Мырзалиев б. СPdf көрінісі
бет35/63
Дата23.12.2021
өлшемі1,73 Mb.
#128453
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   63
Мырзалиев бухгаотерлік
     
 
V. 
Ода
 
əрі
 
бас
 
кітапті
 
толтырумен
 
айналысамыз

Оны
 
толтыру
 
тəртібін
 
алдағы
 
өткен
 
салаларда
 
толық
 
жазылған

Енді
 
біз
 
бұл
 
журнал
-
ордерлеріміз
 
бас
 
кітапті
 
толтырудың
 
үлгі
 (
моделі

болатындығын
 
қоса
 
айтуымыз
 
қажет

Бас
 
кітапта
 
журнал
-
ордерден
 
өзгеше
 
кредит
 
бойынша
 
шоттардың
 
түсіндірілуі
 
жоқ
 
екенін
 
еске
 
сала
 
кеткеніміз
 
жөн
 
болады

Бұл
 
жағдайда
 
бас
 
кітаптің
 
парақтарын
 
толтырудың
 
қажеті
 
жоқ

 
VI.
 
Жылдық
 
есепті
 
толтыру
 
мен
 
жылдық
 
декларацияны
 
салық
 
инспекциясына
 
тапсыруға
 
кірісеміз

Кəсіпорынның
 
жиынтық
 
жылдық
 
табысын
 
анықтаймыз

Ол
 
үшін
 

701 
шотың
 
дебеті
 
бойынша
  (
негізгі
 
қызметтің

проводкаларын
 
жинаймыз

          

701
ө
 
мен
 

701
м
 
шоттарының
 
дебет
 
бойынша
 4400,0 
жəне
 
1550,0 
мың
 
теңгеде
 
көрсеткіштер
 
өтеді

Демек

жиынтық
 
жылдық
 
табыс
 
5950,0 
мың
 
теңгеге
 
тең
 
болады

Оны
 
жылдық
 
декларацияның
 
16 
жолына
 
жазамыз

 
 
VII.
 
Өткізілген
 
өнім

жұмыстар
 
мен
 
қызметтер
 
бойынша
 
шығындарды
 
анықтауға
 
көшеміз
  (
салық
 
есебі
 
бойынша
). 
Ол
 
үшін
 
декларацияның
 

5,6 
қосымшалары
 
арналған

                

 5 
қосымша
.  
Еңбек
 
ақы
 
бойынша
 
шығыстар

          
Еңбек
 
ақы

барлығы
 – 1460,0 
мың
 
теңге

оның
 
ішінде
 
өндірістік
 
жұмысшылардың
  (

681 
шоттың
 
кредиті
 
бойынша

ебек
 
ақысы
 – 
1280,0 
теңге

əкімшілік
 
персоналдың
 
еңбек
 
ақысы
 – 180,0 
мың
 
теңге
.  
          
Негізгі
 
құрлдарды
 
жөндеу
 
бойынша
 
еңбек
 
ақы
 20,0 
мың
 
теңге
 
мөлшерде
 
шығыстардың
 
жалпы
 
сомасынан
 
шегеріледі

Еңбек
 
ақы
 
бойынша
 
жалпы
 
шығыстар
 
1440,0 
мың
 
теңгеге
 
тең
 
болады
.  
 
 

 5 
қосымшаның
 
кестесін
 
толтырамыз

      
    
Салық
 
төлеушінің
 
аталуы
  
«
Арай
» 
АҚ
-
ы
                                              
 
    
СТТН
  581400002406 
ЕҢБЕК
  
АҚЫ
 
ТӨЛЕУ
  
БОЙЫНША
  
ШЫҒЫСТАР
 
 
 
 


 
2
 
 
                                                                                                     ( 
мың
 
теңге


1460,0 
 
 
1280,0 

Персоналдың
 
еңбек
 
ақысы

барлығы
 
оның
 
ішінде


өндірістік
 
жұмысшылардың
.......………………… 

жалпы
 
жəне
 
əкімшілік
 
персонал

өнім
 
(
жұмыстар

қызметтер
)
ді
 
өткізумен
 
айналысатын
 
жəне
 
өндіріске
 
қатыспайтын
 
қызметкерлердің
..... 
 
 
 
 
180,0 

 
 
 
 

Табыс
 
салығы
 
салынатын
 
қызметкерлердің
 
материалдық
 
жəне
 
əлеуметтік
 
жəрдемақылар

барлығы
 
оның
 
ішінде


өндірістік
 
жұмысшылардың
.......………………… 

жалпы
 
жəне
 
əкімшілік
 
персонал

өнім
 
(
жұмыстар

қызметтер
)
ді
 
өткізумен
 
айналысатын
 
жəне
 
өндіріске
 
қатыспайтын
 
қызметкерлердің
..... 
 
 
3  
 
 

Еңбек
 
ақы
 
төлеу
 
жөніндегі
 
басқа
 
шығыстар

барлығы
 
оның
 
ішінде


өндірістік
 
жұмысшылардың
.......………………… 

жалпы
 
жəне
 
əкімшілік
 
персонал

өнім
 
(
жұмыстар

қызметтер
)
ді
 
өткізумен
 
айналысатын
 
жəне
 
өндіріске
 
қатыспайтын
 
қызметкерлердің
..... 
 
 

 
1460,0 
 
 
1280,0 

Еңбек
 
ақы
 
төлеу
 
жөніндегі
 
шығыстардың
 
жиынтығы

барлығы
  
оның
 
ішінде


өндірістік
 
жұмысшылардың
.......………………… 

жалпы
 
жəне
 
əкімшілік
 
персонал

өнім
 
(
жұмыстар

қызметтер
)
ді
 
өткізумен
 
айналысатын
 
жəне
 
өндіріске
 
қатыспайтын
 
қызметкерлердің
..... 
 
 
 
180, 0 

Негізгі
 
құралдарды
 
жөндеу
 
жөнінен
 
жұмысшылар
 
дың
 
еңбек
 
ақысы
 
бойынша
 
шығыстар
  

20,0 

Еңбек
 
ақысы
 
бойынша
 
шегеруге
 
жататын
 
барлық
 
шығыстар
 
(


қосымшаның
 4-
ші
 
жолына
 
енгізіңіз

6 1440,0 


 
3

Анықтама
 
түрінде

Қазақстан
 
Республикасының
 
«
Салық
 
жəне
 
бюджетке
 
төленетін
 
басқа
 
міндетті
 
төлемдер
 
туралы
» 2001 
жылғы
 12 
маусымындағы
 

209 – II 
Кодексі
 (
Салық
 
кодексі

бойынша
 
бойынша
 
салық
 
салынатын
 
қызметкерлердің
 
табыстары
  
7  
 

 6 
қосымша
 
1)
 
Жыл
 
басындағы
 
тауар
-
материалдық
 
қорлар
    
   -          600,0 
мың
 
теңге
 
а

өндірістік
 
материалдар
 (
кіріспе
 
баланстан
)  

201 
шоттың
 
дебеті
 
бойынша
  
 
 
          -             
300,0 
мың
 
теңге
 
б

аяқталмаған
 
өндіріс
 (
кіріспе
 
баланстан
)              -             300,0 
мың
 
теңге
 
     
в

дайын
 
өнім

тауарлар
  
 
 
 
          -                       
жоқ
 
2)
 
Жыл
 
соңындағы
 
тауар
-
материалдық
 
қорлар
   
-               
293,6 
мың
 
тңге
 
а

өндірістік
 
материалдар
 (
айналым
 
ведомосынан
)  
  

201 
шоттың
 
дебеті
 
бойынша
   
 
       -               140,0 
мың
 
теңге
 
б

өндірістік
 
материалдар
 (
айналым
 
ведомосынан


900
ө
 
мен
 900
м
 
шоттардың
 
дебеті
 
бойынша
           -            53,6 
мың
 
теңге
 
в

дайын
 
өнім
 (
айналым
 
ведомосынан
)  

221 
шоттың
 
дебеті
 
бойынша
  
 
 
 
-             
100,0 
мың
 
теңге
 
3)
 
Сатып
 
алынған
 
материалдар

тауарлар

жұмыстар
 
мен
 
қызметтер
 
 
 
-                           
                                                                                                        2705,0 
мың
 
теңге
 
а

шикізат

материалдар
 
мен
 
басқалар
 
 
        -             
2705,0 
мың
 
теңге
  
(

201, 203, 206, 208 
шоттардың
 
дебеті
 
бойынша

бірақ
 
тек
 

671 
шоттың
 
кредитімен
 
байланысқанда
 
ғана

яғни
  = 1560,0 + 865,0 + 
120,0 + 160,0) 
4) 
Еңбек
 
ақы
 
бойынша
 
шығыстар
 (


қосымшаның
 
мəліметтері
)  -            
                                                                                                        1440,0 
мың
 
теңге
 


 
4
6) 
Өткізілген
 
өнімнің
 
өзіндік
 
құнына
 
енгізілетін
 
басқа
 
шығыстар
 
 
 
 
 
                                                                        
-              46,0 
мың
 
теңге
 
а

норма
 
шегіндегі
 
іссапар
 
шығыстары
                -               46,0 
мың
 
теңге
 
(

904
ө
 
мен
 

904
м
 
шоттарының
 
дебеті
 
бойынша
   

333 
шоттың
 
кредиті
 
бойынша
 
байланыстағы

яғни
  40,0 + 6,0)  
Жиынтығы
 = 46,0 
мың
 
теңге
 
7) 
Жиынтығы
 (1
жол
 – 2
жол
) + 3 
тен
 6 
жолды
 
қоса
 
сомасы
 -  4497,4 
мың
 
теңге
 
8) 
Негізгі
 
құралдарды
 
жөндеу
 
шығыстарына
 
енгізілген
 
тауар
-
материалдық
 
қорлардың
 
құны
                                                                                        -                       
160,0 
мың
 
теңге
 
   
Бұл
 
бапқа
 
қой
 
қораның
 
құрылысына
 
жіберілген
 
құрылыс
 
материалдары
 
құнының
 
сомасын
 
енгіземіз

сондықтан
 
да
 
ол
 
өндірістің
 
шығындарына
 
енгізілмей
 
негізгі
 
құралдардың
 
құнына
 
мына
 
проводка
 
бойынша


122 
шоттың
 
дебетіне
 

208 
шоттың
 
кредитінен
 160 
мың
 
теңге
 
сомада
 
апарылады

9) 
кəсіпкерлік
 
қызмет
 
мақсатында
 
емес
 
пайдаланылған
 
тауар
-
материалдық
 
қорлардың
 
құны
                                                                            -                       
253,0 
мың
 
теңге
 
    
Бұл
 
бапқа
 
малдың
 
өлімі

материалдардың
 
ақысыз
 
берілуі

сондай
-
ақ
 
қайырымдылық
 
демеушілік
 
жəрдем
 
бойынша
 
шығындар
 
енгізіледі
 
(821
өсіз
 
шотының
 
дебеті
 
бойынша
 

125, 126, 201
шоттардың
 
кредиті
 
бойынша

яғни
 35,0 + 18,0 + 200,0.  
Жиынтығы
  = 253,0 
мың
 
теңге

10) 
Өткізілген
 
өнім
  (
жұмыстар

қызметтер
) (7
жол
 – 8
жол
 – 9
жол

(
Декларацияның
 

 19
жолына
 
көшіріледі
)    


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   63
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет