«Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігібет2/2
Дата01.02.2018
өлшемі382,81 Kb.
1   2

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Гуманитарлық-педагогикалық факультеті
Қазақ филологиясы кафедрасы

5В020524-«Филология: орыс тілі» мамандықтарының сыртқы бөлім студенттеріне арналған «Кәсіби қазақ тілі»


ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

ПавлодарПән бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38
БЕКІТЕМІН

ГПФ деканы

__________Сарбалаев Ж.Т.

20__ж. «___»____________


Құрастырушы: ___________ ф.ғ.к., доцент Кәріпжанова Г.Т


Қазақ филологиясы кафедрасы

5В020524-«Филология: орыс тілі» мамандықтарының сыртқы бөлім оқу нысанының студенттеріне арналған
«Кәсіби қазақ тілі»

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама 20__ж. «___» _________бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді.

Кафедра отырысында ұсынылды 20_ж. «___»____________№_____ Хаттама

Кафедра меңгерушісі __________ Жүсіпов Н.Қ. 20__ж. «____» ________

____________________________________________ факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20_ж. «_____»____________ №____ Хаттама

ОӘК төрағасы _____________ Теміров Қ.Ө. 20_ж. «_____»___________
Келісілді

«Орыс филологиясы»

кафедрасының меңгерушісі ______Кенжебалина Г.Н 20__ж. «____» ________

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Аты-жөні: Кәріпжанова Гүлназ Төкенқызы

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі: филология ғылымдарының кандидаты, доцент Қазақ филологиясы кафедрасы А-1 корпусында (Ломов к-сі, 64), 324-аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 67-36-83 (12-55).

2 Пән туралы мәліметтер

«Кәсіби қазақ тілі» пәні 5В020524-«Филология: орыс тілі» мамандықтарында 3 семестрде 15 аптада оқылады. Жалпы сағат саны- 90 с, тәжірибешілік- 30 с, СӨЖ-60с.


3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау түрлері

барлы-ғы

дәріс

практи-ка

зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СОӨЖ

3

2

12

6

6

-

-
78

6
Бар-лығы

2

12

6

6

-

-
78

6

4 Пәннің мақсаты және міндеттері

Орыс филологиясы мамандығына қатысты лексиканы тілдесім арқылы тілдің құрылымдық сипатын, лексика жүйесін ғылыми негізде оқытып түсіндіру. Сөз мағынасын, оның ауыспалы, тура мағыналығын, синонимдік, антонимдік қатарлары жайында түсінік алумен бірге оларды өзінің сөйлеу әрекетінде қолдана білуге дағдыландыру.


Пәнді оқыту мақсаты:

Мамандыққа қатысты, өмірге қажет тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру, сөздік қорды, сөз байлығын игере отырып, тіл үйренушілердің қазақша сөйлеуін, өмірдің барлық саласында мемлекеттік тілді іс жүзінде қолданып, қазақша сөйлеуді жүзеге асыру.


Пәннің міндеттері:

Мамандыққа қатысты лексикалық тақырыптарды оқыту барысында тіл үйренуші студенттердің ойлауы мен сөйлеуіне ықпал ететін оқыту әдістері мен тапсырмалар түрлерін ажырату. Мамандыққа қатысты лексикамен қатар грамматиканы да меңгерту. Кәсіби мәтін түрлерімен, олардағы мамандыққа тікелей қатысты сөздер мен сөз тіркестерімен таныстыру. Кәсіби мәтін түрлерін талдауда мамандыққа қатысты сөздермен бірге өз мамандықтарымен байланысты танымдық материалдарды игеріп, оларды мемлекеттік тіл – қазақ тілінде айта алатындай, сондай-ақ жазбаша жұмыстар жүргізетіндей дағдыларды қалыптастыру. Соның негізінде студенттердің кәсіби бейімін екі тілде жұмыс істеуге дағдыландыру.
Студенттер білуі тиіс:

Кәсіби бағыттағы мәтіндер тізбегін, әртүрлі жеңілден күрделіге қарай ұстанымға негізделген кешенді тапсырмалар үлгілерін, кәсіби лексика мен терминдерін, ауызша, жазбаша тіл дамыту жұмыстарын орындай алуы тиіс.


Студенттер істей білуі тиіс:

- қарым-қатынас құралы ретінде тілді меңгереді;

- өз мамандығын игеруде қазақ тілі мүмкіндігін жете пайдалана біледі;

- мамандыққа сәйкес белсенді лексика мен терминдерді меңгеру арқылы нақты тілдік ортада тілдік қызмет жағдаяттарын меңгереді;

- коммуникативті мақсатта берілген тапсырмалар, жаттығулар негізінде кәсіби лексикасын қалыптастыра алады.
5 Пререквезиттер:

- Қазақ тілі


6 Постреквизиттер:

Қазақ тілінің грамматикасы, мамандыққа қатысты кәсіби лексикасы, термин сөздер.7. Тақырыптық жоспар

Пәннің мазмұны


№ р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

дәріс-тер

практи-калық (сем)

зертханалық

студиялық

жеке

СӨЖ

1

Қазақ тілінің тарихы.

Қазақстан-дүниежүзілік қауымдастықта.

Грамматика: Мезгіл, мекен үстеулері.


1


13

2

Қазақ тіл білімін зерттеуші ғалымдар.

Қазақстан және Америка арасындағы қарым-қатынастар

Грамматика:Септік категориясы3

3

Қ.Жұбанов жасаған қазақ тіл білімі теориялары.

Америка Құрама Штаттары. Грамматика: Септеулік шылаулар.
3

4

Шетелдік білім негізі.

Грамматика: Етіс категориясы3

5

Қазақстан және Германия Федеральдық Республикасы

Грамматика: келер шақ түрлері1

1


4

6

А.Байтұрсынұлы – реформатор ғалым.

Маман-полиглот

Грамматика: көмекші есім3

7

Қазақ әдебиетінің алыптары және ағылшынның атақты жазушысы Чарльз Диккенс

Грамматика: өткен шақ түрлері1

1


3

8

Тіл мәдениеті, қазақтың фольклоры, шежіресі.

Қазақстан мен Франция серіктестігі. Грамматика: -нікі, -дікі, -тікі жұрнақтары
3

9

Қазақ дастандары, шешендік өнері.

Қазақстан мен Ұлыбритания. Грамматика: мақсат үстеу1

1


4

10

Халықаралық сыйлықтар. Грамматика: себеп-салдар үстеуі.


3

11

С.Аманжолов және жазу емлелері.

Авраам Линкольннің ұлының оқытушысына жолдаған хаты. Грамматтка: болымсыз, белгісіздік есімдіктер1

1


3

12

Сөз сыры, қазақ сөзінің уәжділігі.

Аударма түрлері. Грамматтика: жедел өткен шақ.
3

13

Дыбыстардың тіркесімділік ерекшеліктері, әдеби нормалар. Сөздік түрлері. Грамматика: сөздікке байланысты жаттығу жұмыстары.

1

1


4

14

Көне түркі жазбалары туралы.

Қазақстанның білім беру жүйесі. Грамматика: тұйық етістік
3

15

Жастар шетелде және бізде. Грамматика: сұрау есімдігі


3
Барлығы:

6

6


78


8. Пәннің қысқаша сипаттамасы

Орыс филологиясы мамандығына қатысты лексиканы тілдесім арқылы тілдің құрылымдық сипатын, лексика жүйесін ғылыми негізде оқытып түсіндіру. Сөз мағынасын, оның ауыспалы, тура мағыналығын, синонимдік, антонимдік қатарлары жайында түсінік алумен бірге оларды өзінің сөйлеу әрекетінде қолдана білуге дағдыландыру.


9. Курстың компоненттері

Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны

1- тақырып. Лексикалық тақырып - Қазақ тілі тарихы. Грамматикалық тақырып: Мезгіл, мекен үстеулері.

Қазақ халқының тілі және қазақ тілі тарихы туралы мәлімет бере отырып, елі және жері, рухани мәдениеті мен тарихы туралы әңгімелей білу. Қазақстанның басқа елдермен байланысы туралы мәлімет беру. Мәтін негізінде сөздік қорларын молайту, лексика-грамматикалық тапсырмалар арқылы сөйлеу дағдыларын қалыптастыру.


2- тақырып. Лексикалық тақырып: Қазақ тіл білімін зерттеуші ғалымдар. Грамматикалық тақырып: Септік категориясы

Берілген мәтін арқылы студенттерге қазақ тіл білімін зерттеуші ғалымдары туралы мәлімет беру. Мәтін негізінде сөздік қорларын молайту, лексика-грамматикалық тапсырмалар арқылы сөйлеу дағдыларын қалыптастыру.


3- тақырып. Лексикалық тақырып: Қ.Жұбанов жасаған қазақ тіл білімі теориялары. Грамматикалық тақырып: Септеулік шылаулар.

Берілген мәтін арқылы студенттерге қазақ тіл білімінің негізін салушы Қ.Жұбанов туралы мәлімет беру.Ғалымның ғылыми еңбектері туралы айту. Мәтін негізінде сөздік қорларын молайту, лексика-грамматикалық тапсырмалар арқылы сөйлеу дағдыларын қалыптастыру.


4- тақырып. Лексикалық тақырып: Шетелдік білім негізі. Граматикалық тақырып: Етіс категориясы.

Мәтін негізінде сөздік қорларын молайту, лексика-грамматикалық тапсырмалар арқылы сөйлеу дағдыларын қалыптастыру.


5-тақырып. Лексикалық тақырып: Қазақстан және Германия Федеральдық Республикасы. Граматикалық тақырып: Келер шақ түрлері.

Берілген мәтін арқылы студенттерге ГФР-мен ҚР-ның арасындағы дипломатиялық келіссөздер туралы мәлімет беру. Екі ел арасындағы байланыс туралы айту. Мәтін негізінде сөздік қорларын молайту, лексика-грамматикалық тапсырмалар арқылы сөйлеу дағдыларын қалыптастыру.


6- тақырып. Лексикалық тақырып: Ахмет Байтұрсынұлы- реформатор ғалым. Граматикалық тақырып: Көмекші есімдер.

Қазақ әдебиеті мен әдебиеттану ғылымының, тіл білімінің атасы, ұлы түрлендіруші-реформаторы А. Байтұрсыновтың ғылыми еңбектері туралы мәлімет беру. Көмекші есімдерге байланысты жаттығу жұмыстарын орындай отырып, мәтінмен байланыстыру. Мәтін негізінде студенттердің сөздік қорларын молайту, лексика-грамматикалық тапсырмалар арқылы сөйлеу дағдыларын қалыптастыру.


7- тақырып. Лексикалық тақырып: Қазақ әдебиетінің алыптары және ағылшынның атақты жазушысы Чарльз Диккенс. Грамматикалық тақырып: Өткен шақ,түрлері.

Қазақ әдебиетінің алыптары А.Құнанбаев және М.Әуезов туралы мәлімет бере отырып, екі жазушының шығармаларын талдау. Мәтін негізінде студенттердің сөздік қорларын молайту, лексика-грамматикалық тапсырмалар арқылы сөйлеу дағдыларын қалыптастыру.


8- тақырып. Лексикалық тақырып: Тіл мәдениеті, қазақтың фольклоры, шежіресі. Грамматикалық тақырып: -нікі, -дікі, -тікі жұрнақтары.

Тіл мәдениеті, қазақтың фольклоры, шежіресі туралы мәлімет беру. Мәтін негізінде студенттердің сөздік қорларын молайту, лексика-грамматикалық тапсырмалар арқылы сөйлеу дағдыларын қалыптастыру.


9- тақырып. Лексикалық тақырып: Қазақ дастандары, шешендік өнері. Грамматикалық тақырып: Мақсат үстеу.

Берілген мәтін арқылы студенттерге қазақ дастандары, шешендік өнері туралы мәлімет беру. Мәтін негізінде студенттердің сөздік қорларын молайту, лексика-грамматикалық тапсырмалар арқылы сөйлеу дағдыларын қалыптастыру


10- тақырып. Лексикалық тақырып: Халықаралық сыйлықтар. Грамматикалық тақырып: Себеп- салдар үстеуі

Мәтін негізінде студенттердің сөздік қорларын молайту, лексика-грамматикалық тапсырмалар арқылы сөйлеу дағдыларын қалыптастыру.


11- тақырып. Лексикалық тақырып: С.Аманжолов және жазу емлелері. Грамматикалық тақырып: Болымсыз, белгіссіздік есімдіктер.

Мәтін негізінде студенттердің сөздік қорларын молайту, лексика-грамматикалық тапсырмалар арқылы сөйлеу дағдыларын қалыптастыру


12- тақырып. Лексикалық тақырып: Сөз сыры, қазақ сөзінің уәжділігі. Грамматикалық тақырып: Жедел өткен шақты қайталау.

Мәтін негізінде студенттердің сөздік қорларын молайту, лексика-грамматикалық тапсырмалар арқылы сөйлеу дағдыларын қалыптастыру


13- тақырып. Лексикалық тақырып: Дыбыстардың тіркесімділік ерекшеліктері, әдеби нормалар. Грамматикалық тақырып: Сөздікке байланысты жаттығу жұмыстары.

Мәтін негізінде студенттердің сөздік қорларын молайту, лексика-грамматикалық тапсырмалар арқылы сөйлеу дағдыларын қалыптастыру


14- тақырып. Лексикалық тақырып: Көне түркі жазбалары туралы. Грамматикалық тақырып: Тұйық етістік.

Мәтін негізінде студенттердің сөздік қорларын молайту, лексика-грамматикалық тапсырмалар арқылы сөйлеу дағдыларын қалыптастыру.


15-тақырып. Лексикалық тақырып: Жастар шетелде және бізде Грамматикалық тақырып: Сұрау есімдігі.

Мәтін негізінде студенттердің сөздік қорларын молайту, лексика-грамматикалық тапсырмалар арқылы сөйлеу дағдыларын қалыптастыру.


СӨЖ мазмұныСӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлемі


1

Практикалық сабақтарға

дайындалу (сабақтың тақырыбы бойынша материалды меңгеру, тапсырмаларды шешу және т.б.)Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

30

4

Қосымша материалды меңгеру

Конспект

(және т.б.)Коллоквиум

(және т.б.)28

7

Бақылау шараларына дайындалу
1 МБ, 2 МБ , коллоквиум, бақылау жұмысы, тестілеу және т.б.

20

Барлығы

78


11. Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі

1. Қазақстан-дүниежүзілік қауымдастықта

Ұсынылатын әдебиеті: [2], 3-30 бет, [3], 3-50 беттер.

2. Тілдік қатынас негіздері.

Ұсынылатын әдебиеті: [2], 31-42 бет, [4], 42-52 беттер.

3. Тіл біліміндегі антропоцентризм бағыты.

Ұсынылатын әдебиеті: [3], 43-52 бет, [5], 5-90 беттер, [15], 53-101беттер.

4. Функционалды грамматика

Ұсынылатын әдебиеті: [4], 5-63 бет, [5], 12-34 беттер.

5. Этноцентризм мәселелері.

Ұсынылатын әдебиеті: [2], 5-23 бет, [5], 10-30 беттер.

6. Тілдесім мәселелері. Сыртқы сөз, ішкі сөз.

Ұсынылатын әдебиеті: [1], 5-30 бет, [4], 5-20 беттер.

7. Тіл біліміндегі бихевиоризм, экспансионизм және функционализм бағыттары

Ұсынылатын әдебиеті: [5], 5-60 бет, [6], 10-37 бет.
Ағымдағы үлгерімнің және межелік бақылаудың салмақтық үлестері

Ағымдағы үлгерімнің және межелік бақылаудың салмақтық үлестері 0,7 және 0,3.

2012-2013 оқу жылына жіберу рейтингі және қорытынды бақылаудың салмақтық үлестері:
Қорытынды бақылаудың түрі

Бақылау түрлері

Весовые доли

1

Емтихан

Емтихан

0,4

Жіберу рейтингі

0,6

2

Сынақ

Сынақ

0,4

Жіберу рейтингі

0,6

3

Құрстық жұмыс

ҚЖ

0,4

Жіберу рейтингі

0,6

СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша 5В020524-«Филология: орыс тілі» мамандықтары бойынша сыртқы бөлім оқу нысанының студенттеріне арналған ағымдағы үлгерімдерді бақылау іс-шараларының күнтізбелік кестесі
р/с

СӨЖ түрі

Ең жоғары ұпай

Берілген мерзімі

Тапсырылатын мерзімі

Тапсырылатын мерзімі1 сабақ үшін


Оқу сессиясында алынған ұпайлар

Аралық сессияда алынған ұпайлар

Емтихан сессиясында алынған ұпайлар


30

30

40

1

Дәріс сабақтарына дайындалу және қатысу

3


18
18

2

ТС қатысу және дайындалу

318

3

СӨЖ, БЖ дайындалу
12

30

4

4

Межелік бақылау


100

Кафедра меңгерушісі Н.Қ.Жүсіпов.12 Курстың саясаты

Оқу процесіне қатысу дегеніміз – сабаққа қатысу, пікірталаста және топ жұмысында белсенділік көрсету, топтастарының оқуына әсер ету.

Қойылған талаптар орындалмаса, жаза қолданылады. Сабаққа 100 пайыз қатысып, берілген тапсырмаларды уақытымен және дұрыс орындаса – ең жоғарғы балл 100 б. қойылады. Курсты өту барысында төмендегідей марапаттау ұпайлары қойылады:

- дәріске қатысу – 1 балл.

- тәжір. сабаққа қатысу – 1 балл.

- тәжір. жұмысты орындау – 5 балл.


Тәжірибешілік жұмыстарын орындау барысында

  • Сұрақтар мен тапсырмаларға жауап беру – 1балл;

  • Шығармаларды талқылау – 2 балл;

  • Жазба жұмыстарын орындау – 2 балл;


Өздік жєне курстық жұмыстарын орындау және қорғау барысында:

  • материалды толық меңгеру – 2балл.

  • Талқыланатын тақырыптың, жоба мәселесінің мазмұнын ашу – 1 балл

  • Лексика-грамматикалық және стилистикалық сауаттылығы – 1 балл.

  • Материалдың мазмұндалуына шығармашылық көзқарас және өз ойын айта білу – 1 балл.


Студенттер білімін аралық бақылау тест немесе жазбаша бақылау жұмысы түрінде жүргізіледі.
Осы көрсеткіштер орындалмаған жағдайда жеткіліксіз немесе айып санкциялары қолданылады:

  1. сабақты босату (себепсіз);

  2. тапсырмаларды уақытымен орындамау;

  3. тапсырмаларды орындау барысында қателіктер жіберу, яғни,студент материалды толық меңгермеген жағдайда.

Егер студент сабаққа себепті жаѓдаймен келе алмаса, келесі аптада сол сабаќќа өтеу (отработка) жасайды. Бірақ балы азайтылады.
Пән бойынша қорытынды рейтинг мына формула бойынша анықталады:
Қ = Р1 + Р2__ ӨҮаү + Е*ӨҮе+КЖ*ӨҮкж

мұндағы Р1, Р2, Е, С,КЖ – бірінші, екінші рейтингте алған ±пай бойынша емтихандағы балл көрсеткіші

ӨҮаү, ӨҮе, ӨҮс, ӨҮкж – ағымдық үлгерімнің семестрдегі үлестері.

Студент сынақты тапсырмай алуы үшін жинаған балы 100 болу керек.

Егер оқу жоспарында емтихан мен сынақ қарастырылған болса, онда сынақ ағымдық бақылау түрі деп есептеледі.

КЖ ғылыми жетекші қатысуымен комиссия алдында қорғалады және пікірмен бірге бағаланады. Пән бойынша қорытынды рейтинг 2-кестеге сай баллдан сандық баламаға, әріптік және дәстүрлі бағаға ауыстырылады. Сөйтіп, оқу жетістіктері журналына және рейтингтік ведомостьқа жазылады. Ведомость пен сынақ кітапшасына дәстүрлі үлгімен баға қойылады.Егер пән бойынша емтиханнан басқа курстық жұмыс қарастырылған болса, онда сынақ кітапшасына дәстүрлі үлгімен Кж балына сай баға қойылады.

Студенттердің білімін анықтау көрсеткіші


Балл түріндегі қорытынды баға

Балдың сандық баламасы

Әріп жүйесі бойынша бағалау

Дәстүрлі жүйе бойынша қойылатын баға

Емтихан, дифф. сынақ

сынақ

1

2

3

4

5

95-100

4

А

өте жақсы

Есептелді


90-94

3,67

А-

85-89

3,33

В+

Жақсы

80-84

3,0

В

Жақсы

75-79

2,67

В-

Жақсы

70-74

2,33

С+

қанағаттанарлық

65-69

2,0

С

60-64

1,67

С-

55-59

1,33

Д+

50-54

1,0

Д

0-49

0

F

қанағаттанарлықсыз

есептелмеді

Егер студент емтиханда F деген баға алса, оның қорытынды рейтингі анықталмайды. Ведомостьқа «қанағаттанарлықсыз» деген баға қойылады. Егер пән бірнеше семестрде өтетін болса, онда балл түріндегі баға орташа есеппен қорытылады:

Қ= _Қ1122+...+Қnn

К12+...+Кn

Мұнда Қ1 2 n – семестр бойынша балл түріндегі қорытынды баға;

К12n – семестр бойынша пән сағаты

n – семестр саны
13 Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1. Сатыбаева А. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. – Астана: «Фолиант», 2008. – 231 б.

2. Әлметова Ә. Сөйлеу әрекеті. Алматы, 2007. -112 б.

Қосымша:

3. Түсіпова Қ.Д. Қазақ тілін оқыту. Павлодар, С.Торайғыров атындағы ПМУ, 2006. -119 б.

4. Түсіпова Қ.Д. Қазақ тілін оқыту. Павлодар, С.Торайғыров атындағы ПМУ, 2006. -70 б.

5. Қосымова Г. Қазақ тілі. Алматы: Атамұра, 2008. -231 б.6. Оразбаева Ф.Ш. Қазақ тілінің оқыту әдістемесі. Алматы: Принт-С, 2005. -170 б.

7. Әбдісүлейменова Р. Қазақ тілін техникалық жоғары оқу орындарында оқыту әдістемесі. – Алматы: «Сөздік-словарь», 2007. – 192 б.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Методические указания по прохождению учебной практики для студентов специальности 5В020400 «Культурология»
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Бағдарламасының титулдық пму ұс н 18. 4/19 парағы (syllabus) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет