Құрастырушы: доцент Шарипова М. Кбет3/5
Дата31.01.2018
өлшемі0,85 Mb.
1   2   3   4   5

(қолы)

КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы ________________ ________ Ж.Т.Сарбалаев 20_ж. «_____»________ (факультет атауы)
МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы ____________ А.А.Варакута 20_ж. «_____»_______

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ Хаттама1 Пәннің мақсаты – 2005 ж. 11 мамырындағы № 289, 12 шілдедегі № 480 бұйырықтарымен бекітілген және іске қосылған жалпы білім беру пәні циклінің бакалавриатының ЖОБ және ОКБ негізінде Қазақ тілі пәні бойынша 5В080100 «Агрономия», 5В072700 «Тағам өнімдерінің технологиясы», 5В080200 «Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы », 5В070100 «Биотехнология», 5В080700 «Орман ресурстары және орман шаруашлығы» мамандықтарының студенттеріне арналған

мамандықтарының студенттеріне арналған

мамандықтарының МЖМБС қарастырылған деңгейлерге (A1, A2, В1) сәйкес тілдік құзырлығын игеру.

Пәннің міндеті - коммуникативтік әлеуетте сөйлесім, оқылым, жазылым және тындалым дағдыларын қалыптастыру (дисскурс, диалогтік қарым-қатынас және медиация

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің:  • қазақ тілінің құрылымы (фонетика, лексика, грамматика) жөнінде түсініктері болуы;

  • күнделікті өмірде қарым-қатынасқа, қатысымдық міндеттерді шешуге керекті сөйлеу үлгілерін, өз ойын білдіруге қажеттілікке (интенция) қатысты қарапайым синтаксистік конструкциялар жиынтығын білуі;

  • берілген мәлімет бойынша өз түсінік-пікірлерін айта білуге, ресми хабарлар мен жұмыс түрлері туралы (теледидар, радио тыңдау, газет-журнал оқу, әдебиеттер оқу) түсініктерін жаза білу, айтуға икемді болуы;

  • ресми кездесуге, жиналыс, мәжілістерге қатысып, оларды өз бетімен жүргізе білу, кәсіби терминдер сипаттамасын түсініп талдау жасай білу, мәтіндік жұмыстарда қолданысқа түсіріп сипаттама бере білу, тілдік материалдар мен кәсіби бағыттағы лексиканы игергені жөнінде өзіндік білімді тексере білу, бағалай білу практикалық машықтарды иемденуі қажет.


2 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: қазақ тілінің мектеп курсында өткен барлық салалары (фонетика, лексикология, орфография, сөзжасам, морфология, синтаксис, пунктуация және стилистика).


3 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар келесі пәндерді меңгеруі үшін қажет: кәсіби қазақ тілі, іскери қазақ тілі және мемлекеттік тілде іс жүргізу.4 Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары

5В080100 «Агрономия», 5В072700 «Тағам өнімдерінің технологиясы», 5В080200 «Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы», 5В070100 «Биотехнология», 5В080700 «Орман ресурстары және орман шаруашлығы» ( күндізгі бөлім негізінде ЖОБ, ОКБ )
№ р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

пр.

СӨЖ


пр.

СӨЖ

пр.

СӨЖ

Лаб

1

2

3

4


5

6

7

8

9ЖОБ

5В080200 МШӨӨТ-102, 5В070100 БТ-102, 5В072700-ТӨТ-102

ОКБ

5В070100 «Биотехнология»

ЖОБ

5В080100 «Агрономия»
I семестр

Деңгейлер: А1, А2, В1
1

Әдеп ережелері.

5

20

5

10


2

Адам. Өзім туралы. Досым туралы. Отбасы. Туыстық қатынастар. Мекенжай Біздің үй. Менің бөлмем.

5

20

5

10


3

Мезгіл, уақыт. Жыл мезгілдері. Ай, апта, күн. Сағат неше? Жұмыс күні. Демалыс күні. Жазғы демалыс. Мереке күндері. Шақыру. Құттықтау. Тілек айту.

5

20

5

10


4

Ас – адамның арқауы. Дұрыс тамақтану – денсаулық кепілі. Мерекелік дастархан. Сіздің сүйікті асыңыз. Асханада (Дәмханада. Мейрамханада).

5

20

5

10


5

Денсаулық – зор байлық. Дене мүшелері. Емханада. Ауруханада.

5

20

5

10


6

Туған жер – алтын бесік. Менің туған жерім (орналасқан жері, табиғаты). Көшеде. Көлікте. Әмбебап дүкенінде. Базарда. Мұражайда. Кітапханада. Саябақта. Театрда.

5

20

5

10


7

Менің елім – Тәуелсіз Қазақстан. Ел рәміздері. Елордасы – Астана қаласы. Қазақ халқының тарихы, ұлттық тілі, салт-дәстүрі. Қазақстанның мәдениеті. Ұлттық өнері. Қазақстанның өнеркәсібі. Ұлы адамдар өмірінен.

5

20

5

10


8

Білім ордасында. Біздің университет. Біздің факультет. Менің мамандығым

10

20

10

20

БАРЛЫҒЫ :

45

90

45

90

75

82

15
IІ семестр

Деңгейлер: А1, А2, В1
-


9

Кәсіби лексика

20-


10

Іскерлік лексика. Іскерлік кездесу. Ресми қабылдауда. Баспасөз маслихаты. Семинар. Ғылыми конференция. Келіссөз. Жұмысқа қабылдау. Жұмыс орны. Ұжым. Еңбек тәртібі. -

25-

БАРЛЫҒЫ:

45

90

--

-

75

83

15
БАРЛЫҒЫ:

90

18075

165

30

5В080700 «Орман ресурстары және орман шаруашлығы» күндізгі бөлім негізінде ЖОБ

№ р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

пр.

СӨЖ

Студ.


1

2

3

4


5ЖОБ

5В080700 -ОРжОШ


I семестр

Деңгейлер: А1, А2, В1
1

Әдеп ережелері.

7

20

5

2

Адам. Өзім туралы. Досым туралы. Отбасы. Туыстық қатынастар. Мекенжай Біздің үй. Менің бөлмем.

7

20

5

3

Мезгіл, уақыт. Жыл мезгілдері. Ай, апта, күн. Сағат неше? Жұмыс күні. Демалыс күні. Жазғы демалыс. Мереке күндері. Шақыру. Құттықтау. Тілек айту.

7

20

5

4

Ас – адамның арқауы. Дұрыс тамақтану – денсаулық кепілі. Мерекелік дастархан. Сіздің сүйікті асыңыз. Асханада (Дәмханада. Мейрамханада).

7

20

5

5

Денсаулық – зор байлық. Дене мүшелері. Емханада. Ауруханада.

7

20

5

6

Туған жер – алтын бесік. Менің туған жерім (орналасқан жері, табиғаты). Көшеде. Көлікте. Әмбебап дүкенінде. Базарда. Мұражайда. Кітапханада. Саябақта. Театрда.

7

20

5

7

Менің елім – Тәуелсіз Қазақстан. Ел рәміздері. Елордасы – Астана қаласы. Қазақ халқының тарихы, ұлттық тілі, салт-дәстүрі. Қазақстанның мәдениеті. Ұлттық өнері. Қазақстанның өнеркәсібі. Ұлы адамдар өмірінен.

7

20

5

8

Білім ордасында. Біздің университет. Біздің факультет. Менің мамандығым

8

25

10
БАРЛЫҒЫ :

60

165

45
БАРЛЫҒЫ:

60

165

45

5В080100 «Агрономия», 5В072700 «Тағам өнімдерінің технологиясы», 5В080200 «Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы», 5В080700 «Орман ресурстары және орман шаруашлығы» ОКБ сырттай бөлім

5В080100 «Агрономия»

№ р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

прак.

СӨЖ

Лаб.

1

2

3

4


5В080100 «Агрономия» ЗАгр-102 СПО:заочное

I семестр

Деңгейлер: А1, А2, В1
1

Әдеп ережелері.

0,5

7
2

Адам. Өзім туралы. Досым туралы. Отбасы. Туыстық қатынастар. Мекенжай Біздің үй. Менің бөлмем.

0,5

7
3

Мезгіл, уақыт. Жыл мезгілдері. Ай, апта, күн. Сағат неше? Жұмыс күні. Демалыс күні. Жазғы демалыс. Мереке күндері. Шақыру. Құттықтау. Тілек айту.

0,5

7
4

Ас – адамның арқауы. Дұрыс тамақтану – денсаулық кепілі. Мерекелік дастархан. Сіздің сүйікті асыңыз. Асханада (Дәмханада. Мейрамханада).

0,5

7
5

Денсаулық – зор байлық. Дене мүшелері. Емханада. Ауруханада.

1

7
6

Туған жер – алтын бесік. Менің туған жерім (орналасқан жері, табиғаты). Көшеде. Көлікте. Әмбебап дүкенінде. Базарда. Мұражайда. Кітапханада. Саябақта. Театрда.

1

7
7

Менің елім – Тәуелсіз Қазақстан. Ел рәміздері. Елордасы – Астана қаласы. Қазақ халқының тарихы, ұлттық тілі, салт-дәстүрі. Қазақстанның мәдениеті. Ұлттық өнері. Қазақстанның өнеркәсібі. Ұлы адамдар өмірінен.

2

7
8

Білім ордасында. Біздің университет. Біздің факультет. Менің мамандығым

2

8БАРЛЫҒЫ :

6

57IІ семестр

Деңгейлер: А1, А2, В1
9

Кәсіби лексика

4

28,5
10

Іскерлік лексика. Іскерлік кездесу. Ресми қабылдауда. Баспасөз маслихаты. Семинар. Ғылыми конференция. Келіссөз. Жұмысқа қабылдау. Жұмыс орны. Ұжым. Еңбек тәртібі.

5

28,5БАРЛЫҒЫ:

9

57

6
БАРЛЫҒЫ:

15

114

6


5В080700 «Орман ресурстары және орман шаруашлығы»

№ р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

прак.

СӨЖ

Студ.

1

2

3

4


5В080700 «Орман ресурстары және орман шаруашлығы»
I семестр

Деңгейлер: А1, А2, В1
1

Әдеп ережелері.

0,5

7
2

Адам. Өзім туралы. Досым туралы. Отбасы. Туыстық қатынастар. Мекенжай Біздің үй. Менің бөлмем.

0,5

7
3

Мезгіл, уақыт. Жыл мезгілдері. Ай, апта, күн. Сағат неше? Жұмыс күні. Демалыс күні. Жазғы демалыс. Мереке күндері. Шақыру. Құттықтау. Тілек айту.

0,5

7
4

Ас – адамның арқауы. Дұрыс тамақтану – денсаулық кепілі. Мерекелік дастархан. Сіздің сүйікті асыңыз. Асханада (Дәмханада. Мейрамханада).

0,5

7
5

Денсаулық – зор байлық. Дене мүшелері. Емханада. Ауруханада.

1

7
6

Туған жер – алтын бесік. Менің туған жерім (орналасқан жері, табиғаты). Көшеде. Көлікте. Әмбебап дүкенінде. Базарда. Мұражайда. Кітапханада. Саябақта. Театрда.

1

7
7

Менің елім – Тәуелсіз Қазақстан. Ел рәміздері. Елордасы – Астана қаласы. Қазақ халқының тарихы, ұлттық тілі, салт-дәстүрі. Қазақстанның мәдениеті. Ұлттық өнері. Қазақстанның өнеркәсібі. Ұлы адамдар өмірінен.

2

7
8

Білім ордасында. Біздің университет. Біздің факультет. Менің мамандығым

2

8БАРЛЫҒЫ :

12

114

9
БАРЛЫҒЫ :

12

114

95В072700 «Тағам өнімдерінің технологиясы

№ р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

прак.

СӨЖ

1

2

3

45В072700 «Тағам өнімдерінің технологиясы

I семестр

Деңгейлер: А1, А2, В1

1

Әдеп ережелері.

0,5

14

2

Адам. Өзім туралы. Досым туралы. Отбасы. Туыстық қатынастар. Мекенжай Біздің үй. Менің бөлмем.

0,5

14

3

Мезгіл, уақыт. Жыл мезгілдері. Ай, апта, күн. Сағат неше? Жұмыс күні. Демалыс күні. Жазғы демалыс. Мереке күндері. Шақыру. Құттықтау. Тілек айту.

0,5

14

4

Ас – адамның арқауы. Дұрыс тамақтану – денсаулық кепілі. Мерекелік дастархан. Сіздің сүйікті асыңыз. Асханада (Дәмханада. Мейрамханада).

0,5

14

5

Денсаулық – зор байлық. Дене мүшелері. Емханада. Ауруханада.

1

14

6

Туған жер – алтын бесік. Менің туған жерім (орналасқан жері, табиғаты). Көшеде. Көлікте. Әмбебап дүкенінде. Базарда. Мұражайда. Кітапханада. Саябақта. Театрда.

1

14

7

Менің елім – Тәуелсіз Қазақстан. Ел рәміздері. Елордасы – Астана қаласы. Қазақ халқының тарихы, ұлттық тілі, салт-дәстүрі. Қазақстанның мәдениеті. Ұлттық өнері. Қазақстанның өнеркәсібі. Ұлы адамдар өмірінен.

2

14

8

Білім ордасында. Біздің университет. Біздің факультет. Менің мамандығым

4

16
БАРЛЫҒЫ:

18

117

БАРЛЫҒЫ:
5В080200 «Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

№ р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

прак.

СӨЖ

1

2

3

45В080200 «Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

I семестр

Деңгейлер: А1, А2, В1

1

Әдеп ережелері.

0,5

9

2

Адам. Өзім туралы. Досым туралы. Отбасы. Туыстық қатынастар. Мекенжай Біздің үй. Менің бөлмем.

0,5

9

3

Мезгіл, уақыт. Жыл мезгілдері. Ай, апта, күн. Сағат неше? Жұмыс күні. Демалыс күні. Жазғы демалыс. Мереке күндері. Шақыру. Құттықтау. Тілек айту.

0,5

9

4

Ас – адамның арқауы. Дұрыс тамақтану – денсаулық кепілі. Мерекелік дастархан. Сіздің сүйікті асыңыз. Асханада (Дәмханада. Мейрамханада).

0,5

9

5

Денсаулық – зор байлық. Дене мүшелері. Емханада. Ауруханада.

0,5

9

6

Туған жер – алтын бесік. Менің туған жерім (орналасқан жері, табиғаты). Көшеде. Көлікте. Әмбебап дүкенінде. Базарда. Мұражайда. Кітапханада. Саябақта. Театрда.

0,5

9

7

Менің елім – Тәуелсіз Қазақстан. Ел рәміздері. Елордасы – Астана қаласы. Қазақ халқының тарихы, ұлттық тілі, салт-дәстүрі. Қазақстанның мәдениеті. Ұлттық өнері. Қазақстанның өнеркәсібі. Ұлы адамдар өмірінен.

2

9

8

Білім ордасында. Біздің университет. Біздің факультет. Менің мамандығым

2

10
БАРЛЫҒЫ:

12

78

БАРЛЫҒЫ:

12

78

4.2 Пәннің тақырыптарының мазмұны

1 тақырып. Әдеп ережелері.

2 тақырып. Адам. Өзім туралы. Досым туралы. Отбасы. Туыстық қатынастар. Мекенжай. Біздің үй. Менің бөлмем.

3 тақырып. Мезгіл, уақыт. Жыл мезгілдері. Ай, апта, күн. Сағат неше? Жұмыс күні. Демалыс күні. Жазғы демалыс. Мереке күндері. Шақыру. Құттықтау. Тілек айту.

4 тақырып. Ас – адамның арқауы. Дұрыс тамақтану – денсаулық кепілі. Мерекелік дастархан. Сіздің сүйікті асыңыз. Асханада (Дәмханада. Мейрамханада).

5 тақырып. Денсаулық – зор байлық. Дене мүшелері. Емханада. Ауруханада.

6 тақырып. Туған жер – алтын бесік. Менің туған жерім (орналасқан жері, табиғаты). Көшеде. Көлікте. Әмбебап дүкенінде. Базарда. Мұражайда. Кітапханада. Саябақта. Театрда.

7 тақырып. Менің елім – Тәуелсіз Қазақстан. Ел рәміздері. Елордасы – Астана қаласы. Қазақ халқының тарихы, ұлттық тілі, салт-дәстүрі. Қазақстанның мәдениеті. Ұлттық өнері. Қазақстанның өнеркәсібі. Ұлы адамдар өмірінен.

8 тақырып. Білім ордасында. Біздің университет. Біздің факультет. Менің мамандығым

9 тақырып. Кәсіби лексика

10 тақырып. Іскерлік лексика. Іскерлік кездесу. Ресми қабылдауда. Баспасөз маслихаты. Семинар. Ғылыми конференция. Келіссөз. Жұмысқа қабылдау. Жұмыс орны. Ұжым. Еңбек тәртібі.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Методические указания по прохождению учебной практики для студентов специальности 5В020400 «Культурология»
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Бағдарламасының титулдық пму ұс н 18. 4/19 парағы (syllabus) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет