ОҚу курсының каталогы 050117 қазақ тілі мен әдебиетібет2/15
Дата23.10.2016
өлшемі2,39 Mb.
#67
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ОҚУ КУРСЫНЫҢ КАТАЛОГЫ
050117 қазақ тілі мен әдебиеті

Шымкент, 2010

Құрметті студенттер!
Кредиттік оқыту жүйесінің ең басты ерекшелігінің бірі әрбір студенттің жеке оқу траекториясын қалыптастыру болып табылады. Студенттің жеке жоспары міндетті пәндер мен таңдау пәндер компоненттерінен тұрады. Студент эдвайзер мен факультет администраторының көмегімен белгілі бір пәндерді таңдай отырып, өзінің жеке оқу жоспарын жасайды. Студент жеке оқу жоспарынан 128 кредит көлемінде қалыптастырып, оның ішінде бір семестрде 18-21 кредит көлемінде өтеді.

Пәндердің оқу каталогында барлық пәндердің сипаттамасы келтіріліп, оны жетік меңгергеннен кейінгі дағдысымен анықталады. Пәндерді таңдау және оған курстарға жазылу ЖОО АЖ жүйесіне автоматты түрде келесі кезеңдерге:

1 курс студенттері үшін – 25 тамыз бен 31 тамыз аралығында

2,3,4 курс студенттері үшін – 15 наурыз бен 15 сәуір аралығында жүзеге асырылады.


010517 қазақ тілі мен әдебиеті


1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

5 семестр

6 семестр

7семестр

8семестр
Қазақстан тарихы

2 лек.


1 практика

3 кредит


Әлеуметтану

1 лек.


1 пр.

2 кредит


Философия

2 лек.


1 практика

3 кредит


1.ТОҚ

2.Техникалық оқу құралдары

3.Дербес оқыту құралдары

1 пр.

1 кредит

1. ТҚН

2.Төтенше жағдайлардан сақтандыру және қорғау

3. Төтенше жағдайлар шартындағы өмір қауіпсіздігі

1 пр.

1 кредитШет тілі

3 пр.


3 кредит

Шет тілі

3 пр.


3 кредит

Экономика теориясы негіздері

1 лек.


1 пр.

2 кредит


Саясаттану

1 лек.


1 пр.

2 кредит

1.Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу

2. Интелектуалды меншікті қоғау

3. Электронды үкімет

1 пр.

1 кредитОрыс тілі

3 пр.


3 кредит

Орыс тілі

3 пр.


3 кредитҚұқық негіздері

1 лек.


1 пр.

2 кредит


Информатика

1 лек.


2 пр.

3 кредит
Тіл біліміне кіріспе

1 лек.


1 пр.

2 кредитПсихология

1 лек.


1 пр.

2 кредит


Лексикология

1 лек.


1 пр.

2 кредит


Педагогика

2 лек.


2 пр.

4 кредит


Морфология

1 лек.


1 пр.

2 кредит


Синтаксис

2 лек.


1 пр.

3 кредит


Қазақ тілінің тарихи грамматикасы1 лек.

1 пр.


2 кредит
Халық ауыз әдебиеті

1 лек.


1 пр.

2 кредит


Қазіргі қазақ тілі: фонетика

1 лек.


1 пр.

2 кредит


Хандық дәуір әдебиеті

1 лек.


1 пр.

2 кредит


Сөзжасам

1 пр.


1

кредит


ХХ ғасыр басындағы әдебиет

1 лек.


1 пр.

2 кредит


Қазіргі қазақ әдебиеті

2 лек.


2 пр.

4 кредит


Жалпы тіл білімі

1 лек.


1 пр.

2 кредит


Ежелгі дәуір әдебиеті

1 лек.


1 кредит

1.Шешендік өнер

2.Айтыс өнеріндегі көркемдік ерешеліктер

3. Шешендік сөйлеу мәнері

2 лек.

2 пр.

4 кредит

ХІХ ғ. басындағы әдебиет

1 лек.


1 пр.

2 кредит


1. Абайтану

2.М.Әуезовтің шығармашылық кезеңі

3.Әлем әдебиетінен алатын орны

3 лек.

2 пр.

5 кредит
1. Абайтану

2.М.Әуезовтің шығармашылық кезеңі

3.Әлем әдебиетінен алатын орны

2 лек.

1 пр.

3 кредит


1. Түрік халықтар әдебиеті

2. Түрік халықтарына ортақ ауыз әдебиет үлгілері

3. Қазіргі таңдағы түркі халықтары әдебиетінің дамуы

2 лек.

1 пр.

3 кредит


1.Қазақ диалектологиясы

2. Қазақ тіліндегі жергілікті тіл ерекшеліктерін тексеру

3. Қазақ диалектісіндегі тілдік ерекшеліктердің түрлері

3 лек.

2 пр.

5 кредит

1.Мәнерлеп оқу

2.Мәнерлеп оқу машығы

3. Көркем шығармаға талдау жасау

2 лек.

1 пр.

3 кредит

1.Балалар әдебиеті

2. Балалар әдебиетінің ерекшеліктері

3. Жас ерекшеліктеріне қарай әдеби шығармалар таңдау

1 лек.

1 пр.

2 кредит

1. Қазіргі қазақ романы және әдеби процесс

2. Қазіргі қазақ поэзиясы

3.Қазіргі қазақ романы

2 лек.

1 пр.

3 кредит


1.Қазақ әдеби тілінің функционалды түрі

2. Әдеби тілдің статусы, даму кезеңдері

3.Әдеби тілдің нормалары

1 лек.

1 пр.

2 кредит
Нормативті қазақ тілі

1 пр.


1 кредит
Тілдік қатынас негіздері

1 лек.


1 пр.

2 кредит

Конгнетивтік лингвистика

1 пр.


1 кредит

Қазақ тілін оқыту әдістемесі

2 лек.


1 пр.

3 кредитҚазақ тілінің стилистикасы

1 лек.


1 пр.

2 кредит

Әдебиеттануға кіріспе

1 лек.


1 пр.

2 кредит

Практикалық қазақ тілі

3 пр.

3 кредит

Практикалық қазақ тілі

3 пр.

3 кредит
Қазақ әдеби тілінің тарихы

1 лек.


1 пр.

2 кредит


Әдебиет теориясы

1 лек.


1 пр.

2 кредит

Шетел әдебиетінің тарихы

2 лек.


2 пр.

4 кредитҚазақ әдебиетін оқыту әдістемесі

2 лек.


1 пр.

3 кредит1.Қазақ әдеби сынының тарихы

Шығыс әдебиетінің тарихы

3. Орыс әдебиетінің тарихы

2 лек.

1 пр.

3 кредитОқу тәжірбиесі есеп

2 апта

Оқу тәжірбиесі есеп

2 апта

Пед.үзіліссіз практика есеп

3 апта

Педагогикалық практика

6 апта


Диплом жұмысы

15 кредит

17 кредит

20 кредит

20 кредит

18 кредит

19 кредит

19 кредит

Қорытынды:

128 кредит7 емтихан

1 МЕ,

6 емтихан

1 есеп


8 емтихан


7 емтихан

1 есеп


7 емтихан

1 курстық жұмыс8 емтихан

1 курстық жұмыс1 есеп

8 емтихан


1курс

1 семестр

Пәннің атауы

Шет тілі

Қысқартылған атауы

ШТ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 1,2,3,4

Оқытушының Т.А.Ә.Доцент / оқытушы:

Кафедра

Жұмыс тілі

Шетел тілі / казақша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Практикалық – 90, ОСӨЖ – 45, СӨЖ – 45.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы - 270

Кредиттер / сынақ бірліктері

6

Модуль аясындағы оқытуға қабылдау жағдайлары

-

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Жоғары оқу орнында белгіленген бағытта жалпы білім беретін блоктың пәні ретіде шетел тілін оқытудың негізгі мақсаты шетел тілін ауызекі және тұрмыстық тіл ретінде меңгеру және шетел тілін күнделікті, сондай-ақ кәсіби қарым-қатынаста да белсенді қолдану үшін мамандық тілі ретінде меңгеру болып табылады.

Мазмұны

Шетел тілдерін меңгерудің жалпыеуропалық хабардарлығы бойынша (2001 ж.) шетел тілін оқып-білудің бастапқы және жетілген деңгейлерін игеру (А1, А2 және В1). Сөйлеу қызметінің басты түрлері мен формаларын игеру үшін фонетикалық және лексика-грамматикалық минимумдарын меңгеру. Фонетика: әріп және әріп тіркесін оқу мен айтудың негізгі ережелері. Тілдің орфоэпиялық нормалары. Сөйлеудің интонациялық-ырғақтығы бейнесі. Орфографиялық: тілдің дыбыс-әріптік жүйесі, негізгі орфографиялық ережелері. Лексика: сөзжасамдық моделдер; базалық тілдің 3500 бірлік көлеміндегі лексикалық минимумы, сонымен қатар мамандық саласына сәйкес терминдер; қолданылу саласы бойынша лексиканың дифференциациясы. Грамматика: базалық тілдің негізгі грамматикалық жәнен мамандыққа жақын тілдің неғұрлым жиі кездесетін құбылыстары.

Сөйлеу қызметінің түрлері мен формалары.

Оқу. А 1. Таныс есімдерді, сөздерді, сондай-ақ жай сөйлемдерді хабарландырудан, каталогтан, плакаттардан түсіну.

А 2. Күнделікте тұрмыста қолданылатын қарапайым мәтіндер: жарнамалар, проспектілер, мәзірлер, кестелерден қысқа және жеңіл мәтіндерді, айтып бере алатын нақты мәліметтерді таба білу. Өзіндік жеке сипаттағы қарапайым жазбаны түсіну.

В 1. Жиі кездесетін сөздері мен конструкциялары бар күнделікті және кіші кәсіптік саладағы мәтіндерді түсіну. Өзіндік жеке сипаттығы жазбадан оқиға, сезім, ниет қалыбын түсіну.

Аудиториялау. А 1. Адамға, оның отбасына, тікелей қоршаған ортаға қатысты таныс сөздер мен жиі қолданыстағы мағынаны түсіну.

А 2. Адам мен оны қоршаған ортаға қатысты (мысалы, отбасы, сатып алу, жақын араласатын орта, жұмыс) жиі пайдаланылатын сөздер мен мағыналарды түсіну. Жалпы сипаттығы қысқа анонс пен жеңіл хабарларды түсіну.

В 1. Тұрмыстық тақырыптағы (жұмыс, оқу, демалыс және т.б.) түсінікті және әдеби нормаларды сақтап құрастырылған мағыналарды түсіну. Егер сөйлеу анық және баяу болса, радио және телехабардың, сондай-ақ өзіндік жекеге немесе кәсіптік қызығушылыққа қатысты бағдарламалардың көпшілігін түсіну.

Айту, Монолог. А 1. Тұрып жатқан жері мен таныстары туралы мәліметті жеңіл сөйлемдермен айтып беру.

А 2. Өзінің отбасы, өмірі оқуы, жұмысы және әр түрлі адамдар туралы айта білу.

В 1. Күрделі емес сөйлемдерді пайдалана, отырып өзінің көзқарастарын қысқаша баяндау және дәлелдей білу; өз пікірін айта от ырып, кітаптар мен фильмдердің мазмұнын бере білу.

Сұхбат. А. 1 Егер әнгімелесуші сіздің өтінішіңіз бойынша өз сөздерін ақырындап қайталап немесе өзінің ойын қайта түсіндіріп берсе, онда сұхбатқа қатысу. Қарапайым сұрақтар қоя білу және оларға оқып жатқан тақырып шеңберінде жауап беру.

А 2. Белгілі бір тақырып немесе қызмет түрі шеңберінде тікелей ақпарат айырбасын талап ететін жай және күнделікті жағдайларда сөйлесе білу.

В 1. Оқып жүрген тілге қатысты мемлекеттердің біріне сапар шеккен кезде пайда болуы мүмкін қарапайым жағдайлардың көпшілігінде сөйлесе білу. Әр түрлі тақырыптағы сұхбаттарға дайындықсыз – ақ қатыса білу (мысалы, отбасы , бос уақыт, жұмыс, саяхат, т.б.).

Хат. А 1. Қарапайым сәлемдемелерді жаза (мысалы, құттықтау), бланкті толтыра және қонақ үйге тіркеле білу.

А 2. Қарапайым қысқа сәлемдемелер мен хабарламаларды, сонымен бірге жеке хаттарды жаза білу (мысалы, бір нәрсе үшін алғыс білдіру).

В 1. Таныс немесе қызықтыратын тақырыптарға жеңіл байланыстырылған мәтінді, сонымен бірге толғаныс пен әсерлері туралы жеке хаттарды жаза білу.Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Емтихан

1 курс

1семестр

Название дисциплины

Русский язык

Сокращенное название

РЯ

Учебные мероприятия / курсы учебных дисциплин (если есть)

Практические, СРСП, СРС

Семестр

Семестр 1

Ф.И.О. преподавателя

А.А. Джунисова

Доцент/ ст. преп.

Ст. преп.

Рабочий язык

Русский

Соотнесение с учебным планом

Обязательный компонент

Форма обучения/ кол-во академических часов

Практические - 45, СРСП-45, СРС-45

Трудоемкость

Всего – 135 ч.

Кредиты/зачетные единицы

3

Условия приема на обучение в рамках модуля

Пререквизиты: вузовский курс русского языка на казахских отделениях выполняет общеобразовательную функцию, являясь активным средством получения научной информации на русском языке.

Курс русского языка как дисциплина общеобразовательного цикла рассчитан на студентов казахских отделений университета (бакалавриат). Курс содержит общие рекомендации, реализация которых необходима в лингвистическом образовании студентов любой специальности и составлен в соответствии с требованиями кредитной технологии.

За исходный уровень владения русским языком принимаются конечные требования, предъявляемые к выпускникам школ с казахским языком обучения, знакомых с системой русского языка и особенностями к реализации языковых единиц в различных ситуациях словесного общения. Содержание программы определяется коммуникативными потребностями студентов в научно-профессиональной сфере, целями и задачами обучения русскому языку как средству научной деятельности.


Образовательные цели/ компетентности

Сформировать навыки и развить умения использования научной литературы по специальности с целью получения информации, способствующей формированию профессиональной компетенции. Научить понимать, как развивается информация текста, видеть и строить его логико-композиционную основу, выработать соответствующую систему коммуникативных умений. Способствовать развитию логики мышления на основе научных текстов по специальности. Научить извлекать из текста необходимую информацию, описывать ее, обобщать и интерпретировать с целью использования в процессе учебно-профессионального общения. Сформировать систему знаний языковых форм выражения различных типов информации научного текста. Научить использовать систему предметных и языковых знаний для решения задач учебно-профессионального общения.

Содержание

Лекции: (не предусмотрены)
Практические занятия:

1. Входное занятие. Входной контроль.

2-3. Тема текста. Структура и смысл текста. Тема как предмет или явление, которые рассматриваются в тексте. Обозначение темы в тексте существительным, встречающимся в различных падежах.

4-5. Определение предмета (дефиниция) – что есть что; что – это что; что называется чем; что называют чем. Введение термина – что носит название чего; что получило название чего; что имеет название чего.

6-9. Микротемы текста. Микротема как часть общей темы, состоящей из одного или нескольких предложений, объединенных по смыслу и раскрывающих с разных сторон КЗ текста.

10-11. Научный стиль речи, его основные особенности. Общее понятие о научном стиле речи, его отличие от других функциональных стилей. Жанры научного стиля.

12-13. Знакомство с жанрами научной речи. Деление текста на смысловые части, беседа по содержанию текста

14-15. Лексика научного стиля речи. Основные пласты лексики научной речи: общеупотребительные слова, общенаучная и терминологическая лексика.

16-17. Дифференциация основных пластов лексики научной речи. Работа со словами с обобщенным и отвлеченным значением. Разграничение терминологических и нетерминологических значений слов.

18-19. Терминологическая лексика русского языка. Понятие о терминах, их особенностях. Терминология как основной признак научного стиля по специальности

20. Работа над интернациональными словообразовательными элементами, входящими в состав терминов. Нахождение в тексте и анализ общенаучных и узкоспециальных терминов.


  1. Проведение научной конференции. Обсуждение докладов и сообщений.

22-23. Глагол в форме настоящего времени совершенного вида со значением постоянного действия.

  1. Транспозиция как средство связи предложений в тексте (вычислить- вычисление, умножить- умножение)

25. Составные подчинительные союзы со значением обусловленности в научной речи: вследствие того, что, несмотря на то что, ввиду того что, в связи с тем что, тогда между тем как. Слова и словосочетания в качестве средств связи предложений и части текста: рассмотрим, необходимо подчеркнуть, что.

26-27. Составление предложений с использованием вводных слов и словосочетаний и других специальных средств для связи. Анализ сложных предложений с составными подчинительными союзами.

28. Замена придаточных предложений причастными и деепричастными оборотами.

29-30. Наблюдение над языковыми средствами подстилей в учебниках и учебных пособиях по специальности. Определение частотности научной лексики в разных подстилях, определение их соотношения с общеупотребительной лексикой. Выявление языковых средств, обозначающих адресаты речи в разных подстилях. Характеристика структуры текста учебников по специальности.Результаты учебной деятельности/формы итогового контроля

экзамен
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет