ПОӘК 042-18-16 53/02-2013 №1 басылым 18. 09. 2013 жДата08.09.2017
өлшемі243.03 Kb.
ПОӘК 042-18-16.1.53/02-2013


№1 басылым 18.09.2013 ж.

беттің - шісіҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ


БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-16.1.53/02-2013«Педагогика» пәнінен студентке арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы

№1 басылым 18.09.2013 ж.ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


«Педагогика»

«5В011900» «Шетел тілі: екі тіл» мамандықтары

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫСемей

2013

Алғы сөз


1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Құрастырушы Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің “ Психология” кафедрасының аға оқытушысы А. Коңырова

“__13__” _____09_____ 2013 ж.

2 ҚАРАЛДЫ  1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің “Психология” кафедрасының отырысында

Хаттама №__1____ «_13_»___09_____ 2013 жыл
Кафедра меңгерушісі ____________ Т. Кунслямова
2.2 ГЗФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында талқыланды

Хаттама №__1____ «_17_»____09____ 2013 жыл


ОӘБ төрағасы_________ Ш. Кенесбаева

3 БЕКІТІЛДІ

3.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және баспаға ұсынылды

Хаттама №__1___ «_18_»____09____ 2013 жыл


ОӘК төрағасы_________ Г. Искакова
4 АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ №1 басылым 18.09.2013 ж.

Мазмұны
1 Жалпы талаптар

2 Пән мазмұны мен сағат санының бөлінуі 1. Пәнді оқудың әдістемелік нұсқауы

 2. Курс форматы

 3. Курс саясаты

 4. Баға қою саясаты

 5. Әдебиеттер 1. ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР
  1. Оқытушы және пән жайлы жалпы мағлұматтар

Қоңырова Арай Абдыхановна , аға оқытушы, психология мамандығы бойынша әлеуметтік ғылымдар магистрі

«Психология» кафедрасы

Байланыс телефондары- тел.: 35-93-89, №1 оқу корпусы, кабинет № 1212

Сабақтың өткізілу орны- аудитория №

Берілген пән бойынша кредиттер саны-3


  1. Пәннің қысқаша мазмұны

Қоғамның әлеуметтік экономикалық жаңаруы кеңестік дәуірдің барлық саласына айтарлықтай өзгерістер енгізді. Бұл білім беру саласына да әсерін тегізді.

Аталған курс педагогиканың белгілі бір мәселелерін толықтырады. Дәріс курсы мүғалімнің кәсіби дайындағымен және педагогикалық іс-әрекетіне, ұстаздың педагогикалық процеске, оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыруды шығармашылықпен және ізгілік демократиялық идеясымен тығыз байланыста жүзеге асады. Болашақ мүғалімдерді дайындаудың мазмұнына шығармашылық ізденісті күшейтуге, білім берудің жаңа технологиясын ендіруге қазіргі тенденция ескерілді.


1.3 Пәннің мақсаты

Педагогика курсын зерделеудің мақсаты –студенттерге кәсіби іс-әрекеттеріне қажетті педагогикалық білімнің негізін қалыптастыру.


1.4 Пәнді оқып-зерттеудің негізгі міндеттері:

 • педагогика және оның категориялық аппараты туралы ұғым беру;

 • педагогикалық пәндердің мазмұнын ашып көрсету;

 • педагогиканың басқа ғылымдармен байланысын көрсету;

 • педагогиканы және педагогикалық пәндердің әдістемесінің мәнін ашып көрсету.


1.5 Оқып-зерттеу нәтижесінде студент:

 • педагогикалық ғылымдар жүйесі туралы, оның қағидалары, міндеттері мен құрылымы;

 • педагогикалық зерттеу әдістерін;

 • педагогика ғылымының категориялық құрылымын;

 • педагогикалық жағдайларға талдау жасай білу;

 • педагогиканың басқа ғылымдармен байланысын түсіну;

 • педагогикалық білімін кәсіби әрекетінде қолдана алуы.


1.6 Курс пререквизиттері:

 • Философия,

 • Әлеуметтану.


1.7 Курстың постреквизиті:

 • Педагогика тарихы;

 • Психология негіздері;

 • Педагогикалық психология.
 1. ПӘН МАЗМҰНЫ МЕН САҒАТ САНЫНЫҢ БӨЛІНУІ

Кесте1
Тақырып атауы

Тақырып мазмұны

Сағат саны

Әдебиеттер

Д

СПС

Сөж

Сөжо

1

2

3

4

5

6

7
1

Педагогиканың жалпы мәселелері.


Педагогика пәні.

Педагогиканың негізгі ұғымдары.

Педагогиканың міндеттері. Педагогика ғылымының салалары.


1


7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.2.1.

2

Педагогиканың шығуы және дамуы.


Шығыс ойшылдарының педагогикалық ой-пікірінің пайда болуы мен қалыптасуы

(Әл-Фараби, Махмұд Қашқари, Жүсіп Баласағұн, Ибн Сина, Омар Хайям).

XVII-XVIII ғ.ғ. революция кезеңіндегі демократиялық педагогиканың дамуы ( Ян Амос Каменский, Джон Локк, Жан-Жак Руссо, Иоганн Генрих Песталоции)

Қазақстанда әлеуметтік-пед-лық ой-пікірлердің қалыптасуы( Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаев, Шәкәрім Құдайбердиев, Шоқан Уәлиханов).

XX ғасырдың бірінші жартысындағы Кенес педагогикасының қөзқарастары (Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, А. Байтұрсынов, М. Жұмабаев,ЖАймауытов)

1

1,5

4,5

7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.2.1.

3

Ғылыми – педагогикалық зерттеу әдістері.


Әдіснама ғылыми таным әдістері туралы философиялықілім ретінде.Экспериментальді-эмпирикалық деңгей әдістері.Теориялық деңгей әдістері.

1


7.1.1., 7.1.2., 7.1.3.

4

Жеке тұлғаның дамуы, тәрбиесі және қалыптасуы.


Жеке тұлғаның дамуы туралы ұғым. Оның педагогика ғылымы үшін маңызы.

Жеке тұлғаның іс-әрекеттің, қарым-қатынас пен жеке басының белсенділігінің алатын орны.


1

1,5

4,5

7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.2.4.

5

Дидактика білім беру және оқыту теориясы.


Дидактика пәні, оның негізгі категориялары.

Оқыту процесінің мәні, оның ерекшеліктері мен қызметі.1


7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.2.3.

6

Оқытудың түрлері.


Түсіндірмелі-иллюстративті оқытудың ерекшелігі. Проблемалық оқыту.Бағдармалы оқыту.
1

1,5

4,5
7

Оқыту процесінің құрылымы және кезеңдері.

Оқыту процесінің құрылымы. Оқыту процесінің негізгі кезеңдері.


1


7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.2.2.

8

Оқу жоспары, бағдарламалар және оқулықтар.


Оқу жоспары, бағдарламалар және оқулықтар туралы түсінік.

Оқу жоспары, оқу бағдарламаламасы және оқулыққа қойылатын дидактикалық талаптар.


1

1,5

4,5

7.1.1., 7.1.2., 7.1.3.

9

Оқыту заңдылықтары мен принциптері.

Оқыту заңдылықтары туралы түсінік.Оқыту принциптері.


1


7.1.1., 7.1.2., 7.1.3.

10

Оқыту әдістерінің түрлері.


Оқыту әдістерінің жүйесі.

Оқыту әдістерін жетілдіру және мұғалімнің сабақтар жүйесінде оларды таңдай білуі.


1

1,5

4,5

7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.2.1.

11

Оқыту жұмысын ұйымдастыру формалары.


Сабаққа қойылатын дидактикалық талаптар жүйесі.Сабақтың түрлері және оның дидактикалық құрылымы.

1


7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.2.3.

12

Оқыту жұмысын ұйымдастыру формалары.


Сабақта оқушылардың жеке дара, топтық және ұжымдық танымдық іс-әрекеттері. Мұғалімнің сабаққа дайындау жұмыстары.
1

1,5

4,5

7.1.1., 7.1.2., 7.1.3.,

13

Оқыту жұмысын ұйымдастырудың сабақтан басқа түрлері.


Оқыту жұмысын ұйымдастырудың сабақтан басқа түрлері:

- семинар;

- экскурсия;

- факультативтік түрі;

- сынақ;

- үйдегі оқу жұмысы.1


7.1.1., 7.1.2., 7.1.3.,

14

Оқушылардың оқу-танымдық әрекетін тексеру және бағалау.


Білімді бақылау және бағалаудың түрлері мен мазмұны, әдістері мен формалары.

Оқыту жүйесіндегі білімді бақылау және бағалаудағы формализмді жою.


1

1,5

4,5

7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.2.4.

15

Тәрбиенің теориялық және әдістемелік негіздері.

Тәрбие процесі, оның мәні мен өзіндік ерекшеліктері.

Тәрбие заңдылықтары мен принциптері.1


7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.2.2.

16

Тәрбие процесінің мәні мен мазмұны.


Жеке тұлғаны қалыптастырып дамытуда өзін-өзі тәрбиелеу мен қайта тәрбиелеудің маңызы.Қазіргі кездегі жалпы беретін оқу орындарындағы тәрбиенің ерекшеліктері.
1

1,5

4,5

7.1.1., 7.1.2., 7.1.3.,

17

Тәрбие әдістері.


Тәрбие әдістері, оның мәні мен қызметі. Тәрбие әдістерінің түрлері.

1


7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.2.3.

18

Эстетикалық тәрбие.


Эстетикалық тәрбиенің мәні мен міндеттері

Жас ұрпаққа эстетикалық тәрбие беру жүйесі. Эстетикалық тәрбиені мектеп өмірінде ұйымдастыру және оның құралдарын пайдалану. Эстетикалық тәрбие және халықтық педагогика.


1

1,5

4,5

7.1.1., 7.1.2., 7.1.3.,

19

Жанұя тәрбиесінің негіздері.


Жанұяның тәрбиесіне сипаттама. Жанұя тәрбиесінің міндеттері мен ерекшеліктері.

1


7.1.1., 7.1.2., 7.1.3.,

2

Құқық тәрбие негіздері.


Құқықытық тәрбиенің қоғамдағы мәні, мазмұны мен міндеттері. Мектепте жүргізілетін құқықтық тәрбие жұмысының жүйесі.Мектеп жасындағы жастардың нормаларын бұзу факторлары.
1

1,5

4,5

7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.2.1.

21

Оқушылардың ғылыми дүниетанымның мәні.


Дүниетаным мен ғылыми дүниетанымның мәні. Тұлғаның ғылыми дүниетанымын қалыптастыру жолдары.

1


7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.2.3.

22

Сынып жетекшісінің сыныптан және мектептен тыс тәрбие жұмысын ұйымдастыру.

Сынып жетекшісінің сыныптан және мектептен тыс тәрбие жұмыстарының маңызы мен түрлері. Тәрбие жұмысын ұйымдастыру формалары мен тәсілдері, олардың мазмұны.
1

1,5

4,5

7.1.1., 7.1.2., 7.1.3.,

23

Мұғалімнің кәсіби қызметі.


Мұғалімнің кәсіби қызметінің ерекшеліктері.

Мұғалімнің педагогикалық қарым-қатынас шеберлігі.1


7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.2.4.

24

Ұстаз тұлғасының моделі.


Мұғалімнің педагогикалық қызметіне қойылатын талаптар. Мұғалімнің жеке тұлға ретінде ерекшеліктері.
1

1,5

4,5

7.1.1., 7.1.2., 7.1.3.,

25

Мектепті басқарудың негізгі формалары.


Мектеп басшысының басқару мәдениеті.

Мектеп басшысының функциялық міндеттері.

Мектепішілік кең таңдау, оның түрлері мен мазмұны.

Мектеп жұмысы жоспарының түрлері, оған қойылатын талаптар.1


7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.2.2.

26

Білім жүйесін басқарудың қоғамдық-мемлекеттік сипаты.

Педагогикалық жүйені басқарудағы мәселелер.

Мектеп басқарудың негізгі формалары.


1

1,5

4,5

7.1.1., 7.1.2., 7.1.3.,

27

Педагогикалық қызметтің инновациялық бағыттылығы.


Білім берудегі инновациялар.

Педагогикалық инновацияның критерийлері.

Мұғалімдердің біліктілігін арттыру.


1


7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.2.3.

28

Педагогикалық процесті басқарудағы әлеуметтік институтардың өзара әрекеттестігі.

Жалпы педагогикалық процесті ұйымдастырушы орталықтар.

Педагогикалық ұжым - әлеуметтік ұйым ретінде.

Отбасы – ерекше педагогикалық жүйе.

1

1,5

4,5

7.1.1., 7.1.2., 7.1.3.,

29

Қазақстан Республикасының білім беру жүйесіндегі нормативтік құжаттарға сипаттама.

Білім берудің мемлекеттік стандарттары.

Білім беру жүйесін дамытудың негізгі факторлары.
1


7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.2.1.

30

Қазақстан Республикасының білім беру жүйесіндегі нормативтік құжаттарға сипаттама.

Қазақстан Республикасының “Білім туралы” заңы.

Орта білі беру жүйесінің даму тенденциялары.1

1,5

4,5

7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.2.4.


30

15

22,5

67,5

3 ПӘНДІ ОҚЫП-ЗЕРТТЕУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

«Педогика» пәні бойынша 30 сағат дәріс және 15 сағат практикалық сабақтар жоспарланған. Пән мазмұны болашақ психологтарды таңдаған мамандықтарының қыр-сырларымен, кәсіби іс-әрекеті бағыттарымен таныстырады.

Дәріс, семинар сабақтарында студенттер конспектілеу жұмысымен айналысып, негізгі ойлар мен термин сөздерді жазып отырады. Соңынан оны талдау жұмысымен айналысады.

СӨЖ, СОӨЖ жұмыстары шығармашылық тапсырмалар ретінде түрлі формаларда орындалуы мүмкін. Солардың ішінде кең түрде кездесетіні-реферат.Реферат жазуда не ескеріледі?

 1. Таңдап алған рефераттың тақырыбына қатысты студент кішігірім зерттеулер жасайды. Студент осы алғашқы ғылыми жұмысқа байланысты мәселелерге орай қажетті әдебиеттерге шолу жасаудан бастайды.

 2. Керек жағдайларда оқытушымен кездесіп, керекті кеңестер алғаны абзал.

 3. Реферат жазуда студент негізгі мәселені ажыратуға, тақырыптардың өзара сабақтастығын тануға дағдыланады.

 4. Фактілер, фактілік материалдарды іріктеу және жинақтау негізінде таблицалар, графиктер, схемалар жасалады.

 5. Пайдаланған деректер, материалдар, әдебиеттердің тізімін, қайдан алғанын (сілтеме) қайда, қашан, қандай баспадан жарық көргенін көрсетуі қажет.

 6. Студенттің жазған рефераты аудиторияда талқыланады. Ең алдымен оқытушы қысқаша реферат тақырыбымен, негізгі идеясымен таныстырады. Тақырыпты зерттеуші студент реферат мазмұнын аудиторияда баяндайды, сұрақтарға жауап береді.

Жұмыстың мұндай түрі, формасы, нұсқасы студенттердің танымдық белсенділігін арттырып, алдағы ізденіске құлшындырады.

Рефератты талқылау – шығармашылық жұмыстың бір көрінісі, яғни білімділік, қызығушылық тұрғысынан және тәрбиелік мән-мазмұны зор әрекет, жұмыс. Бұл кезде сөйлеушілер негізгі мәселеден ауытқымай, нақты, тұжырымды ой айтуға көңіл бөлуі тиіс.

Рефератты талқылып, қорытындысын шығару – маңызы зор жауапты сәт, белгілі бір тақырып төңірегінде ғылыми дәйекті тұжырымдар жасап үйрену. Соңында оқытушы реферат жазған студенттің, пікір айтушылардың сөздерін жинақтап, қажетті толықтырулар енгізеді, мәселенің түсініксіз тұстарын анықтап, түзетулер жасайды, толықтырады, өзгертеді.

4 КУРС ФОРМАТЫ

Берілген тақырыпты конспектілеу, талдау

Негізгі талаптар:

 1. Жазып отырған тақырыптан алшақтамай, оның мазмұнын нақты ашуға талпыну;

 2. Әр тақырып бойынша 5-7 негізгі түсініктерді білу.

 3. Артық баяндау, қажетсіз дәлелдемелер мен көп сөзділікке жол бермеу;

 4. СӨЖ, СОӨЖ жұмыстарын жазуда міндетті түрде жоспар болуы және тақырып мазмұнын жоспарға сай рет-ретімен жүйелі баяндауы қажет;

 5. Жұмыс түсінікті, мағыналы, орамды тілмен жазылуы тиіс;

 6. Барлық айтылған ойды жинақтап, тұжырымдап, тиісті қорытынды жасау.


5 КУРС САЯСАТЫ

Студенттерге қойылатын талаптар:

 1. Сабаққа кешікпеу.

 2. Дәрісті босатқан жағдайда өз бетімен материалды келесі сабаққа оқып келу.

 3. Жұмысты тапсыру және кеңес алу мерзімін қатаң сақтау.

 4. Талдау барысында тыңдау және басқалар көзқарасын құрметтеу.

 5. СОӨЖ міндетті түрде қатысып, тапсырманы уақытында орындау.


6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

Аптасына және бақылау түрлері бойынша ұпайлардың қойылуы төмендегі кестеде көрсетілген.«Педагогика» пәні бойынша ұпайлардың бөлінуі

Кесте 2


Апта

Бақылау түрі

Барлық ұпай

Ескерту

1

2

3

4

1

Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ

5
2

Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ

20
3

Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ

25
4

Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ

30
5

Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ

35
6

Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ

45
7

Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ

501-7 апта бойы барлық аудиториялық сабақтар түрлеріне қатысу

30Рубеждік бақылау-1

60
1-7 апталар бойынша оқыту нәтижелерінің жиынтық ұпайы

300
8

Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ

5
9

Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ

20
10

Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ

20
11

Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ

25
12

Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ

30
13

Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ

30
14

Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ

35
15

Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ

458-15-ші апта бойы барл Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ ық аудиториялық сабақтар түрлеріне қатысу

30Рубеждік бақылау-2

60
8-15 апталар бойынша оқыту нәтижелерінің жиынтық ұпайы

300
Емтиханға берілетін барлық ұпай

400
Академиялық кезең бойынша барлық ұпайлар

1000 1. ӘДЕБИЕТТЕР

7.1Негізгі әдебиеттер:

7.1.2 Педагогика. Дәріс курсы. Алматы. “Нұрлы әлем”, 2003.

7.1.3 Педагогика.Ж. Әбиев, С. Бабаев, А. Құдиярова. А., 2004

7.1.4 Педагогика. Дүйсембекова Ш. Семей. 2004

7.1.5 Бабанский Ю.К. Педагогика. М, 2008

7.1.6 Зимняя А.И. Педагогическая психология. Ростов на Дону, “Феникс” 2007

7.1.7 Сластенин В.А. Педагогика. М, 2000
7.2 Қосымша әдебиеттер:

7.2.1 «Білім» туралы мемлекеттік бағдарламасы. Алматы, 2000

7.2.2 Қазақстан Республикасының мемлекеттік бастауыш білім беру стандарттары. Алматы, 1998

7.2.3 Қазақстан Республикасының мемлекеттік орта білім беру стандарттары. Алматы, 1998

7.2.4Қазақстан Республикасының “Білім туралы” заңы. Алматы, 2000

7.2.5 Қазақстан Республикасының «Тіл туралы» заңы. Алматы, 1997

7.2.6 Қазақстан Республикасының Конституциясы. Алматы, 1995

7.2.7 Садыков Т.С. Теоретико-методологические основы модернизации системы образования в Республике Казахстан. Алматы, 1998

7.2.8 Храпченков В.Г. Тенденции и особенности развития всеобщего среднего образования в Казахстане. Алматы, 1996

7.2.9 Бержанов К., Мусин С. Педагогика тарихы. А., «Мектеп», 1984

7.2.10 Мадин И.Б. Қазақстанда совет дәуіріндегі педагогикалық ой-пікірдің дамуы. А., «Мектеп», 1979

7.2.11 Жұмабаев М.Б. Таңдамалы: (Өлеңдер, поэмалар, зерттеулер, аудармалар). А., «Ғылым» 1992

7.2.12 Алтынсарин Ы. Таңғдамалы шығармалары. А., 1995

7.2.13 Ушинский К.Д. Толық шығармалар жинағы, 8-том,

7.2.14 Көшекбаев Н. Оқыту теориясы. А., «Мектеп», 1976

7.2.15 Сабыров Т.С. Оқушылардың оқу белсенділігін арттыру жолдары. А.,«Мектеп», 1986

7.2.16 Сабыров Т.С. Болашақ мұғалімдердің дидактикалық дайындығын жетілдіру. А., 1999

7.2.17 Бержанов К.Б. Тәрбие мен оқытудың бірлігі. А., 1973

7.2.18 Махмудов М. Мектепте проблемалы оқытуды ұйымдастыру. А., 1981

7.2.19 Иванова Н.Д., Қозғамбаева М.Қ. Оқыту процесінің мәні. А., 1991

7.2.2 Н.Д. Хмель. “Жалпы білім беретін мектептегі педагогикалық процесс”, А., 2002

7.2.21Е. Сағындықұлы. “Педагогика” дәрістер курсы, Алматы, 19997.2.22 Основы педагогического мастерства\ под ред. И.А. Зязюн. М, 1989
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет