ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Қазіргі мектепте физиканы оқу әдістемесі және астрономияны оқытудың өзекті мәселелері» 5В011000- «Физика» мамандығы үшін ОҚУ-Әдістемелік материалдарыбет4/16
Дата31.12.2019
өлшемі0.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Жұмыс мақсаты: Лабораториялық жұмыстарды рәсімдеу және орындау: «Электр тогының қуаты мен жұмысын өлшеу», «Ток көзінің ЭҚК және ішкі кедергісін анықтау», «Электромагниттік индукция құбылысын зерттеу», «Электромагнитті жинау және оның әсерін тексеру»

6 лабораториялық жұмыс.


Оптика бойынша лабораториялық жұмыстарды орындау әдістемесі

Жұмыс мақсаты: Лабораториялық жұмыстарды рәсімдеу және орындау: «Жинағыш линзаның оптикалық күші мен фокус қашықтығын анықтау», «Судың сыну көрсеткішін анықтау», «Жазық пластиналардың көмегімен шынының сыну көрсеткішін анықтау», «Жарықтың интерференциясы мен дифракциясын бақылау», «Дифракциялық тордың көмегімен жарық толқынының ұзындығын анықтау».
«Қазіргі мектепте физиканы оқыту әдістемесі және астрономияны оқытудың өзекті мәселелері» пәні бойынша СОӨЖ өткізуге

арналған әдістемелік нұсқау

СОӨЖ жұмыстарын ұйымдастыру:Студенттердің белгілі бір тақарыпта жасаған конспектісімен жұмыс жүргізулері.Жұмыс барысында оқытушы тақырып материалына қысқа шолу жасайды. Студентпен бірлесе отырып конспектіде жазылған формулалар, анықтамалар мен олардың физикалық мағанасы айқындалады. Сипатталған процестер мен құбылыстардың арасындағы логикалық байланыс нақтыланады.

- Студенттер орындаған лабораториялық жұмыстардың нәтижелерін,өңдеу әдістерін талдау. Шамалардың физикалық мағанасын айқындау. Өлшеу нәтижелерін график арқылы көрсету. Алынған графиктер арқылы басқа физикуалық шамаларды өрнектеп, байланыстарын тағайындау.

- Студенттердің пәннің жеке тақырыптарды меңгеру нәтижелерін тексеру, яғни білімдерді бағалау (тест бақылау, жазбаша жұмыс).

- Компьютерлік технологиялардың мүмкіндіктерін қолдану. Тақырыптарды меңгеру виртуаль компьютерлік демострациялар арқылы көрсетілетін электрондық оқулықтарды қолдану. Есептердің шығару жолдарын айқындайтын электрондық жетекшілірдің көмегін қолдану, яғну үйрету – көмекші программаларды пайдалану.

Студент СОӨЖ жұмыстарын орындау және өткізу графигіне сәйкес, әдебиеттер мен әдістемелік нұсқауларды қолданып, курстың жеке тақырыптары бойынша төмендегі тапсырмаларды орындайды:1. Орта мектепте физиканы және астрономияны проблемалық оқыту.Проблемалық оқытудың ғылыми негіздері,оның негізгі функциялары және деңгейлері

2. Проблемалық әдістер және проблемалық әдістердің алгоритмдері.Оқу проблемаларын шешу процесттері.

3. Физика және астрономия сабақтарында сапалық есептерді шығаруда проблемалық ситуацияларды тудырудың құралдары мен жолдары.

.

4. Физика және астрономияны оқыту әдістерін классификациялау.Оқыту әдістерін таңдау.5. Күн жүйесінің құрылысы.

.

«Қазіргі мектепте физиканы оқыту әдістемесі және астрономияны оқытудың өзекті мәселелері» пәні бойынша СӨЖ өткізуге арналған әдістемелік нұсқау

Студенттерге физикадан берілетін жеке үй тапсырмасы олардың осы пән бойынша орындайтын өзіндік жұмысының бір түрі болып табылады. Студентердің өзіндік жұмысы деп, олардың оқытушының тапсырмасымен және бақылауымен, бірақ оның қатысуынсыз, ол үшін арнайы бөлінген уақыт ішінде орындайтын жұмысын түсінеді. Мұнда студенттер ақыл-ой жігерін қолдана және ой мен қимыл әрекеттерін қандай да бір формада (мысалы, есеп шығарғанда оның мазмұнын талдау, мазмұнды қысқа ұтымды тәсілмен жазу, шешудің оңтайлы әдісін таңдап алу және т.б.) білдіре отырып қойылған мақсатқа саналы жетуге ұмтылады.

Студенттер шығарған жеке үй тапсырмасын бағалау өлшемінің негізіне осы белгілердің бәрін алуға болады: физикалық құбылыстың негізгі мәселесінің мазмұнын құрайтын физикалық шамалардың,

заңдардың молырақ қамтылуы; есептердің проблемалық (шығармашылық) деңгейі; мәселенің тереңірек талданып зерттелуі; шешу тәсілдерінің ең оңтайлысын таңдап алуы және т.б.

Әр студент орындайтын жеке үй тапсырмасына (бір жеке үй тапсырмасында физиканың бір бөлімі бойынша берілген 3-5 есеп болуы мүмкін) қойылатын максимал және миниамал баллдар силлабуста көрсетіледі. Әрбір жеке есептің шығарылуы бір есепке қатысты осы баллдар аралығында және айтылған өлшемдер (критерилер) бойынша бағаланады, сосын бүкіл тапсырмаға максимал және минимал баллдардың аралығында тиісті балл беріледі.

Максимал балл мысалы, «5» балл қатесіз және кемшіліксіз немесе бір ғана болымсыз кемшілікпен шығарылған есепке қойылады. Одан төменгі балл, мысалы «4» балл толық шығарылған, бірақ бірден аспайтын дөрекі емес және бір болымсыз қатемен немесе болымсыз қателер екіден аспаған жағдайда қойылады.

Одан төменгі балл мысалы «3» балл студент есептің тең жартысынан астамын дұрыс шығарғанда немесе дөрекі қатесі екіден (немесе дөрекі қатесі бірден және дөрекі емес қатесі бірден, сондай-ақ болымсыз қатесі бірден) аспаған жағдайда қойылады.

Тапсырма минимал баллдан төмен балмен бағаланған жағдайда ол студентке қайта шығару мақсатында қайтарылып беріледі.

Егер кейбір есептерді студенттің өз бетімен шығарғандығы күдік туғызса, онда одан оқытушы есепті қалай шығарғандығын түсіндіріп беруін талап ете алады. Бағаға көңілі толмаған студент оған қатысты оқытушыға тілегін білдіруіне болады. Студент СӨЖ тапсырмалары мен оларды орындау графигіне сәйкес төмендегі тапсырмаларды орындап тексеруге беруге міндетті:

1. Проблемалық оқыту кезінде оқушылардың ойлау қабілетін арттыру жолдары.

2. Оқу проблемаларын шешу процесттері.3. Қазіргі заманғы физика сабақтарына қойылатын талаптар.

4. Физика және астрономия сабақтарында оқушылардың өздігінен оқулықпен жұмыс істеуін ұйымдастыру
4.Білімдерді бақылау-өлшеу құралдары
1

Материалдық нүкте деп - … айтады.  1. массасы өте кішкене денені

  2. кеңістіктегі дене күйін көрсететін геометриялық нүктені

  3. мөлшері өте кішкене денені

  4. берілген есептер шарттарында массасын ескермеуге болатын денені

  5. берілген есептер шарттарында мөлшерін ескермеуге болатын денені

2

Материалдық нүкте жолдың бірінші жартысын 8 м/с-пен, ал екінші жартысын 2 м/с-пен қозғалады. Дененің орташа жылдамдығы қаншаға тең?  1. 5 м/с

  2. 4м/с

  3. 3,5м/с

  4. 3,2 м/с

  5. 6 м/с

3

Бірқалыпты үдемелі қозғалысқа сәйкес математиқалық өрнекті көрсетіңіз:A) Х=At+B

B) X=At2+Bt+C

C) X=At3+B

D) X=At3+Bt2

E ) X = At3+Bt2 + C
4

Материалдық нүкте шеңбер бойымен t уақыт мезетінде тангенстік үдеуі 0,8 м/с2 болатындай, ал толық үдеуі жылдамдық векторымен 60о бұрыш жасай қозғалған. Нүктенің толық үдеуінің шамасы қанша?

А) 0,2 м/с2

В) 0,4 м/с2

С) 0,8 м/с2

D) 1,6 м/с2

Е) 1,3 м/с2
5

Газдың 1-ші күйден 2-ші күйге ауысуы кезіндегі жұмыс неге тең?

E) 1,5кДж

6

Температураны молекулалық-кинетикалық түсіндірудің мәні неде?А) Молекулалардың соқтығысу санының өлшемі

В) Атомдар мен молекулалардың өзара әсерлесуінің өлшемі;

С)Атомдар мен молекулалардың жылулық қолзғалысының орташа кинетикалық энергиясының өлшемі

D) Заттың агрегаттық күйінің сипаттамасы

E) Заттың тепе-теңдік күйінің сипаттамасы
7

Идеал газдың адиабата теңдеуін көрсетіңізА) PV = nRT

B) (P + )(V – b) = RT

C) PVg = const


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет