ПОӘК 042-14. 05. 01. 20. 05. 03-2010 №1 басылым 02. 09. 2008 орнынабет12/12
Дата31.12.2019
өлшемі1.05 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

$$$ 274

Әрбір ұлт пен ұлысқа тән мінез қасиеттерін зерттейтін ғылым саласы – 1. Әлеуметтік психология

 2. Этникалық психология

 3. Педагогикалық психология

 4. Жеке адам психологиясы

 5. Жас ерекшелік психологиясы

$$$ 275

Адамның тіршілік проблемаларын шешуден гөрі көбірек төңіректегі оқиғалар мен құбылыстарды бақылауға бейім жас шағы 1. Балалық

 2. Бозбалалық

 3. Жасөспірім

 4. Ерсек

 5. Дана кәрілік

$$$ 276

Бозбалалық шаққа тән мінез көрінісі 1. Қиялдылық

 2. Байсалдылық

 3. Тек бақылаушылық

 4. Күйгелектік

 5. Сезімге берілу

$$$ 277

Өткен өмір жайларын қайталай, жатқа алып сарапқа салу кезеңі 1. Балалық

 2. Бозбалалық

 3. Егделік

 4. Жасөспірім

 5. Кәрілік

$$$ 278

Адам мінезінің санқилы көрністері жас сатыларына байланыстылығын даналылықпен көре білген ұлы ғұлама 1. Фараби

 2. Яссауи

 3. Қашқари

 4. Баласағұн

 5. Жүгнеки

$$$ 279

Әрқандай іс-әрекетті орындауына қажет және сол істің тиімді нәтижесін қамтамасыз етуші жеке адам сапасы 1. Мінез

 2. Сезім

 3. Қабілет

 4. Темперамент

 5. Ой

$$$ 280

Қабілеттер тобына кіретін адам мүмкіндігі 1. Көру

 2. Есту

 3. Тік жүру

 4. Сөйлеу

 5. Ән салу

$$$ 281

Кейбір адамдардың арнайы оқып, үйренбей ақ күрделі қызметтерді атқара алауының негізі – 1. Ойлаудан

 2. Қиялдан

 3. Мінезден

 4. Қабілеттен

 5. Сөйлеуден

$$$ 282

Қабілеттің көрінуіне және оның дамуына ықпал етуші адамдық фактор – 1. Зейін

 2. Ойлау

 3. Іс-әрекет

 4. Мінез

 5. Темперамент

$$$ 283

Іс-әрекеттің нәтижесі, орындалу деңгейі мен тәсілдері тәуелді – 1. Сезімге

 2. Түйсікке

 3. Қабылдауға

 4. Қабілетке

 5. Қиялдауға

$$$ 284

“қабілет – бір адамды екінші адамнан ажырататын дара психологиялық ерекшелік” деп тұжырымдаған ғалым – 1. Теплов

 2. Павлов

 3. Сеченев

 4. Рубинштейн

 5. Лурия

$$$ 285 A

Әрекет негізінде дамып, іс-қимылды ұйымдастыруға және оған басшылық етуші психикалық құбылыс 1. Ой

 2. Сезім

 3. Ес

 4. Елес

 5. Эмоция

$$$ 286 A

Ойлау жөніндегі алғашқы материалистік көзқарастарға негіз болған теория 1. Диалектикалық

 2. Бейнелеу заңы

 3. Сенсуализм

 4. Метафизика

 5. Декарт рефлексиясы

$$$ 287 A

Сенсуализм ой теориясының мәні 1. Ой-елес бейнелерінің бірлігі

 2. Жалпыланған деректер құрамы

 3. Жанама таным

 4. Тума бағдарлама

 5. Жаратқан жазмышы

$$$ 288 E

Ойды сезімдік негіз бен сөзді өрнектен бөлектеп таза рухқа телуші философиялық бағыт 1. Метафизика

 2. Диалектикалық

 3. Неоканттық

 4. Сенсуализм

 5. Неопозитивизм

$$$ 289

Адам қабілетінің негізі – 1. Тума беріледі

 2. Гендік бағдарлама

 3. Жоғары рухтан

 4. Қызметке орай қалыптасушы бастама

 5. Нәсілден

$$$ 290 E

Шындықты жалпылама және жанама бейнелеуге бағытталған танымдық, психологиялық әрекет 1. Зейін

 2. Түйсік

 3. Қабылдау

 4. Ес

 5. Ойлау

$$$ 291

“Қалыпты адам өзінің дене және ақыл қабілеттерінің 10 пайызын ғана пайдаланады” деп топшалаған психолог-ғалым 1. Фрейд

 2. Торндайк

 3. Коупленд

 4. Вунт

 5. Келлер

$$$ 292 D

Құбылыстардың кездейсоқ байланыстарын танытушы психологиялық процестер – 1. Зейін, ес

 2. Ой, сөз

 3. Елес, ес

 4. Түйсік, қабылдау

 5. Іс-әрекет, қиял

$$$ 293

Мүмкін болар қабілеттің өрістеуі не сөнуіне себепші болатын фактор – 1. Әлеуметтік жағдайлар

 2. Жеке бас ниеті

 3. Тәрбие

 4. Оқу

 5. Басқа адам ықпалы

$$$ 294

Қабілеттердің биологиялық негізді екендігін дәріптеген ежелгі ғұлама – 1. Аристотель

 2. Платон

 3. Демокрит

 4. Гиппократ

 5. Солон

$$$ 295

Адамның қабілет ерекшелігін оның бас сүйегінің сырқы формасымен байланыстыра зерттейтін психологиялық бағыт – 1. Гистология

 2. Френология

 3. Хиромантия

 4. Графология

 5. Биехевиоризм

$$$ 296

Қабілеттерге байланысты мидың мекендік қызметі жөнінде ғылыми жорамал ұсынған ғалым – 1. Фрич

 2. Гитциг

 3. Галль

 4. Котс

 5. Дарвин

$$$ 297

Әйгілі тұлғалар өмірнамаларын талдай отырып, қабілеттің тұқым қуалаушылыққа байланысты екенін тұжырымдаған ғалым – 1. Гальтон

 2. Галль

 3. Фрич

 4. Гитциг

 5. Дарвин

$$$ 298

Гельвецкий ұсынған дарындылық негізі – 1. Нәсілдік

 2. Қоршаған орта

 3. Жоғары рух

 4. Әлеуметтік Тәрбие

 5. Гендік бағдарлама

$$$ 299

Қабілет, ең алдымен, балалық шақтан қалыптасатын ақыл-сана әрекеттерімен байланысты екенін дәлелдеуге тырысқан ғалым- 1. Леонтьев

 2. Овчинников

 3. Гиппенрейтер

 4. Ушби

 5. гельвецкий

$$$ 300

Қабілеттер дамуының анатомиялық-физиологиялық нәсілдік белгісі 1. ептілік

 2. нышан

 3. Дағды

 4. Талант

 5. Дарын

$$$ 301

Ақыл-ес қабілеттері негізінде жатқан ми қызметімен байланысты павлов ашқан құбылыс 1. Стереотип

 2. Генотип

 3. Ассоциация

 4. Уақытша байланыстар

 5. доминанта

$$$ 302

Бірінші, не екінші сигнал жүйелерінің әрекетке қатысуына байланысты қабілеттердің үш типін ажыратқан ғалым – 1. Павлов

 2. Сеченев

 3. Рубинштейн

 4. Леонтьев

 5. Лернер

$$$ 303

Көбіне екінші сигналдық жүйеге негізделген қабілеттер типі – 1. Аралас

 2. Көркем өнерлік

 3. Кинестетикалық

 4. Ақыл-саналық

 5. Оперативтік

$$$ 304

Аралас қабілеттер орнығуының физиологиялық негізі 1. Бірінші сигналдық жүйе

 2. Екінші сигналдық жүйе

 3. Екі жүйеде бірдей емес

 4. Рецепторлар

 5. Анализаторлр

$$$ 305

Көбіне бірінші сигналдық жүйеге негізделген қабілеттер типі – 1. Кинестетикалық

 2. Аралас

 3. Көркем өнерлік

 4. Ақыл-саналық

 5. Интеллекттік

$$$ 306

Талдау мен элементтерді ажырата тануға шебер қабілет иелері 1. Суреткерлер

 2. Ойшылдар

 3. Қалыпты адам

 4. Күйшілер

 5. Ақындар

$$$ 307 D

Алдағы іс-әрекет өнімін болжастыруға мүмкіндік ашушы психологиялық процесс 1. түйсік

 2. қабылдау

 3. зейін

 4. қиял

 5. ойлау

$$$ 308 C

Қиялдың ойлаудан ерекшелігі 1. жалпылығы

 2. жанамалығы

 3. нақты бейнелігі

 4. дерексіздігі

 5. логикалығы

$$$ 309

Адамның тума нышандық белгілеріне негізделген қабілеттер – 1. Көркем өнерлік

 2. Ғалымдық

 3. Спорттық

 4. Техникалық

 5. Қарапайым қызметтік

$$$ 310

Нышандардың қабілеттер деңгейіне көтерілуіне себепші фактор – 1. Нәсілдік

 2. Генотип

 3. Әлеуметтік процесс

 4. Жоғары рух

 5. Жеке адам ықпалы

$$$ 311 C

Қиял ғажайып бейнелер жасауға бейімділіктің түпкілікті негізі 1. білім

 2. ептілік

 3. тәжірибе

 4. дағды

 5. әдет

$$$ 312

Жеке адамның дара таңдамалылық қасиетіне негіз болар психологиялық құбылыс- 1. Талант

 2. Дағды

 3. Нышан

 4. Дарын

 5. Әрекет

$$$ 313

Адамдар қабілетіндегі айырмашылықтардың көріну кезеңі 1. Іс-әрекетті жоспарлауда

 2. Орындауда

 3. Нәтижеде

 4. Ниеттеуде

 5. Талдауда

$$$ 314

Адамның объектіні жан-жақты танып білуге ұмтылуынан туындайтын қасиет – 1. Бейімділік

 2. Қызығушылық

 3. Дербестік

 4. Белсенділік

 5. Табандылық

$$$ 315

Адамның нақты іс-әрекетті орындауға талпыну қасиеті – 1. Бейімділік

 2. Қызығушылық

 3. Дербестік

 4. Табандылық

 5. Икемділік

$$$ 316

Білім, ептілік-дағдылар бірлігін жеңіл әрі нәтижелі игеруді қамтамасыз етуші жалпы қабілет ерекшелігі 1. Шеберлік

 2. Дарындылық

 3. Талант

 4. Данышпандық

 5. Шабыт

$$$ 317

Дарынды адамға жат қасиет- 1. Зейінділік

 2. Жинақылық

 3. Енжарлық

 4. Тұрақтылық

 5. Қызметке дайын болу

$$$ 318

Дарындылықтың өзіндік ерекшелігі, ең алдымен, байланысты 1. Білімге

 2. Дағдыға

 3. Ептілікке

 4. Қызығушылыққа

 5. Көзқарасқа

$$$ 319

Нақты іс-әрекет аймағында өте жоғары деңгейге көтерілетін қабілет – 1. Дарындылық

 2. Шеберлік

 3. Талант

 4. Шабыт

 5. Нышан

$$$ 320

Шеберліктің бастау көзі – 1. Дағды

 2. Нышан

 3. Психологиялық дайындық

 4. әлеуметтік процестер

 5. ептілік

$$$ 321

Шеберлік бастамасындағы баланың алғашқы әрекеті – 1. Білім топтау

 2. Дағды қалыптастыру

 3. Ептіліктерге бейімделу

 4. Қарапайым еліктеу

 5. Тәжірибе жинақтау

$$$ 322

Адам қабілетінің ерекше даралық сипатын көрсететін психологиялық құбылыс 1. Шабыт

 2. Талант

 3. Дарын

 4. Шеберлік

 5. Әрекетшеңдік

$$$ 323

Талантты адам қызметіне жат қасиет – 1. Жаңашылдық

 2. Еліктеушілік

 3. Қайталанбастық

 4. Дербестік

 5. Белсенділік

$$$ 324 B

Ниетсіз қиялдың аса жарқын көрінісі 1. Иллюзиялық

 2. Шизойдтық

 3. Галлюцинациялық

 4. Патологиялық

 5. Армандық

$$$ 325 A

Жасампаз қиялдың негізі- 1. Алдын-ала басшылық

 2. Экспромт

 3. Көңіл-күй

 4. Рух

 5. Сыртқы ықпал

$$$ 326

Таланттың оянуы тәуелді 1. Нышанға

 2. Нәсілдікке

 3. Жоғары жүйкеге

 4. Қоғамдық болмысқа

 5. Биологиялық болмысқа

$$$ 327

Дәуір қажеттігі мен әлеумет алдында тұрған міндеттерге байланысты жеке адамда туындайтын ерекшелік – 1. Дарын

 2. Талант

 3. Данышпандық

 4. Шабыт

 5. Нышан

$$$ 328

Мемлекеттегі ғылыми-техникалық прогреске орай өрбитін таланттар тобы – 1. Инженер-конструкторлар

 2. Әнші-күйші, әдебиетшілер

 3. Қолбасшылар

 4. Көріпкел-құмалақшылар

 5. Емші-тәуіптер

$$$ 329

Данышпандық мәні – 1. Залпы қабілет

 2. Нақты қабілет

 3. Қабілет даралығы

 4. Ең жоғары шығармашылдық

 5. Іс-әрекеттегі ептілік

$$$ 330

Шығармашылық іс-әрекеттің аса табысты болуына себепші рухани күш-қуат көрнісі – 1. Дағды

 2. Талант

 3. Дарын

 4. Шабыт

 5. Нышан

$$$ 331

Шабыт бұл – 1. Психологиялық процесс

 2. Психологиялық кейіп

 3. Психологиялық қасиет

 4. Психологиялық әрекет

 5. Психологиялық сапа

$$$ 332

Адамның шабыттану мүмкіндігінің іске асуы ең алдымен тәуелді 1. Ұшқыр қиялға

 2. Терең ойға

 3. Қажырлы еңбекке

 4. Жоғары сезімге

 5. Қалыпты дағдыға

$$$ 333

Адамды жаңа идеяларға жетектеп оларды іске асыруға ынталандыратын психологиялық кейіп – 1. Талант

 2. Нышан

 3. Дарын

 4. Шабыт

 5. Данышпандық

$$$ 334

«Шабыт еріншектерден қашатын, шақырғанға баратын қонақ» - афоризмінің авторы – 1. Абай

 2. Шәкәрім

 3. Тургенев

 4. Бах

 5. Чайковский

$$$ 335

Іс-әрекеттің қалаған түріндегі шығармашыл қиялдың маңыздылығы 1. жоқтан барды шығару

 2. барды қайталау

 3. дүниені өзгертіп, жаңалау

 4. жалқылау

 5. жалпылау

$$$ 336 B

“Ойлап табушы – бұл бұрыннан белгілі жабдықтардан жаңа құрылым түзуші адам” – деген ғалым 1. Л.Рубинштейн

 2. А.Эйнштейн

 3. И.Павлов

 4. Архимед

 5. Пифагор

$$$ 337 C

Шығармашылық еңбектің біртұтас теориясын нақтылап, оның 5 деңгейін айырған ғалым 1. Г. Уоллес

 2. Л.Рубинштейн

 3. Г.Альтшулер

 4. И.Павлов

 5. К.Ушинский

$$$ 338 C

Сөйлеу әрекетінің коммуникативтік сипатқа ие болуындағы басты шарт 1. сөз формасы

 2. дыбысталуы

 3. заттық мағына

 4. тыңдаушының болуы

 5. сөйлеушінің болуы

$$$ 339 C

Сөзбаяндағы іркіліс, ырғақ, тыныс белгілерімен көрінетін адам психикасының түрі 1. ой

 2. қабілет

 3. көңіл-күй

 4. зейін

 5. мінез

$$$ 340 C

Сөйлеу процесінің негізгі тірегі 1. тыңдау

 2. қабылдау

 3. түсіну, түсінісу

 4. баяндау

 5. дыбыстау

$$$ 341 C

Сөздің пайда болу көзі 1. табиғат

 2. нәсілдік

 3. қоғам

 4. болмыстан тыс

 5. ген қажеті

$$$ 342 A

Сөйлеудің саналы әрекетке айналуы үшін қажет фактор 1. мазмұн айқындығы

 2. форма өрнекілігі

 3. дыбыстың жеткізілуі

 4. мақсаттың нақтылығы

 5. айтылу әдістері

$$$ 343 C

Тіл көмегімен түзілген толық мәнді адамаралық қатынас құралы 1. дыбыс

 2. сөз

 3. сөйлеу

 4. әуен

 5. ырғақ

$$$ 344 C

Ауызша сөйлеуге тән ерекшілік 1. сөйлем құрылымы бүтін

 2. ой толықтығына ие

 3. мән-мағына желісінен

 4. дайындықты

 5. баян бірізді, қатаң логикалы

$$$ 345

Адамның танымдық әрекетіне жатпайтын психологиялық категория – 1. Зейін

 2. Түйсік

 3. Сезім

 4. Ойлау

 5. Қиял

$$$ 346

Сезімдер тобына кірмейтін психологиялық құбылыс – 1. Көңіл

 2. Эмоция

 3. Мінез

 4. Құмарлық

 5. Стресс

$$$ 347

Жеке адамның табиғи психологиялық қабілеті – 1. Зейін

 2. Сөйлеу

 3. Ойлау

 4. Темперамент

 5. Қиял

$$$ 348

Психиканың пайда болуының нақты негізі – 1. Қиял

 2. Сана

 3. Ми

 4. Ой

 5. Жүйке

$$$ 349

Берілген топқа үйлесімсіз сөз 1. Түйсік

 2. Қабылдау

 3. Ес

 4. ОЙ

 5. Ерік

$$$ 350

Берілген топқа үйлесімсіз сөз – 1. Сангвиник

 2. Пикник

 3. Меланхолик

 4. Флегматик

 5. Холерик

$$$ 351

Берілген топқа үйлесімсіз сөз – 1. Идеализм

 2. Материализм

 3. Дуализм

 4. Бихевиоризм

 5. Метафизика

$$$ 352

Берілген топқа үйлесімсіз сөз – 1. Есте сақтау

 2. Тану

 3. Есте қалдыру

 4. Жаңғырту

 5. Іс-әрекет

$$$ 353

Табиғи даралылық, бұл – 1. Мінез

 2. Ерік

 3. Темперамент

 4. Сезім

 5. Қабілет

$$$ 354 E

Іс-әрекетті бақылау және реттеу қызметін атқарушы психикалық прцесс 1. қабылдау

 2. ойлау

 3. сөйлеу

 4. ес

 5. зейін

$$$ 355

Жоғары психикалық қызметтердің қалыптасуын ғылыми негіздеген ғалым – 1. Гальперин

 2. Леонтьев

 3. Выготский

 4. Давыдов

 5. Эльконин

$$$ 356

Ой-ақыл әрекеттерінің кезеңді қалыптасуын теориялық тұжырымдаған ғалым – 1. Гальперин

 2. Леонтьев

 3. Выготский

 4. Давыдов

 5. Эльконин

$$$ 357

Жеке тұлға, бұл – 1. Тіршілік иесі

 2. Биологиялық болмыс

 3. Қоғам мүшесі

 4. Адам

 5. Индивид

$$$ 358

Тұлғаның тұрақты, дара әлеуметтік ерекшеліктерінің жиынтығы 1. Ерік

 2. Мінез

 3. Қабілет

 4. Сезім

 5. Темперамент

$$$ 359

Адамзат тәжірибесін табысты игеруге мүмкіндік беретін психологиялық қасиет. 1. Мінез

 2. Ерік

 3. Қабілет

 4. Нышан

 5. Темперамент

$$$ 360

А.Маслоу негіздеген психологиялық бағыт – 1. Когнитивтік

 2. Гуманистік

 3. Нейрофизиологиялық

 4. Генетикалық

 5. Фрейдтік


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет