Пәнңің оқу бағдарламасының бірінші бетібет3/3
Дата24.05.2017
өлшемі399,56 Kb.
1   2   3

(қолы)1.Пәннің паспорты
Пәннің атауы «Металл кескіш аспаптарды жобалау және жасау»
Кредиттер саны және оқу мерзімі

Барлығы – 3 кредит

3 курс

5 семестрБарлық аудиториялық сабақтар – 45 сағат

Лекциялар – 30 сағат

Тәжірибе сабақтар – 15 сағат

СӨЖ – 90 сағат

Оның санында СӨЖМ – 22,5 сағат

Жалпы еңбексыйымдылық - 135 сағатТексеру түрі

Қортынды тексеру түрі Емтихан – 5 семестр


Пререквизиттер: Жоғары математика, физика, сызба геометриясы, конструкциялық материалдар және термоөндеу, өзара ауыстрымдылық негіздері.

Постреквизиттер: Машина жасау технологиясы, бағдарламалық басқару жүйелері, машина жасау өндірісінің технологиялық процестері, металл кескіш станоктар.

2 Оқытушылар туралы және олармен түйісу мәліметтері

Сабақты жүргізетін оқытушы – Итыбаева Галия Тулеубаевна – доцент, техника ғылымдарының кандидаты

Қажетті мәліметтер 67-36-33. ішкі 1201

Б1 корпусындағы 214 кафедрада болу уақыты кестеге байланысты

3 Пән, мақсаттарымен міндеттері

Пәннің мақсаттары – Студенттерге сауатты жобалауды үйрету және жаңа кескіш аспаптарды пайдаландыру. Машина жасаудағы технологиялық процесстерде колданылатын әр түрлі кескіш аспаптарды білу, олардын геометриясы, конструкциясы, тағайындауымен, өндеу әдістерімен, өзық кескіш аспаптармен танысу.

Пәннің міндеттері:

Металл кескіш аспаптарды жобалау және жасау пәннің міндетті: студенттерді металл кескіш аспаптарды жобалауды, аспаптын материалын тағайындау, металл кескіш аспаптардын дұрыс типтерін алу, кескіш аспаптардын геометриялық және конструктивті элементтерін тәжиребелік тандау, кесу режимін, өндеу білдектердің дәлдігін және кедірбұдырлығын, аспаптын тозуын, кесу кұштерін, кесу режимін есептеу, сапасын көтеру, кескіш аспаптарды пайдаландыру.

4 Білімге, іскерлікке, дағдыға және компетенцияға талаптар

Осы пәнді оқып біткенен кейін студент білу керек: Кескіштін геометриялық және конструктивтік параметрлерін. Металл кескіш аспапты жасау мезгілінде оның сапасына әсер ететін факторларды; өндірістік сатыда сапаны қамтамасыз ету тәсілдерін (инструменталды материалдарды тандау және дайындау т.б; металл кескіш аспаптарды жасау үшін дайындаманы алуын; оларды өңдеу үшін жабдықтар таңдау; технологиялық процесстерді құрастыру; өңдеу тәсілдерін тандау; кесу режимін т.б.Жасай білу: койылған сапа талаптар бойынша дұрыс өндеу әдістерін таңдау, технологиялық процесстердің операцияларің кұрастыру, кескіш аспаптарды және олардың сипаттамаларын жөғары сапа бойынша нәтижелерді алу үшін тандау.
5 Пәнді оқу тақырыптық жоспары

Академиялық сағаттарды сабақтар түрлеріне үлестіруТақырып атаулары

Аудиториялық сабақ түрлерінің сағаттар мөлшері

СӨЖ

Дәріс

Тәжірбиелік сабақ

Барлығы

Оның ішінде СӨЖМ

5 семестр

1

1 тақырып. Кескіш аспаптардың жалпы құрлымдық элементтері

1
6

1,5

2

2 тақырып. Аспапты материалдар

2
6

1,5

3

3 тақырып. Кескіштер

2
6

1,5

4

4 тақырып. Фасонды кескіштер

2

2

6

1,5

5

5 тақырып. Тартажонғыштар

2

7

6

1,5

6

6 тақырып. Жонғыштар

2
6

1,5

7

7 тақырып. Тесікті өндеуге арналған аспаптар. Бұрғы.

2
6

1,5

8.

8 тақырып. Тесікті өндеуге арналған аспаптар. Үңгілер. Ұңғылағыштар.

2
6

1,5

9

9 тақырып. Қажақты аспаптар.

3
6

1,5

10.

10 тақырып. Бұранда кесуге арналған аспаптар. Бұранда ойғыштар

2

3

6

1,5

11

11 тақырып. Бұранда кесуге арналған аспаптар. Бұрандакескіштер. Бұранда кескіш жонғыштар.

2
6

1,5

12

12 тақырып. Тісті дөңгелектерді өңдеуге арналган аспаптар. Модульді фасонды жонғыштар.

2
6

1,5

13

13 тақырып. Тісті дөнгелектерді өңдеуге арналған аспаптар. Тіскескіш қашауыштар

2

3

6

1,5

14

14 тақырып. Тісті дөңглектерді өңдеуге арналған аспаптар. Тіскескіш бұрамдық жонғыштар.

2
6

1,5

15

15 тақырып. Эвольвенталы емес пішіндерді өңдеуге арналған бұрамдық жонғыштар.

2
6

1,5

Барлығы (сағат)

30

15

90

22,5

6 Лекция сабақтардың мазмұны

1тақырып Кіріспе. Кескіш аспаптардың жалпы құрлымдық элементтері

Жоспар

1 Кіріспе2 Кескіш аспаптардың жалпы құрлымдық элементтері

Ұсынылатын әдебиет: негізгі 1[12-15]; қосымша 3[56-6І]

Бақылау сұрақтары:


 1. Аспаптың негізгі кұрлымдық параметрлерін атаңыз?

 1. Аспаптың негізгі геометриялық параметрлерін атаңыз?

 1. Артқы бұрыш неге әсер етеді?

 2. Алдыңғы бұрыш неге байланысты?

 3. Кесуші бетке анықтама беріңіз?

2 тақырып. Аспапты материалдар

Жоспар:


1 Аспапты болаттар: көміртекті, легірленген және жылдам кескішті

2 Қатты қорытпалар

3 Вольфрамсыз қатты қорытпалар

4 Қажақты материалдар

Ұсынылағын әдебиет: негізгі 1 [31-76] қосымша 3 [83-120]

Бақылау сұрактары:


 1. Көміртекті болаттарда «А» әріп нені білдіреді?

 2. ХВГ таңбалы болат қандай аспаптарды жасауда қолданылады?

 3. Жылдам кескішті болаттарға сипаттама беріңіздер?

 4. Қатты қорытпалардың түрлері?

 5. Қажақты матерналдарға сипаттама беріңіздер?

3 тақырып. Кескіштер

3 Дәріс. Кескіштер

Жоспар:


1 Кескіштерді жүйелеу.

2 Кескішітің құрлымдық элементтері.

3 Кескіштердің габариттік өлшемдері.

Ұсынылатын әдебиет: негізгі 1[160-180] қосымша 3[259]

Бақылау сұрақтары:1 Кескіштерді жүйеленіз?

2 Кескіштің қимасын қалай таңдауға болады?

3 Кескіштін құрлымдық элементтері?

4 Қатты қорытпалы тілімшемен дөңгелектенген кескіштен салыстырғандағы көпжақты тілімшемен жабдықталған кескіштің артықшы-лықтарын атаңыз?

5 Кескіш қаңқасында көпжақты тілімшені бекіту сұлбасын атаңыз?

4 тақырып. Фасонды кескіштер

Жоспар

1 Призмалы фасонды кескіштер

2 Дөңгелек фасонды кескіштер

Ұсынылатын әдебиет: негізгі 1[191-214] қосымша 3[301-309]

Бақылау сұрақтары:

1 Фасонды кескіштерді жіктеңіз?

2 Дөңгелек фасонды кескіштердің диаметрі кесу режимі және өңделетін дайындаманың қандай параметрлеріне байланысты?

3 Фасонды кескіштің түзетпе есебі не үшін жүргізіледі?

4 Призмалы фасонды кескіштің берілген алдыңғы бұрышы калай алынады?

5 Дөңгелек фасонды кескіштің берілген алдыңғы, бұрышы калай алынады?

5 тақырып. Тартажонғыштар

Жоспар

1 Тартажонғыштар.2 Тартажоңғыштың құрлымы және оның жалпы құрлымдық элементтрі.

Ұсынылатын әдебиет: негізгі 1[215-251] қосымша 3[45І-480]

Бақылау сұрақтары:

1 Тартажонғыштарды жүйелеңіз?

2 Тартажонғыштардың жұмыс істеу принципін көрсетіңіз?

3 Тартажонғыштардың құрлымдык элементтері?4 Дөңгелек тартажонғыштарды жобалаған кездегі аспапты болады үнемдеу. жолын көрсетіңіз?

5 Топты кесу сүлбелі дөңгелек тартажонғыштардың біртіндеп кесу сүлбелі тартажонғыштар мен салыстырғандағы артықшылығын атаңыз.

6 тақырып. Жонғыштар

Жоспар:

1 Жонғыштар

2 Құрлымы, түрлері, геометриялық бұрыштары, қолдану аумағы

Ұсынылатын әдебиет: негізгі 1 [274-294] қосымша 3 [320-357]

Бақылау сұрақтары:

1 Жонғышты жіктеңіз?

2 Жонғыштың тістер санын калай таңдап алуға болады?

3 Жонғыштың құрлымдық элеменеттері?

4 Цилиндрлі жонғыштың пайдалану аймағы?

5 Желкеөнделетін жоңғышты қандай жағдайда колданады?

7 тақырып. Тесікті өндеуге арналған аспаптар. Бұрғы.

Жоспар:

1 Бұрғы.

2 Бұрғының кесуші бөлігі

Ұсынылатын әдебиет: негізгі 1 [357-420] қосымша 3[358-380|

Бақылау сұрақтары:

1 Бұрғыны жүйелеңіз?

2 Спиральді бұрғының геометриялык параметрін жақсарту әдістерін келтіріңіз?

3 Бұрғының құрлымдық элементтері?

4 Бұрғының геометриялық параметрлері?

5 Қатты корытпалы бұрғыларды пайдалану аймағы?

8 тақырып. Тесікті өндеуге арналған аспаптар. Үңгілер. Ұңғылағыштар.

Жоспар:

1 Үңгілер.

2 Ұңғылағыштар.

Ұсынылатын әдебиет: негізгі 1[434-482] қосымша ,3[З94-419]

Бақылау сұрақтары:

1 Үңгі және ұңғылағыштарды жүйелеңіз?

2 Ұңғылағыштардың тістерінің адымы неге біркелкі емес?

3 Үңгінің құрлымдық элементтері?

4 Ұңғылағыштардың гиометриялы параметрлері?

5 Үңгінің пайдалану мәні?

9 тақырып. Қажақты аспаптар.

Жоспар:

1 Қажақты аспаптар.

Ұсынылатын әдебиег: негізгі 1[59-77] қосымша [771-744]

Бақылау сұрақтары:

1 Қажақты дөңгелектердің негізгі сипаттамасын атаныздар?

2 Біріктірмелердің құрамын және оларды қолдануды көрсетіңіз?

3 Ажарлау бастиек не үшін арналған?

4 Ажарлау қайрақшалары не үшін арналған?

5 Жоғары қаттылықты болат қаттылығы бойынша қандай қажақты дөңгелекпен өңделеді?

10 тақырып. Бұранда кесуге арналған аспаптар. Бұранда ойғыштар1 Бұранда кесудің негігі әдістері.

2 Бұрандаойғыш. Бұрандаойғыштың құрлымдық элменттері, олардың мәні және өлшемдерінің есебі.

Ұсынылатын әдебиет: негізгі 1 [519-540] қосымша 3[421-437]

Бақылау сұрақтары:

1 Бұранда кесудің негізгі әдістерін атаныз?

2 Бұрандаойғыштардын негізгі құрлымдық элементтерін атаныздар?

3 Бұрандаойғыштардың негізгі түрлерін атаныздар?

4 Бұрандаойғыштың ұзындығын қадай алады?

5 Бұрандаойғыштың калибрлеуші бөлігінің ұзындығы неге байланысты?

11 тақырып. Бұранда кесуге арналған аспаптар. Бұрандакескіштер. Бұранда кескіш жонғыштар.

Жоспар:

1 Бұрандакескіштер.

2 Бұранда жонғыш.

Ұсынылатын әдебиет: негізгі 1[560-579, 615-627] қосымша 3[437] Бақылау сұрақтары:

1.Бұрандакескіштің негізгі құрлымдық элементтерін атаныз?

2 Бұрандакескіштің кесуші бөлігінің ұзындығы неге байланысты?3 Бұрандакескіш жонғыштын диаметрі неге байланысты?

4 Бұрандакескіш жонғыштын негізгі құрлымын атаңыз және олардың жұмыс істеу принциптерін түсіндіріңіз?

5 Дискілі бұрандакескіш жонғыштың негізгі құрлымдық элементтерін атаңыз?

12 тақырып. Тісті дөңгелектерді өңдеуге арналган аспаптар. Модульді фасонды жонғыштар.

Жоспар:

1 Тісті дөңгелектерді өңдеуге арналған аспаптар.

2 Модульді фасонды жонғыштар

Ұсынылатын әдебиет: негізгі 1 [647-660] қосымша 3[492-520].

Бакылау сұрактары:

1 Тісті дөңгелектерді өңдеудің қандай әдістері бар?

2 Көшіру әдісімен жұмыс істейтін тіскескіш аспаптарды атаныз?

3 Модульді жонғыштардың түрлерін атаныз?

4 Модульді жонғыштардың диаметрі неге байланысты?

5 Модульді жошғыштарды пайдалану аймағы?

13 тақырып. Тісті дөнгелектерді өңдеуге арналған аспаптар. Тіскескіш қашауыштар

Жоспар:

1 Тісті дөңгелектерді өңдеуге арналған аспаптар.

2 Тіскескіш қашауыштар.

Ұсынылатын әдебиет: негізгі 1[738-774], қосымша 3[594-620]

Бақылау сұрактары:

1 Қашауышты қайта қайрағаннан кейін кесілетін дөңгелектің негізгі параметрлері неге өзгермейді?

2 Домалау әдісімен жұмыс істейтін аспатарды атаныздар?

3 Қашауыштардың түрлерін атаныздар?

4 Қашауыштың диаметрі неге байланысты?

5 Қашауыштарды колдану аймағы?

14 тақырып. Тісті дөңглектерді өңдеуге арналған аспаптар. Тіскескіш бұрамдық жонғыштар.

Жоспар:

1 Тісті дөңгелектерді өңдеуге арналған аспаптар.

2 Тіскескіш бұрамдық жонғыштар.

Ұсынылатын әдебиет: негізгі 1 [684-737], қосымша 3[520-571]

Бақылау сұрақтары:1 Цилиндрлі бұрамдыктың қандай түрлерін білесіздер?

2 Жонғыш тістерінің тістер пішінін анықтау тәртібі қалай?

3 Бұрамалық жонғыштың типтерін атаныз?

4 Бұрамалық жонғыштың диаметрі неге байланысты?

5 Бұрамалық жонғыштың қолдану аймағы.?

15 тақырып. Эвольвенталы емес пішіндерді өңдеуге арналған бұрамдық жонғыштар.

Жоспар:

1 Эвольвента емес пішіндерді өңдеуге арналған бұрамдық жонғыштар. Графикалық пішіндеу. Жонғыш пішінінің аналитикалық есебі.

Ұсынылатын әдебнет: негізгі 1[806-836] қосымша 3[566-577|

Бақылау сұрақтары:

1 Эвольвента емес пішініді бұйымға қашауытпен салыстырғандағы бұрамалы жонғышты қолдану артықшылығын атаныз?

2 Жонғыштын пішінін аныктаудың қандай әдістері бар?

3 Бұрамалы жонғыштардың түрлерін атаныздар?

4 Бұрамалы жонғыштардың диаметрі неге байланысты?

5 Бұрамалы жонғыштарды қолдану аймағы?
7 Тәжірибе сабақтардын мазмұны, олардың сағаттық көлемдері

Тәжірбиелік сабақтың жоспары4 тақырып. Фасонды кескішті жобалау және есептеу. Фасонды кескішті пішіндеу.

Тапсырма: Әрбір студентке жекеше тапсырма беру негізінде фасонды кескіштіесептеудің әдісі. Сипаттамалы түйінді нүктелерді анықтамыз. Әрбір сипаттамалы нүктенің диаметрі өлшемін және әрбір нүктенің арасындағы сызықты өлшемдерін анықтаймыз.

Әдістемелік ұсыныс: фасонды кескіштің жұмысшы сызбасын жобаланыз.

Ұсынылатын әдебнет: Негізгі 1[198-199], 2[59], 3

Бақылау сұрақтары


    1. Конус және доғалы аймақтарда сипаттамалы түйінді нүктелер қандай тәсілдермен анықталады?

    1. Аспапты болатты таңдау ерекшелігі?

    1. Алдынғы бұрышты таңдау тәуелділігі?


5 тақырып. Дөңгелек ішкі тартажонғыштың есебі.

1 тапсырма: Тартажонудағы әдіпті анықтау. Материалды таңдау. Кесу күнінің есебі. Тістердің адымын алдын-ала анықтау. Бір уакытта жұмыс істейтін тістер санын анықтау. Берлісті анықтау. Тістер санын анықтау. Тістердің геометриялық параметрлері.

Әдістемелік ұсыныс: Тартажонғыш тістерінің өлшемдерін және пішінін анықаныз.

Ұсынылатын әдебиет: Негізгі 1 [221-224], 2[66-68]

Бақылау сұрактары1 Материалды таңдау?

2 Тартажонылатын тесіктің ұзындығына не әсер етеді?

3 Тістің биіктігін қалай анықтады?
5 тақырып. Тартажонғыштың жұмысшы сызбасын жобалау.

2 тапсырма: Тартажонғыштың жұмысшы сызбасын рәсімдеу тәртібі. Әдістемелік ұсыныс: Тартажонғыштың құрлымын оқып-үйреніңіз. Ұсынылатын әдебиет: Негізгі 7

Бақылау сұрақтары

1 Тартажонғыштың негізгі кескіні?

2 Тартажонғыштың негізгі құрлымдық өлшемдерінің шақтамасы?

3 Тартажонғыштың бөлек бөліктерінің қаттылығы және материалы туралы берілгендер?
4.Сабак. Бұрандаойғыш жинағының есебі.

10 тақырып.

1 тапсырма: Бұранда пішінінің бұрышын, адммың және диаметрін таңдау. Сомында кесілетін бұранданын өлшемдерінің шегін есептеу. Аспаптың материалын таңдау. Бұрандаойғыштын жұмысшы және кесуші бөлігінің ұзындығы. Бұрандаойғыштың диаметрі. Тістер санын таңдау.

Әдістеімелік ұсыныс: Бұрандаойғыштың геометриялық параметрлерін анықтау және олардың нобайын жобалаңыз.

Ұсынылған әдебиет: Негізгі 1[519-540], қосымша 3[421-430]

Бақылау сұрақтары

1 Бұранданын ішкі диаметрі қандай жолмен анықталады?

2 Жонка бунағынын саны неге байланысты?

3 Материалды таңдау?
10 тақырып. Бұрандаойғыш жинағынын жұмысшы сызбасын жобалау.

2 тапсырма: Бұрандаойғыш жинағының жұмысшы сызбасын рәсімдеу тәртібі.

Әдістемелік ұсыныс:Бұрандаойғыштын құрлымын оқып-үйреніңіз. Ұсынылатын әдебиет: Негізгі 6

Бақылау сұрақтары1 Бұрандаойғыш жинағының негізгі бейнелері?

2 Бұрандаойғыш жинағының негізгі құрлымдық өлшемдерінің шақтамасы.

3 Бұрандаойғыш жинағының бөлек бөліктерінің қазттылығы және материалдары туралы берілгендер.

13 тақырып. Тіктісті қашауыштың есебі.

1 тапсырма: Бастапқы берілгендерді анықтау. Бастапқы қимадағы қашауыштың өлшемдері. Бастапқы арақашықтықтың есебі.

Әдістемелік ұсыныс: Тіскескіш қашауыштың құрлымын окып-үйреніңіз.

Ұсынылатын әдебиет: Негізгі 1[740-744], қосымша 3(594-546] Бақылау сұрақтары1 Бөлу шеңберінің диамнтрі қандай жолмен анықталады?

2 Артқы бүйір бұрыш неге байланысты.

3 Тістін қалыңдығының есебі.

13 тақырып. Қашауыштың жұмысшы сызбасын жобалау.

2 тапсырма: Қашауыштың жұмысшы сызбасын рәсімдеу тәртібі.

Әістемелік ұсыныс: Қашауыштың геометриялық параметрлерін анықтау және олардың нобайын жобалаңыз.

Ұсынылағын әдебнет: Негізі 8

Бақылау сұрақтары

1 Қашауыштың негізгі көрінісі?

2 Қашауыштын негізгі құрлымдык өлшемдеріпің шақтамасы?

3 Қашауыштың бөлек бөліктерінің қаттылығы және материалдары туралы берілгендер?
8 Өзінің жұмыстарының тапсырмалары

1 Тақырып.

Кескіш аспаптарды жасаудағы негізгі кезені. Металл кескіш аспаптардың технология көз қараныстан классификациясы.Ұсынылатын әдебнет: Негізгі [7]

2 Тақырып.

Кескіш аспаптарға қолданылатын дайындамалар. Аспаптардың құрал сағасын және квадраттың илемділік деформациямен алуҰсынылатын әдебнет: Негізгі [7]

3 Тақырып.

Дайындамаларды үйкеліспен пісіру. Тез кескіш болаттардан жасалған тілімшелерді пісіруҰсынылатын әдебнет: Негізгі [7]

4 Тақырып.

Көп жүзді аспаптарға тілімшелерді пісіру. Аспаптарды пісіру, дәнекерлеу балқытып қаптастыру және желімдеуҰсынылатын әдебнет: Негізгі [7]

5 Тақырып.

Кескіш аспаптарға қолданылатын желімдеу қосылыс. Жабдықтардын кесу қабілетін жақсарту әдістеріҰсынылатын әдебнет: Негізгі [7]

6 Тақырып.

Ойык, бунақ т.б. конструктивті элементтерді өндеу. Тұрқы аспаптардын тілімшелерін және пышақтарын механикалық бекіту. Аспаптардың корпусындағы ойыкта және ендірме пышақта бұдырларды өндеу әдісі. Құрал сағасына табаншаны және квадраты өндеуҰсынылатын әдебнет: Негізгі [7]

7 Тақырып.

Винтті бунақты кесу әдістері. Желкеөңдеуге қолданылатын ажарлағыш шарықтастын диаметрін тандау. Призматикалык, донгелек кескіштерде және жонғыштарда фасонды беттерді өндеу. Аспаптарда бұранданы жасау.Ұсынылатын әдебнет: Негізгі [7]

8 Тақырып.

Желкеөндеумен аспаптардын тістерін өндеу. Желкеөндеуге жұдырықшаны құру. Бұрандаөйғышты желкеөндеу. Бұрандакескішті желкеөндеу.Ұсынылатын әдебнет: Негізгі [7]

9 СӨЖМ кеңестерінің кестесі (СӨЖМ СӨЖдің 25%құрайды)
Сабақ түрлері

дүйсенбі

сейсенбі

сәрсенбі

бейсенбі

жұма

сенбі

1

Лекциялар сұрақтары бойынша кеңес2

Семинар сұрақтары бойынша кеңес3

СӨЖ туралы кеңес4

Тестлеу тапсырмалар жөнінде кеңес
10 Тәлімгерлердің білімін тексеру кестесі

Лекциялар және тәжірибе, зертханалық сабақтар 0-100 баллдармен бағаланады.


Пәннің тапсырмаларын орындау және тапсыру кестесі
Жұмыстар түрлері

Тапсырманың тақырыбы, мақсаты және мазмұны

Ұсынылатын әдебиет

Орындау уақыты

Тексеру түрі

Тапсыру мерзімі

5 семестр

1

2

3

4

5

6

7

1

Реферат

1,2 тақырып
3 апта
4 апта

2

Реферат

3,4 тақырып
2 апта
6 апта

3

Есептерді қабылдау

4 тақырып бойынша тапсырма
1 апта

Тәжірибе сабақтардың есептерін қорғау

7 апта

4

Рубеж бақылау

1,2 модультестлеу

8 апта

5

Реферат

5,6 тақырып
2 апта
10-ші апта

6

Реферат

7,8 тақырып
2 апта
12 апта

7

Есептерді қабылдау

2, 3 тапсырмаТәжірибе сабақтардың есептерін қорғау

14 ші апта

8

Рубеж бақылау

Модуль 3,4Тестлеу

15-ші апта


11 Тәлімгерлердің білімін бағалайтын критерийлер

Пәнде оқу тестлеу арқылы өтетін экзаменмен аяқталады, ондағы тестлер өткен материалды түгелей қамтыйды. Экзаменге қатысу үшін міндетті шарт ол тәлімгер бағдарламада көрсетілген барлық тапсырмаларды орындау қажет.

Әр бір тапсырма 0-100 баллмен бағаланады.

Жіберу рейтинг ағынды сабақтарда орындалған тапсырмалардың орта арифметикалық есебі болып танылады (лекцияларға қатысу, үй тапсырмаларың, СӨЖ тапсырмалары, тәжірибе тапсырмалар және баскалар, рубеждік тексеріс).

Пәннің қортынды тексеріске (ҚТ) жұмыс оқу бағдарламаның барлық шарттарын орындалған (немесе лабораториялық жұмыстарды толық орындап оларды тапсырған, СӨЖ жұмыстармен тапсырмаларды тапсырған), курстық жұмыс немесе жобаны оң бағамен қорғағандар және жіберу рейтингтен 50 баллдан кем алмаған студенттер қатысалады.

Әр бір пәнге қатысты студенттердің оқу жетістіктерінің дәрежесі, сонымен қатар мұнда жатады пәндер қортынды тексерістері мен, қортынды бағамен анықталады (Қ). Осы қортынды баға ЖР бағасымен қортынды тексерістің (ҚТ) (емтихан, дифференциалды сынақ немесе курстық жұмыс не жоба) бағасымен қосылады. Мұнда олардың салмастық үлестері еске алынады.

Қ=ЖР 0,5+ ҚТ 0,5

Салмақтық үлестер әр оқу жылға университеттің ғылым кеңесі тағайындайды, тек ЖД үлесі 0,6 көп болмайды және ҚТ 0,3 кем болмайды. Курстық жұмыс не жоба комиссия алдында қорғалады. Мұнда тәлімгер көрсеткен біліміне байланысты және жетекшісінің пікіріне байланысты бағаланады.

Пәннен қортынды баға есептеледі егер тәлімгер жіберілім рейтингпен қортынды тексерістен оң баға алалса. Егер тәлімгер қортынды тексеріске келмей және қанағаттанатын себебі болмаса онда ол «қанағаттанарлықсыз» бағаланады. Емтихан және аралық аттестация нәтижелерімен студент сол күні немесе келесі күні, егер жазба емтихан күннің екінші жартысында өтсе, таныстырылады.

Пәндерден студеннердің оқу жетістіктері, яғни білім, істей білу, дағды алу және құзреттілік, көпбаллды әріптік жүйемен оған сәйкес цифрлық эквиваленттермен және дәстүрлі бағалар межемен бағаланады.
Әріпті жүйемен бағалау

Баллдардың цифрлік эквиваленттері

Пайыздық мазмұны

Дәстүрлі жүйеде бағалау

A

4,0

95-100

Өте жақсы

A-

3,67

90-94

B+

3,33

85-89

жақсы

В

3,0

80-84

B-

2,67

75-79

C+

2,33

70-74

қанағаттанарлық

C

2,0

65-69

C-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

қанағаттанарлықсыз


13 Оқытышының шарттары, саясат және процедуралар

Студент міндетті барлық сабақтарға қалыссыз қатысуы. Егер қатыспаған сабақтар болса онда оларды студент деканат тағайындаған ретпен қайталап орындауы қажет. Лекцияларда, тәжірибе сабақтарда осы курстың студенттерінен бөтен адамдарға болуларына тыйым салынады.

Жұмыстарды белгілеген мерзімдерде тапсыру қажет. Тапсырмаларды сонғы тапсыру мерзімі – емтихандар сессиясының басталуына үш күнге дейін.

Барлық сабақ түрлеріне байланысты тәлімгерлердің білімін тексерулер бірінші және екінші рейтингте бірдей.

Студенттер, барлық тапсырмаларды тапсырмай және курстық жобаны не жұмысты тапсырмай, емтиханға жіберілмейді.

Әр бір оқу сабаққа қатысты тапсырмаларды және өткен материалдарды қайталау міндет. Өку материалдарды менгеру дәрежесі тесттармен не жазба жұмыстармен тексеріледі. Тестлеуді студенттерді ескертусіз өткізуге болады.Студенттердің мұғаліммен өткен өздік жұмыстарын (СӨЖМ) орындағанда төрт негізгі функция еске алынуы қажет.

Бірінші – оқитын пәннен оқытушының нұсқаушы лекцияларда берген мәліметтерді студент түсініп игеруі керек.

Екінші функция мұнда студент өзі, оқытушының берген нұсқауларын негіздеп, оқу әдістеме құралдары, әдебиеттерді оқып үй тапсырмаларын, тексеру және курс жұмыстарды орындайды. Осында студенттерден керегі жұмысты атқару әдістемесін білу, өзінің кездескен қиындықтарын белгілеу, өзін ұйымдастыру, өзін тәртіпке салу.

Үшінші функция мұнда студент кездескен қиын ситуацияларды талдап бір жүйеге келтіреді, материалды түсінуге және игеруге қиындықтарды туғызатын себептерді аңықтау. Студент өзі шешеалмайтын қиындықтарды оқытушыға қойылатын сүрақтар жүйесін қалыптастырады (оларды рангтарға бөледі, ретке келтіреді, формаға келтіреді), өзінің жауаптарының нұсқауларын жасайды.

Төртінші функция студент оқытушыға сүрақтарымен жүгінеді, кеңес, түсініктемелер алады.

14 Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер

1 Инструменты для обработки точных отверстий/С.В.Кирсанов [и др.].-Изд. 2-е, испр. и доп.-М.:Машиностроение,2005.-334с.

2 Формообразующие инструменты в машиностроении: [А. Г. Схиртладзе и др.].-М.:Новое знание,2006.-557 с.

3 Маслов А. Р. Инструментальные системы машиностроительных производств: учебник для студ. вузов/А. Р. Маслов.-М.:Машиностроение,2006.-335 с.

4 Гоцеридзе, Р. М. Процессы формообразования и инструменты:/Р. М. Гоцеридзе.-2-е изд, испр.-М.:Академия,2007.-379 с.

Қосымша әдебиеттер

5 Анурьев, В. И. Справочник конструктура-машиностроителя: в 3 т./В.И.Анурьев; под ред. И.Н.Жестковой.-Изд. 8-е, перераб. и доп.-М.:Машиностроение. Т.1.-2001.6 Маслов, А. Р. Приспособления для металлообрабатывающего инструмента: справочник/А.Р.Маслов.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Машиностроение, 2002.- 251с.

7 Проектирование и расчет металлорежущего инструмента на ЭВМ:учеб. пособие для студ. вузов/под ред. О. В. Таратынова.-2-е изд., доп. и перераб.-М.:МГИУ,2006.-377 с.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Методические указания по прохождению учебной практики для студентов специальности 5В020400 «Культурология»
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Бағдарламасының титулдық пму ұс н 18. 4/19 парағы (syllabus) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет