Үлгілік оқу жоспары (төмендетілген оқу жүктемесімен) бойынша 0-11-сыныптарда жаратылыстану-математика бағытында оқытылатын «Қазақстан тарихы» оқу пәніне сағат бөлінген


«Қазақстан тарихы» пәнінен оқу жүктемесі төмендетілген үлгілік оқу бағдарламасыбет6/23
Дата19.01.2023
өлшемі84,43 Kb.
#165922
түріБағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Байланысты:
ктп 10-11 жаңа
ЖМК хим СӨЖ, ЖМҚХ лек консп
«Қазақстан тарихы» пәнінен оқу жүктемесі төмендетілген үлгілік оқу бағдарламасы
қоғамдық-гуманитарлық бағыт
Қазақстан тарихы 10-сынып, аптасына – 2 сағат, барлығы 72 сағат

Бөлім

Тарау

Тақырыптар

Оқыту мақсаттары.

Сағат саны

Уақыты

Ескерту

1- тоқсан

1

Өркениет: даму ерекшелік теріОрталық Азия өркениеттері: саналуанды лығы және мәдени ортақтығыОрталық Азия: ұғымының тарихи және географиялық аспектілері

10.1.1. 1-«Орталық Азия» түсінігін аймақтың тарихи және географиялық ерекшеліктерін сипаттау үшін пайдалану

12

13

Орталық Азияның дәстүрлі өркениеттерін зерттеу тарихы

10.1.1.2-әлемдік өркениеттегі Орталық Азияның рөлі туралы ғалымдардың пікірін зерттеу

14

15

Орталық Азия өркениеттерінің ежелгі ошақтары

10.1.1.3- Орталық Азия өркениеттерінің ежелгі ошақтарының ерекшеліктерін сипаттау

16

17

«Ұлы Дала өркениеті«Ұлы Дала»:
тарихи-географиялық сипаттамасы10.1.2.1-картаны пайдаланып «Ұлы Дала» тарихи-географиялық аймағын анықтау;
10.1.2.2-тарихи дерек көздерді талдау негізінде «Ұлы Дала» ұғымыныңмәнін түсіндіру

18

19

Ұлы дала өркениетінің қайнар көзі және қалыптасуының ерекшеліктері (энеолит, қола дәуірі)

10.1.2.3-Ұлы дала өркениетінің пайда болуы мен қалыптасу ерекшеліктерін түсіндіру;
10.1.2.4- Қазақстан аумағындағы ежелгі археологиялық мәдениет- тердің ерекшеліктерін сипаттау;
10.1.2.5-Ұлы Дала ежелгі мәдениеттерінің сабақтастығын және өзара байланысын талдау

110

111

Ерте көшпенділер дәуіріндегі Ұлы Дала өркениеті10.1.2.6-«Өркениет» ұғымын айқындау критерийлерін пайдалана отырып, Ұлы Дала көшпелі өркениетінің ерекшеліктерін сипаттау;
10.1.2.7 -әртүрлі көзқарастарды талдау арқылы ерте көшпенділер өркениетінің әлемдік тарихи процестер барысына әсерін бағалау

112

113

Орталық Азия және әлемдік өркениет

Әлемдік мәдениеттің дамуына Орталық Азия халықтарының қосқан үлесі10.1.3.1- Орталық Азия халықтарының материалдық мәдениет жетістіктерін талдау арқылы адамзаттың дамуына қосқан үлесін қорытындылау;
10.1.3.2 -Орталық Азия халықтарының рухани мәдениеті мен ғылым саласындағы жетістіктерін талдау арқылы адамзаттың дамуына қосқан үлесін қорытындылау

114

Әлемдік мәдениеттің дамуына Орталық Азия халықтарының қосқан үлесі
БЖБ№1

115

ТЖБ №1

116
Зерттеу жұмысы

Әлемдік өркениет тарихындағы Ұлы Дала

12-тоқсан

17

Этника лық және әлеумет тік процестерҚазақ халқының шығу тегіҚазақстандағы этногенез және этникалық процестер10.2.1.1 -Қазақстандағы этникалық процестерді түсіндіру үшін «антропогенез», «этногенез», «этнос» ұғымдарын пайдалану;
10.2.1.2 -этникалық процестердің сабақтастығын анықтай отырып, Қазақстан аумағындағы этногенездің кезеңдерін айқындау

118

119

120

Дәстүрлі қазақ қоғамы: этникалық құрылымы және әлеуметтік ұйымдасуыҚазақтардың ру-тайпалық құрылымы қалыптасуының тарихи шарттары10.2.2.1 -қазақтардың этникалық құрылымын сипаттау үшін «ру», «тайпа », «жүз», « ата-жұрт», «ата-мекен» ұғымдарын пайдалану;
10.2.2.2 -тарихи кезеңдерді талдау негізінде қазақтардың ру-тайпалық ұйымдасу түрінің қалыптасу алғышарттарын талдау;
10.2.2.8 - туған жердің мәдениеті, салт дәстүрінің маңызына баға беруде «мәдени-генетикалық код» ұғымын қолдану

121

122

123

Қазақтардың ру-тайпалық құрылымының ерекшеліктері10.2.2.3 -қазақтардың ру-тайпалық құрылымының ерекшеліктерін ауызша тарихнама негізінде түсіндіру (шежіре, генеалогиялық аңыздар);
10.2.2.4 -қазақ көшпелі өркениетінің ерекшеліктерін ескере отырып, туыстық принциптердің және рулық құрылымның функционал- дық маңызын түсіндіру;
10.2.2.5 -қазақтардың ру-тайпалық ұйымдасуының біріктіруші рөлін түсіндіру

124

125

126

127

Дәстүрлі қазақ қоғамының әлеуметтік жіктелуінің ерекшеліктері

10.2.2.6 -қазақтардың әлеуметтік жіктелуіне тән ерекшеліктерді анықтау үшін «ақсүйек», «қарасүйек », «хан», «сұлтан», «би», «батыр» ұғымдарын пайдалану;
10.2.2.7 -дәстүрлі қазақ қоғамын- дағы әлеуметтік институттардың функционалдық рөлін түсіндіру

128

129

Дәстүрлі қазақ қоғамының әлеуметтік жіктелуінің ерекшеліктері
БЖБ №2

130

ТЖБ №2


131-32
Зерттеу жұмысы

Дәстүрлі қазақ қоғамының этноәлеуметтік ұйымдасуы

23-тоқсан

33

Мемлекет, соғыс және революциялар тарихынан

Қазақстан территориясын-дағы ерте мемлекеттерҚазақстан аумағындағы ерте мемлекеттердің саяси ұйымдасуы

10.3.1.1 -Қазақстандағы ерте көшпенділердегі мемлекеттілік белгілерін анықтау үшін «мемлекет», «билік », «саяси ұйым» ұғымдарын пайдалану;
10.3.1.2 -Қазақстанда мемлекеттіліктің қалыптасуының тарихи кезеңдерін түсіндіру;
10.3.1.3 -Қазақстан территориясындағы ерте мемлекеттердің саяси құрылымының ерекшеліктерін сипаттау

134

135

Ұлы Дала көшпенділерінің империяларыТүркі империясы - көшпенділер мемлекеттілігінің классикалық үлгісі. Түркі империясының мұрагерлері

10.3.1.2 -Қазақстанда мемлекеттіліктің қалыптасуыныңтарихи кезеңдерін түсіндіру;
10.3.2.1 -деректерді талдау негізінде түркі мемлекеттерінің дамуын зерттеу, мемлекет құрылысындағы сабақтастықты анықтау;
10.3.2.2 -ерте және дамыған орта ғасырлардағы түркімемлекеттерінің геосаяси белсенділігін сипаттау;
10.3.2.3 -Түркі әлемінің қалыпта- суы мен дамуындағы Түркі империясының рөлін бағалау

136

137
Шыңғысхан империясы және оның мұрагерлері10.3.1.2 -Қазақстанда мемлекеттіліктің қалыптасуының тарихи кезеңдерін түсіндіру;
10.3.2.4 -мемлекет құрылысындағы сабақтастықты анықтай отырып, Қазақстан аумағында ұлыс жүйесінің дамуын зерттеу;
10.3.2.5 -XIII -XV ғасырлардағы мемлекеттердің геосаяси белсенділігін сипаттау арқылы, олардың Еуразиядағы тарихи процестердің барысына әсер ету дәрежесін анықтау

138

139

Қазақ хандығы - Орталық Азиядағы алғашқы ұлттық мемлекетАқ Орда - Қазақ хандығының негізі10.3.1.2 - Қазақстанда мемлекеттіліктің қалыптасуының тарихи кезеңдерін түсіндіру;
10.3.3.1 -Ақ Орда және Қазақ хандығының тарихи сабақтастығын анықтау

140

141

Қазақ хандығы: мемлекеттің саяси институттары

10.3.1.2 -Қазақстанда мемлекеттіліктің қалыптасуының тарихи кезеңдерін түсіндіру;
10.3.3.2 -Қазақ хандығының құрылуын Қазақстан аумағындағы тарихи процестердің заңды нәтижесі ретінде тұжырымдау;
10.3.3.3-мемлекет құрылысындағы сабақтастықты анықтай отырып, Қазақ хандығының саяси институттарының ерекшеліктерін зерттеу

142

143

144

Тәуелсіздікке жол және ұлттық мемлекеттіліктің қайта жаңғыртылуыМемлекеттік егемендікті қалпына келтіру жолындағы қазақ халқының күресі10.3.4.1 -Қазақстанның мемлекеттік егемендігінен айрылуының себеп-салдарын анықтау;
10.3.4.2 -қазақ халқының мемлекеттік егемендікті қалпына келтіру үшін жүргізген күресін зерттеу;
10.3.4.3 -Түркістан (Қоқан) және Алаш автономиясы түрінде мемлекеттік егемендікті қалпына келтіру тарихын зерттеу

145

146
Қазақ мемлекеттілігінің кеңестік түрі

10.3.1.2 - Қазақстанда мемлекеттіліктің қалыптасуының тарихи кезеңдерін түсіндіру;
10.3.4.4 -Қазақ мемлекеттілігінің кеңестік түрін түсіндіру үшін
«автономдық кеңес республикасы», «кеңес одағы республикасы», «унитарлы мемлекет» ұғымдарын
пайдалану;
10.3.4.5 -Кеңестік кезеңдегі Қазақстанның қоғамдық-саяси дамуының жетістіктері мен қайшылықтарын талдау

147

148

Ұлттық мемлекеттіліктің жаңғыртылуы

10.3.1.2 -Қазақстанда мемлекеттіліктің қалыптасуының тарихи кезеңдерін түсіндіру;
10.3.4.6 -Ұлттық мемлекеттіліктің жаңғыртылуындағы Тұңғыш Президент Н.Ә. Назарбаевтың рөлін анықтау;
10.3.4.7-мемлекеттік стратегиялар мен бағдарламалардың мазмұнын зерттей отырып Қазақстан Республикасының даму бағдарларын болжау

149

Ұлттық мемлекеттіліктің жаңғыртылуы
БЖБ№2

150

ТЖБ№2
151-52
Зерттеу жұмысы

Қазақ мемлекеттілігінің эволюциясы
2

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет