Турусбекова А. С., аға оқытушы 20 гДата01.07.2018
өлшемі62.29 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІСМЖ 3 дәрежелі құжаты

Силлабус

Силлабус


042-18-1.33/01 – 2016

«Экономикалық ілімдер тарихы» пәнінің оқу бағдарламасы (силлабус)

№1 басылым 09.06.2016ж.ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(СИЛЛАБУС)


Пән атауы: Экономикалық ілімдер тарихы

Кредит саны: 3

Шифр – мамандық атауы: 6В050600 - «Экономика»

Факультет, кафедра: Экономика және құқық факультеті, «Экономика» кафедрасы

Семей 2016

Алғысөз
1 ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы

Турусбекова А.С., аға оқытушы _____________ «_______» 20___ г.

қолы

2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 Кафедра отырысында

Хаттама «____» __________ 20__ жыл, № __.


Кафедра меңгерушісі ___________ Ж.А. Абылкасимова
2.2 Факультеттің оқу-әдістемелік бюросының отырысында

Хаттама «____» __________ 20___ жыл, № __.


Төраға ______________ Н.С. Газизова

3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды және баспаға ұсынылды
Хаттама «____» __________ 20___ жыл, № __.
ОӘК төрағасы, оқу-әдістемелік істері жөніндегі проректор
_____________________Г.К. Искакова

АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

Мазмұны

1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

3 КУРС САЯСАТЫ

4 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

5 ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер
Оқытушының аты-жөні, тегі: Турусбекова Арайлым Серикболовна

Ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы: аға оқытушы

Факультет, кафедра: Экономика және құқық факультеті, «Экономика» кафедрасы

Байланыс ақпараты – тел. 53-03-16, e-mail - a.turusbekova79@mail.ru, №8 оқу корпусы, кабинет 208.


1.2 Пәннің қысқаша мазмұны

Экономикалық ілімдер тарихы басқа ғылымдардың ортасынан ең негізгі орынды алады. Экономикалық білімдердің бөлінбес бір бөлігі болып табылады. Бұл пән экономикалық ой пікірлердің қалыптасуын, олардың дамуын зерттейді.

«Экономикалық ілімдер тарихы» пәні 6В050600 - «Экономика» мамандығы студенттері үшін таңдау компонентінің кәсіби пәні болып табылады.

«Экономикалық ілімдер тарихы» пәнінің оқу жұмыс бағдарламасы негізінде жасалған:

1. ҚР ЖБ Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты, Қазақстан Республикасы Үкіметі Қаулысымен бекітілген, 23 тамыз 2012 жылы №1080

2. ЖОО ОӘК жиналысында 08.09.2016 г. №1 хаттамалық шешіммен бекітілген, пәннің таңдау бойынша компоненттің оқу бағдарламасы

1.3 Пәнді оқыту мақсаты

«Экономикалық ілімдер тарихы» курсының мақсаты: Экономикалық теориядағы экономикалық пікірлер мен көзқарастардың жүйелік ерекшеліктеріне және даму кезеңдеріне айқындама беру және әртүрлі теоретикалық мектептердің пайда болу тарихын, экономист ғалымдардың өмірбаянын, экономика іліміне қосқан үлестерін зерттеу.


  1. Пәнді оқытудың міндеттері:

- экономикалық жағдайлардың әлеуметтік-институционалдық анализімен және маржинальдық, субьективтік әдістерімен таныстыру

- шаруашылық саясаттың альтернативтік вариаттарын таңдап алу.

- әрбір студент семестрдің соңында саяси экономия дамуының негізгі кезеңдерін, нарық экономикасы дамуының негізгі барлық концепцияларын, классикалық саяси экономияның негізін қалаушылардың негізгі еңбектерін біле алады. Сондай-ақ меркантилизм, классиктердің, неоклассиктердің және институтционализмдердің жетістіктерін қайтадан талдай алады.
1.5 Құзыреті (оқыту нәтижелері)

Пәнді оқыту нәтижесінде студент:түсінігі болу керек:

 • болашақ өзінің теориялық фундаментін қалыптастыруын, қоғамдық өндірістің тарихи өсу заңдылықтарын.

білу керек:

 • экономика ілімі тарихы пәнін, оның әр кездегі экономикалық проблемаларын және шешілу реттерін, экономикалық жүйе элементтерінің өндіріс құралдарының меншіктік ерекшеліктерін.

меңгеру қажет:

 • экономика ілімінің тарихы бойынша ғылыми көзқарасын қалыптастыру, экономикалық категориялар мен заңдарды тарих тұрғысынан ұғыну, экономикалық процестерді тарихи зерттеу әдістемесін үйрену.

дағдылары болуы қажет:

- экономикалық заңдарды және экономикалық даму заңдылықтарын тарихи игеру және кәсіби іс-әрекет процесінде оларды тарату жолдарын табу.


1.6 Курстың пререквизиті:

- Экономикалық теория

- Философия
1.7 Курстың постреквизиті:

- Микроэкономика

- Макроэкономика

- Әлемдік экономика1.8 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме
Оқу жұмыс жоспарының көшірмесі 1-кестеде келтірілген


1- кесте

Курс

Семестр

Кредиттер

Дәріс,

сағ.


СТС,

сағ.


ЗЖ,

сағ.


БӨЖ,

сағ.


Барлығы,

сағ.


Қорытынды бақылау

формасы

1

2

3

30

15

-

90

135

емтихан


2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ


Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу 2- кестеде келтірілген

2 - кесте

Модуль. Тақырып


Сағаттар саны
Д

ЗЖ


СТС

БӨЖ

Әдебиет

1

2

3

4

5

6

7

1

Тақырып 1. Экономикалық ілімдер тарихының пәні және әдісі

2
1
Н-1-13

Қ – 1, 4


2

Тақырып 2. Экономикалық ғылымның пайда болуы

2
1
Н- 1-13

Қ-7,9


3

Тақырып 3. Меркантилизм

2
1
Н- 1-13

Қ-7,9


4

Тақырып 4. Физиократтар

2
1

22,5

Н- 1-13

Қ- 2, 4,85

Тақырып 5. Классикалық саяси экономия

2
1
Н-1-13

Қ- 1-7


6

Тақырып 6. Социалистік теория. Марксизм


2
1

22,5

Н- 1-13

Қ- 5-8


7

Тақырып 7. Тарихи мектеп

2
1
Н- 1-13

Қ-5,9


8

Тақырып 8. Маржинализм


2
1
Н- 1-13

Қ-5-8


9

Тақырып 9. Неоклассикалық экономикалық теория

2
1
Н 1-13.

Қ-5,8,9


10

Тақырып 10. Кейнсиандық және оның эволюциясы

2
1

22,5

Н - 1-13

Қ - 1-7


11

Тақырып 11. Әлеуметтік-институциональдық бағыт

2
1
Н - 1-13

Қ – 2, 4-712

Тақырып 12. Неоклассикалық мектеп және неолиберализм эволюциясы

2
1
Н - 1-13

Қ-1-9


13

Тақырып 13. Монетаризм

2
1

22,5

Н - 1-13

Қ-5,8,9


14

Тақырып 14. Ресей және Кеңестік экономика ғылымының дамуы

2
1
Н - 1-13

Қ-3,4,9


15

Тақырып 15. Қазақстандағы экономикалық көзқарастардың пайда болуы және дамуы

2
1
Н - 1-13

Қ-2,7-9

БАРЛЫҒЫ:

30
15

90

2.1 1-2 аралық білімді бақылау тапсырмалары

№1 және №2 білім алушылардың білімін бақылайтын аралық бақылау ауызша турінде өтеді.1 аралық бақылаудың сурақтары.

 1. Экономика туралы антикалық түсінік.

 2. Ксенофонт, Платонның жеке меншікке, саудаға, ұсақ қолөнерге және басқа экономикалық іс-әрекеттерге көзқарастары.

 3. Платон мен Аристотельдің мемлекеттің ролі және байлыққа жетудің әдістері туралы ойлары.

 4. Орта ғасырдағы Ф. Аквинский, Ибн-Хальдун, Аль-фараби, Ибн-Синалардың пайда, процент, рента және баға туралы көзқарастары. Экономика туралы антикалық түсінік.

 5. Ксенофонт, Платонның жеке меншікке, саудаға, ұсақ қолөнерге және басқа экономикалық іс-әрекеттерге көзқарастары.

 6. Платон мен Аристотельдің мемлекеттің ролі және байлыққа жетудің әдістері туралы ойлары.

 7. Орта ғасырдағы Ф. Аквинский, Ибн-Хальдун, Аль-фараби, Ибн-Синалардың пайда, процент, рента және баға туралы көзқарастары. Меркантилизмнің теориясы және саясаты.

 8. Меркантилизмнің байлық, ақша айналымы, фискальды және протекционистік саясаты.

 9. Т.Мэн, У.Стаффорд, Г.Скаруффи, А.Серра және басқалардың саяси экономиядағы көз-қарастары.

 10. Петр I-нің экономикалық саясатындағы меркантилизм және И.Т.Посошковтың экономикалық бағдарламасы. Физиократтар мектебіне түсініктеме.

 11. Табыстың шығар көзі, таза өнім, еңбек өнімділігіне деген көзқарас.

 12. Алғашқы және жылдық аванс, тауар және ақша ағымы.

 13. Физиократтардың мемлекеттік саясаты.

 14. Тюрго - теоретик және реформатор. Классикалық саяси экономияның пайда болуы.

 15. А.Смит және Д.Рикардо еңбектеріндегі классикалық саяси экономиканың дамуы.

 16. У.Петтидің экономикалық көз-қарастары.

 17. П.Буагильбердің экономикалық теориясы. Әр кезеңдердегі жалпы теңдік пен әділеттілік негізіндегі социализмнің қалыптасуы.

 18. Компанелла, Сен-Симон, Ш.Фурье, Р.Оуэннің социалистік теориясы.

 19. Маркстік және классикалық саяси экономия.

 20. К.Маркстің «Капитал» еңбегіндегі еңбек және қосымша құн теориясы. Ф. Листтің ұлттық саяси экономия теориясы.

 21. В. Рошер, Б. Гильдебранттың «ескі тарихи» мектебі.

 22. Г. Шмоллер, Л. Брентано, К.Бюхердың «жаңа» тарихи мектебі.

 23. В.Зомбарттың «жаңаша» тарихи мектебі.

№2 аралық бақылаудың сурақтары.

 1. К. Менгер, Ф. Визер, Е. Бем-Баверктің Австрия мектебі.

 2. Шектеулі пайдалылықтың ағылшын варианттары, Лозания мектебі.

 3. Л.Вальрастың жалпы экономикалық тепе-теңдігінің экономикалық-математикалық моделі.

 4. В. Парето ұсынған қоғамдық табысты бөлу заңы. А. Маршаллдың тепе-теңдік моделі.

 5. А.Маршаллдың концепциясындағы құндық еңбек және шектеулі пайдалық теориясы.

 6. Сұраныс, ұсыныс және баға арасындағы қысқа және ұзақ мерзімдегі байланыстар.

 7. А. Пигу мен Д.Б. Кларктың тұрмыс-жағдай және шектеулі өнімділік теориясы. Кейнстің макроэкономика теориясы (жиынтық ұсыныс, инвестиция және мультипликатор теориясы).

 8. Макроэкономикадағы салық-бюджет және несие-ақшадағы шаралар.

 9. Р.Хоррода, Е.Домарс, Э.Чемберлиннің монопольдік бәсеке теориясы.

 10. Й.Шумпетердің жетілмеген бәсеке теориясы («тиімді монополия» және «тиімді бәсекелестік»). Т. Ваблен – институтционализмнің негізін салушы.

 11. Жаңа индустриалды қоғам теориясы. Экономикадағы корпорация ролінің өзгеруі.

 12. «Тұтынушылар қоғамы» теорисы, «техноқұрылым» индустриалды концепциясы.

 13. Неонационализм.

 14. Қоғамдық таңдау теориясы. Неоклассикалық байта өрлеу және «консервативті ұмтылыс факторлары».

 15. В.Ойленнің ордалиберализмі.

 16. Әлеуметтік нарықтық қатынас және мемлекеттің ролі.

 17. П.Самуэльсонның неоклассикалық синтезі.

 18. Микро және макро негізінде, кейнсиандық және неоклассикалық теорияның бірігуіне ұмтылуы.

 19. Ф.Хайек: нарықтық жүйенің орталықтан заң экономикадан ерекшелігін дәлелдеуі.

 20. «Құлдыққа жол» (Л.Мизес, Л.Робинсон), «Логиканың және практикалық социализмнің мүмкін» концепциясы. ХХ-ғасырдың 70-80-ші жылдарындағы монетаризмнің жоғарылау себебі.

 21. М.Фридменнің «ақша ережесі».

 22. Дағдарыс пен циклдың монетарлық концепциясы.

 23. Кейнсиандыққа сын. Ұсыныстың экономикалық теориясы.

 24. Лаффер қисығы. С.Булгаковтың, П.Струвенің, М.Тиуган-Бареновскийдің экономикалық көзқарастары.

 25. С.Витте және П.Столыпинның экономикалық реформасының негіздері.

 26. В.И.Лениннің экономикалық зерттеуі.

 27. А.В.Чаяновтың жанұяның шаруа қожалық еңбегі теориясы, шаруа кооперациясы теорисы, агралық сектор мәселелері.

 28. Н.Кондратьевтің динамика және статистика проблемаларын зерттеуі.

 29. В.Новожиловтың баға, тепе-теңдік, тауар, тапшылық факторы,тауар және ақша массасының балансы.

 30. Л.Конторович - бірсызықты бағдарлама, ресурстардың дұрыс бөлінуі теориясын жасаушы. 1985-1991 жылдардағы қайта құру және жеделдету стратегиясы.

 31. Қазақстандағы экономикалық тұжырымдардың пайда болуы.

 32. Аль-Фараби ілімі. Ш.Валиханов, И.Алтынсарин, А.Құнанбаев шығармаларындағы экономикалық көзқарастың дамуы.

 33. ХХ ғасырдың 20-30-шы жылдарындағы экономикалық тұжырымдардың қалыптасу ерекшелігі.

 34. А.Байтурсұнов, А.Букейханов, С.Садуакасов, Т.Рыскуловтың экономикалық көзқарастары.
 35. Экономикалық өрлеу проблемаларын мемлекеттік реттеу және жаңа типінің ерекшеліктерінің көрсеткіштері.
3 курс САЯСАТЫ

Сабаққа қатысу қатаң түрде, міндетті болып табылады. Егер қандайда бір себеппен студент сабаққа қатыса алмаған жағдайда, барлық меңгерілмеген материалға жауапты.

Бақылау тапсырмалары орындалуға міндетті және уақытылы тапсырылуы тиіс. Кешіктіріліп орындалған жұмыс автоматты түрде төмен бағаланады.

Аралық аттестациясының қорытындысы студенттің сабаққа қатысуы, белгіленген мерзімде өздік жұмыстарын орындауы, сабақ барысындағы ауызша немесе жазбаша жауаптары, сонымен қатар аралық бақылау нәтижесі ескере отырып қойылады.

Аралық аттестация қорытындысы студенттің сабаққа қатысу, өзіндік жұмысты уақытылы орындауына, сабақ кезіндегі ауызша және жазбаша түрдегі жауабына және аталған аралық бақылаудың нәтижесіне байланысты шығарылады.

Егер студент белгіленген мерзімде сәйкес келетін мекеменің растайтын құжатымен денсаулық жағдайына немесе басқа да дәлелді себептермен сабақ босатып, аралық бақылауды тапсыра алмаған жағдайда, студент аралық бақылауды индивидуалды түрде тапсыруға құқылы.

Кез-келген көшіру немесе плагиат (дайын тапсырмаларды көшіру, қолдану және басқа студенттің тапсырманы орындауы) жазасы аудиториядан шығару немесе бағасын «қанағаттанарлықсыз» деп тану түрінде болады.

Сабақ жүру барысында ұялы телефондар өшіріледі.4 Бағалау саясаты

Басқа кредиттерден тәуелсіз әр пәнге бір академиялық кезең үшін 600 балл бөлінеді (1-7 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін, 8-15 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін).

Апта және білімді бақылау түрлері бойынша балл бөлу 3-кестеде көрсетілген.
3 - кесте


Апта №

Практикалық, семинар сабақтарының, БӨЖ тақырыптары

Білімді бақылау түрі

Барлық балл

1

2

3

4

1-7

1-7 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу

Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

Практикалық сабақтар, СӨЖ

1

Тақырып 1. Экономикалық ілімдер тарихының пәні және әдісі

Семинар сабағында жауап беру

-

2

Тақырып 2. Экономикалық ғылымның пайда болуы

Семинар сабағында жауап беру

20

3

Тақырып 3. Меркантилизм

Семинар сабағында жауап беру

20

4

Тақырып 4. Физиократтар

Семинар сабағында жауап беру

20

4

БӨЖ

Тапсырма: баяндама

Баяндама тақырыптары: 1. Құран-кәрімдегі экономикалық ақыл-ойлардың мәні.

 2. Ибн-Хальдунның экономикалық көзқарастары.

 3. Аль-Фарабидің әлеуметтік экономикалық ойлары.

 4. Фома Аквинскийдің экономикалық көзқарастары.

50

5


Тақырып 5. Классикалық саяси экономия

Семинар сабағында жауап беру

20

6

Тақырып 6. Социалистік теория. Марксизм

Семинар сабағында жауап беру

20

6

БӨЖ

Тапсырма: баяндама

Баяндама тақырыптары:1. Классикалық ағылшын саяси экономиясының Батыс Еуропа мен Солтүстік Америка ұлттық мектептерінің қалыптасуына әсері.

2. 17ғ. аяғы 19 ғ. басындағы экономикалық ой – пікірлерінің Германияда дамуы:

а) Ф.Листтің экономикалық – саяси көзқарасы.

в) А.Мюллердің романтикалық тарихшылдығы.

с) Германияның көне тарихи мектебі. В.Рошердің, Б.Гильдебрандтың, К Книстің экономикалық көзқарастары.

50

7

Тақырып 7. Тарихи мектеп

ауызша

-

7

1 Аралық бақылау

Жазбаша (тестілеу)

70

1-7 апта аралығындағы оқу нәтижелері бойынша балл қорытындысы

30+270=300

8-15

8-15 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу

Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

Практикалық сабақтар, СӨЖ

8

Тақырып 8. Маржинализм


Семинар сабағында жауап беру

20

9

Тақырып 9. Неоклассикалық экономикалық теория

Семинар сабағында жауап беру

20

10

Тақырып 10. Кейнсиандық және оның эволюциясы

Семинар сабағында жауап беру

-

10

БӨЖ

Тапсырма:

 1. Маржинализм мектептеріне салыстырмалы кесте жасаңыз.

 2. Посткейнсшілердің экономикалық көзқарастары.

50

11

Тақырып 11. Әлеуметтік-институциональдық бағыт

Семинар сабағында жауап беру

20

12

Тақырып 12. Неоклассикалық мектеп және неолиберализм эволюциясы

Семинар сабағында жауап беру

20

13

Тақырып 13. Монетаризм

Семинар сабағында жауап беру

-
БӨЖ

Тапсырма: баяндама

Баяндама тақырыптары:1. Неолиберализмның пайда болуы.

2.Л.Эрхардтың экономикалық реформасы.

3.Батыс – Германиялық неолиберализм.

4.М.Фридменнің экономиканы сауықтырудағы монетаризм рецептері.

5.Ф.Хайектің экономикалық бостандық философиясы.

50

14

Тақырып 14. Ресей және Кеңестік экономика ғылымының дамуы

Семинар сабағында жауап беру

20

15

Тақырып 15. Қазақстандағы экономикалық көзқарастардың пайда болуы және дамуы

2 Аралық бақылау

жазбаша
70

8-15 апта аралығындағы оқу нәтижелері бойынша балл қорытындысы

30+270=300

Емтиханның қорытынды баллы

ауызша

400

Академиялық кезең үшін қорытынды балл
1000

Білім алушы пән бойынша емтиханға кіруге егер оның пәннің пререквизиті болып табылатын семестрде жинаған жиынтық рейтингтік баллы 300-ден-600 баллды құраса және пән бойынша академиялық қарызы болмаған жағадайда ғана рұқсат етіледі.

Білім алушы пән бойынша емтиханға егер, семестрде жинаған жиынтық рейтингтік баллы 300-ден-600 баллды құраса және пәннің пререквизиті болып табылатын пән бойынша академиялық қарызы болмаған жағадайда ғана кіруіне рұқсат етіледі.

Пән бойынша емтихан бағасы ең жоғарғы оқу үлгерімі көрсеткіштері бойынша анықталады: қорытынды аттестация (60%), емтихан (40%), барлығы 100%. құрайды.

Пән бойынша білім алушылардың білім сапасын бағалау шкала бойынша анықталады (4-кесте).

4 – кестеБілімді бағалаудың көпбаллды әріптік жүйесі


Әріптік жүйе бойынша бағалау


Баллдардың цифрлық эквивалентіПайыздық мазмұны


Дәстүрлі жүйе бойынша баға


А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3.00

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық


С

2,00

65-69

С-

1,67

60-64

Д+

1,33

55-59

Д

1,00

50-54

F

0,00

0-49

Қанағаттанарлықсыз


5 ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР

5.1 Негізгі әдебиет

 1. Ө.Қ.Шеденов, Б.А.Жунісов, Ү.С.Байжомартов, Ғ.М.Мүсіров - Алг/ать -Ақтебе. «А-Полиграфия», 2006-314с.

 2. Жуманазар С.А. Экономикалық ілімдер тарихы: лекциялар курсы, Өскемен, 2002

 3. Жуманазар С.А. Экономикалық ілімдер тарихы: әдістемелік нұсқау, Өскемен, 2002

 4. Қазақстан Республикасының Конституциясы. Алматы, Юрист, 2007

 5. Агапова И.И. «История экономических учений: Курс лекций»,- М., Юристь, 2001.

 6. К. Тұрлыбекова. М. Т. Рогачева, Р. Экономикалық ілімдер тарихы: жоғары оқу орындарына арналған оқу құралы / – Алматы: 2010. – 76 б.


5.2 Қосымша әдебиет

 1. Костюк В.Н. История экономических учений. Москва, 2001 ж.

 2. Курс переходной экономики /Под ред. Л.И. Абалкина – М.:Финстатинформ, 1997г.

 3. Луи Дюмон. Генезис и расцвет экономикческой идеологии. Вена, 2000 ж.

 4. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. Москва, 2000.

 5. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров. – М.:Дело, Вита-пресс, 1996г.

 6. Неровня Т.Н. История экономики в вопросах и ответах. Ростов-на Дону,1999 ж.

 7. Рефераты лучшие по Истории экономических учений, Ростов-на Дону. 2003.

 8. Ташенов Б. Қазақстанның экономикалық тарихы. Алматы, 2002 ж.

 9. Шеденов Ө.Қ., Я.С. Ядгаров., С.Ә. Досқалиев. Экономика ілімдерінің тарихы. А. 2003ж.

5.3 Интернет-ресурстар

 1. www.mit.kz

 2. www.minplan.kz

 3. www.smb-serpin.kz

 4. www.sekretservis.org

 5. www. kcif.kz

 6. http://business.gov.kz/ru/

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет