Силлабус бакалавриат мемлекеттің инвестициялық стратегиясы мамандықтарбет6/16
Дата12.09.2020
өлшемі345 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Р12

И% = ------ * 0,6 + Э * 0,4

2

мұнда: Р1 – бірінші рейтингтік бағалаудың пайыздық мазмұны;

Р2 – екінші рейтингтік бағалаудың пайыздық мазмұны;

Э – емтихандық бағалаудың пайыздық мазмұны.

Білім алушылардың білімдерін тексеу үшін түрлі бақылаулар формалары мен аттестация ұйымдастырылады.

Қорытынды баға төмендегі кестеге қарап қойылады.

Студенттің білімін, игеруін, дағдысын келесі жүйе бойынша бағаланады:

Әріптік жүйе бойынша баға

Балдардың сандық эквиваленті

Пайыздық құрамы

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

А

4.0

95-100

Өте жақсы

А-

3.67

90-94

В+

3.33

85-89

Жақсы

B

3.0

80-84

В-

2.67

75-79

С+

2.33

70-74

Қанағат

C

2.0

65-69

С-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

қанағат емес

Ағымдық бақылаубұл ағымдық сабақтарда өткізілетін білім алушылардың білімін жүйелік тексеру.

Пәнді оқу барысында білім алушылар білімін ағымдық бақылаудың көптеген түрлері қарастырылуы мүмкін: ауызша сұрау, жазбаша сұрау; үй тапсырмаларын қорғау және презентациялау, пікір талас, дөңгелек үстелдер, кейс-стадиялар, тетстер.

Қорытынды бақылау оқытушының жүргізуіне байланысты – жазбаша бақылау және лабораториялық жұмыстар, тетстіле немесе ауызша тыңдау - коллоквиум, конференцияларға қатысу.

Күндізгі оқу бөлімінде оқитын студенттер үшін қорытынды бақылау үш рет өткізіледі.

Егер студент емтиханда «қанағат емес» баға алса, F баға қойылады, оның жиынтық балы тізімдемеге қойылмайды, тек F баға қойылады.Үлгі 3

Кесте 1. Сабақтың түрлері бойынша сағаттарды бөлу
Тақырып атауы

Сағаттар


Дәріс

Семинар

СӨЖ

СӨЖО

1

Инвестициялық стартегияның мәні және оны өңдеудің қажеттілігі

1

2

3

6

2

Инвестицияларды белгілер бойынша жіктеудің экономикалық негізі

1

2

3

6

3

Инвестициялық процесті басқарудың ерекшеліктері және Қазақстан Республикасының инвестициялық нарығының құрамы

1

4

3

6

4

Инвестициялық стратегия қалыптасу процесінің қағидалары мен негізгі кезеңдері

1

2

3

6

5

Инвестициялық ресурстарды тиімді пайдаланудың салалық стратегиясы

3

5

3

6

6

Инвестициялық ресурстардың аймақтық құрылымының стратегиясы

1

3

3

6

7

Тікелей инвестицияларды мемлекеттік және муниципалды қолдау

2

3

3

6

8

Шетел инвестицияларды тартудың қағидалары, формалары мен негізгі бағыттары

2

3

3

6

9

Кәсіпорын дамуыныңдағы инвестициялық стратегияның ролі, оны өңдеудің қағидалары мен ілеспелілігі

2

3

3

6

10

Инвестициялық іс-әрекеттің стратегиялық бағыттары мен формаларын өңдеу

1

3

3

6

БАРЛЫҒЫ

15

30

30

60


Кесте 2. Пән бойынша дәрістер мен семинарлардың кестесіКүні

Уақыт

Тақырыптар атауы
Дәрістер
1.Инвестициялық стартегияның мәні және оны өңдеудің қажеттілігі
2.Инвестицияларды белгілер бойынша жіктеудің экономикалық негізі
3.Инвестициялық процесті басқарудың ерекшеліктері және Қазақстан Республикасының инвестициялық нарығының құрамы
4.


Инвестициялық страгеия қалыптасу процесінің қағидалары мен негізгі кезеңдері
5.Инвестициялық ресурстарды тиімді пайдаланудың салалық стратегиясы
6


7.


8.Инвестициялық ресурстардың аймақтық құрылымының стратегиясы
9Тікелей инвестицияларды мемлекеттік және муниципалды қолдау

10


11Тікелей инвестицияларды мемлекеттік және муниципалды қолдау
12


13


Кәсіпорын дамуыныңдағы инвестициялық стратегияның ролі, оны өңдеудің қағидалары мен ілеспелілігі
14


15Инвестициялық іс-әрекеттің стратегиялық бағыттары мен формаларын өңдеу
Семинарлық сабақтар
1Инвестициялық стартегияның мәні және оны өңдеудің қажеттілігі
2


3Инвестицияларды белгілер бойынша жіктеудің экономикалық негізі
4


5Инвестициялық процесті басқарудың ерекшеліктері және Қазақстан Республикасының инвестициялық нарығының құрамы Казахстан
6


7


8


9Инвестициялық страгеия қалыптасу процесінің қағидалары мен негізгі кезеңдері
10


11Инвестициялық ресурстарды тиімді пайдаланудың салалық стратегиясы
12


1 13


14


15


16Инвестициялық ресурстардың аймақтық құрылымының стратегиясы
17


1 18


19Тікелей инвестицияларды мемлекеттік және муниципалды қолдау
20


21


22Шетел инвестицияларды тартудың қағидалары, формалары мен негізгі бағыттары
23


24


25Кәсіпорын дамуыныңдағы инвестициялық стратегияның ролі, оны өңдеудің қағидалары мен ілеспелілігі
26


27


28Инвестициялық іс-әрекеттің стратегиялық бағыттары мен формаларын өңдеу
29


30


СӨЖО
1-2-3-4-5Инвестициялық стартегияның мәні және оны өңдеудің қажеттілігі
6-7-8-9-10-11


Инвестицияларды белгілер бойынша жіктеудің экономикалық негізі


12-13-14-15-16-17Инвестициялық процесті басқарудың ерекшеліктері және Қазақстан Республикасының инвестициялық нарығының құрамы
18-19-20-21-22-23


24-25-26-27-28-29Инвестициялық стратегия қалыптасу процесінің қағидалары мен негізгі кезеңдері
30-31-32-33-34-35Инвестициялық ресурстарды тиімді пайдаланудың салалық стратегиясы
36-37-38-39-40-41Инвестициялық ресурстардың аймақтық құрылымының стратегиясы
42-43-44-45-46-47Тікелей инвестицияларды мемлекеттік және муниципалды қолдау
48-49-50-51-Шетел инвестицияларды тартудың қағидалары, формалары мен негізгі бағыттары
51-52-53-54-55Кәсіпорын дамуыныңдағы инвестициялық стратегияның ролі, оны өңдеудің қағидалары мен ілеспелілігі
56-57-58-59-60Инвестициялық іс-әрекеттің стратегиялық бағыттары мен формаларын өңдеу


Тақырып 1. Инвестициялық стратегияның мәні және оны өңдеудің қажеттілігі

(б.4-12 /13/, б.6-10/10/)


Дәріс жоспары (1 сағат)

1. Ивестициялық стратегияның мәні, негізгі мәселелері мен мақсаттары. 1. Халықшаруашылықтық және салалық пропорциялардың қалыптасуындағы инвестициялардың ролі

 2. Мемлекеттің қазіргі таңдағы инвестициялық саясаты және республика экономикасының жағдайы

 3. Инвестицияның негізгі бағыттары және ҚР-ғы ұйымдастырушылық реформалар.

 4. Мемлекеттік инвестициялар бағдарламасының мәні мен мәселелері


Семинар жоспары (2 часа)

Сабақ 1:


 1. Инвестициялық стратегияның мәні, негізгі мәселелері мен мақсаттары.

 2. Халықшаруашылықтық және салалық пропорциялардың қалыптасуындағы инвестициялардың ролі

Әдебиет:3,4,5,7,9,10,13


Сабақ 2:

 1. Мемлекеттің қазіргі таңдағы инвестициялық саясаты және республика экономикасының жағдайы

 2. Инвестициялардың негізгі бағыттары және ҚР-ғы ұйымдастырушылық реформалар.

 3. Мемлекеттік инвестициялар бағдарламасының мәні мен мәселелері

Әдебиет: 3,4,5,7,9,10,13
Тақырып 2. Инвестицияларды белгілер бойынша жіктеудің экономикалық негізі

(б.14-62, б.100-117 /13/, б.6-32/10/, .б.31-113/5/, б. 50-89/11/)


Дәріс жоспары (1сағат)

 1. Инвестицияларды жіктеудің неғұрлым жалпы белгілері

 2. Қаражаттарды салу объектілері және инвестициялау кезеңдері бойынша инвестициялар

 3. Инвестицияларды материалдық салаға қатысу сипаты және меншік формалары бойынша жіктеу

 4. Аймақтық белгі бойынша инвестициялық ресурстар


Семинар жоспары (2 сағат)

Сабақ 1:


 1. Инвестицияларды жіктеудің неғұрлым жалпы белгілері

 2. Қаражаттарды салу объектілері және инвестициялау кезеңдері бойынша инвестициялар

Әдебиет: 3,4,5,7,9,10,13
Сабақ 2:

 1. Инвестицияларды материалдық салаға қатысу сипаты және меншік формалары бойынша жіктеу

 2. Аймақтық белгі бойынша инвестициялық ресурстар

Әдебиет: 3,4,5,7,9,10,13
Тақырып 3. Инвестициялық процестерді басқару ерекшеліктері және Қазақстан Республикасының инвестициялық нарығының құрамы

(б.6-21/3/, б.6-18/4/, б 65-90/13/,б.124-178/13/, б.182-198/13/)Дәріс жоспары (1 сағат)

 1. ҚР жаңа инвестициялық саясатының негізгі бағыттары.

 2. Қазақстандағы инвестициялық процесті басқару субъектілері мен ерекшеліктері

 3. ҚР-дағы инвестициялық саясатты жүзеге асыру механизмі

 4. Инвестициялық нарық және оның құрамы

 5. Инвестициялық нарықты реттеудің мәні мен стратегиялық аспектісі

 6. Тәуекелді басқару мәселелері


Семинар жоспары (4 сағат)

Сабақ 1:


 1. ҚР жаңа инвестициялық саясатының негізгі бағыттары.

 2. Қазақстандағы инвестициялық процесті басқару субъектілері мен ерекшеліктері

Әдебиет: 3,4,5,7,9,10,13
Сабақ 2:

 1. ҚР-дағы инвестициялық саясатты жүзеге асыру механизмі

 2. Инвестициялық нарық және оның құрамы

 3. Инвестициялық нарықты реттеудің мәні мен стратегиялық аспектісі

Әдебиет: 3,4,5,7,9,10,13
Сабақ 3:

 1. Тәуекел түсінігі, түрлері мен шаралары

 2. Қаржыландыру тәсілдері мен тәуекелдері

Сабақ 4:


 1. Тәуекелді талдау.

 2. Инвестициялау шағындарын минимизациялау


Тақырып 4. Инвестициялық стратегияны қалыптастыру процесінің қағидалары мен негізгі кезеңдері

(б.135-147/5/,б.227-254/13/, б.281-307/13/,,б.13-41/15/)
Дәріс жоспары (1 сағат)

 1. Инвестициялық стартегияны қалыптастырудың негізгі қағидалары мен оны құру кезеңін анықтау.

 2. Инвестициялық іс-әрекеттің стратегиялық мақсаттарын қалыптастыру кезеңдері

 3. Жүзеге асыру кезеңдері бойынша инвестициялық стратегияны нақтылау

 4. Өңделген инвестициялық стратегияның тиімділігін бағалау


Семинар жоспары (2 сағат)

Сабақ 1:


Инвестициялық стартегияны қалыптастырудың негізгі қағидалары мен оны құру кезеңін анықтау.

 1. Инвестициялық іс-әрекеттің стратегиялық мақсаттарын қалыптастыру кезеңдері

Әдебиет: 3,4,5,7,9,10,13,15.
Сабақ 2:

 1. Жүзеге асыру кезеңдері бойынша инвестициялық стратегияны нақтылау

 2. Өңделген инвестициялық стратегияның тиімділігін бағалау

Әдебиет: 3,4,5,7,9,10,13,15


Тақырып 5. Инвестициялық ресурстарды тиімді пайдаланудың салалық стратегиясы

(б.114-135/5/,б. 370-397 /13/,б.90-115/11/)
Дәріс жоспары (3 сағат)

Сабақ 1:


 1. Экономиканың жекелеген салаларын дамыту бағдарламасы олардың инвестициялық стартегиясын құру базасы ретінде

 2. Халықшаруашылықтық кешен салалары бойынша мемлекеттік инвестицияларды бөлу қағидалары

 3. Мемлекеттік инвестициялардың негізгі категориялары

Сабақ 2:


 1. Экономиканың индустриалды секторы инвестициясының салалық стратегиясы

 2. Экономиканың аграрлы секторы инвестициясының салалық стратегиясы

 3. Экономиканың инфрақұрылымдық секторы инвестициясының салалық стратегиясы

 4. Экономиканың әлеуметтік секторы инвестициясының салалық стратегиясы

Сабақ 3:


 1. Мемлекеттік инвестициялардың орта мерзімдік бағдарламасының тұжырымдамасы

 2. 2010 жылға дейінгі кезеңдегі инвестициялық стратегияның негізгі мақсаттары мен мәселелері

 3. 2015 жылғы кезеңге дейінгі ҚР-ның индустриалды-инновациялық даму стратегиясы


Семинар жоспары (5 сағат)

Сабақ 1:


 1. Экономиканың жекелеген салаларын дамыту бағдарламасы олардың инвестициялық стартегиясын құру базасы ретінде

 2. Халықшаруашылықтық кешен салалары бойынша мемлекеттік инвестицияларды бөлу қағидалары

Әдебиет: 3,4,5,7,9,10,13,15
Сабақ 2:

 1. Мемлекеттік инвестициялардың негізгі категориялары.

 2. Экономиканың индустриалды секторы инвестициясының салалық стратегиясы

Әдебиет: 3,4,5,7,9,10,13,15
Сабақ 3:

 1. Экономиканың аграрлы секторы инвестициясының салалық стратегиясы

 2. Экономиканың инфрақұрылымдық секторы инвестициясының салалық стратегиясы

Әдебиет: 3,4,5,7,9,10,13,15
Сабақ 4:

 1. Экономиканың әлеуметтік секторы инвестициясының салалық стратегиясы

 2. Мемлекеттік инвестициялардың орта мерзімдік бағдарламасының тұжырымдамасы

Әдебиет: 3,4,5,7,9,10,13,15
Сабақ 5:

 1. 2010 жылға дейінгі кезеңдегі инвестициялық стратегияның негізгі мақсаттары мен мәселелері

 2. 2015 жылғы кезеңге дейінгі ҚР-ның индустриалды-инновациялық даму стратегиясы

Әдебиет: 3,4,5,7,9,10,13,15
Тақырып 6. Инвестициялық ресурстардың аймақтық құрылымын оптимизациялаудың стратегиясы

(б.114-135/6/,б.90-115/11/)
Дәріс жоспары (1 сағат)

 1. ҚР аймақтарының инвестициялық қамтамасыз етілу мәселелері

 2. ҚР аймақтарында инвестициялық белсенділікті ынталандыру үшін мемлекеттің нормативті құқықтық базасын қамтамасыз етуі

 3. Мемлекеттік инвестицияларды қолдану стратегиясы

 4. Инвестициялар бойынша ұсыныстарды консолидациялау және аймақтардағы мемлекеттік инвестициялар бағдарламалары

 5. ҚР аймақтарында инвестицияларды басқарудың заң базасы мен органдары

 6. Мемлекетаралық инвестициялық іс-әрекетті заңнамалық қамтамасыз ету

Семинар жоспары (3 сағат)

Сабақ 1:


 1. ҚР аймақтарының инвестициялық қамтамасыз етілу мәселелері

 2. ҚР аймақтарында инвестициялық белсенділікті ынталандыру үшін мемлекеттің нормативті құқықтық базасын қамтамасыз етуі

Әдебиет: 3,4,6,7,9,10,11,14,13,15
Сабақ 2:

 1. Мемлекеттік инвестицияларды қолдану стратегиясы

 2. Инвестициялар бойынша ұсыныстарды консолидациялау және аймақтардағы мемлекеттік инвестициялар бағдарламалары

 3. ҚР аймақтарында инвестицияларды басқарудың заң базасы мен органдары

Әдебиет: 3,4,6,7,9,10,11,14,13,15
Сабақ 3:

 1. ҚР аймақтарында инвестицияларды басқарудың заң базасы мен органдары

 2. Мемлекетаралық инвестициялық іс-әрекетті заңнамалық қамтамасыз ету

Әдебиет: 3,4,6,7,9,10,11,14,13,15


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет