С. Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰму-дың әдістемелік кеңесте (ӘК) талқыландыбет2/2
Дата11.02.2018
өлшемі0,5 Mb.
түріЖұмыс бағдарламасы
1   2

Мамандығы - 5В050700 МенеджментОқу сағатының көлемі - 270 сағат, 6 кредит
Курсы: I Семестрі: І, ІІ
Бақылау түрі: емтихан

Алматы, 2012 ж.

Жұмыс бағдарлама Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің 14.02.2011 жылғы № 14 бұйрығымен бекіткен типтік бағдарлама негізінде жасалды.


Жұмыс бағдарламаны құрастырушылар, доцент С.Қ.Суатай, аға оқытушылар Ғ.Ж.Тұңғышбаева, А.Е.Тәттібаева

Жұмыс бағдарламасы кафедра мәжілісінде талқыланды.


хаттама “ 2012 ж.
Кафедра меңгерушісі, доцент________________С.Қ.Суатай

Жұмыс бағдарлама ЖБББК мәжілісінде талқыланды


хаттама “ 2012 ж.
ЖБББК төрағасы, доцент___________________ С.Қ.Суатай

С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-дың әдістемелік кеңесте (ӘК) талқыланды


хаттама “ 2012 ж.
ӘК төрағасы, профессор___________________К.А.Тулебаев

1. Жалпы мағлұмат:

1.1 Жоғары оқу орнының атауы: С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті

1.2 Кафедра: Қазақ тілі кафедрасы латын тілі курсымен

1.3 Пән коды Қазақ тілі, KRYa 1104

1.4 Мамандық: 050700 Менеджмент


1.5 Оқу сағатының көлемі - 270 сағат

Курсы, семестрі: 1 - курс, І, ІІ семестр

  1. Оқытушылар туралы мәлімет:


Аты-жөні

Қызметі,

дәрежесі

1.

Суатай С.Қ.

Кафедра меңгерушісі доцент

ф.ғ.к.

2.

Доскеева Б.Ж.

доцент

ф.ғ.к.

3.

Исаева Ж.Т.

доцент

ф.ғ.к.

4.

Дәрменқұлова Р.Н.

доцент

ф.ғ.к.

5.

Абдуллина З.А.

доцент

ф.ғ.к.

6.

Зайсанбаев Т.Қ.

аға оқытушы

ф.ғ.к.

7.

Қожахметова Ф.Б.

оқытушы

ф.ғ.к.

8.

Тұңғышбаева Ғ.Ж.

аға оқытушы
9.

Рахымбаева А.Т.

аға оқытушы
10.

Тәттібаева А.Е.

аға оқытушы
11.

Қастеева Т.Б.

аға оқытушы
12.

Дәулетбекова Ж.С.

аға оқытушы
13.

Бураханова Қ.С.

аға оқытушы

ф.м.

14.

Жақсыбаева Э.О.

оқытушы

ф.м.

15.

Канленова Б.Н.

оқытушы

1.7 Кафедраның мекен-жайы.

Бөгенбай батыр көшесі 88, 1. №2 оқу ғимараты, 2 қабат


1.8 Пәннің саясаты:

- Профессорлық-оқытушылар құрамымен мәдениетті қарым – қатынаста болу.

- Міндетті түрде сабаққа қатысу.

- Сабаққа белсенділік таныту

- Сабаққа үнемі дайындықпен келу.

- Берілген тапсырмаларды уақытында орындау, өткізу.

- Аралық бақылау жұмысын өткізу.

- СӨЖ тапсырмаларын орындау.

- Жіберлген сабақтарды тапсыру, оқу үрдісі бойынша деканаттың рұқсатымен қабылданады.

- Кейбір түсініспеушіліктер, кемшіліктер болса кафедра меңгерушісі және оқу ісі меңгерушісінің

қатысуымен талқыланады.


Тыйым салынады:

- сабаққа кешігуге, сабақтан рұқсатсыз кетуге;

- сабақ үстінде ұялы телефонды пайдалануға;

- сабақ үстінде басқа сабақтардың тапсырмаларын жасап отыруға;2. Бағдарлама:

2.1 Кіріспе


Тәуелсіз Қазақ елінің соңғы он жылдағы қарқынды даму үрдісі мен әлеуметтік жағдайы, шетелдермен халықаралық байланысының нығаюы, әлемдік қауымдастықтағы беделінің артуы, біліктілік деңгейі әлемдік стандарттарға сәйкес келетін, бәсекеге қабілетті жоғары білімді сапалы мамандарды даярлаудың қажеттілігін туғызып отыр. Мамандардың бәсекеге қабілеттілігінің негізгі көрсеткіштерінің бірі – олардың мемлекеттік тілді толық меңгеруі мен оны тәжірибе жүзінде қолдана алуы.

Ұсынылып отырған типтік оқыту бағдарламасы ЖОО-дағы қазақ тілінің қолданыс аясын барынша кеңейтіп, мемлекеттік тіл ретінде өмірлік қажеттілікке айналдыру мақсатында білім беру жүйесінде жасалып жатқан реформаларды басшылыққа алып, бүгінгі күннің талаптарына толық жауап беруді нысан етіп отыр.

Қазіргі таңда тілдік құзіреттілікті қалыптастыру коммуникативті-функционалдық грамматика тұрғысанан қарастырылуда. Тіл бірліктерінің қолданыстағы қызметтері, белгілі бір мағына түрлерін жеткізу функционалды грамматика арқылы жүзеге асады. Осы тұрғыдан алғанда, ең басты мақсат – тұрмыстық, әлеуметтік тақырыптардағы мәтіндер негізінде тіл үйренушілерлің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін дамыту.

Тілді меңгертудің стратегиясы мен тактикасы:

тілдік білім берудің негізгі құзіреттілігі және оның нәтижелі болуы;

коммуникативті-функционалдық бағыт; пән мазмұны мен оның нәтижесінің белгіленген типтік стандарт бойынша оқытылу мен тілді меңгертуі;

пән мазмұнының сала, тақырып, шағын мәтін және қатысымдық-типтік жағдаяттарынан құралған когнитивті-лингвомәдени кешен түрінде берілуі;

тілдік құзіреттілікті анықтаудың параметрлік өлшем бірліктерін көрсету.


2.2 Пәннің мақсаты:
Тілдік жүйе мен оның амалдарын мәдени-танымдық қатысымдық әрекеттер арқылы меңгерту, болашақ мамандығына сәйкес сөйлеу түрін үйрету.

Дайын күйіндегі сөйлесім мен қатысымды төмендегідей әәрекеттер арқылы жүзеге асыру;

Өнер мен мәдениет (театр, фильм, кітап, музыка және т.б) мәселелеріне байланысты өтілген тақырыпарды баяндау, мақұлдау, алған мәліметтерге өз көзқарасын білдіру, дәлелдеу;

Белгілі бір тақыпты (әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени сала) талқылауға өз қабылдауы бойынша баға беру;

Күнделікті тұрмыстық сөйлеу жағдаятарында әңгімені қолдау және талқылау (нақты, өзіне таныс жағдаяттарға дайындықсыз араласып, әңгімені қолдау, қажет жағдайда қайта сұрау, өз көңіл-күйін білдіру (өкіну, мұңаю, қызығушылық таныту немесе танытпау);

Ауызша және жазбаша қатысым түрлерінде:

Мәліметтерді беруге дайындығы мен қабілеттілігі, әңгімелесушіге жеткізе алуы; қызығушылық танытуы, мәліметтерді сұрау, қайталап сұрау; кеңес беру, нұсқау беру; байқампаздық таныту; көңілі толуы-толмауын, қызығушылығын немқұрайдылығын білдіру.


2.3 Оқыту міндеттері:

1. Когнитивті – білім компетенциясы бойынша тіл жүйесін, кәсіби бағытта сауатты жазуға, мамандығына сәйкес сөйлеу тілін үйретіп, ғылыми-қоғамдық және медициналық терминологияларды қалыптастыру.

2. Операционалды – дағды компетенциясы бойынша лексикалық – грамматикалық ерекшеліктердің қолдану аясын білуге машықтандыру, терминдердің жазылу үлгісін, оларға қойылатын талаптарды, біліктілікті қалыптастыру.

3. Коммуникативті компетенция бойынша ғылыми мәліметтерді, әдебиеттерді қолдана алу, мәтінді түсініп, оқылым, айтылым, тыңдалым, жазылым, қатысымға түсу ниетін қалыптастыру.

4. Құқықтық компетенция бойынша Қазақстан республикасының «Тіл туралы заңы» және «Білім туралы заңын» білу.

5. Өзін-өзі дамыту компетенциясы бойынша тақырыпты әр түрлі бағытта, ғылыми тұрғыда негізгі мазмұнды қалыптастырып, жазу мәдениетін, дағдысын дамыту.
2.4 Оқытудың соңғы нәтижесі

Студент берілген деңгей негізінде мынадай коммуникативтік тапсырмаларды орындай алуы қажет. Тіл иесінің жылдам айтылған сөзін түсіну. Ғылыми еңбектерді оқып баяндай білу. Мәжіліс, жиналыстарда өзіне қажетті ақпарат мен мәліметтерді жаза алуы. Өз кәсіби шеңберінде кеңес беріп, пікір білдіруі. Өзінің ғылым зерттеу тақырыбы бойынша мақала, баяндама жазып, өз пікірлерін қорғай білуі қажет.

Мәтіннің негізгі мазмұнын, жеке мағыналық бөліктері арасындағы логикалық және себеп-салдарлық байланысты түсіне білуі керек. Студент мамандық саласы бойынша берілген мәтіннің мазмұнын өз қөзқарас тұрғысынан толықтырып, өзгертулер енгізе отырып, әңгімелеп бере білуі қажет. Таңдаған тақырып мазмұнын терең түсініп, оны өз сөзімен жеткізе білуі, сонымен қатар өзінің осы тақырып бойынша жеке көзқарасын, тұжырымын шығарма, шағын эссе түрінде жеткізе білген жөн. Сонымен қатар, мамандығы бойынша таңдап алған тақырыпқа жоспар құру арқылы осы тақырып бойынша естіген, оқыған мәтін мазмұнында берілген ойды қайта жаңғырту, толықтыру, өз бетінше өңдей білуі тиіс. Берілген тақырып бойынша таңдаған кәсібі, мамандығы жайында әңгімелеп айта білуі, баяндама жасай алуы, сұхбат, диалог құра білуі тиіс.
2.5 Реквизитке дейінгі:

Қазақстан тарихы, орыс тілі, шет тілі, қазақ әдебиеті, орыс әдебиеті, биология, тәнтану.


2.6 Реквизиттен кейінгі:

Қазақ тілі пәнін оқып-үйренгеннен кейінгі дағдыларды анатомия, қалыпты физиология, жалпы гигиена және экология т.б. пәндерді оқып-үйренуге пайдаланады.


2.7 Тәжірибелік сабақтар мен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмыстарының (СӨЖ) және оқытушының жетекшілігімен студенттің өз бетінше атқаратын жұмыстарының (ОСӨЖ) тақырыптық жоспары
Апта

Сабақтардың тақырыптары

Өткізу түрі

Сағат саны

1

1

Гиппократ анты. ҚР дәрігер анты.

Үндестік заңытәжірибелік

3

2

2

Менеджмент ұғымы.

Көптік категориясытәжірибелік

3

3

3

Менеджменттің дамуы.

Сөз жүйесі. Сөздің тура және ауыспалы мағыналары.тәжірибелік

3

4

4

Менеджмент туралы түсінік.

Тұрақты сөз тіркестерітәжірибелік

3

5

5

Менеджменттің тарихы.

Омоним. Синоним. Антоним.тәжірибелік

3

6

6

Менеджменттің тарихы

Көмекші есімдертәжірибелік

3

7

7

Менеджменттің тарихы, мазмұны.

Сөз құрамы. Зат есім.тәжірибелік

3

8

8

Аралық бақылау

тәжірибелік

3

9

9

Менеджменттің мақсаты, міндеті, мәні.

Зат есімнің жіктелуітәжірибелік

3

10

10

Менеджменттің әр түрлілігі,функциясы.

Зат есімнің тәуелденуітәжірибелік

3

11

11

Менеджерлер туралы түсінік.

Зат есімнің септелуітәжірибелік

3

12

12

Менеджер – ұйымдастырушы

Етістік, шақтарытәжірибелік

3

13

13

Менеджер және фармацевт

Етістіктің райларытәжірибелік

3

14

14

Менеджердің базалық сапасы.

Көмекші етістіктертәжірибелік

3

15

15

Аралық бақылау
3

16

16

Менеджер – басқарушы.

Етіс категориясытәжірибелік

3

17

17

Кәсіпорын.

Қимыл есімі. Қажеттілік мәнітәжірибелік

3

18

18

Басқару.

Сын есім, шырайлары.тәжірибелік

3

19

19

Қызметкерлерді басқару ұғымы.

Сан есімтәжірибелік

3

20

20

Басқару шешімдерінің түрлері

Есімдік


тәжірибелік

3

21

21

Басқарудың әдістері, стилі

Үстеу


тәжірибелік

3

22

22

Басшының мінез-құлық үлгісі

Сөйлем мүшелерітәжірибелік

3

23

23

Аралық бақылау

тәжірибелік

3

24

24

Жұмысты бағалау.

Жай сөйлемдертәжірибелік

3

25

25

Жұмыс жасау және іске асыру.

Құрмалас сөйлемдертәжірибелік

3

26

26

Жұмысты басқару.

Салалас құрмалас сөйлем, түрлерітәжірибелік

3

27

27

Қазақстандағы фармацияның дамуы.

Сабақтас құрмалас сөйлем.тәжірибелік

3

28

28

Менеджмент пен фармацияның байланысы

Сабақтас құрмалас сөйлем түрлерітәжірибелік

3

29

29

Ұтымды ұйымдастыру.

Сөздіктану. Терминтану.тәжірибелік

3

30

30

Аралық бақылау

тәжірибелік

3
Барлығы:
90


Апта

Сабақтың тақырыптары

Өткізу түрі

Сағат саны

1.

1

Менің Отаным – Қазақстан


Оқытушының жетекшілігімен студенттің өз бетінше атқаратын жұмысы (ОСӨЖ)

1,4

2

2

Тұғыры биік – тәуелсіз Қазақстан

ОСӨЖ

1,4

3

3

ҚР «Тіл туралы заңы»

ОСӨЖ

1,4

4

4

«Білім туралы заңы».

ОСӨЖ

1,4

5

5

Қазақстан республикасының рәміздері
1,4

6

6

Қазақтың ұлттық мейрамдары
1,4

7

7

Қазақстандағы тарихи ескерткіштер

ОСӨЖ

1,4

8

8

Тарихи тұлғалар

ОСӨЖ

1,4

9

9

Қазақ батырлары

ОСӨЖ

1,4

10

10

Қазақтың батыр қыздары

ОСӨЖ

1,4

11

11

Халық қаһармандары – ел мақтанышы

ОСӨЖ

1,4

12

12

Қазақтың танымал қоғам қайраткерлері

ОСӨЖ

1,4

13

13

Қазақтың көрнекті ақын-жазушылары

ОСӨЖ

1,4

14

14

Адамзаттың Абайы

ОСӨЖ

1,4

15

15

М.Әуезов - суреткер

ОСӨЖ

1,4

16

16

Мәдениет және өнер қайраткерлері

ОСӨЖ

1,4

17

17

Қазақтың ән мен күйлері.

ОСӨЖ

1,4

18

18

Қазақтың ұлттық салт-дәстүрлері.

ОСӨЖ

1,4

19

19

Алғашқы қазақ дәрігерлер.

ОСӨЖ

1,4

20

20

Қазақтың көрнекті дәрігер-ғалымдары

ОСӨЖ

1,4

21

21

Қазақ халқының ұлт аспаптары

ОСӨЖ

1,4

22

22

Қазақтың ұлттық ойындары

ОСӨЖ

1,4

23

23

Қазақстанның мәдени орындары

ОСӨЖ

1,4

24

24

Қазақстанның қалалары

ОСӨЖ

1,4

25

25

Шығыс медицинасы

ОСӨЖ

1,4

26

26

Жастар - біздің болашағымыз.

ОСӨЖ

1,4

27

27

Мемлекеттік тіл –қазақ тілі

ОСӨЖ

1,4

28

28

Қоғам және жастар

ОСӨЖ

1,4

29

29

Қазақстандағы білім беру жүйесі.

ОСӨЖ

1,4

30

30

Университет – білім ордасы.

ОСӨЖ

1,4Барлығы:
42

Студенттің өз бетінше атқаратын жұмыстарының (СӨЖ)

тақырыптары мен тапсырмалары

Бақылау нысандары

Сағат саны

1

Ақпарат көздерімен (оқулықтар, ғылыми әдебиет, зерттеулер, интернет т.б) өздігімен немесе студенттердің шағын тобы құрамында жұмыс жасау.


Конспект, реферат, эссе, баяндама, беріліген сұрақтарға жауап, талдау, глоссарий құрастыру, талдау (аналитикалық) шолуын жазу, бақылау жұмысы

30

2


Студенттердің бір-бірімен ұйымдастырған іскерлік ойын (рөлдік ойын) өткізу.

Жазбаша есеп (ақпарат)

Сценарий


30

3


Белгілі бір тақырып бойынша ақпарат жинақтау:

Орта ғасыр ойшылдары.

Ұлылардан қалған сөз.

Медицина жаңалықтары т.б.Ақпарат көздерінің тізімін дайындау (презентация)

33

4

Қандай да бір пікір алуандығын туғызатын мәселе бойынша мамандар (студенттер, тұрғындар, тұтынушылар, дәрігерлер т.б) арасында сауалнама құрастыру.

Сауалнама.

Сауалнама нәтижелерін талдау.
45
Сағат саны

138


2.8. Сабақ беру және оқыту әдістері:

Тәжірибелік сабақты өткізу түрі: мәтінмен жұмыс, жағдайлық есептер беру, презентациялар жасау, пікірталас, сұхбаттасу, тест тапсырмаларымен жұмыс жүргізу, сұрақ-жауап, әңгімелесу т.б.
Аралық бақылауды өткізу түрі: тест жұмыстары, сұрақтарға жауап беру, мәтінмен жұмыс, ауызша баяндау т.б.
ОСӨЖ-ді өткізу түрі: мәтінмен жұмыс түрлері, терминологиялық, түсіндірмелі сөздікпен жұмыс, жаттығу жұмыстарын орындау т.б.
СӨЖ-ді ұйымдастыру түрі

Өздік жұмыс – оқу танымдық әрекеттің ерекше түрі. Оны орындау барысында оқытушы тек кеңес беруші, бағыттаушы қызмет атқарады. Өзіндік жұмыс студенттің өз біліміне деген жауапкершілігін арттырып, оны өз білімінің траекториясын анықтауға және қолданатын білім әдістерін таңдауға баулиды. Сөйтіп оның еркін әрекет жасау дағдысын қалыптастырады.

Оқу үрдісіндегі СӨЖ-дің мазмұны мынадай талаптарға сай болу қажет:


 • тапсырма мазмұны тіл үйренушінің ерекшеліктерін ескере отырып жасалуы керек;

 • бұған дейін қамтылған білімге сай құрылу керек,

 • берілген тапсырма түсінікті, мазмұны қызығушылық танытатындай болу керек;

 • тапсырма мазмұны мен орындау тәртібі бірте-бірте күрделене берілуі керек;


2.9 Студенттердің білім және дағдыларын бағалау әдістері:
Сабақтың тақырыптары

Құзіреттілікті бағалау әдістері

Білім

Дағды

Коммуникатив-тік компетенция

Құқық-тық компе-тенция

Өзін-өзі дамыту

1

Гиппократ анты. ҚР дәрігер анты.

Үндестік заңыжағдайлық есептер беру

мәтінмен жұмыс түрлері

қарым-қатынас, дискуссия, түсіндіру, талдау, жинақтау, тест тапсырмалары-мен жұмыс, медициналық терминдерді дұрыс қолдану т.б.
Кәсіби өмірден алынған қарапайым хабарлама-ларды білу2

Менеджмент ұғымы.

Көптік категориясыкарточкалар мен жұмыс


терминол огиялық, түсіндір-мелі сөздікпен жұмыс

салыстыру, баяндау, сұхбат, полилог, диалог
Өтілген тақырыптағы әңгімені анық айыра білу

3

Менеджменттің дамуы.

Сөз жүйесі. Сөздің тура және ауыспалы мағыналары.Мәтін тақырыбын-дағы негізгі идеяны табу;

мәтінмен жұмыс түрлері

құрғызып үйрету, тұсаукесер, рольдік ойындар, пікірталас, бақы-лау т.б.
Радиодан берілген жаңалықтар-дың негізгі хабары мен таныс тақырыптағы қарапайым бояу берілген мәтіндерді (интервью, қысқа дәріс-тер, репор-таждар) білу

4

Менеджмент туралы түсінік.

Тұрақты сөз тіркестеріҚызығушы-лық таныт-қан тақырып бойынша қарапайым мәтіндегі нақты ақпараттар-ды оқу және түсіну

жаттығу жұмыста-рын орындау т.б.

тест тапсырма-ларымен жұмыс
Дыбысталуы нақты жүйеленген радио және телебағдарламалардағы мәліметтерді білу

5

Менеджмент-тің тарихы.

Омоним. Синоним. Антоним.Күнделікті өмірдегі фактіге құрылған мәліметтер мен оны түсіндіруге қажетті әрекеттерге қысқаша баяндама жасау.

терминол огиялық, түсіндір-мелі сөздікпен жұмыс

рольдік ойындар, пікірталас, бақылау т.б.
кітапхана, компьтерлік класс т.б. оқу материалдарымен жұмыс жасау.

6

Менеджмент-тің тарихы

Көмекші есімдерМонолог түрінде әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени және кәсіби оқу саласында жағдаяттар-ды немесе оқиғаларды рет-ретімен өз көзқарасы бойынша сипаттау

мәтінмен жұмыс түрлері

салыстыру, баяндау, сұхбат, полилог, диалог
Кәсіби өмірден алынған қарапайым хабарлама-ларды білу7

Менеджмент-тің тарихы, мазмұны.

Сөз құрамы. Зат есім.Тақырыптар мен тақы-рыпшалар аясындағы нақты жағ-дайларды немесе таныс зат-тар/обьек-тілерді сипаттау

терминол огиялық, түсіндірмелі сөздікпен жұмыс

құрғызып үйрету, тұсаукесер, рольдік ойындар, пікірталас, бақы-лау т.б.
Өтілген тақырыптағы әңгімені анық айыра білу

8

Аралық бақылау

Ауызша, жазбаша жұмыстар

Ауызша, жазбаша жұмыстар

Ауызша, жазбаша жұмыстар
Ауызша, жазбаша жұмыстар

9

Менеджмент-тің мақсаты, міндеті, мәні.

Зат есімнің жіктелуіталдау

жаттығу жұмыс-тарын орындау т.б.

талдау, жинақтау, тест тапсырма-ларымен жұмыс, медициналық терминдерді дұрыс қолдану т.б.
Күрделі тапсырмалар-мен жұмыс

10

Менеджмент-тің әр түрлілігі, функциясы.

Зат есімнің тәуелденуібаяндау

мәтінмен жұмыс түрлері

салыстыру, баяндау, сұхбат, полилог, диалог
Кәсіби өмірден алынған қарапайым хабарлама-ларды білу

11


Менеджерлер туралы түсінік.

Зат есімнің септелуі
әңгімелесу

Термино-логия-лық, тү-сіндірмелі сөздікпен жұмыс

қарым-қатынас, дискуссия, түсіндіру, талдау, жинақтау, тест тапсырмалары-мен жұмыс, ме-дициналық тер-миндерді дұрыс қолдану т.б.
Кәсіби өмірден алынған қарапайым хабарлама-ларды білу12

Менеджер – ұйымдастыру-шы

Етістік, шақтарысұхбат

мәтінмен жұмыс түрлері

қарым-қатынас, дискуссия, түсіндіру
Күрделі тапсырмалар-мен жұмыс

13

Менеджер және фармацевт

Етістіктің райларыСұрақ-жауап

сөздікпен жұмыс

салыстыру, баяндау, сұхбат, полилог, диалог
Дыбысталуы нақты жүйе-ленген радио және теле-бағдарлама-лардағы мәліметтерді білу

14

Менеджердің базалық сапасы.

Көмекші етістіктерсалыстыру

термино-логиялық, түсіндір-мелі сөздікпен жұмыс

тест тапсыр-маларымен жұмыс, медици-налық термин-дерді дұрыс қолдану т.б.
кітапхана, компьтерлік класс т.б. оқу материалдарымен жұмыс жасау.

15

Аралық бақылау

Ауызша, жазбаша жұмыстар

Ауызша, жазбаша жұмыстар

Ауызша, жазбаша
Ауызша, жазбаша

16

Менеджер – басқарушы.

Етіс категориясыЖаттығу жұмыстары

мәтінмен жұмыс түрлері

қарым-қатынас, дискуссия, түсіндіру, талдау, жинақтау
Күрделі тапсырмалар-мен жұмыс

17

Кәсіпорын.

Қимыл есімі. Қажеттілік мәніМонолог тү-рінде әлеу-меттік-тұр-мыстық, әлеуметтік-мәдени және кәсіби оқу саласында жағдаяттар-ды немесе оқиғаларды рет-ретімен өз көзқарасы бойынша сипаттау

жаттығу жұмыс-тарын орындау т.б.

құрғызып үйрету, тұсаукесер, роль-дік ойындар, пі-кірталас, бақылау т.б.
Ақпараттық желілермен жұмыс жасау

18

Басқару.

Сын есім, шырайлары.Қызығушы-лық таныт-қан тақырып бойынша қа-рапайым мә-тіндегі нақ-ты ақпарат-тарды оқу және түсіну

Термино-логиялық, түсіндір-мелі сөздікпен жұмыс

Ауызша, жазбаша жұмыстар

Кәсіби өмірден алынған қарапайым хабарлама-ларды білу19

Қызметкерлер-ді басқару ұғымы.

Сан есім


талдау

сөздікпен жұмыс

талдау, жинақтау, тест тапсырма-ларымен жұмыс, медициналық терминдерді дұрыс қолдану т.б.
Күрделі тапсырмалар-мен жұмыс

20

Басқару шешімдерінің түрлері

Есімдік


баяндау

жаттығу жұмыс-тарын орындау т.б.

салыстыру, баяндау, сұхбат, полилог, диалог
Дыбысталуы нақты жүйе-ленген радио және телебағ-дарламалар-дағы мәлімет-терді білу

21

Басқарудың әдістері, стилі

Үстеу


салыстыру

Термино-логиялық, түсіндір-мелі сөз-дікпен жұмыс

салыстыру, баяндау, сұхбат, полилог, диалог
Күрделі тапсырмалар-мен жұмыс

22

Басшының мінез-құлық үлгісі

Сөйлем мүшелеріЖаттығу жұмыстары

сөздікпен жұмыс

талдау, жинақ-тау, тест тап-сырмаларымен жұмыс, медици-налық термин-дерді дұрыс қолдану т.б.
Кәсіби өмірден алынған қарапайым хабарлама-ларды білу


23

Аралық бақылау

Ауызша, жазбаша жұмыстар

Ауызша, жазбаша жұмыстар

Ауызша, жазбаша жұмыстар
Ауызша, жазбаша жұмыстар

24

Жұмысты бағалау.

Жай сөйлемдерЖаттығу жұмыстары

Термино-логиялық, түсіндір-мелі сөз-дікпен жұмыс орындау т.б.

талдау, жинақтау, тест тапсырмалары-мен жұмыс, медициналық терминдерді дұрыс қолдану т.б.
Өтілген тақырыптағы әңгімені анық айыра білу

25


Жұмыс жасау және іске асыру.

Құрмалас сөйлемдержағдайлық есептер беру

карточкалар мен жұмыс
Термино-логиялық, түсіндір-мелі сөз-дікпен жұмыс

салыстыру, баяндау, сұхбат, полилог, диалог
кітапхана, компьютерлік класс т.б. оқу материалдарымен жұмыс жасау.

26

Жұмысты басқару.

Салалас құрмалас сөйлем, түрлеріМәтін тақырыбын-дағы негізгі идеяны табу


сөздікпен жұмыс

салыстыру, баяндау, сұхбат, полилог, диалог
Кәсіби өмірден алынған қарапайым хабарлама-ларды білу


27

Қазақстандағы фармацияның дамуы.

Сабақтас құрмалас сөйлем.карточкалар мен жұмыс


жаттығу жұмыс-тарын орындау т.б.

талдау, жинақ-тау, тест тап-сырмаларымен жұмыс, медици-налық термин-дерді дұрыс қолдану т.б.
Өтілген тақы-рыптағы әң-гімені анық айыра білу

28

Менеджмент пен фармацияның байланысы

Сабақтас құрмалас сөйлем түрлеріМәтін тақырыбын-дағы негізгі идеяны табу

термино-логиялық, түсіндір-мелі сөз-дікпен жұмыс

рольдік ойындар, пікірталас,бақы-лау т.б.
Кәсіби өмірден алынған қарапайым хабарлама-ларды білу

29

Ұтымды ұйымдастыру.

Сөздіктану. Терминтану.баяндау

сөздікпен жұмыс

салыстыру, баяндау, сұхбат, полилог, диалог
Күрделі тапсырмалар-мен жұмыс

30

Аралық бақылау

Ауызша, жазбаша жұмыстар

Ауызша, жазбаша жұмыстар

Ауызша, жазбаша жұмыстар
Ауызша, жазбаша жұмыстар


Қорытынды бақылау:

1. Когнитивті - білім компетенциясы (тақырыптық материалды білу) – 100 балл

2. Операционалды – дағды компетенциясын білу – 100 балл

3. Коммуникативті компетенцияны қолдану – 100 балл

4. Құқықтық компетенция – 100 балл

5. Өзін – өзі дамыту – 100 балл


Ағымдық бақылау t- құзыреттілік қалыпты деңгейлік бағасы

t=(Z+N+K+P+S)/n

n-барлық құзыреттілік бойынша саны

Z: z1 + z2+... zn – білімді бағалау

N: n1+ n2+... nn – дағдыны бағалау

K: k1+ k2+... kn – коммуникативті құзыреттілікті бағалау

P: p1+p2+...pnқұқықтық құзыреттілікті бағалау

S: s1+s2+...sn – СӨЖ бағалау
Әрбір құзыреттілік 100 балмен бағаланады.

Бағалау формасы, әрбір құзыреттілік бойынша тапсырма саны жұмыс бағдарламасында (п 2.9 білімдерін және оқыту дағдыларын бағалау әдістері) және Силлабус (п 2.10 білімін бағалау ережесі және критериі).


Аралық бақылау r-коллоквиум

Пән саясаты саны және өткізу түрі бойынша анықталады.


Рейтингіге жіберу

Рейтингіге жіберу студенттің қорытынды бағасы 60% кем болмау керек,0.6 формуласымен анықталады.

 – ағымдық бақылау

 – бірінші рейтинг

 – екінші рейтинг

Қорытынды бақылау

Қорытынды бақылау: Емтихан 2 кезеңнен тұрады. 1) тестілеу 2) ауызша (билет бойынша). 

 - 1 кезеңдегі емтихан балы

 - 2 кезеңдегі емтихан балы

Қорытынды баға

Қорытынды баға – рейтингіге жіберу және қорытынды бақылауды қосумен анықталады.І R*0.6+E*0.4

I – қорытынды баға

R – рейтингіге жіберу бағасы

Е – пән бойынша емтиханның қорытынды бағасы

Қорытынды рейтингі – рейтингіге жіберу 60% және қорытынды бақылау бағасы 40% тұрады.

 • Ағымдық бақылау: тәжірибелік сабақтың уақытында іске асырылады.

 • Аралық бақылау: әр семестр сайын оқу тақырыптарын игеру деңгейін анықтау мақсатында

іске асырылады. Оқу жылында 4 аралық бақылау тапсырады.

 • Қорытынды бақылау - емтихан (ауызша және тест әдісі).

Қорытынды бақылау, аралық бақылау және кеңес беру уақыты. 1. Кеңес беру уақыты, оқу бөлімінің кестесімен сәйкес өтіледі.

 2. Аралық бақылау уақыты: 7-14 аптада.

 3. Қорытынды бақылау уақыты – семестрдің соңында ОҮБжЖБ-ң сабақ кестесі бойынша.


Тәжірибелік сабақты бағалау критериі

Әріптік жүйе бойынша

Цифрлік эквиваленті

%

Бағалау критериі

А

4.0

95-100

Оқу бағдарламасы бойынша барлық тақырыптарды толық меңгеру. Компетенциялар бойынша игеру. Грамматикалық заңдылықтарды, дыбыс жүйесін, сөз жүйесін т.б. толық біліп, қолдана алу. Сұрақтарға логикалық түрде дұрыс жауап беру. Жұмыстарды жауапкершілікпен орындап, тапсырмаларды жоғарғы деңгейде дайындау. Сөздік қоры мол, шығармашылық, ғылыми қабілеті жоғары болу.

А-

3.67

90-94

Тақырыпты толық меңгеру. Лексиканы қолдану арқылы ойын толық жеткізу. Сөйлеу мәдениетін қалыптастыру. Керекті ақпаратты табу. Жауап беруінде мағыналық және грамматикалық қателердің болмауы. Сабақ барысында әр түрлі қызығушылықпен көзге түсу.

В+

3.33

85-89

Оқу бағдарламасын толық білу. Берілген сұрақтарға сенімді, жауап беру. Сабақ барысында берілген тапсырмаларды орындай білу. Айтылған сөздердің қателерін тауып, өз бетімен жұмыс істеу.

В

3.0

80-84

Сабақ барысында берілген сұрақтарға жауап бере білу. Сөйлемді дұрыс құрастыра білу. Тапсырмалардағы берілген қателерді тауып, олармен жұмыс жасау. Шығармашылық жұмыстарды толық орындау.

В-

2.67

75-79

Оқу бағдарламасын толық біле тұра, тапсырмаларды толық, түсінікті түрде орындамауы. Жауап беруінде грамматикалық, лексикалық қателердің болуы.

С+

2.33

70-74

Оқу бағдарламасын толық білмеуі. Лексиканы толық қолдана білмеуі. Ойын толық жеткізе алмауы. Сөздердің дұрыс айтылмауы. Қойған сұрақтарға дұрыс жауап бере алмауы.

С

2.0

65-69

Оқу бағдарламасын толық білмеуі. Коммуникативтік дағдыларды қолдана алмауы. Сабаққа деген қызығушылығы толық болмауы.

С-

1.67

60-64

Оқу бағдарламасын меңгере алмауы. Логикалық, лингвистикалық қателердің көп болуы.

D+

1.33

55-59

Оқу бағдарламасын толық білмеуі. Тақырып бойынша сөйлей алмауы. Жіберген қателерін дамыта алмауы.

D

1.0

50-54

Тәжірибелік сабақтарға деген белсенділігі мүлдем төмен. Коммуникативтік дағдыларды толық меңгермеуі.

F

0

0-49

Білім, дағды, коммуникативтік, өзін-өзі дамыту компетенциялары бойынша тақырыптарды толық білмеуі, игермеуі. Шығармашылық қабілеті жоқ, ынтасы төмен.

Аралық бақылауды бағалау критериі

Әріптік жүйе бойын-ша

Цифрлік эквиваленті

%

Бағалау критериі

А

4.0

95-100

Тапсырмаларды жоғарғы деңгейде орындау. Сұрақтарға логикалық түрде дұрыс жауап беру, жазу. Тест жұмыстарын толық орындай білу. Лексикалық, грамматикалық тақырыпты толық біліп, айту. Компетенция бойынша игеру.

А-

3.67

90-94

Мәтінмен жұмыс түрлерінің толық болуы. Аударма жұмыстарын жасау, сұрақтарға жауап беру. Берілген тапсырмаларды дұрыс орындау.

В+

3.33

85-89

Берілген тапсырмаларды толық, түсінікті орындай білу. Берілген сөздер мен сөзтіркестердің қателерін тауып, өз бетімен жұмыс істеу.

В

3.0

80-84

Берілген сұрақтарға жауап бере білу. Сөйлемді дұрыс құрастыра білу. Тапсырмалардағы берілген қателерді тауып олармен жұмыс жасау.

В-

2.67

75-79

Тапсырмаларды біле тұра, түсінікті түрде орындамауы. Жауап беруінде грамматикалық, лексикалық қателердің болуы. Сұрақтарға толық жауап бермеуі.

С+

2.33

70-74

Лексикалық, грамматикалық тапсырмаларды толық қолдана білмеуі. Ойын толық жеткізе алмауы. Сөздердің дұрыс айтылмауы.

С

2.0

65-69

Лексикалық, грамматикалық тапсырмаларды толық қолдана білмеуі, меңгермеуі. Коммуникативтік дағдыларды қолдана алмауы.

С-

1.67

60-64

Тақырыпты меңгере алмауы. Логикалық, лингвистикалық қателердің көп болуы.

D+

1.33

55-59

Тақырып бойынша сөйлей алмауы. Жіберген қателерін дамыта алмауы. Сөздік қорларының нашар болуы.

D

1.0

50-54

Тақырыптарды білмеуі. Коммуникативтік дағдыларды толық меңгермеуі.

F

0

0-49

Білім, дағды, коммуникативтік, өзін-өзі дамыту компетенциялары бойынша тақырыптарды толық білмеуі. Пәнге деген қызығушылығы төмен.


СӨЖ-ді бағалау критерийі

Әріптік жүйе бойынша

Цифрлік эквивален-ті

%

Бағалау критерийі

А

4.0

95-100

Білім, дағды, коммуникативтік, өзін-өзі дамыту компетенциялары бойынша тақырыптарды толық біліп, меңгеруі. Грамматикалық заңдылықтарды, дыбыс жүйесін, сөз жүйесін т.б. қолдана алуы. Ғылымға деген ынтасы жоғары және белсенділік танытуы. Сөздік қорының мол болуы.

А-

3.67

90-94

Сөйлеу мәдениетін қалыптастыру. Керекті ақпаратты табу. Жауап беруінде мағыналық және грамматикалық қателердің болмауы. Ғылыми шығармашылығы толық. Тұсаукесердің мағынасы өте жақсы деңгейде болуы.

В+

3.33

85-89

Жұмысын толық меңгеру. Берілген сұрақтарға сенімді, жауап беру. Өз бетімен жұмыс түрлерін орындау.

В

3.0

80-84

Тапсырмалардағы берілген қателерді тауып, олармен жұмыс жасау. Шығармашылық жұмыстарды толық орындау. Тұсаукесердің мағынасы жақсы деңгейде болуы.

В-

2.67

75-79

Тапсырмаларды толық біле тұра, мағынасыз, түсініксіз орындауы. Жауап беруінде грамматикалық, лексикалық қателердің болуы.

С+

2.33

70-74

Ойын толық жеткізе алмауы. Сөйлем құрылысы мен сөздердің дұрыс айтылмауы. Сұрақтарға дұрыс жауап бере алмауы. Ғылыми шығармашылығы орта.

С

2.0

65-69

Жұмысты толық меңгермеуі және білмеуі. Сөздік қоры нашар. Ғылыми тақырыптың мағынасы түсініксіз болуы.

С-

1.67

60-64

Тақырыпты меңгере алмауы. Логикалық, лингвистикалық қателердің көп болуы.

D+

1.33

55-59

Тақырыпты толық білмеуі және сөйлей алмауы. Жіберген қателерін дамыта алмауы.

D

1.0

50-54

Ғылыми жұмысының белсенділігі мүлдем төмен, сапасы мен мағынасы нашар.

F

0

0-49

Ғылыми, шығармашылық қабілеті жоқ, ынтасы төмен. Қызығушылығы нашар.


2.10 Пайдаланылатын әдебиеттердің тізімі:

Негізгі:

1. Ақыжанова А.Т. «Қазақ тілі мәтіндер мен жаттығулар». Алматы, 2005 ж.

2. Ақыжанова А.Т. Мемлекеттік тілді оқып үйренеміз. Алматы, 2004 ж.

3. Бектұров Ш.К. Қазақ тілі, лексика, фонетика, морфология. Алматы, 2006 ж.

4. Бектұров Ш.К. Қазақ тілі для начинающих. Алматы, 2004 ж.

5. Бектұров Ш.К. Қазақ тілі для начинающих. Алматы, 1994 ж.

4. Беріков Н. Қазақ тілі сабақтары. Алматы, «Ана тілі», 1994 ж

5. Дәрменқұлова Р.Н. Медициналық мәтіндер жинағы. Алматы, 2001 ж.

6. Доскеева Б.Ж. Қазақ тілі. Алматы, 2002 ж.

7. Жиенбаев С. Қазақ тілі. Алматы, Мектеп, 1987 ж.

9. Жапбарова А. Основы методики изучения стилистики казахского языка. 1991.ж.

10. Исаева Ж.Т., Тәттібаева А.Е. Қазақ тілі сабақтары, Алматы, 2011 ж

11. Искаков А. Современный казахский язык. Алматы, 1991ж.

12. Суатай С.Қ. Іс-қағаздарымен жұмыс. Алматы, 2011 ж.

13. Қалиев Б. Лаб. работы по современному каз. языку. Алматы, 1992ж.

14. Құлмағамбетова Б. Қазақ тілі. Алматы, 1990 ж.

15. Құлмағамбетова Б. Уроки казахского языка для взрослых. Алматы, 1990ж.

16. Тұңғышбаева Ғ.Ж. Стоматология факультетіне арналған мәтіндер. Алматы,Қосымша:

1. Оралбаева Н. Изучаем казахский язык. Алматы, 1989 ж.

2. Хабдин Қ.Е., Тәттібаева А.Е. Қазақ тілі сабақтары. Алматы, 2004ж.

3. Медицина білімі-мемлекеттік тіл аясында. Алматы, 2009ж.Сөздіктер:

1. Ақыжанова А.Т. Қазақша –орысша сөздік. Алматы, 2000 ж.2. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Алматы, «Рауан» 2000, 344 б.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет