ПОӘК 042-14. 05. 01. 20. 05. 03-2010 №1 басылым 02. 09. 2008 орнынабет11/12
Дата31.12.2019
өлшемі1.05 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


 1. Астеник

 2. Флегматик

 3. Холерик

 4. Сангвиник

 5. Меланхолик

$$$ 182

Негізіне қан сұйықтығы алынған темперамент атауы – 1. Пикник

 2. Холерик

 3. Сангвиник

 4. Меланхолик

 5. Флегматик

$$$ 183

Темпераментті адамның дене құрлымына байланыстыруды негізге алған конституциялық типология теориясының авторы – 1. Шелдон

 2. Кречмер

 3. Стреляу

 4. Павлов

 5. Теплов

$$$ 184


Дене мүшелерінің сырттай өлшемдеріне байланысты анықталған психикалық типтер саны

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

$$$ 185

Бойы сидиған, нәзік денелі, тар иықты адамдарды біріктіретін психологиялық тип тобы – 1. Лептосоматик

 2. Пикник

 3. Атлетик

 4. Дисплатик

 5. Астеник

$$$ 186

Дисплатик адамдар қисыны 1. Нәзік денелі

 2. Мығым, семізшең

 3. Бұлшық етті, кең иықты,

 4. Дене бітімі қисынсыз

 5. Бойшаң

$$$ 188

Жүйке жүйесінің қасиетттеріне байланысты типтер саны 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

$$$ 189

Конституциялық типология бойынша шизотомик типіне жататын адам сипаты 1. Денесі мығым, ойлауы шабан

 2. Денесі нәзік, икемі жоқ

 3. Семізшең, тіл табысқыш

 4. Қапсағай, дүлей

 5. Дене мүшелері қисынсыз

$$$ 190

домаланған денелі, көзқарастары шындықтан ауытқымайтын адамды қамтыған конституциялық тип – 1. Шизотомик

 2. Иксотомик

 3. Циплотомик

 4. Астеник

 5. Флегматик

$$$ 191

40-шы жылдары АҚШ-та Кречмер теориясына эмбрологиялық белгілер идеясын қосып, темперамент зерттеулерін одан әрі байыта түскен ғалым- 1. Стреляу

 2. Шелдон

 3. Гален

 4. Вилюнас

 5. Бюлер

$$$ 192

Темперамент табиғатын түсіндіруде Я.Стреляу атаған Кречмер-Шелдон теориясының кемшілігі – 1. Адамның дене құрылымын тану

 2. Нәсілдікке негізделу

 3. Эмбрологиялық белгілерді арқау ету

 4. Әлеуметтік жағдайларды елемеу

 5. Физиологиялық болмысты ескеру

$$$ 193

Темперамент түрлерінің көрінуі жүйкеде қалыптасқан тұрақты қозу мен тежелу процестеріне байланыстылығын дәлелдеген ғалым – 1. Сеченев

 2. Павлов

 3. Теплов

 4. Небылицин

 5. Рубинштейн

$$$ 194

Жүйке жүйесіндегі күшті әсерлерді басып, сөну және біріктіру шартты реакцияларын іске асыратын процесс – 1. Қозу

 2. Тежелу

 3. Тепе-теңдік

 4. Қозғалмалылық

 5. Селқостық

$$$ 195

Жүйке процесі қозғалмалылығының мәні- 1. Белгілі мерзімде әсерді сақтау

 2. Қозу мен тежелу бірдейлігі

 3. Жүйке процестерінің өзара ауысуы

 4. Жүйке процестерінің инерттігі

 5. Туындау және сөну шапшаңдығы

$$$ 196

Темперамент түрлерін анықтауда И.П.Павлов негізге алған фактор – 1. Дене сұйықтықтары

 2. Дене құрылымы

 3. Жүйке процестері

 4. Эмбриологиялық белгілер

 5. Физиологиялық болмыс

$$$ 197

Күшті , қозуы басым темперамент типі – 1. Сангвиник

 2. Флегматик

 3. Холерик

 4. Меланхолик

 5. Пикник

$$$ 198

Сангвиник типінің жүйкелік сипаты – 1. Әлсіз

 2. Күшті, қозуы басым

 3. Күшті, қозуы мен тежелуі тең, салғырт

 4. Күшті, қозуы мен тежелуі тең, қозғалмалы

 5. Флегматик типпен бірдей

$$$ 199

Адам жүйке жүйесінің типі 1. Тәрбиеден

 2. Қоршаған ортадан

 3. Тума беріледі

 4. Тарихи категория

 5. әлеуметтік туынды

$$$ 200

И.П. Павловтыңжүйке процестері теориясына қосымша жүйке лабильділігі мен динамикалылығы қасиеттерін ашқан ғалымдар – 1. Лурия, Узнадзе

 2. Выготский, Беспалько

 3. Сеченев, Рубинштейн,

 4. Эльконин, Занков,

 5. Теплов, Небылицын

$$$ 201

Жүйке процесінің туындау және сөну шапшаңдығында көрінетін физиологиялық құбылыс 1. Динамикалық

 2. Лабильділік

 3. Рефлекстік

 4. Перцептивтік

 5. Интроспекттік

$$$ 202

Жүйке жүйесінің динамикалылығының мәні – 1. Әлсіздік көрсеткіші

 2. Қоздырғыш қарқыны

 3. Рефлекс түзілу жылдамдығы

 4. Тежегіштер деңгейі

 5. Рефлекс байланысы

$$$ 203

Нақты жүйкелік темперамент типі – 1. Баршаға тән

 2. Ұжымдық қасиет

 3. Дара психологиялық қасиет

 4. Ұлыс болмысынан көрінеді

 5. Нақты халыққа тән

$$$ 204

Темперамент типінің нақты көрнісі 1. Ниетте

 2. әрекетте

 3. интеллекте

 4. тілдесуде

 5. бәрінде де

$$$ 205

Адамды реакцияға келтіретін сыртқы әсер күштің ең төменгі деңгейі мен шапшаңдығы – 1. Сензитивтік

 2. Реактивтік

 3. Лабильділік

 4. Динамикалық

 5. Активтік

$$$ 206

Темпераментке байланысты реактивтік мәні – 1. Сыртқы әсер деңгейі

 2. Ырықсыз әрекет дәрежесі

 3. Ықпал жасау қарқындылығы

 4. Сыртқы әсерлерге үйренісуі

 5. Әсер жауабының туындау жылдамдығы.

$$$ 207

Адамның сыртқы әсерлерге үйренісе алуы – 1. Сезімталдық

 2. Шапшаңдық

 3. Икемділік

 4. Қызбалық

 5. қарқындылық

$$$ 208

Санадағы бейне, елес пен ойлар туындауына себепші жағдай 1. Интроверттік

 2. Экстроверттік

 3. Лабильдік

 4. Динамикалық

 5. Стереотиптік

$$$ 209

Көпшіл, ым-ишарасы мен қозғалысы мәнерлі, шапшаң адам темпераменті – 1. Холерик

 2. Сангвиник

 3. Флегматик

 4. Меланхолик

 5. Пикник

$$$ 210

Холерик адам қасиеттері 1. Белсенділігі басым, ұстамсыз, қызба

 2. Ырықсыз әрекеттеріне тоқтам бере алады

 3. Әрекеті енжар, бірақ қуатты, іскер

 4. Сезімтал, әрекетшеңдігі кем

 5. Көңілді, әрекетшең

$$$ 211

Екеуі де бірдей әлсіз типке жататын темпераменттер 1. Холерик, меланхолик

 2. Сангвиник, флегматик

 3. Флегматик, меланхолик

 4. Меланхолик, сангиник

 5. Сангвиник, холерик

$$$ 212

Екеуі де экстраверттік сипатқа ие темпераменттер – 1. Меланхолик, сангвиник

 2. Сангвиник, флегматик

 3. Меланхолик, холерик

 4. Сангвиник, холерик

 5. Флегматик, холерик

$$$ 213

Қалыпты жағдайда соңғы өнім нәтижесіне ықпал етуші психикалық фактор – 1. Сана

 2. Қабілет

 3. Темперамент

 4. Сезім

 5. түйсік

$$$ 214

Еңбек әрекеті тәсілдерін өзгертуге ықпал етуші тума психикалық қасиет – 1. нәсілдік

 2. генотип

 3. темперамент

 4. шабыт

 5. дарын

$$$ 215 Темпераментке орай адам таңдауына түсетін әрекет элементі –

 1. Мақсат қою

 2. Нәтиже

 3. Жоспарлау

 4. Орындау жолдары

 5. Реттеу

$$$ 216

Жағдайға орай жауап-әрекетке келудің әлеуметтік себебі 1. Тума темперамент

 2. Нышан

 3. Шабыт

 4. Жүйке құрылымы

 5. Тәжірибе

$$$ 217

Аса күрделі қызметтерді (гимнастика, ұшқыш, музыкант) игеруде басты назарға алынатын ықпал – 1. Оқу

 2. Тәрбие

 3. Қоршаған орта

 4. Темперамент бітістері

 5. Мінез

$$$ 218

Объекттер тез ауысатын, тілдесу қажетті көп жерде пайдалы өнімге бейім адам типі – 1. Флегматик

 2. Холерик

 3. Сангвиник

 4. Астеник

 5. Меланхолик

$$$ 219

Қайталануы көп, жалықтыратын, қарапайым істерді атқаруға бейім тип – 1. Флегматик

 2. Холерик

 3. Сангвиник

 4. Меланхолик

 5. Атлетик

$$$ 220

Қызмет бабы мен әрекеттері шектелге, еркін қимылға мүмкіәндік жоқ жерде шыдауы мүмкін емес тип – 1. Холерик

 2. Флегматик

 3. Сангвиник

 4. Пикник

 5. Меланхолик

$$$ 221


Оқу істері мейілінше жиі бақылануы тиіс шәкірт типі –

 1. Сангвиник

 2. Холерик

 3. Меланхолик

 4. Астеник

 5. Флегматик

$$$ 222

Сангвиник оқушыға сай әрекет сипаты – 1. Ұдайы саналы белсенділік

 2. Ұстамсыз қызбалық

 3. Байсалдылық

 4. Енжар қимыл

 5. Дүлейлік

$$$ 223

Тұрақты, бір тәртіппен орындалатын қызметтерде тиімді темперамент типі – 1. Холерик

 2. Сангвиник

 3. Флегматик

 4. Иксотомик

 5. Меланхолик

$$$ 224

Меланхоликтің сезімдік сипаты 1. Белсенді

 2. Өкпешіл

 3. Байсалды

 4. Дүлей

 5. Көпшіл

$$$ 225

Үздіксіз жаңа, қызғылықты, зейін тоқтатып, белгілі күш жұмсауды талап ететін істерде тиімді темперамент типі – 1. Флегматик

 2. Холерик

 3. Сангвиник

 4. Атлетик

 5. Меланхолик

$$$ 226

Психикалық процестер арасында тікелей темпераментке байланысты қасиет – 1. Ұғу

 2. Еске түсіру

 3. Түсіну

 4. Қабылдау

 5. ойлау

$$$ 227

Жеке адамның өзіне тән әрекет-қылығында, тіл қатынасында тұрақты қалыптасатын дара ерекшеліктер жиынтығы – 1. Темперамент

 2. Қабілет

 3. Мінез

 4. Сезім

 5. Ерік

$$$ 228

Мінездің қалыптасу негізі 1. Нәсілден

 2. Тума беріледі

 3. Өмір жағдайлары

 4. Рухани болмыс

 5. Бәріде қатысты

$$$ 229

Адамның көпшілік арасында қандай да тұлғалық, әлеуметті әрекетке келетінін жаңылмай, дәл болжауға мүмкіндік беретін психикалық қасиеттер жиынтығы – 1. Қабілеттер

 2. Ерік

 3. Мінез

 4. Сезім

 5. Ойлау

$$$ 230

Мінез көрсеткіші – 1. Терең ой, қиял әрекеттері

 2. Тұрақты, таңдаулы қасиеттер

 3. Ауытқуы мол сезімдер

 4. Ырықты ерік күщтері

 5. Жан-жақты дамыған қабілеттер

$$$ 231

Мінездің нақты қалыптасуына себепші фактор 1. Қоғамдық шарттар

 2. Тұрмыстық қалыптар

 3. Нәсілдік байланыс

 4. Әлеуметтік топтар ықпалы

 5. Тума нышандар

$$$ 232

Жеке адамның мақсат-мүдделерінің, әрекет-қылықтарының түпкі себебі 1. Мінезден

 2. Еріктен

 3. Ойлаудан

 4. Темпераменттен

 5. Түйсік-қабылдаудан

$$$ 233

Мінез арқылы танылатын адамның қоғамдық сипаты – 1. Өжеттілік

 2. Төзімділік

 3. Табандылық

 4. Іс-әрекеттік бағыт-бағдар

 5. Жоғары интеллектілік

$$$ 234

Мінез қалыптасуындағы басты шарт – 1. Ой шынайлылығы

 2. Ұшқыр қиял

 3. Жоғары сезім

 4. Белсенді әрекет

 5. Өмірлік мақсат нақтылығы

$$$ 235

Адамның мінезсіздігінің белгісі – 1. Ой тоқырауы

 2. Мақсат болмауы

 3. Әрекеттегі епсіздік

 4. Ерік әлсіздігі

 5. Сезім күңгірттігі

$$$ 236

Қалыпқа түскен мінезге жетекші фактор – 1. Құмарлық

 2. Қызығу

 3. Наным-сенімдер

 4. Ниет

 5. Тілек

$$$ 237

Жеке адамның еліктегіш мінезінің себебі 1. Ой сараңдығы

 2. Дербестік кемдігі

 3. Шабыт болмауы

 4. Қиял тарлығы

 5. Қатынастар үйлесімсіздігі

$$$ 238

Нақты мінезді толық тануға себепші байланыс – 1. Іс пен әрекет

 2. Бағыт пен бағдар

 3. Ықылас пен іс-әрекет

 4. Қиял мен ой

 5. Түйсік және сезім

$$$ 239

Табысқа жету қажеттігіне қолдау-қуат беруші мінез бітісі 1. Еріксіздік

 2. Қорқақтық

 3. Күдікшілдік

 4. Тәуекелдік

 5. Күмәншылдық

$$$ 240

Мінез құбылысын зерттеуші психология саласы 1. Логика

 2. Физиология

 3. Характерология

 4. Типология

 5. Дефектология

$$$ 241

Адам мінезін туған күнімен байланыстыра түсіндіруші ілім – 1. Графология

 2. Дерматоглифика

 3. Хиромантия

 4. Гороскоп

 5. физиогномика

$$$ 242

Адамдарды сыртқы қабілетіне қарай топқа біріктіріп, олардың мінез сипатын анықтайтын білім – 1. Жұлдызнама

 2. Физиогномика

 3. Хиромантия

 4. Дерматоглифика

 5. Графология

$$$ 243

Графологиялық мінез тану негізі – 1. Туған күн

 2. Дене құрылымы

 3. Алақан бедерлері

 4. Бармақ терісіндегі іздер

 5. Жазу таңбасы

$$$ 244

Арыстан қылшықтарындай тік шашты адам – ержүрек, батыл деп топшалаған ғұлама – 1. Кречмер

 2. Галль

 3. Аристотель

 4. Солон

 5. Гиппократ

$$$ 245

Қандай да адамшылық сипат танытатын әрекет-қылықтың жағдайға орай тұрақты, қайталанып отыратын нақты белгісі – 1. Көңіл шарпулары

 2. Мінез бітістері

 3. Мнемикалық әрекеттер

 4. Ерік көрністері

 5. Сезімдік қабілеттер

$$$ 246

Әдет пен мінез бітістері жақын, дегенмен әдет өз сипатына ие, сол ерекшелік негізі 1. Логикалық

 2. Рационалдық

 3. Механикалық

 4. Эмоциялық

 5. Бейнелік

$$$ 247

Мінез бітістерінің қалыптасу шарты 1. Нәсілден

 2. Жеке адам табиғатынан

 3. Жоғары күштен

 4. өмір барысынан

 5. психикалық болмысан

$$$ 248

Мінез бітістерін күшті, әлсіз, қатал т.б. деп бөлеміз. Қатал мінез бітісінің көрсеткіші – 1. Қорқақтық

 2. өжеттік

 3. икемшілдік

 4. келісімпаз

 5. белсенділік

$$$ 249

Адам қасиеттерінің бәрі өзара үндес болған жағдайдағы мінез бітісі 1. Қайшылықты

 2. Кең

 3. Тыңғылықты

 4. Адаптивті

 5. Конфликтті

$$$ 250

Мінез бен темперамент әртүрлі құбылыс, дегенмен байланысты, сол өзара жақындық негізі – 1. Нәсілдікте

 2. Қоршаған орта ықпалында

 3. Жүйке жүйесінде

 4. Арнайы тәрбиеде

 5. Психологиялық бірлікте

$$$ 251

Мінез дамуына негіз болар психологиялық қасиет- 1. Қабілет

 2. Нышан

 3. Көңіл

 4. Темперамент

 5. Ерік

$$$ 252

Холерикке тән мінез бітісі – 1. Байсалдылық

 2. Уайымшылдылық

 3. Жүректілік

 4. Ұстамдылық

 5. Байыптылық

$$$ 253

Көпшіліктен тез әрі байыпты тіл табысуға бейім мінезді темперамент иесі – 1. Холерик

 2. Флегматик

 3. Астеник

 4. Сангвиник

 5. меланхолик

$$$ 254

Мінездің қатаң, күшті әрі табанды болуының негізі 1. Ой

 2. Ақыл

 3. Сезім

 4. Ерік

 5. Сана

$$$ 255

Мінезсіздіктің түпкі себебі – 1. Қорқақтық

 2. Сенімсіздік

 3. Еріксіздік

 4. Жүрексіздік

 5. Тәуекелсіздік

$$$ 256

Адам сезімдерінің әртүрлі деңгейде дамуының түпкі себебі – 1. Қоршаған орта ықпалы

 2. Мінез ықпалы

 3. Іс-әрекет ықпалы

 4. Тумадан

 5. Еріктен

$$$ 257

Ақыл-ой құбылысына тікелей байланысты мінез бітісі – 1. Ой жүйріктігі

 2. Ой тереңдігі

 3. Ақылды пайдалана білу

 4. Мәселе қоя білу

 5. Ой жұмысындағы ынта-сенім

$$$ 258

Ақылға кенде емес адамның тұрмыста ештеңе өндіре алмауының негізгі себебі 1. Еріктен

 2. Сезімнен

 3. Мінезден

 4. Ептіліктен

 5. Дағдыдан

$$$ 259

Барша мінез – бітістері өзара заңдылықты байланысқан, осыдан батыр адамға тән бірін-бірі толықтырушы екі қасиет – 1. Жайдарлы, жайсаң

 2. Байсалды, байыпты

 3. Сенімді, ұқыпты

 4. Достыққа берік, әділ

 5. Табанды, сақи

$$$ 260

Альтурист адамдағы жетекші мінез бітісі 1. Қайрымды

 2. Жалтақшыл

 3. Күдікшіл

 4. Секемшіл

 5. Қорқақтық

$$$ 261

Адам мінезінің белгілі түрде қалыптасуына себепші фактор 1. Нәсіл

 2. Физиологиялық белгі

 3. Дүниеге қатынас

 4. Темперамент

 5. Ерік

$$$ 262

Басқа адамдармен қатынасына орай қалыптасушы мінез бітістері 1. Сыншыл-өзімшіл

 2. Шыншыл-өтірікші

 3. Еңбеккер-еріншек

 4. Сақи-ашкөз

 5. Ұқыпты-салақ

$$$ 263

Ұқыпты не салақ мінезді болуға себепші қатынас 1. Басқа адамдармен

 2. Іс қызметке

 3. Өз басына

 4. Заттарға

 5. табиғатқа

$$$ 264

Адамның қоғамға араласып, қатынасқа келуінен орнығатын мінез белгілері 1. Әдепті, дөрекі

 2. Шығармашыл, тапқыр

 3. Менмен, тәкәпар

 4. Сақи, сараң

 5. әсемшіл, эстет

$$$ 265

Мінез бітістерінің мәнді, ізгілікті маңызға ие болуына себепші фактор - 1. Күнделікті күйбең

 2. Пайдакүнем әрекет

 3. Өнімді еңбек

 4. Салауатты өмір

 5. Ұжымдық қатынас

$$$ 266

Адамдардың кейбір тобына тән қасиеттің біреуінің дара мінезінде көрінуінен мінез типтері қалыптасады, сол мінез типтерін өзара ажыратушы фактор – 1. Дара темперамент

 2. Жеке бітістер

 3. Ерекше сапалар

 4. Жалпы қылық тәсілі

 5. Жеке адам ерік көрнісі

$$$ 267

Үйлесімді мінез типіне сай қасиет 1. Жағдайға бағыну

 2. Икемшіл

 3. Ыңғайлы

 4. Эмоциялы

 5. Тұрақсыз

$$$ 268

Ерік күшіне мығым, ішкі жан дүниесін болмыс шындығынан ажыратпаудың жолдарын іздестіруге бейім мінез типі 1. Үйлесімді

 2. Икемі кем, қайшылықты

 3. Іштей қайшылықты, сырттай келісімді

 4. Тиянақсыз

 5. Принципі жоқ

$$$ 269

Шамданғыш, ұнамсыз эмоциялары басым мінез типі 1. Бағыт-бағдары тұрақсыз

 2. Икемі кем, конфликті

 3. Үйлесімді

 4. Тиянақсыз

 5. Іштей қайшылықты, сырттай келісімді

$$$ 270

Тиянақсыз мінез типінің негізгі белгісі 1. Жағымпаздық

 2. Өжеттік

 3. Тұрақсыз

 4. Рационал

 5. Қоғамдық үйлесімді

$$$ 271

Мінездің кейбір бітістерінің қалыптан тыс дамып, тұлға психикасының “әлсіз жерлері” формасында көрінетін құбылыс 1. Мінез үйлесімдігі

 2. Мінез тиянақсыздығы

 3. Мінез асқынуы

 4. Мінез қайшылығы

 5. Мінезсіздік

$$$ 272

Мінез бітісі асқынуының мысалы – 1. Орынды шыншыл болу

 2. Орынсыз тіке шыншыл болу

 3. Икемді шыншыл болу

 4. Үйлесімді шыншыл болу

 5. Өмір қажеттігінен өтірікті де шындай қолдану

$$$ 273

Мінез асқынуына берілгіш жас кезеңі 1. Балалық

 2. Бозбалалық

 3. Жас өспірім шақ

 4. Ересекте

 5. Кәрілікте

  Каталог: ebook -> umkd
  umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
  umkd -> Қазақстан Республикасының
  umkd -> Қазақстан Республикасының
  umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
  umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
  umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
  umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
  umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
  umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
  umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


  Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет