ПОӘК «Әскери музыкалық патриоттық тәрбие»Дата31.12.2019
өлшемі232.63 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

«МУЗЫКАЛЫҚ БІЛІМ» КАФЕДРАСЫ

Құжат СМК 3 уровня

ПОӘКПОӘК

042-18.1.32/02-2014

ПОӘК

«Әскери музыкалық патриоттық тәрбие».


Редакция № 1

«Әскери музыкалық патриоттық тәрбие»

ПӘНІНЕН ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

5В010400 «Музыкалық білім» мамандығы үшін
ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛЫ

2014 -2015 оқу жылы
ПОӘК

042-18.1.32/02-2014Ред. № 1 _______2014_ ж.

Бет 2__

Алғы сөз

1 ҚАРАСТЫРЫЛҒАН

Құрастырған «Музыкалық білім»

кафедрасының оқытушысы : ________Алдажуманов С.И.

2 ТАЛҚЫЛАНҒАН

2.1 Кафедра отырысында бекітілген:

Хаттама № 1___ от «__»____ 2014жыл.

«Музыкалық білім» кафедрасының меңгерушісі,

п.ғ.к.: ______________ Бодауова Б.К.

2.2 Педагогика факультетінің Оқу - әдістемелік Бюросының

отырысында бекітілген «__»_______ 2014 жыл. Хаттама № 1

Төраймы: ______________ АхметоваТ.Ш.3БЕКІТІЛГЕН

Университеттің Оқу Кеңесінің отырысында бекітілген «___»____ 2014жыл.

Хаттама №

ОӘК төрайымы _________ Искакова Г.К.4 БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН


ПОӘК

042-18.1.32/02-2014

Ред. № 1 _______2014_ ж.

Бет 2__

Мазмұны:

1

1 Глоссарий

2

2 Тәжірбиелік сабақтар

3

3 Студенттің өздік жұмысы


ПОӘК

042-18.1.32/02-2014Ред. № 1 _______2014_ ж.

Бет 3_


1 – ГЛОССАРИЙ

Хор – шығармаларды көркем тілмен бірнеше дауыстың үндескен әуені арқылы идеялық мазмұнын бұзбай, нақтылы түрде тыңдаушыға жеткізетін және хор айтудың техникалық орындау шеберлігін игерген, әсемдеу жағынан толық мағлұматы бар ұжым

Хор партиялары – хорды құраушы дауыстар: сопранолар (1;2); альттер (1;2); тенорлар (1;2); бастар (1;2) және кей хорларда сирек кездесетін октавистер.

Хордағы дивизия – хордағы партиялардың уақытша екіге бөлінуі.

Ансамбль – тұтас орындаушылықтың өзара байланысқан түрін және стройдың тұрақтылығын қамтамасыз ету, интонациялаудың дәлдігі, дыбыс бояуы мен дыбыс күші жағынан үйлесімділік.

Дыбыс қатары (строй) – хордағы дыбысталудың сапасы, яғни ходың құлақ күйін келтіру, интонациялық жағынан таза, нақты айтуды айтымыз.

Артикуляция – сөйлеу дыбыстарын шығарудағы, жасаудағы дыбыстаушы мүшелерінің қызметін атқаратын вокалды - хор техникасының маңызды құраушысы.

Дикция – вокалдық хор дикциясы әрбір даусты және дауыссыз дыбыстарды анық айтып, сөз бен сөйлемдерге дауыс екпінін дұрыс қоя білуді музыкадағы мәнерліліктің көркемдік құралдарын пайдалана отырып, оның мазмұның, идеясын тыңдаушыға жеткізе білуді, сезімге әсер ету дағдысын айтамыз.

Бірыңғай хорлар – бірыңғай дауыстан тұратын хорларды айтамыз. Олар бірыңғай ерлер және әйелдер хоры.

Аралас хор – көп дауысты ерлер мен әйелдер партияларынан тұратын хор ұжымын айтамыз.

Динамика – көркем шығарманың өзіндік сипаты, құрылысы, көркемдік техникалық өзгешелігі, дыбыс күшінің құбылу жолдарының сипаттамасын айтамыз.

Музыкалық екпін – латын тілінен аударғанда “темп” уақыт деген мағынаны білдіреді.

Резонатор – дыбыстарды қалыптастырып, оның сыртқа шығуына ықпал ететін мүшелер жиынын айтамыз.

Регистр – тембрлік қасиетке байланысты біріккен дыбыстар жиыны.

Сопрано – жоғары әйелдер дауысының сипаттамасы және хордағы партияны айтамыз.

Альт – төменгі әйелдер дауысының сипаттамасы және хордағы партияны айтамыз.

Тенор – жоғары ерлер дауысының сипаттамасы және хордағы партияны айтамыз.

Бас – төменгі ерлер дауысының сипаттамасы және хордағы партияны айтамыз.

Тональдік – берілген шығармадағы негізгі тон, немесе ладтың дыбыс биіктігінің сипаттамасы.

Унисондық дыбысталу – дауыстардың мінсіз біртұтастылыған көздейді, хор партиялары өзара біріккен кезде дыбыс күші, бояуы, интонация және сан алуан штрихтарды қолдану жағынан біркелкі орындауды қарастырады.

Тесситура – дауыс диапазонына қатысты әуен дыбыстарының биіктік ара­‑қатынасы.

Интонациялық тазалық – әуеннің немесе музыкалық шығарманың әр дыбысы биіктігі жағынан таза, нақты және көркем орындалуын қарастырады.

Фраза – шығармадағы белгілі бір ойды білдіретін, аяқталған үзіндіні айтамыз.

Фактура – музыкалық немесе хор шығармаларының құрылысы мен сипатына байланысты бөлінуі және көркемдік бейнелілігі жағынан, техникалық ерекшелігі жағынан өзгешелігін айтамыз.

Партитура – шығарманың толық ноталық үлгісін айтамыз.

Екпін белгілерін көбінесе орысша және қазақша да жазылады.

Мысалы:


В темпе марша --- марш екпінінмен.

Бодро ----------------көңілді, жігерлі.

Не спеша, с большим чувством – асықпай, үлкен сезіммен.

Темп умеренный – баяу, бірқалыпты екпінмен.

Весело, не быстро – көңілді, асықпай.

Довольно скоро ---недәуір жылдамдықпен.

Скоро --------------- жылдам.Спокойно, певуче ---тыныш, әндете.

Задорно, весело, подвижно ---қызулы, көңілді, шапшаң.

Медленно, спокойно ---тыныш, жай, екпінмен.

Неторопливо -------------асықпай.
Музыкалық динамикалық күш белгілері


Жазылуы

Айтылуы

Қысқартылып

жазылуы

Қазақша айтылуы

Pianо

пиано

P

ақырын

Pianissimо

пианиссимо

PP

өте ақырын

Fоrte

форте

F

қатты

Frtissimо

фортиссимо

FF

өте қатты

Mezzо pianо

меццо пиано

mp

ақырынырақ

Mezzо fоrte

меццо форте

mf

сәл қаттырақ

Crescendо

крешендо
күшейте түсу

Diminuendо

диминуэндо
бәсеңдете түсу

Sfоrzandо

сфорцандо

sf

кенеттен күшейтіп,

ерекше бөліп ойнау

Mezzо vоce

меццо воче

m.v.

Ақырын сыбырлап айту


Ноталарды әріппен белгілеу


До - C, c

до диез – Cis, cis

До бемоль - Ces, ces

Ре – D ,d

ре диез Dis, dis

Ре бемоль – Des, des

Ми – E, e

ми диез Eis, eis

Ми бемоль – Es , es

Фа – F, f

фа диез Fis, fis

Фа бемоль – Fes, fes

Соль – G, g

соль диез – Gis, gis

Соль бемоль – Ges, ges

Ля - A, a

ля диез --- Ais, ais

Ля бемоль – As, as

Си - H, h

си диез His, his

Си бемоль – B, bКІРІСПЕ

Қазақстан Республикасының тәуелсіздік статусын алуы қоғам өмірі мен әлеуметтік-экономикалық дамуына үлкен өзгерістер әкелумен катар, ғылым мен білім беру саласына жаңа талаптар кояды.

Жас жеткіншектерді биік өнер шыңына терең талғампаздыққа ұмтылуы - эстетикалық тәрбие берудің, тұлғаны жан-жақты, кеңпейілдікке, кішіпейілдікке, мейірімділікке, имандылыққа, ина-баттылыққа талпынтудың негізгі нысанасы деп түсінген жөн. Әлбетте, адамның өнерге деген ұмтылысы сана-сезімімен, көркемдік тұрғыда түйсінуі мен талғампаздығы арқылы байқалады.

Әншілер әр аймақтың, өлкенің, жүздің өзіндік әйгілі ұстаздары, әншілері композиторлары, суырып - салма ақындары өздерінің бойына сақтаған ата-бабаларымыздың музыкалық дәстүрін жас ізбасарларына шәкірттеріне үйретіп, бойына сіңіріп, қалдырып отырды. Олар шәкірттерін әр шығарманың өзіндік ерекшелігін тыңдаушының сезім пернесін дәл басатындай етіп жеткізе білуге, орындау мәдениеттілігі мен дауысты меңгерудің жоғарғы шеберлігіне баулыды.

Пәннің мазмұны: «Әскери-музыкамен тәрбиелеу» курсы саптық дайындық курсының логикалық жалғасы болып табылады. Қимыл-қозғалыста сап тәсілдерін орындауды музыкамен және саптық әнмен үйлестіруге ерекше көңіл бөлінеді.Әскери-музыкамен тәрбиелеу сабақ беру мазмұны мен әдістемесі төмендегі міндеттерді шешуге бағытталған:Студенттерді патриоттық тәрбиелеуге ықпал ету;Музыкалық есту, екпін және ырғақ сезімін тәрбиелеу;Әскер марштардың, Кеңестік, орыс және қазақстандық авторлардың әскери-патриоттық және сап әндерінің пайда болу және студенттерді, жауынгерлерді тәрбиелеу үдерісінде олардың маңыздылығын атап көрсету;Саптық әндер айтуды үйрету және сапта музыкалық акцентке сәйкес жүру,;Ұжымдықжауапкершілік сезімін қалыптастыру және бекіту;Сап және әндер байқауларын жүргізгенде студенттерде кәсіби-педагогикалық дағдылар дамыту; Студенттердің жан-жақты үйлесімді дамуына ықпал ету;Болашақ мұғалімдерге өзінің педагогикалық қызметінде әскери-музыкалық тәрбие құралдарын қолдану үшін білім, дағды, машықтандыру;Орта мектептің білім беру бағдарламасының оқу-тәрбие үрдісінде әскери-музыкалық тәрбие құралдарын пайдалануды үйрету.

    1. 1.5. Қысқаша мәлімдеме: «Әскери музыкалық дайындық» курсының негізгі тапсырмалары:

- еліміздің Мемлекеттің рәміздерін студенттерге насихаттау;

- студенттердің Отансүйгіштік, елін-жерін қадірлеу, патриоттық сезімдерін ояту,үлкендерді силау, кішіге ізет көрсету, дұрыс жолға тәрбиелеу;

- студенттерді патриоттық сезімге тәрбиелейтін, марш ырғағына келетін 2/4 өлшеміндегі небір әндердің шығу тарихынан хабардар ету, әрі осы әндерді жаттқа айтқызу;

- тарихымыздан белгілі түрлі зіл-залалар, кесапат соғыстардан қалған небір оқиғаларға байланысты туған музыкалық шығармаларды ұлтымыздың мәңгілік өшпес рухы, ізі ретінде келешек жастарға аманат қылып жеткізу;1.6. Әскери музыкалық дайындық курсынан оқытушы білуі керек:

- студенттерді патриоттық сезімге тәрбиелейтін, марш ырғағына келетін 2/4 өлшеміндегі небір әндердің шығу тарихынан хабардар болуы керек ;

- әрбір айтылатын әннің өзіндік ерекшеліктерінен хабардар болуы керек;

- әр әнді жатқа, мәтінімен білуі керек;  1. Пәннің оқулық-әдістемелік кешенінің мазмұны мен тізімі.

    1. Курстың тақырыптық жоспары:

Барлығы (2 кредитa) 45 сағат

Тақырыптың аты

Дәріс

Тәжіри-белік

СОӨЖ

Кіріспе.

Мемлекеттік рәміздер туралы, патриоттық сезімге тәрбиелейтін тарихымыздан қалған ата-бабаларымыздың небір ерліктері туралы сөз қозғау.1

2

2

Мемлекеттік әнұранның сөзін, әнін жазған авторлармен танысу; бірігіп айту.

2

2

2

Қазақ халқының ән және әншілік өнеріне жалпы шолу; Ескендір Хасанғалиевтің «Атамекен» әнімен танысып, сөзін, әнін жаттау, әрі бірігіп айту.

2

2

2

Әнші-орындаушының дауыс түрлері; «Сарбаздар» әнінің сөзі мен әнін қарастыру, бірігіп айту.

2

2

2

Ән салу түрлері; «Қазақ жігіттері» әнінің сөзі мен әнін қарастыру, бірігіп айту.

2

2

2

Ән мұраларының жанрлық сипаты; «Үш қоныр» сөзі Н.Назарбаев, әні А.Қоразбаев, әнін жаттау, әрі бірігіп айту.

2

2

2

Еңбек, шаруашылық, кәсіп әндері; С.Мұхамеджановтың «Қазақстан» әнімен танысып, сөзін, әнін жаттау, әрі бірігіп айту.

2

2

2

Тарихи әндер; Қ.Сыдық «Қазақстан» әнімен танысып, сөзін, әнін жаттау, әрі бірігіп айту.

2

1

1

Барлығы:

15

15

15

2.2 Тәжірибелік жұмыстардың жоспары:

1.2. Тәжірибелік жұмыс.

Кіріспе.

Мемлекеттік рәміздер туралы, патриоттық сезімге тәрбиелейтін тарихымыздан қалған ата-бабаларымыздың небір ерліктері туралы сөз қозғау.

3.4.5.6. Тәжірибелік жұмыс.

Мемлекеттік әнұранның сөзін, әнін жазған авторлармен танысу; бірігіп айту.

7.8.9.10. Тәжірибелік жұмыс.

1.Қазақ халқының ән және әншілік өнеріне жалпы шолу; 2.Е.Хасанғалиевтің «Атамекен» әнімен танысып, сөзін, әнін жаттау, әрі бірігіп айту.

11.12.13.14. Тәжірибелік жұмыс.

1.Әнші-орындаушының дауыс түрлері; 2.«Сарбаздар» әнінің сөзі мен әнін қарастыру, бірігіп айту.

15.16.17.18. Тәжірибелік жұмыс.

1.Ән салу түрлері; 2.«Қазақ жігіттері» әнінің сөзі мен әнін қарастыру, бірігіп айту.

19.20.21.22. Тәжірибелік жұмыс.

1. Ән мұраларының жанрлық сипаты; 2.Н.Назарбаев.«Үш қоныр» әнінің сөзі мен әнін қарастыру, бірігіп айту.

23.24.25.26. Тәжірибелік жұмыс.

1.Еңбек, шаруашылық, кәсіп әндері; 2.С.Мұхамеджановтың «Қазақстан» әнімен танысып, сөзін, әнін жаттау, әрі бірігіп айту.

27.28.29.30.Тәжірибелік жұмыс.

1.Тарихи әндер; 2.Қ.Сыдық «Қазақстан» әнімен танысып, сөзін, әнін жаттау, әрі бірігіп айту.Әдебиеттер тізімі:

  1. Самат Сыпатайұлының «ҰлтҰс» атты кітабы;

  2. Р.Дүйсенбінова «Қазақтың әншілік өнері»;

  3. Ә.Бейсеуов «Қайда да біргесің, тұған ел»;

  4. Е.Хасанғалиев «Әнім сен едің»;

  5. С.Ұзақбаева, Ж.Төлебаева «Сырлы саздар тағылымы»

Ұсынылған әдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы.

2. ҚР мемлекеттік құқығы.

3. ҚР «Жалпы әскери міндет және әскери қызмет туралы» Заңы

4. ҚР ҚК жалпыәскери Жарғылары. 

5. Азаматтық құқық 

6. Әкімшілік құқық

7. Қылмыстық құқық. 

8. ҚР «Әскери прокуратура туралы» Заңы, 2002.

2.3 Оқытушының бастамасы аясында атқарылатын студенттердің өздік жұмыстарының сабақ жоспарлары.

Тапсырма:Тақырып

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны

Әдебиет

Негізгі


Қосымша

Балл

дар


Жұмыс

тың


өткізілу

мерзімі


Бақылау

түрі


Кіріспе.

Мемлекеттік рәміздер туралы, патриоттық сезімге тәрбиелейтін тарихымыздан қалған ата-бабаларымыздың небір ерліктері туралы сөз қозғау.Отанымыздың Мемлекеттік рәміздерінің беретін мағынасын талдау.
5

1 апта

Жатқа айту

Мемлекеттік әнұранның сөзін, әнін жазған авторлармен танысу; бірігіп айту.

Сөзінің мағынасына назар аударып, мәтінін жаттап келу.
5

2 апта

Жатқа айту

Ескендір Хасанғалиевтің «Атамекен» әнімен танысып, сөзін, әнін жаттау, әрі бірігіп айту.

Сөзінің мағынасына назар аударып, мәтінін жаттап келу.
5

3 апта

Жатқа айту

«Сарбаздар» әнінің сөзі мен әнін қарастыру, бірігіп айту.

Сөзінің мағынасына назар аударып, мәтінін жаттап келу.
5

4 апта

Жатқа айту

«Қазақ жігіттері» әнінің сөзі мен әнін қарастыру, бірігіп айту.

Сөзінің мағынасына назар аударып, мәтінін жаттап келу.
5

5 апта

Жатқа айту

«Үш қоныр» әнінің сөзі мен әнін қарастыру, бірігіп айту.

Сөзінің мағынасына назар аударып, мәтінін жаттап келу.
5

6 апта

Жатқа айту

С.Мұхамеджановтың «Қазақстан» әнімен танысып, сөзін, әнін жаттау, әрі бірігіп айту.

Сөзінің мағынасына назар аударып, мәтінін жаттап келу.
5

7 апта

Жатқа айту

Қ.Сыдық «Қазақстан» әнімен танысып, сөзін, әнін жаттау, әрі бірігіп айту.

Сөзінің мағынасына назар аударып, мәтінін жаттап келу.
5

8 апта

Жатқа айту

2.4 Курс бойынша жазбаша үй жұмыстарының тақырыбы:

Тақырып

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны

Әдебиет

Негізгі


Қосымша

Балл

дар


Жұмыс

тың


өткізілу

мерзімі


Бақылау

түрі


Кіріспе.

Мемлекеттік рәміздер туралы, патриоттық сезімге тәрбиелейтін тарихымыздан қалған ата-бабаларымыздың небір ерліктері туралы сөз қозғау.Отанымыздың Мемлекеттік рәміздерінің беретін мағынасын талдау.
5

1 апта

Жатқа айту

Мемлекеттік әнұранның сөзін, әнін жазған авторлармен танысу; бірігіп айту.

Сөзінің мағынасына назар аударып, мәтінін жаттап келу.
5

2 апта

Жатқа айту

Ескендір Хасанғалиевтің «Атамекен» әнімен танысып, сөзін, әнін жаттау, әрі бірігіп айту.

Сөзінің мағынасына назар аударып, мәтінін жаттап келу.
5

3 апта

Жатқа айту

«Сарбаздар» әнінің сөзі мен әнін қарастыру, бірігіп айту.

Сөзінің мағынасына назар аударып, мәтінін жаттап келу.
5

4 апта

Жатқа айту

«Қазақ жігіттері» әнінің сөзі мен әнін қарастыру, бірігіп айту.

Сөзінің мағынасына назар аударып, мәтінін жаттап келу.
5

5 апта

Жатқа айту

«Үш қоныр» әнінің сөзі мен әнін қарастыру, бірігіп айту.

Сөзінің мағынасына назар аударып, мәтінін жаттап келу.
5

6 апта

Жатқа айту

С.Мұхамеджановтың «Қазақстан» әнімен танысып, сөзін, әнін жаттау, әрі бірігіп айту.

Сөзінің мағынасына назар аударып, мәтінін жаттап келу.
5

7 апта

Жатқа айту

Қ.Сыдық «Қазақстан» әнімен танысып, сөзін, әнін жаттау, әрі бірігіп айту.

Сөзінің мағынасына назар аударып, мәтінін жаттап келу.
5

8 апта

Жатқа айту

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет