«Өзін-өзі тану» ПӘні бойынша оқУ-Әдістемелік кешеніДата29.03.2017
өлшемі240.6 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

4 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК


ПОӘК 042-18.1.15/02-2013

ПОӘК

Студенттерге арналған

«Өзін- өзі тану» пәннің жұмыс оқу бағдарламасы


05.09.2013 жылғы

1 басылым«ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ»

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

5В010300-«Педагогика және психология»

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей, 2013


Алғы сөз

1 ЖАСАЛЫНДЫ

Құрастырушы_______________Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің педагогикалық психология “____” ____ 2013 ж.

2 ҚАРАЛДЫ  1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің “Педагогикалық психология” кафедрасының отырысында

Хаттама №_1____ «__»________ 2013 жыл
Кафедра меңгерушісі: ____________ Г.К.Джумажанова
2.2 ГЗФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында

Хаттама №__1____ «__»________ 2013 жыл


Төрайымы _______ БЕКІТІЛДІ

3.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және баспаға ұсынылды

Хаттама №__1____ «__»_______ 2013 жыл
ОӘК төрағасы, оқу ісі жөніндегі проректор_______

Мазмұны:
1.Жалпы талаптар

2.Пәнді оқудың әдістемелік нұсқауы

3.Курс саясаты

4.Студент рейтингісін санау саясаты

5.Пән мазмұны мен сағат санының бөлінуі

6.СОӨЖ және СӨЖ жоспары

7«Өзін-өзі тану пәнін оқыту әдістемесі» пәнінің оқу процесінің күнтізбелік графигі..

1. Қолдану саласы

«Өзін-өзі тану пәнін оқыту әдістемесі» пәнінің электрондық оқу-әдістемелік кешені қашықтықтан оқыту технологиялалары (ҚОТ) бойынша оқитын «5В010200» – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығының студенттеріне арналған. ПЭОӘК студенттерді курс мазмұнымен, өзектілігімен, қажеттілігімен, саясатымен және студенттің оқу үдерісінде қандай дағдылар мен іскерлікті үйренетінімен таныстырады.

Пәнді ҚОТ бойынша оқу кезінде ПЭОӘК негізгі құрал болып табылады.

Нормативтік сілтемелер

Осы «Өзін-өзі тану пәнін оқыту әдістемесі» пәнінің электрондық оқу-әдістемелік кешені (ПЭОӘК) берілген пән бойынша оқу үдерісін ҚОТ пайдалана ұйымдастыру ретін анықтайды және келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес әзірленген.

«5В010200» – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығының Мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті білім стандарты ҚР МЖМБС 6.08.067-2010, ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2011жылғы «_08_» _тамыз__ №349__ бұйрығымен бекітілген.
3. Жалпы ережелер
3.1 «Өзін-өзі тану пәнін оқыту әдістемесі» пәні Педагогикалық факультеттің «Педагогика және психология» мамандығының негізгі білім бағдарламасы негізінде «Психология және адам дамуы және қарым-қатынас психология» бағытындағы мамандандыру пәндерінің құрамына кіреді. Курста студенттер теоретикалық және практикалық блоктарды оқиды.Үшінші курстың 6 семестрінде оқиды Қорытынды бақылау формасы-емтихан.

3.2 Курстың негізгі мақсаты болып «Өзін-өзі тану пәнін оқыту әдістемесі» курсында студенттердің теориялық білімдерін практикамен ұштастыру көзделеді, семинар және практикалық сабақтар процесінде оқу пәнінің бастауыш сыныптарда оқытылу ерекшелігін қарастыру.

3.3 «Өзін- өзі тану пәнін оқыту әдістемесі» курсын оқытудың міндеттері:

-Студенттердің «өзін-өзі тану пәнін оқыту әдістемесі» пәнін ғылым ретінде қабылдауын, пәннің мәселелері мен міндеттері жөніндегі түсініктерін қалыптастыру, ;

-Педагогикалық процесс, оның міндеттері, құрылымы, ұйымдастыру формасы жөнінде мағлұмат беру;

-Мұғалімнің сабақ үстінде бақылай отырып бағалау әрекеті туралы, оқытудың критериялары мен функциялары жөнінде, оқытудың әдістері туралы мағлұматтар беру;-Студенттерді жалпы орта білім беретін мектептердегі өзін-өзі тану пәнінің мазмұнымен, бастауыш сынып оқушылармен жүргізілетін сабақ түрлерін жоспарлаумен таныстыру;

3.4 Оқып-зерттеу нәтижесінде студент:

Білуі:

 • мектептегі өзін-өзі тану пәнін оқытудың дәстүрлі және инновациялық әдістерін;

 • оқытудың негізгі міндеттерін;

 • білім беру жүйесіндегі оқыту мен білім беру теориясын;

 • өзін-өзі тану пәні бойынша дәстүрлі және интерактивті сабақ формаларын ұйымдастыруды;

 • өзін-өзі тану пәнін ұйымдастыруға қойылатын әдістемелік, психологиялық, тәрбиелік, физиологиялық- гигиеналық талаптарды;

 • өзін-өзі тану сабақтарын ұйымдастыру әдістемесін;

 • өзін-өзі тану пәні бойынша оқушылардың өздік жұмыстарын ұйымдастыруға қойылатын талаптарды;

 • өзін-өзі тану пәні бойынша білімдерін бақылауды ұйымдастыру принциптерін;Игеруі:

 • Педагогикалық қарым-қатынасты, педагогикалық қарым-қатынас дағдыларын, психогигиеналық қарым-қатынас және оны педагогикалық ұжым жұмысында қолдану.

 • меңгеруі:

 • өзін-өзі тану этаптары мен процедуралары;

 • өзін-өзі тану әдістері және психологиялық принциптері;

 • өзін-өзі тану жұмысының мазмұны;

 • Іскерлігі:

 • мектепте өзін-өзі тану сабақтарында оқытудың түрлі әдістерін қолдана алу;

 • мектепте өзін-өзі тану пәні бойынша түрлі сабақтар формасын ұйымдастыру және өткізу;

 • оқушылардың өзін-өзі тану пәні бойынша өздік жұмыстарын және сабақтан тыс жұмыстарын ұйымдастыру;


түсінуі:

 • өзін-өзі тану тапсырмалары мен формалары;

 • өзін-өзі тану жұмысын ұйымдастыру принциптері және негізгі бағыттары;

Істей білуі керек:

 • өзін-өзі тану іс-әрекетін ұйымдастыру формасы және тәсілдері

 • өзін-өзі тану іс-әрекетін реализациялау процесінде психологтың рөлі

 • өзін-өзі тану іс-әрекетіндегі психолог-кеңесшінің негізгі кәсіби және нормативті талаптары

 • өзін-өзі тану стратегиясына және тапсырмаларына, мақсатына ие болуы керек. Оның қоғамдағы орны және функциялары.

 • Қолдана білуі:

 • өзін-өзі тану мәселелерінің дағдыларын, іскерлігін және тәсілдерді қолдана білу.


3.5 Пререквизиті: Қазақстан тарихы, өзін-өзі тану, философия, экология, педагогика, психология, қазақ әдебиеті, құқық негіздері.

3.6 Постреквизиті: Педагогика және педагогикалық іс-әрекеттің психологиясы.

3.7 Оқу жұмыс жоспарынан:

курс

семестр

кредит

дәріс сағ.

СПЗ час.

СОӨЖ сағ.

СӨЖ сағ.

Барлық сағ.

Қорытынды бақылау формасы

2

6

115

22,5

35

45


емтихан


2 . Пәнді оқып-зерттеу бойынша әдістемелік нұсқаулар

І. Берілген тақырыпты конспектілеу.

Негізгі талаптар:

 1. Жазып отырған тақырыптан алшақтамай, оның мазмұнын нақты ашуға талпыну.

 2. Артық баяндау, қажетсіз дәлелдемелер мен көп сөзділікке жол бермеу.

 3. Міндетті түрде жоспар болуы және тақырып мазмұнын жоспарға сай рет-ретімен жүйелі баяндауы қажет.

 4. Жұмыс түсінікті, мағыналы, орамды тілмен жазылуы тиіс.

 5. Барлық айтылған ойды жинақтап, тұжырымдап, тиісті қорытынды жасау.

Реферат жазуда не ескеріледі?

 1. Таңдап алған рефераттың тақырыбына қатысты студент кішігірім зерттеулер жасайды. Студент осы алғашқы ғылыми жұмысқа байланысты мәселелерге орай қажетті әдебиеттерге шолу жасаудан бастайды.

 2. Керек жағдайларда оқытушымен кездесіп, керекті кеңестер алғаны абзал.

 3. Реферат жазуда студент негізгі мәселені ажыратуға, тақырыптардың өзара сабақтастығын тануға дағдыланады.

 4. Фактілер, фактілік материалдарды іріктеу және жинақтау негізінде таблицалар, графиктер, схемалар жасалады.

 5. Пайдаланған деректер, материалдар, әдебиеттердің тізімін, қайдан алғанын (сілтеме) қайда, қашан, қандай баспадан жарық көргенін көрсетуі қажет.

 6. Студенттің жазған рефераты аудиторияда талқыланады. Ең алдымен оқытушы қысқаша реферат тақырыбымен, негізгі идеясымен таныстырады. Тақырыпты зерттеуші студент реферат мазмұнын аудиторияда баяндайды, сұрақтарға жауап береді.

Жұмыстың мұндай түрі, формасы, нұсқасы студенттердің танымдық белсенділігін арттырып, алдағы ізденіске құлшындырады.

Рефератты талқылау – шығармашылық жұмыстың бір көрінісі, яғни білімділік, қызығушылық тұрғысынан және тәрбиелік мән-мазмұны зор әрекет, жұмыс. Бұл кезде сөйлеушілер негізгі мәселеден ауытқымай, нақты, тұжырымды ой айтуға көңіл бөлуі тиіс.

Рефератты талқылып, қорытындысын шығару – маңызы зор жауапты сәт, белгілі бір тақырып төңірегінде ғылыми дәйекті тұжырымдар жасап үйрену. Соңында оқытушы реферат жазған студенттің, пікір айтушылардың сөздерін жинақтап, қажетті толықтырулар енгізеді, мәселенің түсініксіз тұстарын анықтап, түзетулер жасайды, толықтырады, өзгертеді.

Студенттердің өздік жұмыстарды орындауларына жалпы кеңестер (нұсқаулар)

1. Өздігінен білім алу үшін, алдымен сол жұмысқа қажетті нақты дағдыларға (іштей жылдам оқи білу, библиографиялық дағдылар, түрлі анықтама әдебиеттерді пайдалана білу, оқығандарды жазып алу т.б. ) ие болу керек.

2. Біліммен жемісті шұғылдану қолайлы жағдайларды (уақыт, орын, тиісті әдебиеттер мен құралдардың болуы т.б.) керек етеді, ең дұрысы кітапханаларда, оқу залдарында біліммен шұғылдануға дағдылану.

3. Өздігінен білім алатын адам нені оқитынын анық біліп, ол жұмысты белгілі жоспармен, жүйемен жасауы керек.

4.Алғашқы кезде оқытушылардан, тәжірибелі адамдардан, кітапханалардан ақыл-кеңес алудың пайдасы зор.

5. Өздігінен білім алу жұмысын асықпай, көп үзіліс жасамай жүргізген жөн.

6. Оқыған материалды мұқият ұғатындай етіп ұғып, түсінбеген жерлерді қалдырмай, қайталап оқып, оның негізгі жақтарын жазып алу қажет.

7. Анықтама әдебиеттерді, энциклопедияларды, түрлі сөздіктерді қоса пайдаланып отыру керек.


Студенттердің өздік жұмыстарын ұйымдастыруға қойылатын талаптар.

  • Жұмыстың көлемін шамадан тыс асырмай, оның сапасын арттыруға көңіл аудару;

  • Студенттердің өздік жұмысын оқу жұмысының басқа түрлерімен дұрыс ұштастыра білу;

  • Студенттердің дербестігін арттырып, өзіндік білім алу қабілетін жүйелі түрде дамыту;

  • Өзіндік жұмыстың мазмұнына күнделікті өмірден алынған материалдарды, хабарларды енгізу;

  • Студенттерді табиғат пен қоғам дамуының жалпы заңдылықтарын, сонымен қатар нақты фактілер мен құбылыстарды өздігінен талдап түсінуге үйрету;

  • Студенттердің алған білімдерін іс жүзінде қолдана білуге дағдыландыру;

  • Студенттерді оқу жұмысына шығармашылық тұрғыдан қарауға, әр уақытта дербес және белсенді әрекет жасауға баулу;

  • Студенттердің өздігінен дербес жұмыс істеу, еңбек ету дағдыларын қалыптастыру.


3 Курс саясаты

Студенттерге қойылатын талаптар:

 1. Сабаққа кешікпеу.

 2. Дәрісті босатқан жағдайда өз бетімен материалды келесі сабаққа оқып келу.

 3. Жұмысты тапсыру және кеңес алу мерзімін қатаң сақтау.

 4. Талдау барысында тыңдау және басқалар көзқарасын құрметтеу.

 5. ОСӨЖ міндетті түрде қатысып, тапсырманы уақытында орындау.


4 Ұпайлық, пайыздық және әріптік эквивалентінде бағалау

шкаласы

Кесте 6


Әріптік жүйе бойынша бағалау

Ұпайлардың сандық эквиваленті

Пайыздық мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

А

А-


4

3,6


95-100

90-94

Үздік


В+

В

В-3,4

3,2


3,0

85-89

80-84


75-79

Жақсы


С+

С

С-Д+

Д


2,8

2,6


2,4

2,2


2,0

70-74

65-69


60-64

55-59


50-54

ҚанағаттанарлықF

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз

I

NA
Аяқталмаған

P

-

өтті

Пәнді өтті


5 Студенттерге арналған пән бойынша жұмыс бағдарламасы

Кесте 2 Пән мазмұны. Сағаттардың бөлінуі

Тақырып атаулары

Дәріс сағат

тары


Практикалық сабақ сағаты

ӨСӨЖ

СӨЖ

1

Оқу пәні және ғылым ретінде курстың сипаттамасы.
1
3

2

Өзін-өзі тану пәні бойынша ОӘК, оқулықтар. Стандарт, оқу бағдарламасы, типтік, жұмыс бағдарламалары.
1

1

2

3

Өзін-өзі тану пәні педагогының бейнесі.
1

1

3

4

Өзін-өзі тану тану сабақтарын ұйымдастыру формалары.
2

1

2

5

Өзін-өзі тану пәнін оқыту әдістері. Оқытудың белсенді әдістері.
2

1

3

6

Өзін-өзі тану пәнін интерактивті оқыту әдістері.
2
3

7

Дұрыс сөйлеу мен қарым-қатынас жасау,өзін-өзі тұлғалық сапалардың көріну біліктерін қалыптастыру әдістемесі.
2
2

8

Оқушының рухани адамгершілік даму деңгейін анықтау. Өзін-өзі тану пәнін оқытуда оқушы білімін бағалаудың ерекшеліктері.
2
3

9

Сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру.
2
1,5
Барлығы:

-

15

4

35

6. СОӨЖ және СӨЖ жоспары

3 кесте

Тақырыбы

Мақсаты және мазмұны

Әдебиеттер тізімі

Ұпайлар

Тапсыру мерзімі

Бақылау формасы

Өзін-өзі тану пәні бойынша ОӘК, оқулықтар. Стандарт, оқу бағдарламасы, типтік, жұмыс бағдарламалары.

Өзін-өзі тану курсын оқытуда қолданылатын оқу құралдары мен әдебиеттері туралы айтып өту. Қолдану ерекшеліктеріне тоқталып өту.


Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контексный подход. М, 1991

Дубровина И.В. Психологические проблемы повышения качества обучения и воспитания/М, 19845

1- аптаталқылау

Өзін-өзі тану пәні педагогының бейнесі.

Өзін-өзі тану пәні педагогына қойылатын талаптармен таныстыру;


Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контексный подход. М, 1991Дубровина И.В. психологические проблемы повышения качества обучения и воспитания/М, 1984

5

3-апта

презентация

Өзін-өзі тану сабақтарын ұйымдастыру формалары.

Әр сабақтың мақсатын анықтап, жоспарын құрып, барысын ұйымдастыра білуге үйрету; Өзін-өзі тану сабақтарына қойылатын талаптармен таныстыру;


Инновационные технологии учебно- педагогическом процессе школы и вуза. Волгоград, 1993

Самоукина Н.В. Организационно-обучающие игры в обучении. М, 1996

Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М,1998

курс, Алматы 2007 «Бөбек» Нұркеева С.С, Нұрбеков С.Ж. Кашкарова Л.О5

5 апта

Сабақ жоспарлары

Өзін-өзі тану пәнін оқыту әдістері. Оқытудың белсенді әдістері.

Өзін-өзі тануды оқытудың негізгі әдістері туралы түсініктерін жинақтау. Көрнекілік және ауызша әдістердің ерекшеліктерін анықтау.

Өзін-өзі тану студент дәптері 1-курс, Алматы 2007 «Бөбек» Нұркеева С.С, Нұрбеков С.Ж. Кашкарова Л.О

7-апта

Тірек схема

Өзін-өзі тану пәнін интерактивті оқыту әдістері.

Оқытудың түрлі әдістерін топтастыру. Интерактивті оқыту әдістерінің ерекшелігі сипаттау және оны өзін-өзі тану сабақтарында қолдану.

Өзін-өзі тану студент дәптері 1-курс, Алматы 2007 «Бөбек» Нұркеева С.С, Нұрбеков С.Ж. Кашкарова Л.О


5

9-апта

Сабақ жоспары

Сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру.

Оқушылармен жүргізілетін сыныптан тыс жұмыстардың түрлері. Өзін-өзі тану боынша оқушылармен жүргізілетін сыныптан тыс жұмысты дұрыс ұйымдастыру мәселелері.

Полонский В.М. Оценка знаний школьников. М, 1981

Граф В, Ильясов Ш. И др. Основы организации учебной деятельности и самостоятельной работы студентов. М, 1989


5

12-апта

Сабақ жрыОСӨЖ тапсырмалары мен өткізу кестесі

4 кестеТақырыбы

Мақсаты және мазмұны

Әдебиеттер тізімі

Ұпайлар

Тапсыру мерзімі

Бақылау формасы

Өзін-өзі тану пәні бойынша ОӘК, оқулықтар. Стандарт, оқу бағдарламасы, типтік, жұмыс бағдарламалары.

Өзін-өзі тану курсын оқытуда қолданылатын оқу құралдары мен әдебиеттері туралы айтып өту. Қолдану ерекшеліктеріне тоқталып өту.


Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контексный подход. М, 1991

Дубровина И.В. Психологические проблемы повышения качества обучения и воспитания/М, 19845

2- аптаконспект

Өзін-өзі тану пәні педагогының бейнесі.

Өзін-өзі тану пәні педагогына қойылатын талаптармен таныстыру;


Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контексный подход. М, 1991

Дубровина И.В. Психологические проблемы повышения качества обучения и воспитания/М, 19845

4-апта

глоссарий

Өзін-өзі тану сабақтарын ұйымдастыру формалары.

Әр сабақтың мақсатын анықтап, жоспарын құрып, барысын ұйымдастыра білуге үйрету; Өзін-өзі тану сабақтарына қойылатын талаптармен таныстыру;


Инновационные технологии учебно- педагогическом процессе школы и вуза. Волгоград, 1993

Самоукина Н.В. Организационно-обучающие игры в обучении. М, 1996

Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М,1998

курс, Алматы 2007 «Бөбек» Нұркеева С.С, Нұрбеков С.Ж. Кашкарова Л.О
5

6 апта

конспект

Өзін-өзі тану пәнін оқыту әдістері. Оқытудың белсенді әдістері.

Өзін-өзі тануды оқытудың негізгі әдістері туралы түсініктерін жинақтау. Көрнекілік және ауызша әдістердің ерекшеліктерін анықтау.

Өзін-өзі тану студент дәптері 1-курс, Алматы 2007 «Бөбек» Нұркеева С.С, Нұрбеков С.Ж. Кашкарова Л.О

8-апта

Жазбаша

Өзін-өзі тану пәнін интерактивті оқыту әдістері.

Оқытудың түрлі әдістерін топтастыру. Интерактивті оқыту әдістерінің ерекшелігі сипаттау және оны өзін-өзі тану сабақтарында қолдану.

Өзін-өзі тану студент дәптері 1-курс, Алматы 2007 «Бөбек» Нұркеева С.С, Нұрбеков С.Ж. Кашкарова Л.О


5

11-апта

реферат

Сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру.

Оқушылармен жүргізілетін сыныптан тыс жұмыстардың түрлері. Өзін-өзі тану боынша оқушылармен жүргізілетін сыныптан тыс жұмысты дұрыс ұйымдастыру мәселелері.Полонский В.М. Оценка знаний школьников. М, 1981

Граф В, Ильясов Ш. И др. Основы организации учебной деятельности и самостоятельной работы студентов. М, 19815

14-апта

Реферат7«Өзін-өзі тану пәнін оқыту әдістемесі» пәнінің оқу процесінің күнтізбелік графигі..Апталар

1

2

3

4

5

6

7

1РБ

8

9

10

11

12

13

14

15

2РБ

1

Бақылау түрі

К

К

Б

К

Сх

Р

Р
Т

Б

Сх

Р

Таб

Х

2РБ

Р
2

Семинарлар

0

15

20

20

20

15

15
10

10

10

10

10

10

10

10
3

СОӨЖ

0

10
10
1010
10
10
104

СӨЖ

0

0

25
25
25
0

25
25

2

25


5

1 РБ60

75
6

Ұпайлар

0

25

45

30

45

25

40

270

20

35

20

35

20

35

20

75

270

Белгілеулер: Р-реферат; К-конспект; Х-хабарлама; СХ-схема; Б-баяндама; Таб.-таблица; Т-тест.

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет