ОҚу курсының каталогыбет5/5
Дата30.05.2017
өлшемі3 Mb.
1   2   3   4   5

Пәннің аталуы

Бастауыш мектепте бейнелеу өнерін оқыту әдістемесінің теориясы, тарихы және практикумы

Қысқартылған атауы

BМBOOТТP 3304

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс , ОСӨЖ ,СӨЖ, Лаб. сабақ

Семестр:

6 семестр

Оқытушының Т.А.Ж.:

Джартыбаева Ж.

Доцент/ оқытушы:

Оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспармен сайкестігі

КП міндетті компоненті

Оқу түрі/академиялық сағаттар саны

Дәріс -15, Лаб. сабақ -15,СӨЖ -30сағат, ОСӨЖ -30сағат

Еңбек сыйымдылығы

90 -сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

2-кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Ғасырлар бойы дамып, қалыптасқан қоғамның көркемдік өмірі мен қазіргі кезең өнер тарихымен таныстыру. Бейнелеу өнері түрлері мен жанрлары, әр дәуірдің көркемдік стилдерін анықтау. Сұңғат мектептерінің шығармасын айыра білуге, суретшінің жазба мәнері мен өзіндік көркемдік мектептерді тани білуге үйрету.

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

«Бастауыш мектептегі бейнелеу өнерін оқыту теориясы мен технологиясы және практикумы» пәнінің мақсаты - болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін эстетикалық және кәсіби жағынан дайындау.

Мазмұны

«Бастауыш мектепте бейнелеу өнерін оқыту теориясы мен технологиясы және практикумы» пәні «050102-Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі» мамандығындағы оқу жүйесінің негізгі пәндерінің бір болып табылады.

Қазіргі заман талабы болашақ ұрпақтың эстетикалық тәрбиесі мен көркемдік білімін жетілдіру кажеттілігін тудырып отыр. Сұлулық. қоғамдық тәжірибеде, адамдар қарым-қатынасында, олардың қажеттіліктерінде, эстетикалық көзқарастар мен коркемдік талғамдарына бірте-бірте еніп келеді. Осыған байланысты мектепалды жасындағы балаларға эстетикалық. тәрбие беру талабы өсіп отыр. Бейнелеу енері балаларға эстетикалық тәрбие беруді, шығармашылық тәжірибе мен балалардың эстетикалык козқарастарын қалыптастыруды, көркемдік шығармашылықтарын дамытуды көздейді.Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Өнердің негізінде көркемдік шындық көрсетілген, сондықтан да болашақтағы «050102-Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі» пәнінің мамандары адамдардың көркемдік бейнесін, олардың сезімін, ойын, көзқарастарын қалыптастыратын, оларды тәрбиелейтін, ой-өрістерін дамытатын, пәнді терең біліп бағалайтын маман болуы қажет.


Пәннің аталуы

Бастауыш мектепте еңбекті оқытудың педагогикасы мен әдістемесі

Қысқартылған атауы

БMЕОТТP3305

Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, Лабароториялық, ОБСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 6

Оқытушының Т.А.Ә.

Райымқұлова Айнаш Дастановна

Доцент / оқытушы:

П.ғ.к., аға оқытушы

Жұмыс тілі

Казақ, орыс

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Кәсіптендіру пәндер, міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәріс-15, Лабароториялық -15, ОБСӨЖ-30 (15 ауд.) СӨЖ-30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы - 90

Кредиттер/ сынақ бірліктері

2 кредит

Модуль аясында оқытуға

Пререквезиттері: «Сызба геометриясы», «Бастауыш мектепте бейнелеу өнерін оқыту теориясы мен технологиясы», «Бастауыш мектепте еңбекке баулуды оқыту әдістемесінің тарихы», Педагогика, Психология, Этнопедагогика, пәндерімен байланысты.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Бастауыш сынып мұғалімдерін кәсіптік деңгейде дайындауда бұл пәннің рөлі мен маңызы өте зор. Ол студенттердің пән бойынша теориялық білімді, практикалық білігі мен дағдысын меңгеруін, оны кәсіби іс-әрекетінде пайдалануды карастырады.

- болашақ бастауыш мұғалімдеріне «Еңбекке баулуды» оқытудың теориясы мен технологиясынан жүйелі білім беру, сабақ жүргізуге кәсіби даярлау.

- еңбекке баулудың бала тұлғасын жан-жақты дамысудың құрамды бөлігі ретінде мәнін ашу.

- «Еңбекке баулуды» оқытудың негізгі әдістемелік ұстанымдарын таныстыру.

- бастауыш сыныпта оқылатын білім мазмұнын және оқыту жүйесін білдіру.

- техникалық тұрмыстық, қоғамға пайдалы еңбекке баулудың технологиялық негіздерін және әр түрлі материалдарды көркемдік өңдеудің технологиялары мен практикалық қолданылуын үйрету.
Мазмұны

Дәріс сабағында: еңбекке баулуды оқыту мазмұны мен жүйесін, «Еңбекке баулу» оқулығы мен оқу кешенінің мазмұнын, дизайн негізінде оқыту технологиясын, сабақта қолданылатын еңбек құралдары мен материалдарға қауіпсіздік техникасы мен санитарлы – гигиеналық талаптарды, «Еңбекке баулу» курсы бойынша білімді меңгеріп, біліктіліктері қалыптасады, белсенділіктері мен өздігінен шығармашылық ойлауы дамиды, жаңа заттың жасалу процесі және жұмыстарды жасау үшін алдын-ала өңдеу жұмыстарын, теориялық білімін іс жүзіне асыра білуге үйренеді.

Лабораториялық сабақта: «Еңбекке баулу» пәні бойынша лабораториялық сабақтарда практикалық маңызға ие және оқушылардың күнделікті өмірде қолданатын нақты бұйымдарын жасау барысында оқушылдың еңбек жөніндегі білімі, икемділігі және қабілеті қалыптасады

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студенттер: әртүрлі материалдар мен құрал-саймандармен танысады; еңбек және эстетика мәдениеті қалыптасады; материалды өңдеудің әртүрлі әдістері мен технологиясын меңгереді (қол еңбегін дамыту); көркем қолөнер шығармашылығын ұлттық ерекшеліктерімен танысады;

еңбек нысандарын (бұйымдарды) технологиялық тәсілдер арқылы меңгереді.


Пәннің аталуы

Бастауыш мектептегі музыкалық тәрбиенің теориясы мен технологиясы

Қысқартылған атауы

ВMMТТТ 3306

Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, Лабароториялық, ОБСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 6

Оқытушының Т.А.Ә.
Доцент / оқытушы:
Жұмыс тілі

Казақ, орыс

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Кәсіптендіру пәндер, міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәріс-15, Лабароториялық -15, ОБСӨЖ-30, СӨЖ-30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы - 90

Кредиттер/ сынақ бірліктері

2 кредит

Модуль аясында оқытуға

Пререквезиттері: Педагогика, Психология, Этнопедагогика, Музыкалық аспап, Хормен ән айту тәрбиесі пәндерімен байланысты.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Студентердің музыкалық-педагогикалық мәдениетінің негізін қалыптасттыру және болашақ бастауыш мектеп мұғалімдерін музыкалық тәрбие беру жұмысына даярлау. «Қазақсатан Республикасының мемлекеттік жалпы білім стандартында» жоғары кәсіптік білім беруге еекше назар аударылған. әсіресе, бастауыш сынып мұғалімдерін даярлауға қойылатын талаптар күрделі де сан-сапалы болып болып отыр. Себебі бастауыш сынып мұғалімі – жас ұрпақ бойына ең алғашқы білім негіздерін сіңіретін, олардың дағдылары мен машықтарының дұрыс бағытта қалыптасуын қамтамасыз ететін, ізгілікті және отаншылдық қасиеттерге баулитын тұлға. Бұл бағдарламаның мақсаты - музыка өнері арқылы рухани бай, шығармашылығы мол, халық өнерін өмірдің бейнесі ретінде түсініп, оны, сүйе білетін, халқымыздың әдет ғұрыптары мен салт-дәстүрлерін қастерлейті, классикалық музыканы және басқа халықтардың өнерін құрмат тұтатын жеке тұлға тәрбиелеу.

Мазмұны

Дәріс: Музыканы оқыту теориясы мен технологиясы оқу ретінде ұзақ уақыт қалптасты және дамыды. Оның даму кезеңдері Қазақстан республикасының білім беру ісінде жүргізілген реформалармен тығыз байланысты. «Музыкалық тәрбиенің теориясы мен технологиясы» бастауыш сыныптардың мұғалімдерін дайындау жүйесінде арнаулы пән ретінде оқытылып келеді.

Лабораториялық сабақ: Музыкалық тәрбиенің теориясы мен технологиясын оқытуп-үйрену педагогика курсында дидактикалық принциптерді және оқыту мен мен тәрбиелеу барысын құрудың әр түрлі тәсілдерінде көрініс табатын заңдылықтарды; психологиялық мәліметтерге сүйене отырып, музыканы қабылдау және оның мазмұнын терең түсінумәселелерін шешу, бала дамуының және білім, білік, дағдыны меңгертудің психологиялық заңдылықтарын, балалар даусының анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктерін оқытумен байланысты.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студенттер; мектеп әндерін өз бетінше талдай білу; скрипканы және бас кілтіндегі жазыларын ноталарды ойнай білу; нақты әуенді сүйемелдеу үшін дұрыс аккортты таба білу; жеңіл дирижерлық қимылдарды қолдана білу керек.4-курс

7-семестр


Пәннің аталуы

Экономиқалық теория негіздері

Қысқартылған атауы

ETN 4110

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

Семестр 7

Оқытушының Т.А.Ә.

Мауленбердиева Г.А.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

қазақша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпыға бірдей білім беретін пәндер циклі, міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер–15, практикалық–15,ОСӨЖ–30,СӨЖ–30.


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

2

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Студент әдебиеттерiмен, оқу құралдарымен, сөздiктермен, компьютермен жұмыс жасай бiлуi қажет.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Мақсаты- болашақ мамандарды қазiргi қоғам өмiрiнiң экономикалық проблемалары мен таныстыру, олардың мемлекетiмiздiң экономикалық саясатын жасауға және оны жүзеге асыруға белсене қатынасу қабiлеттiгiн дамыту. Нәтижесінде студенттерге нақты бiлiм беру және экономикалық заңдар мен категориялардың iс-әрекетiн нарықтық проблемаларын шешуге пайдалана алатын, болашақтағы және ағымдағы экономикалық ситуацияларды бағалай бiлетiн өз еркiмен шешiмдер қабылдай алатын жоғары квалификациялы фундаменталды мамандар дайындау.

Мазмұны

Дәрістер: Экономикалық теорияның пәні және әдіс-тәсілдері. Қоғамдық өндірістің негіздері. Меншік қатынастары және олардың экономикадағы орны. Қоғамдық өндірістің нышандары. Экономикалық құбылыстарды зерттеудегі жүйелік көзқарас. Тауарлы өндірісті ұйымдастыру. Нарықтық шаруашылықтың жалпы сипаттамасы. Сұраныс және ұсыныс теориясының негіздері. Бәсеке және монополия. Кәсіпорын капиталының айналымы. Кәсіпкерлік қызмет, оның негізгі түрлері мен нысандары Кәсіпорынның (фирманың) шығындары мен табысы. Өндіріс факторларының нарығы және факторлық табыстардың қалыптасуы. Ұлттық экономика жүйе ретінде. Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер Макроэкономикалық тепе-теңдік. Экономикалық дамудың циклдылығы. Жұмыссыздық пен инфляция экономикалық тұрақсыздықтың көрінісі ретінде.Мемлекеттік реттеу: мәні, мақсаты, құралдары. Экономикалық өсу.

Практикалық сабақтар: Экономикалық теорияның пәні және әдіс-тәсілдері. Қоғамдық өндірістің негіздері. Меншік қатынастары және олардың экономикадағы орны. Қоғамдық өндірістің нышандары. Экономикалық құбылыстарды зерттеудегі жүйелік көзқарас. Тауарлы өндірісті ұйымдастыру. Нарықтық шаруашылықтың жалпы сипаттамасы. Сұраныс және ұсыныс теориясының негіздері. Бәсеке және монополия. Кәсіпорын капиталының айналымы. Кәсіпкерлік қызмет, оның негізгі түрлері мен нысандары Кәсіпорынның (фирманың) шығындары мен табысы. Өндіріс факторларының нарығы және факторлық табыстардың қалыптасуы. Ұлттық экономика жүйе ретінде. Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер Макроэкономикалық тепе-теңдік. Экономикалық дамудың циклдылығы. Жұмыссыздық пен инфляция экономикалық тұрақсыздықтың көрінісі ретінде.Мемлекеттік реттеу: мәні, мақсаты, құралдары. Экономикалық өсу.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Нарық жағдайында еркiн iс-әрекет етуге баулу;нарықтық экономиканың механизмiмен таныстыру, студенттердi экономикалық талдау жасауға үйрету.Пәннің аталуы

Педагогика тарихы

Қысқартылған атауы


PT3204

оқу іс-шаралары /оқу пәндерінің курстарв (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ӨСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 7

Оқытушының Т.А.Ә.

Битабаров Е.А.

Доцент / оқытушы:

п.ғ.к., аға оқытушы

Жұмыс тілі

қазақ тілі

Оқу жоспарымен сәйкестілігі

Базалық компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер – 30, практикалық – 15, ОСӨЖ – 45, СӨЖ – 45

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Мамандыққа кіріспе», «Мәдениеттану», «Тарих», «Философия», «Психология».

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Болашақ мамандарды терең де жан-жақты біліммен, біліктілікпен қаруландыру, кәсіби педагогикалық білімнің ғылыми негіздерін қалыптастыру, болашақ педагогтың педагогикалық ойлауы мен көзқарасын қалыптастыру, болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің тұлғалық-кәсіби тұрғыда өзін-өзі жетілдіру қажеттілігін қалыптастыру.

Мазмұны

Дәрістер:.«Педагогика тарихы» курсының теориялық-әдіснамалық негіздері. Алғашқы қауымдағы тәрбие. Тәрбиенің пайда болуы. Ежелгі мектеп пен тәрбие. Ортағасыр дәуіріндегі тәрбие мен мектеп және педагогикалық ойлар. Батыс Европа елдеріндегі мектеп пен тәрбие (XVII ғ. ортасы –XVIII ғ. аяғы). Батыс Европа елдеріндегі

XIX-XX ғасырлардағы мектеп пен тәрбие. X-XVII ғасырлардағы Ресейдегі тәрбие мен білім беру. XVIII ғасырлардағы Ресейдегі ағарту, мектеп және педагогика. XIX ғ. мен XX ғ. басындағы Ресейдегі білім беру және тәрбиелеу. Кеңес дәуіріндегі Ресей мектебі мен педагогикасы. Ресейдегі қазіргі мектеп және педагогика. Ерте заманнан Қазақ хандығының құрылуына дейінгі Қазақстандағы педагогикалық ой-пікірлер (VI-XV ғғ.). XV ғ. мен XIX ғ. бірінші жартысы аралығындағы Қазақстандағы педагогикалық ой-пікірлер. XIXғ. екінші жартысындағы Қазақстандағы педагогикалық ой- пікірлер. Қазақстандағы мектеп пен педагогика (20-30 жж.). XXғ. 40-60 жылдарында Қазақстандағы педагогикалық теорияның дамуының негізгі мәселелері. Егеменді Қазақстандағы мектеп және педагогика (1992 жылдан қазіргі күнге дейін).Практикалық сабақтар: Педагогика тарихы пәні және міндеттері. Ежелгі дәуірдегі мектеп пен тәрбие. Я.А.Коменскийдің педагогикалық теориясы. Д. Локктың педагогикалық көзқарасы және Ж.Ж.Руссоның педагогикалық теориясы. Француз философ-материалистері К.А.Гельвеций және Д.Дидроның педагогикалық идеялары. Н.И.Пироговтың педагогикалық қызметі. К.Д.Ушинскийдің педагогикалық қызметі мен мұрасы. Л.Н.Толстойдың педагогикалық қызметі мен көзқарастары. А.С.Макаренконың, В.А.Сухомлинскийдің педагогикалық ойлары және қызметі. Ы.Алтынсариннің негізгі педагогикалық қызметі. А.Байтұрсыновтың педагогикалық қызметі. М.Жұмабаевтың педагогикалық қызметі. Р.Г.Лембергтің педагогикалық ойлары және қызметі.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрі

«Педагогика тарихы» курсын игеру нәтижесінде студенттердің мектеп тарихындағы және педагогикалық ойдың бағыттарының бұрмалануы мен теріс бағалануына әкелген мәдени-тарихи және әдіснамалық көзқарастардың терістігінің себептері туралы түсінігі болуы қажет.
Пәннің аталуы

Балалар әдебиеті

Қысқартылған атауы

BA4212

Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер болса)
Семестр

7-семестр

Оқытушының Т.А.Ә.

Нарқұлова Б.А.

Доцент/оқытушы

доцент

Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық компонент

Оқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Дәрістер – 15, практикалық – 15, ОСӨЖ – 30, СӨЖ – 30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер/ сынақ бірліктері

2 кредит

Модульаясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Қазіргі қазақ тілі

Білім беру мақсаттары/ құзіреттілігі

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер - ауызша, жазбаша тілін дамытуда, олардың қызметін; мәнерлеп оқудың – амал тәсілдерін; шағын фольклор жанр шығармаларын оқып, талдау; көркем шығарманы кейіпкерлендіре білуі және талдау, тіл дамыту әдістемесінің міндеттерін, әдіс-тәсілдерін; тіл дамыту әдістемесінің міндеттері бойынша сабақ өткізу әдістемесін; әр топ балаларының тіл ерекшеліктерін; әдістемелік жұмыстың формаларын білуге тиіс. Жоғары оқу орындарының бағдарламасына сәйкес көлемде білім алу үшін студент әдебиеттермен, оқу құралдарымен, сөздіктермен, интернетпен жұмыс істей білуі қажет.


Мазмұны

Дәрістер: Балалар әдебиеті – халық ауыз әдебиеті мен жазба әдебиетінің балаларға арналған жанрлық түрлерін қамтыған пән. Халық ауыз әдебиеті – балалар әдебиетінің бастауы.Бесік жыры мен тұсау кесу жыры – балалар жырының басы. Тұрмыс – салт жырлары, олардың түрлері, ерекшелігі. Баланы халық даналығына баулудағы мақал мәтелдердің тәрбиелік мәні. Мақал мен мәтелдің айырмашылығы. Жұмбақтар: олардың мәні. Жұмбақтың көркемдік ерекшелігі.

Балалардың тілін дамытудағы өтірік өлең, жаңылтпаштың орны. Өтірік өлеңдердің өмірлік шындығы. Батырлар жырының мазмұны және тақырыбы.Балаларға арналған ауыз әдебиеті түрлерінің көркемдік ерекшеліктері. ХІХ ғасырдағы қазақ балалар әдебиеті. ХІХ ғас. саяси-әлеуметтік жағ-дайлар. ХХ ғас. Басындағы қазақ балалар әдебиеті.ХХғ бас кезіндегі қазақ балалар жазба әдебиетінің қалыптасуы мен дамуына үлес қосуы. Қазақ кеңес балалар әдебиеті Балалар әдебиетін дамытудың теориялық тұрғыдан зерттелуі. Ұлы Отан соғысы жылдарындағы балалар әдебиеті. Ұлы Отан соғысы жылдарындағы балалар әдебиетінің негізгі тақырыбы Ж. Жабаев поэзиясының тәрбиелік мәні. Ұлы Отан соғысынан кейінгі дәуірдегі балалар әдебиеті (1946-1980ж.ж.).

Қ.Аманжолов шығармаларының көркемділігі. Қазіргі заман балалар әдебиеті. Қ.Баянбаев - балалар жазушысы. Балаларға арналған шығармалардың құндылығы. Орыс және шетел балалар әдебиеті. Орыс халқының ауыз әдебиеті, оның дамуы мен қалыптасуы.Орыс балалар фольклорының түрлері. Орыс балалар ақын-жазушылары.

Практикалық. 1. Мектепке дейінгі мекемеде балалар әдебиетінң білімділік тәрбиелік маңызы.

2.Бесік жыры мен тұсау кесу жыры – балалар жырының басы. Халықтық бесік жырының мазмұны.

3.Төрт түлік малға байланысты өлеңдердің танымдық және тәрбиелік мәні.

4.Мақалдың мағына тереңдігі. Сөз ықшамдығы, ұқсастығы. Мақал мен мәтелдің айырмашылығы.

5.Жұмбақтың көркемдік ерекшелігі, құрылысы, ұйқасы, тілі.

6.Ертегілердің түрлері. Танымдық тәрбиелік мәні.

7.Өтірік өлеңдердің өмірлік шындығы

1. Батырлар жыры – балаларды ел қорғауға баулудағы Отаншылдыққа тәрбиелеудегі маңызы.

2. Ы. Алтынсарин қазақ балалар әдебиетінің атасы. Абай Құнанбаев өлеңдерінің тәрбиелік мәні.

3. С.Көбеев, М.Дулатов, А.Байтұрсынов, С.Торайғыров, М.Жұмабае, Ж.Аймаутов шығармаларындағы басты тақырыптары мен ерекшеліктері.

4. С.Сейфулин, Б.Майлин,І.Жансүгіров, М.Әуезов шығармаларының балалар әдебиетінің дамуына қосқан үлесі.

5. Ж. Жабаев поэзиясының тәрбиелік мәні. Б. Момышұлы балаларға арналған шығармаларының құндылығы. Ғ.Мүсірепов шығармаларындағы ана ролін бейнелеуде тәрбиелік мәні мағынасы.

6. Ө.Тұрмажанов, С.Бегалин, Қ.Аманжолов шығармаларының мазмұны көркемдігі тәрбиелік жақтары.

7. Б.Соқпақбаев, М.Мақатаев, Т..Молдағалиев, М.Әлімбаев, Қ.Мырзалиев шығармаларының бала тәрбиесіне әсері.8. А.Пушкин ертегілерінің тәрбиелік мәні. М.Лермонтов шығарма-ларындағы балалар бейнесі. Л.Толстой балаларға арналған шығармаларының мазмұны.

Оқу жұмысының нәтижелері

Балалар әдебиеті курсын толық менгерген студент бастауыш мектеп балаларымен жұмыс жүргізуде, яғни олардың білімін, дүниетанымын, сөйлеу мәнерін арттыруда әдіс-тәсілдерді тиімді пайдалануды, қажетті көрнекіліктер мен дидактикалық материалдарды дұрыс таңдауды біліп шығадыПәннің аталуы

Қазіргі педагогикалық технология

Қысқартылған атауы


KPT 4213

оқу іс-шаралары /оқу пәндерінің курстарв (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ӨСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 7

Оқытушының Т.А.Ә.

Битабаров Е.А.

Доцент / оқытушы:

п.ғ.к., аға оқытушы

Жұмыс тілі

қазақ тілі

Оқу жоспарымен сәйкестілігі

Базалық компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер – 15, практикалық – 15, ОСӨЖ – 30, СӨЖ – 30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Мамандыққа кіріспе», «Педагогиканың жалпы негіздері», «Дидактика», «Тәрбие теориясы», «Педагогика тарихы».

Білім беру мақсат тары / құзіреттілігі

Болашақ мұғалімдерде – жаңа педагогикалық технологиялардың ғылыми - педагогикалық негіздері жайлы теориялық білімдер мен оларды тәжірибеде қолдану іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру болып табылады.

Мазмұны

Дәрістер: Қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар оқу пәні ретінде. Педагогикалық технологиялар. Бастауыш мектептің оқу пәндерінің негізінде оқыту технологияларына сипаттама.

Практикалық сабақтар: Қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар оқу пәні ретінде. Педагогикалық технологиялар. Бастауыш мектептің оқу пәндерінің негізінде оқыту технологияларына сипаттама.

Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрі

Педагогикалық технологияларды меңгеру болашақ мамандарды бүгінгі күнде бiлiм жүйесiне қойылатын талаптар мен бiлiм берудiң жаңа мазмұнымен таныстырады, мектептегi оқу-тәрбие процесiн жаңа инновациялық технологиялар негізінде басқару мен ұйымдастырудың формалары, әдiс-тәсiлдерiмен қаруландырады.

Емтихан (7 семестр)Пәннің аталуы

1. Математика

Қысқартылған атауы

Маt3201

Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер болса)
Семестр

5/6

Оқытушының Т.А.Ә.

Алиева К.С.

Доцент/оқытушы

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ тілінде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

БП таңдамалы компоненті

Оқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Дәріс-30, ОСӨЖ-45; СӨЖ-45/ Дәріс-30, ОСӨЖ-45; СӨЖ-45/

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -120/120

Кредиттер/ сынақ бірліктері

3/3

Модульаясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: математика, алгебра және анализ бастамалары және геометрия. Қарапайым математикалық түсініктер

Білім беру мақсаттары/ құзіреттіліг

Жалпы ұғымдар: жиын және олармен жүргізілетін амалдар, математикалық ұғымдар мен дәлелдеулер, сәйкестіктер мен қатынастар. Теріс ем ес бүтін сандар қатынасы: натурал сандар жүйесін аксиоматикалық құру. Теріс емес бүтін сандардың жиындық –теориялық мағынасы және олармен жүргізілетін амалдар,есептеу жүйесі, теріс емес бүтіңн сандардың бөлінгіштігі. Оң рационал сандар және нақты сандар. Теңдеу. Теңсіздіктер. Функциялар. Шамалар мен өлшеулер.


Мазмұны

Дәрістер: Сандардың бөлінгіштігі. Теріс емес бүтін сандар жиынындағы бөлінгіштік қатнасының анықтамсы. Бөлінгіштік қатнасының қасиеттері. Теріс емес бүтін сандардың қосындысының, айырмасының және көбейтіндісінің бөлінгіштігі 2,3,4,5,9,25 сандарына және құрама санға бөлінгіштік белгілері. Жай және құрама сандар. Эротосфен елегі. Натурал санның жай бөлгіштерінің саны мен шамасы. Жай сандар жиынының шексіздігі. Жай сандардың қасиеттері. Арифметиканың негізгі теоремасы

Сандардың ең кіші ортақ еселігі мен ең үлкен ортақ бөлгіші, олардың негізгі қасиеттері. Берілген сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін және ең кіші ортақ еселігін табудың алгаритімдері. Сан ұғымының кеңеюі. Сан ұғымын кеңейту мәселесі. Бөлшек сан, теріс сан және иррационал сан ұғымдарының пайда болуы жайындағы қысқаша тарихи мәліметтер

Теріс бүтін сан, бүтін сандар жиыны, бүтін санның модулі ұғымдары.

Бүтін сандардың қосындысының, айырмасының, көбейтіндісінің және бөліндісінің анықтамасы. Бүтін сандарға қолданылатын амалдардың қасиеттері; қосудың және көбейтудің коммуникативтілігі мен ассоциативтілігі; қосудың қайтымдылығы; көбейтудің қосуға қарағандағы дистрибутивтігі. Бүтін сандар жиынының қасиеттері: реттілік, үздіктілік, шексіздік, ең үлкен және ең кіші элементердің болмауы.Бүтін сандар жиынының гоеметриалық кескіні. Бөлшек сан, рационал сан, рационал сандардың жиыны ұғымдары. Рационал сандардың қосындысының, айырмасының,бөлінідісінің, көбейтінідісінің анықтамасы рационал сандарға қолданылатын арифметикалық амалдар. Рационал сандарға қолданылатын амалдардың заңдары мен қасиеттері: қосу мен көбейтудің коммуникативтігі, ассотивтілігі және қайтымдылығы, көбейтудің қосуға, сондай-ақ азайтуға қарағандағы дистребутиутігі;

Рационал сандар жиынының қасиеттері: ретілік, тығыздылық шексіздік, ең кіші және ең үлкен элеметтердің болмауы. Ондық бөлшектер және оларға қолданылатын арифметикалық амалдардың алгоритімдері. Рационал сан шектеусіз дүркін ондық бөлшек ретінде; жай бөлшектін шектеусіз дүркін ондық бөлшек түрінде жазылуы; шектеусіз дүркін ондық бөлшектің жай бөлшек түрінде жазылуы. Нақты сандар. Иррационал сан және шектеусіз дүркін емес ондық бөлшек . Нақты сандар жиыны ұғымдары. Нақты сандарға қолданылатын арифметикалық амалдар. Нақты сандарға қолданылатын амалдардың заңдары мен қасиеттері: Қосу мен көбейтудің коммутативтігі және ассоцтивтілігі, қайтымдығы және қысқартымдылығы; көбейтудің қосуға, сондай-ақ азайтуға қарағандағы дистрибутивтігі.

Нақты сандар жиынының қасиеттері; реттілік, тығыздылық, шексіздік, үздіксіздік,ең кіші және ең улкен элементтің болмауы. Сандардың дөңгелектеу ережелері. Жуық сандарға амалдар қолдану. Микрокалькулатордың көмегімен жүргізілетін есептеулер.

Комплекс сандар. Комплекс сандар туралы ұғым.комплекс сандардың геометриялық кескіні мен тригонометриялық формасы.Комплекс сандарға қолданылатын қарапайым амалдар. Функция, сандық функция ұғымдарының анықтамасы.Функцияның берілу тәсілдері.Функция графигі. Тура пропорционалдық, оның қасиеттері мен графигі. Кері пропорционалдық, оның қасиеттерінің графигі.Сызықтық функция, оның қасиеттерінің графигі. Квадраттық функция, оның қасиеттері мен графигі. Сандық өренек және оның мәні. Сандық таңдіктер мен сандық теңсіздіктер олардың қасиеттері. Айнымалысы бар өрнек, оның анықталу облысы және мәні.Теңбе-тең түрлендірулер. Теңбе – теңдік. Бір айнымалысы бар теңдеулер мен теңсіздіктер.Мәндес теңеулер мәндестігі туралы теоремалар.Мәндес теңсіздіктер және теңсіздіктердің мәндестігі туралы теоремалар. Екі айнымалысы бар теңдеулер жүйелері және оларды шешудің тәсілдері. Екі айнымалысы бар теңсіздіктер және олардың графиктері. Екі айнымалысы бар теңсіздіктердің жүйелері және жиынтығы, оларды шешу. Геометрияның пайда болуы туралы қысқаша мәліметтер.

Мектепте оқытылатын геометриялық ұғымдардың жүйесі. Планиметрия курсын аксималардың әр түрлі жүйесі негізінде құру.

Геометриялық фигуралар, олардың анықтамалары, қасиеттері және белгілері.

Циркуль мен сызғышты пайдаланып, геометриялық фигураларды салу

Көпжақ. Дұрыс көпжақтар. Көпжақ туралы Эйлер теоремасы. Геометриялық денелердің түрлері және оларды жазықтықта кескіндеу: призма, тік бұрышты паралепипед; пирамида; цилиндр; конус; шар.

Геометриялық денелердің бүйір бетінің және толық бетінің ауданы, көлемі.

Нақты дүние қасиеттеріінің шама ұғымы арқылы бейнеленуі.

Шама және оны өлшеу ұғымдарын анықтау. Скаляр шамалардың негізгі қасиеттері. Кесіндінің ұзындығы, оныңнегізі қасиеттері.

Кесіндінің ұзындығын өлшеу. Ұзындықтың стандарт бірліктері, олардың арасындағы қатынастар

Фигураның ауданы, оның негізгі қасиеттері. Фигуралардың ауданын өлшеу. Ауданның стандарт бірліктері, олардың арасындағы қасиеттері.

Бастауыш мектептің математика курсында қарасиырылатын аса маңызды басқа да шамалар. Олардың өлшем бірліктері, олардың арасындағы тәуелділік

Практикалық: Бөлінгіштік қатнасының қасиеттері. Теріс емес бүтін сандардың қосындысының, айырмасының және көбейтіндісінің бөлінгіштігі 2,3,4,5,9,25 сандарына және құрама санға бөлінгіштік белгілері. Жай және құрама сандар. Эротосфен елегі. Натурал санның жай бөлгіштерінің саны мен шамасы. Жай сандар жиынының шексіздігі. Жай сандардың қасиеттері. Арифметиканың негізгі теоремасы. Сандардың ең кіші ортақ еселігі мен ең үлкен ортақ бөлгіші, олардың негізгі қасиеттері.

Берілген сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін және ең кіші ортақ еселігін табудың алгаритімдері Сан ұғымын кеңейту мәселесі. Бөлшек сан, теріс сан және иррационал сан ұғымдарының пайда болуы жайындағы қысқаша тарихи мәліметтер. Теріс бүтін сан, бүтін сандар жиыны, бүтін санның модулі ұғымдары. Бүтін сандардың қосындысының, айырмасының, көбейтіндісінің және бөліндісінің анықтамасы. Бүтін сандарға қолданылатын амалдардың қасиеттері; қосудың және көбейтудің коммуникативтілігі мен ассоциативтілігі; қосудың қайтымдылығы; көбейтудің қосуға қарағандағы дистрибутивтігі. Бүтін сандар жиынының қасиеттері: реттілік, үздіктілік, шексіздік, ең үлкен және ең кіші элементердің болмауы.Бүтін сандар жиынының гоеметриалық кескіні. Бөлшек сан, рационал сан, рационал сандардың жиыны ұғымдары. Рационал сандардың қосындысының, айырмасының, бөлінідісінің, көбейтінідісінің анықтамасы рационал сандарға қолданылатын арифметикалық амалдар. Ондық бөлшектер және оларға қолданылатын арифметикалық амалдардың алгоритімдері.

Нақты сандарға қолданылатын амалдардың заңдары мен қасиеттері: Қосу мен көбейтудің коммутативтігі және ассоцтивтілігі, қайтымдығы және қысқартымдылығы; көбейтудің қосуға, сондай-ақ азайтуға қарағандағы дистрибутивтігі Сандардың дөңгелектеу ережелері. Жуық сандарға амалдар қолдану. Микрокалькулатордың көмегімен жүргізілетін есептеулер.

Комплекс сандар.Комплекс сандар туралы ұғым.комплекс сандардың геометриялық кескіні мен тригонометриялық формасы.Комплекс сандарға қолданылатын қарапайым амалдар. Функция, сандық функция ұғымдарының анықтамасы.Функцияның берілу тәсілдері.Функция графигі. Тура пропорционалдық, оның қасиеттері мен графигі. Кері пропорционалдық, оның қасиеттерінің графигі.Сызықтық функция, оның қасиеттерінің графигі. Квадраттық функция, оның қасиеттері мен графигі.

Кері пропорционалдық, оның қасиеттерінің графигі.Сызықтық функция, оның қасиеттерінің графигі. Квадраттық функция, оның қасиеттері мен графигі. Сандық өренк және оның мәні. Сандық таңдіктер мен сандық теңсіздіктер олардың қасиеттері.

Айнымалысы бар өрнек, оның анықталу облысы және мәні.Теңбе-тең түрлендірулер. Теңбе – теңдік.

Бір айнымалысы бар теңдеулер мен теңсіздіктер.Мәндес теңеулер мәндестігі туралы теоремалар. Мәндес теңсіздіктер және теңсіздіктердің мәндестігі туралы теоремалар. Екі айнымалысы бар теңдеулер .Сызықтың, түзудің және шеңбердің теңдеуі. Түзулердің паралельдігі мен прелпендикулярлығы. Екі айнымалысы бар теңдеулер жүйелері және оларды шешудің тәсілдері. Екі айнымалысы бар теңсіздіктер және олардың графиктері. Екі айнымалысы бар теңсіздіктердің жүйелері және жиынтығы, оларды шешу. Геометрияның пайда болуы туралы қысқаша мәліметтер.Мектепте оқытылатын геометриялық ұғымдардың жүйесі. Планиметрия курсын аксималардың әр түрлі жүйесі негізінде құру. Геометриялық фигуралар, олардың анықтамалары, қасиеттері және белгілері.Циркуль мен сызғышты пайдаланып, геометриялық фигураларды салу. Көпжақ. Дұрыс көпжақтар. Көпжақ туралы Эйлер теоремасы. Геометриялық денелердің түрлері және оларды жазықтықта кескіндеу: призма, тік бұрышты паралепипед; пирамида; цилиндр; конус; шар. Геометриялық денелердің бүйір бетінің және толық бетінің ауданы, көлемі. Нақты дүние қасиеттеріінің шама ұғымы арқылы бейнеленуі. Шама және оны өлшеу ұғымдарын анықтау. Скаляр шамалардың негізгі қасиеттері. Кесіндінің ұзындығы, оныңнегізі қасиеттері. Кесіндінің ұзындығын өлшеу. Ұзындықтың стандарт бірліктері, олардың арасындағы қатынастарФигураның ауданы, оның негізгі қасиеттері. Фигуралардың ауданын өлшеу. Ауданның стандарт бірліктері, олардың арасындағы қасиеттері. Бастауыш мектептің математика курсында қарасиырылатын аса маңызды басқа да шамалар. Олардың өлшем бірліктері, олардың арасындағы тәуелділік

Оқу жұмысының нәтижелері

Болашақ мұғалімдердің математикалық білімін тереңдете әрі кеңейте түсу және орта буын математикасы талаптары тұрғысынан алғанда бастауыш мектеп мұғалімдерінің шығармашылық мүмкіндігін арттыру. Бастауыш курс математикасының теориясына, педагогика және психология пәндеріне негіз жасай отырып, студенттердің пәнді, объектіні зерттеу әдістерін ғылыми тұрғыдан қарастыру. Келешек мұғалімдердің дидактикалық білгірлігін сабақ барысында және сабақтан тыс математиканы оқытуда қалыптастырып, шығармашылық және ғылыми зерттеу жұмыстарына қажетті дағдылар мен біліктіліктерді қалыптастыру.
Пәннің аталуы

2. Математикалық логика

Қысқартылған атауы

ML3201

Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер болса)
Семестр

5/6

Оқытушының Т.А.Ә.

Алиева К.С.

Доцент/оқытушы

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ тілінде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

БП таңдамалы компоненті

Оқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Дәріс-30, практ-15; ОСӨЖ-45; СӨЖ-45/ Дәріс-30, практ-15; ОСӨЖ-45; СӨЖ-45/

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -135/135

Кредиттер/ сынақ бірліктері

3/3

Модульаясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизит: Математика

Білім беру мақсаттары/ құзіреттіліг

Жалпы ұғымдар, Математикалық логика структуралары, Математикалық логика структура туралы түсінік. Математикалық логика структуралардың типтері және олардың сипаттамалары. Математикалық логика элементтері. Пікір ұғымы. Қарапайым және құрама пікірлер.Мазмұны

Дәрістер: Математикалық логика ұғымдар және олардың қалыптасу процесі. Анықталатын және анықталмайтын ұғымдар. Ұғымдарды анықтаудың тәсілдері. Математикалық логика тұжырымдардың түрлері: Кванторлар, аксиомалар, пікірлер және пікірлік формалар, предикаттар, теоремалар. Тегі және түрлік айырмашылығы арқылы берілетін анықтамалардың құрылымы. Осындай анықтамалардың мысалдары пікірлерге және предикаттарға қолданылатын амалдар: теріске шығару, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквиваленция, квантификация немесе кванторлар, қарапайым және құрама пікірлерді ілу.

Пікірлер логикасының заңдары: конъюнкцияның және дизъюнкцияның коммутативтігі, конъюнкцияның және дизъюнкцияның ассоциативтігі, конъюнкцияның және дизъюнкцияға қатысты дистрибутивтігі, дизъюнкцияның конъюнкцияға қатысты дистрибутивтігі, екі рет теріске шығару заңы, қайшылық (үйлеспеушілік) заңы, де - Морган заңы.

Сөйлемдер арасындағы келіп шығу және мәндес болу қатынастары. Қажетті және жеткілті шарттар. Теореманың құрлысы. Теореманы дәлелдеудің (тура және жанама) тәсілдері. Пайымдаулардың түрлері (дедуктивтік, индуктивтік және традутивтік) дұрыс және дұрыс емес пайымдаулар.Практикалық: «Логикалық операциялар», «Пікір және пікірлік формалар», «Кванторлар», «Предикат логикасының формулалары». Логикалық операцияларды және оларға қолданылатын амалдарды, амалдардың қасиеттері мен заңдарын оқытып-үйрету.


Оқу жұмысының нәтижелері

Математикалық логика курсының өзекті мәселесі «Логикалық операциялар», «Пікір және пікірлік формалар», «Кванторлар», «Предикат логикасының формулалары» болып табылады. Осыған байланысты курста логикалық операцияларды және оларға қолданылатын амалдарды, амалдардың қасиеттері мен заңдарын оқытып-үйрету басты орын алады. Бұл орайда логикалық операцияларды және пікір және пікірлік формалар қарастырылып есептеулер жүргізуімен байланысты біліктер мен дағдыларды қалыптастырудың теориялық негіздері болып табылатын мәселелер жан-жақты қамтылады.

Математикалық логика курсында пікір мен предикат ұғымдары математиканың «Жиын», «Қатынас», «Кванторлар», «Тавтология» және т.с.с. жалпы ұғымдарына сүйеніп енгізіледі. Шын мәнінде бұл жалпы ұғымдар мектеп математикасы курсында айқын емес түрде қолданылады. Сондықтан болашақ бастауыш мектеп мұғалімдері белгілі бір жалпы математикалық логика ұғымдармен таныс болуы тиіс. Мұнда жиындар теориясы мен математикалық логика элементтері математика курсының негізін құрайтындықтан және оны тиісті математикалық тілмен қамтамассыз ететіндіктен барынша тереңірек баяндалады. Бұл жалпы ұғымдар сондай-ақ әр алуан жиындар туралы білімдер «Логикалық операция», «Пікір және пікірлік формалар» тақырыбында атап айтқанда пікірлерді теріске шығару пікірлердің конъюнкциясы, пікірлердің дизъюнкциясы, пікірлердің импликациясы, предикаттар, кванторлар, пікірлер логикасының формулаларына арналған ақиқаттық кестесін құрастыру, тавтологиялар, тебе-тең түрлендірулер, кері және қарама-қарсы сөйлемдер, нормальді формалар, қасиеттер және қатынастар, теорема құрылымы және т.б. ұғымдырды қалыптастыру барысында кеңінен қолданылады.

Пәннің аталуы

3. Математикадан есеп шығару практикумы

Қысқартылған атауы

MEShP3201

Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер болса)
Семестр

5/6

Оқытушының Т.А.Ә.

Алиева К.С.

Доцент/оқытушы

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ тілінде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

БП таңдамалы компоненті

Оқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Дәріс-30, практ-15; ОСӨЖ-45; СӨЖ-45/ Дәріс-30, практ-15; ОСӨЖ-45; СӨЖ-45/

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -135/135

Кредиттер/ сынақ бірліктері

3/3

Модульаясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизит: Математика, математиканы оқыту әдістемесі

Білім беру мақсаттары/ құзіреттіліг

Математикадан есеп шығару практикумы пәнінің объектісі, пәні, міндеттері мен зерттеу әдістері, оның басқа ғылымдармен байланысы. Математикадан есеп шығару практикумының мақсаттары мен міндеттерінің, мазмұнының, әдістерінің, ұйымдастыру түрлері мен тәсілдерінің жалпы сипаттамасы. Математиканың оқулығындағы негізгі тарауларындағы есептерді оқытудың технологиясы: сандардың концентр бойынша есептерді оқыту реті, арифметикалық әрекет, алгебралық және геометриялық материалдарды оқытудағы есептер, мөлшер мен бөлшектер, шамаларды оқытудағы есептер. Бастауыш мектептегі мәтінді арифметикалық есепетерді шешуді үйрету. Арифметикалық әрекетке негізделген жазбаша және ауызша есептеуге үйрету. Математикалық есептерді шығарудың білім, білік және дағдыларды меңгеру үдерісін ұйымдастыру. Шығармашылық және қызықты есептерді оқыту.

Мазмұны

Дәрістер: Курстың объектісі, пәні, міндеттері, әдіснамасы, басқа пәндермен байланысы. Есептерді шығаруға оқып-үйрету әдістемесінің жалпы мәселелері. Пропорционал шамалармен байланысты есептер. Пропорционал бөлуге берілген есептер. Екі айырмасы бойынша белгісізді табуға арналған есептер. Қозғалысқа брілген есептер. Санның бөлшегін табуға арналған есептер. Практикалық мазмұнды есептерді құрастыру жіне шығару. Есепті арифметикалық тәсілмен шығару. Есепті алгебралық тәсілмен шығару. Шығармашылық мазмұнды есептер. Қызықты есепт ер.

Практикалық сабақ. «Арифметикалық амалдар және олардың қасиеттері» тақырыбы негізінде сабақ үзінділерін дайындау, өткізу және талдау. Пропорционал шамалармен байланысты есептермен жұмыс. Сабақта оқушылардың ойлау, танымдық, шығармашылық қабілеттерін дамытумен байланысты есептерді шешудің арифметикалық және алгебралық тәсілдері мен шығаруды ұйымдастыру. Практикалық мазмұнды есептерді құрастыру және шығару тақырыптарын оқыту барысында есепке берілген сабақ үлгілерін дайындау және өткізу.Оқу жұмысының нәтижелері

Математикадан есеп шығару практикумы курсындағы есептерді шешудің негізгі әдістерін меңгеруге балаларды дайындау. Бастауыш мектептегі математика курсындағы есептерді шешу білімін дамытудағы негізгі тарауларды оқытудың технологиясы: Пропорционал шамалармен байланысты есептер; пропорционал бөлуге берілген есептер: екі айырмасы бойынша белгісізді табуға арналған есептер: қозғалысқа брілген есептер: практикалық мазмұнды есептерді құрастыру және шығару: есепті арифметикалық және алгебралық тәсілмен шығару: шығармашылық мазмұнды және қызықты есепт ер. Бастауыш сыныптар оқушыларының математикалық білімдерді берік игеруіне ықпал жасайтындай әралуан есептерді дұрыс пайдалана білуге үйрету.Пәннің аталуы

Дүииетанудан дидактикалық материалдар дайындау

Қысқартылған атауы

DDMDA2207

Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер болса)
Семестр

7

Оқытушының Т.А.Ә.

Рысбаева Ғ. А.

Доцент/оқытушы

доцент

Жұмыс тілі

Қазақ тілінде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

БП таңдамалы компонент

Оқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Практикалық-30; ОСӨЖ-30;СӨЖ-30

Еңбек сыйымдылығы

90

Кредиттер/ сынақ бірліктері

2

Модульаясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизит: Жаратылыстану негіздері, Дүниетануды оқытудың теориясы мен технологиясы

Білім беру мақсаттары/ құзіреттілігі

Дүниетану бойынша оқытудың көрнекі құралдарының сипаттамасы. Табиғиаттың өлі объектілері. Өсімдіктерден гербарий жасау. Тұқым және жеміс дәндерінен коллекция жасау. Бунақденелілерден коллекция дайындау. Ылғалды препараттар жасау. Құрғақ препараттар жасау.

Заттық модельдер дайындау. Муляждарды жасау. Апликацияларды жасау. Карточкалар мен динамикалық сызбанұсқаларды жасау әдістемесі. Кинофильмнен слайд, диапозитив жасау. Тірі табиғат бұрышын жасау. Географиялық алаң ұйымдастыру. Мектеп маңындағы оқу - тәжірибе алаңы. -

Мазмұны

Практикалық: Дүниетану бойынша оқытудың көрнекі құралдарының. мінездемесі.Табиғиаттың өлі объектілері. Өсімдіктерден гербарий жасау. Дәндер коллекцияларын жасау. Бунақденелілерден коллекция дайындау. Ылғалды препараттар жасау. Құрғақ препараттар жасау. Заттық модельдер дайындау. Муляждарды жасау. Апликация жасау. Карточкалар мен динамикалық сызбанұсқаларды жасау әдістемесі. Тірі табиғат бұрышының макетін жасау. Географиялық алаң ұйымдастыру. Мектеп маңындағы оқу - тәжірибе алаңы.

Оқу жұмысының нәтижелері

Мектептің материалдық базасының бала дүниетанымын қалыптастырудағы ролін көрсету, студенттерге дидактикалық материалдар даярлау әдістемесін үйрету; дидактикалық материалдарды жүйелеу принциптерін меңгерту; мектепке дейінгі балаларды қоршаған ортамен таныстыру, оларды саралау; түрлі сабақтар типтерін ұйымдастыруға жаттықтыру; топсаяхатты, серуенді ұйымдастыру әдістерін үйрету; мектепке дейінгі балалардың қоршаған дүниені танып білу дағдыларын қалыптастыру жолдарын үйрету; оқу-тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың белсенді жаңа технологиясын қолдануға жаттықтыру.
Пәннің аталуы

2. Дүииетанудан дидактикалық материалдар қолдану жолдары

Қысқартылған атауы

DDMKZh 2207

Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер болса)
Семестр

7

Оқытушының Т.А.Ә.

Рысбаева Ғ. А.

Доцент/оқытушы

б.ғ.к., доцент м.а.

Жұмыс тілі

Қазақ тілінде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

БП таңдамалы компонент

Оқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Практикалық-30; ОСӨЖ-30;СӨЖ-30

Еңбек сыйымдылығы

90

Кредиттер/ сынақ бірліктері

2

Модульаясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизит: Жаратылыстану негіздері, Дүниетануды оқытудың теориясы мен технологиясы

Білім беру мақсаттары/ құзіреттілігі

Дүниетану бойынша оқытудың көрнекі құралдарды дайындау және оларды орынды қолдану жолдары. Табиғи дайын көрнеакіліктер, оны қолдану әдітері. Жасанды көрнекіліктер және оны қолдану жолдары Ылғалды препараттар, құрғақ препараттарды қолдану. Заттық модельдер, Муляждарды, Апликацияларды, Карточкалар мен динамикалық сызбанұсқаларды қолдану әдістемесі. Кинофильмнен слайд, диапозитивтерді қолдану. Тірі табиғат бұрышы, Географиялық алаң мен мектеп маңындағы оқу - тәжірибе алаңын сабақ дарысында қолдану жолдары-

Мазмұны

Практикалық: Дүниетану бойынша оқытудың көрнекі құралдарының. мінездемесі.Табиғиаттың өліжәне тірі объектілерін көрнекі құрал ретінде қолдану (Өсімдіктер гербарийі, тұқымдар, дәндер коллекцияларын, бунақденелілер коллекциясы, ылғалды препараттар, құрғақ препарат ретінде) Заттық модельдерді, муляждарды, апликацияларды қолдану. Карточкалар мен динамикалық сызбанұсқаларды дайындап, қолдану әдістемесі. Тірі табиғат бұрышы, географиялық алаң, мектеп маңындағы оқу - тәжірибе алаңын оқу-тәрбеи процесінде қолдану әдістемесі.

Оқу жұмысының нәтижелері

Студенттерге дидактикалық материалдар даярлау және оны орынды қолдануға үйрету. Мектептің материалдық базасының бала дүниетанымын қалыптастырудағы ролін көрсету, дидактикалық материалдарды жүйелеу принциптерін меңгерту; Тірі табиғат бұрышы, географиялық алаң, мектеп маңындағы оқу - тәжірибе алаңын оқу-тәрбеи процесінде қолдану жолдарын үйрету.Пәннің аталуы

3. Дүииетанудан көрнекілік дайындау технологиясы

Қысқартылған атауы

DDMDA2207

Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер болса)
Семестр

7

Оқытушының Т.А.Ә.

Рысбаева Ғ. А.

Доцент/оқытушы

доцент

Жұмыс тілі

Қазақ тілінде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

БП таңдамалы компонент

Оқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Практикалық-30; ОСӨЖ-30;СӨЖ-30

Еңбек сыйымдылығы

90

Кредиттер/ сынақ бірліктері

2

Модульаясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизит: Жаратылыстану негіздері, Дүниетануды оқытудың теориясы мен технологиясы

Білім беру мақсаттары/ құзіреттілігі

Дүниетану бойынша оқытудың көрнекі құралдарының сипаттамасы. Табиғиаттың өлі және тірі объектілерін көрнекі құралдар дайындау технологиясы. Жасанды матриеалдардан көрнекіліктер дайындау технологиясы. Карточкалар мен динамикалық сызбанұсқаларды жасау әдістемесі. Техникалық оқу құралдарын сабаққа дайындау технологиясы. Тірі табиғат бұрышын жасау. Географиялық алаң ұйымдастыру. Мектеп маңындағы оқу - тәжірибе алаңын сабақта қолдану технологиясы.

Мазмұны

Практикалық: Дүниетану бойынша оқытудың көрнекі құралдарының. мінездемесі.Табиғиаттың өлі объектілері. Өсімдіктерден гербарий, дәндер коллекцияларын, бунақденелілерден коллекция дайындау технологиясы. Ылғалды препараттар мен құрғақ препараттар дайындау технологиясы. Заттық модельдер дайындау. Муляждарды жасау. Апликация жасау. Карточкалар мен динамикалық сызбанұсқаларды жасау технологиясы. Техникалық оқу құралдар түрлеріне арналған көрнекіліктер дайындау технологиясы. Тірі табиғат бұрышының макетін жасау. Географиялық алаң ұйымдастыру. Мектеп маңындағы оқу - тәжірибе алаңында көрнекілік дайындауға қолдану технологиясы.

Оқу жұмысының нәтижелері

-көрнекіліктер жүйесін таныту;

-табиғи материалдардан бұйым даярлау техникасын үйрету;

-бейнелі көрнекіліктер даярлау әдістемесін меңгерту;

-дидактикалық таратпа материалдарды даярлау әдістерін үйрету;-жүйелі қолдану әдістемесін меңгерту.Пәннің аталуы

Арнайы курс қазақ тілінен

Қысқартылған атауы
Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер болса)
Семестр

7 семестр

Оқытушының Т.А.Ә.

Мамаева А.Е.

Доцент/оқытушы

Аға оқытушы, п.ғ.к.

Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Таңдамалы компонент

Оқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Дәріс – 15; Практикалық – 15; ОСӨЖ-30; СӨЖ-30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы- 90

Кредиттер/ сынақ бірліктері

2

Модульаясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизит: Қазіргі қазақ тілі, Қазақ тілін оқыту теориясы мен технологиясы

Білім беру мақсаттары/ құзіреттіліг

Қазақ тілі білімінің фонетика саласынан алған білімді жүйелеу; -лексикология және оның зерттеу объектісі туралы алған ұғымды кеңейту; -сөзжасам және морфология туралы білімді тереңдету; -қазақ тілінің синтаксис саласы бойынша алынған білімді жинақтау, толықтыру. Қазақ тілі пәнін оқытудың мәні ерекше. Болашақ бастауыш сынып мұғалімдері балаға алғашқы тілдік мағұлматтарды меңгертіп, тілдің грамматикалық жүйесі жайында үйрететін болғандықтан, оны алдымен өзі терең білуі қажет. Сондықтан бұл пән студенттерге тілдің фонетикасынан, лексикологиядан, морфологиядан және синтаксистен жүйелі әрі терең білім берудің негізі болып табылады.Дәріс: Фонетика туралы түсінік Транскрипция және транслитерация Фонетикалық зерттеулерде қолданылатын әр түрлі әдістер. Фонемаларды топтастырудың принциптері. Дауысты фонемалар. Дауыссыз фонемалар. Дауыссыздардың қолданылуы. Дыбыстар тіркесімі. Сөйлеудің фонетикалық жақтан мүшеленуі. Үндестік (сингормонизм) заңы. Лексикология және оның зерттеу объектісі. Сөз мағынасы (семантикасы). Сөз мағыналық ауысуы. Метафоралық мағына. Метонимия. Қазақ тілінің сөзжасамы. Сөзжасамдық мағына.Туынды сөздер туралы түсінік. Сөздің морфологиялық құрамы мен жасалу жолдары. Жұрнақтар. Жалғаулар.Септік жалғау. Сөз таптары және олардың морфологиялық құрылымы. Қазақ тілінің синтаксисі. Зерттелу тарихы Сөйлем мүшелері туралы жалпы түсінік.

Практикалық: Қазақ тілінің фонетикасы. Дыбыс және оның түрлері. Сөздердің дыбысқа, буынға бөлінуі. Дыбыс және әріп. Қазақ тілінің үндестік заңы (сингорманизм). Ассимиляция туралы түсінік. Орфоэпия және орфография. Сөздің лексика-семантикалық табиғаты. Сөздің сипаттамасы. Сөз формасы мен мазмұны. Метафора, метонимия, синекдоха. Сөзжасам. Сөзжасамдық талдау. Туынды сөздер. Синтаксис. Сөйлем мүшелерінің қызметі.Оқу жұмысының нәтижелері

Бұл курсты аяқтағаннан кейін студент қазақ тілін терең әрі жан-жақты меңгереді. Атап айтсақ, фонетиканы, морфология мен синтаксисті, қазақ тілінің сөзжасамын және лексикологиясын біліп шығады.Пәннің аталуы

Арнайы семинар қазақ тілінен

Қысқартылған атауы
Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер болса)
Семестр

7 семестр

Оқытушының Т.А.Ә.

Мамаева А.Е.

Доцент/оқытушы

Аға оқытушы, п.ғ.к.

Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспарымен сәйкестігі

КП Таңдамалы компонент

Оқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Дәріс – 15; Практикалық – 15; ОСӨЖ-30; СӨЖ-30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы- 90

Кредиттер/ сынақ бірліктері

2

Модульаясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизит: Қазіргі қазақ тілі, Қазақ тілін оқыту теориясы мен технологиясы

Білім беру мақсаттары/ құзіреттілігі

Қазақ тілі білімінің фонетика, лексика, морфология, синтаксис саласынан алған білімді жүйелеу; -лексикология және оның зерттеу объектісі туралы алған ұғымды кеңейту; -сөзжасам және морфология туралы білімді тереңдету; -қазақ тілінің синтаксис саласы бойынша алынған білімді жинақтау, толықтыру. Тілдің фонетикасынан, лексикологиядан, морфологиядан және синтаксистен жүйелі әрі терең білім берудің негізі болып табылады.Дәріс: Лексикология және оның зерттеу объектісі. Сөз мағынасы (семантикасы). Сөз мағыналық ауысуы. Метафоралық мағына. Метонимия. Қазақ тілінің сөзжасамы. Сөзжасамдық мағына. Туынды сөздер туралы түсінік. Сөздің морфологиялық құрамы мен жасалу жолдары. Жұрнақтар. Жалғаулар. Сөз таптары және олардың морфологиялық құрылымы. Қазақ тілінің синтаксисі. Зерттелу тарихы Сөйлем мүшелері туралы жалпы түсінік. Жай сөйлемнің құрылысына қарай бөлінетін түрлері. Құрмалас сөйлем. Салалас құрмалас сөйлем. Сабақтас құрмалас сөйлем. Аралас құрмалас сөйлем. Синтаксистен бастауыш сыныпта берілетін материалдар және оларды оқьпу. Бөгде сөз, оның түрлері. Емле және тыныс белгілері. Қазақ емлесінің кейбір мәселелері. Тыныс белгілерінің мәні мен атқаратын қызметі. Тыныс белгілерінің түрлері және олардың колданылуы.

Практикалық: Қазақ тілінің үндестік заңы (сингорманизм). Ассимиляция туралы түсінік. Омоним, антоним. Орфоэпия және орфография. Сөздің лексика-семантикалық табиғаты. Сөз мағынасы және оның түрлері Синоним және көп мағыналы сөздер, Фразеологизмдер, мақал- мәтелдер. Сөздің сипаттамасы. Сөз формасы мен мазмұны. Метафора, метонимия, синекдоха. Сөзжасам. Туынды сөздер. Морфема және оның түрлері, Жалаң және күрделі сөздер. Зат есім, Сын есім, сан есім, Есімдік, Етістік, Үстеу, Шылау, Еліктиеу сөздер. Синтаксис. Сөйлем мүшелерінің қызметі. Жай сөйлемнің айтылу мақсатына және құрылысына қарай бөлінетін түрлері, Құрмалас сөйлем, оның түрлері.
Оқу жұмысының нәтижелері

Бұл курсты аяқтағаннан кейін студент қазақ тілін терең әрі жан-жақты меңгереді. Атап айтсақ, фонетиканы, лексиканы, морфология мен синтаксисті біліп шығады.


Пәннің аталуы

3. Қазақ тілінен шолу лек.


Қысқартылған атауы
Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер болса)
Семестр

7 семестр

Оқытушының Т.А.Ә.

Мамаева А.Е.

Доцент/оқытушы

Аға оқытушы, п.ғ.к.

Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Таңдамалы компонент

Оқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Дәріс – 15; Практикалық – 15; ОСӨЖ-30; СӨЖ-30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы- 90

Кредиттер/ сынақ бірліктері

2

Модульаясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизит: Қазіргі қазақ тілі, Қазақ тілін оқыту теориясы мен технологиясы

Білім беру мақсаттары/ құзіреттілігі

Тілдің қоғамдық мәні және оның ойлаумен байланысы туралы түсінік беру.Тіл дыбыстары және олардын түрлерімен таныстыру. Үндесу заңдылықтарын білдіру. Орфоэпиялық жөне орфографиялық ерекшеліктерді меңгерту.Буын түрлерімен таныстыру. Сөз мағынасынын түрлерін айыра білуге үйрету. Сөзжасамның негізгі тәсілдерін таныту және морфемаларды меңгерту. Сөз таптарын жеке-жеке таныту. Әр сөз табының грамматикалық түрлену жүйесін меңгерту. Сауатты жазуға үйрету.Дәріс: Тіл біліміне кіріспе. Тіл білімі және оның салалары. Тіл білімінің басқа ғылымдармен байланысы. Тілдің қоғамдық мәні мен қызметі. Тіл және онлау. Тіл және сөйлеу. Тілдің құрылымы, оның жүйесі. Қазақ тілі лексикографиясы. Сөздік жасау принциптері. Лингвистикалық сөздіктердің негізгі түрлері: "Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі" т.б. Сөздіктердің өзіндік сипаттары мен атқаратын қызметі. Сөзжасам. Қазақ тілінің сөзжасам жүйесіне кіріспе. Сөзжасам жүйесінің проблемалары. Сөзжасам жүйесінің негізгі төсілдері. Морфемалар. Жалаң сөз. Күрделі сөз және оның түрлері. Сөзжасамға қатысты ұғымдардың бастауыш сынып бағдарламасы мен "Қазақ тілі" оқулықтарында берілу жайы

Фонетика туралы түсінік Транскрипция және транслитерация Фонетикалық зерттеулерде қолданылатын әр түрлі әдістер. Фонемаларды топтастырудың принциптері. Дауысты фонемалар. Дауыссыз фонемалар. Дауыссыздардың қолданылуы. Дыбыстар тіркесімі. Сөйлеудің фонетикалық жақтан мүшеленуі. Үндестік (сингормонизм) заңы. Лексикология және оның зерттеу объектісі. Сөз мағынасы (семантикасы). Сөз мағыналық ауысуы. Метафоралық мағына. Метонимия. Туынды сөздер туралы түсінік. Сөздің морфологиялық құрамы мен жасалу жолдары. Жұрнақтар. Жалғаулар.Септік жалғау. Сөз таптары және олардың морфологиялық құрылымы. Қазақ тілінің синтаксисі. Зерттелу тарихы Сөйлем мүшелері туралы жалпы түсінік. Грамматика, оның объектісі. Грамматикалық форма және грамматикалық категория туралы ұғым. Грамматиканың теориялық және практикалық мәні. Оның бастауыш сынып бағдарламасында алатын орны, маңызы.

Зат есім. Көмекші есім. Олардың зат есімдерше түрленетіні. Көмекші есімдердің қызметі. Сын есім. Сан есім. Есімдік. Етістік. Етістіктің лексикалық-грамматикалық категориялары. Үстеу. Шылау сөздер. Еліктеу сөздер. Одағай сөздер. Бастауыш сыныпта оқытылатын сөз таптарының оқулықта берілу жайы және олардың оқыту.

Синтаксис. Синтаксис туралы жалпы түсінік. Сөйлем. Сөйлемнің грамматикалық белгілері. Сөйлемнің құрылысына қарай жай жане құрмалас сөйлем болатыны. Сөйлемнің айтылу мақсатына қарай бөлінетін түрлері.Сөз тіркесі. Сөз тіркесінің байланысу тәсілдері мен түрлері.Сөйлем мүшесі. Сөйлемнің түрлаулы мүшелері. Сөйлемнің түрлаусыз мүшелері. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері. Айқындауыш мүше және оның түрлері.Оқшау сөздер. Оқшау сөздердің түрлері, олардың орналасу тәртібі және тыныс белгілері. Жай сөйлемнің құрылысына қарай бөлінетін түрлері. Құрмалас сөйлем. Салалас құрмалас сөйлем. Сабақтас құрмалас сөйлем. Аралас құрмалас сөйлем. Синтаксистен бастауыш сыныпта берілетін материалдар және оларды оқьпу. Бөгде сөз, оның түрлері.

Емле және тыныс белгілері. Қазақ емлесінің кейбір мәселелері. Тыныс белгілерінің мәні мен атқаратын қызметі. Тыныс белгілерінің түрлері және олардың колданылуы.

Сөйлеу мәдениеті. Сөйлеу мәдениеті туралы түсінік. Тілдік норма, оның тіл мәдениетіне қатысы.

Практикалық: Қазақ тілінің фонетикасы. Дыбыс және оның түрлері. Сөздердің дыбысқа, буынға бөлінуі. Дыбыс және әріп. Қазақ тілінің үндестік заңы (сингорманизм). Ассимиляция туралы түсінік. Орфоэпия және орфография. Сөздің лексика-семантикалық табиғаты. Сөздің сипаттамасы. Сөз формасы мен мазмұны. Метафора, метонимия, синекдоха. Сөзжасам. Сөзжасамдық талдау. Туынды сөздер. Синтаксис. Сөйлем мүшелерінің қызметі. Дауыссыз дыбыстардың акустика-артикуляциялық ерекшеліктері, Буын және дыбыс үндестігі. Қазақ тілі орфографиясының негізгі ережелері. Сөз және оның мағынасы.Қазақ сөздерінің лексикалық мағыналарының түрлері.Сөздердің қолдану аясына карай бөлінетін түрлері. Жалаң және күрделі сөздер.Сөздің морфемалық құрамы. Зат.есім және оның түрлену жүйесі. Етістіктің грамматикалық категориялары. Сөз таптары.Есімді және етістікті тіркестер, олардың байланысу түрлері. Анықтауыш және айқындауыш. Жай сөйлемнің құрылысына қарай бөлінетін түрлері. Сөйлем мүшелері


Оқу жұмысының нәтижелері

Бұл курсты аяқтағаннан кейін студент Тілдің қоғамдық мәні және оның ойлаумен байланысын, тіл дыбыстары және олардын түрлерін, үндесу заңдылықтарын, орфоэпиялық жөне орфографиялық ерекшеліктерін, буын түрлері, сөз мағынасының түрлерін айыра біледі, сөзжасамның негізгі тәсілдерін және морфемаларды меңгереді. Сауатты жазуға үйрету әдіс- тәсілдерін біліп шығады.


Пәннің аталуы
Арнайы курс математика

Қысқартылған атауы

AKM 4304

Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер болса)
Семестр

7

Оқытушының Т.А.Ә.

Алиева К.С.

Доцент/оқытушы

доцент

Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Таңдамалы компонент

Оқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Дәріс – 30; Практикалық – 30; ОСӨЖ-60; СӨЖ-60

Еңбек сыйымдылығы

180

Кредиттер/ сынақ бірліктері

4

Модульаясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизит: «Математика», «Педагогика», «Психология», «Информатика».


Білім беру мақсаттары/ құзіреттіліг

Математикадан арнайы курс пән ретінде және оны оқытуды ұйымдастыру бастауыш сыныптарда математиканы оқытудың мақсатына, мазмұнына, әдістеріне, құралдарына және ұйымдастыру формаларына шолу жасауға арналады. Курстың басты тақырыбы «Математика курсының аса маңызды ұғымдары мен әрекет тәсілдеріне сипаттама және оларды оқытудың әдістемесі» болып табылады. Мұнда бастауыш математика курсын құрайтын ұғымдар мен әрекет – тәсілдердің мазмұны, ұғымдар әрекет – тәсілдердің оқылу реті, курстың құрылымы, аса маңызды ұғымдарды қарастырудың әдістемелік аспектілерінің мән – мағынасы ашылады. Негізгі әдістемелік қағидаларды нақтылау    сыныптар математикасыны пайдаланылатын курсының мазмұны мысалында жүзеге асады. Тақырыпты оқып – үйрену нәтижесінде студенттер математика пәнінің мазмұнын меңгеруі, бастауыш мектеп математика курсының пәндік мазмұны мен оны оқып – үйренудің әдістемесінен бағыт – бағдары болуы керек.

Мазмұны

Дәріс: Бастауыш математика курсындағы «есеп» ұғымы. Жай және құрама есептер. Жай есептің негізгі түрлері. Өзара кері есептер. Есепті шешу кезендері және оларды орындау тәсілдері. Жай есептерді шешуге үйрету тәсілдері. Есепті шешудің арифметикалық және алгебралық тәсілі.

Бастауыш математика курсында кездесетін кұрама есеп түрлері. Бастауыш математика курсында кездесетін кұрама есептерді шешу .Есепті шсшу процесін моделъдеу. Геометриялық мазмұнды есеп.Үлес және бөлшек есеп

Алгебралық мазмұнды есептер. Шығармашылық іс-әрекетті көздейтін есептер. Окушылардың логикалық ойлауын және танымдық есептер

Оқушылардың өз бетінше есеп шығару шеберліктерін қалыптастыру Практикалық: Бастауыш математика курсындағы «есеп» ұғымы. Бастауыш математика курсындағы есеп түрлері. Жай және құрама есептер. Жай есептің негізгі түрлері. Өзара кері есептер. Кері есептермен жұмыс. Есепті шешу кезендері

Есепті шешу және орындау тәсілдері. Жай есептерді шешуге. Жай есептерді шешуге үйрету тәсілдері. Есепті шешудің арифметикалық тәсілі. Есепті алгебралық тәсілмен шешу. Бастауыш математика курсында кездесетін кұрама есеп. Бастауыш математика курсында кездесетін кұрама есеп түрлері. Бастауыш математика курсында кездесетін кұрама есептерді шешу. Бастауыш математика курсында кездесетін кұрама есептерді шешуге үйрету. Есепті шешу процесін модельдеу. Жай есептерді шешу процесін модельдеу.Геометриялық мазмұнды есеп. Геометриялық мазмұнды есеппен жұмыс әдістемесі. Үлеске берілген есеп. Бөлшекке берілген есеп

Алгебралық мазмұнды есептер. Алгебралық мазмұнды есептермен жұмыс әдістемесі. Шығармашылық іс-әрекетті есептер түрлері. Шығармашылық іс-әрекетті көздейтін есептер. Оқушылардың логикалық ойлауына берілген есептер.Оқушыларға танымдық есептерді таныстыру. Оқушылардың өз бетінше жұмыс түрлері. Оқушылардың өз бетінше есеп шығару шеберліктерін қалыптастыру


Оқу жұмысының нәтижелері

Бастауыш сынып оқушыларын оқыту барысында кездесетін сабақтың мазмұны, әдістемесі, оқу құралы мен формалары және оларды жетілдіру жолдарымен таныстыру. Математикалық ұғымдар, заңдар, қасиеттер, фактілер, әрекет тәсілдері, логикалық амалдармен ақыл-ой операцияларын қарастыратын математиканың бастауыш курсының теориялық негіздерімен таныстыру.Пәннің аталуы

Арнайы семинар математикадан

Қысқартылған атауы

AKM 4304

Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер болса)
Семестр
Оқытушының Т.А.Ә.

Алиева К.С.

Доцент/оқытушы

доцент

Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Таңдамалы компонент

Оқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Дәріс – 30; Практикалық – 30; ОСӨЖ-60; СӨЖ-60

Еңбек сыйымдылығы

180

Кредиттер/ сынақ бірліктері

4

Модульаясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизит: «Математика», «Педагогика», «Психология», «Информатика».


Білім беру мақсаттары/ құзіреттіліг

Математикадан арнайы курс пән ретінде және оны оқытуды ұйымдастыру бастауыш сыныптарда математиканы оқытудың мақсатына, мазмұнына, әдістеріне, құралдарына және ұйымдастыру формаларына шолу жасауға арналады. Курстың басты тақырыбы «Математика курсының аса маңызды ұғымдары мен әрекет тәсілдеріне сипаттама және оларды оқытудың әдістемесі» болып табылады. Мұнда бастауыш математика курсын құрайтын ұғымдар мен әрекет – тәсілдердің мазмұны, ұғымдар әрекет – тәсілдердің оқылу реті, курстың құрылымы, аса маңызды ұғымдарды қарастырудың әдістемелік аспектілерінің мән – мағынасы ашылады. Негізгі әдістемелік қағидаларды нақтылау    сыныптар математикасыны пайдаланылатын курсының мазмұны мысалында жүзеге асады. Тақырыпты оқып – үйрену нәтижесінде студенттер математика пәнінің мазмұнын меңгеруі, бастауыш мектеп математика курсының пәндік мазмұны мен оны оқып – үйренудің әдістемесінен бағыт – бағдары болуы керек.

Мазмұны

Дәріс: Бастауыш математика курсындағы «есеп» ұғымы. Жай және құрама есептер. Жай есептің негізгі түрлері. Өзара кері есептер. Есепті шешу кезендері және оларды орындау тәсілдері. Жай есептерді шешуге үйрету тәсілдері. Есепті шешудің арифметикалық және алгебралық тәсілі.

Бастауыш математика курсында кездесетін кұрама есеп түрлері. Бастауыш математика курсында кездесетін кұрама есептерді шешу .Есепті шсшу процесін моделъдеу. Геометриялық мазмұнды есеп.Үлес және бөлшек есеп

Алгебралық мазмұнды есептер. Шығармашылық іс-әрекетті көздейтін есептер. Окушылардың логикалық ойлауын және танымдық есептер

Оқушылардың өз бетінше есеп шығару шеберліктерін қалыптастыру Практикалық: Бастауыш математика курсындағы «есеп» ұғымы. Бастауыш математика курсындағы есеп түрлері. Жай және құрама есептер. Жай есептің негізгі түрлері. Өзара кері есептер. Кері есептермен жұмыс. Есепті шешу кезендері

Есепті шешу және орындау тәсілдері. Жай есептерді шешуге. Жай есептерді шешуге үйрету тәсілдері. Есепті шешудің арифметикалық тәсілі. Есепті алгебралық тәсілмен шешу. Бастауыш математика курсында кездесетін кұрама есеп. Бастауыш математика курсында кездесетін кұрама есеп түрлері. Бастауыш математика курсында кездесетін кұрама есептерді шешу. Бастауыш математика курсында кездесетін кұрама есептерді шешуге үйрету. Есепті шешу процесін модельдеу. Жай есептерді шешу процесін модельдеу.Геометриялық мазмұнды есеп. Геометриялық мазмұнды есеппен жұмыс әдістемесі. Үлеске берілген есеп. Бөлшекке берілген есеп

Алгебралық мазмұнды есептер. Алгебралық мазмұнды есептермен жұмыс әдістемесі. Шығармашылық іс-әрекетті есептер түрлері. Шығармашылық іс-әрекетті көздейтін есептер. Оқушылардың логикалық ойлауына берілген есептер.Оқушыларға танымдық есептерді таныстыру. Оқушылардың өз бетінше жұмыс түрлері. Оқушылардың өз бетінше есеп шығару шеберліктерін қалыптастыру


Оқу жұмысының нәтижелері

Бастауыш сынып оқушыларын оқыту барысында кездесетін сабақтың мазмұны, әдістемесі, оқу құралы мен формалары және оларды жетілдіру жолдарымен таныстыру. Математикалық ұғымдар, заңдар, қасиеттер, фактілер, әрекет тәсілдері, логикалық амалдармен ақыл-ой операцияларын қарастыратын математиканың бастауыш курсының теориялық негіздерімен таныстыру.
Пәннің аталуы

3. Математикадан шолу лекциясы

Қысқартылған атауы

AKM 4304

Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер болса)
Семестр
Оқытушының Т.А.Ә.

Алиева К.С.

Доцент/оқытушы

доцент

Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Таңдамалы компонент

Оқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Дәріс – 30; Практикалық – 30; ОСӨЖ-60; СӨЖ-60

Еңбек сыйымдылығы

180

Кредиттер/ сынақ бірліктері

4

Модульаясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизит: «Математика», «Педагогика», «Психология», «Информатика».


Білім беру мақсаттары/ құзіреттіліг

Математикадан арнайы курс пән ретінде және оны оқытуды ұйымдастыру бастауыш сыныптарда математиканы оқытудың мақсатына, мазмұнына, әдістеріне, құралдарына және ұйымдастыру формаларына шолу жасауға арналады. Курстың басты тақырыбы «Математика курсының аса маңызды ұғымдары мен әрекет тәсілдеріне сипаттама және оларды оқытудың әдістемесі» болып табылады. Мұнда бастауыш математика курсын құрайтын ұғымдар мен әрекет – тәсілдердің мазмұны, ұғымдар әрекет – тәсілдердің оқылу реті, курстың құрылымы, аса маңызды ұғымдарды қарастырудың әдістемелік аспектілерінің мән – мағынасы ашылады. Негізгі әдістемелік қағидаларды нақтылау    сыныптар математикасыны пайдаланылатын курсының мазмұны мысалында жүзеге асады. Тақырыпты оқып – үйрену нәтижесінде студенттер математика пәнінің мазмұнын меңгеруі, бастауыш мектеп математика курсының пәндік мазмұны мен оны оқып – үйренудің әдістемесінен бағыт – бағдары болуы керек.

Мазмұны

Дәріс: Бастауыш математика курсындағы «есеп» ұғымы. Жай және құрама есептер. Жай есептің негізгі түрлері. Өзара кері есептер. Есепті шешу кезендері және оларды орындау тәсілдері. Жай есептерді шешуге үйрету тәсілдері. Есепті шешудің арифметикалық және алгебралық тәсілі.

Бастауыш математика курсында кездесетін кұрама есеп түрлері. Бастауыш математика курсында кездесетін кұрама есептерді шешу .Есепті шсшу процесін моделъдеу. Геометриялық мазмұнды есеп.Үлес және бөлшек есеп

Алгебралық мазмұнды есептер. Шығармашылық іс-әрекетті көздейтін есептер. Окушылардың логикалық ойлауын және танымдық есептер

Оқушылардың өз бетінше есеп шығару шеберліктерін қалыптастыру Практикалық: Бастауыш математика курсындағы «есеп» ұғымы. Бастауыш математика курсындағы есеп түрлері. Жай және құрама есептер. Жай есептің негізгі түрлері. Өзара кері есептер. Кері есептермен жұмыс. Есепті шешу кезендері

Есепті шешу және орындау тәсілдері. Жай есептерді шешуге. Жай есептерді шешуге үйрету тәсілдері. Есепті шешудің арифметикалық тәсілі. Есепті алгебралық тәсілмен шешу. Бастауыш математика курсында кездесетін кұрама есеп. Бастауыш математика курсында кездесетін кұрама есеп түрлері. Бастауыш математика курсында кездесетін кұрама есептерді шешу. Бастауыш математика курсында кездесетін кұрама есептерді шешуге үйрету. Есепті шешу процесін модельдеу. Жай есептерді шешу процесін модельдеу.Геометриялық мазмұнды есеп. Геометриялық мазмұнды есеппен жұмыс әдістемесі. Үлеске берілген есеп. Бөлшекке берілген есеп

Алгебралық мазмұнды есептер. Алгебралық мазмұнды есептермен жұмыс әдістемесі. Шығармашылық іс-әрекетті есептер түрлері. Шығармашылық іс-әрекетті көздейтін есептер. Оқушылардың логикалық ойлауына берілген есептер. Оқушыларға танымдық есептерді таныстыру. Оқушылардың өз бетінше жұмыс түрлері. Оқушылардың өз бетінше есеп шығару шеберліктерін қалыптастыруОқу жұмысының нәтижелері

Бастауыш сынып оқушыларын оқыту барысында кездесетін сабақтың мазмұны, әдістемесі, оқу құралы мен формалары және оларды жетілдіру жолдарымен таныстыру. Математикалық ұғымдар, заңдар, қасиеттер, фактілер, әрекет тәсілдері, логикалық амалдармен ақыл-ой операцияларын қарастыратын математиканың бастауыш курсының теориялық негіздерімен таныстыру.

Каталог: sites -> default -> files
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Жамбыл атындағы Мемлекеттік жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қызылорда облысының жер – су атаулары қызылорда, 2013 жыл сыр елі қызылорда облысы
files -> ОҚу курсының каталогы 050117 қазақ тілі мен әдебиеті
files -> Өмірбаяндық деректеме
files -> Жиырма үш жыл бір ғұмыр
files -> Пәнінің мұғалімі Ищанова Эльмира Абайқызы Қазақ әдебиеті ( 6 «б» сынып ) Сабақтың тақырыбы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет