«Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі» пәнінен 2-межелік тестДата03.12.2022
өлшемі258 Kb.
#161083
Байланысты:
тест


«Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі» пәнінен 2-межелік тест
1 C

Оқушының өзін белсендіруінің жолдары:

A)Талдау мен пікірталасқа қатысу.
B) Сыныптастарының жауаптарына өз пікірін білдіру.
C) Әрқашан ағымдағы процеске талаптанып, жігерлене мақсат қою арқылы оқу.
D) Өз бетімен қиын тапсырмаларды таңдап алу.
E) Пәндік үйірмелерге қатысу.
2 A
Педагогикалық кеңес өткізіледі:

A) Оқу жылы тоқсандарының барысында 1 рет.


B) Оқу жылының басында.
C) Оқу жылының аяғында.
D) Жыл бойы.
E) Ай сайын.
3 A

Педагогикалықұжым:

A)Жалпымақсатпенміндеттердіжүзегеасыруда, бірлескеніс-әрекетпроцесіндедамудыңжоғарыдеңгейінеқолжеткізген, ұйымдастырушылықпенпсихологиялықбірліктікөрсететінпедагогтартоптары.
B)Мектептіңжоғарыорганы.
C)Пәнбірлестіктері.
D)Мектептегіоқу-тәрбиепроцесініңжоғарыдеңгейі.
E)Жекемұғалімніңинновациялықәрекеті.
4 E
Жалпы білім беретін мектептегі басқару формалары:

A) Ата-аналар жиналысы, оқушылар комитетінің отырысы.


B) Пән бірлестіктерінің кеңесі, жылдық есебі,
C) Мектептегі тәрбиелік іс-шаралар.
D) Білімділер, тапқырлар, көңілділер клубының сайысы.
E) Педагогикалық кеңес, әдістемелік комиссия, педагогикалық консилиум, жиналыс, оқушылар комитеті, білім беру бойынша кеңестер, мектеп кеңестері.
5 D

Мектептегі басқару басқарудың төмендегі буындары арқылы жүзеге асырылады:

A) Мектеп директоры – оның оқу-тәрбие жөніндегі орынбасарлары.
B) Оқушылардың өзін-өзі басқаруының жетекшісі - оқушы.
C) Сынып жетекшісі – оқушы.
D)Мектеп директоры - оның оқу-тәрбие жөніндегі орынбасарлары -мұғалімдердің қоғамдық ұйымдарының жетекшісі - мұғалім - оқушылардың өзін-өзі басқаруының жетекшісі - оқушы.
E) Департамент
6 D
Мектеп іс-әрекетіндегі жоспардың түрлері:

A) Әкімшілік, ведомствааралық жоспарлар.


B) Кәсіподақтық, қоғамдық ұйымдық жоспарлар.
C) Мектеп аралық спорттық жарыстар жоспары.
D) Жалпы мектептік жылдық, болашақтық, күнтізбелік, тәрбие жұмысының жоспары, сабақ жоспары.
E) Жеке, топтық, ұжымдық жоспарлар.
7 C

Мектеп жұмысын жоспарлау – бұл:

A) Педагогикалық процестің негізгі сипаттамасының жағдайын көрсететін маңызды, нақты мәліметтер.
B) Жаратылыстану пәндері саласындағы жетістіктер туралы ғылыми ақпараттар.
C)Мектептіңбарлықіс-әрекетініңтиімділігінарттырумақсатындаалдағыуақыттағыіс-шараларменәрекеттіңнегізгітүрлерінанықтау.
D) Болашақ мамандар іс-әрекетінің мақсатын құру.
E) Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер жетістігі туралы ғылыми ақпараттар.
8 B
Мектеп пен мұғалім жұмысының негізгі жоспары:

A) Күнтізбелік жоспар.


B)Жалпы мектептік жылдық жоспар.
C) Тәрбие жұмысының жоспары.
D) Болашақтық жоспар.
E) Факультативтер жұмысының жоспары.
9 E

Мектеп жұмысы мен мұғалімдер іс-әрекетінің негізгі жоспарына жатпайды:

A) Жалпы мектептік жылдық жоспар.
B) Болашақтық жоспар.
C) Күнтізбелік жоспар.
D) Тәрбие жұмысының жоспары.
E) Техникалық жоспар.
10 D
Мектептік құжаттардың барлық түрлері бөлінеді:

A) Әкімшілік, оқушылық, педагогикалық, ата-аналық, кәсіподақтық.


B) Жекелік, топтық, ұжымдық.
C) Қоғамдық, құқықтық, нормативті.
D)Оқу-педагогикалық, мектепішілік ақпараттық, қаржы-шаруашылық.
E) Психологиялық, әлеуметтік.
11 D

Мұғалім білуге тиіс емес:

A) Балалар құқық декларациясы.
B) Білім беру заңы.
C) ҚР конституциясы.
D) ҚР қылмыс кодексін.
E) Мектеп уставы
12 A
Педагогиканың білімге жататын:

A) Педагогиканың категориялары,ұғым,заңдылық әдіс тәсілдерімен оқу-тәрбиені ұйымдастыру.


B) Жалпы мектепке дейінгі жасөспірім,салыстырмалы,әскери,коррекциялық педагогика.
C) Педагогика тарихы,антропология,педагогика.
D) Әлеуметтану психология,педология, физиолгия, актология.
E) Мәдениет тарихы.
13 A

Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекет сапасының шешуші көрсеткіші не болып табылады:

A) Оқушы тұлға ретінде дамыту деңгейі.
B) Оқушылардың үлгерімі.
C) Ата-аналармен жұмыс істей білуі.
D) Оқушыларға жеке қатынасты жүзеге асыру біліктілігі.
E) Оқушылардың сабақтағы белсенділігі.
14 E
Мұғалімнің профессиограммасына жатпайды:

A) Болашақ маман жұмысының түрі мен жағдайларына қысқаша сипаттама.


B) Кәсіби қажеттіліктің нормативтері мен көрсеткіштері.
C) Жас маман таңдауға құралған бағалау шкалалары.
D) Болашақ кәсіби мұғалімдерді даярлауға қойылатын талаптар.
E)Мұғалімдерді даярлау мақсатындағы приоритеттердің алмасуы.
15 D

Педагогикалық іс-әрекет компонентіне жатпайтындар:

A)Конструктивті.
B) Ұйымдастырушы.
C) Мазмұнды.
D) Ізденіс.
E) Коммуникативті.
16 E
Педагогикалық біліктілік:

A) Педагогикалық жобалау дағдысы мен тәжірибесінің барлығы .


B) Обьективтік шындық заттары мен құбылыстары туралы игерілген мәліметтердің, ұғымдардың,түсініктердің жиынтығы .
C) Адамның мүдделерімен қызығушылығын тәжірибе жүзінде орындауға бағытталған әрекет.
D) Адам санасы сенім мен көзқарас жүйелерін игеруге негізделген әрекет.
E) Мұғалімнің жемісі, әрекеті, мақсатты оқытуды тарату.
17 E

Мұғалімнің инновациялық әрекетіне жататын:

A) Оқушылармен ойын әрекетін ұйымдастыру.
B) Танымдық әрекетін белсендіру.
C) Оқытудың дәстүрлі әдісін қолдану.
D) Мұғалімдердің озық тәжірибесін оқып үйрену.
E) Оқытудың авторлық моделін жасау.
18 C
Мектеп пен отбасы әрекеттестігінің бағыттары

A) Саяхаттарға, театрға, көрмелерге бару


B) Ата -аналар жиналыстары мен конференциялары
C) Ата -аналармен ұйымдастырушылық педагогикалық жұмыс, ата-аналардың педагогикалық сауаттылығын дамыту, ата-аналармен баланың үлгерімі мен тәрбиесін жақсарту үшін жүйелі жеке дара жұмыстарын жүргізу
D) Сұрақ-жауап кештер, қамқорлық кеңестерімен жұмыс
E) Отбасы тәрбиесінің тәжірибесін талдап қорыту, тарату
19 A

Өзін-өзі тәрбиелеу:

A)Өзін-өзі меңгеру.
B) Жасырын тәрбие.
C) Коммунистік тәрбие.
D) Ақыл-ой тәрбиесі.
E) Политехникалық тәрбие.
20 E
Өзін-өзі тәрбиелеу әдісі:

A) Салауатты қоғамдық пікір қалыптастыру.


B) Мадақтау және жазалау.
C) Ұжымда жағымды дәстүр туғызу.
D) Оқушының тәртібін қадағалау.
E) Өзін басқа адамның орнына қою.
21 C

Өз-өзіне өз уақытта нұсқау жасауы:

A) Көз жеткізуі.
B) Өзін-өзі бақылау.
C) Өзіндік бұйрық .
D) Өзін-өзі сендіру
E) Өзін-өзі тиянақтау.
22 E
Педагогика

A) Баланың даму заңдылығы оқытады және оны тәрбиелеу жолдарын айқындайды.


B) Тұлғаның кәсіби қалыптасу проблемасын қарастырады.
C) Бұл тәрбиешінің тәрбиеленушіге дүниетану көзқарасына қалыптастыру мақсатындағы өнері.
D) Жеткіншек ұрпақты дамытуға байланысты сұрақтарды оқытумен айналысады.
E) Адамды тәрбиелеу туралы ғылым.
23 B

Педагогика ғылымдары:

A) Дидактика, психология, тарих, мектептану,тәрбие теориясы, мектеп гигиенасы,салыстырмалы педагогика.
B) Жалпы педагогика,жасөспірімдер педагогикасы,арнайы педагогика,жеке пәндерді оқыту әдісі,арнайы пдагогика,педагогика тарихы.
C) Жалпы пдагогика, этика,эстетика,мектепке дейінгі педагогика, мектепті басқару, мектеп тарихы
D) Жалпы педагогика этика,эстетика.
E) Мектепке дейінгі педагогика,волеология,әлеуметтік педагогика,дидактика, тәрбие теориясы.
24 C
Педагогика пәніне не кіреді:

A) Оқыту процесі.


B) Тәрбие процесі.
C) Педагогикалық процесс.
D) Білім беру жүйесі.
E) Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекеті .
25 E

Педагогикалық ғылым жүйесіне келесі пәндер кірмейді:

A) Мектепке дейінгі педагогика.
B) Тәрбие теориясы.
C) Психология.
D) Оқыту теориясы.
E) Жоғарғы мектеп педагогикасы.
26 D
Ата-анасынан балаға тұқым қуалау бойынша берілетін:

A) Ойлау қабілеті


B) Мінез-құлқы.
C) Әр түрлі іс-әрекетке қабілеті.
D) Адамның жеке даму қабілетіне негіз болатын нышандар.
E) Адамдарға қарым-қатынасы.
27 A

Жеке тұлғаның дамуындағы негізгі фактор:

A) Тұқымқуалаушылық .
B) Ұжымдағы психологиялық жағдай.
C) Ата-анасы.
D) Жолдастары.
E) Мұғалімімдердің пікірі.
28 A
Даму –бұл:

A) Сандық өзгерістердің адам ағзасына жиналуы.


B) Ескіні жою, жаңаның пайда болуы.
C) Өмір мен қызмет барысында жүзеге асатын адамның әлеуметтік тіршілік иесі ретінде қалыптасуы.
D)Уақыт ішінде әрқилы факторлардың ықпалымен жүзеге асатын адам ағзасындағы сандық және сапалық өзгерістер.
E) Алдын-ала көзделген сапалық қасиеттердің адамдарда қалыптасуының белгілі бір мақсатқа бағытталған процесі.
29 C

Бала тұлғасы дамуның жағдайлары:

A) Жеке гигиенамен дұрыс тамақтандырудың бірлестігі.
B) Өзара қатынасудың қалыптасуы.
C) Оқушының даму ортасындағы сипаттары.
D) Дене жаңашылықтарының болуы.
E) Сезімдерді тәрбиелеу.
30 A
Оқушылардың дамуы бір-бірімен байланысты 3 бағытта жүреді:

A) Биологиялық,психолгиялық,әлеуметтік.


B) Психологиялық,физиологиялық,адамгершілік.
C) Әлеуметтік,еңбек,экономикалық.
D) Құқықтық,ақыл-ой,экологиялық.
E) Тұқым қуалаушылық, биологиялық, эстетикалық,діни.
31 B

Адамға тұқым арқылы берілетін:

A) Таланттылық,салмақтылық.
B) Анотомиялық, физиологиялық ерекшеліктері .
C) Адамгершілік, мінез-құлық стилі.
D) Еңбексүйгіштік,ізгілігі.
E) Хоббиі,өмір сүруі.
32 E
Жеке тұлғаны оқытумен тәрбиелеудің нәтижесі неге байланысты емес:

A) Тұқымқуалаушылыққа.


B) Оқу әректінің сипатына.
C) Оқулықтың сапасына.
D) Оқытушының талантына.
E) Табиғат жағдайынан.
33 A

Жоғарғы сынып оқушыларының негізгі іс-әрекетінің түрі:

A) Оқу танымдық.
B) Ойын ойнау.
C) Еңбек.
D) Спортпен шұғылдану.
E) Көркем шығармашылық.
34 C
Бастауыш мектеп оқушыларының қарым-қатынасына әсер етушілер :

A) Ата-ананың пікірі.


B) Жолдастарының пікірі .
C) Оқытушының пікірі.
D) Өз пікірі.
E) Ұжымының пікірі.
35 B

Бірдей жастағы оқушылардың даму деңгейі шамамен:

A) Отбасы.
B) Сынып.
C) Клуб.

D) Секция.

E) Мектеп.
36 D
5-6 сынып оқушыларының мінез-құлқы мен үлгерімінің төмендеу себептері:

A) Балалардың оқудан шаршауы.


B) Бастауыш сынып мұғалімдеріне қарағанда сынып жетекшісінің аз уақыт бөлуі.
C) 5-6 сыныпта бастауыш мектеп оқуда жан-жақты дамуын қамтамасыз етпейді.
D) Оқушының оқыту шартының өзгеруіне, сонымен бірге жас ерекшелігінің әсеріне, жаңа талаптарға іштей дайын еместігі.
E) Жас ерекшелігінің әсері.
37 D

Жоғарғы сынып оқушыларының бір нәрсеге қарым-қатынасының қалыптасуына көбірек әсер ететін :

A) Ата-ана пікірі.
B) Қызметкерлердің пікірі.
C) Оқушы пікірі.
D)Өз пікірі.
E)Ұжымының пікірі.
38 C
Бастауыш мектеп оқушыларының қарым-қатынасына әсер етушілер :

A) Ата-ананың пікірі.


B) Жолдастарының пікірі .
C) Оқытушының пікірі.
D) Өз пікірі.
E) Ұжымының пікірі.
39 B

5-8 сынып оқушыларының қарым-қатынасына әсер етушілер:

A) Ата-анасының пікірі.
B)Жолдастарының пікірі.
C) Оқытушының пікірі.
D) Өз пікірі.
E) Туыстарының пікірі.
40 D
Оқушылардың тәрбиелік деңгейінің әдістеріне жатпайтындар:

A) Сабақ барысында мұғалімнің оқушыларды бақылауы.


B) Адамгершілік тақырыбына шағын шығарма жазу.
C) Оқушылармен әңгімелесу.
D) Кинотеатрға бару.
E) Тәрбие теориясы
41 B

Ғылыми зерттеу әдісіне жататындар:

A) Кезекші мұғалім асханадағы тәртіпті бақылайды.
B) Педагог курстың жекелеген тақырыптарын оқып-үйрену барысында оқушылардың дамуын компьютер бағдарламасының көмегімен бақылайды.
C) Сынып жетекшісі оқушылар киімінің ұқыптылығын қадағалайда.
D) Экскурсия кезінде биалогияның мұғалімі оқушылармен бірге құмырсқалардың мінез-құлқын бақылайды.
E) Жас мұғалім тәжірибелі әріптесінің қиын оқу материалын түсіндіру барысындағы әрекеттерін бақылайды.
42 C
Әңгімелесу зерттеу әдісі ретінде:

A) Әлде қандай пдагогикалық құбылысты қабылдау.


B) Мұғалімдердің озық тәжірибесін оқыту.
C) Қажетті ақпаратты алу мақсатындағы өздігінен қосымша әдісі.
D) Кез-келген әдісті арнайы ұйымдастырылған тексеру.
E) Қатаң қадағаланатын жағдайларда өткізілінетін алдына белгілі бір мақсатқа бағытталған,сынаққа түскендердің барлығына арналған біркелкі зерттеу.
43 A

Зерттеудің ауызша сұрақ әдісі:

A) Интервью.
B) Әңгіме.
C) Байқау.
D) Дискуссия.
E) Ситуацияны талдау.
44 D
Педагогикалық зерттеудің теориялық деңгейіне жатпайтын әдістер:

A) Әдебиеттерді оқу.


B) Анализ және синтез.
C) Моделдеу.
D)Анкета жүргізу.
E) Болжам жасау.
45 E

Жеке тұлғаны үнемі зерттеу әдісі:

A) Салыстыру.
B) Абстрактілеу.
C) Индукция.
D) Дедукция
E) Байқау.

46 A

Тәрбие жұмысын бақылау әдістері:
A. Бақылау, құжаттарды тексеру, тестілеу, сауал, оперативті талдау, есеп.
B. Әңгіме, дәріс.
C . Әңгімелесу, анкеталау.
D. Педагогикалық жағдаяттар.
E. Тестілеу, анкеталау.
47 A

Мақұлдау, мінеп-санау, кінәлау, көтермелеу, мінез-құлқына баға беру арқылы іске асырылатын әдісі:
A) ынталандыру әдісі;
B) мадақтау әдісі;
C) жазалау әдісі;
D) іс-әрекетті ұйымдастыру әдісі;
E) сендіру әдісі.
48 C

Сынып жетекшісінің жұмысын жоспарлауда мыналарды еске алу қажет:
A) оқушылардың физиологиялық ерекшеліктерін;
B) оқушылар мен олардың ата-аналарының қалауын;
C) педагогикалық және ұйымдастыру-педагогикалық міндеттерін;
D) мектеп әкімшілігінің талаптарын;
E) ата-аналардың қалауын.
49 C

Отбасындағы тәлім-тәрбиенің мақсаты:
A) жас ұрпақтың бойында еңбекке ынталандыруды тәрбиелеу;
B) отбасының материалдық жағдайы;
C) баланың жастайынан-ақ, жеке басы ерекшелігін, психикалық процестерін ескере отырып, жарасымды жан-жақты жетілген ұрпақ тәрбиелеу;
D) баланың түйсік, қабылдау, ес, қиял, ой және тіл сияқты танымдық психикалық процестерін дамыту;
E) баланың физиологиялық ерекшеліктерін дамыту.
50 C

Құқықтық тәрбие міндеттері:
A) ұжымды тәрбиелеу;
B) тұлғаны жан-жақты тәрбиелеу;
C) белгіленген мақсатқа сай жастарға мемлекет және құқық туралы білім беру;
D) тәрбие процесін гуманизациялау;
E) балалардың өмірін және қарым-қатынасын ұйымдастыру.
51 A

Тәрбие жұмысын жоспарлауда қойылатын негізгі талаптар:
A) іске асатындық, ұжымның мүмкіншіліктері мен күштерін есепке алу;
B) эстетикалық безендірілуі;
C) оқушылардың физиологиялық ерекшеліктерін есепке алу;
D) оқушылар мен олардың ата-аналарының қалауы;
E) орындаушыларды белгілеу.
52 E

Іздену іс-әрекетінің түрлерін анықтаңыз:
A) театр, киноға бару;
B) көркем әдебиттер оқу;
C) экскурсиялар;
D) реферат жазу;
E) коллекция жыйнау.
53 D

Тәрбиелеу және білім беру мақсатын жетілдіру үшін құрылған оқушылар ұжымы:
A) құлыбтық бірлестік;
B) балалар студиясы;
C) балалар ұйымы;
D) оқушылар сыныбы;
E) уақытша балалар ұжымы.
54 A

Тәрбиенің заңдылығына жататындар:
A) тәрбиені қоғамдық жағдайға сәйкестендіру;
B) тәртіппен мінез-құлықтың бірлігі;
C) педагогикалық талап;
D) оқушының жеке дара қажеттілігін есепке алу;
E) әлеуметтік орта.
55 C

Тәрбиелік мақсатқа жетуде кешенді әдістер мен тәсілдерді пайдалану тәртібі:
A) амал;
B) әдіс;

C) әдістеме;

D) акт;

E) тәсіл.
56 D

Экологиялықтәрбиеніңміндеті:
A) денежәнеспорттыққоғамдықмаңызыжәнемәнітуралыбілімдержүйесіменоқушылардыбайыту;
B) мектепоқушыларынкөркемөнершығармашылығынатарту;
C) оқушылардамәденимінез-құлықжәнетәртіпқалыптастыру;
D) табиғатқаұқыптықарым-қатынасқалыптастыружәнетабиғаттықорғауіс-әрекетінұйымдастыру;
E) оқушылардың ақыл-ой қабілетін дамыту.
57 E

Дененіжаттықтыруғажатқызылады:
A) жарыс;
B) валеология сабағы;
C) олимпиада;
D) байқау;
E) гимнастика, денені шынықтыру, спорттық ойындар.
58 A

Мінез-құлықты ынталандыру мен іс-әрекет әдістер тобына жататындар:
A) мадақтау;
B) сендіру;
C) үйрету;
D) жаттығу;
E) әңгіме.
59 C

Тәрбие әдісіне жататындар:
A) сынып сағат;
B) сабақ;
C) педагогикалық талап;
D) орта;

E) ұжым.
60 D

Мектепте негізгі тәрбиелік функция жіктеледі:
A) Мектеп директорына.
B) Мектеп директоры орынбасарына.
C) Сыньш старостасына.
D) Сынып жетекшісіне.
E) Пән мұғаліміне.
61 D

Тәрбиенің субьективтік факторы:
A) отбасылық қарым-қатынас
B) тұқым қуалаушылық
C) ауа-райы және табиғи факторлар
D) ғылым мен техниканың даму деңгейі
E) бұқаралық-ақпарат құралдары
62 D

Мәні проблеманы ашық түрде бірлесе талқылау болатын, сенімді қалыптастыруға бағытталған тәрбие әдісі:

A) Әнгіме.
B) Жаттығу.
C) Жазалау.
D) Пікір-талас.
E) Талап қою.

63 A

Болмыстағы және өмірдегі сұлулық пен әдемілікті дұрыс қабылдау
қабілетін қалыптастыру:
A) Эстетикалық тәрбиесі.
B) Еңбек тәрбиесі.
C) Экологиялық тәрбиесі.
D) Адамгершілік тәрбиесі.
E) Дене тәрбиесі.

63 D

Педагогикалық талдау объектісі:
A) Мектеп құжаттары.
B) Мұғалім, оқушы тұлғалары.
C) Мектептің ата-аналармен жұмысы.
D) Сабақ, тәрбие шаралары.
E) Мұғалім, оқушы іс-әрекеттері.
64 E

Отбасындағы тәрбиелеу әдістері:
A) Қатынастардағы ізгілілену, демократиялану
B) Баланың қызығушылықтары мен қажеттіліктерін білу
C) Мұғалімдермен кездесу
D) Ата-аналар комитеті мәжілісін өткізуге қатысу
E) Үлгі көрсету, әңгімелесу, әртүрлі істерде қолдау көрсету
65 A

Диагностикалаудың негізгі құралы:
A) тест;
B) шығарма;
C) ребустар;
D) сканвордтар;
E) бақылау жұмысы.
66 D

70-ші жылдардың бас кезінде төменде аталған елдерде оқытудың технологиясын жасау, дамыту жұмыстарымен айналысатын мекемелер жұмыс жасай бастады:
A) Германия, Финляндия, Австрия, Израиль;
B) Тайланд, Қытай, Үндістан, Монголия;
C) Ресей, Прибалтика, Венгрия, Болгария;
D) АҚШ, Ұлыбритания, Испания, Япония;
E) Германия, Чехия, Ирландия, Венгрия.
7 1C

Ұжымдық шығармашылық іс-әрекеті әдістемесінің бағыттары:
A) өзара байланыстылылық, ара қатынастылық;
B) оқушылардың жеке жұмысын басқару;
C) оқушылардың мектеп алдында тұрған жалпы міндеттерді шешудегі бірлескен іс-әрекеті;
D) ата-аналарды педагогикалық процеске тарту;
E) педагог тұлғасының үстем болуы.
72 E

Ұйымдастырушының негізгі жұмысы:
A) экскурсиялар;
B) отбасына бару;
C) пед.кеңестер өткізу;
D) сабақ өткізу;
E) жоспарлау.
73 A

Ақыл-ой тәрбиесінің міндеттері:
A) ғылыми-диалектикалық – материалистік дүниеге көзқарасты қалыптастыру;
B) жеке бастың жан-жақты дамуын қамтамасыз ету қажеттілігі;
C) дамудағы тәрбиенің рөлі;
D) ортаның ықпалы;
E) тұқым қуалаушылықтың ықпалы.
74 E

Тәрбиенің негізгі мақсаты – ол:
A) білім мазмұны;
B) жеке тұлғаның қалыптасуына әсер етуі ;
C) адамның жеке қасиеттерінің өмір жолында дамуы;
D) оқушылар мен сынып жетекшілерінің өзара байланысы;
E) қалыптасып келе жатқан жеке тұлғаның әлеуметтік тәжірибені меңгеруі, оның жан-жақты үйлесімді дамуы.
75 C

Сынып жетекшісінің сабақтан кейінгі ұйымдастырылатын іс-әрекеті:
A) қосымша;
B) тәрбие сағаты;
C) сыныптан тыс;
D) оқыту;
E) экскурсия.
76 C

Тән тәрбиесінің негізгі мақсат міндеттері:
А) еңбекке ынталандыруды тәрбиелеу;
В) жастардың сан қилы іс-әрекетінің тиімді ұйымдастырылуы;
С) жас ұрпақтың денсаулығын сақтау, өмір тіршілігіне қажетті икемді қимыл әрекетке жаттықтыру;
D) жас ұрпақтың ақыл-ойының дамуы;
Е) жастардың эстетикалық қабылдауын жүйелі түрде дамыту.
77 D

Жоспарлаудың жалпы кезеңдері:
A) 4 ;
B) 1;

C) 2;

D) 3;

E) 5.
78 B

Сынып жетекшісіне тәрбие жұмысын жоспарлауда негізгі ыңғайын табуы:
A) консервативті;
B) шығармашылық;
C) авторитарлы;
D) тотальды;
E) гуманистік.
79 B

Ата-аналармен жүргізілетін жұмыс формалары:
A) ми шабуылы;
B) сыныптың ұжымдық жағдайлары;
C) кәсіптік бағдар;
D) педкеңес;
E) педагогтар конференциясы.
80 E

Балаларының жетістіктерін ата-аналарына жазбаша түрде хабарлау:
A) рөлдік ойындар;
B) тақырыптық кеңес;
C) отбасына бару;
D) ата-аналар жиналысы;
E) ата-аналармен хат алмасу.
81 B

Оқушының тұлғалық өзіндік ерекшеліктерін зерттеуде қолданылатын әдістер:
A) бақылау;
B) шығармашылық жұмыстарды талдау;
C) отбасына бару;
D) сұрақтар қою;
E) жаттығу мен үйрету.
82 B

Оқушының тұлғалық өзіндік ерекшеліктерін зерттеуде қолданылатын әдістер:
A) бақылау;
B) шығармашылық жұмыстарды талдау;
C) отбасына бару;
D) сұрақтар қою;
E) жаттығу мен үйрету.
83A

Тәрбие жұмысын жоспарлауда негізгі бағыттары мен принциптері:
A) әрекеттік тәсілі принципі;
B) жеке дара тәсілі принципі;
C) кешенді тәсілі принципі;
D) көрнекілік принципі;
E) саналық принципі.
84A

Эстетикалық тәрбие дегеніміз -
A) жас ұрпақты өмірдегі күнделікті тұрмыстағы, еңбектегі, табиғаттағы және әдебиет пен өнердегі әсемдікті, сұлулықты, асқақтықты дұрыс қабылдап, түсініп сіңіре білу;
B) жас ұрпақтың түйсік, қабылдау, ес, қиял, ой және тіл сияқты танымдық психикалық процестерін дамыту;
C) жас ұрпақтың бойында еңбекке ынталандыруды тәрбиелеу;
D) оқушылардың жас ерекшеліктері;
E) отбасының материалдық жағдайың.
85 B

Жоспарлау кездері қандай:
A) балалардың жанұядағы жағдайы;
B) жоспарлау кезіндегі әлеуметтік жағдайлар;
C) педагогикалық ұжымдағы психологиялық жай-күйі;
D) оқушылардың тәртібі;
E) жанұядағы психологиялық жай-күйі.
86 B

Тұлғаның қалыптастыру бойынша саналы іс-әрекеттің өзіндік адамгершілік сапасы:
A) өзін-өзі дамыту;
B) өзін-өзі тәрбиелеу;
C) өзін-өзі білімін көтеру;
D) өзін-өзі басқару;
E) өзіндік жетілдіру.
87 B

Тұтас педагогикалық процестің тәрбиелік механизіміне не жатады:
A) педагогикалық технология;
B) оқытушымен оқушы өзара қарым-қатынасы;
C) құралдары,түрлері,әдіс-тәсілдері;
D) оқытудың технологиялық құралдары;
E) мақсаты,міндеті,мазмұны.
88 D

А.С .Макаренко тұтас педагогикалық процесс ретінде қарастырады:
A) тәрбиемен оқытудың бірлігі;
B) оқытудың білімділік, дамытушылық және тәрбиелік қызметінің бірлігі;
C) оқушылардың өзіндік сипаты;
D) оқу-тәрбие процесінің оқудан тыс уақыттағы қатынасушылардың өзіндік әрекеттері;
E) оныңдамужағдайы.
89E

Тәрбиенің мақсаты :
A) тәрбиені гуманизациялау;
B) тәрбиені гуманиторландыру;
C) еңбек және политехникалық білім беру;
D) эстетикалық тәрбие;
E) жеке тұлғаның жан-жақты дамуы.
90 E

Тәрбиенің мақсатына берлген алғашқы анықтама:
A) адамзат құндылығын қалыптастырудағы жағымды қатынас;
B) жеке тұлғаның еркін қалыпасуы;
C) джентельмен тәрбиелеу;
D) мәдениетті адам тәрбиелеу;
E) жеке тұлғаның жан-жақты дамуы.
91 B

Нақты тәрбие процестерін ұйымдастыру варианты:
A) Тәрбие принциптері.
B) Тәрбие формалары.
C) Тәрбие мазмұны.
D) Тәрбие әдістері.
E) Тәрбие тәсілдері
92 C

Тәрбие мақсаты-адамның ақылын, еркін және сезімін тәрбиелеу деп анықтаған философ:
A) Аристотель
B) Демокрит
C) Платон
D) Бэкон

E) Сократ
93 B

Ертеден келе жатқан, мәні өзгермеген, тәрбиенің идеал-мақсаты:
A) Жалпы адами құндылықтарды қалыптастыру
B) Тұлғаны жан-жақты және үйлесімді дамыту
C) Тұлғаның жас ерекшеліктерін ескере отырып дамыту, дербестігін, шығармашылық мүмкіндігін дамыту
D) Қызығушылықтарын тәрбиелеу
E) Мырзаны тәрбиелеу
93 E

Педагогикалық процестің негізгі компоненттеріне жатпайды:
A) Білім беру мазмұны.
B) Білім беру мақсаты.
C) Білім беру міндеттер.
D) Білім беру түрі.
E) Мұғалімді дайындау.
94 C

Ұжым теориясын жасаған ғалымдарды ата:
A) Дистервег А.
B) Ушинский К.
C) Макаренко А.
D) Искапов А.
E) Крупская Н
95 A

Ұжымдық шығармашылық іс – бұл:
A) Тәрбие процесінің технологиясы.
B) Ұжым мүшелерінің достық бірігуі.
C) Ынталандыру қызметі.
D) Перспективтік жолдар жүйесі.
E) Тәрбиелік, ұйымдастыру қызметі
96 D

Мұғалімнің оқушылармен негізгі қатынас стилі:
А) Либералды.
B) Демократиялық.
C) Авторитарлы.
D) Жағдайатқа байланысты жоғарыда көрсетілгендердің кез келгені.
E) Либералды – демократиялық.
97 D

Тәрбие жұмысының түрі:
A) Лекция.
B) Өзбетімен жұмыс.
C) Консультация.
D) Сынып сағаты.
E) Әңгіме.
98 C

Практикалық әрекет пен тәртіпті ынталандырудың құралы:
A) пән үйірмелері мен ғылыми қоғамдар;
B) педагогтар ұжымы;
C) жарыс;
D) сынып құрамы;
E) әлеуметтік қоғамдар.
99 A

«Тәрбие жұмысын жоспарлау – бұл, оқушылардың ..... жоспарлау»: Жазылмаған сөзді анықта:

A) іс-әрекетін;
B) белсенділігін;
C) эмоционалдық күйін;
D) оқу жұмысын;
E) өзіндік бағалауын.

100 B

«Тәрбие жұмысын жоспарлау – бұл, оқушылардың ..... жоспарлау»:
A) көрнекілігін;
B) іс-әрекеттерін;
C) белсенділігін;
D) саналылығын;
E) кешенді келіс.
101 C

Жоспарлау кезінде іс-әрекеттерді жүзеге асыру мүмкіндіктері қандай принциптерге негізделеді:
A) белсенділік;
B) саналылық;
C) кешенді келіс;
D) көрнекілік;
E) іс-әрекеттік келіс
102 D

Жоспарлау кезінде кешенді келіс нені көрсетеді:
A) жоспарлау бағытын;
B) проблемалық-талдау келістерін жүзеге асыруды;
C) мониторингті;
D) жоспарланған іс-шаралардың маңызды сипатын анықтайды;
E) студенттердің ісіне қатысы жоқ.
103 E

Жоспарлауда оперативтік принцип нені қарастырады:
A) студенттердің ісіне қатысы жоқ;
B) жоспарланған іс-шаралардың маңызды сипатын анықтайды;
C) жоспарлау бағытын;
D) іс-шаралардың іске асуын;
E) тәрбиенің техникалық жағын.
104 D

Жеке тұлғаның объективті қоғамдық қатынасқа икемделуі:
A) әдет;
B) дағды;
C) даму;
D) әлеуметтану;
E) іскерлік.
105 E

Жеке тұлғаның дамуындағы негізгі қозғаушы күшіне жататындар:
A) тұқымқуалаушылық;
B) тәрбиенің принциптері;
C) тәрбие әдісі;
D) өзін-өзі тәрбиелеу әдісі;
E) қарама-қайшылық.
106 E

Өзін-өзі тәрбиелеу әдісі:
A) салауатты қоғамдық пікір қалыптастыру;
B) мадақтау және жазалау;
C) ұжымда жағымды дәстүр туғызу;
D) оқушының тәртібін қадағалау;
E) өзін басқа адамның орнына қою.
107 A

Жоғарғы сынып оқушыларының негізгі іс-әрекетінің түрі:
A) оқу танымдық;
B) ойын ойнау;
C) еңбек;
D) спортпен шұғылдану;
E) көркем шығармашылы.
108 D

Кәсіптік білім беру жүйесінде қандай жаңа оқу орнының типтері қарастырылған?
A) кәсіптік лицей, бизнес-мектеп;
B) ұлттық салт-дәстүр лицейі;
C) кәсіптік қазақ -түрік лицейі;
D) кәсіптік лицей, бизнес-мектеп, кәсіптік қазақ-түрік лицейі, республикалық оқу-өндірістік орталығы;
E) республикалық оқу-өндірістік орталығы.
109A

Әрекетке ықтиярлы талпыну жеке тұлғаның дамуының қажеттілігі болып табылатын принципі:
A) белсенділік принципі;
B) жеке тұлғаны құрметтеу және жоғары талап қою принцпі;
C) оқушылардың жеке және жас ерекшелігін ескеру принципі ;
D) тәрбиенің біртұтастығы, бірізділігі, жүйелілігі, үздіксіздігі принципі;
E) ұжымда тәрбиелеу принципі.
110 B

Пікірталас әдісінің негізгі міндеті:
A) тақырыпқа байланысты анкета толтыру;
B) белгілі адамгершілік нормалары мен ережелердің әділдігіне оқушылардың көзін жеткізу, дұрыс моральдық көзқарасын қалыптастыруға көмектесу;
C) дұрыс сұрақтар қоюға үйрету;
D) оқушылардың белсенділігін арттыру;
E) ойлау іс-әрекетін көтеру.
111 A

Кіналаудың түрлері:
A) ескерту, сақтандыру, сөгу;
B) мадақтау, жазалау, мақтау;
C) мақұлдау, мадақтау, сөгу;
D) ескерту, мақулдау, жазалау;
E) сақтандыру, жазалау, мадақтау.
102 D

Сынып жетекшісінің міндеттері:
A) сыныптан тыс жұмысты ұйымдастыру;
B) ата-аналармен жұмыс;
C) оқушылармен жеке жұмыс;
D) сынып ұжымын ұйымдастыру және тәрбиелеу;
E) экскурсия ұйымдастыру.
103 E

Сынып жетекшісінің жұмысындағы негізгі іс қағаз:
A) сынып жетекшісінің журналы;
B) сабақ үлгеруінің сынып журналы;
C) оқушылардың денсаулық паспорты;
D) ата-аналар туралы мәліметтер;
E) оқу жылының жоспары.
104 A

Қазіргі кездегі отбасы тәрбиесінің принциптері негізделеді:
A) гуманистік педагогикаға
B) технократиялық педагогикаға
C) авторитарлық педагогикаға
D) вольдорфтық педагогикаға
E) әлеуметтік педагогикаға
105 B

Тәрбие «стимул-реакция-бекіту» схемасы бойынша дамиды деп қарастыратын шетелдік педагогикалық концепция:
A) Экзистенциализм
B) Бихевиоризм
C) Прагматизм
D) Неопозитивизм
E) Неотомизм
106 C

Ақыл-ой әрекетін кезеңдік қалыптастыру тұжырымдамасының авторы:
A) В.В.Давыдов және А.Б.Эльконин.
B) Л.С.Выготский.
C) П.Я.Гальперин және Н.Ф.Талызин.
D) Л.В.Занков.
E) А.М.Матюшин және М.Ш.Махмутов.
107 D

Сынып жетекші қызметіне жатады:
A) Педагогикалық кеңес мәжілісін өткізуге дайындау қызметі
B) Оқушыны теориялық және практикалық дайындау қызметі
C) Әкімшілік-шаруашылық қызмет
D) Тәрбиелік, ұйымдастыру қызметі
E) Мектептен тыс мекемелер жұмысын ұйымдастыру қызметі
108 D

Педагогикалық процестің қозғаушы күштері:
A) Жаңашыл-педагогтар.
B) Озық педагогикалық тәжірибені практикаға енгізу.
C) Жаңа педагогикалық технологияларды қолдану.
D) Педагогикалық процесте туындайтын қарама-қайшылықтар.
E) Педагогикалық зерттеулер.
109 D

Еліктеуге негізделген тәрбие әдісі:
A) Жаттығу.
B) Әдеттендіру, үйрету.
C) Сендіру.
D) Оң үлгі-өнеге.
E) Құптау.
110 D

Тәрбие процесінің нәтижелілігінің басты белгісі:
A) білім беру үшін арнайы дайындалған адамдардьщ болуы
B) тәрбиешілердің тәрбие процесінің мәнін түсінуі
C) қарым-қатынастық іс-әрекет пен дағдыны қалыптастыру
D) тәрбиеленушілердің өз жас ерекшеліктеріне қарай мінез-құлық нормаларын және ережелерін білу
E) тәжірибелік әрекетте білімді одан әрі дамыту
111 B

Ұжымның дамуындағы бірінші сатыда талапты:
A) Тек белсенді топ қоя алады.
B) Тек мұғалім қоя алады
C) Ұжымдағы әр оқушы қоя алады
D) Мұғаліммен бірге белсенді топ та қоя алады
E) Мектеп директоры қоя алады
112 A

Отбасы тәрбиесі, діни (конфессионалдық) тәрбие, мектеп тәрбиесі, мектептен тыс тәрбие. Тәрбие түрлері қандай белгіге байланысты топтастырылған;
A) Интитуционалдық белгі бойынша.
B) Тәрбие бағыттары бойынша.
C) Оқыту-тәрбие жұмыстарының бағыттары бойынша.
D) Мазмұны бойынша.
E) Қарым-қатынас стилі бойынша.
113 C

Эстетикалық тәрбиенің құралдары.
A) Сынып сағаты
B) Әңгіме айту
C) Табиғат, әдебиет, өнер
D) Жаттығу
E) Мамандыққа баулу
114 E

Баланың үйіне барған кезде сынып жетекшісі нені жасамауы керек:
A) ата-аналармен сөйлескенде әдеп сақтауды
B) бірлескен жобаны ұсыну
C) өзінің тәрбиеленушінің тағдырына алаңдайтынын білдіруі
D) оқушының көзінше әңгіме жүргізуді
E) оқушыға арыз айту
115 C

Тәрбие процесінің қозғаушы күші:
A) Тәрбие мақсаты мен міндеттері.
B) Педагогтің тәрбие міндеттеріне сәйкес тәрбие құралдарын тандау білуі.
C) Тәрбие процесінің қарама-қайшылықтары.
D) Педагогтің талап қоюы.
E) Педагогикалық зерттеулер.
116 C

Ауызша тексеру, жазбаша тексеру, практикалық жұмыстар:
А) Бақылау түрлері.
В) Тексеру кұралдары.
С) Бақылау әдістері.
D) Диагностика.
Е) Оқыту кезеңдері.
117 A

Адамгершілік, ақыл-ой, еңбек және дене тәрбиелері:
A) Тәрбие бағыттары.
B) Тәрбие моделі.
C) Тәрбие құралдары.
D) Тәрбие жүйесі.
E) Тәрбие мақсаты.
118 D

5 – 6 сыныптағы оқушылардың үлгерімі және тәртіптері төмендейді:
A) Балаларды оқу жалықтырды.
B) Бастауыш сынып мұғалімдеріне қарағанда, сынып жетекшілері оқушыларға аз көңіл бөледі.
C) 5 – сыныпта оқу үшін, бастауыш мектеп дамудың қажеттілігін жеткілікті бермейді.
D) Осы жастағы оқушылардың даму ерекшеліктеріне ықпал ететін, жаңа талаптар, оқу жағдайларының өзгеруіне оқушы іштей дайын емес.
Е) Сыныптың қоғамдық өміріне қатысуы, қоғамдық жұмысты орындауына байланысты
119 C

Экологиялық тәрбиенің міндеттері:

A) Оқушыларды дене тәрбиесі және спорттық қоғамдық мәні және маңызы жөніндегі білімдер жүйесімен байыту.
B) Оқушыларды көркем шығармашылыққа баулу.
C) Табиғатты қорғау қызметін ұйымдастыру және табиғатқа деген ұқыпты көзқарасты қалыптастыру.
D) Оқушылардың мінез-құлық мәдениеті және тәртіптілікті қалыптастыру.
E) Оқушылардың ақыл-ой қабілетін қалыптастыру.

120 D

Педагогикалық мәдениетті көтерудің тартымды формалары:
A) отбасына бару;
B) ашық сабақтар;
C) рөлдік ойындар
D) педагогикалық пікір-талас;
E) ата-аналармен хат жазысу.
121 A

Болашақ маманның кәсіби қызметінің пәндік және әлеуметтік мазмұнын, сол қызметке тән қарым-қатынас жүйесін модельдеу, елестету:
A) іскерлік ойындар;
B) ашық сабақтар;
C) педагогикалық пікір-талас;
D) ата-аналармен хат жазысу;
E) ата-аналар жиналысы.
122 C

Ұжымдағы танымдық іс-әрекетті ұйымдастырудың бағыттары:
A) тәрбие мен оқытудың мазмұнының деңгейіндегі диалог;
B) оқушылардың жеке жұмысын басқару;
C) біріккен іс-әрекетті айқын басқару;
D) ата-аналардың тілегін ескеру;
E) өзін-өі талдау.
123 D

Тәлім-тәрбие жұмысы жоспарының күнтізбелік негізі:
A) жұмыс бағыты;
B) жауаптылар;
C) кезекшілер кестесі;
D) күнтізбелік мерзімі;
E) орындаушылар.
124 B

Пікірталас әдісінің негізгі міндеті:
A) тақырыпқа байланысты анкета толтыру;
B) белгілі адамгершілік нормалары мен ережелердің әділдігіне оқушылардың көзін жеткізу, дұрыс моральдық көзқарасын қалыптастыруға көмектесу;
C) дұрыс сұрақтар қоюға үйрету;
D) оқушылардың белсенділігін арттыру;
E) ойлау іс-әрекетін көтеру.
125 A

Кіналаудың түрлері:
A) ескерту, сақтандыру, сөгу;
B) мадақтау, жазалау, мақтау;
C) мақұлдау, мадақтау, сөгу;
D) ескерту, мақулдау, жазалау;
E) сақтандыру, жазалау, мадақтау.
126 C

Жеке адамды мақсатты бағытта, жүйелі түрде қалыптастыру:
A) білім беру;
B) дамыту;
C) тәрбие;
D) оқу;

E) дағды.
127 A

Ұйымдастырушының негізгі тұлғалық сапасы:
A) ұжымды ұйымдастыру әдістемесін меңгеру;
B) отбасындағы жағдай;
C) темперамент;
D) жас ерекшеліктері;
E) тұрмыс халы.
128 A

Оқушының қоғамдық бейнесі және қоғамдық жұмысы:
A) сыныптың қоғамдық өміріне қатысуы, қоғамдық жұмысты орындау, оқушының сынып ұжымындағы орны ;
B) отбасындағы тәрбиенің сипаты ;
C) оқуға деген көзқарасы, дене еңбегіне көзқарасы;
D) оқушының денсаулық жағдайы ;
E) оқушының эстетикалыұқ тәрбиесі.
129 A

Қоғамдық пайдалы еңбекке, кәсіпті саналы түрде таңдауға даярлау:
A) еңбек тәрбиесі мен кәсіптік бағдар беру;
B) эстетикалық тәрбиесі;
C) адамгершілік тәрбиесі;
D) қоғамдық-саяси тәрбие;
E) құқықтық тәрбие.
130 B

Кәсіптік мектепте тәрбие жұмыстарының формалары мен әдістерін жузеге асыратын басты тұлға:
A) пән мұғалімі ;
B) сынып жетекшісі;
C) директор;
D) директордың орынбасарлары ;
E) әдіскер.
131 D

Оқушылар мен сынып жетекшілерінің өзара байланысты әрекетінің күрделі комплексі:
A) оқу, ойын, еңбек ;
B) тәрбиенің әдіснамалық негізі;
C) білім беру, тәрбиелеу, дамыту;
D) тәрбиелеу әдістер;
E) білім беру, ойын, еңбек.
132 A

Педагогтың жоспарлау жолындағы міндеті:
A. Тәрбие процесін жоспарлауда әрекет бағытын анықтау.
B. Тәрбие істерінің ұжымдық сипатын айқындау.
C. Графикалық жоспар жасау әдістемесін анықтау.
D. Мұғалімнің жұмысындағы өзіндік стилін анықтау.
E. Ұжымның тәрбиелілігін талдау.
133 A

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері:

A)Лекция,әңгіме,пікірталас.
B)Мадақтау,әңгіме,мысал.
C)Жаттығу,тәрбиелеушілік жағдаят туғызу.
D)Жарыс,әңгімелесу,мысал.
E)Сыныптан тыс жұмыс, жарыс,жаттығу,сендіру.
134 B
Отбасы мен мектептің өзара әрекет формасы:

A)Сынып сағаты.


B)Ата-аналар жиналысы.
C)Экскурсия.
D)Байқау.
E)Әлеуметтік.
135 C

Эстетикалық тәрбиенің құралдары деп есептелінеді:

A)Жаттықтыру жаттығуы.
B)Әңгіме.
C)Табиғат,әдебиет,өнер.
D)Мадақтау.
E)Жазалау.
136 E
Мектептің педагогикалық ұжымының жоғарғы ұйымы

A)Директор.


B)Завуч.

C)Оқушылар ұжымы.

D)Ата-аналар комитеті.
E)Педагогикалық кеңес.
137 B

А.С.Макаренко балалар ұжымын дамытуда төмендегі сатыларды қарастырды

A)Екі.

B)Үш.

C)Төрт.

D)Бес.

E)Бестен жоғары.
138 C
Оқыту ауызша әдістері:

A)тәжірибелік жұмыс


B)жаттығу, байқау
C)әңгіме, түсіндіру, әңгімелеу, оқулықпен жұмыс
D)иллюстрациялау, демонтрациялау
E)лабораториялық жұмыс, иллюстрациялау
139 D

Сынып жетекшісінің құрастыратын жоспары:

A)Тақырыптық жоспар.
B)Оқу-жоспары.
C)Әдістемелік жұмыс жоспары.
D)Тәрбие жұмысының жоспары.
E)Календарлық жоспар.
140 E
Оқушыларды тәрбиелейтін бірлестіктер:

A)Тұратын жеріндегі достары .


B)Замандастары.
C)Жолдастары.
D)Әріптестері.
E)Сынып ұжымы.
141 A

Мектептегі негізгі тәрбиелік қызметті атқаратын:

A)Сынып жетекшісі.
B)Мектеп.директоры.
C)Пән мұғалімі.
D)Сынып старостасы.
E)Мектап завучы .
142 C
А.С.Макаренко балалар ұжымын дамытуда мына перспективаларды бөліп қарады:

A. Қол жетпейтін,аздап қол жетпейтін,толық қол жетпейтін.


B. Жалпы,жеке,топтық.
C. Жақын, орта, алыс
D. Мектепке дейінгі, жасөспірімдік, жеткіншек.
E. Балалық, ата-аналық.
143 C

Сынып жетекшісінің атқаратын қызметіне:

A. Администрациялық-шаруашылық.
B. Оқушыларды теориялық және тәжірибе жағынан дайындау.
C. Тәрбиелік, ұйымдастырушылық.

D. Педагогикалық кеңесті ұйымдастыру және өткізу.E. Мектептен тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру.


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет