Оқу жылындағы құқық негіздері пәні бойынша 1-ші курс студенттері үшін 051101 Мейірбике ісі мамандығына арналған тест бақылаудың сұрақтарыДата15.09.2017
өлшемі0,97 Mb.«Астана Медицина Университеті» АҚ

№ 07.1.19


Шығарылған күніҚұқық негіздері мен сот медицинасы кафедрасы

Тексерілген күгні


Тексеріс #:


бет -
051101 – Мейірбике ісі мамандығына арналған

ОР 1109 Құқық негіздері пәні бойынша

БІЛІМІН, ІСКЕРЛІГІН ЖӘНЕ ДАҒДЫЛАРЫН БАҚЫЛАУШЫ ӨЛШЕГІШ - ҚҰРАЛДАР

Курс: 1


Семестр 1, 2

Астана 2012 ж .


2012-2013 оқу жылындағы құқық негіздері пәні бойынша 1-ші курс студенттері үшін 051101 – Мейірбике ісі мамандығына арналған тест бақылаудың сұрақтары.


Мемлекет және құқық теорияның негіздері

тақырыбына арналған тестілер.
1. Мемлекет және құқық теориясы.

А. Мүліктік құқығының саласы.

B. Құқықтану ғылымының ерекше саласы.

С. Жалпы құқықтық жүйесінің негізгі бөлімі.

D. Процессуалдық құқығының бөлімі.

Е. Процессуалдық құқығының ережелері.


2. Мемлекет және құқық теориясының пәніне әр түрлі қатынастар

жатады, мысалы:

А. Азаматтығының тәсілдері.

B. Мүліктік нормалары.

С. Мемлекет және құқықтың дамуы.

D. Меншік түрлері.

Е. Азаматтың құқықтары мен міндеттері.
3. Мемлекет құқық теориясы келесі қоғамдық қатынастарды

қарастырады.

А. Еңбекті қорғау.

B Лауазымды адамдардың құқықтары мен міндеттері.

С. Еңбек даулары.

D. Мемлекет және құқық тарихы.

Е. Отбасы мүшелерінің құқықтары мен міндеттері.
4. Мемлекет және құқық теориясы.

А. Мүліктік қатынастарды реттейді.

B. Еңбек тәртібін белгілейді.

С. Құқықтың қайнар көздерін (түп нұсқасын) зерттейді.

D. Қылмыстық әректтерді қарастырады.

Е. Қылмыстық жазаларды тағайындайды.


5. Алғашқы уақытында құқық келесі түрлерінде қолданады.

А. Жазбаша.

B. Әдеттік (ауызша).

С. Кодифициялық.

D. Прецеденттік.

Е. Сот прецеденттік.


6. Жалпы әдеттік құқығының бірінші қайнар көзі.

А. Хаммурапи заңдары.

B. Әр түрлі заңдар.

С. Жеті – Жарғы.

D. Шыңғысхан – Ясылары.

Е. Қасымханның ескі жолы.


7. Жалпы кодифициялық құқығының бірінші қайнар көзі.

А. Адат.


B. Сот прецеденті.

С. Шариғат.

D. 12 – рим заңдары.

Е. Әкімшілік прецеденті.


8. Қазақстан мемлекетінде алғашқы мерзімдерде келесі құқығын

қолданады.

А. Кодифициялық құқық.

B. Шариғат.

С. Прецеденттік құқық.

D. Сот прецеденттік құқық.

Е. Адат.
9. Қазақтардың белгілі кодифициялық құқығының қайнар көзі (түп

нұсқасы).

А. Шариғат.

B. Есімханның заңдары.

С. Тәуке ханның Жеті – Жарғысы.

D. Адат.


Е. Абылайханның Жарлықтары.
10. Жалпы мемлекет және құқық теория бойынша ҚҰҚЫҚ ұғымы келесі

мәніне жатады.

А. Мемлекетте қалыптасқан құқықтың рәсімдер жиынтығы.

B. Адамның кепілдігі.

С. Этикалық ережелердің жүйесі.

D. Діни нормалардың жүйесі.

Е. Әлеуметтік тәртібінің ережелері.
11. Қазіргі Қазақстан Республикасында құқық бір түрінде қолданады.

А. Прецеденттік құқық.

B. Әдеттік құқық.

С. Діни құқық.

D. Әкімшілік прецеденттік құқық.

Е. Кодифициялық құқық.


12. Прецеденттік құқығының ережелері әртүрлі мемлекеттерде

қалыптасқан.

А. Қазақстан.

B. Батыс Европада.

С. Шығыс Европада.

D. АҚШ және Канада.

Е. Жапония және Украинада.
13. Кодификациялық құқығының қайнар көзі немесе түп нұсқасы.

А. Әдет – ғұрып.

B. Нормативтік АКТ.

С. Сот прецеденті.

D. Әкімшілік прецеденті.

Е. Діни нормалары.


14. Заңдар жиынтығының ең жоғарғы заңдық күші бар нормативтік акт

табылатын.

А. Конституция.

B. Қаулылар мен бұйрықтар.

С. Түрлі жарлықтар.

D. Мекеме бұйрықтары.

Е. Басқару органдарының бұйрықтары.
15. Жалпы құқығының негізгі мақсаты.

А. Әлеументтік ережелерді қабылдау.

B. Адам құқықтары міндеттерін жіктеу.

С. Қоғамдық қатынастарды реттеуі.

D. Заң жобасын талқылау.

Е. Заң жауаптылықты білдіру.


16. Әкімшілік, азаматтық, қылмыстың жауаптылықтар келесі негіздерден

қабылданған.

А. Моральдық көзқарасынан.

B. Қоғамдық қатынастарды қорғау үшін.

С. Әлеуметтік ережелерден.

D. Этикалық себептерден.

Е. Діни көзқарасынан.
17. Азаматтық жауаптылық әр түрлі негіздермен байланысты.

А. Әкімшілік қатынастарды қорғалуымен.

B. Қауіпті іс әрекеттермен.

С. Саяси қауіпті іс әрекеттерімен.

D. Адамның мүліктік және мүліктік емес игіліктерге зиян жасаумен.

Е. Табиғат қорғау заңдарымен.


18. Қылмыстық жауаптылық жалпы ережелер бойынша белгілі бір

жастан тартылады.

А. 16 жастан.

B. 17 жастан.

С. 18 жастан.

D. 19 жастан.

Е. 20 жастан.
19. Қылмыстық Кодекстің 15-ші бабының 2-ші тармағына сәйкес қылмыстық жауаптылық белгіленген бір жастан қолданады.

А. 18 жас.

B. 17 жас.

С. 16 жас.

D. 15 жас.

Е. 14 жас.


20. Диспозиция, санкция, гипотеза түрлі әлеументтік нормаларына жатады.

А. Қоғамдық.

B. Этикалық.

С. Құқықтық.

D. Моральдық.

Е. Діни.
«Қазақстан Республикасының конституциялық құқығының негіздері» тақырыбына арналған тестілер.
А – Е әрпімен белгіленген жауаптардан дұрыс

жауабын анықтаңыздар.

I – деңгей.
1. Жалпы құқық жүйесінде мемлекеттік құқық.

А. Ерекше саласы.

B. Процессуалдық саласы.

С. Негізгі саласы.

D. Мүліктік саласы.

Е. Мүліктік емес саласы.


2. Мемлекеттік құқықтың пәні.

А. Азаматтықтың тәсілдері.

B. Экономикалық байланыстары.

С. Шарт жасау тәртібі.

D. Құқықтың шығу тарихы.

Е. Келісімдерді жасау тәртібі.


3. Мемлекеттік құқығының ережелері келесі қатынастарды реттейді.

А. Азаматтық құқыққа қабілеттілігін.

B. Әрекет қабілеттіктің түрлерін.

С. Құқықтық мәмілерді.

D. Мемлекеттік қызметін.

Е. Адамның құқықтық жағдайы.

4. Мемлекеттік құқығының мақсаты.

А. Конституциялық құрылымды белгілеу.

B. Еңбек қатынастарды реттеу.

С. Отбасылық қатынастарды анықтау.

D. Мүліктік байланыстарды анықтау.

Е. Мүліктік емес байланыстарды белгілеу.


5. Мемлекеттік құқығының негізгі қайнар көзі.

А. Түрлі актілер.

B. Конституция.

С. Қаулылар.

D. Сот шешімі.

Е. Әкімшілік ұйымдардың шешімі.


6. Мемлекеттік құқығының қосымша түп нұсқасы.

А. Кодекс.

B. Заңдардың жиынтығы.

С. Конституцияға сәйкес шығарылатын нормативтік актілер.

D. Қаулылардың жинағы.

Е. Түрлі шешімдер.

7. Конституция негізгі Заң, оның мақсаты.

А. Мүліктік және мүліктік емес игіліктерді қорғау.

B. Прецеденттік құқықты көрсету.

С. Әдеттік құқықты анықтау.

D. Әкімшілік ұйымдардың қаулыларын реттеу.

Е. Әдеттік құқықтың ережелерін реттеу.


8. Конституцияның маңызы.

А. Халықаралық келісімдерді өзгерту.

B. Түрлі қоғамдық қатынастарды реттеу.

С. Қоғамның негіздерін қосымша ретінде көрсету.

D. Басқа мемлекеттердің құрылымын анықтау.

Е. Халықаралық шарттарын өзгерту.


9. Конституцияның сипаты.

А. Қосымша заң күші бар нормативтік актісі.

B. Діни құқықтың қайнар көзі.

С. Прецеденттік құқықтың бастауы.

D. Құқық ережелердің жиынтығы.

Е. Әдеттік құқықтың қайнар көзі.


10. Конституцияның қабылданған мерзімі.

А. 1991 ж.

B. 1992 ж.

С. 1993 ж.

D. 1994 ж.

Е. 1995 ж.


II деңгей.
Көрсетілген әріп коды бойынша дұрыс жауабын белгілеңіз.

А – 1,2,3 дұрыс.

B - 1,3 дұрыс.

С – 2,4 дұрыс

D – 4 дұрыс.
1. Конституциялық құрылымы, азаматтықтың тәсілдері және ұлттық

құрылымы құқық ережелерімен реттелініп келесі қатынастарға жатады.

1. Азаматтық – құқықтық.

2. Әкімшілік – құқықтық.

3. Отбасы – құқықтық.

4. Мемлекеттік – құқықтық.


2. Мемлекеттік – құқықтық қатынастардың объектілері.

1. Территория.

2. Адамның мүлкі.

3. Мемлекеттік билік.

4. Азаматтардың меншіктері.
3. Мемлекеттік – құқықтық қатынастардың субъектілері.

1. Заң тұлғалар.

2. Халық.

3. Коммерциялық заң тұлғалар.

4. Халықтың депутаттары.
4. Мемлекеттік – құқықтық қатынастардың мақсаттары.

1. Адамның бостандықтарын белгілеу.

2. Азаматтардың құқықтарын анықтау.

3. Мемлекеттегі биліктің нысанын көрсету.

4. Түрлі келісімдердің мазмұнын белгілеу.
5. Қазақстан мемлекеттінің құрылымы.

1. Унитарлы.

2. Федерация.

3. Біртұтас.

4. Конфедерация.
6. Азаматтықтың немесе саяси тұрақты байланыстың белгілері.

1. Мемлекеттің қорғауы.

2. Басқа мемлекеттермен қатынастары.

3. Азаматтардың жүктелген міндеттерін орындау.

4. Мемлекеттік ұйымдардың байланыстары.
7. Азаматтықты мұндай нәтижелерінде алуға болады.

1. Туу бойынша.

2. Заңға сәйкес.

3. Халықаралық шарты бойынша.

4. Азаматтық және отбасы құқыққа сәйкес.
8. Құқықтың мемлекеттің тәсілдері.

1. Бостандықтарды шектеуі.

2. Адамның тең құқықтылығы.

3. Құқықтарды шектеуі.

4. Заңдарды, қатынастарды реттеу үшін қабылдану.
9. Құқық нормасының белгілері.

1. Құқықтың нормалар заң күші арқылы қамтамассыз етіледі.

2. Міндетті түрінде орындалады.

3. Нормативтік актілерінде көрсетілінеді.

4. Тек қана ауызша қолданады.
10. Әлеуметтік мемлекеттің сипаты.

1. Әлеуметтік қамсыздандыру.

2. Биліктің құқықтарды жүзеге асыру.

3. Әлеуметтік құқықтарды жүзеге асыру.

4. Құрылымның нысанын анықтау.

«Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығының негіздері» тақырыбы бойынша тест бақылаудың сұрақтары.

Дұрыс жауапты белгілеңіз.

I – ші деңгей


1. Құқық жүйесінде әкімшілік құқық.

А. Процессуалдық құқық.

B. Негізгі саласы.

С. Қосымша саласы.

D. Мүліктік саласы.

Е. Жетекші саласы.


2. Әкімшілік құқығының пәніне мынадай қоғамдық қатынастар жатады.

А. Тауар – ақша қатынастар шығу тарихы.

B. Мемлекет және құқық тәсілдері.

С. Азаматтық тәсілдері.

D. Конституциялық құрылымы.

Е. Басқару және атқарушы ұйымдардың жүйесі.


3. Әкімшілік құқығының ережелері келесі қоғамдық қатынастарды

реттейді.

А. Меншіктің нысандарын.

B. Мемлекеттік қызметі.

С. Мемлекеттік биліктің нысандарын.

D. Ұлттық – мемлекеттік құрылымын.

Е. Конституциялық құрылымын.
4. Әкімшілік құқығының негізгі қайнар көзі.

А. Конституция.

B. Түрлі құқықтық актілері.

С. Қаулылар.

D. Жарлықтар.

Е. Бұйрықтар.


5. Әкімшілік құқығының қосымша қайнар көзі.

А. Азаматтық Кодекс.

B. Көптеген заңдар.

С. Әкімшілік Кодекс

D. Жарлықтар.

Е. Нормативтік акт.


6. Әкімшілік құқығының жүйесі.

А. Қаулылардың жинағы.

B. Жалпы және Арнайы бөлімдері.

С. Жарлықтардың жинағы.

D. Заңдардың жинағы.

Е. Нормативтік актілердің жүйесі.

7. Жалпы бөлімі бірнеше ережелерден қалыптасады.

А. Мемлекеттік басқару.

B. Қоғамдық қызмет.

С. Мемлекеттік меншік.

D. Пәні және мақсаттары.

Е. Қоғамдық билік.


8. Арнайы бөлімі көптеген ережелерден тұрады.

А. Мемлекеттік қызметкелердің түрлері.

B. Азаматтық құқығының міндеттері.

С. Мақсаттары.

D. Пәні.

Е. Тәсілдері.


9. Әкімшілік құқығының негізгі мақсаты.

А. Мүліктік қатынастарды реттеу.

B. Мемлекеттік биліктің нысанын көрсету.

С. Азаматтықтың тәсілдерін көрсету.

D. Атқарушы ұйымдардың жұмысын реттеу.

Е. Мүліктік емес қатынастарды реттеу.


10. Әкімшілік құқығының қосымша мақсаты.

А. Конституциялық құрылымды көрсету.

B. Мемлекеттік биліктің түрін белгілеу.

С. Әлеуметтік – экономикалық шараларын реттеу.

D. Саяси шараларды белгілеу.

Е. Мемлекеттік қызметкерлердің құқықтары мен міндеттерін реттеу.


II – ші деңгей

Көрсетілген әріп коды бойынша дұрыс жауабын белгілеңіз.

А – 1,2,3 дұрыс.

B - 1,3 дұрыс.

С – 2,4 дұрыс

D – 4 дұрыс.


1. Мемлекттік басқарудағы және атқарушы қызметтегі жүзеге

асырылатын қоғамдық қатынастар құқықтық ережелерімен реттелініп

мынадай қатынастарға жатады.

1. Азаматтық.

2. Мемлекеттік.

3. Еңбек.

4. Әкімшілік.
2.Әкімшілік құқықтық қатынастардың объектілері.

1. Мемлекеттік басқару.

2. Мемлекеттік меншік.

3. Мемлекеттік қызмет.

4. Саяси билік.
3. Әкімшілік құқықтық қатынастардың субъектілері.

1. Жеке тұлғалар.

2. Мемлекеттік басқару ұйымдары.

3. Заңды тұлғалар.

4. Лауазымды адамдар.
4. Әкімшілік құқықтық қатынастардың мазмұны дегеніміз.

1. Мемлекеттік қызметкерлердің құқықтары және міндеттері.

2. Атқарушы ұйымдардың жауаптылығы.

3. Басқарушы ұйымдардың жауапкершілігі.

4. Көптеген жеке тұлғалардың құқықтық жағдайы.
5. Әкімшілік құқықтық қатынастардың мақсаттары.

1. Басқару ұйымдарды қызметін реттеу.

2. Мемлекеттік биліктің нысанын көрсету.

3. Атқарушы ұйымдардың міндеттерін белгілеу.

4. Конституциялық құрылымын анықтау.
6. Мемлекеттік басқару дегеніміз.

1. Республикалық референдум.

2. Мемлекеттегі ұйымдардың атқарушы – жарлықшы қызметі.

3. Консультативтік кеңесші ұйым.

4. Үкімет, Министерство және Комитетердің жүйесі.

7. Мемлекеттік басқарудың қызметінің нысандары.

1. Құқтық.

2. Қоғамдық.

3. Құқықтық емес.

4. Әлеуметтік – экологиялық.


8. Мемлекеттік басқарудың құқықтық нысандары.

1. Бірнеше заңға сәйкес құқықтық актілерді қабылдау.

2. Заңдар бойынша жарлықтарды шығару.

3. Заңдарды түсіндіру мақсатымен байланысты қаулыларды, шешімдерді

қабылдау.

4. Конституциялық заңдарды шығару.


9. Мемлекеттік басқарудың құқықтық емес нысандары.

1. Әлеуметтік – экологиялық.

2. Техникалық – ұйымдастырушылық, бақылау және тексеру шаралары.

3. Қоғамдық жұмыстар.

4. Ұйымдастырушылық жарлықшы жұмыстар.
10. Мемлекеттік қызметкерлердің түрлері.

1. Саяси.

2. Қоғамдық.

3. Әкімшілік.

4. Әлеуметтік.

«Қазақстан Республикасының азаматтық құқық негіздері» тақырыбы бойынша тест бақылаудың сұрақтары.

Дұрыс жауапты белгілеңіз.

I – ші деңгей


1. Жалпы құқық жүйесінде азаматтық құқық.

А. Процессуалдық құқық.

B. Ерекше саласы.

С. Негізгі саласы.

D. Мүліктік саласы.

Е. Қосымша саласы.

2. Азаматтық құқық пәні.

А. Мүліктік және мүліктік емес қатынастар.

B. Еңбек келісімі.

С. Азаматтығының тәсілдері.

D. Қылмыстық жаза.

Е. Неке келісімі.


3. Азаматтық құқық қоғамдағы әртүрлі қатынастарды реттейді, мысалы.

А. Құқықтың шығу тарихы.

B. Мемлекет басқару түрі.

С. Меншіктің түрлері.

D. Еңбек шарттарын бұзу тәртібі.

Е. Мемлекеттік құрылымы.


4. Азаматтық құқығының жүйесі.

А. Әдеттік құқық нормалардың жинағы.

B. Прецеденттік құқықтың жиынтығы.

С. Әкімшілік құқықтық нормалардың жинағы.

D. Еңбек құқықтық нормалардың жиынтығы.

Е. Жалпы және арнайы бөлімі.


5. Азаматтық құқығының негізгі қайнар көзі.

А. Көптеген заңдардың жиынтығы.

B. Әртүрлі құқықтық актілер.

С. Қылмыс туралы заңдар.

D. Заңға сәйкес актілер.

Е. Конституция және Азаматтық кодекс.


6. Азаматтық Кодексі қабылданған мерзімі.

А. 1993 ж.

B. 1994 ж.

С. 1995 ж.

D. 1996 ж.

Е. 1997 ж.


7. Азаматтық құқығының қосымша бастаулары.

А. Заңға сәйкес жарлықтар.

B. Мүліктік қатынастарды реттейтін заңдар.

С. Басқару органдарының бұйрықтары.

D. Әр түрлі шешімдер.

Е. Жалпы құқықтық жарлықтар.


8. Азаматтық құқығының жалпы бөлімі әр түрлі құқықтық ережелерден

тұрады, мысалы.

А. Мұрагерлік.

B. Меншіктің түрлері.

С. Авторлық құқық.

D. Пәні мақсаттары.

Е. Сақтандыру.
9. Азаматтық құқығының арнайы бөлімі көптеген құқықтық ережелерден

тұрады, мысалы.

А. Азаматтық құқығының міндеттері.

B Азаматтық құқығының негіздері.

C. Мәміле.

D. Азаматтық құқығының мақсаттары.

Е. Жалпы тәсілдері.
10. Азаматтық құқығының негізгі мақсаттары.

А. Мүліктік және мүліктік емес қатынастарды реттеу.

B. Азаматтығының тәсілдерін қабылдау.

С. Азаматтығының өзгерту тәртібін реттеу.

D. Еңбек тәртібін сақтау.

Е. Еңбек дауларды шешу.


II – деңгей.

Көрсетілген әріп коды бойынша дұрыс жауабын белгілеңіз.

А – 1,2,3 дұрыс.

B - 1,3 дұрыс.

С – 2,4 дұрыс

D – 4 дұрыс.


1. Азаматтық құқық нормалары көптеген қатынастарды реттейді.

1. Мұрагерлік.

2. Сақтандыру.

3. Тауар – ақша қатынастары.

4. Еңбек келісімі.
2. Тауар – ақша мүліктік қатынастарға байланысты қоғамдық қатынастар

келесі ұғымына жатады.

1. Мемлекеттік құқықтық.

2. Отбасы құқықтық.

3. Еңбек құқықтық.

4. Азаматтық құқықтық.


3. Азаматтық құқықтық қатынастардың объектілері.

1. Мүліктік игіліктер.

2. Жеке тұлғалар.

3. Мүліктік емес өзіндік игіліктер.

4. Заңды тұлғалар.
4. Азаматтық құқықтық қатынастардың субъектілері.

1. Азаматтардың меншігі.

2. Халық немесе жеке тұлғалар.

3. Құнды қағаздар.

4. Заңды тұлғалар.
5. Азаматтардың құқық қабілеттігі.

1. Азаматтық құқыққа ие болып, міндет атқару қабілеті.

2. Жүктелген міндеттерді орындау қабілеттігі.

3. Азаматтық құқықтардың кепілдігі.

4. Азаматтық бостандықтарды жүзеге асыру үшін орындалатын

әрекеттер.


6. Азаматтық құқық қабілеттігінің негізгі мазмұны ерекше заң

жиынтығында көрсетілген.

1. Еңбек Кодексте.

2. Азаматтық туралы Заңда.

3. Қылмыстық Кодексте.

4. Азаматтық Кодексте.


7. Азаматтық әрекет қабілеттілігі.

1. Адамның мүліктік емес игіліктерді қорғау құқығы.

2. Азаматтың өз әрекеттері мен азаматтық құқықтарға ие болуға және

оны жүзеге асыруға, өзі үшін азаматтық міндеттер жасап, оларды

орындауға қабілеттігі.

3. Адамның экономикалық бостандықтарды сақтау кепілдігі.

4. Жеке тұлғалардың коммерциялық шарттарды жасау тәртібі.
8. Азаматтық әрекет қабілеттілігі шектелген түрінде кейбір азаматтарға

қолданады, мысалы, олар.

1. Кәмелетке толмаған балалар.

2. Нашақорлық заттарды қиянат қолданатын адамдар.

3. Спирт ішімдіктерді көп уақыт қолданатын адамдар.

4. 20 жастағы балалар.


9. Шарт жасауға екі элементтен қолданады.

1. Шектелген ұсыныс.

2. Заңға сәкес ұсыныс.

3. Шектелген жауап.

4. Заң бойынша қабылданған жауап.
10. Коммерциялық емес заңды тұлғалар.

1. Қоғамдық қор.

2. Діни мекемелер.

3. Қоғамдық бірлестік.

4. Концерн

«Қазақстан Республикасының отбасылық құқығының негізгі ережелері» тақырыбы бойынша тест бақылаудың сұрақтары.

Дұрыс жауапты белгілеңіз.

I – ші деңгей


1. Отбасы құқық.

А. Сот істерін жүргізу құқығы.

B. Материалдық құқық.

С. Құқығының жетекші саласы.

D. Құқығының қосымша саласы.

Е. Негізгі емес құқық.


2. Отбасы құқығы келесі қоғамдық қатынастарды реттейді.

А. Қылмыстық жазалар түрлері.

B. Мемлекеттік құрылымын.

С. Некеге тұру тәртібін.

D. Азаматтығының тәсілдерін.

Е. Қызметкерлердің міндеттерін.


3. Отбасы құқығының міндетері.

А. Жұмыс берушілердің міндеттері.

B. Қылмыстық жаза.

С. Еңбек қорғау.

D. Неке және неке жасы.

Е. Конституциялық құрамы.


4. Отбасы құқығының қайнар көзі.

А. Конституция және Отбасы Кодексі.

B. Азаматтық Кодексі.

С. Қылмыс Кодексі.

D. Еңбек Кодексі.

Е. Қылмыстық іс жүргізу Кодексі.


5. Отбасы құқығының жүйесі.

А. Жалпы және арнайы бөлім.

B. Қылмыс заңдары.

С. Еңбек заңдарының жиынтығы.

D. Экологиялық заңдар.

Е. Конституциялық заңдар.


6. Отбасындағы жұбайлардың, ата – аналар мен балалардың мүліктік және мүліктік емес негіздерінде туатын қатынастар құқық нормалар реттелініп, келесі құқық қатынастарға жатады.

А. Азаматтық.

B. Отбасы.

С. Еңбек.

D. Қылмыстық.

Е. Экологиялық.


7. Некеге тұру тәртібі бойынша туатын қоғамдық қатынастар келесі

қатынастарға жатады:

А. Мемлекеттік.

B. Әкімшілік.

С. Отбасы.

D. Халықаралық.

Е. Азаматтық.
8. Отбасы құқықтық қатынастардың объектілері:

А. Мемлекеттік территориясы.

B. Әкімшілік.

С. Саяси билік.

D. Жұбайлардың меншіктері.

Е. Ата – аналардың міндеттері.


9. Отбасы құқықтық қатынастардың субъектілері:

А. Заң тұлғалары.

B. Ата – аналармен балалар.

С. Жұмыс берушілер.

D. Лауазымды адамдар.

Е. Коммерциялық емес заң тұлғалары.


10. Отбас заңдардың ерекше тәсілі:

А. Моногамия.

B. Полигамия.

С. Міндеттемені бұзу.

D. Ұлтттық тең құқықты бұзу.

Е. Нәсілдік тең құқықты бұзу.


11. Отбасы құқықтық қатынастардың мазмұны:

А. Лауазымды адамдардың міндеттері.

B. Жұмыс берушілердің бостандықтары.

С. Қызметкерлердің міндеттері.

D. Жұбайлардың, туысқандардың міндеттері мен құқықтары.

Е. Заң тұлғалардың құқықтары.


12. Жұбайлардың меншіктерін пайдалану құқығы мен кәмелетке толмаған

балаларына қаржы көмек көрсету міндеттері келесі құқықтық

қатынастарға жатады

А. Еңбек.

B. Қылмыстық.

С. Мемлекеттік.

D. Экологиялық.

Е. Мүліктік.


13. Балаға тәрбие мен білім беру құқығы келесі құқықтық қатынастарға

жатады:


А. Мүліктік.

B. Еңбек.

С. Қылмыстық.

D. Мүліктік емес.

Е. Әкімшілік.
14. Ата – аналардың мүліктік емес қатынастарға келесі құқықтар жатады:

А. Балаларға қаржы көмек көрсету.

B. Заттарға ие болу.

С. Мүлікті иелену.

D. Мүлікті пайдалану.

Е. Баланың ұлттық азаматтығының білдіру.

15. Некеге тұруға мынандай шарттарды қолдану керек:

А. Діни көзқарас.

B. Неке жасы.

С. Әлеуметтік жағдайы.

D. Саяси көзқарас.

Е. Мүліктік жағдайы.


16. Қазақстан Республикасы Заңы бойынша ер адамдар үшін белгіленген

неке жасы:

А. 20 жас.

B. 16 жас.

С. 19 жас.

D 17 жас.

Е. 18 жас.
17. Қазақстан Республикасы Заңы бойынша әйелдер үшін белгіленген

неке жасы:

А. 19 жас.

B. 18 жас.

С. 17 жас.

D. 20 жас.

Е. 19 жас.

18. Неке жасы адамдардың келесі қасиеттеріне байланысты:

А. Адамның философиясына.

B. Азаматтардың ұлтына.

С. Адамның діни көзқарасына.

D. Жеке тұлғалардың әлеументтік жағдайына.

Е. Жеке тұлғалардың саяси көзқарасы.
19. Отбасы заңдарында түрлі некелерге мысалы: әрекетсіздік адамдар мен

кәмелетке толмаған балалардың одағына тиым салынатын себебі.

А. Еңбек қорғау.

B. Қоршаған ортаны қорғау.

С. Экологиялық салауаттылығы.

D. Жұмыстың қауыпсіздігі.

Е. Денсаулық сақтау.
20. Отбасы құқығының негізгі мақсаты:

А. Экологиялық қауіпсіздігін сақтау.

B. Еңбекті қорғау.

С. Ата – аналармен балалардың міндеттердің және құқықтарын реттеу.

D. Лауазымды адамдардың құқықтарын қорғау.

Е. Жұмыс берушілердің міндеттерін сақтау«Қазақстан Республикасының еңбек құқығының негіздері» тақырыбы бойынша тест бақылаудың сұрақтары.

Дұрыс жауапты белгілеңіз.

I – ші деңгей


1. Жалпы құқық жүйесінде еңбек құқығы:

А. Мүліктік саласы.

B. Процессуалдық құқық.

С. Негізгі құқық.

D. Қосымша саласы.

Е. Ерекше бөлімі.


2. Еңбек құқығы көптеген қатынастарды реттейді, мысалы:

А. Некеге тұру тәртібі

B. Мұраны бөлу.

С. Еңбек келісімді жасау тәртібін.

D. Азаматтығының ережелерін.

Е. Неке келісімді жасау тәртібін.


3. Еңбек құқығының негізгі мақсаты.

А. Азаматтығының тәсілдерін қабылдау.

B. Еңбек қорғау ережелерін реттеу.

С. Меншік құқығын көрсету.

D. Коммерциялық мәмілелерді жүргізу.

Е. Отбасы қатынастарын реттеу.

4. Еңбек құқығының қосымша мақсаты:

А. Жұмыс уақытын белгілеу.

B. Азаматтықтың тәсілін өзгерту.

С. Коммерциялық заң тұлғаларды тіркеу.

D. Отбасы құру бойынша туатын адамның құқықтарын

және міндеттерін реттеу.

Е. Қылмыстық заң жауаптылықтың ережелерін қолдану.
5. Еңбек құқығының пәні:

А. Мемлекеттік құрылымы.

B. Қоғамдық меншіктің түрлері.

С. Қамқоршының міндеттері және құқықтары.

D. Еңбек тәртібі және еңбек даулары.

Е. Неке бұзу тәртібі.


6. Еңбек құқығының қайнар көзі:

А. Көптеген заңдар.

B. Конституциялық және Еңбек туралы кодекс.

С. Әр түрлі құқықтық актілер.

D. Заңға сәйкес актілер.

Е. Қылмыс туралы заңдар.


7. Еңбек құқығының жүйесі:

А. Азаматтық құқықтық нормалардың жиынтығы.

B. Әдеттік құқықтың нормалардың жиынтығы.

С. Прецеденттік құқық нормалардың жиынтығы.

D. Мемлекетттік құқық нормалардың бастаулары.

Е. Жалпы және Арнайы бөлімі.


8. Еңбек құқығының жалпы бөлімі түрлі құқық нормалардан

қалыптасқан, мысалы:

А. Неке келісімі.

B. Көпжақты мәмілелер.

С. Заң тұлғалары.

D. Еңбек құқығының мақсаттары.

Е. Коммерциялық шарты.
9. Еңбек құқығының Арнайы бөліміне көптеген құқық нормалары

жатады, мысалы:

А. Мемлекеттің конституциялық құрылымы.

B. Қоғамның аумақтық құрылымы.

С. Азаматтық құқығының субъектілері.

D. Отбасы қатынастардың объектілері.

Е. Еңбек тәртібі, еңбек қорғау.
10. «Еңбек қорғау туралы Заң» қабылданған уақыты:

А. 1991 ж;

B. 1992 ж;

С. 1993 ж;

D. 1994 ж;

Е. 1995 ж.


II – деңгей.

Көрсетілген әріп коды бойынша дұрыс жауабын белгілеңіз.

А – 1,2,3 дұрыс.

B - 1,3 дұрыс.

С – 2,4 дұрыс

D – 4 дұрыс.


1. Еңбек келісімді қатынастарының субъектілер жасалады, мысалы.

1. Еңбекшілер.

2. Кәмелетке толмаған балалар.

3. Кәсіпорын.

4. Заң тұлғалар.
2. Еңбек шарты көптеген құқықтар мен міндеттерден тұрады, мысалы.

1. Еңбекшілер ішкі тәртібін сақтайды.

2. Азаматтар белгілі бір мамандық, қызмет бойынша жұмыс орындайды.

3. Әкімшілік еңбекшілерге жалақы төлеуге міндеттенеді.

4. Жұмыс берушілердің коммерциялық мақсаттарын қорғайды.
3. Жалпы ережелер бойынша еңбек шарты заңда көрсетілген жастан

жасалынады.

1. 13 жастан.

2. 14 жастан.

3. 15 жастан.

4. 16 жастан.


4. Ерекше жағдайларда еңбек шарты заңға сәйкес белгілі бір жастан

жасалынады.

1. 17 жастан.

2. 16 жастан.

3. 15 жастан.

4. 14 жастан.


5. Еңбек келісім түрлі шарттардан қалыптасады.

1. Бір жақты.

2. Негізгі.

3. Көп жақты.

4. Қосымша.
6. Жұмыс уақыты әр түрлі болады.

1. Негізгі.

2. Шектелген.

3. Толық емес жұмыс уақыты.

4. ұзақтығы 19 сағат жұмыс уақыты.

7. Шектелген жұмыс уақыты келесі еңбекшілерге қолданады.

1. Кәмілетке толмаған балаларға.

2. Барлық жеке тұлғаларға.

3. Денсаулыққа зиян келтіретін жұмыстарды орындайтын азаматтарға.

4. Азаматтығы жоқ адамарға.


8. Еңбек қорғау міндеті келесі жеке тұлғаларға жүктелген.

1. 13 жасқа толмаған балаларға.

2. Лауазымды адамдарға.

3. Әрекет қабілеттілігі жоқ адамдарға.

4. Барлық жұмысшыларға.
9. Еңбек тәртібін бұзғандығы үшін заңмен белгіленген жазалар.

1. Ескерту.

2. Сөгіс.

3. Қатаң сөгіс.

4. Түзеу жұмыстары.
10. Сапалы еңбек көрсеткен үшін жұмысшыларға қолданатын сыйлықтар

екі топқа бөлінеді, мысалы.

1. Мүліктік.

2. Әлеуметтік және саяси.

3. Мүліктік емес.

4. Мәдениеттік.


«Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығының негіздері» тақырыбы бойынша тест бақылаудың сұрақтары.

Дұрыс жауапты белгілеңіз.

I – ші деңгей

1.Қылмыстық құқық жалпы құқық жүйесінде:

А. Мүліктік саласы.

B. Негізгі саласы.

С. Процессуалдық саласы.

D. Қосымша саласы.

Е. Ерекше саласы.


2. Қылмыстық құқығының пәні:

А. Көптеген келісімдер.

B. Қауіпті іс-әрекеттер.

С. Еңбек қатынастар.

D. Комерциялық шарттар.

Е Мемлеке және құқықтың шығу тарихы.


3. Қылмыстық құқығының бастаулары:

А. Нормативтік актілер.

B. Халықаралық шарттар.

С. Қылмыс заңы.

D. Көптеген заңдар.

Е. Заңға сәйкес актілер.


4. Қылмыстық құқығының негізгі мақсаты:

А. Неке бойынша туатын қатынастарды реттеу.

B. Жұмыс уақытын белгілеу.

С. Әкімшілік қатынастарды қарастыру.

D. Мәмілелердің жалпы сипатын көрсету.

Е. Қоғамдық қатынастарды қорғау.


5. Қылмыстық құқығының қосымша мақсаты:

А. Азаматтықтың тәсілдерін қабылдау.

B. Некеге тұру тәртібін белгілеу.

С. Қылмысты азайту үшін ескерту жұмыстарды реттеу.

D. Еңбек дауларын шешу.

Е. Заңды тұлғалардың тіркеу тәртібін қарастыру.


6. Қылмыстық құқығының жүйесі.

А. Әр түрлі құқықтық ережелері.

B. Ерекше бөлімі.

С. Көптеген құқықтық бастаулары.

D.Жалпы және арнайы бөлімі.

Е. Қосымша бөлімі.


7. Қылмыстық Кодекстің қабылданған мерзімі:

А. 1993 ж.

B. 1994 ж.

С. 1995 ж.

D. 1996 ж.

Е. 1997 ж.


8. Қылмыстық құқық көптеген құқықтық ережелерден қалыптасқан,

мысалы:


А. Қылмыстық жауаптылық.

B. Әкімшілік жауаптылық.

С. Азаматтық туралы ережелер.

D. Еңбек келісімі.

Е. Неке келісімі.

9. Қылмыстық Кодексі көптеген қылмыс бойынша туатын

қатынастарды реттейді, мысалы:

А. Еңбек даулардың объектілерін.

B. Азаматтықтың мақсатын.

С. Отбасындағы құқықтары мен міндеттерін.

D. Қылмыстық жазалар.

Е. Еңбек қорғау.


10. Сонымен қатар, қылмыстық кодекс түрлі ережелерді белгілейді,

мысалы:


А. Еңбек қорғау.

B. Сотталған адамның және басқа адамдардың жаман

қылмыстар жасауынан сақтандыру.

С. Мүліктік емес игіліктерді қорғау.

D. Мемлекетті қорғау.

Е. Отбасы қатынастарды сақтау.


II – ші деңгей

Көрсетілген әріп коды бойынша дұрыс жауабын белгілеңіз:

А – 1,2,3 дұрыс

B– 1,3 дұрыс

С – 2,4 дұрыс

D – 4 дұрыс
1. Қылмыстық жауапкершілікке жалпы ережелер бойынша белгілі жастан

таратылады:

1. 19 жастан.

2. 18 жастан.

3. 17 жастан.

4. 16 жастан.


2. Ауыр қылмыс жасаған үшін қылмыстық жауапкершілік келесі жастан

қолданылады:

1. 17 жастан.

2. 16 жастан.

3. 15 жастан.

4. 14 жастан.


3. «Қылмыс» ұғымының белгілері:

1. Кінәлілік.

2. Заңға қайшылық.

3. Қауіптілік.

4. Мақсаты.
4. Қылмыстық жауапкершіліктің негіздері 2 ұғымынан қалыптасқан:

1. Қауіпті іс әрекет.

2. Қылмыстық.

3. Қауіпті әрекетсіздік.

4. Қылмыстық жаза.
5. Қылмыстық Кодекс бойынша қылмыстық жауапты келесі жеке

тұлғаларға қолданады.

1. Шетел азаматтарына.

2. Есі дұрыс адамға.

3. Белгіленген жасқа толған адамға.

4. Азаматтығы жоқ адамға.


6. Қылмыстық жазалардың түрлері:

1. Әкімшілік.

2. Негізгі.

3. Азаматтық.

4. Қосымша.
7. Қылмыстық жауапкершіліктің жеңілдететін мән – жайлары:

1. Айыпкердің кәмілетке толмауы.

2. Жүктілік.

3. Айыпкердің жас балалары болуы.

4. Қылмыс арқылы ауыр зардаптар келтіру.
8. Сонымен қатар, қылмыстық жауапкершіліктің жеңілдететін мән –

жайлары:


1. Қылмыстарды әлденше рет жасау.

2. Қылмыс жасағаннан кейін зардап шегушіге тікелей

медициналық көмек көрсету.

3. Қылмыс жасағанда айрықша белсенді рольді атқару.

4. Қылмысты бірінші рет жасау.
9. Қылмыстық жауапкершіліктің ауырлататын мән – жайлары:

1. Белгілі бір адамның өзінің қызметтік, кәсіби немесе

борышын өтеуіне байланысты қылмыс жасау.

2. Қару, оқ - дәрі заттарды қолдану.

3. Улы және радиоактивті заттарды қолдану.

4. Айыбын мойындап келу.


10. Қылмыстық жазаны келесі мақсаттармен қолданады:

1. Әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру.

2. Еңбек тәртібін қалпына келтіру.

3. Сотталған адамды түзеу үшін.

4. Тек мүліктілік игіліктерді қорғау.

«Қазақстан Республикасының әлеуметтік қамтамасыз ету құқығы» тақырыбы бойынша тест бақылаудың сұрақтары.
Дұрыс жауапты белгілеңіз.

I – ші деңгей


1. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығының негіздері дегеніміз.

А. Құқықтың жетекші саласы.

B. Құқықтың мүліктік саласы.

С. Құқықтың негізгі саласы.

D. Құқықтың қосымша саласы.

Е. Процессуалдық құқығының саласы.


2. Осы құқығының пәніне мынадай қоғамдық қатынастардың қарастыру.

А. Міндеттемелік қатынастар.

B. Азаматтық құқықтың мәмілелердің түрлері.

С. Жеке жағдайлары: мыс: қартайлықпен сырқаттануға байланысты

азаматтарды қамссыздандыру бойынша қатынастар.

D. Құқықтың қосымша саласы.

Е. Процессуалдық құқықтың саласы
3. Осы саласының ережелері мыналарды реттейді.

А. Мұрагерлік қатынастарды.

B. Азаматтық құқықтың келісім шарттың түрлері.

С. Мүгедектерге және жетімдерге көмек көрсету қатынастары.

D. Авторлық құқық.

Е. Ата-анасыз қалған балалардың және құқықтары мен міндеттері.


4. Осы құқықтың мақсатына мыналар жатады.

А. Әлеуметтік қамссыздандырудың түрлерін белгілеу нысандары.

B. Сақтандырудың түрлері реттеу.

С. Денсаулық сақтаудың тәсілдерін анықтау.

D. Отбасы мүшелерінің құқықтары мен міндеттерін реттеу.

Е. Мүліктік және моралдық заңның толтырудың қандайда бір

нысандарын белгілеу.
5. Осы құқықтың саласының қайнар көзі.

А. Зейнетақы туралы заңдардың жиынтығы.

B. Конституция және зейнетақы туралы қамсыздандыру туралы заң.

С. Азаматтық кодекс.

D. Неке және отбасы туралы заң.

Е. Азаматтақ туралы заң.


6. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығының жүйесі дегеніміз.

А. Жалпы және арнайы бөлімдері;

B. Келісімдердің құқықтық ережелері.

С. Нормативтік актілер.

D. Түрлі құқықтық актілер.

Е. Заң шығарушы актілер.


7. Жалақының минимальдық мөлшері, минимальдық көрсеткіш мынадай

мемлекеттің негізгі элементтері болып есептелінеді:

А. Азаматтық қоғамның.

B. Құқықтық мемлекетінің.

С. Әлеуметтік мемлекетінің.

D. Зайырлы қоғамның.

Е. Демократиялық қоғамнның.
8. Әлеуметтік қамсыздандырудың құқықтық реттеуі мынадай шаралардан

тұрады:


А. Әлеуметтік-экономикалық кепілдіктерді белгілеу.

B. Сақтандырудың көптеген түрлерін қолдану.

С. Азаматтардың мүліктік мүдделерін қорғау.

D. Адамның мүліктік емес, игіліктерін сақтау.

Е. Нормативтік негізін ұйымдастыру.
9. Әлеуметтік қамсыздандырудың құқық негіздері дегеніміз:

А. Салық міндеттемелерді орындау.

B. Сақтандыру құқығының ережелерін жүзеге асыру.

С. Мемлекеттік бағдарламаларды қабылдау.

D. Зейнетақылық төлемдері үшін барлық қатысушылардың

жауапкершіліктері.

Е. Азаматттық құқықтық қатынастарды анықтау.
10. Зейнетақы туралы заңдарды бұзғаны үшін заң жауапкершіліктің

көптеген түрлері мыналарға қолданылады.

А. Мемлекеттік ұйымдарға.

B. Жеке тұлғаларға.

С. Заң тұлғаларға.

D. Азаматтарға.

Е. Зейнетақы қатынастардың барлық субъектілеріне.

II – ші денгейі.

Көрсетілген әріп коды бойынша дұрыс жаубын белгіленіз


А – 1,2,3 – ші дұрыс

B - 1,3 – ші дұрыс

С - 2,4 – ші дұрыс

D - 4 - ші дұрыс

1. Әлеуметтік қамсыздандыру жүйесі мыналардан қалыптасқан.

1. Зейнетақылар, жәрдемақылар, көмек көрсету.

2. Түрлі сақтандырудан.

3. Әлеуметтік көмектер.

4. Түрлі көмек қызметтері.


2. Зейнетақының келесі түрлері бар.

1. Жасы бойынша.

2. Кемтарлық бойынша.

3. Асыраушысынан айырылған.

4. Басқа да зейнетақылар.
3. Әлеуметтік қамсыздандыруда мынадай қосымша шаралар жатады.

1. Азаматтарды сақтандыру соның ішінде мүгедектерді және жетімдерді

сақтандыру.

2. Кәмілетке толмаған балаларға мүліктік көмек.

3. Түрлі топтарға мыс. қарттар мен мүгедектерге медициналық көмекті көрсету.

4. Моралдық көмекпен қамсыздандыру.


4. Зейнеақымен қамсыздандыру туралы заңдардың мақсаттары.

1. Зейнетақымен қамсыздандыру құқығының және әлеуметтік негіздерін

анықтау.

2. Зейнетақыларды төлеу тәртібін белгілеу.

3. Зейнетақымен қамсыздандыру субъектілерінің аралығындағы қатынасты

реттеу.


4. Зейнетақылар мен жәрдем ақылардың қандайда бір негіздерін анықтау.
5. Зейнетақымен қамсыздандырудың қатысушылары.

1. Шетел азаматтары.

2. Қ.Р азаматтары, мемлекеттік ұйымдар.

3. Қайырымдылық қорлар.

4. Жинақтаушы зейнетақы қорлар.
6. Орталықтан зейнетақы төлемдерін тағайындау.

1. Еркектерге 63 жасқа толғанда.

2. Еркектерге 61 жасқа толғанда.

3. Әйелдерге 58 жасқа толғанда.

4. Әйелдерге 55 жасқа толғанда.
7. Зейнетақы қорлардың мақсаттары.

1. Алушыларға зейнетақы төлеу.

2. Азаматтарға зейнетақы қаражатының жай-күйі туралы ақпараттың

құпиялылығын қамтамассыз етуге.

3. Зейнетақы шартының ережелерін бұзғаны үшін жауап беруге.

4. Жеке тұлғалардың мүліктік мүдделерін қорғау.


8. Зейнетақы қорлардың құқықтары.

1. Заңды тұлғалардың меншік құқығын қорғауға.

2. Зейнетақы жарналарын тарту жөніндегі қызметті жүзеге асыруы.

3. Сақтандыру тәртібін реттеу.

4. Өзінің қызметі үшін комиссиялық сыйақылар алуы.
9. Зейнетақы жарналарымен, жинақталған қаражаттарымен және төлемдер

алумен байланысты құқықтық қатынастарды белгілеу.

1. Азаматтық келісім болып есептелінеді.

2. Құқықтық актісі болып табылады.

3. Азаматтық мәміле болып есептелінеді.

4. Зейнетақылық шарт болып табылады.


10. Қ.Р Зейнетақымен қамсыздандыру туралы Заңның қабылданған уақыты.

1. 2000 ж.

2. 1999 ж.

3. 1998 ж.

4. 1997 ж.

«Қазақстан Республикасының іс жүргізу құқығының негіздері» тақырыбы бойынша тест бақылаудың сұрақтары.
Дұрыс жауапты белгілеңіз.

I – ші деңгей


1. Процессуалдық құқығының пәніне мынадай қатынастар жатады.

А. Тұлғаның Конституциялық мәртебесі.

B. Конституциялық құрылымның негіздері.

С. Құқық қорғаушылық процессі.

D. Жеке меншік құқығы.

Е. Мұрагерлік құқығы.


2. Процессуалдық құқығының ережелері мынадай қатынастарды реттейді.

А. Азаматтық және құқықтық істерді шешу процессі.

B. Адвакатура қызметі.

С. Қылмыстық жазаларды қолдану шарттарын.

D. Азаматтық құқықтық жауапкершіліктің шарттары.

Е. Қылмыстық жазалардың түрлері.


3. Процессуалдық құқығының қайнар көзі.

А. Кодекстер.

B. Құқықтық актілер.

С. Заң шығару актілері.

D. Конституция және заңдар.

Е. Құқықтық ережлер.


4. Юрисдикациялық құқық қолдану қызметі кезінде бұл саланың ролі

мынаған бағытталады.

А. Құқықтық ережелердің орындалуына.

B. Мүліктік құқықтық ережелерін іске асыруына.

С. Түрлі құқық ережелеріне түсінік беруге.

D. Заңға сәйкес актілердің іске асыруына.

Е. Конституциялық ережелерді түсіндіруге.
5. Бұл саланың мақсаттары келесі биліктің іске асырумен байланысты.

А. Өкілеттілігі биліктің.

B. Мемлекеттік билік.

С. Заң шығарушы билік.

D. Атқарушы билік.

Е. Сот билігі.


6. Азаматтық процессуалдық құқығының пәні.

А. Азаматтық істер бойынша төрелікті іске асыру қатынастары.

B. Әкімшілік процесстің негіздері.

С. Азаматтық құқықтық қатынастардың объектілері.

D. Құқықтық ережелерді іске асырудың процессуалдық нысандары.

Е. Азаматтық құқықтық қатынастардың субъектілері.


7. Азаматтық процессуалдық қатынастардың субъектілері мынадай

белгілері бойынша топтарға бөлінеді.

А. Құқық пен міндеттерге байланысты.

B. Процессуалдық роліне байланысты.

С. Атқаратын функцияларын байланысты.

D. Құзыретінің шектеріне байланысты.

Е. Өкілеттердің іске асыруына байланысты.
8. Азаматтық процестің негізгі сатысы.

А. Азаматтық істерді қозғау.

B. Оны алдын ала қарастыру.

С. Сотта қарауға істі тағайындау.

D. Сотта істі қарау.

Е. Шешімді орындау.


9. Азаматтық процессуалдық құқығының қайнар көзі.

А. Халықаралық келісімдер.

B. Құқықтық актілер.

С. Конституция мен заңдар.

D. Конституция мен Азаматтық Кодекс.

Е. Конституция және Азаматтық Процессуалдық Кодекс.


10. Азаматтық және Азаматтық Процессуалдық Кодекстердің

қабылданған мерзімі.

А. 1999 және 2000 жж.

B. 2000 және 2001 жж.

С. 1995 және 2002 жж.

D. 2002 және 2003 жж.

Е. 2003 және 2004 жж.


II – ші денгейі.

Көрсетілген әріп коды бойынша дұрыс жаубын белгіленіз


А – 1,2,3 – ші дұрыс

B - 1,3 – ші дұрыс

С - 2,4 – ші дұрыс

D - 4 - ші дұрыс
1. Қылмыстық процессуалдық құқығының пәніне мынадай қатынастар

жатады.


1. Құқық қорғау ұйымдардың қызметі.

2. Қылмыстық істерді тергеу және шешу.

3. Қылмыстық сот өндірісі.

4. Жазаларды жүзеге асыру.


2. Қылмыстық процесстің міндеттері.

1. Конституциялық заңдардың нормаларының бұзылуын анықтау.

2. Қылмысты ашу.

3. Түрлі құқықтық актілердің Конституцияға сай келмеуін анықтау.

4. Кінәлілерді тергеу.
3. Қылмыстық процессуалдық құқықтық қатынастардың субъектілері.

1. Прокурор және тергеуші.

2. Айыпталушы мен күдіктенуші.

3. Олардың заңды қорғаушылар.

4. Жеке және заңды тұлғалар.
4. Сотқа дейінгі сатыға мыналар жатады.

1. Қылмыстық істі қозғау.

2. Арыздар мен өтініштерді қарастыру.

3. Алдын ала тергеу.

4. Жазбаша арыздарды қарастыру.
5. Қылмыстық процесстің негізгі сатысы.

1. Істі сотта қарауға тағайындау.

2. Сотта істі қарау.

3. Кассациялық іс жүргізудің сатысы.

4. Негізделген шешімді шығару.
6. Ерекше сатысы.

1. Қадағалау тәртібі мен істі қайта қарау.

2. Істі жаңа тергеуге жіберу.

3. Жаңа мән жәйлардың ашылуына байланысты істі қайтару.

4. Инстанциялық тәсілі бойынша істі қарау.
7. Қылмысты қудалау келесі функцияларды атқарады.

1. Қылмыстың сатыларын анықтау.

2. Жазаларды іске асыру.

3. Қылмыстың объектілерін және объективтік жақтарын анықтау.

4. Шындыққа қатысты айыпталушыны әшкерлеу.
8. Қылмыстық қудалау ұйымдары.

1. Прокуратура.

2. Тергеуші.

3. Тергеу ұйымдары.

4. Адвакатура, нотариат.
9. Қылмыстық қудалау ұйымдары келесі функцияларды атқаруға міндетті.

1. Жәбірленуші қауіпсіздігін қамтамассыз ету.

2. Жәбірленуші құқықтық әділетілікке қол жеткізу қамтамассыз ету.

3. Қорғаушының көмегін ұсыну.

4. Кінәсіздердің өзін өзіне келу шараларын іске асыру.
10. Прокурормен, соттың процессуалдық шешуімен бекітілген және сотқа

дейінгі негізде қылмысты қудалау негізде қылмыстық қудалау

ұйымдарымен қабылданған актісі.

1. Протокол деп есептелінеді.

2. Үкім деп аталады.

3. Қаулы және шешім болып есептелінеді.

4. Санкция деп аталады.
«Қазақстан Республикасының қаржы құқығының негіздері» тақырыбы бойынша тест бақылаудың сұрақтары.

Дұрыс жауапты белгілеңіз.

I – ші деңгей


1. Жалпы құқық жүйесіндегі қаржылық құқығы.

А. Процессуалдық құқық.

B. Негізгі саласы.

С. Қосымша саласы.

D. Мүліктік саласы.

Е. Жетекші саласы.


2. Қаржылық құқығының пәніне мынадай қоғамдық қатынастары жатады.

А. Ақша қорларын қалыптастыру.

B. Азаматтық – құқықтық келісімдер.

С. Мүліктік қатынастар.

D. Салық салудың тәсілдері.

Е. Түрлі алымдар, түсімдер, кірістер.


3. Қаржылық құқығының ережелері келесі қатынастарды реттейді.

А. Капитал мен жүргізілетін операциялардан алынатын кірістері.

B. Міндетті төлемдерді белгілеу тәртібі.

С. Ақша жүйесінің құқықтық негіздері.

D. Салық жүйесінің мақсаттары.

Е. Трансфеттердің тәртібі.


4. Қаржылық құқығының негізгі қайнар көзі.

А. Азаматтық Кодекс.

B. Конституция және Қаржылық Кодексі.

С. Салық Кодексі.

D. Жер Кодексі.

Е. Бюджет заңдардың жиынтығы.


5. Қаржылық құқығының жүйесі.

А. Қаулылардың жинағы.

B. Жарлықтардың жиынтығы.

С. Құқықтық актілердің жүйесі.

D. Көптеген ережелердің жүйесі.

Е. Жалпы және Арнайы бөлімдер.ІІ-ші деңгейі.

Көрсетілген әріп коды бойынша дұрыс жауабын белгілеңіз:

А – 1,2,3 – дұрыс

B – 1,3 – дұрыс

С – 2,4 – дұрыс

D – 4 – дұрыс
1. Қаржы қызметінің маңызы.

1. Қоғамның мүліктік тірегі.

2. Орталықтандырылған ақша қорына арналған түсімдердің

шығыстардың және салық жүйесін белгілейтін саласы.

3. Қоғамның өсіп дамудың ақшалай қамтамассыз етудің қайнар көзі.

4. Мүліктік және мүліктік емес қатынастардың бастауы.


2. Қаржы қызметі мынадай мақсаттарды орындайды.

1. Міндетті төлемдерін есептеу және төлеу тәртібін реттейді.

2. Экономиканың айтарлықтай аумағын қамтиды.

3. Саяси саясаттың ережелерін жүзеге асырады.

4. Мұқтаждықтарды қанағаттандыру процессінде негізгі ролді

атқарады.


3. Қаржы ұғымының мәнісі.

1. Көптеген түсімдер, шығыстардың және алымдардың жүйесі.

2. Мемлекеттің ақшалай ресурстардың жүйесі.

3. Міндетті төлемдердің жиынтығы.

4. Ақша қорлары.
4. Қаржылар мынадай функцияларды атқарады.

1. Бөлу және қайта бөлу.

2. Табыстарды қолдану тәртібін анықтау.

3. Бақылау.

4. Бюджетке төленетін салықтарды реттеу.
5. Қаржылық қатынастардың мақсаттары.

1. Төлемдер арқылы шарттарды анықтау.

2. Бюджеттік жүйесін түрлі жағдайлармен қамтамассыз етілу.

3. Орталықтандырылған қорына кіретін алымдардың түсімдердің

түрлерін анықтау.

4. Ақша ресурстардың пайдаланудының есептеу және тексеру

бойынша қызмет.
6. Қаржылық қатынастардың негізгі белгілері.

1. Әрқашанда олар ақша жүйесіне байланысты.

2. Негізінде бөлу функциясымен байланысты.

3. Қаржылық қызметінің нәтижесі.

4. Бюджеттік және салықтық жүйесінің бастауы.
7. Қаржылық қатынастардың қосымша белгілері.

1. Экономикалық қатынастардың бір түрі.

2. Саяси, әлеуметтік дамуының саласы.

3. Ақша түріндегі құнның бір жақты қозғалысын білдіретін ұғым.

4. Мүліктік және мүліктік емес игілітерді қорғаумен байланысты.
8. Қаржылық қатынастардың объектілері.

1. Мемлекеттегі ұлттық және шетел валютасы.

2. Банк бойынша құнды қағаздар.

3. Депозиттер.

4. Мүліктік емес игіліктер.
9. Қаржылық қатынастардың субъектілері.

1. Азаматтығы жоқ жеке тұлғалар.

2. Мемлекет.

3. Саяси ұйымдар.

4. Мемлекеттік ұйымдар және заңды тұлғалар.
10. Қаржылық қатынастардың мазмұны.

1. Ақша қорларын қалыптастыру арқылы туатын құқықтар мен міндеттер.

2. Ақша жүйесін бөлу бойынша қызметтегі жауапкершілік.

3. Ақша ресурстарды пайдалану бойынша ұйымдастырудағы жауаптылық.

4. Міндетті төлемдер бойынша заң бұзушылдықтар.
11. Сонымен қатар, қаржылық құқықтық қатынастардың мазмұнына келесі қосымша ережелер жатады.

1. Міндетті төлемдер, алымдар түсімдер бойынша қатысушылардың іс қимылдары.

2. Жеке тұлғалардың капиталмен жүргізілетін операцияларға байланысты іс әрекеттер.

3. Салық процессіндегі субъектілердің құқықтық жағдайы.

4. Қатысушылардың ақша жүйесін қалыптастыру бойынша іс әрекеттері.
12. Қаржылық бақылаудың негізгі мақсаты.

1. Тауар ақша қатынастарын белгілеу.

2. Мүліктік және мүліктік емес игіліктерді сақтау.

3. Бюджеттік жүйесінің тәсілдерін реттеу.

4. Ақша қорын қалыптастыру, бөлу және пайдалануды заңға және мақсатқа сәйкес жүргізілуін қадағалау.
13. Қаржылық бақылаудың қосымша мақсаттары.

1. Ақша ресурстарды пайдалану процессіндегі заңдылықты тексеру.

2. Міндетті төлемдердің жүйесін жоспарлау.

3. Уәкілетті ұйымдардың ақша қорымен байланысты қатысушылардың жауапкершілігін тексеру.

4. Азаматтық құқықтық келісімдерді жасау тәртібін белгілеу.
14. Қаржылық бақылаумен орындалатын міндеттері.

1. Бірнеше мүліктік қорларды тексеру.

2. Ақшалай базистің заңды тәртібін сақтауындағы бұзушылықты ескерту.

3. Орталықтандырылған қорлардағы заң бұзушылықтарды ескерту және алдын алу.

4. Ақша қаражаттарының орынды, ұтымды әрі тиімді түрде пайдалануын қамтамассыз ету.
15. Қаржылық бақылаудың түрлері.

1. Нысандары бойынша.

2. Жүзеге асыру уақыты бойынша.

3. Субъектілері бойынша.

4. Объектілері бойынша.
«Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарының жүйесі» тақырыбы бойынша тест бақылаудың сұрақтары.

Дұрыс жауапты белгілеңіз.

I – ші деңгей
 1. Құқық қорғау ұйымдардың жүйесіне келесі бөлімдер кіреді.

А. Парламент, Президент.

B. Сот, Прокуратура, Ішкі істер ұйымдары.

С. Министрліктер.

D. Үкімет, Басқару ұйымдары.

Е. Департамент және агенттіктер.


 1. Олардын мынадай мақсаттары болады.

А. Экономикалық, әлеуметтік ережелерді орындау.

B. Заң ережелерін қалпына келтіру.

С. Жергілікті басқарудың құүқықтық жағдайын қамтамасыз ету.

D. Заң шығарудың негіздерін бедгілеу

Е. Тауар – ақшалық қатынастарды анықтау.


 1. Осы ұйымдардың қосымша міндеттері.

А. Заңға сәйкес міндеттердің орындалуын қамтамасыз ету.

B. Заңды мүдделерін сақтау бойынша кеңес беру.

С. Қоғамға қажетті заңдарды қабылдау

D. Мемлекеттік ұйымдарына ұсыныстарды жолдау

Е. Конституциялық заңдарды жүйелеу.


 1. Осы ұйымдар келесі тәсілдерге негізделеді.

А. Халаықтың тең құқықтылығы.

B. Жеке және қоғамдық мүдделерді біріктіру.

С. Заңдылық.

D. Субъектілердің еркіндігі.

Е. Субъектілердің мемлекеттік басқаруға бостандығы.


 1. Сонымен қатар, бұл ұйымдардың қосымша тәсілдері.

А. Қазақстандық патриотизм.

B. Мемлекеттік басқарудың бірлігі.

С. Мемлекеттік қызметтің тұтастығы.

D. Түрлі игіліктердің басымдылығы.

Е. Мемлекетік қызметінің жауаптылығы


 1. Тәуелсіз сот мынадай қоғамның сипатына жатады.

А. Зайырлы және әлеуметтік.

B. Унитарлы және федеративтік.

С. Парламенттік

D. Президенттік.

Е. Құқықтық және демократиялық.


 1. Тәуелсіз соттың қызметі.

А. Әлеуметтік тенсіздікті реттеу.

B. Келісімдерді қабылдау.

С. Әлеуметтік әділеттілігіне сәйкес шешімдерді қабылдау

D. Заң істер жөніндегі кеңес беру.

Е. Кәсіпкерлік қызметке рұқсат беру.


 1. Осы ұйымдар қызметінің құқықтық негіздері:

А. Құқықтық тәрбиені дамуы бойынша шаралар.

B. Заңдылық білімдерді нығайтуға сәйкес істер.

С. Адамның құқықтық көзқарасын белгілеу бойынша жұмыс.

D. Адамның бостандықтарын және құқықтарын сақтау.

Е. Заңдарға өзгерістерді енгізу арқылы шаралар. 1. Құқық қорғау ұйымдарды реттейтін заңдардың негізгі қайнар көзі.

А. Түрлі шарттар.

B. Үкіметтік хаттар.

С. Нормативтік актілер.

D. Қаулылар, шешімдер.

Е. Конституция.
10.Құқық қорғау ұйымдарды реттейтін заңдардың қосымша

бастаулары.

А. Құқықтық ережелер.

B. Инструкциялар.


С. Халықаралық келісімдер.

D. Конституциялық заңдар.

Е. Көптеген актілер.
2-ші деңгей.

Көрсетілген әріп коды бойынша дұрыс жауабын белгілеңіз

А - 1,2,3 дұрыс

B - 1,3 дұрыс

С - 2,4 дұрыс

D - 4 дұрыс


 1. Соттың міндеттері.

 1. Мемлекеттегі заң бұзушылықты орнына келтіру.

 2. Мемлекеттік мәжберлеу шарасын анықтау.

 3. Талапкер мен жауап берушіні тиісті тәртіпке шақыру.

 4. Заң бұзушылықты алдын - ала тергеу және анықтау.
 1. Оның сипаты.

 1. Адамның заң бұзушылығына байланысты талапты қанағаттандыру.

 2. Түрлі дауларды шешу.

 3. Республика атынан берілген билікті жүзеге асырады.

 4. Заң шығарушы биліктің бір бөлігі.
 1. Прокуратура міндеттері.

 1. Заңның бірынғай орындалуын қадағалау.

 2. Көптеген нормативтік актілердің заңға сәйкес шығаруын бақылау.

 3. Конституцияға қайшы келетін актілерге наразылық білдіру.

 4. Заң жобасын дайындау жұмысын жүргізу.
 1. Оның сипаты.

 1. Мемлекеттік билік құрылымының бөлімі және өзара қатынасындағы ерекше ұйым.

 2. Түрлі қайшылықтарды қарастыру.

 3. Қоғамның салалары4дағы заңдылықты нығайту.

 4. Дауларды шешу.
 1. Ішкі істер ұйымдарының мақсаттары.

 1. Қоғамдық тәртіп пен қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету.

 2. Қылмысқа қарсы күрес.

 3. Қылмыстық жазалаудың орындалуы.

 4. Түрлі актілерді талдау және жүйелеу.
 1. Олардың сипаты.

 1. Құқық мәселелері бойынша кеңес беру.

 2. Қылмыстар мен әкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын алу.

 3. Консультациялар мен ұсыныстарды, жазбаша қортындыларды беру.

 4. Қылмыстарды ашу және тергеу.
 1. Ұлттық қауіпсіздік ұйымдарының функциялары.

 1. Қауіп - қатерді болжау және анықтау.

 2. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін күштерді құру

 3. Халықаралық шарттарына сәйкес жалпыға бірдей және аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қатысу.

 4. Құқықтық көмекті және заң кеңес істерін ұйымдастыру.
 1. Олардың сипаты.

1. Паспорт және виза беру жұмысын жүргізу.

2. Елде қоғамдық татулық пен саяси тұрақтылықты сақтау.

3. Жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуді

мемлекеттік қадағалау.

4. Қауіпсіздіктің нысандарын және әдістерін жүзеге асыру.
9. Әділет ұйымдарының міндеттері.


 1. Заң сараптамасын жүргізу.

 2. Құқықтық мәдениет тәсілдерін анықтау.

 3. Құқықтық актілерді түсіндіру мен талдау.

 4. Адамзаттың бейбітшілігін қорғау.
  1. . Олардың сипаты.

1. Құқықтық жұмыстарды насихаттау.

 1. Жаңа қылмыстардың алдын ала болжау.

 2. Заң жобаларын қарастыру мен дайындау.

 3. Қылмыстардан сақтандыру үшін атқарылатын істер.


«Қазақстан Республикасының жер құқығының негіздері» тақырыбы бойынша тест

бақылаудың сұрақтары.

Дұрыс жауапты белгілеңіз.

I – ші деңгей


1. Жалпы құқық жүйесінде жер құқығы.

А. Процессуалдық.

B. Мүліктік.

С. Негізгі.

D. Жетекші.

Е. Қосымша.


2. Жер құқығының пәніне мынандай қоғамдық қатынастар жатады.

А. Заң тұлғаларды құрылуы;

B. Азаматтықтың тәсілдері;

С. Жерді иелену пайдалану және билік ету бойынша

туатын іс - әрекеттер.

D. Мұрагерлік.

Е. Заттарды сатып алу.

3. Жер құқығының ережелері келесі қоғамдық қатынастарды реттейді.

А. Табиғатты қорғау.

B. Келісімдердің мазмұны.

С. Мәмілелердің нысаны.

D. Жер қорын сақтау.

Е. Ерекше қорғалатын табиғаттың объектілерін нығайту.
4. Жер құқығының бастаулары.

А. Әкімшілік кодекс.

B Азаматтық кодекс.

С. Салық кодексі.

D. Табиғат қорғау туралы Заң.

Е. Конституция және Жер кодексі.

5. Жер кодекстің қабылданған мерзімі.

А. 2000 ж.

B. 2001 ж.

С. 2002 ж.

D. 2003 ж

Е. 2004 ж.
II – ші деңгей

Көрсетілген әріп коды бойынша дұрыс жауабын белгілеңіз:

А – 1,2,3 дұрыс

B – 1,3 дұрыс

С – 2,4 дұрыс

D – 4 дұрыс

1. Жер құқығының жалпы бөліміне мынандай ережелері жатады.

1. Пәні мен әдістері.

2. Саласының жалпы мақсаттары.

3. Саласының жалпы тәсілдері.

4. Саласының бастаулары.


2. Жер құқығының арнайы бөліміне мынандай ережелерден тұрады.

1. Аренда құқығы.

2. Жерді пайдалану құқығы.

3. Міндеттімелік құқығы.

4. Жер даулары.
3. Жер құқықтық қатынастар дегеніміз.

1. Жер учаскелерін пайдалану бойынша іс - әрекеттер.

2. Табиғат қорларды басқару мен байланысты қатынастар.

3. Жер ресурстарды басқарумен байланысты қатынастар.

4. Жер мен табиғатты қорғау боойынша заң тұлғалардың іс -әрекеттері.
4. Жер құқықтық қатынастың объектілері.

1. Жер қойнаулары.

2. Табиғат.

3. Мемлекеттің территориясындағы шегіндегі бүкіл жер.

4. Ерекше қорғалатын табиғаттың объектілері.
5. Жер құқықтық қатынастардың субъектілері.

1. Жеке тұлғалар.

2. Коммерциялық емес заңды тұлғалар.

3. Мемлекет;

4. Шетел азаматтары, азаматтығы жоқ адамдар.
6. Жер құқықтық қатынастарының мазмұны.

1. Көптеген бостандықтардың жүйесі.

2. Міндеттемелік қатынастардың жүйесі.

3. Түрлі құқықтардың жиынтығы.

4. Жерді иелену мен пайдалану бойынша адамдардың құқықтары мен

міндеттері.


7. Конституцияға сәйкес келесі меншік құқығының нысандары дамыған.

1. Бірлескен.

2. Мемлекеттік.

3. Жекелеген.

4. Жеке меншік.
8. Меншік құқығының мазмұны дегеніміз.

1. Иелену.

2. Пайдалану.

3. Билік ету.

4. Басқару.
9. Жерге меншік құқығы келесі актілер бойынша туындайды.

1. Мемлекеттік ұйымдардың актілер арқылы.

2. Жарлықтар бойынша.

3. Азаматтық құқықтық мәмілер арқылы.

4. Заңға сәйкес актілер.
10. Жерге меншік құқығы ауыл шаруашылық қызметтегі мынандай

негіздері бойынша туындайды.

1. Сыйға тарту арқылы.

2. Мұрагерлік арқылы.

3. Көптеген тәртіптерге сәйкес.

4. Ақылы негіздер бойынша.


III – ші деңгей

Көрсетілген әріп коды бойынша дұрыс жауабын белгілеңіз:

А – 1,2,3 дұрыс

B– 1,3 дұрыс

С – 2,4 дұрыс

D – 4 дұрыс

Е – 1,2,3,4 дұрыс.

1. Жер учаскісіне құқығын белгілейтін құжаттар.

1. Сатып алу шарттары.

2. Айырбастау шарттары.

3. Сот ұйымдардың шешімі.

4. Әкімшілік ұйымдардың қаулылары.


2. Жерге меншік құқығы келесі актілермен реттелінеді.

1. Әкімшілі Кодекспен.

2. Конституцияның ережелерімен.

3. Табиғат қорғау туралы заңдармен.

4. Жер Кодекспен.
3. Пайдаланушылардың келесі құқықтары болады.

1. Көптеген жерге қатысты іс-әрекеттерді жасау.

2. Жерде дербес шаруашылық жүргізу.

3. Түрлі мәмілерді жасау.

4. Пайдалы қасиеттерін иелену.
4. Сонымен қатар, жер иелерінің заңға сәйкес мынандай құқықтар

анықталған.

1. Түрлі жер объектілерін сатып алып, мұраға қалдыруға.

2. Шетел азаматарға уақытына беруге.

3. Жер қорының бөлімдерінде заң бойынша билік ету.

4. Азаматтығы жоқ адамдармен жалдау шартын жасау.


5. Пайдаланушылардың иелесі міндеттерді орындауға тиіс.

1. Заң бойынша иелену мен пайдалану.

2. Жалдау шартына сәйкес пайдалану.

3. Жер салығын төлеуге.

4. Санитарлық, экологиялық талаптарды орындау.
6. Сонымен қатар, жер иелерінің мынандай міндеттер жүктелінеді.

1. Техникалық талаптарды сақтау.

2. Басқа пайдаланушылардың құқықтарын бұзбауға.

3. Шарттарда көзделген төлемдерді уақтылы төлеуге.

4. Құрылысшылық ережелерді сақтау.
7. Жер үшін төленетін келесі заңдар арқылы жүргізіледі.

1. Әкімшілік Кодекс бойынша.

2. Азаматтық Кодекске сәйкес.

3. Көптеген актілерге сәйкес.

4. Қаржы және Жер Кодексі бойынша.
8. Жерді ұтымды пайдалануға, жерді ауыл шаруашылығы мен орман шаруашылығы айналымынан негізсіз алып қоюды болдырмауға, сондай-ақ топырақтың құнарлығын қалпына келтіру мен арттыруға бағытталған жер қорғаудың жүйесі келесі шаралардан тұрады.

1. Ұйымдастырушылық.

2. Экономикалық.

3.Технологиялық.

4. Әлеуметтік.
9. Төлемақының базалық ставкалары.

1. Үкімет анықтайды.

2. Президент реттейді.

3. Министрлердің кабинеті қарастырады.

4. Президент белгілейді.
10. Жер заңдарды бұзған жер қатынастардың субъектілері мынадай

жауапкершіліктерге тартылады.

1. Тәртіптік.

2. Азаматтық – құқықтық.

3. Тәртіптік пен қылмыстық.

4. Әкімшілік пен экологиялық – құқық«Қазақстан Республикасының салық құқығының негіздері» тақырыбы бойынша тест бақылаудың сұрақтары.
Дұрыс жауапты белгілеңіз.

I – ші деңгей


1. Жалпы құқық жүйесіндегі салықтық құқығы.

А. Процессуалдық құқық.

B. Негізгі саласы.

С. Қосымша саласы.

D. Мүліктік саласы.

Е. Жетекші саласы.


2. Салық құқығының пәніне мынадай қоғамдық қатынастар жатады.

А. Тауар-ақша қатынастары.

B. Заң жүзінде белгіленген түрлі міндетті төлемдерді бюджетке алу

кезіндегі бойынша қызмет.

С. Мүліктік қатынастар.

D. Ақша қаражатымен қамтамассыз ету.

Е. Ақша жүйесін ұйымдастыру.
3. Салықтық құқығының ережелері келесі қатынастарды реттейді.

А. Көптеген мәселелерді.

B. Азаматтық құқықтық келісімдер.

С. Көптеген міндетті төлемдерді белгілеу, енгізу және есептеу және

төлеу тәртібі.

D. Көптеген алымдар, түсімдер, кірістер.

Е. Ақша жүйесін басқару, жоспарлау, бақылаудың тәртібі.
4. Салықтық құқығының негізгі бастаулары.

А. Конституция және Салық Кодексі.

B. Азаматтық Кодексі.

С. Қаржылық Кодексі.

D. Жер Кодексі.

Е. Бюджет туралы заң.


5. Салық Кодексінің қабылданған мерзімі.

А. 2005 ж.

B. 2004 ж.

С. 2003 ж.

D. 2002 ж.

Е. 2001 ж.


ІІ-ші деңгейі.

Көрсетілген әріп коды бойынша дұрыс жауабын белгілеңіз:

А – 1,2,3 – дұрыс

B – 1,3 – дұрыс

С – 2,4 – дұрыс

D – 4 – дұрыс
1. Салық заңдарының мақсаттары.

1. Қаражаттар қорларын қалыптастыру.

2. Міндетті төлемдерді есептеу және төлеу тәртібін реттеу.

3. Қаржылық қатынастардың мазмұнын анықтау.

4. Қоғам мен Салық төлеушілердің арасындығы қатынастарды

белгілеу.


2. Салық заңдарының тәсілдері.

1. Міндеттілігімен айқындылығы.

2. Әлеуметтік бағыттылығы.

3. Әділдігі мен жариялығы.

4. Қолайлығы.
3. Салық дегеніміз.

1. Белгілі бір мөлшерде жүргізілетін төлемдер.

2. Бюджетке төленетін алымдар мен түсімдер.

3. Капиталмен жүргізілетін операциялардан алынатын кірістер.

4. Заң жүзінде белгіленген бюджетке төленетін ақшалай төлемдер.
4.Салық салудың мынандай міндеттері болады.

1. Фискалдық.

2. Қайта бөлу.

3. Салықтық реттеу.

4. Қаржылық реттеу.
5. Салық салудың жүйесі келесі тәсілдерге негізделеді.

1. Дербестігі.

2. Міндеттілігі.

3. Саяси бағыттылығы.

4. Біртұтастылығы.
6. Салықтардың негізгі белгілері.

1. Нақтылығы.

2. Қайтарымсыздығы.

3. Өтеусіз сипаты.

4. Экономикалық сипаты.
7. Салықтық құқықтық қатынастардың мазмұны дегеніміз.

1. Міндетті төлемдер арқылы құқықтар мен міндеттердің жиынтығы.

2. Қаржы қызметтегі жеке тұлғалардың құқық пен бостандықтардың жүйесі.

3. Төлемдер бойынша туатын қатысушылардың жауапкершілігі.

4. Бюджеттік процесіндегі субъектілердің жауаптылықтың қолдану тәртібі.
8. Салықтық құқықтық қатынастардың объектілері.

1. Мүліктік емес игіліктер.

2. Жеке тұлғаның азаматтығы.

3. Заңды тұлғалардың құқықтары.

4. Ақша, құнды қағаздар.
9. Салықтық құқықтық қатынастардың субъектілері.

1. Қабілеті бар адамдар.

2. Көптеген заңды тұлғалар.

3. Әрекет қабілетсіз адамдар.

4. Республиканың тұрғындары.
10. Салықтық құқықтық қатынастардың міндеттері.

1. Бюджетке төленетін міндетті төлемдердің уақытын анықтау.

2. Қаржылық бақылаудың түрлерін анықтау.

3. Көптеген төлемдер арқылы әлеуметтік экономикалық процесстегі байланыстарды белгілеу.

4. Ақша жүйесінің ұйымдастыру негіздерін белгілеу.
11. Салық төлеушілердің негізгі құжаты.

1. Лицензия.

2. Куәлік.

3. Табыстар туралы есептілігі.

4. Табыстар туралы декларация.
12. Жыл сайынғы табыстар туралы декларацияның беру мерзімі.

1. 1-ші қазанға дейін.

2. 1-ші қарашаға дейін.

3. 31-ші желтоқсанға дейін.

4. 31-ші наурызға дейін.
13. Салық қызметі дегеніміз.

1. Несие беру бойынша қатынастар.

2. Міндетті төлемдерді белгілеу.

3. Кредиторлық шарттар арқылы іс-әрекеттер.

4. Мемлекеттің табыстарына түрлі төлемдердің жинауының қамтамассыз етілуі.

14. Салық қызметінің атқаратын міндеттері.

1. Ақша жүйесінің негіздерін анықтау.

2. Жергілікті бюджетке арналған төлемдердің көлемін белгілеу.

3. Сақтандыру қорларының жұмыстарын реттеу.

4. Республикалық бюджет үшін төлемдердің түрлерін реттеу.


15. Салықтық қызметін жүзеге асыратын уәкілетті ұйымдар.

1. Парламент, Президент.

2. Үкімет пен Маслихат.

3. Салықтық комитет.

4. Қаржылық құрамы.
«Қазақстан Республикасының экологиялық құқығының жалпы ережелері» тақырыбы бойынша тест бақылаудың сұрақтары.
Дұрыс жауапты белгілеңіз.

I – ші деңгей


1.Экологиялық құқығы бұл-

А. Материялдық құқықтық саласы.

B. Процесуалдық құқықтың саласы.

С. Іргелі саласы.

D. Қосымша саласы.

Е. Халықаралық құқық саласы.


2. Экологиялық құқық реттейді.

А. Мемлекетті басқару процесінде жетекші қатынасы

B. Мүлікті және мүліктік емес құқықтық қатынастар.

С. Табиғатты қорғау ресурстарының қолдануы арасындағы қатынас.

D. Азаматтық және қылмыстық іс процесін жүргізу.

Е. Еңбек қатынас.


3. Экологиялық құқықты реттейтін нормасы.

А. Әкімшілік құқық қатынасы.

B. Конституцияның құқықтық қатынасы.

С. Құқықтық меншік.

D. Қоршаған ортаны қорғау.

Е. Құқықты қолдану.


4. Экологиялық құқық негізінің қайнар көзі.

А. Конституциялық және нормативтік құқықтық акт

B. Президент жарғысы және заң шығарушы акт.

С. Бұйрықтар, нұсқаулар.

D. Кодифициялық акт.

Е. Шешу, билік.


5. Экология құқық жүйесі бұл-

А. Ерекше саласы.

B. Нормативтік акт.

С. Құқықтық институты.

D. Жалпы және ерекше бөлімі.

Е. Кодифициялық құқық.


6. Экологиялық құқықтық объектісі.

А. Жұбайлардың материялдық игілігі.

B. Политикалық саясаты.

С. Табиғат байлығы, қоршаған ортаны қорғау.

D. Материялдық құны.

Е. Мемлекетті басқару.


7. Экологиялық құқықтық субъектісі

А. Азаматтығы жоқ адамдар.

B. Құқықтық және лауазымды мемлекет.

С. Шетел азаматтары.

D. Құқықтық

Е. Лауазымды.


8. Табиғатты қорғау заңның принциптері.

А. Адам және азаматтық қызығушылық принциптері, мемлекет және

мемлекеттің қызығушылық органдарын табиғат байлығының негізгі

сұрақтары.

B. Кінәсіз.

С. Отбасында баланы тәрбиелеу басымдылығы.

D. Жарысу принципі.

Е. Заң алдында барлығы тең принципі.


9. Экологиялық құқық қатынастарының шығуы және дамуы.

А. Құқықты қолдануы.

B. Қоршаған ортаны қорғау, билігін қолдану құқығы.

С. Отбасы құқықтық қатынасы.

D. Еңбек даулары.

Е. Жерді қолдану құқығы.


10.Экологияның құқық бұзушылығы

А. Мүліктікке қарсы қылмыс.

B. Мемлекеттіке қарсы қылмыс.

С. Қоршаған ортаны қорғау саласының қылмысы, табиғатты қолдану.

D. Жекеменшікке қарсы күрес.

Е. Халық денсаулығына қарсы күрес.


II – ші денгейі.

Көрсетілген әріп коды бойынша дұрыс жаубын белгіленіз


А – 1,2,3 – ші дұрыс

B - 1,3 – ші дұрыс

С - 2,4 – ші дұрыс

D - 4 - ші дұрыс
1. Экологиялық құқық бұл құқықтық саласын реттейді.

1. Табиғатты қорғау қатынасы.

2. Жер қойнауының қатынасы.

3. Экологиялық құқық бұзушылығының жауапкершілігі.

4. Мемлекет басқару органның компетенциясы.
2. Экологиялық құқықтың қайнар көзі.

1. Конституция.

2. Халықаралық келісім шарты.

3. Президент жарғысы және үкіметтің жарғысы.

4. Шешімі, үкімі.
3. Экологиялық құқықтың объектісі.

1. Бюджеттік қалыптастыру қатынасы.

2. Жер қойнауының міндеті және құқығы.

3. Мемлекеттік басқару қатынасы.

4. Қоршаған ортаны қорғау аумағы және лауазымды міндеттерінің

құқығы.
4. Экологиялық құқық субъектісі.

1. Лауазымды түрі.

2. Құқықтық түрі.

3. Мемлекетті басқару органдары.

4. Азаматтығы жоқ адамдар.


5. Экологиялық құқық қатынасы.

1. Жерді қолдану қатынасы.

2. Азаматтың іс-әрекеті және табиғатты қорғау объектісі.

3. Жер ресурстарын басқару қатынастары.

4. Табиғатты қорғау құқықтық түрінің іс-әрекеті.
6. Экологиялық заңның субъектісі бұзылған жағдайда экологиялық құқық

қатынастары мынандай, құқықтық жауапкершілікке тартылады.

1. Азаматтық құқығы.

2. Әкімшілік құқығы.

3. Қылмыстық құқығы.

4. Тәртіптік құқығы.

7. Табиғат ресурстарының жалпы меншіктік құқықтың мазмұны.

1. Меншіктің толық құқығы.

2. Мемлекеттің меншік құқығы.

3. Жауапкершілігі шектелген меншік.

4. Заңмен белгіленген жекеменшік құқығы.
8. Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты қолдану негізгі принциптері.

1. Қолсұғушылық көзқарасы.

2. Кінәсіз презумциясы.

3. Баланың отбасында тәрбиеленуі.

4. Табиғатты қорғау және оны ұқыпты пайдалану.

9. Экологиялық заңымен белгіленген негізгі ережелері.

1. Қ.Р Конституциясы 6 бап.

2. Қ.Р Конституциясы 31 бап.

3. Қ.Р Конституциясы 38 бап.

4. Қ.Р Конституциясы 35 бап.


10. Экологиялық құқық бұзушылық.

1. Заңсыз аңшылық.

2. Орманды жағу және жою.

3. Ауаны ластау.

4. Аңдарға қиянат жасау.

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау туралы заңдарының жалпы сипаттамасы» тақырыбы бойынша тест бақылаудың сұрақтары.

Дұрыс жауапты белгілеңіз.

I – ші деңгей
 1. Денсаулық сақтау құқығының мазмұны:

А. Денсаулықты нығайту жөнінде көмек алу.

B. Адамның тек әлеуметтік жағдайына байланысты медициналық көмек

көрсету.

С. Медициналық көмекті шектелген түрінде алу.

D. Адамның негізгі ұлтына, жасына байланысты медициналық

қамсыздандыруы.

Е. Тек қана төлеу ақылы бойынша медициналық қамсыздандыру.


 1. Денсаулық сақтау туралы заңдардың пәні:

А. Мемлекеттік – құқықтық қатынастар.

B. Еңбек қатынастары.

С. Адамның салауатты өмір салты бойынша туатын қоғамдық

қатынастар.

D. Отбасы құқықтық қатынастары.

Е. Адамның мүліктік игіліктерді сақтау бойынша туатын қоғамдық

қатынастар.


 1. Денсаулық сақтау туралы заңдардың негізгі мақсаты.

А. Аумақтық тұтастығын қорғау.

B. Азаматтардың денсаулық сақтау бойынша туатын қоғамдық

қатынастарды реттеу.

С. Жеке тұлғалардың мүліктік байланыстарын реттеу.

D. Заңды тұлғалардың меншіктін нысанын көрсету.

Е. Адамдардың мүліктік қуқықтарын, міндеттерін анықтау.
 1. Денсаулық сақтау туралы заңдардың қосымша мақсаты:

А. Еңбек дауларын шешу тәртібін реттеу.

B. Неке бойынша міндеттерді көрсету

С Жұмыс уақытының белгілеу.

D. Ауруларды азайту ушін ескерту ( профилактикалық) жұмыстардын

көрсету.

Е. Көпжақты мәмелердің маңызын анықтау.
 1. Денсаулық сақтау туралы заңдардың негізгі қайнар көзі:

А. Азаматтық Кодекс ( 1995 ж. )

B. Неке жане отбасы туралы Заң ( 1998 ж. )

С. Еңбек туралы Заң ( 1999 ж.)

D. Қылмыстық Кодекс ( 1997 ж.)

Е. Конституция ( 1995 ж.)


 1. Денсаулық сақтау туралы заңдардың тәсілдері:

А. Шектелген түрінде қамсыздандыру.

B. Медициналық көмек алу тәртібіне байланысты адамдардың тең

құқықтылығы.

С. Толық емес түрінде нығайту.

D. Барлық азаматтардың ( 18 – жасқа толған және әрекетсіздік

адамдардың ) денсаулықты нығайту бойынша жауапкершілігі.

Е. Коммерциялық емес заң тұлғалардың тікілей медициналық

сақтандыру бойынша жауаптылығы.
 1. Денсаулық сақтау құқығынын жүзіге асыру – келесі субъектілердиң негізгі міндеті, мысалы олар:

А. Әрекетсіздік жеке тұлғалар.

B. Кәмелетке толмаған балалар.

С. Мемлекет және азаматтар.

D. Азаматтығы жоқ адамдар.

Е. Шетел азаматтары.


 1. Денсаулық сақтау бойынша туатын жауапкершілік келесі

қатысушыларға тартылады, олар:

А. Еңбек ұжымдарға.

B. Түрлі қоғамдық ұйымдарға .

С. Барлық қоғамдық мекемелерге.

D. Қоғамдық бірлістіктерге.

Е. Медициналық қызметкерілеріне.
 1. Денсаулық сақтау құқығы көпжақты шаралар арқылы жүзеге

асырылады, мысалы олар:

А. Медициналық сақтандыру.

B. Әлеуметтік қамсыздандыру.

С. Мәдениеттік нығайту.

D. Саяси даму.

Е. Экономикалық қамсыздандыру.
 1. «Денсаулық сақтау туралы Заның» қабылданған мерзімі:

А. 1995 ж.

B 1996 ж.

С. 1997 ж.

D. 1998 ж.

Е. 1999 ж.
II – ши денгейі.

Көрсетілген әріп коды бойынша дұрыс жаубын белгіленіз


А – 1,2,3 – ші дұрыс

B - 1,3 – ші дұрыс

С - 2,4 – ші дұрыс

D - 4 - ші дұрыс
 1. Денсаулық сақтау құқығын жүзеге асыру үшін мемлекетте

көптеген шаралар арқылы өткізіледі, олар

1. Құқықтық.

2. Ұлттық

3. Әлеуметтік

4. Этикалық


 1. Денсаулық сақтау құқығы бойынша туатын қатынастар әр түрлі нормалармен реттелінеді, мысалы:

1. Әдеттіик құқығының тәртібімен.

2. Конституциялық ережелерімен.

3. Преценттін құқығының шешімдерімен.

4. Мүліктік құқық салалардын нормалармен.
 1. Денсаулық сақтау құқығының нығайту мәселесі көпжақты

байланыстардан белгіленеді:

1. Азамат және экономикалық дамуы.

2. Адам және қөршаған ортаны қорғауы.

3. Жұмысшылар және еңбек тартібі.

4. Азамат және сыртқы саясаты.


 1. Азаматтық құқығының нормалары әрекетсіздік адамдардың денсаулығын сақтау үшін ерекше қорғау нысанын құрайды, мысалы:

1. Мұрагерлік.

2. Азаматтық.

3. Асырап алушылық.

4. Қамқоршылық.
 1. Азаматтық құқығының ережелеріне сәйкес денсаулыққа зиян

келтірген үшін жеке тұлғалар белгілі бір жауапкершілікке тартылады,

мысалы:


1. Әкешілік.

2. Тәртіптік.

3. Мүліктік емес.

4. Мүліктік. 1. Отбасы құқығының нормалары бойынша денсаулық сақтау

құқығы келесі ережелерімен байланысты, олар:

1. Неке жасы.

2. Еңбек қорғау.

3. Ерекше жағдайларда өзгерілетін неке жасы.

4. Еңбек дауалары.


 1. Отбасы құқығына сәйкес денсаулықты нығайту жөнінде түрлі некелерге рұқсат берілмейді, мысалы:

1. Кәмелетке толмаған балалардын одағына.

2. Жақын туысқандардын одағына.

3. Әрекетсіздік адамдардың одағына.

4. Азаматығы жоқ адамдардың одағына.
 1. Еңбек құқығы денсаулық сақтауға байланысты жұмыс

берушілерге және жұмысшыларға мынадай міндеттерді жүктейде:

1. Еңбек қорғау.

2. Жалақы мөлшерин азайтуү

3. Тазалық пен техникалық кауіпсіздікті сақтауү

4. Жұмыс орнынан шығару.


 1. Еңбек заңдар бойынша денсаулық сақтау құқығын жүзеге асыру

үшін көптеген нормаларды көрсетеді , олар:

1. Қауіптілік жұмыс.

2. Ауыр жұмыстарға байланысты шектелген жұмыс уақыты.

3. Еңбек тартібі, даулары, келісімсіздіктер.

4. Денсаулыққа зардап келтірген өтеу, оның орнын мүліктік көмекпен

толтыру. 1. Қылмыстық заңдарға сәйкес денсаулыққа қарсы қылмыстардың

субъектілері:

1. Барлық жеке тұлғалар.

2. Азаматтығы жоқ адамдар, әрекетсіздік азаматтар.

3.13 – жастағы балалар.4. Медицина қызметкерлері, фармакалогиялық жұмысшылар.


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет