Құрастырушы: аға оқытушы Токтарбаев Д. Г. С


СӨЖ түрлерінің тізімі (ОКБ базасындағы с/о)бет9/9
Дата12.10.2020
өлшемі199 Kb.
түріБағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7   8   9
СӨЖ түрлерінің тізімі (ОКБ базасындағы с/о)
СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлемі

1

Семинар сабақтарға дайындалу, үй жұмыстарын орындау

Жұмыс дәптері, конспект

Сабаққа қатысу

30

2

Аудиториялық сабақтарға кірмеген материалдарды игеру

Есеп

Баяндама

15

3

Әдебиеттерді саралау

Конспект


Баяндама, қорғау жұмысы

10

4

Бақылау жұмыстарына дайындық
АБ 1, АБ 2,

Тестілеу


23

Барлығы:

78


Студенттің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі

Тақырып 1. Дене-шынықтыру қозғалысындағы басқару ұғымдары. Дене-шынықтыруы қозғалысын басқару жүйесінің қалыптасуы мен дамуы.

Әртүрлі ұйымдардағы көпшілік дене-шынықтыру және спорттағы қаржыландырудың жүйесін анықтау. Коммерциялық құрылымдардағы қаржылық көзді анықтау.Тақарып 2. Дене-шынықтыруы мен спортты басқарудың негізгі теорияларының тәртібі. Дене-шынықтыру мен спортты басқару органдарының жүйесі.

ДШмС-тің басқа мемлекеттердегі сипаттамасы (Ресей, Белорусь, АҚШ, Қытай)Тақырып 3. ДШжС-ты басқарудың функциялары, принциптері мен әдістемелері. Дене-шынықтыру әрекеттеріндегі жаңашыл экономикалық қатынастар.

ДШмС-тің басқа мемлекеттердегі сипаттамасы (Ресей, Белорусь, АҚШ, Қытай)Тақырып 4. Қазақстан Республикасының дене-шынықтыру жүйесі білімін реформалау мен жетілдіру.

ДШмС-тің басқа мемлекеттердегі сипаттамасы (Ресей, Белорусь, АҚШ, Қытай)Тақырып 5. Профессионалды спорттың экономикалық аспектілері. ҚР олимпиялық резервін даярлаудың жүйесі.

ДШмС-тің басқа мемлекеттердегі сипаттамасы (Ресей, Белорусь, АҚШ, Қытай)Тақырып 6. Мүгедектерге арналған спорт. Спорт для инвалидов. Паролимпиадалық ойындар халықаралық Олимпиадалық ойындардың негізгі құрамы.

Қазақстан Республикасындағы мүгедектерге ұйымдастырылатын спорттың жүйесі.


Үлгерімді тексеру шараларының күнтізбелік графигі (СПО, ВПО базасындағы с/о)

1 рейтингАпталар

1

2

3

ТУ

РК1

Лекцияларға қатысу, конспектеу

СӨЖ түрі

ҮТ

ҮТ

ҮТ

24
Бақылау формасы

АБ

1-3 тақырыпАБ

4-5 тақырыпАБ

6-8


Макс.балл

8

8

8

Практикалық сабақтарға қатысу және оған дайындалу

СӨЖ түрі

ҮТ

ҮТ

ҮТ

36
Бақылау формасы

У

У

У

Макс.балл

12

12

12

Ағымдағы білімді бақылау курс тақырыптары бойынша


Тақырып нөм.

1-3

4-5

1-8

40
Форма контрол

Т

Т

РК

Макс.балл

20

20

100

Барлығы:


100

100

10 Курстың саясаты


Оқытушы мен студенттің академиялық тәлімі мен этикасы университеттің ішкі тәртібіне сәйкес болу керек. Оқу процесіне белсене қатысу қажет (игерілетін материал сұрақтарының қаулысын шығарып, тұщымды әрі салмақты сұрақ қоя білу). Оқытушы мен өз қатарлас студенттерге құрметпен қарау. Оқытушы сөйлеп жатқан кезде студент бөгет болмау керек, егер екі ескертуден кейін студент өз қылығын қоймаса, ол аудиториядан қуылады. Сабақтар босатылмайды. Ал егер денсаулық жағдайына немесе басқа да жағдаяттар бойынша сабаққа келмеген жағдайда, студент дәлел құжат көрсетуі тиіс. Және босатқан сабақтары үшін балл алып, қосымша тапсырмалар орындауы керек (11.00-12.00 аралығында дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күндері). Сондай-ақ, студент сабақтарға кешікпей келуі керек (5 минутқа кешіккенге кешірім қарастырылады, басқа жағдайларда студент сабаққа кіргізілмейді. Нақты себепті алдын-ала хабарлап қою керек). Студент үй тапсырмасын бар ынтасымен орындауы керек. Дайындағын жазба материалдарды өз уақытанда тапсыру керек. Бақылау жұмыстары, тестілеу уақытында басқаның еңбегін көшіруге жол берілмейді, екі ескертуден кейін студент өз әрекетін қоймаса, ол аудиториядан қуылады. Ұялы телефон сабақ уақыты кезінде сөндіріліп тұру керек. Немесе дыбысы «тыныш» функциясына қойылуы шарт. Баға қою белгісі курстың жеке бөліктері бойынша анықталады.

Максималды балл тек сабаққа жүз пайыз қатысқан және берілген тапсырмаларды уақытында орындаған студенттерге қойылады.Студенттің сабаққа қатысуы мен орындалған лекциялық, практикалық жұмыстарын ескере келе:

- лекцияға қатысу, материалды конспектілеу – 4 балл (қатысқаны үшін 2 балл, конспектісі 2 балл);

- практикалық сабаққа қатысқаны үшін – 2 балл

- группадағы белсенді жұмысы үшін – 1 балл

- үй тапсырмасы орындағаны мен қорғағаны үшін – 3балл (1 балл үй тапсырмасы үшін, 2 балл қорғағаны үшін)

Тақырыпты қамтығаны үшін аралық бақылау жұмысы 20 сұрақтан тұратын тест ретінде аптасына 1 рет өткізіледі (әрбір дұрыс жауап үшін 1 балдан қойылады). Үшінші аптада 100 балдық көрсеткішпен есептелінетін АБ (аралық бақылау) жүзеге асырылады. Ол 50 сұрақтан тұрады (әр сұрақ 2 балдан есептеліп, әр сұраққа екі минут уақыт беріледі).Курсты қорытындылаудың бағасы максималды балдар мен айыппұл балдарды есептеумен шығарылады. Курс экзамен тапсырумен аяқталады. Ол сұрақтардан тұрады.

Экзаменде келесі критерилер ескеріледі: қойылған сұрақ 100 балмен есептелінеді:

100 балл - қойылған сұрақтарға түбегейлі және жеткілікті жауап бере алады;

85-75 балл – материалды біледі, бірақ толық жауап қайтара алмайды;

74-50 балл – тек негізгі деген материалды ғана біледі, мәліметтерде шатасады, сұрақтарға толыққанды жауап бере алмайды;

49-0 баллов – дұрыс әрі толық жауап бере алмайды, әдебиеттерді білмейді.

Экзамен соңында студент 100 балл жинап шығу керек.

Айыппұл санкциялар: Көрсетілген талаптарды орындамаған жағдайда толық емес немесе айыппұл балдар қойылады. Айыппұл балл схемада көрсетілген бағалар бойынша анықталады.

Мысалы:

Лекцияға қатыспау (себепсіз) (- 2 балға) тең;

Толық емес конспект (- 2 балға) тең;

Практикалық сабақта жұмыс істемеу (- 1 балға) тең және т.б.
Бағалаудың шкаласы


Балдағы қорытынды бағалар (Қ)

Балдың цифрлық эквиваленті (Ц)

Әріптік жүйедегі бағалау (Ә)

Дәстүрлі бағалау жүйесі (Д)

90 - 94

3,67

A-

Өте жақсы
85 - 89

3,33

B+

Жақсы

80 - 84

3,0

B

75 - 79

2,67

B-

70 - 74

2,33

C+

Қанағаттанарлық

65 – 69

2,0

C

60 – 64

1,67

C-


55 – 59

1,33

D+

50 – 54

1,0

D

0 - 49

0

F

Нашар


12. Әдебиеттер тізімі

Негізгі:


  1. Купчинов Р.И. Физическое воспитание: учебное пособие для вузов. Минск: Тетрасистемс, 2006г 349с.

  2. Марков Г.И. Система восстановления и повышения физической работоспособности в спорте высших достижений: методическое пособие/ Г.И.Марков, В.И.Романов, В.Н.Гладков М.: Сов. Спорт, 2006 – 51с.

  3. Туманан Г.С. Стратегия подготовки чемпионов: настольная книга тренера/Г.С.Туманан. –М.: Сов. Спорт, 2006 – 493с.

  4. Кураншин Ю.Ф. Спортивная рекордология: теория, методология, практика/ Ю.Ф. Кураншин. – М.: Советский спорт, 2005 – 408с.

  5. Бондарчук А. Управление тренировочным процессом спортсменов высокого класса/А.Бондарчук. – М.: Олимпия Пресс, 2007. – 272с.

Столов И.И. Спортивный - резерв: состояние, проблемы, пути решения/И.И.Столов. –М.: Сов. Спорт, 2008 – 131с.
Қосымша

  1. Теория и методика физической культуры: учебник для вузов/под ред. Кураншина. 3-е изд., стер. – М.: Советский спорт, 2007 – 463с.

  2. Железняк Ю.Д. Основы научно-етодической деятельности в физической культуре и спорте: учеб. Пособие для студ. Вузов/Ю.Д.Железняк, П.К.Петров. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2008 – 266с.

  3. Иорданская Ф.А. Мониторинг здоровья и функциональная подготовленность высококвалифицированных спортсменов в процессе учебно-тренировочной работы и соревновательной деятельности/Ф.А.Иорданская М.: Совет.спорт 2005 – 238с.

  4. Воинов В. Э., Судакова Г. Г. Управление ФКиС. Учебно-методические указания для подготовки к практическим занятиям. - Алматы.: 2000

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Методические указания по прохождению учебной практики для студентов специальности 5В020400 «Культурология»
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Бағдарламасының титулдық пму ұс н 18. 4/19 парағы (syllabus) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет