Шарт Ќазаќстан Республикасы


ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІбет3/7
Дата20.11.2022
өлшемі183,05 Kb.
#159032
1   2   3   4   5   6   7
Байланысты:
2021 договор индивидуальный с трудоустройством
srsp 2, 1 срсп, Жаксылыккызы Венера минезмеде
3. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ


10. Тараптар осы Шартта қарастырылған міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес жауаптылыққа жүктеледі


4. ДАУЛАРДЫ ШЕШУДІҢ ТӘРТІБІ


11. Осы шартты орындау процесінде туындаған даулар мен келіспеушіліктерді өзара тиімді шешім қабылдау мақсатында тараптар тікелей өздері қарастырады.
12. Келіссөз, өзара тиімді шешім жолымен шешілмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.


5. ШАРТТЫҢ ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ, ТАЛАПТАРЫН ӨЗГЕРТУ ЖӘНЕ ОНЫ БҰЗУ ТӘРТІБІ


13. Осы шарт оған тараптар қол қойған күнінен бастап күшіне енеді және толық орындалғанға дейін әрекет етеді.
14. Осы Шарттың ережелері тараптардың өзара жазбаша келісімі бойынша толықтырып өзгертілуі мүмкін.
15. Осы шарт мемлекеттік немесе орыс тілінде бірдей заң күшімен үш данада жасалады, бір данадан әрбір тарапқа беріледі.
16. Тараптардың заңды мекен-жайлары мен банктік реквизиттері:ДОГОВОР
на проведение профессиональной практики
с последующим трудоустройством

г.Караганда «____» ___________ 20___ г.


НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова», именуемый в дальнейшем «Организация образования», в лице проректора Жүсіпбек Т:З., действующего на основании приказа ректора № 1102 от 25.08.2021 года, с одной стороны,________________________________________


______________________________________________________
_____________________________________________________,
(наименование предприятия, учреждения, организации и т.д.)
именуемый в дальнейшем «Предприятие», в лице ______________________________________________________
______________________________________________________
(ФИО и должность руководителя юридического лица или другого уполномоченного лица)
действующего на основании _____________________________
______________________________________________________,
(реквизиты учредительных документов)
с другой стороны, и гражданин (-ка)_______________________
______________________________________________________
(ФИО практиканта полностью)
именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, заключили настоящий договор о нижеследующем:


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет