ПӘнінен оқУ-Әдістемелік кешені 5В010600 «Музыкалық білім» мамандығы үшін МҰҒалімдерге арналған пәннің бағдарламасыДата26.08.2017
өлшемі159.86 Kb.
  Бұл бет үшін навигация:
 • Семей

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

«МУЗЫКАЛЫҚ БІЛІМ» КАФЕДРАСЫ


Құжат СМК 3 уровня

ПОӘК

ПОӘК


042-18.1.32/02-2013

ПОӘК

Мұғалімдерге арналған «Мәдени - сауығы қызметін ұйымдастыру» пәннің бағдарламасы


Редакция № 1 ______«Мәдени - сауығы қызметін ұйымдастыру»

ПӘНІНЕН ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

5В010600 «Музыкалық білім» мамандығы үшін


МҰҒАЛІМДЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей

2014 оқу жылы

ПОӘК

042-18.1.32/02-2013Ред. № 1 _______20__ ж.

Бет 2__
Алғы сөз
1 ҚАРАСТЫРЫЛҒАН
Құрастырған: _______ «___»________ 20__ ж. «Музыкалық білім»
кафедрасының аға оқытушысы : ______________________Айтжанова Ж.Н.
2 ТАЛҚЫЛАНҒАН

2.1 Кафедра отырысында бекітілген:


Хаттама № ___ от «___»_____ 2013\4 жыл
«Музыкалық білім» кафедрасының меңгерушісі,
п.ғ.к.: ______________ Бодауова Б.К.

2.2 Педагогика факультетінің Оқу - әдістемелік Бюросының

отырысында бекітілген «___»________ 2014 жыл. Хаттама №
Төраймы: ______________ АхметоваТ.Ш.

3БЕКІТІЛГЕН

Университеттің Оқу Кеңесінің отырысында бекітілген «___»____ 2014 жыл.


Хаттама №
ОӘК төрайымы _________ Искакова Г.К.
4 БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН

Мазмұны1

Қолдану саласы
2

Нормативті сілтемелер
3

Жалпы ережелер
4

Пәннің оқу мазмұны(модульдер)
5

Студенттердің өздік жұмыс тақырыптарының атаулары
6

Пәннің оқу-әдістемелік картасы
7

Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыздандыру картасы
8

Әдебиеттер


ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ

1. ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

Мұғалімдерге арналған «Мәдени - сауығы қызметін ұйымдастыру» пәні 5В010600 – «Музыкалық білім» мамандығы бойынша жоғары оқу орының студенттеріне іштей және сырттай оқитындарға арналған.


2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР

Негізгі мұғалімдерге арналған «Музыкалықжастар сауығы» пәні барлық оқу процессіндегі талаптарға сай тәртіп бойынша төмендегі құжаттарға енгізілегн:


 1. Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан – 2030» Ел президентінің Қазақстан халқына арналған жолдауы. Алматы, Білім баспасы, 1998, 175 б.

 2. Қазақстан Республикасының білім туралы Заңы. – Егемен Қазақстан. – 2007. – 15 тамыз. – Б.5-8.

 3. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасы. – Орталық Қазақстан, 28 қазан, 2004. –Б. 4-7.

 4. «5В010600» – Музыкалық білім беру мамандығы бойынша пәнінің типтік оқу бағдарламасы. Жоғары кәсіби білім беру.

 5. СТУ 042-ГУ-4-2013Стандарт университета «Общие требования к разработке и оформлению учебно-методических комплексов дисциплин»;

 6. ДП 042-1.01-2013 Документированная процедура«Структура и содержаниеучебно-методических комплексов дисциплин».


Пәннің оқулық бағдарламасы: - (SYLABUS)
1.3. Пререквизиттер:

Пәнді меңгеру үшін қажет білім әдістемелерінің жиынтығы: Оқушылардың музыкалақ мәдениетін арттыратын сабақтан тыс уақытта кештер өткізу шараларын ұйымдастыру.оның әдістерімен және қазіргі заман эстрада музыкасының негізгі бағыттарымен студенттерді таныстыру.


1.4. Постреквизиттер: Музыкалық тәрбиенің әдістемесі, Музыкалық білім әдіснамасы, Сөйлеу мәдениеті
1.5. Қысқаша сипаттамасы:

 • Пәннің мақсаты – болашақ музыка оқытушысын эстетика жағынан тәрбиелеу;

 • болашақ музыка оқытушысының музыкалық түсінігін арттыру;

 • болашақ музыка оқытушысының музыкалық талғампоздығын тәрбиелеу;

- сабақтан тыс кештер ұйымдастыру әдістерінің негізгі бағыттарымен таныстыру.
1.6 Әдебиеттер тізімі.
1. Уметенок А. Чем досуг интересен? Правда, 1985.

2. Яшкин В.К. ВИА. М., 1990.

3. Балтабаев М.Х Қазақ музыкасы және студент жастар. Алматы, Ана тілі, 1991

4. Сағымбеков М., Көпбаев А. Мектептерде лекция – концерттерді ұйымдастыру әдістемесі. Алматы, 1991.

5. Әлібеков Ә. Баланың көңілі батыста. «Егеменді Қазақстан», 27.01.2001.

Ткаченко Г.А. Космом. Музыка. Ритуал. М., 2001.

Оқытушының қатысуымен өтетін өздік жұмыс тест сұрақтары арқылы тексеріліп отырады. Тестан жинаған балл қорытынды аттестацияға қоса есептеледі. Әрбір тақырып бойынша семестр аяғында бақылау жұмыстары жүргізіледі және әрбір 7-ші апта соңында аралық бақылау яғни бір семестрде екі рет теориялық білім деңгейі қадағаланып отырады. Берілген тапсырмалар уақытында орындалуы тиіс. Берілген уақыттан кешігіп қалғандардын бағасы төмендетіледі.

Екінші аттестацияда (15 апта) жинаған балл 30 –дан аспауы тиіс.Қорытынды аттестацияда 30-дан 60-ға дейін балл жинағандар және курс бойынша барлық талаптардың емтихан тапсыруға жіберіледі

Жоғарғы оқу орындарының білім Порталының шартты бойынша жеті аптадан тұратын бір аттестация мерзімінде жинаған балл 30-дан аспауы керек. Егер, сіз жинаған балл 50 пайыздан төмен болса (15 балл),оңда аттестациядан өтпеген болып есептелесіз.

Емтиханда алған баллыныз 40-тан кем болмауы тиіс. Осы нәтижеге аттестацияның 60 пайызы қосылады.
2. Пәннің оқулық-әдістемелік кешенінің мазмұны мен тізімі.

2.1.Курстың тақырыптық жоспары:

Барлығы (кредиттер): 45 сағат


Тақырыптар:

Тәжірибелік

СОӨЖ

СӨЖ

1.

Мәдениет қоғамдық құрылыс.

Мәдениеттің философия ғылымындағы айқындалуы. Өнердің адамның жеке тұлға ретінде қалыптасуындағы орны. Адамның жеке басының қалыптасуында шығармашылықтың алатын орны. Музыка мәдениетінің даму заңдылықтары, критерийлері.2

1

3,5

2.

Мектептегі дискотека.

Жастар демалысының жаңа түрі ретінде дискотека қвзметінің негізгі бағыттары. Жастардың батыстық мәдениетке сыни көзқарасын қалыптастырудағы дикотеканың рөлі.3

1

3

3.

Дискобағдарламалар құрудың әдістемесі.

Тақырыптық бағдарламаның, би репертуарының көркемдік-идеялық мазмұнының және оларды қоюдың сапалы деңгейіне қойылатын негізгі талаптар.2

1

3,5

4.

Дискотекадағы музыка, икемділік және хореография.

Музыка-дискобағдарламадағы қарым-қатынас жасау мен эмоциялық әсер етудің құралы. Музыкалық монтаждың тәсілдері.2

1

3

5.

Мектептегі вокалды-аспапты ансамбль.

Эстрадалық вокалды аспапты музыканың дамуының негізгі кезеңдері2

1

3

6.

Қазіргі эстрадалық музыка негіздері.

Қазіргі танымал эстрадалық музыканың негізгі бағыттары: ХХІ ғасырға көзқарас. Қазіргі қазақ эстрада әндері. Республикадағы музыка өнерінің дамуына оның әсері.2

1

3

7.

Мектептегі музыкалық театр.

Музыкалық театрдың дәстүрі мен жаңашылдығы. Театр-өнер түрі. Театрдың түрлері. Қазақстандағы театр өнерінің қалыптасуы және дамуы. Балалар театрлары. Мектептегі театрлардың қалыптасу жолдары, түрлері.2

1,5

3,5
Барлығы:

15

7,5

22,52.2. Тәжірибелік сабақ жоспары:

№1,2


Мәдениет қоғамдық құрылыс.

Мәдениеттің философия ғылымындағы айқындалуы. Өнердің адамның жеке тұлға ретінде қалыптасуындағы орны. Адамның жеке басының қалыптасуында шығармашылықтың алатын орны. Музыка мәдениетінің даму заңдылықтары, критерийлері.

№3,4,5

Мектептегі дискотека.Жастар демалысының жаңа түрі ретінде дискотека қвзметінің негізгі бағыттары. Жастардың батыстық мәдениетке сыни көзқарасын қалыптастырудағы дикотеканың рөлі.

№ 6,7


Дискобағдарламалар құрудың әдістемесі.

Тақырыптық бағдарламаның, би репертуарының көркемдік-идеялық мазмұнының және оларды қоюдың сапалы деңгейіне қойылатын негізгі талаптар. .

№ 8,9

Дискотекадағы музыка, икемділік және хореография.Музыка-дискобағдарламадағы қарым-қатынас жасау мен эмоциялық әсер етудің құралы. Музыкалық монтаждың тәсілдері.

№ 10,11


Мектептегі вокалды-аспапты ансамбль.

Эстрадалық вокалды аспапты музыканың дамуының негізгі кезеңдері

№ 12,13

Қазіргі эстрадалық музыка негіздері.

Қазіргі танымал эстрадалық музыканың негізгі бағыттары: ХХІ ғасырға көзқарас. Қазіргі қазақ эстрада әндері. Республикадағы музыка өнерінің дамуына оның әсері.

№ 14,15


Мектептегі музыкалық театр.

Музыкалық театрдың дәстүрі мен жаңашылдығы. Театр-өнер түрі. Театрдың түрлері. Қазақстандағы театр өнерінің қалыптасуы және дамуы. Балалар театрлары. Мектептегі театрлардың қалыптасу жолдары, түрлері.2.3 Студенттердің оқытушымен атқарылатын өздік жұмыстарының сабақ жоспары:

Тапсырма:

1. Мәдениет қоғамдық құрылыс.

Мәдениеттің философия ғылымындағы айқындалуы. Өнердің адамның жеке тұлға ретінде қалыптасуындағы орны. Адамның жеке басының қалыптасуында шығармашылықтың алатын орны. Музыка мәдениетінің даму заңдылықтары, критерийлері.

2. Мектептегі дискотека.

Жастар демалысының жаңа түрі ретінде дискотека қвзметінің негізгі бағыттары. Жастардың батыстық мәдениетке сыни көзқарасын қалыптастырудағы дикотеканың рөлі.

3. Дискобағдарламалар құрудың әдістемесі.

Тақырыптық бағдарламаның, би репертуарының көркемдік-идеялық мазмұнының және оларды қоюдың сапалы деңгейіне қойылатын негізгі талаптар.

4. Дискотекадағы музыка, икемділік және хореография.

Музыка-дискобағдарламадағы қарым-қатынас жасау мен эмоциялық әсер етудің құралы. Музыкалық монтаждың тәсілдері.

5. Мектептегі вокалды-аспапты ансамбль.

Эстрадалық вокалды аспапты музыканың дамуының негізгі кезеңдері

6. Қазіргі эстрадалық музыка негіздері.

Қазіргі танымал эстрадалық музыканың негізгі бағыттары: ХХІ ғасырға көзқарас. Қазіргі қазақ эстрада әндері. Республикадағы музыка өнерінің дамуына оның әсері.

7,5. Мектептегі музыкалық театр.

Музыкалық театрдың дәстүрі мен жаңашылдығы. Театр-өнер түрі. Театрдың түрлері. Қазақстандағы театр өнерінің қалыптасуы және дамуы. Балалар театрлары. Мектептегі театрлардың қалыптасу жолдары, түрлері.ОБСӨЖ тапсырмаларын орындау кестесі және орындау уақыты

Жұмыс түрлері

Мақсаты, мазмұны

Қолданылатын әдебиеттер

баллдар

Жұмысты тапсыру уақыты

Бақылау түрі

Мәдениет қоғамдық құрылыс.

Мәдениеттің философия ғылымындағы айқындалуы. Өнердің адамның жеке тұлға ретінде қалыптасуындағы орны. Адамның жеке басының қалыптасуында шығармашылықтың алатын орны. Музыка мәдениетінің даму заңдылықтары, критерийлері.Мектептегі дискотека.

Жастар демалысының жаңа түрі ретінде дискотека қвзметінің негізгі бағыттары. Жастардың батыстық мәдениетке сыни көзқарасын қалыптастырудағы дикотеканың рөлі. Дискобағдарламалар құрудың әдістемесі.

Тақырыптық бағдарламаның, би репертуарының көркемдік-идеялық мазмұнының және оларды қоюдың сапалы деңгейіне қойылатын негізгі талаптар.

Дискотекадағы музыка, икемділік және хореография.

Музыка-дискобағдарламадағы қарым-қатынас жасау мен эмоциялық әсер етудің құралы. Музыкалық монтаждың тәсілдері. Мектептегі вокалды-аспапты ансамбль.

Эстрадалық вокалды аспапты музыканың дамуының негізгі кезеңдері

Қазіргі эстрадалық музыка негіздері.

Қазіргі танымал эстрадалық музыканың негізгі бағыттары: ХХІ ғасырға көзқарас. Қазіргі қазақ эстрада әндері. Республикадағы музыка өнерінің дамуына оның әсері.Мектептегі музыкалық театр.

Музыкалық театрдың дәстүрі мен жаңашылдығы. Театр-өнер түрі. Театрдың түрлері. Қазақстандағы театр өнерінің қалыптасуы және дамуы. Балалар театрлары. Мектептегі театрлардың қалыптасу жолдары, түрлері.Пәннің мақсаты – болашақ музыка оқытушысын эстетика жағынан тәрбиелеу;

 • болашақ музыка оқытушысының музыкалық түсінігін арттыру;

 • болашақ музыка оқытушысының музыкалық талғампоздығын тәрбиелеу;

- сабақтан тыс кештер ұйымдастыру әдістерінің негізгі бағыттарымен таныстыру.


1. Уметенок А. Чем досуг интересен? Правда, 1985.

2. Яшкин В.К. ВИА. М., 1990.

3. Балтабаев М.Х Қазақ музыкасы және студент жастар. Алматы, Ана тілі, 1991

4. Сағымбеков М., Көпбаев А. Мектептерде лекция – концерттерді ұйымдастыру әдістемесі. Алматы, 1991.

5. Әлібеков Ә. Баланың көңілі батыста. «Егеменді Қазақстан», 27.01.2001.

Ткаченко Г.А. Космом. Музыка. Ритуал. М., 2001.
3

3

33

3

33

1,2 апта

3,4 апта


5,6 апта

7,8 апта


9,10 апта

11,12 апта


13,14,15 аптаАуызша

Ауызша


Ауызша

Ауызша


Ауызша

Ауызша


Ауызша2.4. Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыбы:

1,2. Лекциялар-концерттер бағдарламаларын жасау.

3,4. Дискотека өткізуге арналған музыкалық материалдар таңдау.

5,6. Лекция-концерттерді құрастырудың негізгі принциптері.

7,8. Рок,поп, джаз музыкаларының шығу тарихы.

9. Вокалдық топ құру әдістері.

10. Спектакль қою жолдары.

11,12. Музыкалық театрда балалардың қатысуының алатын орыны.

13. Мектептен тыс кештер ұйымдастыру әдісі.

14. Дискотека.

15.Музыкалық кештер.

16. Лекциялар-концерттер.

17. Музыкалық кружоктар.

18,19,20.Репертуарды таңдау принціптері.Спектакль қою жолдары: а) партияларды,билерді жаттау; б) декорациялармен костюмдерді дайындау; в) саханада дайындық,режессура; г) жарнама.

21,22.Музыкалық театр.

7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ

КАРТАСЫ
Кесте 4

Оқулықтардың және оқу - әдістемелік құралдардың аттары

Дана саны

Студент саны

Қамтама-у пайызы

1

2

3

4

Аванесова Г.А. Культурно -досуговая деятельность. Теория и практика организации: учеб. пособие / Г.А. Аванесова.- М.: Аспект Пресс, 2006.- 236с.

1

11

10

Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева. Теория музыкального образования: учебник для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений. – М., 2004.

1

11

10

Жарков А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности./ А.Д.Жарков Учебник для студентов вузов культуры и искусств. - М.: Издательский Дом МГУКИ, 2002. - 288 с.

1

11

10

М.Х. Балтабаев. К вопросу о применении традиционной художественной культуры в процессе преподования музыки а школе / Вопросы музыкальной педагогики, теории и испольнительства // КазГПУ им. Абая. – Алматы, 1992.

1

11

10


8 ӘДЕБИЕТТЕР

1. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева. Теория музыкального образования. М., 2004.Қосымша әдебиеттер:

 1. Музыкалық білім беру педагогикасы: ізденістер және дамыту бағыттары: Ғылыми мақалалар жинағы /Құрастырып, жалпы редакциясын басқарған Әлия Момбек. – Алматы, 2007. – 238б.

 2. С. Мирсеитова мен Ә.Іргебаева редакциялаған. Әрекеттегі RWCT философиясы мен әдістері. Қазақстан Оқу Ассоциациясы. – Алматы: ИздатМаркет, 2004.

 3. А. Райымбергенов, С. Раймбергенова, Ұ.Байбосынова. Музыка. Жалпы білім беретін мектептің 2-сынып мұғалімдеріне арналған. / - Алматы: Атамұра, 2006.

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет