ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Психология тарихы» 5В050300 Психология мамандығына арналған Обет4/5
Дата05.11.2016
өлшемі0,86 Mb.
1   2   3   4   5

XX ғасырдағы теориялар дамуы.

З.Фрейдтің психоанализі. Психоанализ принциптерінің негізгі түсініктері. З.Фрейд психоанализінде жеке тұлға құрылысы. А.Адлердің даралық психологиясы. К.Г.Юнгтің психологиясы. XX ғасырдың алғашқы ширегіндегі қазақ ғұламалары мен қоғам қайраткерлерінің психологиялық пікірлері.3 Практикалық және семинар сабағының сұрақтары.

Практикалық сабақтар – студенттердің өз бетінше жұмыс орындауын дамытуға және практикалық талаптар мен дағдыларды дамытуға бағытталған оқу сабақтарының нысанының бірі болып табылады. Пән бойынша практикалық сабақтар студенттерге ғылыми әдебиеттер негізінде өздік жұмыстарды орындауға және ауызша өз ой-пікірін жеткізе білуге мүмкіндік беретін семинарлар түрінде өткізіледі

Тақырыбы: Психология тарихы дербес ғылым ретінде

Мақсаты: студенттерде психологияның тарихының негiзгi ұғымдары туралы түсінікті қалыптастыру.

Жоспар


 1. Психология тарихының пәні және әдістері

 2. Психология тарихының мақсаттары және міндеттері

 3. Категориалды анализ және парадигмалды ауысым

 4. Психология ғылымының негізгі векторы және даму логикасы

Бақылау сұрақтары:

 • Психология тарихын не үшін зерттеу керек?

 • Сіз психологиялық ойдын дамуын зерттеудегі қандай қағидаларды білесіз?

 • Психологияның ғылым ретінде дамуынығ заңдылықтары қандай?

Әдебиеттер. Негізгі әдебиеттер:

1. Жарықбаев Қ. Психология:Оқулық.-Алматы,2010.

2. Жарықбаев Қ. Жантану негiздерi. - Алматы, 2002.

3. Жакупов С. Жалпы психология. – Алматы, 2011.

4. Жарықбаев Қ. Психология: энциклопедиялық сөздік /Қ.Жарықбаев, О.Саңғылбаев. - Алматы: Қазақ энциклопедия, 2011.

5.Намазбаева Ж.Ы. Орысша-қазақша психологиялық сөздік. - Алматы, 2005.

6. Намазбаева Ж.И. Психология (на каз.яз). - Алматы,2005.

7.Бап-Баба С. Жантану негіздері: Жоғары оқу орындары студенттеріне арналған дәрісбаяндар жинағы .-Алматы, 2011.Қосымша әдебиеттер:

1. Немов Р.С. Учебник для студентов высших пед. учебных заведений. Т1.(Общие основы психологий) – Москва,2003.

2. Рубинштейн С.П. Основы общей психологии. - СПб., 2005.

3. Аймауытұлы Ж. Психология.-А.:Рауан, 1995.

4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологий. – СПБ., 1999.

5. Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Ростов - на - Дону, 1996.

6. Тәжiбаев Т. Жалпы психология. - Алматы, 1993.

Тақырыбы: Ежелгі Шығыс және Антика елдеріндегі психологиялық ойдың дамуының жалпы очеркі?

Мақсаты: Суденттерде Ежелгі Шығыс және Антика елдеріндегі психологилық ой дамуы туралы түсінікті қалыптастыру.

Жоспар


 1. Ежелгі Шығыстағы психика табиғатына деген көзқарас

 2. Демокрит, Гераклит, Платон, Эпикур. Гален. Герофил и Эразистрат. Аристотель. Сократ сияқты ежелгі философтардың психологиялық ойлары.

Бақылау сұрақтары:

 • Антикалық ойдың психология саласындағы даму логикасына мінездеме беріңіз.

 • Ғылымның діннен қандай айырмашылығы бар?

 • Мифтік сана дегеніміз не?

 • Ғылым дамуымен тілдің қандай байланысы бар?

Әдебиеттер. Негізгі әдебиеттер:

1. Жарықбаев Қ. Психология:Оқулық.-Алматы,2010.

2. Жарықбаев Қ. Жантану негiздерi. - Алматы, 2002.

3. Жакупов С. Жалпы психология. – Алматы, 2011.

4. Жарықбаев Қ. Психология: энциклопедиялық сөздік /Қ.Жарықбаев, О.Саңғылбаев. - Алматы: Қазақ энциклопедия, 2011.

5.Намазбаева Ж.Ы. Орысша-қазақша психологиялық сөздік. - Алматы, 2005.

6. Намазбаева Ж.И. Психология (на каз.яз). - Алматы,2005.

7.Бап-Баба С. Жантану негіздері: Жоғары оқу орындары студенттеріне арналған дәрісбаяндар жинағы .-Алматы, 2011.Қосымша әдебиеттер:

1. Немов Р.С. Учебник для студентов высших пед. учебных заведений. Т1.(Общие основы психологий) – Москва,2003.

2. Рубинштейн С.П. Основы общей психологии. - СПб., 2005.

3. Аймауытұлы Ж. Психология.-А.:Рауан, 1995.

4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологий. – СПБ., 1999.

5. Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Ростов - на - Дону, 1996.

6. Тәжiбаев Т. Жалпы психология. - Алматы, 1993.

Тақырыбы: Орта ғасыр мен Қайта өркендеу дәуіріндегі психология.

Мақсаты: Антикалық психологияның дамуы туралы түсінікті қалыптастыру.

Жоспар


1. Гераклиттің жан туралы, жалпы заңдары жайлы идеялар.

2. Платонның жан мен таным туралы ілімі.

3 Аристотельдің жан мен оның құрылымы туралы ілімі.

4 Антикалық кезеңдегі психология дамуының нәтижесіТақырыбы: XVII ғасырдағы Европалық психология

Мақсаты: студенттерде психология дамуын пән ретінде әртүрлі кезеңдерде зерттеу туралы түсінікті қалыптастыру.Жоспар

1.Буржуазиялық дәуірдің жалпы сипаты.

2.Ф. Бэконның эмпирикалық әдіснаманы негіздеуі.

3.Р.Декарттың жан құмарлығы туралы ілімі.

4.Б.Спинозаның таным мен қабілеттілік туралы ілім.

5.ХII ғасыдағы психология дамуының нәтижесі.Бақылау сұрақтары:

 • Ортағасырлық ойшылдарға қандай антикалық философтардың ойлары ерекше әсер етті? Неге?

 • Неге дәл Арабтық Шығыс Аристотель ойларын сақтап, дамытты?

 • Схоластикалық парадигма: пайда болуының себебі, ерекшеліктер.

 • Неге Помпонандық көзқарас революциондық болып қалды?

 • Леонардо да Винчидін А. Блаженнидін ашып айтуынан қандай айырмашылыға бар?

Әдебиеттер. Негізгі әдебиеттер:

1. Жарықбаев Қ. Психология:Оқулық.-Алматы,2010.

2. Жарықбаев Қ. Жантану негiздерi. - Алматы, 2002.

3. Жакупов С. Жалпы психология. – Алматы, 2011.

4. Жарықбаев Қ. Психология: энциклопедиялық сөздік /Қ.Жарықбаев, О.Саңғылбаев. - Алматы: Қазақ энциклопедия, 2011.

5.Намазбаева Ж.Ы. Орысша-қазақша психологиялық сөздік. - Алматы, 2005.

6. Намазбаева Ж.И. Психология (на каз.яз). - Алматы,2005.

7.Бап-Баба С. Жантану негіздері: Жоғары оқу орындары студенттеріне арналған дәрісбаяндар жинағы .-Алматы, 2011.Қосымша әдебиеттер:

1. Немов Р.С. Учебник для студентов высших пед. учебных заведений. Т1.(Общие основы психологий) – Москва,2003.

2. Рубинштейн С.П. Основы общей психологии. - СПб., 2005.

3. Аймауытұлы Ж. Психология.-А.:Рауан, 1995.

4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологий. – СПБ., 1999.

5. Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Ростов - на - Дону, 1996.

6. Тәжiбаев Т. Жалпы психология. - Алматы, 1993.

Тақырыбы: Жаңа дәуірдегі психологияның дамуы

Мақсаты: XVII Жаңа дәуірдегі психологияның дамуы туралы түсінікті тәжірибелік тұрғыда бекіту

Жоспар


1.Д. Гартлидің ассоциативті психологиясы туралы түсінік.

2. Д. Юм ассоциация түсінігі туралы.

3.Дж. Беркли еңбектерінде сана мәселесі.

Әдебиеттер. Негізгі әдебиеттер:

1. Жарықбаев Қ. Психология:Оқулық.-Алматы,2010.

2. Жарықбаев Қ. Жантану негiздерi. - Алматы, 2002.

3. Жакупов С. Жалпы психология. – Алматы, 2011.

4. Жарықбаев Қ. Психология: энциклопедиялық сөздік /Қ.Жарықбаев, О.Саңғылбаев. - Алматы: Қазақ энциклопедия, 2011.

5.Намазбаева Ж.Ы. Орысша-қазақша психологиялық сөздік. - Алматы, 2005.

6. Намазбаева Ж.И. Психология (на каз.яз). - Алматы,2005.

7.Бап-Баба С. Жантану негіздері: Жоғары оқу орындары студенттеріне арналған дәрісбаяндар жинағы .-Алматы, 2011.Қосымша әдебиеттер:

1. Немов Р.С. Учебник для студентов высших пед. учебных заведений. Т1.(Общие основы психологий) – Москва,2003.

2. Рубинштейн С.П. Основы общей психологии. - СПб., 2005.

3. Аймауытұлы Ж. Психология.-А.:Рауан, 1995.

4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологий. – СПБ., 1999.

5. Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Ростов - на - Дону, 1996.

6. Тәжiбаев Т. Жалпы психология. - Алматы, 1993.

Тақырыбы: ХVIII ғасырдағы психологияның дамуы.

Мақсаты: Студенттердің 18 ғ психология білімдерінің дамуының ерекшеліктері туралы түсінігін қалыптастыру.

Жоспар:

1. Англиядағы ассоциативтік психология.

2. Энциклопедистер адам мен психика туралы.

3. Д.Дидроның психологиялық көзқарастар.Бақылау сұрақтары:

 • 18 ғ ассоциативті психологияның ерекшелігі.

 • Гартли теориясын неге пснвдофизиологиялық деп атайды.

 • Кондильяк есткерткіші дегеніміз не?

Әдебиеттер. Негізгі әдебиеттер:

1. Жарықбаев Қ. Психология:Оқулық.-Алматы,2010.

2. Жарықбаев Қ. Жантану негiздерi. - Алматы, 2002.

3. Жакупов С. Жалпы психология. – Алматы, 2011.

4. Жарықбаев Қ. Психология: энциклопедиялық сөздік /Қ.Жарықбаев, О.Саңғылбаев. - Алматы: Қазақ энциклопедия, 2011.

5.Намазбаева Ж.Ы. Орысша-қазақша психологиялық сөздік. - Алматы, 2005.

6. Намазбаева Ж.И. Психология (на каз.яз). - Алматы,2005.

7.Бап-Баба С. Жантану негіздері: Жоғары оқу орындары студенттеріне арналған дәрісбаяндар жинағы .-Алматы, 2011.Қосымша әдебиеттер:

1. Немов Р.С. Учебник для студентов высших пед. учебных заведений. Т1.(Общие основы психологий) – Москва,2003.

2. Рубинштейн С.П. Основы общей психологии. - СПб., 2005.

3. Аймауытұлы Ж. Психология.-А.:Рауан, 1995.

4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологий. – СПБ., 1999.

5. Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Ростов - на - Дону, 1996.

6. Тәжiбаев Т. Жалпы психология. - Алматы, 1993.

Тақырыбы: ХIХ ғасырдағы психологияның дамуы.

Мақсаты: ХIХ ғасырдағы психологияның дамуының түсінігін қалыптастыру.

Жоспар:


1 И.Гербарттың психологиясы.

2. Д.Миллидің психологиялық көзқарастары.

3.ХIХ ғасырдағы қазақ ағартушыларының психологиялық идеялары.

Бақылау сұрақтары:


 • В.Н.Татишеваның психологиялық теорияның ерекшеліктері.

 • М:В:Ломоносов жән А.Н.Радишева мен теорияны салыртырып анализдеу.

Әдебиеттер. Негізгі әдебиеттер:

1. Жарықбаев Қ. Психология:Оқулық.-Алматы,2010.

2. Жарықбаев Қ. Жантану негiздерi. - Алматы, 2002.

3. Жакупов С. Жалпы психология. – Алматы, 2011.

4. Жарықбаев Қ. Психология: энциклопедиялық сөздік /Қ.Жарықбаев, О.Саңғылбаев. - Алматы: Қазақ энциклопедия, 2011.

5.Намазбаева Ж.Ы. Орысша-қазақша психологиялық сөздік. - Алматы, 2005.

6. Намазбаева Ж.И. Психология (на каз.яз). - Алматы,2005.

7.Бап-Баба С. Жантану негіздері: Жоғары оқу орындары студенттеріне арналған дәрісбаяндар жинағы .-Алматы, 2011.Қосымша әдебиеттер:

1. Немов Р.С. Учебник для студентов высших пед. учебных заведений. Т1.(Общие основы психологий) – Москва,2003.

2. Рубинштейн С.П. Основы общей психологии. - СПб., 2005.

3. Аймауытұлы Ж. Психология.-А.:Рауан, 1995.

4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологий. – СПБ., 1999.

5. Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Ростов - на - Дону, 1996.

6. Тәжiбаев Т. Жалпы психология. - Алматы, 1993.

Тақырыбы: Психологияның дербес ғылым ретіндегі қалыптасуы.

Мақсаты: Психологияның дербес ғылым ретіндегі қалыптасуының негізгі белгілерін тәжірибелік қарастыру.

Жоспар:

1 Психологияның жеке ғылымға бөлінуінің табиғи- ғылыми алғышарттары.

2.Э.Герингтің есту түйсіктері теориялары.

3. И.М Сеченов психолог ретінде.

4.В.Вундт және оның психологияның ғылым ретіндегі дамуына қосқан үлесі мен рөлі.

Бақылау сұрақтары:


 • Гербарт қандай жан дүние өмірін зерттеу әдістерін ұсынды.

 • 19 ғ Асоцианизманың ерекшеліктері.

 • Психофизика деген не?

 • 19ғ эмпирикалық зерттеулер не себепті сезім психофизиология аумағында незар аударды.

 • Спенсердің көзқарас дарвинизммен қалай байланысты.

Тақырыбы: Психологиядағы XIX-XX ғасыр шебіндегі теориялық тұжырымдамалар.

Мақсаты: Психологиядағы XIX-XX ғасыр шебіндегі теориялық тұжырымдамалар тауралы негізгі ерекшеліктерді тәжірибелік дағдыларды дамыту.Жоспар:

1. Вундт идеясының Америкадағы дамуы.

2. Ф. Брентаноның психологиялық акт теориясы.

3.Т.Рибонының психологиялық теориясы.Бақылау сұрақтары:

 • Вунд психология пәнін қалай түсінді.

 • Неге Вундтың психология ғылымына айналу программасы шектелуі жағдайда болды.

 • Интроспекция әдісі деген не?

 • Зерттеу әдісі психология пәнімен қалай байланысты.

 • Ғылыми психологияның үш негізін салушылардың программаларын салыстырындар:Вундттің,Брентано және Сеченов.

 • 19-20ғ аралығында пайда болған балалар және педагогикалық психология аумағындағы зерттеулермен теорияларды атап өтіндер.

 • Әббингауз қандай ес зандылықтарын ашты?

 • Выготскийдің мәдени-тарихи концепцияның негізін атап өтініздер.

Әдебиеттер. Негізгі әдебиеттер:

1. Жарықбаев Қ. Психология:Оқулық.-Алматы,2010.

2. Жарықбаев Қ. Жантану негiздерi. - Алматы, 2002.

3. Жакупов С. Жалпы психология. – Алматы, 2011.

4. Жарықбаев Қ. Психология: энциклопедиялық сөздік /Қ.Жарықбаев, О.Саңғылбаев. - Алматы: Қазақ энциклопедия, 2011.

5.Намазбаева Ж.Ы. Орысша-қазақша психологиялық сөздік. - Алматы, 2005.

6. Намазбаева Ж.И. Психология (на каз.яз). - Алматы,2005.

7.Бап-Баба С. Жантану негіздері: Жоғары оқу орындары студенттеріне арналған дәрісбаяндар жинағы .-Алматы, 2011.Қосымша әдебиеттер:

1. Немов Р.С. Учебник для студентов высших пед. учебных заведений. Т1.(Общие основы психологий) – Москва,2003.

2. Рубинштейн С.П. Основы общей психологии. - СПб., 2005.

3. Аймауытұлы Ж. Психология.-А.:Рауан, 1995.

4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологий. – СПБ., 1999.

5. Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Ростов - на - Дону, 1996.

6. Тәжiбаев Т. Жалпы психология. - Алматы, 1993.

Тақырыбы: XIX ғасырдың екінші жартысы мен мен XX ғасырдың басындағы сараптау психологиясының дамуы.

Мақсаты: XIX ғасырдың екінші жартысы мен мен XX ғасырдың басындағы сараптау психологиясының дамуын қарастыру.

Жоспар:


 1. Д.М .Кэттелдің психологиялық лабороториясындағы даралық ерекшіліктер, оқу дағдылары, салаларындағы зерттеулер.

 2. А.Ф.Лазурскийдің тұлға психологиясына үлесі.

Әдебиеттер. Негізгі әдебиеттер:

1. Жарықбаев Қ. Психология:Оқулық.-Алматы,2010.

2. Жарықбаев Қ. Жантану негiздерi. - Алматы, 2002.

3. Жакупов С. Жалпы психология. – Алматы, 2011.

4. Жарықбаев Қ. Психология: энциклопедиялық сөздік /Қ.Жарықбаев, О.Саңғылбаев. - Алматы: Қазақ энциклопедия, 2011.

5.Намазбаева Ж.Ы. Орысша-қазақша психологиялық сөздік. - Алматы, 2005.

6. Намазбаева Ж.И. Психология (на каз.яз). - Алматы,2005.

7.Бап-Баба С. Жантану негіздері: Жоғары оқу орындары студенттеріне арналған дәрісбаяндар жинағы .-Алматы, 2011.Қосымша әдебиеттер:

1. Немов Р.С. Учебник для студентов высших пед. учебных заведений. Т1.(Общие основы психологий) – Москва,2003.

2. Рубинштейн С.П. Основы общей психологии. - СПб., 2005.

3. Аймауытұлы Ж. Психология.-А.:Рауан, 1995.

4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологий. – СПБ., 1999.

5. Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Ростов - на - Дону, 1996.

6. Тәжiбаев Т. Жалпы психология. - Алматы, 1993.

Тақырыбы: Психологиядағы әлемдік мектептер.(ХХғ.-10-50 жылдары)

Мақсаты: Психологиядағы әлемдік мектептер дамуының негізгі ерекшеліктерін қарастыру.

Жоспар:

1.Психологиядағы дағдарыс.

2.Бихевиоризмнің психология пәні мен міндеттерін жаңаша түсінуі, ұғынуы.

3.Гештальтпсихологиясы.

4.В.Дильтей мен Э. Шпрангердің сипаттау психологиясы, оның түсіндірме психологиясына қарсы тұруы

Әдебиеттер. Негізгі әдебиеттер:

1. Жарықбаев Қ. Психология:Оқулық.-Алматы,2010.

2. Жарықбаев Қ. Жантану негiздерi. - Алматы, 2002.

3. Жакупов С. Жалпы психология. – Алматы, 2011.

4. Жарықбаев Қ. Психология: энциклопедиялық сөздік /Қ.Жарықбаев, О.Саңғылбаев. - Алматы: Қазақ энциклопедия, 2011.

5.Намазбаева Ж.Ы. Орысша-қазақша психологиялық сөздік. - Алматы, 2005.

6. Намазбаева Ж.И. Психология (на каз.яз). - Алматы,2005.

7.Бап-Баба С. Жантану негіздері: Жоғары оқу орындары студенттеріне арналған дәрісбаяндар жинағы .-Алматы, 2011.Қосымша әдебиеттер:

1. Немов Р.С. Учебник для студентов высших пед. учебных заведений. Т1.(Общие основы психологий) – Москва,2003.

2. Рубинштейн С.П. Основы общей психологии. - СПб., 2005.

3. Аймауытұлы Ж. Психология.-А.:Рауан, 1995.

4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологий. – СПБ., 1999.

5. Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Ростов - на - Дону, 1996.

6. Тәжiбаев Т. Жалпы психология. - Алматы, 1993.

Тақырыбы: 20ғ психологияның негізгі

Мақсаты: студенттерде 20ғ психологияның негізгі жайлы түсінік қалыптастыру

Жоспар:


1.К.Г. Юнгтің аналитикалық психологиясындағы санасыздық мәселесі мен жеке тұлға түсінігі.

2.К.Г.Юнгтің архетип түсінігіӘдебиеттер. Негізгі әдебиеттер:

1. Жарықбаев Қ. Психология:Оқулық.-Алматы,2010.

2. Жарықбаев Қ. Жантану негiздерi. - Алматы, 2002.

3. Жакупов С. Жалпы психология. – Алматы, 2011.

4. Жарықбаев Қ. Психология: энциклопедиялық сөздік /Қ.Жарықбаев, О.Саңғылбаев. - Алматы: Қазақ энциклопедия, 2011.

5.Намазбаева Ж.Ы. Орысша-қазақша психологиялық сөздік. - Алматы, 2005.

6. Намазбаева Ж.И. Психология (на каз.яз). - Алматы,2005.

7.Бап-Баба С. Жантану негіздері: Жоғары оқу орындары студенттеріне арналған дәрісбаяндар жинағы .-Алматы, 2011.Қосымша әдебиеттер:

1. Немов Р.С. Учебник для студентов высших пед. учебных заведений. Т1.(Общие основы психологий) – Москва,2003.

2. Рубинштейн С.П. Основы общей психологии. - СПб., 2005.

3. Аймауытұлы Ж. Психология.-А.:Рауан, 1995.

4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологий. – СПБ., 1999.

5. Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Ростов - на - Дону, 1996.

6. Тәжiбаев Т. Жалпы психология. - Алматы, 1993.

Тақырыбы: 20ғ психологияның негізгі

Мақсаты: студенттерге психологияның даму жолдарының қалыптасуын түсіндіру

Жоспар:


 1. К.Хорнидің психологиядағы тұлға түсінігі

 2. Райхтың жеке тұлға теориясы

Әдебиеттер. Негізгі әдебиеттер:

1. Жарықбаев Қ. Психология:Оқулық.-Алматы,2010.

2. Жарықбаев Қ. Жантану негiздерi. - Алматы, 2002.

3. Жакупов С. Жалпы психология. – Алматы, 2011.

4. Жарықбаев Қ. Психология: энциклопедиялық сөздік /Қ.Жарықбаев, О.Саңғылбаев. - Алматы: Қазақ энциклопедия, 2011.

5.Намазбаева Ж.Ы. Орысша-қазақша психологиялық сөздік. - Алматы, 2005.

6. Намазбаева Ж.И. Психология (на каз.яз). - Алматы,2005.

7.Бап-Баба С. Жантану негіздері: Жоғары оқу орындары студенттеріне арналған дәрісбаяндар жинағы .-Алматы, 2011.Қосымша әдебиеттер:

1. Немов Р.С. Учебник для студентов высших пед. учебных заведений. Т1.(Общие основы психологий) – Москва,2003.

2. Рубинштейн С.П. Основы общей психологии. - СПб., 2005.

3. Аймауытұлы Ж. Психология.-А.:Рауан, 1995.

4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологий. – СПБ., 1999.

5. Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Ростов - на - Дону, 1996.

6. Тәжiбаев Т. Жалпы психология. - Алматы, 1993.

Тақырыбы: 20-ғы екінші жартысындағы психологияның жаңа бағыттары

Мақсаты: студенттерге 20-ғы екінші жартысындағы психологияның жаңа бағыттары жайында көріністерді қалыптастыру

Жоспары

1.Құрылымдық мектеп. Вюрцбург мектебі: америкалық психологиядағы функционализм

2.Когнитивті психология: Миллер және Келли, Леонтьев,

3. Лурия, Запоржецтың іс-әрекет теориясыӘдебиеттер. Негізгі әдебиеттер:

1. Жарықбаев Қ. Психология:Оқулық.-Алматы,2010.

2. Жарықбаев Қ. Жантану негiздерi. - Алматы, 2002.

3. Жакупов С. Жалпы психология. – Алматы, 2011.

4. Жарықбаев Қ. Психология: энциклопедиялық сөздік /Қ.Жарықбаев, О.Саңғылбаев. - Алматы: Қазақ энциклопедия, 2011.

5.Намазбаева Ж.Ы. Орысша-қазақша психологиялық сөздік. - Алматы, 2005.

6. Намазбаева Ж.И. Психология (на каз.яз). - Алматы,2005.

7.Бап-Баба С. Жантану негіздері: Жоғары оқу орындары студенттеріне арналған дәрісбаяндар жинағы .-Алматы, 2011.Қосымша әдебиеттер:

1. Немов Р.С. Учебник для студентов высших пед. учебных заведений. Т1.(Общие основы психологий) – Москва,2003.

2. Рубинштейн С.П. Основы общей психологии. - СПб., 2005.

3. Аймауытұлы Ж. Психология.-А.:Рауан, 1995.

4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологий. – СПБ., 1999.

5. Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Ростов - на - Дону, 1996.

6. Тәжiбаев Т. Жалпы психология. - Алматы, 1993.

Такырып. 20-ғ екінші жартысындағы психологияның жаңа бағыттары

Мақсаты: 20-ғ екінші жартысындағы психологияның жаңа бағыттарын қарастыру

Жоспары


 1. Гуманистикалық психологияның ортақ мінездемесі: Фромм, А.Фрейд, Клейн, Боулби, Э.Берн, Э.Эриксон, Олпорт, Маслоу, Роджерс, Франкл

 2. Генетикалық психология: Пиаже және Брунер. Интеллектіні зерттеу.

Бақылау сұрақтары:

-структурализм дегеніміз деген не?

-ам.функционализмнің негізгі жағдайы қандай?

-психоанализдің пайда болуы және дамуы?

-когнитивті гуманистикалық және генетикалық психологияның пайда болуы, негізгі идеялары және дамуы?

-гуманитарлық парадигма дегеніміз не?Әдебиеттер. Негізгі әдебиеттер:

1. Жарықбаев Қ. Психология:Оқулық.-Алматы,2010.

2. Жарықбаев Қ. Жантану негiздерi. - Алматы, 2002.

3. Жакупов С. Жалпы психология. – Алматы, 2011.

4. Жарықбаев Қ. Психология: энциклопедиялық сөздік /Қ.Жарықбаев, О.Саңғылбаев. - Алматы: Қазақ энциклопедия, 2011.

5.Намазбаева Ж.Ы. Орысша-қазақша психологиялық сөздік. - Алматы, 2005.

6. Намазбаева Ж.И. Психология (на каз.яз). - Алматы,2005.

7.Бап-Баба С. Жантану негіздері: Жоғары оқу орындары студенттеріне арналған дәрісбаяндар жинағы .-Алматы, 2011.Қосымша әдебиеттер:

1. Немов Р.С. Учебник для студентов высших пед. учебных заведений. Т1.(Общие основы психологий) – Москва,2003.

2. Рубинштейн С.П. Основы общей психологии. - СПб., 2005.

3. Аймауытұлы Ж. Психология.-А.:Рауан, 1995.

4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологий. – СПБ., 1999.

5. Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Ростов - на - Дону, 1996.

6. Тәжiбаев Т. Жалпы психология. - Алматы, 1993.

4 СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫ

4.1. СӨЖ және СӨЖО тапсырмаларын орындауға әдістемелік нұсқау.

Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ) олардың индивидуалды және топпен оқу әрекетінің көптеген түрлері кіреді, бұлар оқытушының көмегінсіз іске асады (немесе жартылай көмегі, егерде өздік жұмысы аудиторияда орындалса).

Өздік жұмысының маңыздылығы оқытушының көмегінсіз, студенттің міндетті түрде қатысуы мен, алынған ақпаратты білімде қолдану оның қандай да бір іс-әрекетте қолданылуынан тұрады.

СӨЖ– өзінің білімін жетілдіру әдісі, оқытудағы әртүрлі әдістермен дедактикалық байланысы. Студент өздік жұмысы процесінде белсенді шығармашылық жеке тұлға ретінде көрінеді, өзінің мәдениетін таратушы, бағдарын,болашақ мамандыққа көрсетеді.


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет