ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешеніДата09.06.2017
өлшемі307.77 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

СМК 3-дәрежелі құжаты

ПОӘҚ

ПОӘҚ 042-33.1. /01-2015

ПОӘҚ

оқытушыға арналаған пән «Жарнама және баспа графикасы» бойынша бағдарламасыБаспа №1 11.09.2015

ПӘННІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«Жарнама және баспа графикасы»

5В042100 - « Дизайн» мамандық үшін

ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2015

ОӘК 042-33.1.20/01-2013

№1 басылым 03.09.2013

1

Алғы сөз

1 ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН

Құрастырушы ___________ «03» 09 2015 ж. А.Т. Калияуова

«Тамақ өнімдерінің және жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы»аға оқытушысы

2 ТАЛҚЫЛАНды

2.1 «Тамақ өнімдерінің және жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы» кафедра мәжілісінде

Хаттама № 1, «03» қыркүйек 2015 ж.,

Кафедра меңгерушісі __________ Б.К.Әсенова

2.2 Педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында қарастырылды

Хаттама № 1, «05» қыркүйек 2015 ж.,

Төраға _____________Т.Ш. Ахметова

3 БЕКІТІЛГЕН

Университетінің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып, баспаға ұсынылды


Хаттама № 1 «11» қыркүйек 2015 ж.

Төраға ____________________ Г.К. ИскаковаАЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН


ПОӘК 042-16.1.10/02-2014

№1 басылым 11.09.2014

13 тің 3-ші беті


Мазмұны
1 Жалпы жағдай.............................................................................................4

2 Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқау...............................................................5

3 Курстың форматымен саясаты.........................................................................6

4 Баға қою саясаты...............................................................................................7

5 Пәннің мазмұны.................................................................................................9

6 СОӨЖ және СӨЖ.............................................................................................11

7 Оқу процесінің графигі.....................................................................................13


ПОӘК 042-16.1.10/02-2014

№1 басылым 11.09.2014

13 тің 4-ші беті
 1. ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙ
  1. Оқытушы және пән бойынша жалпы мәліметтер
 • Адылханов Сағат Адылханұлы бейнелеу өнері және дизайн кафедрасының аға оқытушысы,

 • Кафедра –«Бейнелеу өнері және дизайн»

 • Контакт информациясы – тел: 304103, №2 оқу ғимараты, №403 кеңсесі

 • Сабақтар өткізілетін орындар: № 2-ші ғимарат, № 103 аудитория

 • Пәннің аты – «Жарнама және баспа графикасы»

 • Кредиттер саны – 3
  1. Оқу жұмыс жоспарынан алынған

1 кесте – Оқу жұмыс жоспарынан алынғанКурс

Семестр

Кредит

Д (сағ)

ТС (сағ)

ЗС (сағ)

СОӨЖ (сағ)

СӨЖ (сағ)

Барлығы (сағ)

Бақылау жиынының формасы

3

6

3

15

30

-

45

45

135

Емтихан, курстық жұмыс

1.3 Пән мазмұнының қысқаша жазылуы

«Жармана және баспа графикасы» пәні базалық және профильдік пәндерімен тікелей байланысты. Бұл пән графикалық дизайн саласында шығармашылық міндеттерді шешу үшін озеткі болып қалады. Графикалық безендіруді жобалау материалдары үнемі оқу процесі кезінде де, жобалау практикасы жүзінде де студенттердің алдынан шығатын мәселелермен байланысты.

Курс тәжірибелік және дәріс сабақтарынан тұрады. Семестрдің соңғы аптасы семестр материалдары бойынша бақылау тапсырмаларына немесе қорытындылауға арналады. Әр тапсырмаға баға қойылады.

Өздік жұмыстары материалдардың меңгерілуін бақылауға және теориалық ережелерді практикада қолдануға мүмкіндік туғызуға бейімделген.


  1. Курстың пәнді оқытудағы мақсаты:

ПОӘК 042-16.1.10/02-2014

№1 басылым 11.09.2014

13 тің 5-ші беті

Пәннің мақсаты – баспа графикасын оқытудың негізгі теориялық ерекшеліктері мен өзгешеліктері туралы, полиграфиялық өнімдердің молдельдерін және макеттік орындауда практикалық дағдыларын дамыту және бекіту болып табылады.

1.5 Пәнді негізгі оқыту барысы

- компьютерлік бағдарламалар көмегі арқылы әртүрлі жарнаманың түрлерін жасай білу;

- жарнама және баспа графика пәнін басқа пәндерге негіздеу білу;

1.6 Студент пәнді оқып тәмәндағанда:

- Білу – бәсекелістік қабілетті баспа және жарнамалық өнімдерін графикалық құралдарды пайдалана білу;

- Игеру композициялық, техникалық және көркем графикалық тәсілдермен тұтынушыларды іске тартатын графикалық дизайн нысандарының идеяларын жасау тәсілдері мен әдістерін меңгеруге тиіс;

- Қабылдау – графикалық бейнелеудің әр түрлі құралдармен, техникалармен, материалдармен;

- Істей алу – жобалау проблемаларын белгілеу, оны шешу үшін бірнеше арианттарды ұсыну, ұсынған варианттардың арасынан ең жақсы вариантты таңдау;- Ұғу – нарық конъюктрасын, баспа және өнімдерін шығарудың теориялық негіздерін ұғыну;

- Болу – мәдениет спецификасы туралы білім;

- Ұғып алу – негізгі теориялық және тәжірибелік білімдерді.

1.8 Курстың постреквизиттері

- Графикалық дизайн элементтері мен процестері

- Дизайн объектілерді өңдеу

- Графикалық дизайн типологиясы

- Жарнама арнайы түрлері
 1. ПӘНДІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

 • Пәнді игерудегі уақыт мерзімін дұрыс пайдалана білу

 • Студенттің жұмыс істеу жағдайын реттей білу

 • Оқу – әдістемелік кешенін дұрыс пайдалана білуге үйрету

 • Дәріс конспектісімен оқулықтарды пайдалана білуге үйрету

ПОӘК 042-16.1.10/02-2014

№1 басылым 11.09.2014

13 тің 6-ші беті
 • Емтиханға, курыстық жұмысқа дайындалу барысына кеңес беру

Студенттер тапсырманы алғаннан кейін, үйде берілген тапсырманы дәптердің тор бет парағына немесе компьютерлік бағдарламаларда орындап,оқытушыға көрсетеді. Оқытушыдан консультация алған соң тапсырма орындауға болады.
3 КУРСТЫҢ ФОРМАТЫМЕН САЯСАТЫ

Курстың жүргізілуі: тақырыптарды қандай форматтарда орналастыру керектігін түсіндіру, СОӨЖ және СӨЖ бөлімдерінен қамтитындығын түсіндіру

Курс саясаты: ПОӘК құрастырушы студенттерге эскиздердің көлемі толық, сондай – ақ ұқыпты орындалғанын талап етеді

Дәріс – дәрісте теориялық сұрақтар логикалық дұрыс, оқу формасы жаңа талаптарға сай баяндалуға тиісті

 • Тақырып аты,

 • Дәрістің жалпы сұрақтары,

 • Дәрістің қысқаша конспектісі,

 • Тексеруге арналған сұрақтар,

 • Тақырыпқа байланысты әдебиеттер, беттері көрсетіледі


Тәжірибелік және зертханалық сабақтар –

Тәжірибелік сабақтар жарнама және баспа графикасы пәнінің оқудағы маңызы зор бөлім болып саналады. Студенттер компьютерлік бағдарламалармен жұмыс істеу кабілеттері артады, өз беттерімен жұыс істей алуға үйренеді.

а) тәжірибелік сабақтар:

- тақырып аты,

- сабақтың мақсаты,

- бақылау сұрақтары, есептер нөмірі,

- әдістемелік нұсқаулар,

әдебиеттер.


СД-да электрондық жүйедегі дәріс конспектісін жаза білу

терминдер, анықтамалар, әдістемелік нұсқаулар, әдебиеттер қолдану • Беру материалдары, графикалық суреттер, иллюстрациялар және т.б.
ПОӘК 042-16.1.10/02-2014

№1 басылым 11.09.2014

13 тің 7-ші беті
 • Студенттердің оқытушы көмегімен, өзбетімен жұмыс істеу пәнді негізінен меңгеруде атқарар орны зор.4 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

Баға қойғанда берілген тапсырма дұрыс орындалуына, дер кезінде өткізілуіне, теориялық сұрақтарға жауап бергіне карастырылады.


Студенттің білімін пән бойынша бақылау:

 • Ағынды бақылау

 • Аралық бақылау (8 және 15 апта)

 • Қорытынды бақытау – акедемиялық кезең аяғында бір рет өткізіледі (емтихан, курстық жұмыс ҚР МЖОС мамандықтар бойынша өткізіледі).

Апталық бақылау – бұл дәрістерде, тәжірибелік сабақтарда студенттердің білімін күнделікті жүйелі бақылау болып табылады:

 • Ауызша сұрау;

 • Жазбаша сұрау;

 • Аралас сұрау;

 • Тәжірибелік үй жұмыстарын қорғау және тапсыру;

 • Тәжірибе жұмыстарды орындау туралы ақылдасу;

 • Тестер;

 • Курстық жұмыстар КҚБЖ-стандарттары бойынша орындау.

Аралық-рейттиндік бақырау 8, 15 апталарда акедемиялық мерзімде өткізіледі.

Әрбір студент креректі балл сандарын жинау керек: • 1 рейтинг бойынша – 300 балл

 • 2 рейтинг бойынша – 300 балл

Сонымен семестр бойынша балл саны – 600 болу керек.

1 рейтинг және 2 рейтинг аяғында студенттер тест тапсырады. Сұрақтар саны – 450. «Жарнама және баспа графикасы» пәні – 3 кредит (1кредит – 150 сұрақ).

Семестр аяғында студенттер емтихан (тест) тапсырады.

Сабақтан себепсіз қалған балалар қосымша тапсырманы алып 8, 15 апта аралығында оқытушыға тапсыру керек. Бірақ оқытушы қойған бағадан тек қана 60% ғана есептелінеді.
ПОӘК 042-16.1.10/02-2014

№1 басылым 11.09.2014

13 тің 8-ші беті

Егер себеппен қалатын болса, онда анықтаманы деканатқа апарып өтінішті жазу керек.Рейтингті есептеу:

 • Сабаққа қатысу;

 • Бақылау жұмыстарын жүргізу, жоспар бойынша СОӨЖ өткізу;

 • Үй жұмыстарын орындау, жоспар бойынша СӨЖ өткізу;

 • Өз бетімен графипен жұмыс істеу;

 • Студенттік конференцияларға қатысу;

 • Курстық жұмыстың графигінен қалмай жұмыс істеу;

 • Басқа да жұмыстар.

Студенттер рейтингін санау критерияларыАпта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
Бақылау түрі

Баллдарды бақылау түрлеріне бойынша болу

1

Дәріс
5

5

5

5

5

5
5

5

5

5

5

5
1.1

К
2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2
1.2

ТС
3

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3

3
2

Тәжірибе сабағы
15

15

15

15

15

15
15

15

15

15

15

15
2.1

ГЖ
10

10

10

10

10

10
10

10

10

10

10

10
2.2

ҮЖ
5

5

5

5

5

5
5

5

5

5

5

5
3

Тәжірибе сабағы
15

15

15

15

15

15
15

15

15

15

15

15
3.1

ГЖ
10

10

10

10

10

10
10

10

10

10

10

10
3.2

ҮЖ
5

5

5

5

5

5
5

5

5

5

5

5
4

СОӨЖ
3

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3

3
5

СӨЖ
3

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3

3
6

Аралық бақылау


2424

7

Баллдар саны
41

41

41

41

41

41

24

41

41

41

41

41

41

24

8

Барлығы баллдар

270

270

Белгіленуі

Д-дәріс, К-уонспект ТС-Тест сұрақтары, ТС – Тәжірибе сабағы, ГЖ – Графикалық жұмыс, ҮЖ – үй жұмысы; СОӨЖ – студентпен оқытушы өзара жұмысы, СӨЖ – студенттер өздік жұмыс.ПОӘК 042-16.1.10/02-2014

№1 басылым 11.09.2014

13 тің 9-ші беті

Д – (дәріс) 5 балл = К (конспект) 2 балл + ТС (тестік сұрақ) 3 балл

ТС – (тәжірибе сабағы) 15 балл = ГЖ (графикалық жұмыс) 10 балл + ҮЖ (үй жұмысы) 5 балл

ТС – (тәжірибе сабағы) 15 балл = ГЖ (графикалық жұмыс) 10 балл + ҮЖ (үй жұмысы) 5 балл

СОӨЖ – (студентпен оқытушы өзара жұмысы) 3 балл

СӨЖ – (студенттер өздік жұмысы) 3 балл

Аралық бақылау 24 балл = ТС (тест сұрақтар) 8, 15 аптада тапсырылады.

Әріптік эквиваленттегі, баллдағы, пайыздағы баға шкаласы

6 кесте


Сандық жүйедегі баға

Баллдың сандық эквиваленті

Пайызы

Ежелгі бағалау

А

4,0

95 – 100

Бес

А–

3,67

90 – 94

В+

3,33

85 – 89

Төрт

В

3,0

80 – 84

В–

2,67

75 – 79

С+

2,33

70 – 74

Үш

С

2,0

65 – 69

С–

1,67

60 – 64

D+

1,33

55 – 59

D

1,0

50 – 54

F

0

0 – 49

Екі

I

NA

-

Аяқталмаған

P

-

өтті

Пәнді өттіПОӘК 042-16.1.10/02-2014

№1 басылым 11.09.2014

13 тің 10-ші беті


5 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ. САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ.
2 кесте – Пәннің мазмұны. Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу.

Рет №

Тақырып атаулы

Мазмұны

Сағаттар саны

Әдебиет

Д

ТС

ЗС

СОӨЖ

СӨЖ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Графикалық тәсілдер мен құралдар

Перогливтердің көшірмесін жасау

1

2
3

3

8.1.1 /

25 бет


8.1.5 /

18 бет


2

Логотип

Белгілі бір фирманың логотипін жасау

1

2
3

3

8.1.4 /

15 бет


8.2.3 /

22 бет


3

Фирмалық стиль

Таңдау фирманың стилін жасау

1

2
3

3

8.2.2 /

47 бет


4

Түстің ерекшеліктері

Логотипті түспен шешу

1

2
3

3

8.1.2 /

10 бет


5

Фирмалық стильдің ұғымы

Фирмалық стильді түспен шешу

1

2
3

3

8.1.1 /

31 бет


6

Фрималық стильдің графикалық элементтерін жобалау

Күнтізбені жасау

1

2
3

3

8.2.2 /

49 бет


8.1.1 /

40 бет


7

Тауар белгі – графикалық дизайнның элементі ретінде

Тауар белгіні жасау

1

2
3

3

8.1.4 /

29 бет


8

Шрифтті композиция және фон элементтері

Шрифттердің схемасын жасау

1

2
3

3

8.2.1 /

21 бет


9

Жүйелі жобалаудың теориясы. Дизайн – бағдарламалар әдісі.

Бланкіні жасау

1

2
3

3

8.1.3 /

34 бет


10

Кітап графикасы

Буклет жасау

1

2
3

3

8.2.3 /

52 бет


11

Плакаттар

Листовканы жасау

1

2
3

3

8.2.3 /

47 бет


12

Жалпақ офсетті басылымның баспа пішіні

Фирмалық стильдің элементтерін (листовка, бланк және т.б.) басып шығару

1

2
3

3

8.2.3 /

22 бет


13

Дизайн принциптері

Визит карточкасының дизайн-макетін жасау

1

2
3

3

8.2.2 /

20 бет


14

Баспа жарнаманың анатомиясы

Жарнама модулін жасау

1

2
3

3
15

Дизайн жарнамасы

Теледидарға шығарылатын жарнаманы жасау

1

2
3

3

8.2.2 /

38 бет15

30
45

45


ПОӘК 042-16.1.10/02-2014

№1 басылым 11.09.2014

14 тің 12-ші беті


6 СОӨЖ ЖӘНЕ СӨЖ МАЗМҰНЫ

3 кесте – СОӨЖ және СӨЖ жоспарыРет №

СОӨЖ

СӨЖ

Дәрісханада

Дәрісханадан тыс

1

2

3

4

1

Петроглифтердің көшірмесін жасау

Көшірмені графикалық ойлар мен композициялар бойынша анағұрлым қызықты графикалық орындау

Атақты суретшілердің шығармаларының көшірмесін жасау

2

Белгілі фирманың логотипін жасау

Сөздік логотипті жасау

Аралас логотипті жасау

3

Фирмалық стиль

Фирманың сыртқы көрініс объектілерін біріктіріп жасау

Фирмалық стильдің басты функиялары

4

Түс ерекшеліктері және түс психологиясы

Полиграфиядағы түсі және ақ-қара графикаларды қолданудың тәсілдері, ерекшеліктері мен принциптері

Жарнамадағы түс

5

Таңдаған бір фирманың фирмалық стилін жасау

«Фирмалық блок» құжаттарын жасау

Фирмалық стильді түспен шешу

6

Полиграфия

Күнтізбе үлгілерін талдау және таңдау

Полиграфиялық өнімдердің таңдап алынған үлгілерінің графикалық жетістігі және композициялық талдау

7

Тауар белгі

Таңдаған фирманың тауар белгіні жасау

Тауар белгі – графикалық дизайнның элементі

8

Шрифт және оның түрлері

Шрифт түрлері

Шрифттік және сюжеттік композицияның сипатын анықтау

9

Бланкіні жасау

Автор ойы мен ақпарат мазмұнын үйлесімділігін анықтайтын стилистикалық бірлікке қол жеткізу

Графикалық техника және графика тәсілдері

10

Буклет жасау

Супер мұқабаларды безендірудің өзіндік ерекшеліктері

Кітаптардың мазмұны өзіндік графикалық безендіруі және композициялық ойдың жекелігі мәні бар супер мұқабаның бірнеше нұсқасын таңдау

11

Листовканы жасау

Листовканы жасау

Плакат түрлері

12

Фирмалық стильдің элементтерін (листовка, бланк және т.б.) басып шығару

Офсетті машиналар

Офсетті басылым

13

Визит карточкасының дизайн-макетін жасау

Дизайн принциптері

Көркем кешенді жарнама – психологиялық және өндіріс – техникалық міндеттердің шешімдері

14

Жарнама модулін жасау

Баспа жарнама

Баспа өнімдерінің түрлері мен танысу

15

Теледидарға шығарылатын жарнаманы жасау

Нобай

Композициялық құрылым шешімі кезінде пропорцияға, масштабқа, ритмге, байланыс және түстік шешімге көңіл аудару керекПОӘК 042-16.1.10/02-2014

№1 басылым 11.09.2014

14 тің 14-ші беті

7 «Жарнама және баспа графикасы» ПӘНІ БОЙЫНША

Оқу процесінің графигі

4 кесте – Пәннің оқу процесіне қарай календарлық графигіЖұма саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Дәрістер

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Зертханалық сабақ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тәжірителік сабақ

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

СӨЖ

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

СОӨЖ

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет