Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасыДата13.02.2017
өлшемі277,75 Kb.
Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф2 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы)


бет 14дан
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

Құрылыс – сәулет факультетінің деканы


_____________Б. О. Нухаева

___________________2014 ж.


ЖОЛ ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ ӨНДІРІСТІК КӘСІПОРЫНДАРЫ

Силлабус
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДОРОЖНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА

Силлабус
Мамандық: 5В074500 «Көлік құрылысы», «Автомобиль жолдары және аэродромдар құрылысы» мамандану

Оқу түрі: күндізгі


Курс: 4

Семестр: 7

Кредит саны: 3

Сағат саны: 135

Дәрістер 30

Тәжірибелік сабақтар: 15

Зертханалық сабақтар: жоспар бойынша жоқ

СОӨЖ: 30


СӨЖ: 60

Курстық жоба: жоспар бойынша жоқ

Емтихан: 7 семестр
Өскемен

Усть-Каменогорск

2014

Силлабус «Автомобиль жолдары және аэродромдар құрылысы» бағыты бойынша 5В074500 «Көлік құрылысы» мамандығының студенттеріне арналып, 5.04.019 – 2011 ҚР Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандарты құрамындағы элективті пәндер негізінде «Үймереттер, ғимараттар және көліктер коммуникациясы құрылысы» кафедрасында дайындалды.«Үймереттер, ғимараттар және көліктер коммуникациясы құрылысы» кафедрасы отырысында талқыланды
Кафедра меңгерушісі О. Руденко
_________ж. №____ хаттама

Құрылыс – сәулет факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды


Төраға Е. Феоктистова
_________ж. №____ хаттама

Дайындаған


аға оқытушы Б. Алимгазин

Норма бақылаушы Т. Тютюнькова

ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТ ЖӘНЕ ОҒАН БАЙЛАНЫСТЫ АҚПАРАТ
«Үймереттер, ғимараттар және көліктер коммуникациясы құрылысы» кафедрасы, Құрылыс – сәулет факультеті (Г2 -403 дәрісх.)

Пән жүргізетін оқытушы: Б.Т. Алимгазин, аға оқытушы.

Жұмыс телефоны: 540 - 750

Дәрісханалық сағат және консультацияға арналған уақыт: сабақ кестесі және оқытушының жұмыс кестесі бойынша.

1. ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ
1.1 Оқылатын пәннің сипаттамасы
Пән міндеті 5.04.019 – 2011 ҚР МБС-мен анықталған, біліктілігі сипаттамасы ішінде бакалавр мамандығы үшін қажетті өндіріс кәсіпорындарының жұмысымен және жол – құрылыс жұмыстарының көлеміне қойма шаруашылығының орны үлкен екендігімен таныстыру.

Пән дәрістік және практикалық сабақтарды жүргізуді, сонымен қатар оқытушы басқаруымен өзіндік жұмыстарды орындауды қарастырады.

Осы стандартқа сәйкес «Автомобиль жолдары және аэродромдар құрылысы» бағыты бойынша 5В074500 «Көлік құрылысы» мамандығын бітірген бакалаврлар инженерлі техникалық жұмысшылар, жобалық ұйымдарда кіші инженерлер, ғылыми ізденіс ұйымдарда аға лаборант және мамандық дайындайтын оқу орындарында оқытушы болып жұмыс істеуге мүмкіндігі бар.
1.2 Пәнді меңгеру мақсаты мен міндеттері
«Жол құрылысының өндірістік кәсіпорындары» пәнінің негізгі максаты жолды салу және пайдалану кезіндегі қажетті жол-құрылыс материалдарын дайындайтын өндірістік кәсіпорындары жұмыстарын дұрыс ұйымдастыру шараларын дамыту тәсілдері мен принциптерін жеткізу.

Пәннің негізгі бөлімі болып автомобиль жолын салуға және пайдалануда қажетті жол-құрылыс материалдарын зерттеу және оларды дайындау туралы деректерді беру саналынады. Пәнді оқыту кезінде студент жол-құрылыс материалдарын дайындайтын өндірістік кәсіпорындар жұмыстарын теориялық жағынан түсініп, оны практикада қолдана білу.
1.3. Пәнді меңгеру нәтижелері
Білімі:

Білім алушылар білуі тиіс:

  • жол – құрылыс материалдарының сипаттамаларын;

  • жол – құрылыс материалдарын дайындау технологияларын;

  • жол – құрылыс материалдарын дайындайтын өндірістік кәсіпорындар орнын таңдауды.

Дағдылары:

  • шығатын өнім сапасын анықтауды және бақылауды;

  • өндірістік кәсіпорындарға қажетті технологиялық қондырғыларды таңдауды және орналастыруды;

  • еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ететін шараларды жобалауды.

Құзіреттері:

 • материалдар дайындау технологиялық процестеріне іргелі және ең соңғы жетістіктерді қолдану қабілеті;

 • кәсіби қызметте пәндердің негізгі заңдарын қолма-қол бейімдеу қабілеті, қырда өтетін, зертханалық және эксперименттік зерттеулерді орындау кезінде заманауи ақпараттық технологияларды, математикалық анализ және үлгілеу әдістерін қолдану қабілеті;

 • өндірістік жағдайда ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер табу қабілеті.


1.4 Пререквизиттар
Көлікті материалтану, Көлік құрылысын салу технологиясы, Автомобиль жолдарын жобалау I, Автомобиль жолдарын жобалау II, Автомобиль жолын пайдалану, Автожол құрылысының технологиясы, Құрылыс машиналары мен қондырғылары.
1.5 Постреквизиттар
Дипломдық жобалау.

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


2.1 Тақырыптық жоспар


Тақырып атауы, оның мазмұны

Көп еңбекті қажет ететін пән, сағат

Ұсынылған әдебиеттер

1

2

3

Дәрістік сабақтар

Тақырып 1. Өндірістік кәсіпорындардың тағайындалуы, түрге бөлінуі және жол құрылысы жүйесінде орналасуы. Өндіріске қойылатын экологиялық талаптарды ескере отырып, орналастыру.

3

[1] [6] [7] [9]


Тақырып 2. Карьерлерді өңдегендегі жұмыс құрамы. Бос минералды материалдаркенін өндеу технологиясы. Тасты топырақтарды өндегенде баспалдақ (уступ) элементтерінің шамасына әсер ететін факторлар. Жарғыш өнімдер түрге бөлінуі. Жару жұмыстарын ұйымдастыру.

3

[1] [2] [6] [7]


Тақырып 3. Жол құрылысында қойма шаруашылығындағы көліктер құрамы. Қойма шаруашылығын ұйымдастыру. Қоймалардың түрге бөлінуі. Өндіріс кәсіпорындарындағы көліктер құрамының түрлері.

3

[7] [8] [10]


Тақырып 4. Минералды материалдарды өндейтін және байытатын зауыттар. Технологиялық процесстер мен қондырғылар. Сапалы – санды және ұсатудың технологиялық сұлбалары (схемалары).

3

[2] [7] [9] [10]


Тақырып 5 Минералды материалдарды байыту тәсілдерінің түрге бөлінуі. Байытудың технологиялық сұлбалары.

3


[2] [7] [9] [10]Тақырып 6. Битум қоймалары. Битумды жеткізу және төгу. Битумды қыздыру және майсыздандыру. Қышқылданған битумдар дайындау технологиясы. Битум базаларының жұмысын жобалау.

3

[2] [7] [9] [10]


Тақырып 7 Эмульсия дайындаудағы технологиялық процесстердің құрамы. Технологиялық сұлбасы.

3


[1] [2] [7] [9]


1

2

3

Тақырып 8. Асфальт бетонды зауыттар. Араластырғыштар түрлері, олардың жетістіктері мен кемшіліктері. Технологиялық процесстер құрамы. Асфалть бетон қоспасын дайындау технологиялық сұлбасы. Құйылмалы және суық асфалть қоспасын дайындау ерекшеліктері, қойма шаруашылығы. Минералды ұнтақты тасымалдау және сақтау ерекшелігі.

3

[2] [7] [9] [10]


Тақырып 9 Цемент бетон зауыттарының және бетон араластырғыш қондырғылардың түрлері. Технологиялық процесстер құрамы. Негізгі технологиялық құралдар. Цемент және толтырғыш материалдар қоймалары. Ауа төменгі температурасында цемент бетон қоспасын дайындау ерекшеліктері. Зауытта зертханалық бақылау.

3

[1] [7] [9] [10]


Тақырып 10 Жол құрылысына қажетті құрастырмалы конструкциялар дайындайтын цехтар мен базалар. Құрастырмалы конструкциялар дайындау өндірісінің процесстері. Құрастырмалы конструкциялар дайындау технологиялық сұлбасын таңдауды негіздеу. Әр түрлі тәсілдермен құрастырмалы конструкцияларды дайындау

3

[1] [2] [7] [10]


Семинарлық (тәжірибелік) сабақтар

Тақырып 1 Бұрғылап жару жұмыстары. Баспалдақ элементтерін есептеу. Бұрғылап жару жұмыстарын есептеу. Бұрғылау құралдарын таңдау

1

[2] [7] [10]


Тақырып 2 Бос минералды материалдар карьерлері. Карьерді өндеуге дайындау.Құмды және шағыл тасты құмды карьерлерді өндеу. Көліктік жұмыстар.

1

[1] [2] [7] [10]

Тақырып 3 Қиыршық тас зауыттары. Ұсатудың санды – сапалы сұлбасын салу принциптері

3

[2] [10]

Тақырып 4 Битум базалары. Битум базаларының жұмыс өнімділігін есептеу. Технологиялық процесстер, машиналар таңдау

1

[2] [9]

Тақырып 5 Эмульсиялық базалар мен зауыттар. Эмульсиялық базаларының жұмыс өнімділігін есептеу. Технологиялық процесстер, машиналар мен құралдар таңдау. Эмульсиялық базалар бас жоспары

2

[2] [7] [9]
1

2

3

Тақырып 6 АБЗ-да жұмысты ұйымдастыру. АБЗ жұмыс өнімділігін есептеу және асфальт араластырғыш қондырғы таңдау. Асфальт бетон қоспасын дайындау технологиялық картасын құрастыру. АБЗ бас жоспары

3

[2] [9]

Тақырып 7 ЦБЗ-да жұмысты ұйымдастыру. ЦБЗ жұмыс өнімділігін есептеу және араластырғыш қондырғы таңдау. Цемент бетон қоспасын дайындау технологиялық картасын құрастыру. ЦБЗ бас жоспары

2

[1] [2] [7] [8]


Тақырып 8 Өндірістік кәсіпорындарының орнын таңдау. АБЗ мен ЦБЗ орналастыру принциптері. Көліктік есептерді әр түрлі тәсілдермен шығару

2

[1] [2] [7] [8]

Зертханалық сабақтар

Жоспар бойынша жоқ

Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы

Тақырып 1 Өндіріс мекемелеріне қажетті нормативті құжаттармен танысу

1

[3] [4] [9]

Тақырып 2 Жол-құрылыс материалдарын дайындауға қажетті нормативті құжаттармен танысу

1

[3] [4] [6] [9]


Тақырып 3 Жол-құрылыс материалдарын дайындау жұмыстарында техникалық қауіпсіздік ережелерімен танысу

2

[2] [4] [10]

Тақырып 4 Бұрғылап жару жұмыстарына қажетті берілгендерді есептеу

2

[2] [7]

Тақырып 5 Карьерлерді барлау және табу. Карьер элементтерін есептеу.

2

[1] [2] [8]


Тақырып 6 Құмдарды байыту, ұсақталған құм және құмды малтатас қоспасын дайындау технологиясын жасау

2

[2] [7] [8]

Тақырып 7 Тас ұсақтау және ұнтақтау дәрежесін анықтау, ұсатқыштар таңдау

2

[2] [7] [8]

Тақырып 8 Ұсату, жуу және сорттау технологиялық сұлбасын жасау

2

[2] [6] [7]

Тақырып 9 Ұсатудың сапалы және санды сұлбасын құрастыру

2

[2] [6] [7]

Тақырып 10 Карьерлер мен тас ұсатқыш заводтар бас жоспарымен танысу.

2


[2] [6] [7]

Тақырып 11 Битум базаларының жұмыс өнімділігін есептеу. Технологиялық процесстер, машиналар таңдау.

2


[2] [6] [7]

Тақырып 12 Асфальт бетон қоспасын дайындау технологиясын жасау.

2

[2] [6] [7]

Тақырып 13 АБЗ жұмыс өнімділігін есептеу, қажетті қондырғылар таңдау

2

[2] [7] [8]
1

2

3

Тақырып 14 Цемент бетон қоспасын дайындау технологиясын жасау..

2

[1] [2] [6] [7] [10]

Тақырып 15 ЦБЗ жұмыс өнімділігін есептеу, қажетті қондырғылар таңдау

2

[1] [2] [6] [7] [10]

Тақырып 16 АБЗ және ЦБЗ орнын таңдау. Бас жоспарымен танысу

2

[2] [4] [7] [9]2.2 Өздік жұмыс тапсырмалары (СӨЖ)Тақырып

Тапсырманың мазмұны және мақсаты

Ұсынылатын әдебиеттер

Дайындау мерзімі

Бақылау түрі

Тапсыру уақыты

1

2

3

4

5

6

Тақырып 1

Өндіріс мекемелеріне қажетті нормативті құжаттармен танысу

[3] [4] [6] [9]1 апта

балл

1 апта

Тақырып 2

Жол-құрылыс материалдарын дайындауға қажетті нормативті құжаттармен танысу

[2] [4] [7] [10]

2 апта

балл

2 апта

Тақырып 3

Жол-құрылыс материалдарын дайындау жұмыстарында техникалық қауіпсіздік ережелерімен танысу

[1] [2] [7] [10]

3 апта

балл

3 апта
1

2

3

4

5

6

Тақырып 4

Бұрғылап жару жұмыстарына қажетті берілгендерді есептеу

[1] [2] [7] [10]

4 апта

балл

4 апта

Тақырып 5

Карьерлерді барлау және табу. Карьер элементтерін есептеу.

[1] [2] [7] [10]

4 апта

балл

4 апта

Тақырып 6

Құмдарды байыту, ұсақталған құм және құмды малтатас қоспасын дайындау технологиясын жасау

[1] [2] [7] [10]

5 апта

балл

5 апта

Тақырып 7

Тас ұсақтау және ұнтақтау дәрежесін анықтау, ұсатқыштар таңдау

[2] [7] [9]

5-6 апта

балл

6 апта

Тақырып 8

Ұсату, жуу және сорттау технологиялық сұлбасын жасау

[2] [7] [9]

7-8 апта

балл

8 апта

Тақырып 9

Ұсатудың сапалы және санды сұлбасын құрастыру

[2] [7] [9]

9-10 апта

балл

10 апта
1

2

3

4

5

6

Тақырып 10

Карьерлер мен тас ұсатқыш заводтар бас жоспарымен танысу.

[1] [2] [7] [10]11 апта

балл

11 апта

Тақырып 11

Битум базаларының жұмыс өнімділігін есептеу. Технологиялық процесстер, машиналар таңдау.

[1] [2] [7] [10]11 апта

балл

12 апта

Тақырып 12

Асфальт бетон қоспасын дайындау технологиясын жасау.

[2] [7] [9] [10]12 апта

балл

14 апта

Тақырып 13

АБЗ жұмыс өнімділігін есептеу, қажетті қондырғылар таңдау

[2] [7] [9] [10]12 апта

балл

13 апта

Тақырып 14

Цемент бетон қоспасын дайындау технологиясын жасау.

[1] [2] [7] [10]13 апта

балл

14 апта

Тақырып 15

ЦБЗ жұмыс өнімділігін есептеу, қажетті қондырғылар таңдау

[1] [2] [7] [10]14 апта

балл

15 апта

Тақырып 16

АБЗ және ЦБЗ орнын таңдау. Бас жоспарымен танысу

[1] [2] [7] [10]14апта

балл

15 апта


2.3 Пән тапсырмаларының орындалу және тапсыру кестесі*

Бақылау түрі

Оқудың академиялық кезеңі, апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Сабаққа қатысу

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Дәріс конспектісі
*

*

Ауызша сұрау

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Коллоквиум


Тестілеу

*

*

*

Баяндама


Эссе


Аралық тестілеу*


*

Барлығы


*Ескерту: тапсырма түрлері мен ағымдағы бақылаудың мезгілділігі берілетін пәннің өзгешелігіне байланысты дайындалады

3ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
 1. Негізгі әдебиеттер

1 ҚР ҚНжЕ 2.04-01-2001 Құрылыс климатологиясы – KAZGOR, Қазақстан республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Құрылыс істері жөніндегі комитеті, Астана 2002.

2 ҚР ҚНжЕ 3,03-09-2006 Автомобиль жолдары. –Қазақстан республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Құрылыс істері жөніндегі комитеті, Астана 2006.

3 Алимғазин Б.Т. Автомобиль жолдарын жөндеу технологиясы мен ұйымдастырылуы. «Жолдар мен аэродромдар құрылысы» бағытындағы студент-бакалаврларға курстық жұмыс пен практикалық дәрістерге арналған әдістемелік нұсқаулар - ШҚМТУбаспасы. - Өскемен, 2010. – 20 бет.

4 Алимгазин Б. Т. Автожолдары құрылысының технологиясы (I бөлім), барлық оқу түрлерінің 050729 «Құрылыс», 5В074500 «Көлік құрылысы» мамандығының «Автомобиль жолдары және аэродромдар құрылысы» бағыты және бойынша оқитын студент-бакалаврларға арналған дәрістер конспектісі. ШҚМТУ - Өскемен, 2013. – 70б.
 1. Қосымша әдебиеттер

5 Справочная энциклопедия дорожника. Том II. Строительство и реконструкция автомобильных дорог /Под. ред. А.П. Васильева –М.: Транспорт, 2005.

6 Справочник дорожного мастера. Строительство, эксплуатация и ремонт автомобильных дорог. – М.: Инфра-Инженерия, 2005.

7 Дубровин Е.К., Колкер И.Я., Старостин Ю.В. Проектирование производственных предприятий дорожного строительства. – М.: Высшая школа, 1975 – 352 с.

8 Курденков Б.И., Мохортов К.В. Улучшение технических свойств каменных материалов при их производстве. – М: Высшая школа, 1976 – 176с.

9 Колышев В.И., Костеин П.П., Силкин В.В. и др. Асфальтобетонные и цементобетонные заводы. – М.: Транспорт, 1982.

10 Миротин Л.Б., Силкин В.В, Бубес В.Я. Производственные предприятия дорожного строительства – М.: Транспорт, 1986 – 191с.

4 БІЛІМДІ БАҒАЛАУ
4.1 Оқытушының қоятын талаптары
Оқытушының қоятын талаптары:


 • сабақ кестесіндегі дәрістік және тәжірибелік сабақтарға қатысу міндетті;

 • студенттердің қатысылуы сабақтың басында тексеріледі. Кешіккен жағдайда студент тыныш дәрісханаға кіріп, жұмысқа кірісуі қажет, ал үзілісте оқытушыға кешігу себебін түсіндіру қажет;

 • сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақтан қалғанмен тең;

 • балмен есептелетін жұмыстарды бекітілген мерзімде тапсыру қажет. Жұмыс уақтылы тапсырылмаса қойылатын балл төмендейді. Барлық тапсырманы тапсырмаған студенттер емтиханға кіргізілмейді;

 • қанағаттанарлық деген баға алған студентке аралық бақылауды қайталап өтуге рұқсат берілмейді;

 • орташа рейтингі Рср = (Р1 + Р2)/2 50% кем, студенттер емтиханға енгізілмейді;

 • сабақ барысында ұялы телефондар сөндірулі болу керек;

 • студент сабаққа іскерлік киімімен келу қажет.


4.2 Баға критериі
Барлық тапсырма түрлері 100-балдық жүйемен бағаланады.

Ағымдағы бақылау апта сайын өткізіледі және оның ішіне дәрістерге қатысуды, тәжірибелік сабақтар мен өздік жұмыстарды орындау кіреді.

Білімді ағымдағы бақылау тест түрінде семестрдің 7 және 15 апталарында өткізіледі. Рейтинг келесі бақылау түрлерінен жиналады*:


Аттестациялау кезеңі

Бақылау түрі, меншікті салмақ, %

Қатысу

Конспекті дәрістер

Ауызша сұрау

Коллоквиум

тестілеу

баяндама

Эссе

Ағымдағы тестілеу

Барлығы

Рейтинг 1

5

5

10

10

15

5

-

50

100

Рейтинг 2

5

5

10

-

15

5

10

50

100

*Ескерту: Ағымдағы бақылаудың меншікті салмағы және түрі оқылатын пәннің өзгешелігіне байланысты оқытушы зерттеп дайындайды.


Әр пәннен емтихан емтихандық сессия кезінде тест түрінде өтеді.

Пәннен студент білімінің қорытынды бағасын құрайтындар:

- 40% қорытындысы, емтиханнан алынған баға;

- 60% қорытындысы ағымдағы үлгерім.

Қорытынды баға есебінің формуласы:
, (1)
мұнда Р1, Р2 – бірінші, екінші рейтингтің бағасына сандық эквивалент сәйкесінше;

Э – емтихандағы бағаның сандық эквиваленті.


Қорытынды әріптік баға және балл түріндегі сандық эквивалент:


Әріп жүйесіндегі баға

Баллдың сандық эквиваленті

Пайыздық түрі, %

Дәстүрлі жүйедегі баға

А

4,0

95–100

өте жақсы

А–

3,67

90–94

В+

3,33

85–89

жақсы

В

3,0

80–84

В–

2,67

75–79

С+

2,33

70–74

қанағаттанарлық

С

2,0

65–69

С–

1,67

60–64

D+

1,33

55–59

D

1,0

50–54

F

0

0–49

қанағатсыздандырылған4.3 Қорытынды бақылауға арналған мәлімет
1 Кен орнын өндеу технологиялық процессін атаңыздар?

2 Карьер элементтерін көрсетіңіздер?

3 Малтатасты – сорттаушы зауыттардың технологиялық сұлбасы қандай операциялардан тұрады?

4 Тасты ұсақтау және ұнтақтау дегеніміз не?

5 Ұсату және ұнтақтау дәрежесі нені көрсетеді?

6 Сорттау жұмыстарының түрге бөлінуі.

7 Ұсатудың сапалы және санды сұлбасы.

8 Асфальт бетон қоспасын дайындау технологиясы.9 Цементті бетон қоспасын дайындау технологиясы.
Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандықтар: 5В070900 «Металлургия»
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық : В05072900 «Құрылыс» Өскемен Усть-Каменогорск 2014
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық : 5В072500 «Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы»
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет