықты реттейтін заң қашан қабылданды?

2. Суррогат аналықты реттейтін халықаралық және отандық заңнама ерекшеліктері қандай?
1.3. Тақырыбы: Жасанды түсік тастау- моралдық-этикалық, медициналық деонтологиялық дилемма ретінде.
2.Мақсаты : Жасанды түсік тастау мәселелерін , медициналық- деонтологиялық дилемманы меңгеру.

3.Тапсырмалар:


 1. Жасанды түсік тастау түрлері.

 2. Қазіргі заманғы түсік тастаудың мәселелері.4.Орындау түрі: реферат
5.Орындау критерилері: №1 қосымша үлгіге қара
6.Тапсыру мерзімдері: 4-5 апта ішінде.
7.Бағалау критерилері: №2 қосымша үлгіге қара
8.Әдебиеттер:

негізгі:

1 Шрейдер Ю.А. Этика. Введение в предмет.-М.,2005.

2Малеина М.Н. Человек и медицина в современном праве.-М.,2007

3Медицинская этика и деонтология.-М 2005

4Иванюшкин А.Я. Профессиональная этика в медицине.-М.,2008

5 Шрейдер Ю.А. Этика.Введение в предмет.-М.,2005

6.Молдабеков Ж.Ж. Этика-кәсіби этика –мораль-жеке тұлға психикасы-кәсіби сана-кәсіби борыш-көзқарас-қатынастың құрылымы-этикет-Астана фолиант, 2008ж.

қосымша:

1. Биоэтика принципы правила проблемы Под ред. Б.Г.Юдина.М.2005

2. Гусейнова А.А. Введение в этику

3. Введение в биоэтику. Ред. Юдин Б.Г. –М., 2005

4. Биомедицинская этика. Под ред. В.И.Покровского.-М.,2006

5.Врачебная ассоциации, медицинская этика и общемедицинские проблемы: Сб.официальных материалов М.,2007

6. Чикин С.Я. Современные проблемы биомедицинской этики.-М.,2007.

7.Студенттерді ұлттық тәлім-тәрбие беруге деонтологиялық даярлау жолдары мен әдістері VII-ші Мәшһүр Жүсіп оқулары. Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. – Павлодар, 2010. –Б.59-649.Бақылау:

 1. Жасанды түсік тастауға алып келетін себептерді атаңыз?

 2. Медициналық-деонтологиялық дилемма ұғымына анықтама беріңіз?


1.4. Тақырыбы: Өмірге және өлімге деген діни-философиялық және моралдық-этикалық аспектілер.
2.Мақсаты : Өмірге және өлімге деген философиялық көзқарасты және моралдық-этикалық аспектілерді меңгеру.
3.Тапсырмалар:

 1. Өмірге деген діни-флософиялық көзқарас.

 2. Өлімге деген діни-философиялық көзқарас.

 3. Өмір мен өлімнің моралдық-этикалық аспектілері.


4. Орындау түрі: презентация

5.Орындау критерилері: №1 қосымша үлгіге қара
6.Тапсыру мерзімдері: 5-6 апта ішінде.

7.Бағалау критерилері: №2 қосымша үлгіге қара

8.Әдебиеттер:

негізгі:

1 Шрейдер Ю.А. Этика. Введение в предмет.-М.,2005.

2Малеина М.Н. Человек и медицина в современном праве.-М.,2007

3Медицинская этика и деонтология.-М 2005

4Иванюшкин А.Я. Профессиональная этика в медицине.-М.,2008

5 Шрейдер Ю.А. Этика.Введение в предмет.-М.,2005

6.Молдабеков Ж.Ж. Этика-кәсіби этика –мораль-жеке тұлға психикасы-кәсіби сана-кәсіби борыш-көзқарас-қатынастың құрылымы-этикет-Астана фолиант, 2008ж.

қосымша:

1. Биоэтика принципы правила проблемы Под ред. Б.Г.Юдина.М.2005

2. Гусейнова А.А. Введение в этику

3. Введение в биоэтику. Ред. Юдин Б.Г. –М., 2005

4. Биомедицинская этика. Под ред. В.И.Покровского.-М.,2006

5.Врачебная ассоциации, медицинская этика и общемедицинские проблемы: Сб.официальных материалов М.,2007

6. Чикин С.Я. Современные проблемы биомедицинской этики.-М.,2007.

7.Студенттерді ұлттық тәлім-тәрбие беруге деонтологиялық даярлау жолдары мен әдістері VII-ші Мәшһүр Жүсіп оқулары. Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. – Павлодар, 2010. –Б.59-64


9.Бақылау:

1. Өмір мен өлім арасындағы діни-философиялық көзқарас ерекшеліктері қандай?

2. Өмір мен өлімнің моралдық- этикалық аспектілері қандай?
1.5. Тақырыбы: Науқастарға білім беру бағдарламалары.
2.Мақсаты : Науқастарға білім беру бағдарламаларымен танысу.
3.Тапсырмалар:


 1. Науқастарға білім беру бағдарламалары.

 2. Науқастарға білім беру ерекшеліктері.

 3. Білім беру бағдарламаларын құрастыру.


4.Орындау түрі: реферат.
5.Орындау критерилері: №1 қосымша үлгіге қара
6.Тапсыру мерзімдері: 6-7 апта ішінде.
7.Бағалау критерилері: №2 қосымша үлгіге қара
8.Әдебиеттер:

негізгі:

1 Шрейдер Ю.А. Этика. Введение в предмет.-М.,2005.

2Малеина М.Н. Человек и медицина в современном праве.-М.,2007

3Медицинская этика и деонтология.-М 2005

4Иванюшкин А.Я. Профессиональная этика в медицине.-М.,2008

5 Шрейдер Ю.А. Этика.Введение в предмет.-М.,2005

6.Молдабеков Ж.Ж. Этика-кәсіби этика –мораль-жеке тұлға психикасы-кәсіби сана-кәсіби борыш-көзқарас-қатынастың құрылымы-этикет-Астана фолиант, 2008ж.

қосымша:

1. Биоэтика принципы правила проблемы Под ред. Б.Г.Юдина.М.2005

2. Гусейнова А.А. Введение в этику

3. Введение в биоэтику. Ред. Юдин Б.Г. –М., 2005

4. Биомедицинская этика. Под ред. В.И.Покровского.-М.,2006

5.Врачебная ассоциации, медицинская этика и общемедицинские проблемы: Сб.официальных материалов М.,2007

6. Чикин С.Я. Современные проблемы биомедицинской этики.-М.,2007.

7.Студенттерді ұлттық тәлім-тәрбие беруге деонтологиялық даярлау жолдары мен әдістері VII-ші Мәшһүр Жүсіп оқулары. Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. – Павлодар, 2010. –Б.59-64


9.Бақылау:

 1. Бронх демікпесімен ауыратын науқасқа білім беру ерекшеліктері қандай?

 2. ЖИТС ауруымен ауыратын науқасқа білім беру ерекшеліктері қандай?


1.6. Тақырыбы: Ағзаларды алмастырудың діни аспектілері.
2.Мақсаты : Студенттерге ағзаларды алмастырудың діни аспектілерін меңгеру.
3.Тапсырмалар:

 1. Ағзаларды алмастыруда кездесетін қиындықтар.

 2. Ағзаларды алмастыруда қолданылатын ҚР заңнамасы.

 3. Ағзаларды алмастырудың этика және деонтологиялық мәселелері.4.Орындау түрі: презентация.
5. Орындау критерилері: №1 қосымша үлгіге қара

6.Тапсыру мерзімдері:7-8 апта ішінде.
7.Бағалау критерилері: №2 қосымша үлгіге қара
8. Әдебиеттер:

негізгі:

1 Шрейдер Ю.А. Этика. Введение в предмет.-М.,2005.

2Малеина М.Н. Человек и медицина в современном праве.-М.,2007

3Медицинская этика и деонтология.-М 2005

4Иванюшкин А.Я. Профессиональная этика в медицине.-М.,2008

5 Шрейдер Ю.А. Этика.Введение в предмет.-М.,2005

6.Молдабеков Ж.Ж. Этика-кәсіби этика –мораль-жеке тұлға психикасы-кәсіби сана-кәсіби борыш-көзқарас-қатынастың құрылымы-этикет-Астана фолиант, 2008ж.

қосымша:

1. Биоэтика принципы правила проблемы Под ред. Б.Г.Юдина.М.2005

2. Гусейнова А.А. Введение в этику

3. Введение в биоэтику. Ред. Юдин Б.Г. –М., 2005

4. Биомедицинская этика. Под ред. В.И.Покровского.-М.,2006

5.Врачебная ассоциации, медицинская этика и общемедицинские проблемы: Сб.официальных материалов М.,2007

6. Чикин С.Я. Современные проблемы биомедицинской этики.-М.,2007.

7.Студенттерді ұлттық тәлім-тәрбие беруге деонтологиялық даярлау жолдары мен әдістері VII-ші Мәшһүр Жүсіп оқулары. Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. – Павлодар, 2010. –Б.59-64


9.Бақылау:

 1. Ағзаларды алмастыруға діннің көзқарасы қандай?

 2. Ағзаларды алмастыруда қолданылатын ҚР заңнамасын айтыңыз?


1.7. Тақырыбы: Медицинада тін жасушаларын қолдану, биоэтикалық мәселелер.
2.Мақсаты : Медициналық тін жасушаларын қолдануда биоэтикалық мәселелерді меңгеру.
3. Тапсырмалар:

 1. Медициналық тін жасушаларын қолданудың ерекшеліктері.

 2. Биоэтикалық мәселелерді шешу.

4.Орындау түрі: презентация.


5.Орындау критерилері: №1 қосымша үлгіге қара
6.Тапсыру мерзімдері: 8-9 апта ішінде.
7. Бағалау критерилері: №2 қосымша үлгіге қара
8.Әдебиеттер:

негізгі:

1 Шрейдер Ю.А. Этика. Введение в предмет.-М.,2005.

2Малеина М.Н. Человек и медицина в современном праве.-М.,2007

3Медицинская этика и деонтология.-М 2005

4Иванюшкин А.Я. Профессиональная этика в медицине.-М.,2008

5 Шрейдер Ю.А. Этика.Введение в предмет.-М.,2005

6.Молдабеков Ж.Ж. Этика-кәсіби этика –мораль-жеке тұлға психикасы-кәсіби сана-кәсіби борыш-көзқарас-қатынастың құрылымы-этикет-Астана фолиант, 2008ж.

қосымша:

1. Биоэтика принципы правила проблемы Под ред. Б.Г.Юдина.М.2005

2. Гусейнова А.А. Введение в этику

3. Введение в биоэтику. Ред. Юдин Б.Г. –М., 2005

4. Биомедицинская этика. Под ред. В.И.Покровского.-М.,2006

5.Врачебная ассоциации, медицинская этика и общемедицинские проблемы: Сб.официальных материалов М.,2007

6. Чикин С.Я. Современные проблемы биомедицинской этики.-М.,2007.

7.Студенттерді ұлттық тәлім-тәрбие беруге деонтологиялық даярлау жолдары мен әдістері VII-ші Мәшһүр Жүсіп оқулары. Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. – Павлодар, 2010. –Б.59-64Оңтүстік қазақстан мемелекеттік фармацевтика академиясы
Терапия кафедрасының меңгерушісі
Бағалау критерилері:

Каталог: kafedra -> oz 2 -> kds
kds -> Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы
kafedra -> Учебно-методический комплекс по дисциплине «культурология» Для направления 521400
kafedra -> Побічна дія ліків
kafedra -> ЖҰмыс бағдарламасы пән: «Мейірбике ісі негіздері» Мамандығы: 0302000 «Мейірбике ісі»
kafedra -> ЖҰмыс бағдарламасы пәні: «Тіршілік қауіпсіздік негіздері» Пән коды: tkn мамандық : «Дәрігерлік емдеу ісі»
kafedra -> ЖҰмыс бағдарламасы пән: «Клиникаға кіріспе» Мамандығы: 0301000
kafedra -> ЖҰмыс бағдарламасы пән: «Клиникаға кіріспе» Мамандығы: 0304000 «Стоматология»
kafedra -> ЖҰмыс бағдарламасы пән: «Клиникаға кіріспе» Мамандығы: 0301000
kafedra -> ЖҰмыс бағдарламасы пән: Клиникалық медицинаға кіріспе Пән коды кмк 3220 Мамандық 051102 «Қоғамдық денсаулық сақтау» Оқу сағатының


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет