ОҚу курсының каталогыбет2/5
Дата30.05.2017
өлшемі3 Mb.
1   2   3   4   5Модуль атауы

Іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу


Модульдің қысқаша атауы

МТIKZh 3102

Тақырыпша (бар болса)
Оқу ісі шаралары оқу пәндерінің курсы

(бар болса)Практикалық сабақ

Семестр

3 семестр

Модульге жауапты

Жапбарова Г, Сариева Т.

Доцент / оқытушы

Доцент, аға оқытушы

Оқыту тілі

Қазақ тілінде

Оқу жоспарына қатысты

ЖБП таңдау компоненті.

Оқу түрі / академиялық сағат саны

ПС-15, ОБСӨЖ-15, СӨЖ-15

Еңбек сыйымдылығы

45сағат

Кредиттер / сынақтар бірлігі

1 кредит

Оқытудың модуль ішіндегі қабылдау шарттары

Орта мектеп көлеміндегі қазақ тілінен лексикалық, граматтикалық минимумдары игеру жөніндегі базалық білімнің болуы.

Оқытудың мақсаты

Іс қағаздары қоғам өмірінде үлкен қызмет атқарады. Іс қағаздарының саяси, тарихи, құқықтық, экономикалық маңызы өте зор.Мемлекет, республика, қала, кәсіпорын, ұйым, мекеме тарихын жазғанда іс қағаздары ақпараттың табылмас қайнар көзі бола алады. Құжаттар фактілерді, оқиғаларды, қоғам өмірінің құбылыстарын дәлелдейтін айғақ қызметін де атқарады. Іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу және оның әлеуметтік қызметін кеңейту. Студенттерді мемлекеттік тілде іс қағаздарын сауатты жазып, оның түрлерін білуге үйрету. Студенттердің мемлекеттік тілде іс қағаздарды сауатты жазып, оның түрлерін ажырата білуге құжаттарды толтырудың жалпы ережесін, оларға қойылатын талаптарды, олардың безендірілуін, жете меңгерту.

Мазмұны

Елімізде Тіл туралы заң қабылданып, 1990 жылдың шілденің 1-нен бастап күшіне енуіне және Қазақстан Республикасы Президентінің 1998 жылғы 5 қазандағы ғ 4106 Жарлығымен бекітілген Тілдерді қолдану мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасымен жасалуына байланысты Республикада мемлекеттік тіл-қазақ тілін ресми қолдану, іс қағаздарын осы тілде жүргізілуіне ерекше мән беріліп, жүзеге асырылуда. Тәуелсіз мемлекетімізде ана тілінің деңгейін көтеру, оның қолдану аясын кеңейту-қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде қызмет етуіне жарқын жол ашпақ. Жалпы халықтық тіл негізгі қатыс құралы ретінде өмірдің барлық саласында пайдаланылады. Сондықтан да адамдарды күнделікті тіршілігінде жазба тілдің қалпына түскен бір көрнекті ретінде іс қағаздардың немесе ресми құжаттардың маңызы айрықша. Өйткені, әр адамның қоғамнан өз орнын табуы, өз мүддесін еркін қоғамның өзге мүшелерімен жеке адамдармен, мекемелермен, өндіріс орындарымен байланыстыра алуы негізінен осы іс қағаздарына байланысты. Елімізде Тіл туралы заң қабылданып, 1990 жылдың шілденің 1-нен бастап күшіне енуіне және Қазақстан Республикасы Президентінің 1998 жылғы 5 қазандағы ғ 4106 Жарлығымен бекітілген Тілдерді қолдану мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасымен жасалуына байланысты Республикада мемлекеттік тіл-қазақ тілін ресми қолдану, іс қағаздарын осы тілде жүргізілуіне ерекше мән беріліп, жүзеге асырылуда. Тәуелсіз мемлекетімізде ана тілінің деңгейін көтеру, оның қолдану аясын кеңейту-қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде қызмет етуіне жарқын жол ашпақ. Жалпы халықтық тіл негізгі қатыс құралы ретінде өмірдің барлық саласында пайдаланылады. Сондықтан да адамдарды күнделікті тіршілігінде жазба тілдің қалпына түскен бір көрнекті ретінде іс қағаздардың немесе ресми құжаттардың маңызы айрықша. Өйткені, әр адамның қоғамнан өз орнын табуы, өз мүддесін еркін қоғамның өзге мүшелерімен жеке адамдармен, мекемелермен, өндіріс орындарымен байланыстыра алуы негізінен осы іс қағаздарына байланысты. Ресми құжат немесе іс қағаздар дегеніміз-адамдар мен қоғамдық мекемелерді өзара байланыстырып, олардың тіршілігі үшін қажетті мәселелер мен мақсат-мүдделерді шешуге көмектесетін қажеттілік материалдар.Іс қағаздарының қоғамдық барлық мүшелері үшін ортақ, қолдануға лайық қалыптасқан тілдік нормасы, өзіндік белгілері бар. Іс қағаздарының әрқайсысында нормалар мен белгілер әр түрлі болады. Сондықтан іс қағаздар сол белгілері бойынша бір-бірінен ажыратылады, өзіндік тиісті орындарына жұмсалады. Мысалы: өтініш, хабарландыру, қолхат, анықтама, сенімхат, хаттама, міндеттеме, тағы да басқа іс қағаздарының белгілері - қалыптасқан стилі (өлшемдік, жүйе, схеманың болуы).

Іс қағаздарының алдына қойған міндеті-қазақ тілінде іс жүргізу мәселесіне тұрақты да тұрлаулы сипат беру, ұлт тағдыры, оның бірегей төлтума мәдениеті үшін түбегейлі маңызы бар мәселенің кері кетуіне жол бермеу мен ресми қарым-қатынас жасау.

Бұл оқу құралының мақсаты-қазіргі өмірімізде ең жиі қолданылатын ресми құжаттар туралы мәлімет беріп, оны тиісті орындарда өз тәжірибелерінде қолдана білуге жаттықтыру болып есептеледі. Ол үшін тұрмыс пен тіршілікте тілдік қатысымдағы ресми құжат мәтіндердің тілдік құралдарын, оның құрылымын таныстырып, жазу үшін үлгі жаттығулар берілді.

Ауызша және жазбаша түрде әр түрлі жанрдағы диалогтық және монологтық мәтіндердің өз ойын ұтымды жеткізе білуге, ғылыми мәтінді баяндама жасай білу қабілетті болу. Ресми іс қағаздары мәтіннің коммуникативтік прагматикалық функциясы. Ресми іс қағаздарындағы жазу мәдениеті мен этикет формулалар. Іс қағаздарын жазудың жалпы тәртібі, іс қағаздарының үлгілері.


Оқу жұмысының қорытындысы/ қорытынды бақылау түріМемлекеттік тілде іс құжаттарын сауатты толтыру.

Пәннің аталуы

Дидактика

Қысқартылған атауы


Did 1202

оқу іс-шаралары /оқу пәндерінің курстарв (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ӨСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 4

Оқытушының Т.А.Ә.

Ибрагим Қ.Ә.

Доцент / оқытушы:

п.ғ.к., аға оқытушы

Жұмыс тілі

қазақ тілі

Оқу жоспарымен сәйкестілігі

БП міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер – 15, практикалық – 15, ОСӨЖ – 30,

СӨЖ – 30


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: философия, психология, тарих, мәдениеттану, физиология, гигиена

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Болашақ мұғалiмдердi бүгiнгi педагогика ғылымның теориялық-әдiснамалық бiлiмдерiнiң негiздерiмен қаруландыру болып табылады. Сондай-ақ, қоғамның-экономикалық жағдайларының динамикалық өзгеру жағдайында оқушының жеке басын қалыптастыруда тұтас педагогикалық процестi тиiмдi ұйымдастыра бiлу икемдiгiн қалыптастыру болып табылады.

Мазмұны

Дәрістер: Дидактика туралы жалпы ұғым. Дидактиканың объекті, пәні, қызметтері және міндеттері. Дидактиканың категориялары. Оқытудың мәні мен құрылымының қазіргі кездегі түсінігі. Оқыту екі жақты процесс. Іс-әрекет оқытудың мәндік сипаттамасы. Тұтас оқыту процесіндегі оқушының танымдық іс-әрекеті. Оқыту процесіндебастауыш білім беру жасындағы оқушылардың өз бетінділігін қалыптастыру. Оқытудың қозғаушы күштері. Дамыта оқыту туралы түсінік. Оқыту процесінің тиімділінің көрсеткіштері. Оқытудың негізгі заңдарына, заңдылықтарына шолу. «Білім беру мазмұнының мәні» түсінігі. Білім берудің мазмұнын қалыптастырудың негізгі теориялары. Жалпы білім берудің мазмұнын таңдап алудың принциптері мен критерийлері. Білім беру мазмұны құрамаларына сипаттама. Қазақстан Республикасы Конституциясындағы білім беру мазмұнының мәселелері. Қазақстан Республикасының «Білім» заңы. 2005-2010 жылдардағы Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы. Оқыту әдістерін топтап бөлу (классификациялау) және оларға сипаттама және құралдарының өзара байланысы. Әдістердің оқытудың мақсаты мен мазмұнына сәйкестігі. Үздіксіз білім берудің түрлі кезеңдерінде оқытудың әртүрлі әдістерін қолдану ерекшеліктері. Оқытудың белсенді әдістері. Оқытуды ұйымдастырудың негізгі формаларына сипаттама. Сабақ – мектептегі оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы. Сабақтың типтері және құрылымы. Оқу пәнін оқыту, оқушы тұлғасын қалыптастыру мен дамыту жүйесіндегі сабақ. Сабақтың тиімділігін артыру жолдары. Оқытуды ұйымдастырудың негізгі формаларына сипаттама Сабақты талдау және өзіндік бағалау. Дәстүрлі емес сабақтар. Шындықты тікелей танудағы оқытуды ұйымдастырудың формасы ретіндегі экскурсияның мәні. Экскурсияның түрлері. Экскурсияны таңдауға, өткізуге қойылатын талаптар және алынған нәтижелерді жинақтау. Оқытылатындардың өзіндік іс-әрекетін ұйымдастыру формалары (үйдегі оқу жұмысы, ұзартылған күн тобындағы өзбетінше дайындықғ шағын комплектілі мектептегі жұмыс, өз бетінше білім алу). Бақылаудың түрлері, формалары және әдістері. Техникалық оқу құралдарын оқушылардың іс-әрекетін бақылау мақсатында пайдаланудың мүмкіндіктері. Оқыту процесін және нәтижесін бағалауға психологиялық-педагогикалық талаптар. Оқушылардың іс-әрекетін бағалауға осы күнгі тұрғыдан қарау. Оқу іс-әрекетінің нәтижелерін бағалау және есепке алу. Оқушылардың бағаланбайтын іс-әрекеті. Оқушылардың үлгермеушілігі. Оқушылардың үлгермеу себептері. Оқушылардың үлгермеушілігін болдырмаудың жолдары. «Оқытудың сылтаулары (мотивтері)» түсінігі. Мотивтерді топтап бөлу. Танымдық қызғушылық. Оқушылардың танымдық қызығушылығын қалыптастырудың жолдары, тәсілдері, құралдары.

Практикалық сабақтар: Оқыту процесінің мәні. Бастуыш білім берудің мазмұны. Оқытудың заңдары, заңдылықтары, принциптері. Бастауыш білім беруде оқушылардың танымдық іс-әректін қалыптастыру. Бастауыш білім беру оқушыларының оқыту әдістерін және танымдық іс-әрекетін белсендіру. Дидактикадағы оқытуды ұйымдастырудың формалары және олардың дамуы. Сабақ – оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы. Проблемалық оқыту. Бағдарланған, компьютерлік және қашықтан оқыту. Модульдік-блоктік оқыту. Оқыту құралдары. Бастауыш білім беру кезеңіндегі оқушылардың оқу мотивтері. Қазіргі бастауыш білім берудегі сыныптан тыс және сабақтан тыс формалары. Оқытудың нәтижесін бақылау. Бастауыш білім берудегі бағалаусыз оқыту. Оқыту барысындағы бағалау және баға.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрі

«Дидактика» курсын оқып үйрену нәтижесiнде болашақ мамандарға бастауыш мектепте оқытудың теориялық неегіздеріңн ашып беріп және оны мектеп тәжірибесінде жүзеге асырудың жолдарының қалыптасуы қажет.Емтихан (4 семестр)


Пәннің аталуы

Математиканың бастауыш курс негіздері

Қысқартылған атауы

МВКN 2210

Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр

Семестр 3

Оқытушының Т.А.Ә.

Алиева К.С.

Доцент/оқытушы

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер міндетті компоненті

Оқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -15, практикалық-15; ОСӨЖ-30; СӨЖ-30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -90

Кредиттер/ сынақ бірліктері

2/1

Модульаясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Математика

Білім беру мақсаттары/ құзіреттілігі

Жалпы ұғымдар: жиын және олармен жүргізілетін амалдар, математикалық ұғымдар мен дәлелдеулер, сәйкестіктер мен қатынастар. Теріс емес бүтін сандар қатынасы: натурал сандар жүйесін аксиоматикалық құру. Теріс емес бүтін сандардың жиындық-теориялық мағынасы және олармен жүргізілетін амалдар, есептеу жүйесі, теріс емес бүтін сандардың бөлінгіштігі. Оң рационал сандар және нақты сандар. Теңдеу. Теңсіздік. Функциялар. Шамалар мен өлшеулер.

Мазмұны

Дәрістер: Кіріспе. Жиындар, берілу тәсілдері. Эйлер-Венн диаг-раммалары. Жиындарға қолданылатын амалдар. Графтар. Сәйкестіктер. Математикалық логиканың негіздері. Комбинаторика элементтері. Натурал сандар. Теріс емес бүтін сандар. Санау жүйелері.

Сандардың бөлінгіштігі. Бүтін сандар. Рационал сан-дар. Нақты сандар.

Комплекс сандар. Арифме-тикалық есептеулер техни-касы. Математикалық өрнектер. Теңдік және теңсіздік. Теңдеулер. Теңсіздіктер. Функциялар.

Планиметрия. Стереометрия. Қарапайым геометриялық салулар. Геометриялық мазмұнды есептер. Шама және оны өлшеу барысы. Кесіндінің ұзындығы. Фигураның ауданы. Дененің көлемі (сыйымдылық). Бұрыштың шамасы. Масса. Уақыт. Шамалар арасындағы тәуелділік. Ықтималдақтар теориясы. Математикалық статистика. Бақылау нәтижелерін өңдеу. Есеп. Стандартты емес және қызықты жаттығулар.

Практикалық сабақтар: Сәйкестіктер. Графтар. Комбинаторика элементтері. Теріс емес бүтін сандар. Санау жүйелері. Сандардың бөлінгіштігі. Бүтін сандар. Рационал сандар. Нақты сандар. Комплекс сандар. Есеп және оны шығару барысы. Стандартты емес және қызықты жаттығулар. Алгебра элемент-тері. Геометрия элементтері. Шамалар және оларды өлшеу. Ықтималдақтар теориясының элементтері.


Оқу жұмысының нәтижелері

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегідей білімдерді игеру қажет:

Арифметикалық материалдардың, алгебра мен геометрия элементтерінің теориялық негіздерін; Теорияны аксиоматикалық әдіспен құруды; Сандарға қолданылатын амалдардың қасиеттері мен заңдарын, сандардың бөлінгіштік белгілерін, шамалардың өлшем бірліктері арасындағы қатынастарды білулері тиіс. Олар: Шекті және шексіз жиындар; Сандарға амалдар қолдану және есептеулер жүргізе алуды; Есептьерді арифметикалық және алгебралық тәсілмен шығаруды; Бір айнымалысы бар теңдеулер мен теңсіздіктерді, екі айнымалысы бар теңдеулер мен теңсіздіктер жүйелерін шешуді; Қарапайым функциялардың графиктерін салуды; Теріс емес бүтін сандармен ауызша және жазбаша есептеулер жүргізуді және оларды негіздей алуды; Есептер шығару барысында шамалар арасындағы тәуілділіктің түрін тағайындауды; Ұғымдар анықтамасының құрылымын, сондай-ақ қарапайым пайымдауларды талдауды; Циркуль мен сызғышты пайдаланып, қарапайым салуларды орындауды үйренулері тиіс.


Пәннің аталуы

1.Математикадан дидактикалық материалдар .дайындау әдістемесі

Қысқартылған атауы

МDMRZh 2205

Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер болса)

Практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр

Семестр 3

Оқытушының Т.А.Ә.

Медетбекова Н.

Доцент/оқытушы

оқытушы

Жұмыс тілі
Оқу жоспарымен сәйкестігі

БП таңдамалы компоненті

Оқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Практикалық-30; ОСӨЖ-30; СӨЖ-30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -90

Кредиттер/ сынақ бірліктері

2

Модульаясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Математика

Білім беру мақсаттары/ құзіреттіліг

Бастауыш сыныптарда көрнекi құралдарды қолданудың ерекшеліктері. Бастауыш сыныптарда көрнекi құралдарды қолданудың жолдары мен маңызы. Кеспе қағаздарды пайдаланудың тиімді жолдары мен дайындау әдістемесі. Математика сабағында тақта мен дәптерлерін көрнекі құрал ретінде пайдаланып есептер шығару. Математика сабағында жаңа материалды оқыту әдісі ретінде көрнекі құралдарды пайдалану және дайындау әдістемесі.

Мазмұны

Практикалық сабақтар: Математикадан дидактикалық материалдарды қолданудың педагогикалық және психологиялық негiздерi. Сандарды оқытудағы дидактикалық материалдарды қолдану әдістемесі. Бастауыш мектептiң оқу процесiндегi көрнекiлiк принципi және оның рөлi. Математиканы оқытуда басшылыққа алынатын методикалық принциптер. Бастауыш сыныптарда көрнекi құралдарды қолданудың ерекшеліктері. Бастауыш сыныптарда көрнекi құралдарды қолданудың жолдары мен маңызы. Кеспе қағаздарды пайдаланудың тиімді жолдары мен дайындау әдістемесі. Математика сабағында тақта мен дәптерлерін көрнекі құрал ретінде пайдаланып есептер шығару. Математика сабағында жаңа материалды оқыту әдісі ретінде көрнекі құралдарды пайдалану және дайындау әдістемесі. Бастауыш сыныптарда қолданылатын көрнекi құралдардың негiзгi түрлерiне сипаттама. Сандарға амалдар қолдану тақырыптарын оқытуда көрнекiлiк принципiн пайдалану. Көрнекіліктің негізгі түрлері және көп қолданылатын кестелер мен схемалар дайындау әдістемесі. Математика сабағында қолданылатын сөзжұмбақтар мен ребустар құрастыру және дайындау әдістемесі. Бастауыш сыныптарда ролді-сюжетті ойындарға қолданылатын дидактикалық материалдар дайындау әдістемесі. Бастауыш сынып математикасында логикалық ойлау қабілетін дамытуға арналған дидактикалық материалдар дайындау әдістемесі. Математика сабағында ойын есептерді шығаруға қолданылатын көрнекі құралдарды дайындау әдістемесі. Шамалар және оларды өлшеу тақырыбында дидактикалық материалдарды дайындау әдістемесі. Бастауыш сыныпта қарастырылатын шамаларға көрнекі құралдар дайындау әдістемесі. Нумерация тақырыбында дидактикалық материалдар қолдану. «Математика» оқулығы бойынша «10 және 100 көлемінде қосу және азайту» тақырыбына сай көрнекілік дайындау әдістемесі.

Амалдар және олардың қасиеттерi тақырыбында дидактикалық материалдарды дайындау әдістемесі. Құрама және жай есептерді оқытудағы қолданылатын көрнекі құралдарды дайындау әдістемесі. Есептеу тәсiлдерi тақырыбында дидактикалық материалдарды дайындау әдістемесі. Салыстыру және мәнін табу барысында есептеу тәсілдерін қолдануға арналған көренкі құрал дайындау әдістемесі. Есептер және оларды шығару жолдары тақырыбында дидактикалық материалдарды дайындау әдістемесі. Есептің мазмұнымен таныстыруға арналған көрнекі құралдарды дайындау әдістемесі. Алгебра элементтерi (өрнек, теңдік) тақырыбында дидактикалық материалдарды дайындау әдістемесі. Математикалық өрнек және «артық», «кем», «тең», тақырыбына көрнекілік дайындау әдістемесі. Алгебра элементтерi (теңсіздік, теңбе-теңдік және т.б.) тақырыбында дидактикалық материалдарды дайындау әдістемесі. Есепті теңдеулер арқылы шығару тақырыбына сай көрнекі құралдар дайындау. Геометрия элементтерi тақырыбында дидактикалық материалдарды дайындау әдістемесіОқу жұмысының нәтижелері

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегідей білімдерді игереді: Математикадан дидактикалық материалдар дайындау әдістемесі курсында ұғымдардың бастауыш сынып математикасындағы түсініктемелерімен байланысын, математиканы оқытудағы негізгі зерттеу әдістемелерін білу және бастауыш сынып математикасының мазмұнын және оқу бағдарламасының міндеттерін түсіну керек. Дидактикалық материалдар түрлерін және оларды дайындау әдістерін меңгереді.Пәннің аталуы

2.Математикадан дидактикалық материалдар қолдану жолдары

Қысқартылған атауы

МDMRZh 220

Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер болса)

Практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр

Семестр 3

Оқытушының Т.А.Ә.

Медетбекова Н.

Доцент/оқытушы

оқытушы

Жұмыс тілі

қазақ тілінде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

БП таңдамалы компоненті

Оқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Практикалық-30; ОСӨЖ-30; СӨЖ-30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -90

Кредиттер/ сынақ бірліктері

2

Модульаясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Математика

Білім беру мақсаттары/ құзіреттіліг

Бастауыш сыныптарда көрнекi құралдарды қолданудың жолдары. Бастауыш сыныптарда көрнекi құралдарды қолданудың жолдары мен ролі. Есептер шығаруда көрнекілікті пайдаланудың тиімді жолдары мен оқыту әдістемесі. Математика сабағында чертеж, схема және кестелерді көрнекі құрал ретінде пайдаланып есептер шығару. Математика сабағында жаңа материалды оқыту әдісі ретінде көрнекі құралдарды пайдалану жолдары.

Мазмұны

Практикалық сабақтар: Математикадан дидактикалық материалдарды қолдану жолдарының педагогикалық және психологиялық негiздерi. Номерлеуді оқытуда дидактикалық материалдарды қолдану жолдары. Бастауыш мектептiң оқу үдерісіндегi көрнекiлiк принципi және оның орны. Математиканы оқытуда басшылыққа алынатын әдістемелік принциптер. Бастауыш сыныптарда көрнекi құралдарды қолдану жолдарының ерекшеліктері. Есептер шығаруда көрнекіліктерді пайдаланудың тиімді жолдары. Математика сабағында чертеж, схема және кестелерді көрнекі құрал ретінде пайдаланып есептер шығару. Математика сабағында жаңа материалды оқыту әдісі ретінде көрнекі құралдарды пайдалану жолдары. Бастауыш сыныптарда қолданылатын көрнекi құралдардың негiзгi түрлерiне сипаттама. Амалдар қолдану тақырыптарын оқытуда көрнекiлiк принципiн пайдалану жолдары. Көрнекіліктің негізгі түрлері және көп қолданылатын кестелер мен схемалар дайындау жолдары. Математика сабағында қолданылатын сөзжұмбақтар мен ребустар құрастыру және дайындау жолдары. Бастауыш сыныптарда ролді-сюжетті ойындарға қолданылатын дидактикалық материалдар дайындау жолдары. Бастауыш сынып математикасында логикалық ойлау қабілетін дамытуға арналған дидактикалық материалдар дайындау жолдары. Математика сабағында ойын есептерді шығаруға қолданылатын көрнекі құралдарды дайындау жолдары. Шамалар және оларды өлшеу тақырыбында дидактикалық материалдарды дайындау жолдары. Бастауыш сыныпта қарастырылатын шамаларға көрнекі құралдар дайындау әдістемесі. Амалдар және олардың қасиеттерi тақырыбында дидактикалық материалдарды дайындау жолдары. Құрама және жай есептерді оқытудағы қолданылатын көрнекі құралдарды дайындау жолдары. Есептеу тәсiлдерi тақырыбында дидактикалық материалдарды дайындау жолдары. Салыстыру және мәнін табу барысында есептеу тәсілдерін қолдануға арналған көренкі құрал дайындау жолдары. Алгебра элементтерi (өрнек, теңдік) тақырыбында дидактикалық материалдарды дайындау, математикалық өрнек және «артық», «кем», «тең», тақырыбына көрнекілік дайындау жолдары. Алгебра элементтерi (теңсіздік, теңбе-теңдік және т.б.) тақырыбында дидактикалық материалдарды дайындау, есепті теңдеулер арқылы шығару тақырыбына сай көрнекі құралдар дайындау жолдары. Геометрия элементтерi тақырыбында дидактикалық материалдарды дайындау жолдары.

Оқу жұмысының нәтижелері

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегідей білімдерді игереді: Математикадан дидактикалық материалдар қолдану жолдары курсында ұғымдардың бастауыш сынып математикасындағы негізгі ұғымдармен математиканы оқытудағы негізгі зерттеу жолдарын және бастауыш сынып математикасының мазмұны мен оқу бағдарламасының міндеттерін түсіне отырып дидактикалық материалдар түрлерін және оларды қолдану жолдарын меңгереді.


Пәннің аталуы

3.Математикадан дидактикалық материалдар технологиясы

Қысқартылған атауы

МDMRZh 220

Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер болса)

Практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр

Семестр 3

Оқытушының Т.А.Ә.

Медетбекова Н.

Доцент/оқытушы

оқытушы

Жұмыс тілі

қазақ тілінде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

БП таңдамалы компоненті

Оқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Практикалық-30; ОСӨЖ-30; СӨЖ-30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -90

Кредиттер/ сынақ бірліктері

2

Модульаясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Математика

Білім беру мақсаттары/ құзіреттіліг

Бастауыш сыныптарда дидактикалық материалдарды қолданудың ерекшеліктері. Бастауыш сыныптарда дидактикалық материалдарды қолданудың ерекшелігі мен маңызы. Жаңа технологияны пайдалана отырып дидактикалық материалдарды пайдаланудың тиімді жолдары мен дайындау әдістемесі. Математика сабағында бағдарламаға сәйкес дидактикалық материалдарды қолданып есептер шығару. Математика сабағында жаңа материалды оқыту әдісі ретінде дидактикалық материалдарды пайдалану және дайындау әдістемесі.

Мазмұны

Практикалық сабақтар: Математикадан дидактикалық материалдарды қолданудың педагогикалық және психологиялық негiздерi. Бастауыш мектептiң оқу процесiндегi жаңа технология туралы ұғым және оның рөлi. Математиканы оқытуда басшылыққа алынатын дидактикалық принциптер. Бастауыш сыныптарда дидактикалық материалдарды қолданудың ерекшеліктері. Бастауыш сыныптарда дидактикалық материалдарды қолданудың жолдары мен маңызы. Кеспе қағаздарды пайдаланудың тиімді жолдары мен дайындау әдістемесі. Он көлеміндегі сандарды оқыту барысында дидактикалық материалдарды қолдану әдістемесі. Жүз көлеміндегі сандарды оқыту барысында дидактикалық материалдарды қолдану әдістемесі. Мың көлеміндегі сандарды оқыту барысында дидактикалық материалдарды қолдану әдістемесі. Көп таңбалы сандарды оқыту барысында дидактикалық материалдарды қолдану әдістемесі. Математика сабағында жаңа материалды оқыту әдісі ретінде дидактикалық материалдарды пайдалану және дайындау әдістемесі. Бастауыш сыныптарда қолданылатын дидактикалық материалдарды негiзгi түрлерiне сипаттама. Сандарға амалдар қолдану тақырыптарын оқытуда дидактикалық материалдарды пайдалану принципi. Дидактикалық материалдардың негізгі түрлері және пайдалану әдістемесі. Бастауыш сыныптарда ролді-сюжетті ойындарға қолданылатын дидактикалық материалдар дайындау әдістемесі. Бастауыш сынып математикасында логикалық ойлау қабілетін дамытуға арналған дидактикалық материалдар дайындау жолдары. Ойын есептерді шығаруда, шамалар және оларды өлшеу тақырыбында дидактикалық материалдарды дайындау әдістемесі Амалдар және олардың қасиеттерi тақырыбында дидактикалық материалдарды дайындау әдістемесі. Құрама және жай есептерді оқытудағы қолданылатын дидактикалық материалдарды пайдалану әдістемесі. Салыстыру және мәнін табу барысында есептеу тәсілдерін қолдануға арналған дидактикалық материалдарды дайындау және оларды есептің мазмұнымен таныстыруға арналған дидактикалық материалдарды дайындау әдістемесі. Алгебра элементтерi (өрнек, теңдік) тақырыбында дидактикалық материалдарды дайындау әдістемесі. Математикалық өрнек және «артық», «кем», «тең», дидактикалық материалдарды пайдалану әдістемесі. Алгебра элементтерi (теңсіздік, теңбе-теңдік және т.б.) тақырыбында дидактикалық материалдарды дайындау әдістемесі. Есепті теңдеулер арқылы шығару тақырыбына сай дидактикалық материалдарды дайындау. Геометрия элементтерi тақырыбында дидактикалық материалдарды дайындау әдістемесі

Оқу жұмысының нәтижелері

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегідей білімдерді игереді: Математикадан дидактикалық материалдар технологиясы курсында жаңа технологиялар мен ұғымдардың бастауыш сынып математикасындағы түсініктемелерін оқыту байланысын, бастауыш сынып математикасының мазмұнын және оқу бағдарламасының міндеттерін түсіну керек. Дидактикалық материалдар түрлерін және оларды пайдаланудың тиімді жолдарын және технологиясын меңгереді.Пәннің аталуы

Төменгі сынып оқушыларымен жүргізетін тәрбие жұмысының технологиясы

Қысқартылған атауы

TSOZhTZhT 2301

Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр

Семестр 3

Оқытушының Т.А.Ә.

Қуатова Ж.

Доцент/оқытушы

П.ғ.к.,аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспарымен сәйкестігі

КП міндетті компоненті

Оқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -15, практикалық-15; ОСӨЖ-30; СӨЖ-30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -90

Кредиттер/ сынақ бірліктері

2

Модульаясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Жалпы педогогика негіздері», «Тәрбие теориясы», «Педагогика»

Білім беру мақсаттары/ құзіреттілігі

«Төменгі сынып оқушыларының тәрбие жұмысының технологиясы» курсы тәрбиелеу жұмыстарын ұйымдастырудың формалары мен тәсілдерін, прициптерін, бағыттарын зерттейтін, «Тәрбие теориясының» қолданбалы саласы. «Төменгі сынып оқушыларының тәрбие жұмысының технологиясы» курсы дәстүрлі ұғымда нақты тәрбиелеу жұмыстарының міндеттері мен мазмұнын сынып жетекшісінің ата-аналармен, оқушылармен жұмыстарынның әдістерін, формаларын жоспарлап, жүзеге асуын зерттейді. Түрлі іс-ірекеттегі мінез-құлықтың тәрбиелігін қалыптастыру бастауыш мектеп жасындағы тұлғаға педагогикалық ықпалдың мүмкіндігін кеңейту педагогтың күрделі және қажетті кәсіби міндеті болып табылады .


Мазмұны

Дәріс: Бастауыш мектептегі тәрбие процесі және оның сипаттамасы. Тәрбие процесінің мәні - тұтас педагогикалық процестің бөлігі. Тұлғаның әлеуметтенуінің, тәрбиеленуінің, дамуының жалпы жүйесіндегі оның ерекшеліктері міндеттері және кызметтері . Тәрбие процесінің түрлері.

Тәрбие жүйелері жәнс олардың дамуы. Мектептің тәрбие жүйесі түсінігі, оның мәні және атқаратын қызметі. Тәрбие жүйесінің құрамалары, Мектеп тәрбие жүйесінің қалыптасу кезеңдері мен дамуы. Түрлі тәрбие жүйелерін салыстырмалы таңдау. Әлемдегі тәрбие жүйелері. Тәрбие жүйесінің критерийлері.

Сынып жетекшісінің іс-әрекетінің қызметі мен бағыттары. Мектептің тәрбие жүйесіндегі сынып жетекшісі. Сынып жстекшісінің қызметі. Сынып жетекшісінің кұқығы мен міндеттері. Сынып жетекшісінің оқушылармен жұмысының формалары. Сынып жетекшісінің сыныптан және мектептен тыс тәрбие жұмысы. Сынып жетекшісі және педагогикалық ұжым. Сынып жетекшісінің жұмыстарының тиімділігінің критерийлері.

Тәрбие жұмысының формаларын тандап алу әдістемесі. Тәрбие жұмысының формаларының түсінігі. Тәрбие жұмысының формасын топтап бөлу. Тәрбие процесіндегі жұмысының формаларын талдау және тиімділігін зерттеу. Тәрбие ісі түсінігі. Тәрбие ісі жоспарлаудың кезеңдері. Тәрбие ісіне қойылатын талаптар. Тәрбиелік істердің түрлері. Тәрбиелік істерді талдау әдістемесі. Тәрбие процесіндегі ойын. Бастауыш мектеп жасындағы балалардың ұжымдық әлеуметтік мағынасы. Балалар мерекесінің тәрбиелік тиімділігінің педагогикалық шарттары.

Бастауыш мектеп жасындағы оқушылармен тәрбие жұмысын жоспарлаудың әдістемесі. Тәрбие жұмысын жоспарлаудың жалпы сипаттамасы. Педагогикалық жоспарлаудың қызметтері.(фунқциялары). Перспективті жоспарлау әәдістемесі. Сынып жетекшісінің тәрбие жұмысын жоапарлау мен ұйымдастырудағы ролі. Тәрбие жұмысы жоспарының мазмұны, формасы және құрылымы. Тәрбие жұмысын жоспарына қойылатын талаптар. Жоспарлау процесіне балалар ұжымын қатыстыру тәсілдері.

Бастауыш мектеп оқушыларының ұжымын ұйымдастыру әдістемесі.

Тәрбие ұжымы, оның мәні, белгілері. Бастауыш мектепте балалар ұжымын ұйымдастыру формалары. Бастауыш мектеп жасындағы оқушылармен тәрбие жұмысындағы өзін-өзі басқаруды ұйымдастыру. Балалар ұжымын қалыптастырудағы педагогикалық топтық іс-әрекет. Оқушылардың жеке басы мен сынып ұжымын зерттеудің әдістемесі.Жалпы орта білім беретін мектептің І-сатысында негізгі тәрбие бағыттарын жүзеге асыру әдістемесі. Рухани адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру әдістемесі. Қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу әдістемесі. Толеранттықты тәрбиелеу әәдістемесі. Саяси мәдениетке тәрбиелеу әдістемесі. Ақыл-ой, экономикалық, еңбек, дене, құқықтық, эстетикалық, экологиялық тәрбиелерін қалыптастыру арқылы салауатты өмір салты мәдениетіне тәрбиелеу әдістемесі. Гендерлік тәрбие беру әдістемесі.

Бастауыш мектеп жасындағы оқушыылардың ұжымдық шығармашылық іс-әрекетін ұйымдастыру әдістемесі. Ұжымдық шығармашылық іс-әрекеттің мәні. Ұжымдық шығармашылық іс-әрекеттің мақсатын анықтау және жоспарлау. Ұжымдық шығармашылық іс-әрекет кезеңдері. Ұжымдық шығармашылық іс-әрекетті пайдалану жүйесіндегі негізгі шарттары. Ұжымдық шығармашылық іс-әрекетті жүзеге асырудың динамикасы.

Балалардың біріккен ерікті қоғам жағдайында ұжымдық шығармашылық іс-әрекет ұйымдастыру әдістемесі. Балалардың қазіргі қоғамдық бірлестіктердің мәндік сипаттамасы. Балалардың қазіргі қоғамдық бірлестіктерінің негізгі қызметтері Бастауыш мектеп жасындағы оқушылардың қоғамдық бірлестіктерінің ерекшеліктері.

Балаларды тәрбиелеудегі мектеп пен жанұяның бірлескеи іс-әрекетін ұйымдастыру әдістемесі. Мектеп пен жанұяның өзара әрекеті. Мектеп пен жанұяның бірлескен іс-әрекетінің мазмұны мен түрлері. Сынып жетекшісінің ата-аналармен атқаратын жұмыстарының мазмұны мен міндеттері. Жанұяның тәрбиелік мүмкіншілігінің диагностикасы. Сынып жетекшісінің жеке оқушымен жұмысының маңызы. Сынып жетекшісінің ата-аналармсн жүргізілетін жұмысының формалары мен әдістері.

Лабораториялық: Мектептің оқу-тәрбие жүйесіндегі сынып жетекшісінің жұмысының мазмұны.

2. Сынып жетекшісінің мектептен жәнс сыныптан тыс тәрбис жұмысы

3. Бастауыш мектеп жасындағы оқушыларды тәрбиелеудегі тұлғаға бағытталған тәрбие жұмыстарының маңызы, формалары.

4. Сынып жетекшісінің тәрбие жұмысының мақсатын анықтау.

5. Балалар ойыны- мәдениет феномені.

6. Драматизациялау конкурс-ойындары мен саяхат-ойындарын ұйымдастыру технологиясының әдістемесі.

7. Сынып жетекшісінің оқушылар ұжымын тәрбиелеу әдістемесі.

8. Педагогикалық процестегі гуманистік қарым-қатынастың оқушылар ұжымында алатын орны.

9. Оқушыны психологиялық-педагогикалық зерттеудің ұстанымдары мсн әдістері.

10. Педагогикалық қарым -қатынас техналогиясы.

I1. Сынып жетекшісінің оқушыларды танып білуі.

12. Бастауыш мектеп жасындағы оқушылардың өзара келіспеушілігін шешудегі тәрбие жұмысының технологиясы.

13. Бастауыш мектеп жасындағы оқушылармен үйірме жұмыстарын

ұйымдастыру техналогиясы.

14. Оқушыларды еңбек қызмет процесіне тарбиелеу технологиясы. !

15. Тәрбие бағыттарын жүзеге асыруда балалар әдебиетінің ролі. Мінез-құлық, адамгершілік мәдениетін калыптастыруда тәрбие жұмысын ұйымдастыру әдістемесі. Қазіргі кезде толеранттық тәрбие берудің маңызы. Оқу-тәрбие процесінде экономикалық тәрбие беру әдістемесі.Оқу жұмысының нәтижелері

Балалар ұжымымен жұмыс жағдайында нақты тәрбиелік кұралдарды пайдалану және әр түрлі мүмкіндіктерді балаларға ұсыну білігін алып, ұжымдық шығармашылық іс-әрекетті ұйымдастырудың ерекшеліктерін ұғынады. Тәрбие жұмыстарында жоғары нәтижеге жету үшін ьнтымақтастық керек, ал ынтымақтастыққа келу үшін қазіргі бастауыш мектеп мұғалімі әр балада шығармашылық бастауын оятуға қабілетті болуы керек, бұл курс студенттері шығармашылық ынтымақтастыққа тартады, әр түрлі тәрбие бағыттарын дұрыс қалыптастырудың әдістемесін меңгеруге ықпал етеді.Пәннің аталуы

Ғылыми педагогикалық зерттеу әдісі.

Қысқартылған атауы

GPZA2302

Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр

Семестр 3

Оқытушының Т.А.Ә.

Қуатова Ж.

Доцент/оқытушы

П.ғ к., аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспарымен сәйкестігі

КП міндетті компоненті

Оқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -15, практикалық-15; ОСӨЖ-30; СӨЖ-30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -90

Кредиттер/ сынақ бірліктері

2

Модульаясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Жалпы педогогика негіздері», «Тәрбие теориясы», «Педагогика»

Білім беру мақсаттары/ құзіреттілігі

Ғылыми іс-әрекет .Ғылыми педагогикалық зерттеу және оның әдіснамалық принциптері. Зерттелетін мәселенің жағдайын талдау. Ғылыми педагогикалық зерттеудің жүргізілу процесі және қорытынды кезеңі. Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістері. Эмпирикалық зерттеу әдістері

Мазмұны

Ғылыми іс-әрекет. Ғылым таным процесінің ерекше формасы. Бастауыш сыныптың болашақ мұғалімдерін даярлау жүйесіндегі студенттің ғылыми зерттеу жұмысы. Болашақ педагогтардың ізденіс, зерттеу іс-әрекетіне қызығуын дамыту, студенттердің ғылыми зерттеу жұмыстарының негізгі міндеті.

Ғылыми педагогикалық зерттеу және оның әдіснамалық принциптері. Ғылыми зерттеу, оның стихиялық, эмпирикалық зерттеуден айырмашылығы. Ғылыми педагогикалық зерттеу-жаңа педагогикалық білімді қарастыру процесі. Педагогикалық зерттеулердің деңгейлері: әдістемелік, шығармашылық, эмпирикалық.

Зерттеудің мәселесі мен тақырыбын анықтау-ғылыми ізденістің алғашқы кезеңі. Зерттеу тақырыбының көкейтестілігі. Зерттеу мәселесі бастауыш білім берудің қажеттігі мен оның ғылымдағы қарастырылу деңгейінің арасындағы анықталған қарама-қайшылық. Зерттеудің тақырыбы, мәселенің қысқа, тиімді құрастырылуы. Зерттеу тақырыбын негіздеу.

Зерттелетін мәселенің жағдайын талдау. Ғылыми әдебиетпен жұмыс-ғылыми зерттеу іс-әрекетін меңгерудің шарты. Библиграфиялық ізденіс, каталогтармен (альфавиттік, пәндік, жүйелік, жаңа түскен басылымдар) жұмыс. Ғылымның тілі-оның жағдайы мен прогресінің көрсеткіші.

Ғылыми педагогикалық зерттеулердің алғашқы қойылу кезеңі. Ғылыми педагогикалық зертеудің алғашқы қойылу кезеңі, оны құрудың логикасы (мәселе, тақырып, объект, пәні, мақсаты, міндеттері, ой, болжам және жетекші идеясы) Зерттеу пәнін анықтау-ізденістің шекарасын белгілеу.

Ғылыми педагогикалық зерттеудің жүргізілу процесі және қорытынды кезеңі. Зерттеудің таңдалып алынған әдістемелер кешенін пайдалануымен байланысты зерттеудің жүргізілу кезеңінің сипаттамасы. Жұмыстың ізденушілік, түрлендірушілік кезеңдері, оның бастауыш мектеп педагогикасының процесінде жоспарланған инновацияларды ендірумен байланысы.

Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістері. Таным әдістері ғылыми зерттеудің құрамдас бөлігі. Зерттеу әдістерін іріктеп алу ғылыми педагогикалық зерттеудің маңызды кезеңі. Зерттеу әдісі зерттеу міндеттеріне жетудің шарты. Жалпы ғылыми, теориялық, эмпирикалық, тарихи-педагогикалық әдістері. Педагогикадағы жалпы ғылыми зерттеу әдістерін пайдалануды негіздеу.

Теориялық және тарихи педагогикалық зерттеулердің әдістері. Теориялық зерттеу әдістерінің мәні. Тарихи педагогикалық зерттеулердің педагогиканы дамыту және тәрбиелеу тәжірибесі үшін мәні. Әдеби көздері теориялық талдау.

Эмпирикалық зерттеу әдістері. Зерттеулердің эмпирикалық әдістері, олардың пеадгогика ғылымындағы орны. Озық педагогикалық тәжірбиені зерттеу және жинақтау

Лабораториялық: Ғылыми іс әрекет оның мақсаты мен ерекшеліктері. Ғылыми педагогикалық зерттеудің әдіснамасы. Зерттеу тақырыбыны талдау, ғылыми ізденістің басы. Ғылыми әдебиетпен жұмыс әдістемесі. Зерттеу тақырыбына байланысты тірек-түсініктерді іріктеу және талдау. Курстық және дипломдық жұмыстардың ғылыми аппараты. Ғылыми-педагогикалық зерттеудің тікелей зерттелу кезеңі. Ғылыми –педагогикалық зерттеулердің әдістері педагогикалық шындық жөнінде деректер мен білімдерді жинақтау, өңдеу және талдау. Теориялық және тарихы – педагогикалық зерттеу әдістері. Байқау, педагогикалық зерттеу әдістері. Зерттеудің сұрау әдістері. Педагогикалық тестілеу. Педагогикалық эксперимент және педагогикалық тәжірибелік жұмыс. Озық педагогикалық тәжірибенің зерттеу және жинақтаудың әдістемесі. Зерттеудің нәтижелерін өңдеу және ғылыми жұмысты дайындау.

Оқу жұмысының нәтижелері

Ғылыми әдебиетпен жұмыс әдістемесі. Зерттеу тақырыбына байланысты тірек-түсініктерді іріктеу және талдау. Ғылыми-педагогикалық зерттеудің тікелей зерттелу кезеңі. Ғылыми –педагогикалық зерттеулердің әдістері педагогикалық шындық жөнінде деректер мен білімдерді жинақтау, өңдеу және талдау. Теориялық және тарихы – педагогикалық зерттеу әдістері. Байқау, педагогикалық зерттеу әдістерін меңгердіПәннің аталуы

1. Шағын комплекті мектепте математика оқыту теориясы мен технологиясы

Қысқартылған атауы

ShKMMOTT 3301

Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр

Семестр 3

Оқытушының Т.А.Ә.

Алиева К.С.

Доцент/оқытушы

аға оқытушы

Жұмыс тілі

қазақ тілінде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

КП таңдамалы компоненті

Оқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Дәріс-30, практикалық-15; ОСӨЖ-45; СӨЖ-45

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -135

Кредиттер/ сынақ бірліктері

3

Модульаясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Математика, математиканы оқыту технологиясы

Білім беру мақсаттары/ құзіреттілігі

Болашақ мұғалімдерде шағын комплектілі бастауыш мектеп жағдайында математиканы оқьпу процесін ұйымдастыруға кажеггі білім, білік жоне дағдылар каяыптастыру.Шағын комплектілі бастауыш мектеп мүғалімдеріне тән көсіби білім калыптастыру.Шағын комплектілі бастауыш мектеп жағдайында іс-әрекетке кажетгі біліктерді калыптастыру. "Шағын комплектілі бастауыш мектепте математиканы окыту технологиясы" пөнінің осы бағдарлама негізінде анықталған мазмүны мен кұрылысы шағын комплектілі бастауыш мектептің өзіндік ерекшеліктерін ескере отырып, болашақ бастауыш мектеп мұғалімдерін көсіби дайывдаудың сапасын көтеруге бағытталған. ШКБМ-те математиканы оқыту технологиясы бастауыш мектеп және шағын комплектілі бастауыш мектеп педагогикасымен, психологиямен, математикамен, бастауыш мектептегі математиканы оқыту теориясы және технологиясымен, казак, жөне орыс тілдерін оқыту теориялары жөне технологияларымен тығыз байланысты.

Мазмұны

Дәрістер: Курстың объектісі, пөні, мақсаты мен міндеттері, әдістері, мазмұны, басқа оқу пәндерімен (педагогика, психология, математиканы оқыту теориясы және технологиясы т.б.) байланысы.Курстың мазмұны, басқа оқу пәндерімен (педагогика, психология, математиканы оқыту теориясы және технологиясы т.б.) байланысы.ШКБМ-те математиканы оқытудың казіргі жайы. ШКБМ-те математиканы оқытудың казіргі жайы.

Шағын комплектілі бастауыш мектепте математиканы оқытудың ерекшеліктері. Шағын комплектілі бастауыш мектепте математиканы оқытудың ерекшеліктері. ШКБМ-гі математиканы оқыту құралдарына сипаттама. ШКБМ-гі математиканы оқыту құралдарына сипаттама.Шағын комплектілі бастауыш мектеп оқушьшарын математикадан білімдерін бағалау және есепке алу. ШКБМ-те математиканы оқыту нөтижелерін бақылау жөне диагностикалау түрлері.ШКБМ-тегі математика сабағы жөне оның түрлері: бір пәндік, әр пәндік және бір тақырыптық сабақтар, олардың ерекшеліктері.ШКБМ-тегі математика сабағы жөне оның түрлері: бір пәндік, әр пәндік және бір тақырыптық сабақтар, олардың ерекшеліктері.Сабақ кестесінің түрлері жоне оларды кұру технологиясы. Сабақ кестесінің түрлері жоне оларды кұру технологиясы. Математика сабағының басқа пәндермен үйлесуі (пәнішіндік және пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру).Математика сабағының басқа пәндермен үйлесуі (пәнішіндік және пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру). ШКБМ-те математиканы оқьггуды жоспарлау (күнтізбелік, тоқсандық, тақырыптық және күнделікті).ШКБМ-те математиканы оқьггуды жоспарлау (күнтізбелік, тоқсандық, тақырыптық және күнделікті).Өзіндік жұмыс, түрлері жене оны математиканы оқытуда ұйымдастырудың әдістемесі.Өзіндік жұмыс, түрлері жене оны математиканы оқытуда ұйымдастырудың әдістемесі.Өзіндік жұмыс, түрлері жене оны математиканы оқытуда ұйымдастырудың әдістемесі.Өзіндік жұмыс, түрлері жене оны математиканы оқытуда ұйымдастырудың әдістемесі. ШКБМ жағдайындағы математикадан сыныптан тыс жұмыстар, олардың түрлері, ұйымдастыру және баскару. ШКБМ жағдайындағы математикадан сыныптан тыс жұмыстар, олардың түрлері, ұйымдастыру және баскару.ШКБМ жағдайындағы математикадан сыныптан тыс жұмыстар, олардың түрлері, ұйымдастыру және баскару. ШКБМ жағдайындағы математикадан сыныптан тыс жұмыстар, олардың түрлері, ұйымдастыру және баскару. ШКБМ жағдайында математиканы оқыту барысында оқушылардың іс-әрекетін басқарудың казіргі заман педагогикалық технологиялары. ШКБМ жағдайында математиканы оқыту барысында оқушылардың іс-әрекетін басқарудың казіргі заман педагогикалық технологиялары. Топтастырылған сыныптарда әр түрлі нұсқадағы сабақ жоспарларын дайындау, өткізу және талдау. Топтастырылған сыныптарда әр түрлі нұсқадағы сабақ жоспарларын дайындау, өткізу және талдау.

Практикалық сабақтар: Курстың объектісі, пөні, мақсаты мен міндеттері, әдістері, мазмұны, басқа оқу пәндерімен (педагогика, психология, математиканы оқыту теориясы және технологиясы т.б.) байланысы. Шағын комплектілі бастауыш мектепте математиканы оқытудың ерекшеліктері. Шағын комплекты бастауыш мектепке арналған оқу-әдістемелік, көрнекі және техникалық оқыту құралдарына сипаттама. ШКБМ окушыларының математикалық білімін бағалау және есепке алу. Біріктірілген сыныптардағы өзіндік жұмыс тапсырмаларын іріктеу жене құрастыру. Өзіндік жұмыс, түрлері және оны математиканы оқытуда ұйымдастырудың әдістемесі. Өзіндік жұмыс, түрлері және оны математиканы оқытуда ұйымдастырудың әдістемесі. ШКБМ жағдайындағы математикадан сыныптан тыс жұмыстар, олардың түрлері, ұйымдастыру және баскару. ШКБМ жағдайындағы математикадан сыныптан тыс жұмыстар, олардың түрлері, ұйымдастыру және баскару. ШКБМ-тегі математика сабағы жөне оның түрлері: бір пәндік, әр пәндік және бір тақырыптық сабақтар, олардың ерекшеліктері Сабақ кестесінің түрлері жоне оларды кұру технологиясы Сабақ кестесінің түрлері жоне оларды кұру технологиясы. ШКБМ оқушыларының математикалық білім, білік және дағдыны меңгеру барысын ұйымдастыруды жоспарлау

Біріктірілген сыньптардағы әр түрлі сабактардың (бір пәндік, әр пәндік, бір тақырыптық) күнделікті сабақ жоспарларын дайындау, өткізу, талдау. Біріктірілген сыньптардағы әр түрлі сабактардың (бір пәндік, әр пәндік, бір тақырыптық) күнделікті сабақ жоспарларын дайындау, өткізу, талдау.Оқу жұмысының нәтижелері

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегідей білімдерді игеру қажет: Шағын комплектілі мектепте математиканы оқыту ерекшеліктерін, сабақ кестесін құру технологиясын жене біріктірілген сыныптарда әр түрлі сабақтардың бір пәндік, әр пәндік түрлерін, өзіндік жұмыс түрлерін және өзіндік жұмыс тапсырмаларын іріктеу мен құрастыру, математикадан сыныптан жұмыс түрлерін ұйымдастыру.Пәннің аталуы

2. Бастауыш мект .матем.курс.есеп шешу білімін дамыту

Қысқартылған атауы

МВКN 221

Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр

Семестр 3

Оқытушының Т.А.Ә.

Алиева К.С.

Доцент/оқытушы

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспарымен сәйкестігі

КП таңдамалы компоненті

Оқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -15, практикалық-15; ОСӨЖ-30; СӨЖ-30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -90

Кредиттер/ сынақ бірліктері

2/1

Модульаясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Математика

Білім беру мақсаттары/ құзіреттілігі

Бастауыш мектептегі математика курсындағы есептерді шешу білімін дамыту объектісі, пәні, міндеттері мен зерттеу әдістері, оның басқа ғылымдармен байланысы. Бастауыш мектеп математикасын оқыту мақсаттары мен міндеттерінің, мазмұнының, әдістерінің, ұйымдастыру түрлері мен тәсілдерінің жалпы сипаттамасы. Математиканың оқулығындағы негізгі тарауларындағы есептерді оқытудың технологиясы: сандардың концентр бойынша реті, арифметикалық әрекет, алгебралық және геометриялық материалдар, мөлшер мен бөлшектер,шамаларды оқытудағы есептер. Бастауыш мектептегі мәтінді арифметикалық есепетерді шешуді үйрету. Арифметикалық әрекетке негізделген жазбаша және ауызша есептеуге үйрету. Математикалық есептерді шығарудың білім, білік және дағдыларды меңгеру үдерісін ұйымдастыру.

Мазмұны

Дәрістер: Курстың объектісі, пәні, міндеттері, әдіснамасы, басқа пәндермен байланысы. Есептер шығаруға қойылатын талаптар. Бастауыш сыньштарда математика сабағын қазіргі заман тұрғысынан кұру. Бастауыш мектептегі математика курсындағы есептерді шешу білімін бақылау түрлері және нәтижелерін диагностикалау. Арифметикалық амалдарға берілген есптерді шешу білімін дамыту және олардың қасиеттерін үйрету: амалдардың мән-мағынасы; математикалық символика; арифметикалық амалдардың компоненттері мен олардыц нәтижелері. Өзар кері амалдар, қосу мен көбейтудің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттері; көбейтуді.үлестірімділік қасиеті; арифметикалык амалдардың дербес жағдайлары (амалдардағы 0 мен 1-дің қасиеттері);. Бастауыш мектептегі математика курсындағы есептеу тәсілдері: ауызша есептеу тәсілдерінің ерекшеліктері; арифметикалық амалдардың алгоритмдері. Ауызша жэне жазбаша есептеу тәсілдерінің үйлесімділігі; бастауыш мектепте есептеу тәсілдерін қарастыру реті. Қарапайым шамаларды (ұзындық, масса, уақыт, аудан, көлем және т.б.) оқытудағы есептер. Үлестер және бөлшектер түсінігіне берілген есептерді шешу және оларды салыстыру. Бөлшекке берілген есеп ұғымы, оларды салыстыру. Бастауыш математика курсындағы «есеп» үғымы. Жай және құрама есептер. Жай есептің негізгі түрлері. Өзара кері есептер. Есептерді шешу тәсілдері. Есепті шешу кезендері және оларды орындау тәсілдері. Жай және кұрама есептерді шешуге үйрету тәсілдері. Есепті шешудің арифметикалық тәсілі. Есепті шсшудің алгебралық тәсілі. Есепті шсшу процесін моделъдеу. Геометриялық мазмұнды, пропорционал шамалармен байланысты есептерді шешуге үйрету тәсілдері. Шығармашылық іс-әрекетті көздейтін тапсырмалар. Бастауыш математика курсында кездесетін кұрама есеп түрлері және оларды шсшу процесі. Санды өрнек және оның мәні; өрнектердегі амалдардың орындалу реті; санды теңдік және санды теңсіздік; әріппен бслгілеуді енгізу; әріпті өрнек және оның мәні; өрнектерді қарапайым теңбе-тең түрлендірулер; теңдеу және оны шешу тәсілдері. Қарапайым геометриялық фигуралар; олардың касисттері және белгіленуі; қарапайым. геометриялық салулар; геометриялық мазмұнды есептер. Стандартты емес есептер және қызықты есептерді шешу технологиясы.

Практикалық сабақ. «Арифметикалық амалдар және олардың қасиеттері» тақырыбы негізінде сабақ үзінділерін дайындау, өткізу және талдау. Білім, білік жзне дағдыларды бекіту кезінде оқушылардың есеп шығару іс-әрекетін ұйымдастыру («Есептеу тәсілдері» тақырыбы негізінде. Оқыту нәтижелерін тексерумен байланысты оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыру («Екі немесе одан да артық амалмен шығарылатын есептер», «Шамалар, шамалар үлестері» ұғымдарын оқып-үйрету барысында). Сабақта оқушылардың ойлау, танымдық, шығармашылық қабілеттерін дамытумен байланысты іс-әрекетті есептерді шешу барысында ұйымдастыру. «Алгебра және геометрия элементтері» тақырыптарын оқыту барысында есепке берілген сабақ үлгілерін дайындау және өткізу.

Оқу жұмысының нәтижелері

Бастауыш мектептегі математика курсындағы есептерді шешуге балаларды дайындау. Бастауыш мектептегі математика курсындағы есептерді шешу білімін дамытудағы негізгі тарауларды оқытудың технологиясы: арифметикалық әрекет, алгебралық және геометриялық материалдар, мөлшер мен бөлшектер, шамалар тақырыптарында есептерді шешуді дамыту. Бастауыш мектептегі мәтінді арифметикалық есепетерді шешуді ОТТ-сы мен дамыту жолдары. Арифметикалық әрекетке негізделген жазбаша және ауызша есептеу дағдыларын қалыптастырудағы есептер. Математикалық білім, білік және дағдыларды меңгеру процесін ұйымдастыруғы есептер.Пәннің аталуы

3.Математика курс. матем. оқулығымен жұмыс істеу технологиясы

Қысқартылған атауы

МВКN 221

Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр

Семестр 3

Оқытушының Т.А.Ә.

Алиева К.С.

Доцент/оқытушы

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспарымен сәйкестігі

КП таңдамалы компоненті

Оқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -15, практикалық-15; ОСӨЖ-30; СӨЖ-30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -90

Кредиттер/ сынақ бірліктері

2/1

Модульаясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Математика. Педагогика

Білім беру мақсаттары/ құзіреттілігі

Математика курсындағы математика оқулығымен жұмыс істеу технологиясының объектісі, пәні, міндеттері мен зерттеу әдістері, оның басқа ғылымдармен байланысы. Математика курсындағы математика оқулығымен жұмыс істеу технологиясы мақсаттары мен міндеттерінің, мазмұнының, әдістерінің, ұйымдастыру түрлері мен тәсілдерінің жалпы сипаттамасы. Математиканың оқулығындағы негізгі тарауларындағы есептермен жұмыс істеу технологиясы: сандардың концентр бойынша реті, арифметикалық әрекет, алгебралық және геометриялық материалдар, мөлшер мен бөлшектер,шамаларды оқыту. Бастауыш мектептегі мәтінді арифметикалық есепетерді шешуді үйрету. Арифметикалық әрекетке негізделген жазбаша және ауызша есептеуге үйрету. Математикалық есептерді шығарудың білім, білік және дағдыларды меңгеру үдерісін ұйымдастыру.

Мазмұны

Дәрістер: Курстың объектісі, пәні, міндеттері, әдіснамасы, басқа пәндермен байланысы. Математика курсындағы математика оқулығымен жұмыс істеу технологиясын қазіргі заман тұрғысынан кұру. Математика курсының математика оқулығымен жұмыс істеуде арифметикалық амалдарға берілген есептерді шешу білімін дамыту және олардың қасиеттерін үйрету: амалдардың мән-мағынасы; математикалық символика; арифметикалық амалдардың компоненттері мен олардың нәтижелері. Өзар кері амалдар, қосу мен көбейтудің қасиеттері; көбейтудің қасиеті; арифметикалык амалдардың дербес жағдайлары; бастауыш мектептегі математика курсындағы есептеу тәсілдері: ауызша есептеу тәсілдерінің ерекшеліктері; арифметикалық амалдардың алгоритмдері. Ауызша жэне жазбаша есептеу тәсілдерінің үйлесімділігі; бастауыш мектепте есептеу тәсілдерін қарастыру реті. Қарапайым шамаларды оқытудағы есептер. Үлестер және бөлшектер түсінігіне берілген есептерді шешу және оларды салыстыру. Бөлшекке берілген есеп ұғымы, оларды салыстыру. Бастауыш математика курсындағы «есеп» үғымы. Жай және құрама есептер. Жай есептің негізгі түрлері. Өзара кері есептер. Есептерді шешу тәсілдері. Есепті шешу кезендері және оларды орындау тәсілдері. Жай және кұрама есептерді шешуге үйрету тәсілдері. Есепті шешудің арифметикалық тәсілі. Есепті шсшудің алгебралық тәсілі. Есепті шсшу процесін моделъдеу. Геометриялық мазмұнды, пропорционал шамалармен байланысты есептерді шешуге үйрету тәсілдері. Шығармашылық іс-әрекетті көздейтін тапсырмалар

Практикалық сабақ. «Арифметикалық амалдар және олардың қасиеттері» тақырыбы негізінде сабақ үзінділерін дайындау, өткізу және талдау. Білім, білік жзне дағдыларды бекіту кезінде оқушылардың есеп шығару іс-әрекетін ұйымдастыру («Есептеу тәсілдері» тақырыбы негізінде. Оқыту нәтижелерін тексерумен байланысты оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыру («Екі немесе одан да артық амалмен шығарылатын есептер», «Шамалар, шамалар үлестері» ұғымдарын оқып-үйрету барысында). Сабақта оқушылардың ойлау, танымдық, шығармашылық қабілеттерін дамытумен байланысты іс-әрекетті есептерді шешу барысында ұйымдастыру.

Оқу жұмысының нәтижелері

Математика курсындағы математика оқулығымен жұмыс істеу технологиясы курсындағы есептерді шешуге студенттерді дайындау. Математика курсындағы математика оқулығымен жұмыс істеу технологиясы курсындағы есептерді шешу білімін дамытудағы негізгі тарауларды оқытудың технологиясы: арифметикалық әрекет, алгебралық және геометриялық материалдар, мөлшер мен бөлшектер, шамалар тақырыптарында есептерді шешуді дамыту. Бастауыш мектептегі мәтінді арифметикалық есепетерді шешуді оқыту технологиясын дамыту жолдары. Арифметикалық әрекетке негізделген жазбаша және ауызша есептеу дағдыларын қалыптастырудағы есептер.

Каталог: sites -> default -> files
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Жамбыл атындағы Мемлекеттік жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қызылорда облысының жер – су атаулары қызылорда, 2013 жыл сыр елі қызылорда облысы
files -> ОҚу курсының каталогы 050117 қазақ тілі мен әдебиеті
files -> Өмірбаяндық деректеме
files -> Жиырма үш жыл бір ғұмыр
files -> Пәнінің мұғалімі Ищанова Эльмира Абайқызы Қазақ әдебиеті ( 6 «б» сынып ) Сабақтың тақырыбы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет