Математика кафедрасы



бет6/6
Дата31.12.2021
өлшемі21,22 Kb.
#107218
түріБілім беру бағдарламасы
1   2   3   4   5   6
Байланысты:
Диф. және интег. ІІ
5 лекция, Диф. және интег. ІІ, Ұжымдық шарт. для ДДО (қаз.нұсқ), Ұжымдық шарт. для ДДО (қаз.нұсқ)
Пәнді оқытудың жоспары



Тақырып аттары



Л

е

к



ц

и

я



П

р

а



к

т

ика



С
Ө
Ж

С
О
Ө
Ж

Оқыту

нәтижелері






1. модуль. Анықталмаған интегралдар.

1

Анықталмаған интеграл. Алғашқы функция. Анықталмаған интеграл және оның қасиеттерi. интегралдардың кестесi

1

2



3



3


1.1, 2.1, 4.1

2

Интегралдау әдiстерi. Жаңа айнымалыны еңгізу. Жіктеу тәсілі. Айнымалыны алмастыру. Бөлiктеп интегралдау әдiсi.

1

2

3

3

1.1, 2.1, 4.1

3

Рационал функцияларды интегралдау. Анықталмаған коэффициенттер тәсілі. Рекуренттiк формула.

1

2

3

3

1.1, 2.1, 4.1

4

Кейбiр иррационалды функцияларды интегралдау.

1

2

3

2

1.1, 2.1, 4.1

5

Эйлер алмастырулары.

1

2

3

3

1.1, 2.1, 4.1

6

Остроградский тәсмілі.Биномиалдық дифференциалдарды интегралдау.

1

2

3

3

1.1, 2.1, 4.1

7

Тригонометриялық функцияларды интегралдау.

1

2

3

3

1.1, 2.1, 4.1

2 – ші модуль. Анықталған интегралдар

8

Анықталған интеграл.Интеграл түсiнiгiн беретiн кейбiр есептер. Интегралдың анықтамасы, интегралданатын функциялар.

1

2

3

3

1.1, 2.1, 4.1

9

Орта мәні туралы теоремалар Жоғарғы шегi айнымалы интеграл және оның қасиеттерi. Ньютон-Лейбниц формуласы.

1

2

3

3

1.1, 2.1, 4.1

10

Интегралдау әдiстерi. Жаңа айнымалыны еңгізу. Жіктеу тәсілі. Айнымалыны алмастыру. Бөлiктеп интегралдау әдiсi.

1

2

3

3

1.1, 2.1, 4.1

3 – ші модуль. Анықталған интегралдың қолданулары.

11

Анықталған интегралдың кейбiр қолданулары.Жазық фигураның ауданы.

1

2

3

3

1.1, 2.1, 4.1

12

Жазықтықтағы қисықтың ұзындығын есептеу.

1

2

3

3

1.1, 2.1, 4.1

13

Денеңiң көлемiн есептеу.Айналу бетiнiң ауданын есептеу.

1

2

3

3

1.1, 2.1,4.1

14


Интегралды жуықтап есептеу әдiстерi.

1

2

3

3

1.1, 2.1, 4.1

15

Меншіксіз интегралдар.

1

2

3

3

1.1, 2.1, 4.1




Барлығы

15

30

45

45





Пәнді оқыту адістері: баяндау, пікір алмасу, пікірталас, проблемалық адістер.


Білімді бақылау кестесі

(Пән бойынша тапсырмаларды тапсыру және орындалу кестесінің үлгісі)






Оқу жұмыс түрлері, бақылау құралдары

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Кіріс бақылауы

+











































2

Лекция

б

п\т

п\а

п\а

б

пт

п\а

б

п\а

п\а

б

п\т

п\а

б

б

3

Практикалық сабақ (семинар)

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

4

ОСӨЖ тапсырмалары




б










п\т

б







п\а













е

5

Типтік есептер шығару



















т\е



















т\е

+

6

Білімді бағалау



















ас



















ас




7

Портфолио дайындау














































Тест, дбп-дагдыны бағалау, б- баяндау, п\т-пікір таласу, п\а- пікір алысу, е-есеп шығару,

т\е-типтік есеп шығару


Оқыту нәтижелерін бағалау критерйлері.

Білімалушылардың оқу жетістіктері(білмі, дағдылары,қабілеттері және құзреттіліктері) халықаралық жүйеге сәйкес келетін 100 баллдық шкала бойынша әріптік жүйемен )қанағаттанарлық бағалар кемуіне қарай «А» -дан «D» -ге дейін(қанағатнарлықсыз – «FX»- «F» 4 баллдық шкалаға келетін сандық эквивалентке сайкес жүргізіледі .



Әріптікжүйе

бойынша баға



Бағалардың сандық эквивалеті

Баллдар (% - түрінде)

Дәстүрлі жүйе

бойынша баға



А

4.0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94




В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3,0

80-84




В-

2,67

75-79




С+

2,33

70-74




С

2,0

65-69

Қанағаттанарлық

С-

1,67

60-64




D+

1,33

55-59




D

1,0

50-54




FX

0,5

25-49

Қанағатнарлықсыз

F

0

0-24





Суммативті бағалау әдісінің дизайны

Оқытудың соңғы нәтижелері және тақырыптық блоктар бойынша бағалау әдістерінің үйлестірілуі


Құзіреттілік

Оқытудың соңғы нәтижелері

1-Аралық бақылау

2 –аралық бақылау

Қортынды сумативті баға(емтахан)


Б1Оқу-танымдық
Б1.1Білімін қолдану

Білім(контигет) дөмені: Қолданады:

Дағылар(психомоторлы) дөмені:

Дәлелдік:

Қарым-қатынас(эффективті)дөмені:

Құндылықтарды үлестіреді:

Баяндау

Пікір алысу

Пікір талас

Типтік есептерді шығару

Сөж тапсырмаларын қорғау.


Баяндау

Пікір алысу

Пікір талас

Типтік есептерді шығару

Сөж тапсырмаларын қорғау.


Жазбаша




Б2. Жеке тұлғалық
Б2.3 Топта жұмыс жасау

Білім(контигет) дөмені: Қолданады:

Дағылар(психомоторлы) дөмені:

Дәлелдік:

Қарым-қатынас(эффективті)дөмені:

Құндылықтарды үлестіреді

Б4.Кәсібі
Б4.1 Кәсіби міндеттерін атқару

Білім(контигет) дөмені: Қолданады:

Дағылар(психомоторлы) дөмені:

Дәлелдік:

Қарым-қатынас(эффективті)дөмені:

Құндылықтарды үлестіреді










Әдебиеттер:

1.Қасымов Қ. Ә., Қасымов Е. Ә. Жоғары математика курсы. Математикалық анализ. 2-бөлім: Оқулық. – Алматы: ҚазҰТУ, 2015. 422 б. http://rmebrk.kz/

2.Ибрашев, Х.И., Ергеғұлов, Ш.Т. Математикалық анализ курсы: Оқулық.1-том. / ҚР Білім және ғылым министрлігі, ҚР Жоғару оқу орындарының қауымдастығы. - Алматы: Экономика, 2014. - 600б. -ISBN 078-601-225-699-4. http://rmebrk.kz/

3.Айдос, Е.Ж. Жоғары математика-1 : Оқулық. . - Алматы: Бастау, 2013. - 270 б. - ISBN 978-601-7275-05-1. http://rmebrk.kz/Айдос, Е.Ж.
4.Айдос, Е.Ж. Жоғары математика-2 : Оқулық. . - Алматы: Бастау, 2014. - 518 б. - ISBN 978-601-281-103-2. http://rmebrk.kz/

5.Шипачев В.С. Дифференциальные и интегральные исчисления . – М: Издательство Юрайт. 2019г.-212 с. https://nashol.com/knigi-po-matematike

6.Садовничая И.В.,Фоменко Т.Н. Математический анализ.Теория функции многих переменных. – М: Издательство Юрайт. 2019г.-206 с.- https://nashol.com/knigi-po-matematike

Қосымша әдебиеттер:

1. Әсібеков Ә. Ж., Кошанова М. Д. Математикалық талдау, Түркістан 2018.



2.Хорошилова Е.В.Математический анализ. – М: Издательство Юрайт. 2019г.-187 с. https://nashol.com/knigi-po-matematike

3.Соколов А.В. Математический анализ.Базовые понятия.Учебное пособие. – М: Издательство Юрайт. 2019г.-187 с. https://nashol.com/knigi-po-matematike

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6




©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет